Dag 531 Uit je zelf op papier!

Uit je zelf op papier heeft een dubbele betekenis. Wat in je zelf leeft! Hoe je betekenis toegekend hebt aan je ervaringen. De manier waarop jouw dagelijkse herinnering je ondersteuning biedt, belemmerd. Maar in iedergeval beïnvloedt. Hetgeen jij zelf bepaalt.

Uit je zelf. Jouw dagelijkse beleving, uiten op papier! De manier waarop je denkt, handeld en beweegt. Houding en gedrag, de manier waarop jij je uit, specifiek volgens jouw opvattingen.

Volgens de taal, de woorden van interpretatie, hetgeen kleurt jouw vaak nog onbewuste automatische observatie.

Echter, zodra je helder en eerlijk begint met Zelfreflectie, dan ondersteun jij jezelf op weg naar zelfredzaamheid. Je neemt de touwtjes in handen en bent eigenaar van je keuzes.

Stand as the slave that you are and have allowed yourself to become.

observatie een observatie vind plaats met een bepaald doel voor ogen.

Een objectieve waarneming van gedragingen of gebeurtenissen met een bepaald doel voor ogen. Dit doel kan onbewust gekozen zijn. Echter hetgeen de keuze voor een handeling of gedraging in de eerste plaats heeft bepaald, bevat bepaalde informatie.

Bepaalde enkele betekenissen van bepaald ‘ik bepaalde met een door mij bepaald doel voor ogen’


Bepaald: Fixe, echt, vast, omlijnd, beslist, stellig, begrensd, positief, nauwkeurig, aangewezen, vastgesteld, gedetermineerd, onvoorwaardelijk.


Uit je zelf betekenis: aan het licht brengen hetgeen je voor ogen hebt. Sta als jezelf, als de slaaf die je bent en jezelf hebt toegestaan te worden.

Te worden als hetgeen je jezelf hebt toegestaan en aanvaard te zijn als de betekenis die je aan taal en woorden toekend.

Word iemand waar je tevreden over bent. Desteni helpt en ondersteunt jouw om jezelf te ondersteunen.

Dag 529 Memory based fear

When I think about ‘memory based fear’, it reminds me at situations where I developed fear. Memories where in I feel ashamed. Or memories where in I feel insecure and afraid to speak about what I need in specific circumstances.

So I started having conversations with myself, because in my mind opinion I see and hear things that are not here in reality. But what I was thinking, was.

So I remember once one of my colleagues told me that I talked confused. Afterwards I realized saw and understood that under all my rare mind statements there was/is fear and helplessness.

So In those moments I could not (as memory) and cannot (afraid of rejection from my needs) help myself and had/have no help from someone else.


Selfhonestly Selfforgiveness

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I am afraid of asking help for what I need or what I want to achieve.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I did/do not have asked what I need or what I want to achieve. If and when I am thinking about I do not have/I will not ask where I am longing for, then I Stop and Breath. I realize see and understand that I am afraid that I will receive rejection from others. I realize see and understand that I will receive rejection from others for my needs as long as I think ‘I will receive rejection for my needs as a response from others when I ask something.’

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I will receive rejection for my needs as a response from others when I ask something.’ If I am aware of my response that others will reject what I need, then I Stop and Breath. I realize see and understand I think ‘what I need’ is unimportant because I am not important enough.


Commitment

So for now because I support myself I have to give and commit myself what is important for me.


Next blog questions

Next questions pops-up into my mind awareness ‘what is important’? And ‘am I important’ or perhaps ‘why am I not important because of who I am, what I do and what role I play.’

Thanks for reading.


We say Stop!

Desteni I Process is a life coaching platform where you’ll learn essential life skills and practice simple common-sense tools such as self-forgiveness, writing and self-corrective application. Based on years of research & practice, developed with attention to detail, proven by hundreds of people and delivered to you comfortably through the web. http://desteniiprocess.com/


Dutch websites.

Acht feiten over de psychose

Belangrijk en onbelangrijk

Eenzaamheidstest https://www.kwadraad.nl/doe-een-test/eenzaamheidstest/

Dalk: ‘Afrikaans’ means perhaps.