Dag 312 See my responsibilitie and what I think will happen

art Marlen Vargas del Razo

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik zoals ik in mijn  previous blog beschrijf dat ik de verantwoordelijkheid van mijn gedrag op een ander plak hetgeen ik waarneem in een ander in mezelf zie onder ogen kom in deze blog

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik denk dat ik getest wordt door mijn gesprekspartner niet realiseer zie en begrijp dat ik degene ben die aanzet tot test gedrag

Als en wanneer ik denk dat ik door mijn gesprekspartners getest wordt me realiseer zie en begrijp dat ik degene ben die mezelf aanzet tot test gedrag dan stop ik en adem ik.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik afwachtend ben in mijn houding

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard dat ik gedachten heb waardoor ik in mezelf angst ontwikkelt heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn gedachten mij ontmoedigen om in gesprek te gaan met mijn gesprekspartner

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een confrontatie verwacht geconfronteerd wordt met de feedback en de reactie van mijn gesprekspartner me realiseer zie en begrijp dat ik een afwijzing op mijn hulpvraag verwacht

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb omdat ik kritiek verwacht contact vermijd meer onzekerheid en vragen aan mezelf gericht genereer me realiseer dat ik me afhankelijk mak van de reactie/feedback van mijn gesprekspartnet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in de confrontatie met de feedback van mijn gesprekspartner zowel positieve als negatieve feedback kan verwachten en krijgen afhankelijk van de reactie van mijn gesprekspartner

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb omdat ik denk dat ik getest wordt mezelf niet stop en adem me afhankelijk maak van de positieve en negatieve invloed die overeenkomstig energie genereert en meer complottheorie gedachten waardoor ik verder afdrijf van mijn Zelfoprecht Gewaar zijn me realiseer dat ik in mezelf meer en meer gescheidenheid bepaal

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een week lang een vervolgafspraak afwacht verandering ontloop door middel van contact eigen initiatief mijn verantwoordelijkheid ontloop

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik niet eerder op eigen initiatief mijn verantwoordelijk onderzoek me realiseer dat ik mijn angst voor het onbekende ontloop, onbekend met de reactie van mijn gesprekspartner het risico van het onbekende vermijd aan te gaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn angst voor het onbekende ontloop

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik op het onbekende mijn veronderstelling dat ik een snerende afwijzende reactie van mijn gesprekspartner heb geplakt verwacht mijn gesprekspartner veroordeel omdat ik denk dat ik risico loop daarom het risico van het onbekende aangaan vermijd

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn verwachting ontloop tijdens de vervolg afspraak blijkt dat mijn veronderstelling en verwachting onjuist blijken te zijn daarom opgelucht ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb omdat blijkt dat de feedback van mijn gesprekspartner vriendelijk is en van een compliment voorzien daaruit blijkt dat mijn mind wantrouwen ongegrond is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb in plaats van afwijzing of kritiek eigenlijk lof en positieve feedback verwacht omdat ik onbetrouwbaar ben omdat ik gewacht heb op het moment dat mijn gesprekspartner verschijnt en mijn mind voedt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me opgelucht voel naar aanleiding van de feedback van mijn gesprekspartner

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik tot het moment van de reactie van mijn gesprekspartner onzeker was mezelf verhindert heb dat ik zelf verantwoordelijk was voor mijn initiatief me realiseer zie en begrijp dat ik mezelf afhankelijk maak van de reactie en het gedrag van mijn gesprekspartner

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik initiatief ontwijk uit angst voor een snerende opmerking mijn eigen initiatief ontken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn interne dialoog een laconieke onverschillige houding verwacht van mijn gesprekspartner me realiseer dat ik verantwoordelijk ben voor mijn gedachten waarmee ik in mezelf negatieve energie genereer

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in mezelf door mijn verwachting en veronderstelling mijn mind paranoia creëer.

Ik stel mezelf ten doel dat ik oprecht mijn punt van angst bespreek met mijn buddy dat ik mezelf ondersteun verantwoordelijkheid neem voor mijn mind niet langer anderen veroordeel en test hoe zij op mijn mind reageren

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik zelf-eerlijk mijn richting wil bepalen nadat ik de invloed van mijn mind ontdaan heb van mijn angst.

Dag 311 paranoia fear behave

Recent had ik het gevoel dat mijn bijdrage getest werd. Mijn mind veronderstelling was gegrond vanwege de gedachte dat anderen onderzoeken of ik betrouwbaar ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn mind gedachte onderhoud met bewijs want vooraf aan een Skype-chat zie ik op het afgesproken tijdstip dat het groene lampje achter de naam van mijn gesprekspartner brand waardoor ik denk mijn gesprekspartner is aanwezig.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me heb aangeleerd dat ik afwacht tot aan het moment dat mijn gesprekspartner hallo typt/zegt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik afwacht tot aan het moment dat mijn gesprekspartner mij welkom heet voor onze chat conversatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf mijn afwachtende houding toegestaan en aanvaard heb dat de benadering van mijn gesprekspartner uitblijft vervolgens denk er kan iets mis zijn met de verbinding niet tot initiatief besluit en niet zelf onderzoek of mijn gesprekspartner aanwezig is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf uitstelgedrag toegestaan en aanvaard heb de volgende ochtend uit mijn slaap ontwaak denk ik wordt getest of ik mijn afspraken nakom.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een week afwacht tot een volgende afspraak opgelucht ben en constateer dat mijn gesprekspartner wel aanwezig is en tijdens dit gesprek oprecht mijn vermoeden bespreek met mijn gesprekspartner bespreek dat ik denk dat ik getest wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik afwachtend in mijn houding ben uit angst voor de feedback/reactie van mijn gesprekspartner me realiseer zie en begrijp dat ik een afwijzing en kritiek verwacht tijdens deze afspraak opgelucht ben omdat blijkt dat de feedback van mijn gesprekspartner vriendelijk is en van een compliment voorzien blijkt dat mijn wantrouwen ongegrond is me realiseer dat ik in plaats van afwijzing en kritiek lof verwacht omdat ik betrouwbaar ben omdat ik gewacht heb tot aan het moment dat mijn gesprekspartner verschijnt Ik realiseer me dat ik me opgelucht voel tot aan het moment van de reactie van mijn gesprekspartner onzeker was afhankelijk heb gemaakt van de reactie van mijn gesprekspartner eigen initiatief ontwijk uit angst voor een snerende opmerking, ontkenning, een laconieke onverschillige houding verwacht van mijn gesprekspartner me realiseer dat mijn gedachten negatieve energie genereert waardoor ik mijn paranoia zijn creëer. Ik realiseer me mijn realisatie omdat ik oprecht mijn punt van angst bespreek met mijn gesprekspartner mezelf ondersteun zie en begrijp dat ikzelf mijn paranoia construeer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik bij twijfel afwacht omdat ik angst ervaar door mijn afwachtende houding eigen initiatief ontwijk de regie buiten mezelf leg me afhankelijk maak van mijn mind gedachten en veronderstelling blijf wachten tot aan het moment dat de ander in actie komt met mijn uitstelgedrag de ander laat bepalen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik verzuimd heb om initiatiefrijk te zijn mijn vermoeden of mijn gesprekspartner afwezig was om mijn betrouwbaarheid te testen eerder die week al had kunnen onderzoeken.

Als en wanneer ik afwachtend in mijn houding af wacht tot aan het moment dat de ander initiatief toont uitstelgedrag vertoon dan stop ik en adem ik

Ik stel mezelf ten doel dat ik bij geen bericht zelf hallo kan zeggen waar ik gewend ben dat ik afwacht tot aan de aanwezigheid van mijn gesprekspartner

Ik stel mezelf ten doel als en wanneer ik denk dat mijn gedachte aan snerende reactie van de ander me realiseer dat ik in plaats daarvan lof verwacht me heb aangeleerd om af te wachten tot ik benaderd wordt zelf initiatief neem en contact maak door hallo te zeggen tijdens het Skype gesprek of tussentijds een email kan sturen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik niet langer mijn verantwoordelijk ontloop en het risico dat er op mijn verzoek een sneer volgt bij een snerende opmerking de keuze maak dat dit moment ervaar als bewust flagpoin moment waarin ik kan besluiten om mijn reactie op mijn lof verwachting kan doorademen

Als en wanneer ik een snerende opmerking een reactie die ik vooraf aan mijn verzoek in plaats van lof verwacht waarop ik besluit om te zwijgen dan stop ik en adem ik

Door deze gebeurtenis realiseer ik me wantrouwen in relatie tot levenspartners. Op grond hiervan heb ik de activiteiten van mijn partners meer dan normaal in de gaten gehouden. Uit voorzorg om mijn gevoel en de realiteit van mijn wantrouwen niet te voelen ging ik me soms streng, kritisch, boos of zelfs dictatoriaal opstellen.

In mijn vorige blog beschrijf ik dat ik onder invloed van alcohol negatieve gedachten een tijd lang verdrongen heb en geneutraliseerd waarna ze na verloop van tijd weer terug kwamen in mijn bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb geobsedeerd door negatieve gedachten met alcohol geneutraliseerd mijn angst en initiatief verdrongen heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door deze keuze in mezelf juist méér onjuiste irrationele gedachten gemanifesteerd heb paranoia werd

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik overtuigd van mijn gelijk de openbaarheid ontweek en overeenkomstig mijn innerlijk beeld mijn innerlijke mijn waarheid aan mezelf communiceerde

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om mijn mind waarheid aan een psychiater gecommuniceerd volgens haar criteria zij dit vervolgens vertaalde naar een diagnose en ziektebeeld dat ik in navolging van haar woorden vervolgens dit ziektebeeld als waarheid binnen mijn realiteit en wereld heb aanvaard en toegestaan op mijn al onzekere realiteit heb geplakt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik op mijn al onzekere realiteit dit ziektebeeld heb geplakt in mezelf meer schaamte, twijfel, faalangst, minderwaardigheid, onzekerheid en daardoor meer actieve negatieve energie genereerde de daarbij behorende fysieke klachten creëerde

Als en wanneer ik mijn gedachten niet uitspreek kies voor een afwachtende houding me realiseer zie en begrijp dat ik mijn gedachten en energetische lading naar mijn mind verdring dan stop ik en adem ik

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn angst reacties verder onderzoek in de les en aandachtspunten oprecht bespreek los van het feit of ik wel of niet lof krijg.