Dag 468 Trots 3 Pass It On

‘Ben je ook trots op jezelf, want ik ben wel trots op jou’. Dit naar aanleiding van de prestatie die je geleverd hebt’. Uuh, Nee! Na dit ‘compliment’ van een bekende werd ik me innerlijk gewaar van de energie van wantrouwen. Omdat ik naar aanleiding van een compliment innerlijk wantrouwen heb ervaren, besprak ik dit punt tijdens chat met mijn buddy.

‘Kan ik iets of iemand vertrouwen, als ik innerlijk wantrouwen ervaar. Zelfs in relatie tot iemands woorden of daden in de waarneembare realiteit? Nee. ‘Want je zou denken dat ik dan weet wat ik aan iemand (of aan mezelf) heb’. Echter het woord wantrouwen plopte prominent in mijn bewustzijn op en werd me innerlijk gewaar van de energie van wantrouwen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van een compliment van een ander innerlijk wantrouwen ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als ik een compliment ontvang vervolgens innerlijk geen vertrouwen ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als ik van iemand een compliment ontvang, wantrouwen manifesteer en me realiseer, zie en begrijp dat ik innerlijk participeer in onderdrukt ‘wantrouwen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk twijfels en angst ervaar omdat ik het waarheidsgehalte van iemands opmerking niet ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk participeer in de energie van wantrouwen omdat iemand me zegt ‘ik ben wel trots op jou prestatie’, en me realiseer zie en begrijp dat ik hiervoor de ander mind-rationeel dankbaar ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb innerlijk wantrouwen te ervaren naar aanleiding van iemands compliment, hetgeen ik in deze blog beschrijf.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een compliment associeer met positieve energie van aandacht en positieve bevestiging, hetgeen ik als kind gemist heb en als verlangen innerlijk gemanifesteerd heb vanuit mijn gedachten ‘ik krijg niet de indruk dat ik er mag zijn zoals ik ben’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik complimenten vergelijk met positieve energie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van wantrouwen ervaar hetgeen getriggerd wordt door mijn angst idee ‘zal de ander dit compliment oprecht menen’ of zit er een addertje onder het gras’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind prestaties leverde vanuit hoop, verlangen en verwachting gevoed dat mijn, in plaats van kritiek en afwijzing, gedrag positief bevestigd zou worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik teleurgesteld werd door mijn innerlijke hoop, verlangen en verwachting waarop mijn omgeving negatief reageerde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in mijn twee voorgaande blogs over ‘trots’ het aspect ‘vertrouwen’ in relatie tot mijn innerlijk wantrouwen niet onderzocht heb hetgeen ik gewaar werd in relatie tot de vraag ‘ben je ook trots op jezelf’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard  heb ‘zolang ik gedachten over iemand heb, zelf niet te vertrouwen ben’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk een ander wantrouw die me complimenteert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van een compliment innerlijk wantrouwen ervaar. Als en wanneer ik innerlijk de energie van wantrouwen manifesteer, Stop en Adem.

Ik realiseer me, zie en begrijp zodra ik innerlijk participeer in de energie van wantrouwen, twijfels en angst ervaar naar aanleiding van een (welgemeend) compliment omdat ik een compliment (positief) innerlijk vergelijk met negatieve reacties op mijn prestaties. Dit naar aanleiding van mijn hoop, verwachting en verlangen als kind.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ‘zodra ik een positief compliment ontvang, dan worden mijn prestaties gezien en gewaardeerd door mijn omgeving.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik veronderstel dat mijn positieve verwachtingen door mijn omgeving beantwoord wordt met negatieve reacties.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind de woorden van een ander wantrouwde nadat ik me innerlijk gekleineerd heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een compliment van de ander niet kan vertrouwen omdat ik in mezelf participeer in de energie van angst en twijfel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik veronderstel dat er een addertje onder het gras schuilt als mensen me een compliment geven.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de ander wantrouw omdat ik innerlijk de energie van wantrouwen ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een compliment negatief interpreteer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in relatie tot prestaties van anderen, geregeld vraag ‘ben je trots op jezelf’!!!

Als en wanneer ik innerlijk twijfel ervaar naar aanleiding van een compliment, Stop en Adem.

Ik realiseer me, zie en begrijp dat mijn interpretatie ‘trots ervaren’ negatief geladen gedachten bevat, waaruit innerlijk onderdrukte angst en twijfel emoties zijn ontstaan naar aanleiding van kind gebeurtenissen en momenten waarin ik wilde horen ‘ik ben trots op je’.

Ik stel mezelf doelen ten doel die niet afhankelijk zijn van reacties van anderen, waaraan ik me committeer en tijdens momenten waarin ik innerlijk de energie van twijfel of angst ervaar om mijn voorgenomen doel tóch te doen.

You Just have too Breath, walk and ‘Pass It On baby’. lol

Zie voor informatie onderstaande links:

http://desteni.org/

http://nlforum.desteni.org/

http://lite.desteniiprocess.com/

 

Advertenties

Dag 392 Herdefiniëren gunnen.

Zelfvergeving op de punten die ik mij gewaar werd, zoals beschreven bij het Toebedelingspunt, waarin ik mijn interpretatie onderzoek in relatie tot het woord gunnen zie – blog voor context.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen een gunst verlang, in de vorm van een dienst of aandacht, waaraan ik mijn identiteit ontleen ter bevestiging van mijn mind beeld en realiteit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zodra ik een gunst verlang, in mijzelf een verwachting creëer, ervaar als absoluut wapenfeit, informatie betreft in mijzelf, overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, mening of hoop, mijn informatie en aspecten van mijn verlangen betreft, in wat ik verlang van een ander, en als ik mijn geschenk en toegift ontvang, mij realiseer zie en begrijp dat ik mijn mind gunfactor identiteit bestendig en mijn weerstand verstevig. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn aandacht op een ander vestig, vanuit mijn veronderstelling dat die ander bereid is om mij te zien zoals ik dit als mindbewustzijn, hetgeen als mind existeert binnen mijn zelfgewaarzijn, voor ogen heb. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn identiteit laat afhangen van de gunning, een gunst, ter bevestiging van mijn identiteit, energie betreft die de ander mij schenkt, overeenkomstig mijn gunfactor verlangen.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat wat de ander mij overeenkomstig de interpretatie van mijn gunfactor schenkt, overeenstemt met mijn gunfactor beeld en realiteit, weerspiegelt mijn mind wapenfeit, mind informatie betreft waarop ik mijn gunfactor ontvangst/interpretatie baseer.

Als en wanneer ik focus op mijn gunfactor energie waarmee ik mijn identiteit realiteit via de gunfactor die ik van een ander ontvang bestendig, dan Stop ik en Adem. 

Ik realiseer mij dat ik mij afhankelijk maak van de gunfactor energie die ik ontvang van anderen, in reactie op de bevestiging van deze energie, primair focus op de gun interpretatie van de ander die overeenstemt met mijn mind gunfactor beeld en realiteit, mij afhankelijk maak van deze externe gunfactor, mijn gunfactor verlangen als energie ik mijzelf wil bestendigen. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij afhankelijk maak, zoals de ander mijn mind verlangen bestendigd, waardoor ik mij realiseer en zie dat ik mijzelf in relatie tot mijn verlangen inferieur maak aan de externe autoriteit van een ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra ik mijn gewenste gunst wel van een ander ontvang dit ervaar als positief “Yes ik krijg mijn zin”. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard wanneer echter deze gunfactor uitblijft “yes, ik krijg niet mijn zin” dit als negatief ervaar, mij realiseer, zie en begrijp dat ik mijn gedrag vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn gun verlangens, mind verlangens betreffen, positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn systeem zijn, mij realiseer, zie en begrijp dat ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik mijn fysiek Gewaarzijn door mind energie en informatie laat besturen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn mind polariteiten pos. -neg. energie reacties afvuren, schieten als Patronen, zoals kogels uit een gun, afvuur op mijn omgeving of mensen die het goed bedoelen volgens zichzelf, zodra ik wel of niet mijn zin krijg, hanteer als meetpunt (toebedelingspunt) de manier waarop is dat ik mijn mind toesta dat ik anderen positief of negatief bejegen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aan de informatie binnen deze polarisatie autoriteit toeken, gebruik als munitie, hetgeen ik in mijn reacties afvuur op een ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn mind informatie gebruik als wapenfeit van mijn gelijk, ervaar als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afwijzing ervaar van mijn gelijk door negatieve reacties die ik als zodanig negatief interpreteer vanuit mijn mind verlangen dat niet zijn zin krijgt. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra de gunfactor bepaling in mijzelf niet haar zin krijgt, mijn gedrag bepaald en de ander vriendelijk bejegen omdat ik juist wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief.

Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik veroorzaak in mijzelf, veroorzaak omdat de positieve bevestiging van mijn gunfactor niet wordt uitgevoerd door een ander, ervaar als negatief in mijn mind deze energie als (negatief) probleem manifesteer. 

Als en wanneer ik niet mijn zin krijg, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik mijn keuze laat afhangen en bepalen door de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik focus op positieve gunning en negatieve gunning ontvang, de energie die ik manifesteer, omdat mijn backchat waarin ik participeer, naar aanleiding van gedrag van de ander, afwijkt van mijn positieve verlangen, dat ik de weerstand die ik manifesteer naar aanleiding van mijn backchat onder ogen kom en mijzelf verantwoordelijk maak voor de richting die ik daadwerkelijk dien te wandelen om mijn doelen te realiseren, en als ik weerstand ervaar in mijzelf, dan Stop ik en Adem.

Wordt vervolgd…

 

 

 

 

Dag 391Herdefiniëren van woorden -gunnen.

1. Toebedelingspunt – hoe ik tot nu toe dit specifieke woord gebruikt heb (mijn interpretatie): In deze blog is dat het woord – gunnen -.

Wat het woord gunnen tot op heden vertegenwoordigd voor mij: Gunnen – een gunst, een dienst of aandacht die men mij gunt – klinkt als – gun = wapen, een wapenfeit wat overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, en de hoop, mijzelf gun iemand anders aan mij schenkt, geeft, bereid is mij te zien, afhangt van de gunning, gunst, bevestiging die de ander mij schenkt. Wat de ander mij schenkt overeenkomt met dit wapenfeit waarop ik mijn gunning baseer.

Ik focus specifiek op de gun interpretatie van de ander. Afhankelijk van de externe gunfactor. Ik geef de ander autoriteit. Een patroon in mijzelf gewaar. Mijn gewenste gunst ontvang is dit positief. Als de gunfactor uitblijft -negatief- vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel. Deze gun verlangens betreffen positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn. Deze polariteiten schieten als Patronen – kogels – die ik hanteer als meetpunt (toebedelingspunt). De informatie binnen deze polarisatie, gebruik ik als munitie, hetgeen ik afvuur op een ander. Ik ervaar dit als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten. Of ik ervaar afwijzing bij negatieve reacties. Gun bepalingen in mijzelf bepaald waarop ik wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief. Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik door mijn gunfactor veroorzaak, te ontwijken. Wat ik ervaar als negatief vormt voor mij een probleem. Dus ik laat mijn besluit afhangen van de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert. Als ik focus op negatieve gunning, die afwijkt van mijn positieve verlangen, zodra de ander wel positief is in zijn benadering, met weerstand reageer omdat mijn negativiteit mij bestuurt. Positieve wendingen in een gesprek beoordeel ik daardoor vervolgens negatief.

2. Woordenboekverklaring/systeemdefinitie: (kopieer/plak hieronder de woordenboekdefinitie). Gunnen:(gegund), toestaan; veroorloven. gunnen (ww): geven, schenken, toestaan, toewijzen, verlenen, verschaffen, wegschenken gunnen (ww):jonnen, toestaan.

3. Het in klank uiten van het woord:

Ik wil graag een kijkje nemen naar wat geschreven was voor het in klank uiten van het woord. Met het woord laten klinken kan ik zo creatief met de geluiden zijn als ik wil binnen wat zinvol voor me is binnen het woord. We kunnen het woord opbreken in delen van klank: (schrijf hieronder al de klanken die jezelf in het woord gunnen hoort/ziet).

Gunnen: kunnen, kun/kan, fun, sun, dun, niet kunnen, fun, misgun, dun, no luck.  

4. Nieuwe definitie:

Nu dat ik al deze drie aspecten voor mijn neus heb – nu is zelf klaar om dit woord te benoemen (definitie te geven) voor wat het is. De enige sleutel binnen het herdefiniëren van een woord is ervoor te zorgen dat zelf geen polariteit toebedeelt aan het woord.

In termen van het herdefiniëren – een ander punt om te onthouden is dat we geen definities maken in het negatieve – betekenend, het definiëren van een woord door ‘wat het niet is’. Dus in het schrijven van een nieuwe definitie zijn we op zoek naar de woorden die beschrijven ‘wat het IS’.

We zijn hier niet om woorden te herdefiniëren om alleen een positieve ervaring te bevatten. Wij zijn hier om woorden te herdefiniëren als onszelf, betekent als ik duidelijk ben in en als een woord en dat ik dit woord geaccepteerd heb als mezelf heb ik de macht om het woord te leven en leven te geven eraan en niet onderworpen te worden door het woord en de macht die het over zelf houdt.

In zekere zin kan men het noemen: het terugnemen van de zelfkracht in zichzelf wanneer zelf de schepper wordt van zelf. (schrijf hieronder de nieuwe definitie van het woord).

Mijzelf richting toestaan. De ander een afwijkende richting toestaan

5. Dan is de laatste stap om mijn definitie te testen:  

a. Is de definitie negatief geladen? Dit is om ervoor te zorgen dat zelf niet een andere polariteit aan het creëren is om later af te handelen. Antwoord: de ander een afwijkende richting toestaan, zijn woorden niet verwerpen, mijzelf mijn richting toestaan.

b. Kan ik voor deze definitie blijven staan in de eeuwigheid? Antwoord: Ja.

Bij het uitschrijven van definities door jezelf is het nuttig om deze testers te hebben om jezelf te assisteren.

Esteni

…..wordt vervolgd met zelfvergeving op onderstaande Gewaarzijn van de betekenis die ik onder ogen kom en aan het woord gunnen heb toegekend.

Wat het woord gunnen tot op heden vertegenwoordigd voor mij: Gunnen – een gunst, een dienst of aandacht die men mij gunt – klinkt als – gun = wapen, een wapenfeit wat overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, en de hoop, mijzelf gun iemand anders aan mij schenkt, geeft, bereid is mij te zien, afhangt van de gunning, gunst, bevestiging die de ander mij schenkt. Wat de ander mij schenkt overeenkomt met dit wapenfeit waarop ik mijn gunning baseer.

Ik focus specifiek op de gun interpretatie van de ander. Afhankelijk van de externe gunfactor. Ik geef de ander autoriteit. Een patroon in mijzelf gewaar. Mijn gewenste gunst ontvang is dit positief. Als de gunfactor uitblijft -negatief- vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel. Deze gun verlangens betreffen positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn. Deze polariteiten schieten als Patronen – kogels – die ik hanteer als meetpunt (toebedelingspunt). De informatie binnen deze polarisatie, gebruik ik als munitie, hetgeen ik afvuur op een ander. Ik ervaar dit als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten. Of ik ervaar afwijzing bij negatieve reacties. Gun bepalingen in mijzelf bepaald waarop ik wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief. Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik door mijn gunfactor veroorzaak, te ontwijken. Wat ik ervaar als negatief vormt voor mij een probleem. Dus ik laat mijn besluit afhangen van de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert. Als ik focus op negatieve gunning, die afwijkt van mijn positieve verlangen, zodra de ander wel positief is in zijn benadering, met weerstand reageer omdat mijn negativiteit mij bestuurt. Positieve wendingen in een gesprek beoordeel ik daardoor vervolgens negatief.

 

Dag 390 Longing for permission

Iets verlangen van een ander is vragen om een gunst overeenkomstig wat ik verlang, mij door een ander wordt gegund. Tijdens chat’s met mijn buddy kreeg ik inzicht in mijn gedrag dat ik mij afhankelijk maak van de mening van een ander en de manier waarop die ander mij beoordeeld. Als de reactie van een ander niet overeenkomt met mijn verlangen, dat ik dan afzeg omdat ik twijfels heb over mijn inzet.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik mij deze denkwijze eigen heb gemaakt door mijn verlangen naar goedkeuring afhankelijk maak van dat wat de ander mij volgens mijn verlangen toestaat.

Ik realiseer mij dat wat ik verlang van een ander verwacht, wat ik mijzelf niet toesta zonder toestemming van een ander, omdat ik mijn verlangen weggeef, ervaar als een probleem. Als dan de uitkomst is, dat wat ik verlang niet krijg, wat gebeurt er met de energie die plakt aan mijn verlangen?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf afhankelijk maak van de gunsten van anderen. Als en wanneer ik afhankelijkheid en autoriteit toeken aan mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf iets gun wat ik van een ander verlang. Als en wanneer ik iets van een ander verwacht, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik iets verlang van een ander mij onderschikt maak aan mijn verlangen, hetgeen ik verlang door een ander bevestigd wil zien. Als en wanneer ik toestemming vraag om mijn verlangen te uiten, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn richting bepaal naar gelang een ander mij bevestigd in mijn richting. Als en wanneer ik niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een ander verantwoordelijk maak voor de uitvoering en realisatie van mijn verlangen. Als en wanneer ik door een ander niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op basis van mijn verlangen mind informatie selecteer, hetgeen refereert aan mijn verlangen. Als en wanneer ik mij afhankelijk maak van innerlijke informatie, bevestigt wil zien door externe informatie, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik extern naar goedkeuring verlang voor mijn innerlijke verlangens. Als en wanneer ik naar goedkeuring verlang dan realiseer ik mij dat ik in relatie tot mijn verlangen, zodra ik van een ander toestemming verlang, voor mijn verlangen hetgeen positief geladen energie bevat, niet extern wordt bevestigd, mij aanzet om mijn positief geladen verlangen te onderdrukken, mijzelf afhankelijk maak van externe toestemming, overeenkomstig mijn positief geladen verlangen, als dit uitblijft, in mijzelf negativiteit plak, omdat ik niet bevestigd wordt, omdat ik geen goedkeuring krijg voor mijn positiviteit geladen verwachting, dat ik mij, participerend in het afhankelijkheid karakter, in zo’n situatie of context manifesteer als slachtoffer, omdat een ander mij moet toestaan welke richting ik wandel, mij moet toestaan verlang, over de manier hoe en waarom ik mij beweeg, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf toesta dat ik een ander laat bepalen hoe, waarom en wanneer ik mag bewegen overeenkomstig mijn verlangen, mijn verlangen onder ogen moet komen en moet omzetten in praktische stappen die ik ga uitvoeren. Als en wanneer ik in mijn slachtofferoutfit stap, dan stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de aspecten van mijn verlangen onder kom en vertaal naar praktische moves en oplossingen die ik daadwerkelijk uitvoer, duidelijk en consequent, mijzelf verantwoordelijk maak voor de stappen die ik uitvoer, te ervaren als stappen die ik ervaar als stappen die ik maak, niet bekritiseer of veroordeel, ervaar en aanvaard als gemaakte stappen die ik heb gemaakt, los van de goedkeuring van anderen, mij niet langer beweeg als slachtoffer van de omstandigheden, niet langer een of andere autoriteit verantwoordelijk maak, voor het nalaten van de stappen waarvoor ik mijzelf verantwoordelijk heb gemaakt door mijn doelen te definiëren overeenkomstig mijn praktische stappen.

Dag 380 Assumption

Assumption – a thought or pattern that is accepted as true or as certain to happen as mind proof or accepted and allowed information for action of taking or beginning to take self responsibility. It’s up to me.

Bij schuldgevoel heb je echt levenslang als je er niks aan doet. Ik realiseer mij dat ik mijzelf als kind schuldig heb gevoeld naar aanleiding van een nachtelijk incident veroorzaakt door gedrag van anderen. Achteraf dacht ik dat mijn gedrag hiervoor aanleiding was. Door mijn veronderstelling heb ik in mijzelf een schuldgevoel ontwikkelt, omdat ik dacht dat ik verantwoordelijk was voor dit incident. Dit naar aanleiding van andermans gedrag.

Vandaag realiseerde ik mij tijdens een gesprek met iemand, dat ik werd afgeleid door een ander die aanwezig was tijdens het gesprek en dat ik dacht dat ik door hem onderbroken werd tijdens mijn verhaal. Ik werd Gewaar dat ik mijn hoofd wegdraaide. Ik realiseerde mij dat ik naar aanleiding van de onderbreking in mijzelf spanning en ergernis heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vandaag tijdens een gesprek met iemand door iemand anders, werd onderbroken die hierbij aanwezig was, in mijzelf ergernis opriep omdat ik onderbroken werd tijdens mijn verhaal.

Als en wanneer ik tijdens mijn verhaal/bijdrage denk dat ik door iemand anders onderbroken wordt, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik mijn hoofd wegdraaide omdat ik naar aanleiding van deze onderbreking spanning en ergernis in mijzelf ervaarde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik met mijn kleren aan op bed lag te slapen veronderstelde dat mijn gedrag aanleiding was van dit incident.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij als kind verantwoordelijk heb gevoeld voor het gedrag van anderen die mijn behulpzame ongevraagde bijdrage niet op waarde hebben ingeschat, want anders zou ik tijdens mijn nachtrust in mijn slaap niet onderbroken worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van een nachtelijk incident dacht het is mijn schuld….omdat mijn waarde niet op waarde werd geschat, veronderstelde dat mijn nachtrust – abrupt, onaangekondigd en onverwacht- onderbroken werd door anderen tijdens mijn slaap.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht dat de aanleiding van dit incident mijn verantwoordelijkheid was.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht omdat ik met mijn kleren op bed lag, omdat ik wilde helpen, dat mijn gedachte ik wil helpen, ik wordt niet op waarde geschat, dat mijn hulpaanbod en mijn hulpvaardig zijn als waarde, dat ik ongevraagd wilde helpen, niet werd erkent.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door anderen, ongevraagd gewaardeerd wilde worden, vervolgens extra mijn best deed om bij hen in de smaak te vallen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aardig was om bij anderen in de smaak te vallen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik bij anderen in de smaak wil vallen om/en de goede vrede wil bewaren waardoor ik de aspecten van mijn ervaring, naar aanleiding van ongevraagd hulpvaardig zijn, waaruit mijn schuldgevoel is ontstaan, de aspecten van mijn schuldgevoel ontwijk.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk als ik aardig ben dat ik de aspecten die bijdragen aan mijn schuldgevoel, kan ontwijken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zolang ik de aspecten van mijn schuldgevoel ontwijk, de aspecten ontken die bijdragen aan mijn schuldgevoel, de energie die ontstaan uit deze aspecten, negatief geladen emoties en energie genereren, waardoor ik bedroefd zijn en angst ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik ongevraagd wilde helpen omdat ik gewaardeerd wilde worden voor mijn bijdrage, mijn angst dat ik niet gezien werd en op waarde werd geschat, deze onzekerheid wilde maskeren, door ongevraagd te helpen vanuit mijn verlangen dat ik gewaardeerd zou worden voor mijn behulpzaamheid en positieve inzet.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht ik wordt niet op waarde werd geschat, verwachtte als ik behulpzaam ben en aardig ben, dat ik door deze bijdrage te leveren, mijn schuldgevoel kon compenseren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik anderen mijn behulpzaamheid en vriendelijkheid opdring, voortkomt vanuit mijn verlangen dat ik door anderen gewaardeerd wil worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verlang naar waardering of genot, onbewust mijn pijn, schuldgevoel en onzekerheid wil elimineren,  de aspecten die bijdragen aan pijn, schuldgevoel en onzekerheid onderdruk, ontwijk en ontken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn onderdrukte pijn, schuldgevoel en onzekerheid, ontstaan naar aanleiding van mijn gedachte ik ben het niet waard want ik wordt niet op waarde geschat door anderen, mijn oorspronkelijke waarde wordt niet erkend, de oorzaak is van mijn behulpzaamheid en verlangen naar waardering, gezien en geschat worden op waarde en erkenning van deze waarde, hetgeen ik wil realiseren door in de smaak te vallen bij vrouwen en andere uiterlijkheden die ik manifesteer, waardoor ik mijn negatief geladen pijn, schuldgevoel en onzekerheid blijf onderdrukken, ontwijk en ontken.

Als en wanneer ik mijn onzekerheid onderdruk, ontwijk. dan ontken ik mijn verlangen naar aandacht, positieve bevestiging en waardering en zodra ik mij realiseer dat ik mijn onzekerheid onderdruk, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij zodra ik van anderen positieve bevestiging verlang, bijvoorbeeld als ik iets vertel wordt onderbroken, wordt onderbroken tijdens mijn verhaal, en mij erger omdat ik niet de aandacht krijg waarnaar ik verlang, dan Stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn onzekerheid wil omzetten naar zelf zekerheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik teveel in het verleden blijf hangen.

Als en wanneer ik in mijn slachtofferrol stap omdat ik ergernis in mijzelf toesta en aanvaard, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij zodra ik anderen verantwoordelijk maak voor de energie die ik manifesteer omdat ik denk mijn bijdrage aan het gesprek wordt niet erkent, want anders zou men naar mij luisteren, mij laten uitpraten, mij realiseer, zie en begrijp dat ik afgeleid raak door mijn verlangen naar bevestiging dat anderen verplicht zijn dat zij mijn bijdrage op waarde moeten schatten en waarderen, en denk als ik op waarde wordt geschat dan raak ik niet afgeleid en dan hoef ik mij niet te ergeren, dat ik anderen verantwoordelijk maak voor het feit dat ik afgeleid raak en mijn hoofd wegdraai.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik anderen verantwoordelijk maak voor de energie die ik manifesteer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk mijn bijdrage aan het gesprek wordt niet erkent, want anders zou men naar mij luisteren, mij laten uitpraten.

Als en wanneer ik door anderen onderbroken wordt, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer, zie en begrijp dat ik afgeleid raak door mijn verlangen naar bevestiging dat anderen verplicht zijn dat zij mijn bijdrage op waarde moeten schatten en waarderen, en denk als ik op waarde wordt geschat dan raak ik niet afgeleid en dan hoef ik mij niet te ergeren, dat ik anderen verantwoordelijk maak voor het feit dat ik afgeleid raak en mijn hoofd wegdraai.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik afgeleid raak door een onderbreking van een gesprekspartner dat ik aan de ander communiceer dat ik graag mijn verhaal wil voortzetten en als dit niet mogelijk is dat ik op het punt waar ik onderbroken werd mijn verhaal vanaf dit punt voortzet zodra ik weer aan de beurt ben, zonder het idee te hebben dat ik mij opdring, mijn bijdrage aan het groepsproces wil leveren omdat wat ik bijdraag zinvol is en van toegevoegde waarde.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat vandaag toen ik werd onderbroken, de gedachte had – degene die mij onderbreekt tijdens mijn verhaal verlangt en schreeuwt naar belangstelling en aandacht. Lol.

Wordt vervolgd….

Dag 349 Living word: Health

How to use Living words?

How I lived and after re-difined a word starts with I have allowed and accept myself I’ve give a word my specific meaning. So, redefining words is walk the process of redefining a specific word into a living word into real-Here-time when walking this specific and effective what’s best for All Life word. The focus within this exercise is opening words and identifying how I have interpreted and lived a word in my mind as my world reality.

I realize my Health proces was a journey like rafting in a Canoe ignorant and depending off the rocks and swirling water of the river. De Canoe represents the system I had to trust. The unpredictable water and waterfalls represent my fear expecting threat and not trust, my expectation, rescuers and psycologist within this system because I never ever trust predictable care which I longing for. People like me in this stage of proces, are angry and fearful because security offering helpers, this approach is unknown.

Ik realize and understand, because I walked this stage, Dip Lite offers them/me a secure environment, do the necessary walk talk (write) introspection because in this stage of the proces I was busy thrusting people. So first had to trust myself by open up in my tempo the suppressed unfulfilled fairs, expectations and desires finding reliability in my unreliable inner world. In this stage I did not need more information as usal such as people telling me what to do, give me psychological advise and speaking words I never ever heard before. Do you understand what I an telling was my biggest pitfall to overcome.

Also evualuating dictionary definitions and asks myself How I lived this word on my specific way? Is this an adequate definition after uncovering dimensions of a word that one may not have previously considered; and to ultimate use all of this information to develop an approach of how one can make the word part of self-supportive self-directing words whats best for all.

So the word  Health I walked before was already charged with energy. After my Selfhonest corrective investigation I trust myself to walk the open up nude-solution word, without polarized charged energy. Before redefining this charged word exist as me into me as energy existence into my consciousness mind battery, control navigation existence within my physical body.

Self-supportive life the word Health means I’ve first focus on the proces of redefining my meaning, longing and expectation charged words and images charged polarity energy within the word ‘Health’.

In Dutch language the word Health means gezondheid.

Gezondheid, Ge/ik wil zonder zonde, heel zijn. I want to be a being Without sin.

Zonder fouten. With out mistakes. I have to encharge the With, out of me. The with represent the mistakes I made.

Heel zijn. So the With in mistakes: I had to focus on my mistakes first. Longing want encharge my mistakes as energy out my mindsystem. I want to be – Within me aware as Equal and one awareness human being.

Zonder gebreken. Without blemish. Dus ik wil perfect zijn. So I want to be perfect.  Waardoor ik kan voorkomen, dat anderen mij niet kunnen aanspreken op mijn gebrek. So I can avoid that others recall my lack. This lack is already as lack existence With-in me as expectation not yet out, exist into me. So I see and understand my expectation is my longing. I expected the worse and most less (lest) care so in my mind bin looking the worst, not trusting the helping others. Into phychic care the trust others is the most important factor. Trust others – trusting myself, Desteni offers this en surroundings within the Dip area and buddy support. Because the Buddy’s bin there.

Because why would ore should I avoid something which not exist into me? So I want to be perfect so I can not avoid thoughts that remind me of some mind absence. So what is my mind absence into me, this presupposes my lack of mental health, telling/explain me? This ex-former-plan, which I’ve used as blame complain selfpity myself game as not perfect, with blemish, with sin, with mistakes, my Original awareness was telling me.  I want to be without the blemish, sin and mistakes which I also accepted and allowed myself as charged within me energy.

So while any idea of what I want to achieve, speak in front an audience, which I think is possitive, I think the negative that this people start laughing towards me, so I think I can not speak infront public. So I avoid the risk within my mind which thought generates my negative loaded negative emotion motivation start laugh about me which reaction reminds me I made a mistake because that’s why they start doing this and through their laugther behavior I see and understand into me the assumption present: they do not respect my vulnerability.

The first thought they abuse my vulnerability starts at moments and times when socializing was assumed. So socializing in my mind is negatively charged. Within the private family atmosphere during the Christmas dinner, dinner on Sunday as grandparents visited us the probability of threat was present into my mind expextation.

My Original health awareness was nagative charged when I was a young guy. Later at school I had a negative trauma experience with the school teacher. In my thinking I don’t trust women. I’m expecting they will harm me because I do not trust them because they do not protect me. Into my mind the lack of women trust is prominent as negatively charged suppression, running into my mind when I speak with women because I am expecting you will harm me. I distrust your smile so I focus on melancholic expression and depression which depressed the smile. I laughed to flee my depressed fair beingness.

Is this an adequate definition? Yes for this moment I realize, see and understand that I lived the word Health in my mind, it was negatively charged because I expected the negative within my understanding, charged with negative energy exist into  my consciousness mind.

I want to live without sin means my thoughts focus at the existence sin into me as negative charged thoughts. Because iff I want the positive the word sin as negative charged sense still exist into me in my mind. Towards the negative I place my investigation, not the positive Health, because first I have to Uncover the negative within me.

First I have to encharge the unhealthy sin into me. What I do at the moment I want to connect me with people I start ivestigating people reactions and drop out afterwards I have a reason supposing, they are unreliable, disloyal, not conditional concerned. In their guidance and attention they are incomplete bacause I primarily focus on lack and the negativity, as me into me, my negatively charged supposition expectation people to whom I show my vulnerability are unreliable.

So first Investigate – to ungate myself – within the safe Desteni Dip Lite surroundings, with assist and support of one own Buddy, the Destonian gatekeeper.

Dag 320 Mind fear made choices

Kort geleden had ik tijdens een chat in goed overleg een toezegging gedaan dat ik zou deelnemen aan een activiteit. Nadat ik had nagedacht over mijn keuze realiseerde ik me dat mijn keuze weerstand opriep.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik achteraf aan mijn toezegging tot deelname aan een activiteit angstig werd en daardoor mijn eerdere keuze en toezegging betwijfelde om via een hangout mijn stem te laten horen. Ik realiseer me dat ik uit privacy overweging begon te twijfelen en dat deze privacy overweging mij bekend was op het moment van overleg.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik me te laat realiseerde dat mijn bijstelling gevolgen had voor de andere deelnemers maar ook voor mijn betrouwbaarheid/onbetrouwbaarheid. Ik realiseer me, zie en begrijp door deze ervaring met onbetrouwbaarheid beter dat ik mezelf in staat heb gesteld door oprecht te beschrijven wat er is gebeurd, een gedachte gewaar ben namelijk dat ik aan ongehoorzaam zijn denk dat ik afwijk van mijn toezegging en als ik afwijk van mijn toezegging dan ben ik onbetrouwbaar. Een bekend, terugkerend patroon gewaar gemaakt waardoor ik me realiseer dat ik uit dit patroon een schuldcomplex heb ontwikkelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn toezegging bekritiseer en veroordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik afwijk van mijn toezegging vervolgens denk dat ik onbetrouwbaar ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om mijn mind keuzes te veroordelen waardoor ik meer negatieve energie in mijzelf genereer en daardoor meer afgescheiden raak van mijn fysiek Gewaarzijn.

Voor context zie previous blog.

Als en wanneer ik ongehoorzaam ben als ik mijn keuze achteraf bijstel en denk ik ben onbetrouwbaar, dan stop ik en adem ik. Ik realiseer me door mijn hangout deelname bijstelling dat ik mezelf effectief ondersteunt heb door dit punt bespreekbaar te maken met mijn buddy en een van de andere deelnemers die mij gewezen heeft om de gevolgen van mijn keuze in overweging te nemen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht, gefocust op mijn aanname/patroon zodra ik afwijk van de instructies van anderen ‘ben ik ongehoorzaam’ niet langer plichtsgetrouw aan mijn opvatting dat ik de goede vrede wil bewaren waardoor ik het risico loop dat ik kritiek kan krijgen naar aanleiding van mijn eigen keuze en zelf gecreëerde angst afwijk van het bekende stramien kies voor het onbekende, als gevolg van mijn verandering, mijn mind welzijn in gevaar breng vervolgens kans maak op straf

Ik realiseer me dat ik door mijn keuze voor het bekende, gehoorzaam zijn aan de instructie van de juf, mijn eigen keuze ben ontweken uit angst voor straf gehoorzaam was aan de eis en het gezag van de juf naar aanleiding van opvoed instructies mezelf heb aangeleerd zodra ik afwijk van mijn eigen keuze krijg ik straf of kritie naar aanleiding van mijn eigen initiatief en bijdrage

Als en wanneer ik naar aanleiding/reactie op een externe gebeurtenis of persoon in mezelf focus op mijn gedachte ‘ik wijk af van mijn keuze’ me realiseer, zie en begrijp dat ik degene ben die verondersteld ‘ik ben ongehoorzaam’ en als ik ongehoorzaam ben krijg ik straf, dan stop ik en adem ik

Ik zie en begrijp zodra ik op anderen reageer dat mijn mind veronderstelling ‘ik ben ongehoorzaam’ mijn aandacht trekt, afleidt van het huidige moment in Hier, waardoor ik mezelf verhinder om fysiek in Hier aanwezig te zijn hetgeen impliceert dat ik mezelf en anderen verhinder om zo effectief te zijn als waartoe we gezamenlijk in staat zijn

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn interpretatie ík ben ongehoorzaam’ hetgeen ik als informatie vertaal naar mijn keuzes, opvattingen, veronderstellingen, meningen en ideeën specifiek volgens de stappen van het schrijfproces gewaar maak, dooradem en ontdoe van negatief en positief geladen mind energie waarop ik zelfcorrectie kan toepassen

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik mijn verantwoordelijkheid aanvaard dat ik zelf de regie had in mijn reacties die afhankelijk van en geregisseerd door mijn gedachten, gevoelens en emoties gebundeld de specifieke mind opvatting ík ben ongehoorzaam’ mijzelf heeft weerhouden om het moment in Hier fysiek met, in plaats zonder mind reactie te ervaren

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gehoor gaf aan de instructie van de juf in mezelf weerstand en frictie opriep omdat ik thuis had geleerd dat ik gehoor moest geven aan hetgeen mij door de volwassenen werd opgedragen niet langer als excuus fungeert

Ik realiseer me dat de gedachte ‘ik ben ongehoorzaam’ mij ervan weerhoudt dat ik mezelf in mijn afwachtende houding verzuim, mezelf verhinder dat ik initiatief neem, vertaald naar zelfcorrecties vervolgens mijn ware zelfexpressie daadwerkelijk wandelend op een manier die het beste is voor Alle Leven, mezelf verhinder effectief te zijn als waartoe ik in staat ben

Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn mind weerstand en frictie gehoor geef aan hetgeen ik in mezelf heb aanvaard en toegestaan naar aanleiding van een persoon of gebeurtenis vervolgens verzuim dat ik mijn zelfcorrecties niet wandel, dan stop ik en adem ik.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan zodra ik weerstand ervaar me realiseer, inzie en begrijp dat ik degene ben die mijn mind reactie stopt, me realiseer zie en begrijp, ik ben me gewaar van mijn mind bewustzijn, hierdoor kan ik mezelf effectief ondersteunen als waartoe ik in staat ben waardoor ik door dit bewuste inzicht mezelf niet langer verhinder om effectief te zijn.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan, mijn reacties gewaar vervolgens dooradem, uit mijn geest reactie adem contact maak met de fysieke realiteit in Hier vervolgens reactievrij naar aanleiding van zelfcorrecties in overleg en dialoog met mezelf en anderen keuzes kan maken die het beste zijn voor Alle Leven.

Dag 244 responsibility instead of guilt

Afbeeldingsresultaat voor responsibility instead of guilt

Voor context zie blog dag 243

In tegenstelling tot mijn reactie binnen de stiltecoupé die ik wel kan doorademen lukt mij dit minder goed in reactie op huiselijk geluid.

Ik realiseer me dat ik mezelf in de stiltecoupé kan stoppen en uit reactie ga omdat ik stop met lezen en bewust focus op mijn adem. Ik realiseer me pas later dat geluiden niet persoonlijk op mij gericht zijn. Binnen de huiselijke sfeer ervaar ik mijn reacties heviger. Alsof ik erdoor wordt bestuurd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte in de stiltecoupé kan ik mijn reactie wel stoppen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik binnen de huiselijk sfeer heftiger reageer op geluid.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte alsof ik er door wordt bestuurd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte ik kan dan wel uit reactie gaan omdat ik stop met lezen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben om uit reactie te blijven bewust moet focussen op mijn adem.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn realisatie die veronderstelt dat geluiden persoonlijk naar mij zijn gericht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me persoonlijk aangevallen voel op geluid binnen de huiselijke sfeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik extern geluid overmatig ervaar waardoor ik in mezelf aanvaard en toegestaan irritatie bespeur.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vervolgens denk godverdomme waarom kan het niet gewoon stil zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte wat is jullie gedrag respectloos.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte aandachttrekkers.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat huiselijk geluid meer impact heeft.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan bronnen van geluid afhankelijk van de situatie kwalificaties toeken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben binnen een huiselijke sfeer gedrag van anderen zwaarder meeweegt in de impact van mijn reactie.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik verschil ervaar in de kracht van mijn reacties.

Als en wanneer ik binnen een huiselijke sfeer reageer op eet of ander huiselijk geluid, Ik Stop en Adem.

Vervolgens zet ik een stapje terug door uit mijn comfortzone (mijn reactie) te stappen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik iets praktisch zal doen in plaats reageren op geluid. Ik betwijfel vervolgens mijn reactie en overweeg mijn reactie alvorens verbaal een verzoek te doen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn reactie eerst dooradem.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte afwijzing die volgt in reactie op huiselijk geluid.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me beschuldigd heb in reactie op huiselijk geluid.

Ik realiseer me dat ik me schuldig heb verklaard in reactie op een persoon die overmatig geluid produceert.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ik me verantwoordelijk voel en schuldig heb verklaard voor het gedrag van een ander die geluid produceert.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik waarde toeken aan schuld.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de herinnering aan geluid reactie genereert waarop ik wil weglopen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in reactie op geluid de situatie ontwijk.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me persoonlijk aangesproken voel omdat mijn nachtrust abrupt werd verstoord.

Ik realiseer me mijn reactie in reactie op geluid ervaar als ‘hectiek’ omdat mijn rust werd/wordt verstoord.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik denk dat extern geluid voor mij persoonlijk bestemd is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie op geluid onmiddellijk fysieke pijn ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door de gevolgen van geluid letterlijk mijn woorden inslik.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn reactie op geluid vertaal naar kritiek.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn behoeften niet bespreek omdat de juiste woorden ontbreken in zo’n moment.

Mijn focus is primair (onbewust) gericht op overmatig en onverwacht geluid en het gedrag dat hiermee samenhangt.

Ik realiseer me dat ik de persoon die abrupt en zonder uitleg over het hoe en waarom van zijn handelen met de noorderzon is vertrokken moet vergeven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik van anderen een excuus verplichting verwacht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de ander tot excuus maken verplicht.

Ik vergeef mezelf mijn gedachten die ik in mezelf aanvaard heb en toegestaan dat een ander aan mij iets verplicht is.

Ik vergeef mezelf de realisatie dat ik anderen zonder hen hierover te informeren tot rustig door mij bepaald gedrag verplicht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan het gedrag van de persoon die met de noorderzon is vertrokken haatgevoelens heb verbonden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de negatieve lading die aan haat plakt heb ingeslikt. Ik realiseer me dat deze negatieve energetische lading in reactie op huiselijk geluid in mezelf aanvaard en toegestaan fysieke pijn veroorzaakt.

Deel 2

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan haat onbegrip, angst en verdriet heb gekoppeld omdat ik deze impact niet face to face besproken heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik negatief geladen woorden heb ingeslikt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden ‘waar ben je’, ‘wanneer kom je thuis’, ‘wat is er gebeurd’, ‘was ik schuld?’

Ik realiseer me dat ik onvoorspelbaarheid heb ontwikkelt in reactie op onverwacht en overmatig geluid. Ik realiseer me dat ik alert reageer op geluid. Ik realiseer me dat aan mijn gedrag reacties in woorden en gedachten heb verbonden waarover ik me schuldig heb gevoeld en voor dit gedrag van de ander verantwoordelijk heb gemaakt.

Als kind heb ik dit besluit genomen. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn gedrag aanleiding was voor gedrag van een ander in combinatie met de gevolgen.

Ik realiseer me dat ik me verantwoordelijk voel voor het gedrag van anderen. Dit heeft me lang weerhouden om voor mezelf te gaan staan.

Ik realiseer me dat als er in relatie tot anderen zich problemen aandienen mijn strategie is dat ik situaties ontwijk (ik ben schuld en ga weg ik ontloop mijn verantwoordelijkheid want naar mijn versie wordt niet geluisterd.

Ik realiseer me dat ik rekening met mezelf kan houden.

Ik stel mezelf ten doel dat ik voor mezelf het punt geluid moet bezien vanuit de realisatie/beslissing die ik nog nooit gemaakt heb en dat is het werkelijk Staan voor iets.

Ik realiseer me dat verschillende omstandigheden verschillende reacties los maakt.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn realisatie/punt ‘tafelmanieren’ verder uitdiep.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn realisatie situaties ontwijken verder uitdiep.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn realisatie ik slik mijn woorden in verder uitdiep.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn realisatie/gedachte waarom is geluid specifiek op mij gericht?

Ik stel mezelf ten doel onvoorspelbaarheid en alert gedrag op geluidreacties ontdoe van schuld omdat dit mijn verantwoordelijkheid is.

Lees het artikel op de site van desteni

Deel 2 wordt vervolgd