Dag 217 Out controle.

In controle zijn betekent voor mij dat ik mijn moves overzie. De laatste weken lukt me dit niet. Ik ben moe. In mijn beleving ben ik bezig met teveel verschillende taken. Ik merk dat ik betrokken ben in mijn taken en me beweeg van de ene naar de andere taak. Ik ben ook taken aan het uitstellen/spreiden voor later. Hierdoor denk ik dat ik onvoldoende aandacht schenk aan de uitvoering van mijn taken. 

Vannacht werd ik wakker met een schemareeks in mijn hoofd die ik aan het leren ben voor een examen. Conclusie ik ben aan het rationaliseren en ‘in mijn hoofd aan het rond wandelen’. Gisteren had ik migraine en heb daardoor een beetje gelezen voor het examen. Ik heb het gevoel dat ik de feiten reeksen en examen informatie maar gedeeltelijk oppak.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik de kantjes ervan afloop omdat ik denk dat ik mijn taken maar halfjes uitvoer.

Ik vergeef mezelf dat ik in mezelf de gedachte heb aanvaard en toegestaan dat ik angst heb voor succes. Ik realiseer me dat ik naar een deadline aan het toe werken ben en even moet doorpakken. Ik realiseer me dat ik op eigen kracht dit taakje moet uitvoeren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik mijn taken niet correct uitvoer omdat ik mijn moves nog niet op resultaat kan meten. Ik realiseer me dat ik óók naar een passend ritme zoek nadat ik een tijd lang uit de roulatie ben geweest.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben na een tijd lang uit de roulatie te zijn geweest mijn inzet te veroordelen en af te meten aan resultaat. Ik realiseer me dat het uitvoeren van mijn taken mijn enige doel is op dit moment waarin van resultaat meten nog geen sprake kan zijn. 

Ik realiseer me dat mijn huidig resultaat nu meetbaar maak door de lesstof voldoende te beheersen voor het examen. 

Wanneer en als ik mijn inzet veroordeel, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik de lesstof dagelijks bestudeer.

Ik stel mezelf ten doel dat ik in dialoog blijf met de mensen die me ondersteunen en begeleiden bij de realisatie van andere taken.

Ik stel mezelf ten doel dat ik hun inzet ervaar als feedback waarvan ik leer.

Ik realiseer me dat ik angstig ben om het examen te verzaken omdat ik de informatie niet oppak en denk dat ik een onvoldoende zal scoren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik denk dat ik een onvoldoende zal scoren voor het examen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik uitgerust aan het examen verschijn.

Ik stel mezelf ten doel dat ik de dagen tot aan het examen effectief zal benutten door de examenstof grondig te bestuderen.

Ik realiseer me dat ik de kennis van de ontwikkelingsfasen globaal beheers en de feiten als onzinnig ervaar omdat ik weet dat deze informatie voortkomt uit stromingen die voorschriften hebben gepresenteerd waaraan men globaal aspecten en kenmerken van gedrag kan afmeten. 

Ik realiseer me dat individuele mensen hun eigen weg wandelen en dat ik me de komende dagen zal inzetten zodat ik de examenstof tijdig beheers.

Dag 216 Inzicht in relatie zien.

Ik stel mezelf ten doel dat ik de inzichten die ik me de afgelopen week gewaar werd zal doorgeven aan toekomstige ervaringswerkers. Ik wil hen onvoorwaardelijk ondersteunen tijdens de opstart van hun opleiding tot ervaringsdeskundige. Een ervaringswerker verzamelt kennis waarmee hij of zij professioneel en methodisch leert werken conform zelf ervaren competenties.  

In mijn blogs 215 en 214 beschrijf ik dat ik irritatie ervaar. Ik krijg feedback op mijn bijdrage waarmee ik het niet volledig eens ben. Ik realiseer me door dit uit te schrijven dat ik vervolgens andere afspraken afzeg. Ik realiseer me dat ik feedback als kritiek ervaar en ik denk dat dit gericht is op heel mijn wezen.

Maar dit kan dus niet omdat ik binnen mijn Wezen, mijn oorspronkelijk Leven Gewaarzijn, mijn mind heb geplaatst waaruit ik reageer op situaties en of mensen. Deze reacties heb ik dus onderzocht in mijn vorige blogs. 

In mijn blog van vandaag beschrijf ik mijn realisatie omdat ik eerder mijn irritatie beschreef. Een prominente gedachte die ik me hierdoor realiseer is -‘Ik denk dat ik negatief geëvalueerd wordt waar mijn gesprekspartner mij wil steunen. Deze feedback wantrouw cq herken ik niet in en als mezelf. Dit maakt me onzeker waarop ik vervolgens denk -‘Hoe weet ik dat wat je zegt juist is’? 

Ik kom tot het inzicht en realiseer me dat mijn gesprekspartner mij wil assisteren en ondersteunen in mijn proces. Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn inzichten fysiek wil wandelen en daarmee automatisch zal doorgeven aan anderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik feedback als kritiek ervaar. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vervolgens denk dat feedback kritiek gericht is op heel mijn wezen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik denk dat ik negatief geëvalueerd wordt. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat waar mijn gesprekspartner mij wil steunen, dat ik deze feedback wantrouw en niet vertrouw.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben hulp als feedback niet herken en niet eerder in mezelf heb aanvaard en toegestaan als zodanig niet kan ervaren. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de bijdrage van een ander wantrouw als vertrouwd/bekend niet in mezelf ervaar. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat dit me onzeker/twijfelachtig maakt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vervolgens denk -‘Hoe weet ik dat hetgeen je zegt juist is’? 

Ik realiseer me vervolgens door dit uit te schrijven dat ik andere afspraken vermijd/niet naleef. 

Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard heb dat ik afspraken die losstaan van mijn mind-reacties deze afspraken vermijd in plaats van deze te Leven. 

Ik realiseer me als ik in reactie ben eerst deze mind-reactie zal doorademen. 

Als en wanneer ik in reactie een afspraak wil vermijden, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik afspraken en doelen volgens afspraak zal naleven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn reactie zal corrigeren in een reflectieverslag waarin ik beschrijf dat ik mijn afspraken zal wandelen/naleven en dat ik feedback zal ervaren/zien als ondersteuning waarmee ik mezelf effectief en professioneel zal assisteren in relatie tot mezelf en mijn wereld.