Dag 184 Just stop Mindfuck.

check out and listen

This schoolyear I start my education. At school during the lessons about psychology we learn that children learn from there parents and that children should explore there own worlds. By showing them what we learned from our parents actually is wat we created and give is actually the same minds we allowed. 

So our teacher told us, standing on the table in the classroom that children should and must explore there own world and learn like individual by experience Self. 

So by doing they explore own skills within their unconditional self-expression and build skilful by falling and stand up again playing in their safe environment. 

A safe place where the parents asks question about their daily journey. And by listening at their needs behind this question.

What parents should do is asked the questions they mist in the past communicating with there parents. 

Missed in their own compulsive Pavlovian conditioned observations, screaming spoiled creatures unleash their frustrations on each other in front of their children. 

Is this what we wants was the question from the teacher looking down at us from his platform table which on he was dancing now with a big smile on his face. 

His message: 

Listen to the needs of yourself that you missed. Be sincere and patient with yourself. Listen and forgive your mind. Forgive yourself. And your parents. 

They learned from their parents. What I, and they accepted and allow them selves. I am happy that I met my partner. She is more and more patient with me. She listens. Walks here promises. 

Also Appeals me and herself on our arrangements. Buys good food. Give me great kisses. I’m glad she examines her mind. I am grateful that we walk together.

I forgive myself that I allowed myself and have accepted the idea and thought that I accepted blame others by thinking that what’s in my mind is best for all. 

I forgive myself that I allowed myself and have accepted the idea and thought that I accepted my oppinion speaks about others as blame words is my judgement.

I allowe myself that I’m responsible for my own mindfuck. 

Thank you…..Dag 183 In Relatie tot mijn reacties.

Bij vluchtgedrag in een intieme relatie klap ik dicht. Ik ervaar daarop bijna onmiddellijk als reactie op deze afwijzing zeer in mijn borstpunten. Het lijkt alsof ik bevries. Ik realiseer me dit vrij snel en merk gelijk fysieke reacties in mijn Borstpunten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik daarop in het contact met mensen vervolgens moeilijk van mijn bevriezing kan ontdooien en mezelf weerhoudt om het contact te herstellen. 

Ik realiseer me dat ik tijdens en bij het afscheid nemen koeltjes en gereserveerd ben. Ik realiseer me dat ik juist contact, intimiteit en communicatie wens. Ik realiseer me dat ik in reactie op vluchtgedrag een patroon zichtbaar maak. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat de angst om verlaten te worden relateer in een moment in Hier. Ik realiseer me dat in dit moment geen uitleg krijg waardoor ik de gedachte genereer dat het respect voor mijn identiteit ontbreekt. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat het respect voor mijn identiteit door het vluchtgedrag van de ander voor mij ontbreekt. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan dit moment aan deze gedachte angst om verlaten te worden verbind.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik me realiseer dat ik tijdens en bij het afscheid nemen koeltjes ben en gereserveerd waardoor er geen oogcontact meer is tijdens ons afscheid.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat hierdoor de juist wezenlijke communicatie bevriest in mezelf waardoor er een afscheiding ontstaat. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik met mijn mind afstand creëer waar ik nabijheid, eenheid en gelijkheid verwacht. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vervolgens bij een skype afspraak afwezig ben waarop ik te horen krijg dat ik onbetrouwbaar ben. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik meedoe aan het feit dat er op zonder hoor en wederhoor wederzijds beschuldiging. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben waar ik vertrouwen wens, afspraken naleven, uitleg krijgen en oprechte communicatie ontbreken allen ingrediënten zijn van mijn patroon dat ik in mezelf als gedachten aan een incident ergens als in mezelf aanvaard en toegestaan, nu in haar volle omvang dus Af-gescheidenheid aan het genereren ben. 

Ik realiseer me dat ik afwezig ben – zonder uitleg van feiten – te verstaan krijg dat ik verstoppertje speel. Ik realiseer me dat ik deze gedachten tijdens het incident Zelf ook heb bedacht waardoor ik in mezelf heb aanvaard en toegestaan dat de ingrediënten van mijn patroon in reactie op het vluchtgedrag van een ander mij doen bevriezen als in mezelf toegestaan. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in reactie op vluchtgedrag de gedachten die zich in mezelf manifesteren niet door te Ademen. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik in het vervolg in reactie op vluchtgedrag de vier-tellen door ademtechniek zal toepassen. 

Ik realiseer me dat ik op vluchtgedrag pijn in mijn Borstpunten toesta. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik op vluchtgedrag pijn in mijn fysiek genereer waar ik juist eenheid en gelijkheid wens.

Ik realiseer me dat ik hierop oprecht Zelfvergeving zal uitspreken en toepassen wat mij de mogelijkheid geeft om de energetische lading die ik hecht aan mijn reactie op mijn waarneming oprecht zal onthechten. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wat ik heb aanvaard en toegestaan als aanhechting mij weerhield om hierop oprecht mijn gedachten, woorden, emoties en gevoelens te onderzoeken waarop ik dus nu Zelfvergeving en Zelfcorrecties toepas. 


Ik realiseer me dat de mensen die op mij reageren mijn eigen reacties reflecteren en zichtbaar maken. Mijn mind reacties zijn mijn verantwoordelijkheid die ik vervolgens onderzoek.

Ik stel mezelf ten doel dat ik bij gebrek aan specifieke en concrete informatie meer tijd neem voor passende communicatie en feedback.

Wanneer en als ik reageer bij afwezigheid van concrete en specifieke informatie / feedback, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik in gesprek ga met mensen zodat ik mezelf kan ondersteunen om eerst passende feedback te verzamelen, die effectief is en concreet zodat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn proces en mezelf in staat stel om mijn communicatie respectvol, specifiek en concreet te maken zodat ik zonder mind reactie in eenheid en gelijk de ander te woord kan staan.

Ik stel mezelf ten doel dat ik de reactie van anderen eerst laat inwerken en op mijn mind reacties hierop eerst Zelfvergeving en Zelfcorrecties toepas alvorens ik reageer zodat ik vanuit Zelfbeheersing kan communiceren met anderen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat vervolgens mijn mind gedachten, emoties en gevoelens die zich beginnen op te bouwen, zich te manifesteren, zich te modelleren in overeenstemming met de manifestatie in mijn mind wereld, mijn perspectief, waarin ik mezelf ervaar, hierop eerst Zelfvergeving zal toepassen.

Als en wanneer ik een reactie ervaar als in mijn mind wereld, Ik stop en Adem.