Dag 323 Building Self Awareness

Art work: Andrew Gable

Het fundament leggen waarmee ik bouw aan zelfgewaarzijn begint in mezelf ten aanzien van het identificeren van de aard van de gedachten die ik dagelijks heb. Een gedachte is mijn gezichtspunt of interpretatie van iets dat in mijn geest gebeurt waar niemand iets van af weet tenzij ik het aan hen zou vertellen. Een gedachte kan bijvoorbeeld afkeer oproepen.

Recent kreeg ik van iemand via een bericht op mijn FB tijdlijn de opmerking hetgeen ik in mijn blogs beschrijf volgens hem gezwets is. Met daarbij de opmerking ga iets doen. In deze blog refereerde ik aan geluidsoverlast in de flatwoning boven mij waarvan ik last had. Mijn afkeer is gericht op en tegen de veroorzakers van geluidsoverlast. Hierin zit de denkfout namelijk denken dat iemand, de bewoners in de bovenwoning of iets anders, de geluidsoverlast, mijn afkeer veroorzaakt gericht tegen geluidoverlast door de bewoners.

Ik realiseer me dat dit punt verwijst naar punt 3 van blog 321 ‘afwachtend versus impulsief handelen’ en mijn vorige blog waarin ik door mijn buddy gewezen wordt op mijn gedrag dat ik mijzelf bij twijfel fysiek terugtrek uit contact.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mensen die opmerken dat ik doe aan gezwets twijfel en overweeg wel of maar beter niet mijn blogs publiceren.

Waarom denk ik waarom maar beter niet publiceren? Waartegen richt mijn afkeer zich en waardoor ontstaat twijfel om blogs te publiceren nadat ik de opmerking gezwets lees op mijn tijdlijn?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afkeer ervaar naar aanleiding van de opmerking gezwets vervolgens twijfel om mijn blogs te publiceren. Waarom twijfel ik?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik me naar aanleiding van een opmerking op mijn tijdlijn impulsief terugtrek omdat ik twijfel aan mijn bijdrage die ik lever in mijn blogs. Maar welke bijdrage lever ik met mijn blogs?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door deze opmerking twijfel aan de waarde van mijn bijdrage vervolgens door twijfel terug deins en wankel op mijn voetstuk. Welke waarde, Gewaarzijn wil ik bewerkstelligen in mijn blog over geluidsoverlast?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aarzelend aan mijn toewijding en twijfel over de waarde van mijn inzet verdrietig ben dat deze persoon niet informeert en overlegt met mij. Wat doet deze persoon niet?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van deze persoon in plaats commentaar leveren verwacht om mij te bevragen over mijn beweegreden. Wat levert mij dit op?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht in plaats van commentaar leveren op mijn bijdrage eerst eens informeren naar de achterliggende boodschap van mijn blog naar aanleiding van geluidsoverlast. Wat doet dit met mij?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door het verzuim van de ander om te informeren naar de waarde van mijn bijdrage, teleurgesteld ben over het uitblijven van zijn interesse, complimenten en aandacht voor mijn toewijding en inzet Wat wil ik hiermee bereiken?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door het schrijven verwacht dat mijn reactie op geluidsoverlast verdwijnt en dat mensen mijn inspanningen honoreren. Nog iets anders?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik wil dat mijn bovenburen rekening houden met mij. Weten de boven buren dat ik last heb van hun geluidsoverlast met name dat ik last heb van de moeder die niet met haar kinderen overlegt, maar schreeuwt en weten zij dat ik het lastig vind om dit aan hen te communiceren?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel dat de boven buren stoppen met geluidsoverlast en met name dat ik last heb van de moeder die niet met haar kinderen overlegt, maar schreeuwt

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik reageer op mijn bovenburen in de wetenschap dat zij niet weten dat ik last heb van hun geluidsproductie en dat ik het lastig vind om dit aan hen te communiceren

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik via een privé bericht impulsief reageer op de persoon die op mijn tijdlijn schrijft via een privébericht. Waarom via een privébericht?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik reageer via een privé bericht voor mij anoniem en veilig betekent, zoals terug getrokken achter gesloten deuren leven waardoor ik meer kans maak dat andere mensen mijn inzet en bijdrage niet opmerken. Waarom laat ik mijn stem niet horen en ga niet naar de bovenburen voor overleg of zij hun geluidsoverlast willen minderen?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verzuim mijn last van geluidsoverlast te communiceren ik in mezelf de kans voor gezichtsverlies minimaliseer door vanuit ‘in mijn schulpje terugtrek’, afgezonderd van ‘de kans ontloop van publiek kritiek en gelach’ als ik mijn stem laat horen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door de opmerking van anderen twijfel aan mijn bijdrage terug deins en wankel

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van commentaar aarzel over mijn bijdrage en de zin van mijn toewijding en inzet betwijfel

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik wankel naar aanleiding van commentaar hetgeen ik niet als kritiek op mijn gedrag maar op mij als persoon ervaar

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van kritiek verdrietig ben dat deze persoon niet informeert naar en met mij overlegt over mijn beweegredenen

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verzuimt heb mijzelf te bevragen over mijn beweegreden over het waarom dat ik teleurgesteld ben over het uitblijven van zijn interesse me realiseer zie en begrijp dat ik óók complimenten en aandacht voor mijn toewijding en inzet verwacht

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zonder zelf onderzoek van mijn beweegredenen vanuit mijn reactie op dit bericht impulsief via een privé bericht reageer op zijn bericht

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uit angst voor meer commentaar, wat ik als kritiek op mijn bijdrage ervaar, anoniem en veilig achter gesloten deuren reageer waar ik veronderstel dat andere mensen mijn inzet en bijdrage, vanuit mijn reactie op het uitblijven van interesse voor mijn beweegredenen mijn reactie rechtvaardig en veronderstel dat anderen mijn gedrag niet opmerken (schijnheilig en klantvriendelijk handelen impliceert waaraan ik me nog steeds conformeer) waardoor ik in mezelf de kans voor gezichtsverlies minimaliseer

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard uit angst voor kritiek op mijn bijdrage me terugtrek in mijn schulpje afzonder van de kans op publiek kritiek en gelach ontvangen op mijn bijdrage vermijd

Als en wanneer ik me gewaar ben van mijn reactie op kritiek, dan stop ik en adem ik.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik ondanks mijn reactie op opmerkingen van anderen toegewijd mijn bijdrage lever aan het Gewaarzijn van de mind invloed

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn blogs oprecht en openlijk blijf beschrijven, hiermee mijn bijdrage lever aan Gewaarzijn, waarmee we het fundament bouwen van een wereldwijd zelfgewaarzijn ten aanzien van het identificeren van de aard van de gedachten die we dagelijks hebben

 

Advertenties

Dag 285 As-sign-mind-ment-in-my-being

As a sign print in my mind-behave-being.

So, please watch previous: reaction-show-points, thanks!!!

Criti-signs shows the little kid the mean meanings of olders identification with there mind thoughts. In a way such exist ass there values.Within the child till then don’t exist these unknown parenting-value.

Children are soft, kind and after all Selfhonest. Within this Selfhonest Selfexpression they allow the parenting value-behave-system. Till then, unknown exist as when I do this you will do the same.

Within the Selfhonest-Selfdirective-Selfexpression of the individual child, they allow hardliners examples such as be friendly to others, even when we showing you our inner mind behave existence being onfriendly at each other, in moments when dad and mum slam doors and criti-sign each other, showing the kiddy’s there unfriendly communication in front of the childs presence.

Oke, this existens and allowens example accepted within the child, shows up later on in there live’s as mind-pop-ups parents presence blame game while practicing there mind communicate slaming-door talks, with there partner.

Practical Corrective Application

When and as I see myself at the moment I think people are unkind to each other as they slam doors, I stop, I breathe.

I realize that when I condemn the behavior of people slamming doors/ In this moment I criticize, don’t see and understand its/one’s ability seeing the bleuprint of his and my particulair criticize character that in the same moment blame one’s possibility as the oppurtunity potentiality breath trough this mind construct slame door behave.

And thus, I commit myself to forgive my blame and comment against the criticism becauce one is unfriendly, unkind, not seeing and understand this is my interpretation of the situation create inequality instead friendly and kind behave.

So, i forgive myself allow and accept myself my justification blame the slame door behave, not realize my inequality criticism, against the possibility, wich is the release of self from those thoughts, patterns, personalities, and behavioral-mannerisms.

I commit myself see and understand that in that release taking self-respons-ibility, I’m let go this critisism character, taken my place within myself, and stand to be the directive principle of what I have accepted and allowed myself to separate myself from.

Learn and re-educate and change your’e desteni

Dag 280 How to Reduce the mind 2

Daardoor, door dat waar ik naar wijs, verwijs naar mijn interne ervaring die naar aanleiding van een gebeurtenis of persoon in mezelf reactief is.Lang genoeg heb ik me om die reden minderwaardig gevoelt. Daardoor bleef ik weg op feestjes en ging confrontaties (met mezelf) uit de weg.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een externe gebeurtenis of persoon, hetgeen afwijkt van mijn wereld, onderschikt maak aan de positie die ik ten aanzien van mijn beoordeling inneem, impliceert dat ik mijn gevoel van minderwaardigheid in mezelf creëer door de gedachten, gevoelens en emoties die mij aanzetten om te denken dat de ander meer waard is.

Ik realiseer me dat ik me vaak minderwaardig ervaar in relatie tot mensen waarvan ik denk dat zij een hogere status hebben, succesvol zijn, een baan hebben daarmee sociaal aanzien genieten. Mensen die tijdens feestjes iets te melden hebben, in mijn beleving meer zijn dan ik. Omdat zij iets bezitten dat ik mis, wel eens jaloezie en afgunst in mezelf heb ervaren.

Ik realiseer me dat ik in relatie tot mijn gedachte ‘dat ik iets mis’, schaamte voel, angst voor kritiek ervaar en situaties ontwijk om deze gevoelens te negeren. Wat de mind doet is dat deze verborgen gevoelens gewoon weer ergens ‘opploepen’.

Op deze realisaties pas ik zelf-vergeving-toe, waarop in een later stadium zelfcorrectie volgt waarmee ik zelf richting bepaal ‘wat wil ik daadwerkelijk realiseren’ hetgeen overeenkomt met wat t’ beste is voor Alle Leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik onder directie van mijn mind vermijd dat ik vanuit ware zelfexpressie Leef mezelf aanpas aan mijn mind-waardigheid zie link voor context van een Destonian.

Ik realiseer me dat mijn beoordeling volgens mijn mind-waardigheid-interpretatie-sowieso Leven Gewaarzijn overschaduwd door mijn mind-waardige eisen overvleugeld wordt waardoor ik me inferieur acht aan mijn mind eigenschappen die ik toeken aan externe beelden die ik in mezelf waarneem in relatie tot mensen of gebeurtenissen binnen mijn wereld en realiteit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me minderwaardig acht in relatie tot mensen waarvan ik veronderstel dat zij een hogere status hebben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik succesvol zijn verbind aan een hogere status

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een baan hebben relateer aan sociaal aanzien

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb genieten verbind aan zodra ik in het bezit ben van status/aanzien of een baan/sociaal succes

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik iets zinvols te melden moet hebben om naar een feestje te gaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik tijdens feestjes iets te melden moet hebben verbind aan mijn beleving dat mijn minder zijn in mezelf daarom meer kan zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik primair focus op mijn intern minder zijn voeden met externe aandacht en zodra dit wegebt dat ik dan gefaald heb en me minder maak als waartoe ik in staat ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me afhankelijk onderschikt gedraag volgens het principe dat ik in mezelf aanvaard en toegestaan heb:’exterieur reflecteert mijn interieur’..

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf dat ik anderen buitensluit zodra mijn interieur afwijkt van het exterieur.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik niet begrijp en zie ‘als ik iemand als afwijkend beoordeel’ de minderwaardigheid compenseer binnen mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard de aanname ‘het is voor mij van vitaal belang om bij vrijwel iedereen geliefd te zijn om vrijwel alles wat ik doe’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn veeleisendheid me overgevoelig maakt voor afwijzing waardoor ik Leven negeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat deze veronderstelling aanleiding is voor mijn overgevoeligheid, in reactie naar aanleiding van gedrag van anderen reageer, keihard hun Leven negeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik Leven van anderen bekritiseer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik Leven van anderen keihard van me wegduw.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de gedachte het is voor mij van vitaal belang om bij vrijwel iedereen geliefd te zijn en vrijwel alles wat ik doe impliceert dat hierin de basis ligt van opwinding van het spel om anderen voor me te winnen, een soort verleidings- en veroveringsspel is om aandacht.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zodra de buit binnen is dat mijn belangstelling in de ander vrij snel stopt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn oprechte belangstelling voor anderen wegebt zodra hun aandacht afneemt.

Zelfvergeving realisaties blog 278

Ik realiseer me dat ik bij anderen gedrag uitlok waarmee ik onderzoek of zij loyaal zijn aan hun afspraken en beloftes die zij toezeggen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik bij anderen gedrag uitlok waarmee ik onderzoek of zij loyaal zijn aan hun afspraken en beloftes die zij toezeggen.

Ik realiseer me dat ik verwacht dat ik ongevraagd onvoorwaardelijk steun ontvang, ook als afwijk, men onvoorwaardelijk rekening houdt met mijn gedrag.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard dat ik verwacht dat ik onvoorwaardelijk en ongevraagd steun ontvang.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zodra ik afwijk van mijn beloftes dat anderen rekening houden en begrip tonen voor mij.

Ik realiseer me dat ik deze manier van ervaren verbind aan grensoverschrijdend gedrag dat als vanzelfsprekend getolereerd werd en door zonder uitleg van redenen erop leek dat grenzeloos gedrag gewoon was.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik verwacht dat anderen bij grenzeloos van mij rekening houden met mijn grensoverschrijdend gedrag en mijn afwijkend gedrag, vanzelfsprekend onvoorwaardelijk tolereren.

Wordt vervolgd met zelfvergeving van realisaties uit vorige blogs.

Wil jezelf jezelf richting geven aan je leven? Kijk dan naar de gratis schrijfcursus. Aanrader voor mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun welzijn en dat van anderen: http://lite.desteniiprocess.com/

Duits: https://gleicheslebenstiftung.wordpress.com/

Nederlands: http://www.desteni.net/

Algemene-overzicht-site: http://desteni.org/.

 

 

Dag 247 Selfawareness

Afbeeldingsresultaat voor zelfbewustzijnDeel 2 vorige blog.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik streng en standvastig blijf als mijn verwachting gewenst gedrag van anderen uitblijft en vervolgens boos en geïrriteerd raak.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn behoeften voor anderen onzichtbaar blijven zolang ik deze niet bespreekbaar maak.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn behoeften communiceer.

Ik realiseer me nadat ik blogs gepubliceerd heb nog steeds boos wordt, in reactie ga omdat mijn verwachting afwijkt van de realiteit waarin ik beltegoed koop. Mijn verwachting is ik koop bij de supermarkt net zoals dit online kan voor €10,- beltegoed.

Ik realiseer me mijn uitstelgedrag.

Aan de kassa in de supermarkt zo blijkt is dit onmogelijk. Het minimum beltegoed bedraagt €15,-. Uit ergernis creëer ik stress. Vervolgens reageer ik in het bijzijn van de kassamedewerkster met de opmerking ‘wat onzinnig, stelletje oplichters’.

Ik realiseer me door de realiteit van de situatie dat mijn verwachting afwijkt. ‘Ik hou geen rekening met mijn uitstelgedrag’ en vervolgens wordt ik boos waarop ik gefrustreerd reageer.

De medewerkster verontschuldigd zich. Ik geef haar te kennen dat ik niet haar maar de provider aanspreek.

Ik realiseer me dat ik vervolgens denk dom mens je reageert zonder navraag/onderzoek/en zonder uitleg over de reden van mijn reactie. lol

Ik realiseer me omdat ik achter bleef met vragen waarop ik geen antwoord of excuus heb gekregen. Ik realiseer me dat het excuus van de kassamedewerkster in mij een reactie oproept.

Ik realiseer me zolang ik mijn mind redenen onbespreekbaar laat dat ik energie blijf produceren waarop ik irritatie, boosheid en onbegrip ervaar.

Binnen deze specifieke situatie is mijn verwachting over de afwijkende hoogte van het minimum aankoopbedrag niet de oorzaak van mijn reactie.

Ik realiseer me daarnaast dat ik zuinig met mijn geld wil omspringen.

Ik realiseer me dat ik mijn reactie koppel aan de hoogte van het bedrag.

Ik realiseer me dat dit bijzaken zijn.

Ik realiseer me dat de aanleiding van mijn reactie ligt in het feit dat ik kort daarvoor bij de provider binnen stap. Daar is het druk waarop ik naar de supermarkt ga.

Daar realiseer ik me dat ik thuis online mijn beltegoed wilde opwaarderen. Ik heb dit niet gedaan. In de winkel erger ik me aan mezelf en mijn nalatigheid om voor mezelf te staan.

Ik stel mezelf ten doel dat ik verantwoordelijkheid draag voor de oorsprong van mijn mind gedrag.

Ik realiseer me dat ik mijn doelstelling vandaag uitschrijf in deze blog.

Ik stel mezelf ten doel de oorzaken van mijn mind onderzoek, uitschrijf en hierop Zelfeerlijk Zelfvergeving, realisaties en vervolgens zelfcorrecties beschrijf.

Ik realiseer me dat ik deze doelstelling vandaag inlos en me daardoor realiseer dat ik mijn ergernis over de hoogte van het beltegoed had kunnen vermijden door mijn beltegoed online op te pimpen.

Als en wanneer ik mijn keuze om mijn beltegoed op te waarderen betwijfel, één stapje terug zet, alvorens in reactie te gaan, mijn twijfels als bewuste gedachten overweeg en mijn reactie stop via de instructie, Ik Stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat leren realiseren waaruit reacties ontstaan op ervaringen dat het steeds weer ondersteunend is om me te realiseren dat het punten/ervaringen betreft waar ik geen verantwoordelijkheid voor heb genomen in/als mezelf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie op mijn uitstelgedrag vermijd online beltegoed te kopen.

Meer Zelfvergevingen volgen…