Dag 363 reading my backchats

I see, realize and understand I am longing for easeness without my expectations.

I am expecting criticism and unwilligness from people which are not prepared listen to my contribution. I am expecting they will not have attention. I expect this already before I communicate. I am thinking they wil not pay attention to my contribution. That is why I am thinking when I say something, my contribution will be doubted by their reaction. Then I think they are not interested in me as a person. They do not take me serious. Instead it would be appreciate I had received some learning feedback skills from them.

Thats why I was thinking they failed to appreciate the pressure I was under. After some years I began and start suppress my words. My words turned into mind thoughts and backchats. This/my words change into mind thoughts was directed by myself. I am still responsible for this/my switch -my words into mind thinking. I realize and understand I made this choice because I saw no other alternatives. Not because I was not benevolent, good-natured, friendly or kind for consultation and dialogue. The cause lay in my lack of constructive learning, realize, see and understanding skills.

Thus, the cause of my failure when I was a child was the unfamiliarity with those skills. Redefine, define again into Living words apply self directiveness skills which are effective and supportive. Thus, when I think people criticize me, at that moment in this time I think back to the point in the past wherein my word changed into a thought. Thus, an event in here, in this moment when you think back(chat) goes back to the meaning/memory wherein I changed my living word into my mind thoughts, because I interpreted my experience with G & D (see more have read back my previous blog) as criticism. I can not remember G & D ever told me I had to interpret their behavior and response as critical ore unwilligness. They communicate what they knew. So what I receive is my longing for attention. Thus, in a way, my way and what I communicate are my past settings and interpretations – which I blame or expect – from and on to people or my enviroment.

I had to interpret their behavior and response as critical because the only thing I was longing fore from G & D was they has to be proud at my contribution. My existance as the mind already was longing for attention and proudness. My Living words no longer exist. I already blaming G & D for not giving me their proudness. My proudness was seperate from G & D because I never told them to be proud at my contribution. So I start with my character behave being easy going, friendly and understanding. Only for one purpose – people would be proud at me because I gave them my friendly and understanding attention. So when they did not I was feeling my resistance because my longing for attention was telling me because of my words switch into mind thouhgts which I already made. It was my own choice and inner voice telling – they have critic that’s why they are unwilligness.

So I start manipulate there unwilligness into willingness bahave as a being was friendly and understanding. Laughing, relaxed and making jokes. So when I was in alignment I was attracting the people I was attracted to in the same way my mind was telling me. Such as a magnet to be equal attracts his equal magnet. So my friendly Character start acting and attracting the friendlyness and willingness into others.

When they start argue this felt like a modification of my idea what I was labeling as bother, twaddle and grizzle. After I noticed this behavior (into me) I start ignore them. I focused my research at the point – how long will you stay loyal to me, and when do you stop support me and my longing for unconditional attention. So when they stop with giving me unconditional support this was my sign into my startingpoint and decission to push him away from me. The same experience I Always and already was expecting from G & D. The recognisation from my mind thoughts onto the other I allowed and accepted myself bonding with my behave and close my window curtain invisible to the outside world.

Thus my unfullfiled longing and desire for unconditional attention from others was my decission after I interpreted the behave of G & D. I was thinking they critize me and therefore G & D are pushing me away. I realize, see and understand my decission was telling me to do so and so,

thank you…

Dag 280 How to Reduce the mind 2

Daardoor, door dat waar ik naar wijs, verwijs naar mijn interne ervaring die naar aanleiding van een gebeurtenis of persoon in mezelf reactief is.Lang genoeg heb ik me om die reden minderwaardig gevoelt. Daardoor bleef ik weg op feestjes en ging confrontaties (met mezelf) uit de weg.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een externe gebeurtenis of persoon, hetgeen afwijkt van mijn wereld, onderschikt maak aan de positie die ik ten aanzien van mijn beoordeling inneem, impliceert dat ik mijn gevoel van minderwaardigheid in mezelf creëer door de gedachten, gevoelens en emoties die mij aanzetten om te denken dat de ander meer waard is.

Ik realiseer me dat ik me vaak minderwaardig ervaar in relatie tot mensen waarvan ik denk dat zij een hogere status hebben, succesvol zijn, een baan hebben daarmee sociaal aanzien genieten. Mensen die tijdens feestjes iets te melden hebben, in mijn beleving meer zijn dan ik. Omdat zij iets bezitten dat ik mis, wel eens jaloezie en afgunst in mezelf heb ervaren.

Ik realiseer me dat ik in relatie tot mijn gedachte ‘dat ik iets mis’, schaamte voel, angst voor kritiek ervaar en situaties ontwijk om deze gevoelens te negeren. Wat de mind doet is dat deze verborgen gevoelens gewoon weer ergens ‘opploepen’.

Op deze realisaties pas ik zelf-vergeving-toe, waarop in een later stadium zelfcorrectie volgt waarmee ik zelf richting bepaal ‘wat wil ik daadwerkelijk realiseren’ hetgeen overeenkomt met wat t’ beste is voor Alle Leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik onder directie van mijn mind vermijd dat ik vanuit ware zelfexpressie Leef mezelf aanpas aan mijn mind-waardigheid zie link voor context van een Destonian.

Ik realiseer me dat mijn beoordeling volgens mijn mind-waardigheid-interpretatie-sowieso Leven Gewaarzijn overschaduwd door mijn mind-waardige eisen overvleugeld wordt waardoor ik me inferieur acht aan mijn mind eigenschappen die ik toeken aan externe beelden die ik in mezelf waarneem in relatie tot mensen of gebeurtenissen binnen mijn wereld en realiteit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me minderwaardig acht in relatie tot mensen waarvan ik veronderstel dat zij een hogere status hebben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik succesvol zijn verbind aan een hogere status

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een baan hebben relateer aan sociaal aanzien

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb genieten verbind aan zodra ik in het bezit ben van status/aanzien of een baan/sociaal succes

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik iets zinvols te melden moet hebben om naar een feestje te gaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik tijdens feestjes iets te melden moet hebben verbind aan mijn beleving dat mijn minder zijn in mezelf daarom meer kan zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik primair focus op mijn intern minder zijn voeden met externe aandacht en zodra dit wegebt dat ik dan gefaald heb en me minder maak als waartoe ik in staat ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me afhankelijk onderschikt gedraag volgens het principe dat ik in mezelf aanvaard en toegestaan heb:’exterieur reflecteert mijn interieur’..

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf dat ik anderen buitensluit zodra mijn interieur afwijkt van het exterieur.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik niet begrijp en zie ‘als ik iemand als afwijkend beoordeel’ de minderwaardigheid compenseer binnen mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard de aanname ‘het is voor mij van vitaal belang om bij vrijwel iedereen geliefd te zijn om vrijwel alles wat ik doe’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn veeleisendheid me overgevoelig maakt voor afwijzing waardoor ik Leven negeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat deze veronderstelling aanleiding is voor mijn overgevoeligheid, in reactie naar aanleiding van gedrag van anderen reageer, keihard hun Leven negeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik Leven van anderen bekritiseer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik Leven van anderen keihard van me wegduw.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de gedachte het is voor mij van vitaal belang om bij vrijwel iedereen geliefd te zijn en vrijwel alles wat ik doe impliceert dat hierin de basis ligt van opwinding van het spel om anderen voor me te winnen, een soort verleidings- en veroveringsspel is om aandacht.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zodra de buit binnen is dat mijn belangstelling in de ander vrij snel stopt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn oprechte belangstelling voor anderen wegebt zodra hun aandacht afneemt.

Zelfvergeving realisaties blog 278

Ik realiseer me dat ik bij anderen gedrag uitlok waarmee ik onderzoek of zij loyaal zijn aan hun afspraken en beloftes die zij toezeggen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik bij anderen gedrag uitlok waarmee ik onderzoek of zij loyaal zijn aan hun afspraken en beloftes die zij toezeggen.

Ik realiseer me dat ik verwacht dat ik ongevraagd onvoorwaardelijk steun ontvang, ook als afwijk, men onvoorwaardelijk rekening houdt met mijn gedrag.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard dat ik verwacht dat ik onvoorwaardelijk en ongevraagd steun ontvang.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zodra ik afwijk van mijn beloftes dat anderen rekening houden en begrip tonen voor mij.

Ik realiseer me dat ik deze manier van ervaren verbind aan grensoverschrijdend gedrag dat als vanzelfsprekend getolereerd werd en door zonder uitleg van redenen erop leek dat grenzeloos gedrag gewoon was.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik verwacht dat anderen bij grenzeloos van mij rekening houden met mijn grensoverschrijdend gedrag en mijn afwijkend gedrag, vanzelfsprekend onvoorwaardelijk tolereren.

Wordt vervolgd met zelfvergeving van realisaties uit vorige blogs.

Wil jezelf jezelf richting geven aan je leven? Kijk dan naar de gratis schrijfcursus. Aanrader voor mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun welzijn en dat van anderen: http://lite.desteniiprocess.com/

Duits: https://gleicheslebenstiftung.wordpress.com/

Nederlands: http://www.desteni.net/

Algemene-overzicht-site: http://desteni.org/.