Dag 492 Anger Self-Forgiveness

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I experience A strong Emotional charged energy of Annoyance, Displeasure, or Hostility when I am thinking about a specific person in my world.

I forgive myself that I have accepted and Allowed myself that I react with the energy of Anger.

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself when I experience Anger that I allowed myself that I walk away, out of contact.

I forgive myself that I have accepted and Allowed myself that when I walk out of contact that I also ignore other people who are not involved in this specific matter, and walk away in general, not only just when the person who triggers my Anger.

I forgive myself that I have accepted and Allowed myself that when I experience Inner Anger, that in general I push people Away from me.

I forgive myself that I have accepted and Allowed myself that my experience of Anger is created by thoughts, thoughts once I allowed myself exist as memory, after interpret experiences wherein I created MY Accepted Energy of Anger.

I forgive myself that I have accepted and Allowed myself participating into the negative Anger energy, which I still creating in my mind.

I forgive myself that I have accepted and Allowed myself when I walk away out of contact, my strategy pops-up, partipating into the walking away and Ignoring people Character, and then see how the people I Ignore will react.

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself that I investigate people’s reactions after I ignore them how they will react.

I forgive myself that I have accepted and Allowed myself that I Ignore people, Just pretend the other one doesn’t exist, because I do not really think that I unconditional exist as a person, but only exist as a subject who fit into external value conditions, created by others, which I allowed myself to be as the expected expectations from others.

I forgive myself that I have accepted and Allowed myself that I do not just ignore the person who triggers my anger but also other people, which results that I avoid also going to my voluntering workplace, faking that I’m sick.

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself that I do not feel strong enough to ignore my inner resistance that I experience in relation to this person, and not allow myself to stop it.

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself that I don’t feel taken seriously by this person after I instruct him with the the common working method information, with which we work, then I think the person Just pretend I don’t exist.

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself that I think the person Just pretend that I don’t exist, After I want to teach him the correct way of working.

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself because I experience Anger, then react hostile after the person ask me a question, I just pretending the person does not exist.

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself that I experience resistance when thinking that I will met the person again.

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself thinking ‘this person is not telling me his intentions what he wants to learn.’

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself thinking ‘I am not told what is the intention of my guidance when we work together.’

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself thinking the treatment which the person gives me is not honest, this person is not honest in his communication, therefore I think something is not correct and I realize, see and understand now ‘then I will react with hostile’.

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself  when I am thinking the person is not honest when communicating with me then I react suspicious and pull myself back out of contact.

I forgive myself that I have Accepted and Allowed myself when I work with this person that I experience the energy of dishonesty and then I ignore the person and just walk away.

I forgive myself that I have accepted and Allowed myself that I experience the energy of annoyance after I am thinking the communication of this person is not open and honest.

I forgive myself that I have accepted and Allowed myself thinking the behavior of this person reflects Unfairness and hypocritical behaviour, because I think this person is dishonest and unreliable.

I forgive myself that I have accepted and Allowed myself that I from other people expect that they are reliable ‘an Appointment is an Appointment’ and when people in general behave and act this way, I think that they are reliable and honest, so I can feel safe and secure, lol.

I realize see and understand I’am in general observing/testing people’s physical reactions and there behave, because I ‘am scared that they will not taken my contribution serious and because ot that, for sure, they will start laughing, which feels like they Ignore my Beingness.

The Desteni Mind Investigation proces The Gate Walk into Life What’s best for All’.

https://desteni.org/ and http://lite.desteniiprocess.com/

Thanks for Sharing Gian

https://gianjourneytolife.blogspot.com/2019/10/a-n-g-e-r.html

Dag 454 Me Mr. Selfish 6 scrupulous

“One cannot continue with an illusion like this in relationships, how are we ever going to learn how to be ourselves, to stand on our own two feet, to be individuals, to be independent, if throughout existence all we do is expecting everything and everyone else to be something for us when we’re not even willing to be it for ourselves, I mean how can we even expect it or demand it, or depend on it from someone else if we don’t really in fact know what it really I fact means to be all of those things, that we’re wanting others to be it for us.

Welke invloed heeft punctueel zijn op mij.

Punctueel volgens mijn interpretatie: een moment/punt in de toekomst waar ik een overeen gekomen afspraak met mijzelf of een ander moet wandelen: lees – daadwerkelijk uitvoeren (gedrag). Actueel meetpunt. Een voorgenomen actie, hetgeen ik relateer aan een afspraak, ongeschreven regels, verwachting. Als ik mij zo gedraag ben ik betrouwbaar. Betrouwbaar breng ik in relatie met veilig. Mijn Innerlijke Motivatie, informatie van mijn mind, die mijn richting en gedrag bepaald, hetgeen mij ergens in de toekomst in beweging zet voorafgaand aan de praktische uitvoering/actie, hetgeen voor anderen meetbaar en zichtbaar is in mijn gedrag.

Punctueel volgens het woordenboek: een taak afronden binnen de deadline. Altijd op tijd en nauwgezet (scrupulous). Accuraat, juist, nauwkeurig, stipt, punctueel, netjes, met veel aandacht en heel precies.

Zie voor context vorige blog.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik altijd verwacht dat de taken die ik voor ogen heb stipt en juist worden uitgevoerd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik altijd verwacht dat mensen waarmee ik samenwerk de taken die ik voor ogen heb stipt en juist uitvoeren volgens de informatie van mijn mind (consciousness).

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen verwacht dat zij zich gedragen volgens mijn perceptie en aspecten van een taak die ik voor ogen heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van anderen vergelijk met de informatie die ik toeken aan punctueel zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van anderen die zich gedragen in overeenstemming met punctueel zijn interpreteer als zijnde gehoorzaam zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van mensen die afwijken van mijn beeld interpreteer als zijnde eigenzinnig en ongehoorzaam.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van mensen verlang dat zij zich gedragen in overeenstemming met de informatie van mijn mind en het beeld wat ik voor ogen heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen verlang dat zij zich aanpassen aan mijn verwachting.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van mensen die autonoom en zelfstandig hun keuzes maken en dus afwijken van mijn beeld ervaar als arrogant of dictatoriaal.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van mensen die zelf initiatief nemen interpreteer en label als zijnde arrogant en dictatoriaal.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht dat mensen zich gedragen volgens de beelden die ik voor ogen heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra mensen afwijken van hetgeen ik voor ogen heb in mijzelf de neiging ervaar om gedrag van de ander te veroordelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat ik kan bepalen dat anderen zich moeten profileren volgens het beeld wat ik voor ogen heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht dat anderen verplicht zijn, gedwongen worden dat zij zich conformeren aan dat wat ik voor ogen heb. Als en wanneer ik anderen mijn wil, wil opleggen, stop en adem. Ik realiseer mij zie en begrijp dat andere mensen zelf in staat zijn en verantwoordelijk om initiatief te nemen dat in overeenstemming is met datgene wat zij zelf voor ogen hebben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf negativiteit ervaar relateer aan de emotie jaloezie in contact met mensen omdat ik mij realiseer zie en begrijp dat zij initiatiefrijk, eigenzinnig en gedisciplineerd hun keuzes en richting wandelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat ik mij altijd punctueel, netjes en stipt gedraag.

Ik realiseer mij door dit geschreven Gewaarzijn de gedachte en behoefte aan drank naar aanleiding van een fysieke reactie in mijn keel. Omdat ik geen drank in huis heb overweeg ik om drank te gaan kopen. Ik realiseer mij daarnaast dat ik ben opgegroeid in een omgeving waarin punctueel zijn aan mij werd opgedrongen als maatstaaf waarmee mijn gedrag gemeten werd. Daarnaast krijg ik een beeld voor ogen waarin ik terugzie op een herinnering. Een ervaring tijdens een familie bezoek waar er van mij verwacht werd dat ik mij fysiek keurig, nauwgezet, correct moest gedragen en bij voorkeur rustig moest bewegen in bijzijn van deze familieleden. Omdat dit volgens hen ook op mij van toepassing was, sociaal wenselijk en gepast in relatie tot deze omgeving. Ik kan mij herinneren dat ik vooraf aan familiebezoekjes (voorvertoning in mijn geest) bezig was met gedachten en emoties hoe ik mij in overeenstemming, in relatie tot de waarden van mijn familieleden moest gedragen en mijzelf kon beschermen en voorkomen hoe ik in hun bijzijn de energie van onveiligheid in mijzelf niet zou ervaren.(Zelfvergevingen op deze alinea volgt in volgende blog).

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik met mijzelf overeen gekomen ben dat ik mij in relatie tot familie bezoekjes angstvallig ging gedragen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uit voorzorg en angst om kritiek te krijgen op mijn gedrag mij rustig, gepast, nauwgezet en keurig zou gedragen.

Ik realiseer mij dat ik uit angst voor kritiek op mijn bijdrage verwacht dat ik negatief geëvalueerd wordt door familieleden als ik eerlijk mijn behoeften communiceer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn eerlijkheid en enthousiasme bang ben voor kritiek omdat ik verwacht dat mijn gedrag negatief beoordeeld wordt door familieleden. Als en wanneer ik niet eerlijk mijn behoeften communiceer, stop en adem.

‘When we’re not even willing to be it for ourselves’. Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij angstvallig en nerveus ging gedragen naar aanleiding van instructies over de manier waarop ik mij moest gedragen in bijzijn van familieleden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn enthousiasme, onbevangenheid, eerlijkheid en natuurlijk Gewaarzijn angstvallig verloochend en onderdrukt heb uit angst voor kritiek op mijn gedrag.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn wil aan anderen wil opleggen/opdringen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf energetische reacties/energie irritatie, boosheid ervaar naar aanleiding van mijn keuze dat ik mij aangepast heb aan nauwgezette eisen en voorschriften van familieleden..

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aansluiting wil met andere mensen en door mijn punctueel zijn doordram gedrag juist mensen afstoot en van mij wegduw.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uit angst voor kritiek op mijn bijdrage verwacht dat ik negatief geëvalueerd wordt door familieleden als ik eerlijk mijn behoeften communiceer. Als en wanneer ik besluit dat ik niet Oprecht wil communiceren, stop en adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik Oprecht mijn behoeften en wensen beschrijf en communiceer. Ook op momenten als ik dit lastig vind.