Dag 29 ‘Het is niet wat het is’. Zelf-ontspannen en zelfbeheersing is wat ik er van maak.

D
epressie is een poging om controle over de mensen om je heen uit te oefenen. Het is noodzakelijk om deze opmerking te verduidelijken, omdat sommigen de context van de woorden nog niet hebben begrepen. Bekijk het eens op deze manier, los van de manier waarop je nu tegen depressie aankijkt. Met depressie is er een gesprek gaande in jou vanuit een gevoel, het is een standpunt, een visuele of in de vorm van gesprekken met jezelf of doormiddel van het aannemen van een specifieke rol die jou van binnen uit in een depressie trekt. 

Welke vorm het ook is, er vindt een vorm van zelf bekritisering plaats tijdens het proces van depressie, en het is uiteindelijk allemaal te doen om aandacht te trekken. Kritiek die je ergens hebt opgepakt, geaccepteerd en toegelaten.

Ik wil vanuit ontspannen mezelf graag zijn. Daarvoor vind ik het belangrijk om zelf verantwoordelijk te zijn en ook hulp van anderen inschakel en ‘toelaat’ om mezelf te helpen. Ik ben gaan schrijven, toon mijn kwetsbaarheid voorbij schaamte en ben geen slaaf meer van alcohol. Dit was en is een bewuste keuze. Ik wil mezelf niet misleiden – lijden – én zelf bepalen. ‘Ik wil Mijn Leven Leiden’. Leven vanuit: ‘éénheid en gelijk’. 

In deel 2 van deze Blog staat meer specifieke Desteni informatie beschreven.


‘Je bent niet instaat geweest om slaven te veroveren, dus zul je jezelf meer gaan bekwamen in bedriegen, om zoveel mogelijk slaven te veroveren en deze slaven zul je gebruiken om jezelf gelukkig te maken. Lukt dit niet dan ga jezelf verslaven. Je wordt slaaf van je gedachten. Van drank en drugs. Van seks en aandacht tijdens het shoppen”. Meer hierover in deel 2.

Zo kan het zijn dat jij je nu ongemakkelijk voelt. Net als wanneer je niet in het centrum van de belangstelling staat. Je voelt je niet op je gemak en niet gewaardeerd. Lichamelijke aantrekkelijkheid is ook belangrijk en een voorbeeld van aandacht trekken. Nadat ik mijn onbewuste patronen bewust ging maken, o.a. door het schrijven van mijn autobiografie, bracht ik zelf mijn gewaarzijn in kaart. Door bij feiten (ervaringen – uit observatie) in mijn leven (in mezelf’ – ‘als mezelf) opgeslagen informatie ook uit te spreken. 
Dat wil zeggen, de poging om aandacht te trekken, het is een poging om de uitkomst te controleren. Het heeft normaal gesproken te maken met iemands standpunt dat, iets anders, of iemand anders, of een situatie verantwoordelijk zou moeten zijn voor het feit of jij gelukkig bent.Omdat je de aandacht krijgt van een ander die jij vraagt maak je die ander verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. Dus hier komt absoluut geen zelfbeheersing aan te pas. Er wordt vaak het excuus gebruikt dat ook anderen last hebben van depressie en daarnaast het excuus dat jij niet de discipline hebt om ook maar iets te kunnen doen. Maar het gaat totaal niet over discipline, het gaat om ‘zelfbeheersing’
Discipline is een proces waarin je iemand anders volgt en nodig hebt, omdat je niet op je eigen benen kunt staan. Zelfbeheersing is het samen aanvaarden van een pad, terwijl je op je eigen benen staat. Discipline is alleen aan de orde, wanneer je zelfbeheersing nog niet in overweging hebt genomen. Terwijl je op deze manier juist alleen in overweging neemt, dat je jezelf saboteert en dat maakt je destructief, omdat je in een depressie verkeert.  Je bent dus naar je eigen maatstaaf niet effectief, en nog geen gelijke ten aanzien van alles in deze wereld. Je bent minder dan, en jij creëerde die evenredigheid, jij riep dat vonnis uit over jezelf en dat vonnis is de oorzaak van jouw depressie. De aanname dat je minder bent dan een ander of dat je wispelturig bent komt omdat je nog vanuit Discipline (toen je als kind je kwetsbaarheid liet zien waarop iemand anders lacherig deed (observatie) de juf, je zus, je moeder enz.) waardoor ik uit verlegen onzeker werd en schaamte heb ontwikkeld.

Deze schaamte en de spanning (gedachten) die hieruit ontstond, mensen bekijken mij en beoordelen mij lacherig op dat wat ik ‘doe’, hierop wordt ik beoordeeld. Niet op wie ik in wezen ben in ‘eenheid gelijkheid’, in mezelf als mezelf. Wat ik ‘doe’, hierop volgt een oordeel. Veroordeling, ‘door anderen buiten mij’ waaraan ik mezelf ga aanpassen. Er vind deling plaats tussen mijn gedrag ‘doe’, en wie ik in wezen ben. Er vind misleiden plaats. Je Leven leiden vanuit ‘eenheid en gelijk’ wordt aanpassing aan anderen. Je hebt hun goedkeuring nodig (aandacht) om te zijn. Hiermee ben je dagelijks zo in beslag genomen dat je duizelig kan worden, hoofdpijn krijgt of een alcoholverslaving gebruikt om de onbalans te sussen. Op sommige momenten schreeuw je het van de daken. Enthousiast en impulsief verhef je je boven jezelf. Later ben je geland en ga je de feiten ervaren. Of een Crisis loert. Door deze aanpassing verlies je ook je wezen uit het oog. Door te schrijven -mezelf in kaart brengen, hulp toelaten en vergeven ging/ga – ik mezelf – herdefiniëren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf heb laten misleiden om wat anderen vinden, deden en zeggen, aan mij opdragen, zo dacht ik, heb overgenomen en als informatie hebt gebruikt om aandacht te krijgen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de verantwoordelijkheid van mijn leven buiten mezelf heb gezocht met aandacht vragen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik ondanks tegenslag mezelf ben blijven veroordelen. Door schrijven en vergeven kan ik meer beschouwend naar mezelf kijken, mijn zien observeren en vergeven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn inspanningen, toewijding aan mijn herstelproces te bescheiden heb veroordeeld. Ik zie mijn proces en de informatie nu zonder oordeel als informatie die ik accepteer en toesta om te vergeven.


Deel 2: Vervolg over depressie en Desteni informatie.


I

n sommige gevallen kan de depressie ook veroorzaakt worden door  een chemische onbalans, wat in bijna alle gevallen wordt veroorzaakt door het niet hebben van evenwichtige voeding. Je voelt je dan vaak fysiek zwaar, wat je dan vervolgens verward met depressie. Hierdoor creëer je een idee over depressie, je denkt erover en daarmee creer je een psychische stoornis die vaak gepaard gaat met een fysieke stoornis. Ik bedoel maar, zoiets is een gebrek aan zelfbeheersing  en het is pas gebrek aan zelf-discipline wanneer je de hulp die je geboden wordt in de wind slaat, omdat je niemand volgt die je laat zien hoe het moet. Je probeert het allemaal zelf te doen en daardoor ben je nog niet één en gelijk aan alles, wat maakt dat je achteloos faalt en zo zul je al falende ook nog eens andere mensen hun kansen onmogelijk maken. 

Omdat jij spreekt over al je eigen niet gedisciplineerde ongein zonder zelfbeheersing, in plaats van je de meest basale dingen aan te leren. Wanneer je faalt is dat niet iets om trots op te zijn. Dus houdt jezelf koest, totdat het moment daar is dat je jezelf veranderd, het zit hem in de effectiviteit en zelf-beweging om tot verandering te komen. Dan pas is het van waarde om jezelf te delen met anderen, dan pas kun je spreken over hoe je voorheen faalde en waarom dat stopte, dit is het punt waarop je, staat voor wie je bent, en je niet meer in het proces bent om daar te geraken. Wanneer je spreekt over hoe je faalde en je bent nog niet staande en je bent nog niet zeker van je zelfbeheersing, dan ben je niet één en gelijk aan de groep die staat voor het beste voor iedereen. 

Door zo te spreken bedrieg je eigenlijk de anderen, en daarbij natuurlijk ook jezelf, omdat je jezelf bedriegt en het vergoelijkt met het feit dat jij zogenaamd druk bezig bent met een proces.  Nee, je naait jezelf, op deze manier is dit een vorm van publieke verkrachting, door het uitspreken van jouw ongein. Het is alsof je je tong  in je eigen oor steekt, en je in één keer je hersenen, je fysieke en elke mogelijke kans om ergens te geraken oplikt, en je zult bemerken dat je constant blijft rondcirkelen in exact dezelfde situatie. Je zult jezelf nergens in bekwamen en je zult blijven ronddraaien in exact dezelfde cirkels. 

Op dit moment zijn er mensen die precies snappen waar ik het over heb, omdat dit gedrag is wat je al jaren tentoonspreidt en elke keer wanneer het gebeurt voel je jezelf enorm goed, wat maakt dat je opzoek gaat naar gelijkgestemden die gelijk zijn aan jou wat betreft verkniptheid, en die net als jou geen zelfbeheersing hebben. Met die aktie heb je dan plotseling beheersing gevonden, om je zelf-oprechte waarheid met anderen te delen. Maar je bent niet zelf-oprecht, wanneer je ongein deelt met anderen, je bent zelf-saboterend.  Je bent terreur, je terroriseert jezelf en anderen door je angsten toe te staan, door je minachting toe te staan, door jezelf te schande te maken ten overstaande van de hele wereld en daar dan ook nog eens okay mee te zijn, en geen enkele vorm van schaamte te ervaren. Je hebt jezelf afgescheiden van de mogelijke consequenties, en daarom zullen de consequenties traumatischer en fysieker worden. Het zal consequenties genereren die je had kunnen stoppen. Die zul je nu onder ogen moeten zien, wat het erg moeilijk maakt om nog tot enige vorm van verandering te komen.  

Wil je het echt zover laten komen? Wil je echt door dit soort traumatische situaties heen? Als dat zo is, dan is dit het punt, waarop je moest belanden, je had kansen om te veranderen, je had de mogelijkheid om jezelf te beheersen en je had het principe dat je God bent binnen je eigen realiteit. Dus houdt je koest en weet dat je God bent, wat betekent dat je niet van je laat horen alvorens je jezelf hebt veranderd.  Dan kan je het pad van verandering aanvaarden en aan anderen uitleggen waar je doorheen bent gegaan, zodat je anderen kan helpen. 

Jij omarmde dat zelf-destructieve, zelf-saboterede deel van jou en bestempelde het als okay. En door het okay te maken heb je anderen op je hand gekregen. Kun je je voorstellen dat door jouw ongein we nu allemaal genaaid zijn? En dan ga je nog een stapje verder en haal je je hele leven overhoop en dat van anderen, waardoor we allemaal de weg kwijt zijn geraakt. Dat mondt dan weer uit in seksuele consequenties voor iedereen en deze seksuele consequenties zullen voornamelijk seksuele gevolgen voor kinderen hebben. Deze gevolgen zullen gemeten kunnen worden in andere mensen. 

Wees geen klojo en bedenk van te voren de consequenties van je zogeheten depressie. De enige depressie die jij hebt, is de teleurstelling dat je, de mensen die in jouw leven hebben geïnvesteerd om jou gelukkig te maken, niet hebt kunnen manipuleren. Je bent niet instaat geweest om slaven te veroveren, dus zul je jezelf meer gaan bekwamen in bedriegen, om zoveel mogelijk slaven te veroveren en deze slaven zul je gebruiken om jezelf gelukkig te maken. Lukt dit niet dan ga jezelf verslaven. Je wordt slaaf van je gedachten. Van drank en drugs. Van seks en aandacht tijdens het shoppen. Slaaf zijn betekent afhankelijkheid van iets buiten jezelf om je goed te voelen en onderdanig zijn aan de wil van anderen.

Je ziet zulke mensen wel in corporaties in deze wereld als leidinggevende op kantoor of als officieren. Wanneer je naar hun leven kijkt dan kun je zien hoe ze zich door hun depressies heen hebben geslagen en hoe ze daardoor de mensen om hun heen hebben kunnen vergaren als slaven die hen gelukkig maken. Hoe ze het ook doen, door produkten, of je direct bij zaken te betrekken, door relaties aan te gaan, het maakt niet uit. Het is hetzelfde proces of patroon dat ze vertoonden eerder in hun leven lijdend aan depressie, ze gaan van een punt van depressie naar een punt van succes en verkopen het vervolgens als een succes verhaal. Maar je verandert niet, je creëert alleen maar slaven. 

Pas op dat je geen slaven maakt,  enkel en alleen om jezelf gelukkig te maken. Zorg altijd dat adem na adem, in elk moment, in elke handeling, en overal waarin je deelneemt, je altijd eindigt met wat het beste is voor iedereen. Het zal een maatstaaf zijn, een zekerheid over jouw gelijkheid binnen jouw zelfbeheersing als leven, en altijd uit eigen beweging. Deze graadmeter of voortgang is erg klein, adem na adem, het enige dat je moet doen is het overwinnen van één adem. Je overwint één adem en dan ga je door naar de volgende adem en overwint hem, je staat, volgende adem, je staat. En je zult zien dat je overal doorheen komt zonder te falen. Het is eigelijk heel gemakkelijk, in kleine behapbare brokjes en het brengt de ultieme verandering teweeg.  Als je jezelf snapt, adem na adem, stop dan die zogeheten depressie verhalen, stop de onderdrukkingen, stop de excuses, stop het zoeken naar slaven die jou gelukkig moeten maken. 

Slavernij is geen acceptabele wijze van beheersing. Zelfbeheersing is één en gelijk aan het leven, het heeft geen volgelingen nodig. Als je iemand moet volgen dan heb je te maken met zelf-discipline, diegenen die volgen in zelf-discipline doen dat met de nodige  bescheidenheid,  diegenen die doen alsof ze volgen, staan niet als bescheidenheid, en zullen redenen proberen te bedenken om zich te kunnen afscheiden, en zij zullen zichzelf nooit beheersen, omdat ze Goddelijk en  hemels willen zijn. Dat heeft helemaal niets te maken met beheersing. Zelf-beheersing bestaat  wanneer je instaat bent om effectief je leven in één adem te gelijk te nemen, op een manier die uiteindelijk zal leiden tot een opeengestapeld effect van jou als het leven hier. 

‘Dat betekent dus als een voorbeeld zijn voor de anderen, het helpen van iedereen en een permanente verandering van het systeem teweeg brengen in het voordeel van een ieder’.  

Begrijp goed er is helemaal niets psychologisch aan depressie, maar jij bent het die als een psychopaat op een logische wijze je eigen depressie veroorzaakt. Dit soort condities ontstaan niet zonder jouw volledige medewerking, jouw volledige toestemming en volledige deelname in zelf-bedrog. Stop het zelf-bedrog. 

Sluit je aan bij Desteni, binnen de forums wordt er hulp geboden of je start het Desteni I Process als je het lef hebt om je daadwerkelijk te veranderen. We  verwachten niet dat er veel in staat zullen zijn om deze energetische verslaving de baas te worden. Je bent niet meer en niet minder dan een verslaafde, een verslaafde die geen uitweg ziet. Maak je geen zorgen je zult de nodige traumatische ervaringen opdoen door het leven om je uiteindelijk te realiseren dat je zult worden uitgewist als een misbruiker. Er zal geen bedreiging zijn, nog pijn of verdriet, het is eigenlijk simpel, het is wat het is, en het gebeurd de hele tijd om je heen.  

Voel jij iets bij het feit dat dieren dagelijks sterven voor jouw geluk, de planten die dagelijks lijden en dood gaan zodat jij je geluk kunt hebben, mensen die dagelijks sterven, zodat jij gelukkig blijft. Heb je ze ooit een enkele adem gegund, laat staan een enkele gedachte, omdat een gedachte altijd meer dan één adem is. Is het je al eens opgevallen dat je geen enkele gedachten kan hebben in één enkele adem?  Gedachten zijn altijd meerdere ademhalingen, dat is dus een probleem. 

Dat is erg traag is het niet? Terwijl leven adem na adem is gecreëerd, dat wat je kwantum leven kunt noemen. Sluit je bij Desteni aan en we zullen je begeleiden om kwantum leven te begrijpen.  

Dag 28 Vervolg ‘wrok’ – spite – (dag 27) gedachten en gevoelens, zelfoprecht bekeken.

Ik realiseer me dat ik in mezelf als mezelf eenheid en gelijkheid kan creëren als ik de illusie doorschouw dat een ander die mij in mijn beleving iets aandoet, iets dat ik aanvaard en toegestaan heb, in wezen ook al de wens en het verlangen naar eenheid en gelijkheid in zich meedraagt. Dat ik niet zie, vanuit mijn gewaarzijn en wrok gevoelens en de ander veroordeel in de momenten dat ik vanuit mijn ‘illusies’ een ander benader en beoordeel. In wezen is iedereen eenheid en gelijkheid voorbij aan gewaarzijn en subjectieve interpretatie.
Ik stel me voor dat ik aangevallen wordt. Iets waartegen ik mezelf verdedig. Mijn kwetsbaarheid is in het geding dus die aanval roept iets op in mij waartegen ik mezelf wil verdedigen. In mijn kwetsbaar zijn wordt ik uitgelachen, wat ik ervaar als aanval op mijn loyaliteit en gehoorzaamheid naar mijn ouders toe. Die hebben mij de boodschap mee gegeven van huis uit dat ik ouderen dien te gehoorzamen. Ik dien gehoorzaam te zijn aan een autoriteit buiten mij. Een mens (de juf) die mij dient te beschermen tegen aanvallen van buiten, valt mij nu aan met haar lachen, laconieke houding en haar onverschilligheid.
Want zo heb ik geleerd ‘ongehoorzaamheid mag niet’. Want iemand die ouder is en gezag heeft, dominant is, ouder is, verantwoordelijk is, die weet hoe het hoort. Daarom dien je gehoorzaam te zijn. In mijn naïviteit ging ik hier vanuit. Want wat ik geef: ‘als ik eerlijk ben, gehoorzaam en loyaal’ – dan ben ik veilig. Ik heb vertrouwen geschonken en durf spontaan, enthousiast, open en vol vertrouwen te zijn in contact met anderen. Maar omdat ik niet ‘gehoorzaam’ krijg ik straf.
Wat ik wil is harmonieus, vredig en me rustig voelen. In eenheid met en in mezelf in HIER zijn. Doordat ik me waakzaam en alert gedraag in het contact met anderen vergeef ik, ‘ik-geef-weg’ mijn verlangen naar harmonie en me vertrouwd voelen. Maar welke boodschap geeft een ouder aan zijn kinderen mee om er zomaar vanuit te gaan dat zijn kroost gehoorzaam moet zijn aan het gezag van ouderen?  Of gehoorzaam zijn aan anderen?
Gehoorzaam zijn heeft nogal een lading gekregen in mijn leven. Ik geef ge-hoor-aan ‘dat wat anderen mij opdragen’. Iets wat zij van mij verlangen – ik geef hieraan gehoor – volgzaam kijk ik toe- ik wacht af – ik ben passief – ik bewaak niet mijn grens en wens – ik verkwansel mijn integriteit – ik zwijg en stem toe. Ik slik mijn behoefte aan veiligheid in – laat toe dat anderen mij vernederen. 
Omdat ik de goede vrede wil bewaren, stem ik toe, pas me aan en die ander fladdert verder, omdat ik mijn grens niet communiceer. Mijn grens die harmonie en vredig samenzijn wil. Zich vertrouwd en gewaardeerd wil voelen. Aandacht en koestering krijgt voor zijn zijn in HIER, waarin geen veroordeling leeft. Maar in ieder mens schuilt het goede. Zo denk ik nog steeds.
In mijn gewaarzijn, waarvan ik mij gewaar werd in het contact met de juf, was dat ik op voorwaarde,als ik gehoorzaam aan haar verwachting, ik wel naar binnen mag. Wel mee mag doen met de sinterklaas viering. 
Plezier vieren. Plezier hebben. Lachen om fijn hebben samen. Lachen om humorvolle grapjes. Ik krijg aandacht voor plezier hebben, samen met anderen, me veilig en vertrouwd voelen in het bijzijn van een groep mensen. Mijn angst die ik uit dit feit heb gecreëerd, was in combinatie met mijn verlegenheid aanleiding voor heel wat problemen later. Ik voelde me onveilig. Onveilig om mezelf te laten zien uit angst voor afwijzing en op voorwaarde dat, als ik gehoorzaam, mag ik er zijn. Ik word gezien ook als ik afwijk van dat wat een ander vind.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik op voorwaarde dat ik doe wat een verwacht word beoordeelt, heb toegestaan en aanvaard van een ander.  Dat mijn kijk zo is opgebouwd is mijn gewaarzijn.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat  plezier hebben onveilig is. Dat ik vooraf vanuit de veronderstelling al beweeg, ‘IK krijg kritiek’ – wordt negatief beoordeeld, geëvalueerd en uitgelachen door anderen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn angst voor onzekerheid en angst jarenlang heb verdoofd met alcohol.  
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben, de illusie die weerstand creëert – waar in de plaats ik mezelf in mezelf iets anders wens – leef als gewaarzijn en plaatje, de informatie die deze weerstand activeert. 
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen die in mij weerstand oproepen beoordeel voorbij aan harmonie en vredig samenleven, levensvormen zoals we allen in wezen eenheid en gelijk zijn, veroordeelt en binnen mij toegestaan en aanvaard heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn verwrongen gewaarzijn gedachten die mijn levensgeluk in HIER in de weg staan, heb toestaan te leven, als in mezelf van mezelf.