Dag 392 Herdefiniëren gunnen.

Zelfvergeving op de punten die ik mij gewaar werd, zoals beschreven bij het Toebedelingspunt, waarin ik mijn interpretatie onderzoek in relatie tot het woord gunnen zie – blog voor context.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen een gunst verlang, in de vorm van een dienst of aandacht, waaraan ik mijn identiteit ontleen ter bevestiging van mijn mind beeld en realiteit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zodra ik een gunst verlang, in mijzelf een verwachting creëer, ervaar als absoluut wapenfeit, informatie betreft in mijzelf, overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, mening of hoop, mijn informatie en aspecten van mijn verlangen betreft, in wat ik verlang van een ander, en als ik mijn geschenk en toegift ontvang, mij realiseer zie en begrijp dat ik mijn mind gunfactor identiteit bestendig en mijn weerstand verstevig. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn aandacht op een ander vestig, vanuit mijn veronderstelling dat die ander bereid is om mij te zien zoals ik dit als mindbewustzijn, hetgeen als mind existeert binnen mijn zelfgewaarzijn, voor ogen heb. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn identiteit laat afhangen van de gunning, een gunst, ter bevestiging van mijn identiteit, energie betreft die de ander mij schenkt, overeenkomstig mijn gunfactor verlangen.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat wat de ander mij overeenkomstig de interpretatie van mijn gunfactor schenkt, overeenstemt met mijn gunfactor beeld en realiteit, weerspiegelt mijn mind wapenfeit, mind informatie betreft waarop ik mijn gunfactor ontvangst/interpretatie baseer.

Als en wanneer ik focus op mijn gunfactor energie waarmee ik mijn identiteit realiteit via de gunfactor die ik van een ander ontvang bestendig, dan Stop ik en Adem. 

Ik realiseer mij dat ik mij afhankelijk maak van de gunfactor energie die ik ontvang van anderen, in reactie op de bevestiging van deze energie, primair focus op de gun interpretatie van de ander die overeenstemt met mijn mind gunfactor beeld en realiteit, mij afhankelijk maak van deze externe gunfactor, mijn gunfactor verlangen als energie ik mijzelf wil bestendigen. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij afhankelijk maak, zoals de ander mijn mind verlangen bestendigd, waardoor ik mij realiseer en zie dat ik mijzelf in relatie tot mijn verlangen inferieur maak aan de externe autoriteit van een ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra ik mijn gewenste gunst wel van een ander ontvang dit ervaar als positief “Yes ik krijg mijn zin”. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard wanneer echter deze gunfactor uitblijft “yes, ik krijg niet mijn zin” dit als negatief ervaar, mij realiseer, zie en begrijp dat ik mijn gedrag vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn gun verlangens, mind verlangens betreffen, positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn systeem zijn, mij realiseer, zie en begrijp dat ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik mijn fysiek Gewaarzijn door mind energie en informatie laat besturen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn mind polariteiten pos. -neg. energie reacties afvuren, schieten als Patronen, zoals kogels uit een gun, afvuur op mijn omgeving of mensen die het goed bedoelen volgens zichzelf, zodra ik wel of niet mijn zin krijg, hanteer als meetpunt (toebedelingspunt) de manier waarop is dat ik mijn mind toesta dat ik anderen positief of negatief bejegen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aan de informatie binnen deze polarisatie autoriteit toeken, gebruik als munitie, hetgeen ik in mijn reacties afvuur op een ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn mind informatie gebruik als wapenfeit van mijn gelijk, ervaar als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afwijzing ervaar van mijn gelijk door negatieve reacties die ik als zodanig negatief interpreteer vanuit mijn mind verlangen dat niet zijn zin krijgt. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra de gunfactor bepaling in mijzelf niet haar zin krijgt, mijn gedrag bepaald en de ander vriendelijk bejegen omdat ik juist wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief.

Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik veroorzaak in mijzelf, veroorzaak omdat de positieve bevestiging van mijn gunfactor niet wordt uitgevoerd door een ander, ervaar als negatief in mijn mind deze energie als (negatief) probleem manifesteer. 

Als en wanneer ik niet mijn zin krijg, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik mijn keuze laat afhangen en bepalen door de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik focus op positieve gunning en negatieve gunning ontvang, de energie die ik manifesteer, omdat mijn backchat waarin ik participeer, naar aanleiding van gedrag van de ander, afwijkt van mijn positieve verlangen, dat ik de weerstand die ik manifesteer naar aanleiding van mijn backchat onder ogen kom en mijzelf verantwoordelijk maak voor de richting die ik daadwerkelijk dien te wandelen om mijn doelen te realiseren, en als ik weerstand ervaar in mijzelf, dan Stop ik en Adem.

Wordt vervolgd…

 

 

 

 

Advertenties

Dag 391Herdefiniëren van woorden -gunnen.

1. Toebedelingspunt – hoe ik tot nu toe dit specifieke woord gebruikt heb (mijn interpretatie): In deze blog is dat het woord – gunnen -.

Wat het woord gunnen tot op heden vertegenwoordigd voor mij: Gunnen – een gunst, een dienst of aandacht die men mij gunt – klinkt als – gun = wapen, een wapenfeit wat overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, en de hoop, mijzelf gun iemand anders aan mij schenkt, geeft, bereid is mij te zien, afhangt van de gunning, gunst, bevestiging die de ander mij schenkt. Wat de ander mij schenkt overeenkomt met dit wapenfeit waarop ik mijn gunning baseer.

Ik focus specifiek op de gun interpretatie van de ander. Afhankelijk van de externe gunfactor. Ik geef de ander autoriteit. Een patroon in mijzelf gewaar. Mijn gewenste gunst ontvang is dit positief. Als de gunfactor uitblijft -negatief- vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel. Deze gun verlangens betreffen positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn. Deze polariteiten schieten als Patronen – kogels – die ik hanteer als meetpunt (toebedelingspunt). De informatie binnen deze polarisatie, gebruik ik als munitie, hetgeen ik afvuur op een ander. Ik ervaar dit als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten. Of ik ervaar afwijzing bij negatieve reacties. Gun bepalingen in mijzelf bepaald waarop ik wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief. Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik door mijn gunfactor veroorzaak, te ontwijken. Wat ik ervaar als negatief vormt voor mij een probleem. Dus ik laat mijn besluit afhangen van de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert. Als ik focus op negatieve gunning, die afwijkt van mijn positieve verlangen, zodra de ander wel positief is in zijn benadering, met weerstand reageer omdat mijn negativiteit mij bestuurt. Positieve wendingen in een gesprek beoordeel ik daardoor vervolgens negatief.

2. Woordenboekverklaring/systeemdefinitie: (kopieer/plak hieronder de woordenboekdefinitie). Gunnen:(gegund), toestaan; veroorloven. gunnen (ww): geven, schenken, toestaan, toewijzen, verlenen, verschaffen, wegschenken gunnen (ww):jonnen, toestaan.

3. Het in klank uiten van het woord:

Ik wil graag een kijkje nemen naar wat geschreven was voor het in klank uiten van het woord. Met het woord laten klinken kan ik zo creatief met de geluiden zijn als ik wil binnen wat zinvol voor me is binnen het woord. We kunnen het woord opbreken in delen van klank: (schrijf hieronder al de klanken die jezelf in het woord gunnen hoort/ziet).

Gunnen: kunnen, kun/kan, fun, sun, dun, niet kunnen, fun, misgun, dun, no luck.  

4. Nieuwe definitie:

Nu dat ik al deze drie aspecten voor mijn neus heb – nu is zelf klaar om dit woord te benoemen (definitie te geven) voor wat het is. De enige sleutel binnen het herdefiniëren van een woord is ervoor te zorgen dat zelf geen polariteit toebedeelt aan het woord.

In termen van het herdefiniëren – een ander punt om te onthouden is dat we geen definities maken in het negatieve – betekenend, het definiëren van een woord door ‘wat het niet is’. Dus in het schrijven van een nieuwe definitie zijn we op zoek naar de woorden die beschrijven ‘wat het IS’.

We zijn hier niet om woorden te herdefiniëren om alleen een positieve ervaring te bevatten. Wij zijn hier om woorden te herdefiniëren als onszelf, betekent als ik duidelijk ben in en als een woord en dat ik dit woord geaccepteerd heb als mezelf heb ik de macht om het woord te leven en leven te geven eraan en niet onderworpen te worden door het woord en de macht die het over zelf houdt.

In zekere zin kan men het noemen: het terugnemen van de zelfkracht in zichzelf wanneer zelf de schepper wordt van zelf. (schrijf hieronder de nieuwe definitie van het woord).

Mijzelf richting toestaan. De ander een afwijkende richting toestaan

5. Dan is de laatste stap om mijn definitie te testen:  

a. Is de definitie negatief geladen? Dit is om ervoor te zorgen dat zelf niet een andere polariteit aan het creëren is om later af te handelen. Antwoord: de ander een afwijkende richting toestaan, zijn woorden niet verwerpen, mijzelf mijn richting toestaan.

b. Kan ik voor deze definitie blijven staan in de eeuwigheid? Antwoord: Ja.

Bij het uitschrijven van definities door jezelf is het nuttig om deze testers te hebben om jezelf te assisteren.

Esteni

…..wordt vervolgd met zelfvergeving op onderstaande Gewaarzijn van de betekenis die ik onder ogen kom en aan het woord gunnen heb toegekend.

Wat het woord gunnen tot op heden vertegenwoordigd voor mij: Gunnen – een gunst, een dienst of aandacht die men mij gunt – klinkt als – gun = wapen, een wapenfeit wat overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, en de hoop, mijzelf gun iemand anders aan mij schenkt, geeft, bereid is mij te zien, afhangt van de gunning, gunst, bevestiging die de ander mij schenkt. Wat de ander mij schenkt overeenkomt met dit wapenfeit waarop ik mijn gunning baseer.

Ik focus specifiek op de gun interpretatie van de ander. Afhankelijk van de externe gunfactor. Ik geef de ander autoriteit. Een patroon in mijzelf gewaar. Mijn gewenste gunst ontvang is dit positief. Als de gunfactor uitblijft -negatief- vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel. Deze gun verlangens betreffen positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn. Deze polariteiten schieten als Patronen – kogels – die ik hanteer als meetpunt (toebedelingspunt). De informatie binnen deze polarisatie, gebruik ik als munitie, hetgeen ik afvuur op een ander. Ik ervaar dit als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten. Of ik ervaar afwijzing bij negatieve reacties. Gun bepalingen in mijzelf bepaald waarop ik wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief. Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik door mijn gunfactor veroorzaak, te ontwijken. Wat ik ervaar als negatief vormt voor mij een probleem. Dus ik laat mijn besluit afhangen van de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert. Als ik focus op negatieve gunning, die afwijkt van mijn positieve verlangen, zodra de ander wel positief is in zijn benadering, met weerstand reageer omdat mijn negativiteit mij bestuurt. Positieve wendingen in een gesprek beoordeel ik daardoor vervolgens negatief.

 

Dag 350 Living word: gezondheid

Sounding: gezondheid – klinkt als

Gezondheid, ik wil zonder zonde zijn. Zonder fouten. Heel zijn. In de weerstand van zonde de zon zijn. ZONDEr gebreken. Perfect zijn. Zonder beperkingen heel zijn. Bestaan als eenheid want dan kan ik kritische argumenten in mijzelf laten vervagen. Zodat mijn omgeving mij niet langer aan kan spreken op mijn beperkingen en de negativiteit in mij.

Deze negativiteit wil ik met betogen, beweringen, argumenten aanvoeren, redeneren, redetwisten, disputeren, beredeneren, tegenspreken, bewijzen zoeken, redekavelen en overtuiging tegenspreken. Wat gebeurt er vervolgens met deze negativiteit waaraan ik aandacht schenk?

Wat ermee gebeurt door aan negativiteit aandacht schenken is mijn gedachten van feedback voorzien die ik ervaar als kritiek en negativiteit. Ik ben eraan gewend geraakt. Bekend zijn met de ZONDE in mij waaraan ik aandacht schenk.

Vanuit mijn gewenning ‘focus’ en verwacht ik op kritiek’ waardoor ik mijzelf beperk tot kritiek, negativiteit, destructie naar redenen zoek om deze/mijn mind gedachten en argumenten van bewijzen te voorzien en daardoor te continueren.

Ik realiseer mij dat ik mijn gezonde kind zijn ingewisseld heb voor argumenten en bewijzen die mijn beperking en negativiteit illustreren.

Prosperiteit is een synoniem van gezondheid hetgeen verwijst naar zegen, meeval, bloei en succes. Deze geZONdheid associeer ik vanuit mijn negatief geladen zonde/gebrek hetgeen ik nog steeds verwacht.

Bijvoorbeeld als ik iets opbouw, een werkrelatie of een relatie met een vrouw. Dit contact verdwijnt weer snel omdat de negativiteit en slachtofferschap energie in mij existeert. Ik zoek naar bewijzen en argumenten die mijn negativiteit bevestigen waardoor ik redenen vind om het contact dat verbroken wordt te rechtvaardigen waardoor de negativiteit die eraan ten grondslag ligt blijft bestaan.

Naast deze negatieve invloed die ik zelf bepaal verlang ik naar positieve mind aandacht. Vanuit deze gedachten gericht ben op meeval, bloei, zegen en succes. Ik realiseer mij dat ik vanuit mijn focus op kritiek, vanuit belemmerende gedachten negativiteit creëer waardoor ik mijzelf voortdurend negatief evalueer met positiviteit compenseer deze polariteitdans met bewijzen, redenen (de rede die uit woorden en gedachten in mijn mind bestaat) en argumenten zoek om de schade die ontstaat, met beredeneren wil herstellen, verdedigen, mijn gezondheid aan het verbeteren ben.

Als ik verlang naar gezondheid zal ik eerst hetgeen ik verwacht, namelijk ik wil zonder zonde zijn en verlies van verbinding met werk en relatie met een vrouw, dan zal ik eerst mijn gedachten die focussen op zonde, fouten, gebreken en gebrek moeten ontdoen van negatief geladen energie, hetgeen ik wil maskeren met perfectie en bewijslast waarmee ik voorkomen wil dat anderen in mijn wereld mijn gebrek/minder/tekort aan gezond zijn waarnemen.

Deze energie ontstaat door mijn beperkende gedachten: ik ben minder, anderen hebben kritiek op mijn bijdrage en negeren mijn vraag naar positieve aandacht.

Door de negatief geladen kritiek in mijzelf ben ik bang voor succes omdat ik focus op gebrek hetgeen ik compenseer met mijn aanpassing aan situaties, clownesk gedrag, vriendelijk de goede vrede bewaren, door te focussen op mijn falen, mijn verslaving uit vergroten.

Hierdoor gaat de slachtoffer energie in mij naar argumenten zoeken, mind energie te continueren, het positieve vervaagd doordat het negatieve aandacht krijgt, hetgeen berust op het negatieve pamperen en nat houden door ziek zijn te gebruiken als argument om negatief gedrag: mensen wegduwen, veroordelen, bekritiseren, argumenten aanvoeren om dit te onderbouwen, beweren dat zij fouten maken, dat zij hun afspraken niet naleven, dat zij tekort schieten enz. argumenten en beweringen zijn die, informatie is die bestaat uit negatief geladen argumenten waaraan destructieve negatieve energie plakt in de vorm van gedachten en negatief geladen emoties die aanzetten tot destructief gedrag, bijv. terugtrekken uit contact, iets in gang zetten en afhaken, redenen bedenken dat anderen fout zijn en de aanleiding van deze keuzes.

Ik realiseer mij dat ik dit gebrek als tekort ervaar. Ik veroordeel mijzelf waardoor de gedachten aan negativiteit toenemen. Ik ben minder succesvol dan mijn vrienden. Zij hebben allen een baan, een auto, een koophuis en een relatie inclusief kinderen. Ik ben gefaald. Als kind heb ik al gefaald. Ik schiet tekort. Ik ben minderwaardig. Ik voldoe niet aan mijn norm. Als mensen iets tegen mij zeggen dat mijn gebrek aanraakt, dan ervaar ik hun woorden als kritiek. Als kritisch waarop ik denk zij keuren mij af. Naar aanleiding van deze gedachten voel ik irritatie en word boos.

Ik denk aan voorbeelden als mensen mijn telefoontjes negeren dat ik in de rechter bovenkant van mijn hoofd een prikkel voel die via mijn hals naar mijn hartstreek schiet. Ik ervaar deze afkeuring als melancholie. Als zeurderige pijn. Klagerig en ik denk waarom doen zij zo zeikerig. Zij focussen alleen maar op negativiteit met hun negatieve opmerkingen en aanmerkingen op gedrag van anderen. In hun woorden klinkt afwijzing van Leven, verbetering en correctie. Ik denk het lijkt wel dat wat ik doe nooit goed genoeg zal zijn.

Zonde, denk ik, dat jullie niet zien dat ik er mag zijn. Ondanks mijn gebreken verwacht ik onvoorwaardelijke aandacht van mensen. Dus door mijn aandacht te vragen verwacht ik aandacht voor iets anders dan wie ik ben. Gebrekkig en teneergeslagen verwacht en verlang ik dat jullie mij gezonde reacties toevertrouwen.

Dat ik mij niet langer onveilig voel. Ik realiseer mij dat ik angst heb om mij onvoorwaardelijk veilig te voelen. In mijzelf ervaar ik primaire focus op onvoorspelbaarheid hetgeen ik verwacht maar voorspelbaarheid en betrouwbaarheid verlang. Ik realiseer mij dat ik acteer vanuit zelfmedelijden, slachtofferschap en trauma.

Wat goed was, mijn onbevangen zijn, mijn spontaan zijn, zelfeerlijk, oprecht, vol vertrouwen zijn, mijn eenheid en gelijk gewaar zijn werd, is in mijzelf verstoord geraakt. Nu ik het woord gezondheid herdefinieer in mijn mind veronderstel en realiseer ik mij zie en begrijp dat ik in mijn gedachten denk en verwacht ik kan niet vertrouwen op succes, gezondheid en liefdevolle aandacht.

Want ik heb geen recht op succes. Omdat ik het negatieve van zonde in mijzelf wil compenseren. Om mijn veronderstelling te bevestigen onderzoek ik reacties van mensen. Ik kan achteraf zeggen, als zij afhaken, dan zijn zij onbetrouwbaar, niet loyaal en niet onvoorwaardelijk trouw aan mij. Als mensen niet reageren op mijn telefoontjes en onbereikbaar zijn zij onbetrouwbaar en niet loyaal aan mijn verwachting: ik verwacht dat je nu bereikbaar bent en reageert.

Welke functie had dit mechanisme voor mij?

Ik verwacht wanneer ik mijn kwetsbaarheid laat zien dan wordt ik gekwetst. Uit angst om gekwetst te worden onderzoek ik reacties van mensen naar aanleiding van het risico in mijzelf ik verwacht dat gekwetst ZAL worden. Deze veronderstelling in mijzelf, onderzoek/ervaar en bevestig ik waarmee ik het bekende=vasthouden, in mijn mind wil bewaren omdat ik angstig ben voor het onbekende, kunnen vertrouwen op mensen en ik krijg succes omdat ik niet zeker ben/onzeker over het feit dat ik door alle vrouwen gekwetst zal worden. Omdat ik verwacht ik wordt gekwetst zoek ik naar alle negatieve aspecten in vrouwen die mij bevestigen dat ik wordt gekwetst. Mijn angst om gekwetst te worden is ontstaan omdat ik niet de gezonde bescherming, ondersteuning en begeleiding kreeg waarna ik verlangde.

Omdat mijn moeder het onderspit delfde ten opzichte van mijn vader, zij reageerde teneergeslagen/depressed op hem wilde ik haar niet langer=angst, belasten uit angst dat zij meer en vaker teneergeslagen was wilde ik de goede vrede, onbevangen, veilige sfeer, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid in reacties van mijn vader en moeder herstellen. Ik kon mij niet verlaten op hen. Mij niet verlaten op hen maakte mij gespannen, oplettend, wantrouwend, alert, onzeker, teneergeslagen=depressed=gevolg/oorzaak=hun/mijn gezond kind zijn is onderdrukt.

Daarvoor in de plaats/strategie ontwikkelde zich door gebrek aan gezond vertrouwen en gezonde ondersteuning een eigen kind interpretatie. Dit naar aanleiding van het gebrek aan gezonde, onbeladen harmonieuze Levende woorden en gebrek aan Levende, empatisch, affectieve, harmonieuze voor-beelden. Door de thuissituatie werd mijn gezond kind beïnvloed door mijn teneergeslagen negatief geladen interpretatie van deze situatie. Dit heb ik in mijzelf aanvaard en toegestaan. Net als ik het toen heb aanvaard kan ik mijzelf nu toestaan op mijn toenmalige gedachten een correctie toe te passen die begint met zelfvergeving.

Ik realiseer mij dat mijn focus/motivatie oog kreeg voor de teneergeslagenheid van mijn moeder. Ik wilde haar beschermen. Voor de buitenwereld wilde ik de goede vrede uitstralen. Hetgeen ik van mijn ouders verlangde. Ik kon mij niet op hun veilige gezonde ondersteuning verlaten. Dit idee heb ik los gelaten naar aanleiding van een ervaring op de lagere school.

In mijn oorspronkelijke kern was/ben ik gezond en heel. Dit oorspronkelijk en natuurlijk Gewaarzijn verlaten heb. In mijzelf heb ik ter bescherming een strategie aanvaard en toegestaan dat ik niet langer gezond en onbevangen kon zijn omdat ik mijzelf verdedig tegen de negativiteit die ik in mijzelf door mijn redekavelen rechtvaardig. Zolang ik naar anderen buiten mijzelf blijf wijzen met mijn vinger, zoek ik naar bewijzen die naar anderen wijzen. Fysieke andere mensen en voorbeelden en andere gedachten die mij willen overtuigen van het feit dat mijn negatief geladen gedachten onjuist zijn. Deze negatief geladen gedachten, argumenten en bewijzen echter moet ik vergeven. De redenen van mijn gedrag liggen besloten in mijn denken. Naast mijn gedachten vergeef ik mijn positieve voelen en mijn negatief geladen emotionele reacties die ik vaak wil(de) compenseren met positief geladen bull shit.

Dag 322 Na getreuzel in mezelf mijn vooroordelen bevragen

Tijdens de chat met mijn buddy van de DIP PRO schrijfcursus word ik erop gewezen dat ik me terugtrek uit mijn lichaam. Ik realiseer me dat ik dit doe naar aanleiding van angst die ik ervaar. Mijn besef van angst gewaar, onderzoek en beschrijf ik met zelfvergeving, hetgeen automatisch in mezelf ‘opplopt’ naar aanleiding van de boze reactie van iemand uit mijn omgeving.

Door heel de schrijfcursus heen is het belangrijk dat je/ik probeer(t) om geen vooropgezette meningen (vooroordelen) te gebruiken of op te leggen over mezelf en mijn/jouw wereld.

De DIP LITE en DIP PRO cursus gaat over het bevragen van deze vooroordelen en over het begrijpen van hoe we ertoe gekomen zijn om deze te creëren. Want vaak reageren we, achteraf ongewild, onbewust nog en automatisch op onze omgeving. Deze automatismen wil ik inzichtelijk maken, leren zien en begrijpen waardoor ik verantwoordelijk ben voor wat het beste is voor mezelf en Alle Leven.

Wanneer je de cursus afrondt, zul je in feite het vermogen hebben om, als jezelf, als ware zelfexpressie de wereld te veranderen en dat is waar iedereen, in zijn diepste wezen, eigenlijk naar verlangt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik ertoe neig om weldoordacht veel aan te nemen over mezelf en mijn wereld, wat mij niet dient in het ondersteunen van mijn begrip en mijn mogelijkheid tot het nemen van verantwoordelijkheid, maar mij er eerder toe aanzet om gevangen te raken in de vooroordelen die mij beperken in het bevragen en veranderen van mijn wereld en realiteit.

Voor context deze blog zie punt 1 previous blog.

Ik ervaar weerstand en gevoelens van onmacht tegen weldoordacht handelen. Ik realiseer me dat mijn denkende geest zichzelf denkt krachtens zijn deelname aan wat gedacht wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik autoriteit toeken aan mijn denkende geest die zichzelf denkt krachtens mijn deelname aan hetgeen ik denk in mijn denkende geest

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verantwoordelijk ben voor hetgeen ik denk in mijn denkende geest naar aanleiding van de boosheid die ik signaleer in mijn omgeving waarvoor ik angst heb ontwikkelt om mijn boosheid te maskeren/negeren

Ik vergeef mijzelf dat ik in mijzelf gedachten heb toegestaan en aanvaard gedachten zijn die ik in mezelf als het resultaat van mijn gedachten existeren

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard door mijn gedachten in Hier afgescheiden ben van mijn fysiek Gewaarzijn

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vaak zit te treuzelen mezelf realiseer, zie en begrijp dat ik niet toekom aan weldoordacht handelen, hetgeen waaraan ik denk tijdens weldoordacht wil vermijden

Als en wanneer ik me terugtrek naar aanleiding van boze reacties uit mijn omgeving omdat ik vanuit angst reageer, dan stop ik en adem ik.

Synoniem van treuzelen – terug deinzen, achteruit deinzen, bang zijn, terugschrikken en wijken voor de situatie of context van het huidige moment.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn getreuzel het contact met de realiteit in Hier verlies

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik weerstand ervaar ten opzichte van weldoordacht handelen, door frictie in mezelf niet toekom aan de ervaring van de realiteit/werkelijkheid in Hier

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik opzie tegen weldoordacht handelen associeer met de veronderstelling dat ik moet voldoen aan bepaalde dwangmatige eisen waarvoor ik terug deins, achter uit deins, bang ben dat ik niet voldoe aan door anderen bepaalde eisen en voorwaarden waarvoor ik terug schrik

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik deze informatie als zodanig in mezelf heb aanvaard en toegestaan en kracht toeken waardoor ik angst om te falen in mezelf bespeur

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard uit angst voor mijn reactie op kritiek situaties waarin ik kritiek verwacht ontwijk waardoor ik het huidige moment in Hier ontloop en achteraf teleurgesteld en vervolgens boos word op mezelf

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik teleurgesteld ben in mezelf omdat ik me aanpas aan mijn mind denk opvattingen waardoor ik star en rigide reageer in plaats van zonder mind reactie spontaan en onbevangen in Hier

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mezelf aan boosheid kracht en macht toeken

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om boosheid  als ‘meer dan mijzelf te zien’, en vooral ‘krachtiger, machtiger’ dan mijzelf.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om te geloven dat ik minderwaardig ben ten opzichte van boosheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf niet heb toegestaan en aanvaard om in te zien dat ik angstig word ten opzichte van iemand die kwaad is, omdat ik mij eigenlijk minderwaardig voel ten aanzien van boosheid en agressie en niet zie dat boosheid en agressie van anderen in zichzelf mij niet hoeft te beinvloeden – het heeft enkel zoveel kracht en macht over mij als de kracht en macht die ik aan boosheid toeken en weggeef

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik boosheid probeer te ontwijken met clownesk, vriendelijk de goede vrede bewaren en weg kijken of met vluchtgedrag (alcohol gebruik in het verleden) om mijn reactie naar aanleiding van de boosheid van anderen te ontvluchten

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door alcoholgebruik zelfvertrouwen had en de kracht, macht en negatieve energie die ik aan boosheid en agressie had verbonden kom reguleren en ontwijken waardoor de elementen van mijn angst voor boosheid onveranderd bleven

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn reactie op boosheid wil reguleren door boosheid te ontlopen

Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn angst die ontstaat door de frustratie of irritatie die ik in mezelvaar ervaar naar aanleiding van de boze reactie van iemand in mijn omgeving, dan stop ik en adem ik

Ik ga met mezelf de verbintenis aan als ik ertoe neig om veel aan te nemen over mezelf en mijn wereld, wat mij niet dient in het ondersteunen van mijn begrip en mijn mogelijkheid tot het nemen van verantwoordelijkheid, maar mij er eerder toe aanzet om gevangen te raken in de vooroordelen die mij beperken in het bevragen en veranderen van mijn wereld en realiteit, dan stop ik en adem ik en onderzoek mijn geest aannames en veronderstellingen.

http://desteni.org/

In de DIP LITE & PRO cursus gaan we tonen dat jij de enige bent die, in feite op elke manier, de wereld creëert precies zoals het is. Al het goede en het kwade komt van binnenuit en je weet niet eens dat je het feitelijk aan het doen bent. Dat is een behoorlijk zorgwekkend punt, want zolang je niet weet dat je de wereld creëert, kun je het niet veranderen en alleen door exact in detail te begrijpen hoe je het doet, zul je in staat zijn om jezelf te machtigen om werkelijk een verschil te maken.

Daarom is de Desteni I Process Lite een essentiële cursus voor iedereen die zich in dit stadium gerealiseerd heeft dat we de wereld moeten veranderen; een wereld die ogenschijnlijk verloren is en waaraan wij maar weinig lijken te kunnen doen.

 

 

 

 

Dag 320 Mind fear made choices

Kort geleden had ik tijdens een chat in goed overleg een toezegging gedaan dat ik zou deelnemen aan een activiteit. Nadat ik had nagedacht over mijn keuze realiseerde ik me dat mijn keuze weerstand opriep.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik achteraf aan mijn toezegging tot deelname aan een activiteit angstig werd en daardoor mijn eerdere keuze en toezegging betwijfelde om via een hangout mijn stem te laten horen. Ik realiseer me dat ik uit privacy overweging begon te twijfelen en dat deze privacy overweging mij bekend was op het moment van overleg.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik me te laat realiseerde dat mijn bijstelling gevolgen had voor de andere deelnemers maar ook voor mijn betrouwbaarheid/onbetrouwbaarheid. Ik realiseer me, zie en begrijp door deze ervaring met onbetrouwbaarheid beter dat ik mezelf in staat heb gesteld door oprecht te beschrijven wat er is gebeurd, een gedachte gewaar ben namelijk dat ik aan ongehoorzaam zijn denk dat ik afwijk van mijn toezegging en als ik afwijk van mijn toezegging dan ben ik onbetrouwbaar. Een bekend, terugkerend patroon gewaar gemaakt waardoor ik me realiseer dat ik uit dit patroon een schuldcomplex heb ontwikkelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn toezegging bekritiseer en veroordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik afwijk van mijn toezegging vervolgens denk dat ik onbetrouwbaar ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om mijn mind keuzes te veroordelen waardoor ik meer negatieve energie in mijzelf genereer en daardoor meer afgescheiden raak van mijn fysiek Gewaarzijn.

Voor context zie previous blog.

Als en wanneer ik ongehoorzaam ben als ik mijn keuze achteraf bijstel en denk ik ben onbetrouwbaar, dan stop ik en adem ik. Ik realiseer me door mijn hangout deelname bijstelling dat ik mezelf effectief ondersteunt heb door dit punt bespreekbaar te maken met mijn buddy en een van de andere deelnemers die mij gewezen heeft om de gevolgen van mijn keuze in overweging te nemen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht, gefocust op mijn aanname/patroon zodra ik afwijk van de instructies van anderen ‘ben ik ongehoorzaam’ niet langer plichtsgetrouw aan mijn opvatting dat ik de goede vrede wil bewaren waardoor ik het risico loop dat ik kritiek kan krijgen naar aanleiding van mijn eigen keuze en zelf gecreëerde angst afwijk van het bekende stramien kies voor het onbekende, als gevolg van mijn verandering, mijn mind welzijn in gevaar breng vervolgens kans maak op straf

Ik realiseer me dat ik door mijn keuze voor het bekende, gehoorzaam zijn aan de instructie van de juf, mijn eigen keuze ben ontweken uit angst voor straf gehoorzaam was aan de eis en het gezag van de juf naar aanleiding van opvoed instructies mezelf heb aangeleerd zodra ik afwijk van mijn eigen keuze krijg ik straf of kritie naar aanleiding van mijn eigen initiatief en bijdrage

Als en wanneer ik naar aanleiding/reactie op een externe gebeurtenis of persoon in mezelf focus op mijn gedachte ‘ik wijk af van mijn keuze’ me realiseer, zie en begrijp dat ik degene ben die verondersteld ‘ik ben ongehoorzaam’ en als ik ongehoorzaam ben krijg ik straf, dan stop ik en adem ik

Ik zie en begrijp zodra ik op anderen reageer dat mijn mind veronderstelling ‘ik ben ongehoorzaam’ mijn aandacht trekt, afleidt van het huidige moment in Hier, waardoor ik mezelf verhinder om fysiek in Hier aanwezig te zijn hetgeen impliceert dat ik mezelf en anderen verhinder om zo effectief te zijn als waartoe we gezamenlijk in staat zijn

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn interpretatie ík ben ongehoorzaam’ hetgeen ik als informatie vertaal naar mijn keuzes, opvattingen, veronderstellingen, meningen en ideeën specifiek volgens de stappen van het schrijfproces gewaar maak, dooradem en ontdoe van negatief en positief geladen mind energie waarop ik zelfcorrectie kan toepassen

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik mijn verantwoordelijkheid aanvaard dat ik zelf de regie had in mijn reacties die afhankelijk van en geregisseerd door mijn gedachten, gevoelens en emoties gebundeld de specifieke mind opvatting ík ben ongehoorzaam’ mijzelf heeft weerhouden om het moment in Hier fysiek met, in plaats zonder mind reactie te ervaren

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gehoor gaf aan de instructie van de juf in mezelf weerstand en frictie opriep omdat ik thuis had geleerd dat ik gehoor moest geven aan hetgeen mij door de volwassenen werd opgedragen niet langer als excuus fungeert

Ik realiseer me dat de gedachte ‘ik ben ongehoorzaam’ mij ervan weerhoudt dat ik mezelf in mijn afwachtende houding verzuim, mezelf verhinder dat ik initiatief neem, vertaald naar zelfcorrecties vervolgens mijn ware zelfexpressie daadwerkelijk wandelend op een manier die het beste is voor Alle Leven, mezelf verhinder effectief te zijn als waartoe ik in staat ben

Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn mind weerstand en frictie gehoor geef aan hetgeen ik in mezelf heb aanvaard en toegestaan naar aanleiding van een persoon of gebeurtenis vervolgens verzuim dat ik mijn zelfcorrecties niet wandel, dan stop ik en adem ik.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan zodra ik weerstand ervaar me realiseer, inzie en begrijp dat ik degene ben die mijn mind reactie stopt, me realiseer zie en begrijp, ik ben me gewaar van mijn mind bewustzijn, hierdoor kan ik mezelf effectief ondersteunen als waartoe ik in staat ben waardoor ik door dit bewuste inzicht mezelf niet langer verhinder om effectief te zijn.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan, mijn reacties gewaar vervolgens dooradem, uit mijn geest reactie adem contact maak met de fysieke realiteit in Hier vervolgens reactievrij naar aanleiding van zelfcorrecties in overleg en dialoog met mezelf en anderen keuzes kan maken die het beste zijn voor Alle Leven.

Dag 319 disobedience

Disobedience: when you want to act aberrant of which my mind tells you to do, you can’t, because then you ignore and excluded my mind wanna be. This was the mantra I believed for a long periode of time. So, later when people did otherwise, which my mind thinking told me to do, I thought they acting different, and when then, they are against me.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik besef, realiseer en zie dat ik gefocust op mijn mind opvattingen dacht zodra ik afweek van de instructies van anderen verward heb met hetgeen, door interpretatie in mezelf aangeleerd, aanvaard en toegestaan, mijn keuze, opvatting, veronderstelling, mening, idee verantwoordelijkheid was en is

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat geen, niet gehoor geven aan de instructie van de juf, in mezelf weerstand en frictie opriep vanuit mijn veronderstelling, ik had van huis uit geleerd dat ik gehoor moest geven aan hetgeen mij door de volwassenen werd opgedragen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in reactie op de instructies en het gezag van gezagdragers uit gehoorzaamheid passief en afwachtend heb aangepast aan hun oordeel hetgeen ik later in reactie op gezagdragers en dominante mensen vanuit frictie en weerstand heb veroordeelt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb aangepast aan mijn opvatting dat volwassenen het bij het rechte eind hadden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit aanpassing en naïviteit dacht dat zij de wijsheid in pacht hadden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat alle volwassenen op de hoogte zijn van vaardigheden en inzichten hoe je een kind effectief ondersteunt in haar/zijn opvoeding en groei naar eigenheid en zelfredzaamheid

Uit recent onderzoek blijkt juist dat een effectieve manier van ondersteuning ontstaat als ouders hun kind leren dat zij onderhandelen en debatteren met onderbouwing van argumenten, standpunten en feiten. Hieruit ontstaat als van zelf wederkerigheid en overleg. Ik denk dat we als zelf bewuste mensen zelf een oordeel moeten hebben over veel zaken, zoals het wel of niet gerechtvaardigd zijn van oorlog. Want niet oordelen lijkt dan meer op wegkijken aanvaarden en toestaan dat anderen bepalen wat goed is. In plaats van invloedrijke mensen zomaar hun gang te laten gaan realiseer ik me dat het juist wel goed is om te oordelen en niet uit gemakzucht of volgzaamheid invloedrijke mensen maar hun gang te laten gaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn eigen oordeel veroordeelt heb en dat niet oordelen lijkt op wegkijken zodat ik gewoon door kan gaan met mijn eigen zaken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik heb weg gekeken op het moment dat ik zelf mijn gang wilde gaan en dacht dat ik volgens het oordeel van mijn ouders moest handelen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb aangepast aan mijn interpretatie waarin ik veronderstel dat ongehoorzaam zijn niet mag bestraft wordt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik naar aanleiding van de reactie van de juf de keuze heb gemaakt dat ik haar invloed vergeleek met de instructies en het gezag van mijn ouders die mij hadden geïnstrueerd dat ik ‘gehoorzaam moest zijn aan de instructies van de juf’, uit angst voor kritiek en ongehoorzaamheid bleef afwachten op toestemming van de juf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben om naar aanleiding van de instructie van de juf naast de schooldeur stond af te wachten op toestemming dat ik het klaslokaal mocht betreden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik heb gewacht op aanwijzing en toestemming van de juf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn aanwijzing en fysieke reactie om in beweging te komen genegeerd heb en vervolgens bleef afwachten op het oordeel van de juf dat ik wel naar binnen mocht in plaats van staan afwachten naast de grote schooldeur

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb aangepast aan het gezag van mijn mind

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de instructies van de juf letterlijk heb opgevolgd en mijn voornemen en eigen initiatief genegeerd heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een afwachtende houding had uit angst voor de reactie van de juf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat geen gehoor geven aan de instructie van de juf in mezelf weerstand opriep

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de roep in mezelf om op eigen initiatief in actie te komen genegeerd heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik angst voor ongehoorzaam zijn heb aangepast aan de instructies van mijn ouders en omdat ik van huis uit geleerd had dat ik gehoor moest geven aan hetgeen mij door de volwassenen werd opgedragen, mijn roep om op eigen initiatief het klaslokaal te betreden hen ontweken vanuit mijn opvatting gehoorzaam zijn bleef afwachten op toestemming van de juf dat ik van haar het klaslokaal mocht betreden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me aan haar instructies heb aangepast aan mijn zelf gecreëerde angst voor de gevolgen en aspecten van ongehoorzaamheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan ongehoorzaamheid mijn individuele aspecten heb verbonden die ik na school niet besproken heb met mijn ouders uit angst die ik in mezelf veroorzaakt heb omdat ik niet wist hoe ik met de juf moest onderhandelen en overleggen als ik wel op eigen initiatief het klaslokaal zou betreden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onwetend en onbekend met de praktische aspecten van overleg en onderhandelen aan de instructie van de juf in mijn geest negatieve gevolgen heb verbonden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uit angst voor kritiek, boze blikken, onverschillig en laconiek gedrag aan de straf van de juf heb gekoppeld waardoor in mezelf mijn zelf gecreëerde angst is ontstaan nadat ik van de juf te horen kreeg dat ik ongehoorzaam was omdat ik haar instructie niet had opgevolgd

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik tegenwoordig nog steeds zonder overleg gemaakte afspraken bijstel en van koers verander zonder de gevolgen van mijn gedrag voor anderen die bij deze afspraak betrokken zijn te overwegen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat zonder onderhandelen en overleg van koers veranderen een patroon is in mezelf dat als een rode draad door mijn leven loopt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat het gevolg van mijn gebrek aan adequaat onderhandelen en overleg vaardigheden erin resulteert dat ik mezelf verhinder hetgeen ik heb opgebouwd continueer, als sneeuw voor de zon verdampt door het gebrek aan inzicht in praktische toepassing van onderhandel en overleg vaardigheden tijdens de continuering en praktische toepassing/uitvoering van afspraken en taken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik zonder overleg met mijn agenda ongecontroleerd afspraken maak die ik vervolgens bijstel waardoor ik van koers verander omdat ik een afspraak dubbel plan me niet realiseer dat dit gevolgen heeft voor mijn relatie met degene waarmee ik mijn dubbele afspraak bijstel of afzeg

wordt vervolgd met praktische zelfcorrecties….

Dag 317 Defence Character

Kort geleden vooraf aan een gesprek met een medewerker van een instantie waar ik op gesprek moest verschijnen was ik mezelf in mijn mind al aan het verdedigen tegen de woorden van de man die ik voor het eerst zou ontmoeten tijdens deze afspraak. Door mijn negatieve veronderstelde zelfreflectie en verdedigende houding ‘defence character’ kwam ik de spreekkamer binnen lol

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vooraf aan mijn bezoek aan een instantie voor overleg over de voortgang van mijn traject misselijkheid voel

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik walg van verantwoordelijkheid afleggen aan gezagdragers

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me wil verdedigen, mezelf wil beschermen tegen de inhoud van mijn mind gevoelens en emoties die ontstaan door de onzekerheid over het gespreksverloop

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vooraf aan het onbekende gespreksverloop onzeker ben over de voortgang van dit onderhoud

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik denk dat ik op het matje wordt geroepen en verantwoording moet afleggen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me wil verdedigen vergeet dat ik zelf argumenten voor de voortgang kan aandragen, niet als tegen argument om mezelf te verdedigen, aandraag als mijn doelen waaraan ik mijn commitment toeken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onwetend nog van de uitkomst van het gesprek me afhankelijk heb gemaakt van de veronderstelling die ik vooraf aan dit gesprek in mezelf heb aanvaard en toegestaan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vooraf aan een gesprek bij een instantie veronderstel ik moet me verantwoorden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf verdedig tijdens het gesprek omdat ik denk dat afhankelijk ben van hetgeen de vertegenwoordiger van de instantie beslist over de voortgang van mijn traject door mijn zelf gecreëerde denkbeeld over het verloop van het gesprek en de controle die de vertegenwoordiger heeft over mijn welzijn veronderstel dat ik afhankelijk ben van deze persoon me wil verdedigen tegen mijn eigen mind concept hetgeen ik als veronderstelling over dit onderhoud heb gelegd

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vooraf aan dit gesprek over het verloop van het gesprek en de controle die de vertegenwoordiger heeft over mijn welzijn veronderstel dat ik afhankelijk ben van deze persoon weerstand en frictie in mezelf ervaar me realiseer dat ik me tijdens het gesprek wil verdedigen zie en begrijp dat ik me tegen mijn eigen mind concept aan het verdedigen ben hetgeen ik als veronderstelling vooraf aan dit onderhoud in mezelf onderhoud hetgeen los staat van de daadwerkelijke boodschap van de vertegenwoordiger van de instantie me realiseer dat ik de medewerker van de instantie die ik voor het eerst ontmoet tijdens dit gesprek vooraf al veroordeelt heb en hem verantwoordelijk maak voor mijn zelf gecreëerde angst omdat ik me verdedig tegen hetgeen hij aandraagt me realiseer dat ik de man niet de kans geef om me te bezinnen op de inhoud van zijn woorden

Als en wanneer ik me verdedig tegen de boodschap van een gezagdrager waaraan ik verantwoordelijkheid moet afleggen dan stop ik en adem ik

Ik stel mezelf ten doel dat ik vooraf aan een ontmoeting met de vertegenwoordiger van een instantie mijn reacties op mijn veronderstelling van het gespreksverloop eerst dooradem

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de medewerker negatief inschat en denk dat mijn welzijn door hem in gevaar wordt gebracht

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn gevoelens van onveiligheid mijn interpretatie was van ervaringen mijn gezag waaraan ik negatieve gedachten heb verbonden en dat ik vooraf aan deze ontmoeting het onkenbare, de onkenbare ervaring beschouw vanuit mijn mind als het negatieve nog-niet-gekende

Als en wanneer ik vooraf aan de ontmoeting de onkenbare ervaring beschouw vanuit mijn mind als negatieve nog-niet-gekende herinnering dan stop ik en adem ik

Ik stel mezelf ten doel dat ik dit ‘flagpoint’ toepas op onbekende situaties waaraan ik vooraf angstgevoelens ervaar zoals mijn herinnering met angstgevoelens aan spreken in het openbaar, tijdens een kennismaking in een groep, tijdens een spreekbeurt en momenten waarin ik me realiseer ‘hee, ik hoor mijn stem die spreekt’