Dag 219 Ons plan

Wat is ons plan?

Door veranderingen in mijn leefsituatie heb ik een pauze ingelast. Omdat ik meerdere taken ben aangegaan vereist dit van mij dat ik overzicht moet aanbrengen in mijn leefsituatie om deze taken te regisseren. Op eigen houtje heb ik een pauze ingelast. 

Mijn partner is van mening dat ik haar onvoldoende ondersteun omdat ik mijn besluit om deze pauze in te lassen heb gemaakt zonder overleg met haar. We hebben wel overleg gehad dat we een Agreement willen aangaan. Ik zie deze pauze als onderdeel van deze weg. Deze stap maak ik mede om mijn draagkracht te behouden. Dit punt hebben we wel besproken. 

De weg naar het Agreement is namelijk mijn doel. Ik vind dat afspraken bijgesteld mogen worden waardoor aan de realisatie van het uiteindelijke doel geen afbreuk wordt gedaan. Al met al een boeiende ontwikkeling. Door mijn onaangekondigde abrupte keuze gebeurt er iets tussen ons beiden. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn keuzes lange tijd heb gemaakt om de goede vrede te bewaren. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb aangepast aan de nukken van anderen vanuit de veronderstelling om te pleasen. 

Ik realiseer me dat ik door aanpassing mijn integriteit verloochen en aan anderen daardoor een ineffectieve boodschap communiceer.

Vanuit mijn gedachte wil ik inhoudelijk de goede vrede bewaren waardoor ik op betrekkingsniveau, de manier waarop en hoe ik mijn boodschap ervaar in de knel kom. 
Ik las daarom deze pauze juist in om mezelf effectief te ondersteunen zodat ik mijn taken aankan waardoor ik een betrouwbare partner ben en mezelf effectief ondersteun waardoor ik óók een professionele werkrelatie met collega’s kan opbouwen. 

Ik ben tien jaar uit de roulatie geweest waardoor ik in deze geheel nieuwe fase van mijn leven een opleiding-stage-cursus-schooltaken-reizen-huishouding-stagetaken-coaching zodanig overzichtelijk wil plannen dat ik weloverwogen de keuze maak om mijn draagkracht te behouden door te onderzoeken wat er bij MIJ past zonder dat ik me afhankelijk maak van anderen. 

Ik realiseer me ik maak mezelf verantwoordelijk door mezelf optimaal te ondersteunen door middel van de weg die ik ervaar en bewandel. Ik heb hierover vaak overleg met anderen.

Ik realiseer me dat ik het niet iedereen naar zijn zin hoef te maken. 

Ik realiseer me dat ik mijn keuzes maak zodat ik mezelf niet verhinder om effectief mijn taken uit te voeren. 

Ik realiseer me dat ik mijn integriteit bewaar zolang ik keuzes maak waar ikzelf achter sta. Waar ik achtersta bevind zich nog in een onderzoeksfase van ontdekken en bijschaven. De weg die ik momenteel onderzoek en wandel is mijn primaire doel. Secundair hieraan krijg ik steun van anderen en zorg ik voor mezelf door mijn draagkracht optimaal te bewaken en onderhouden. 

Ik realiseer me dat mijn partner mij effectief ondersteunt.  

Als en wanneer ik merk dat ik niet goed zorg voor mezelf, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik alleen nog maar integer mijn boodschap communiceer.

Ik stel mezelf ten doel dat ik Zelfvergeving toepas op mijn keuzes waarop ik effectief Zelfcorrectie kan uitschrijven als bijstelling nodig is. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik geen slachtofferrol wandel en anderen op deze rol mag aanspreken.

Ik realiseer me dat ik meerdere nieuwe rollen wandel. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik mezelf effectief ondersteun door in goed overleg óók steun van anderen te aanvaarden.

Ik stel mezelf ten doel dat ik de angsten die ik ervaar ten aanzien van presentaties en spreken in het openbaar, die onderdeel vormen van mijn scholing zal analyseren zodat ik minder spanning ervaar. Ook dit is een van mijn taken waarvoor ik mijn partner om steun heb gevraagd.

Dag 218 Silence

Ik zat in de stilte coupe. Voordat ik de trein was ingestapt dacht ik ‘Ik ben benieuwd of de mensen zich conformeren aan de regel ‘Silence’.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vooraf dacht of dat de andere mensen in de stilte coupe zich conformeren aan de afspraak.

Ik stel mezelf ten doel dat ik me conformeer aan mijn eigen afspraak.


Ik realiseer me dat het geen wat ik geef aan anderen ik terug zal ontvangen.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik gedachten vooraf mij beïnvloeden in Hier waardoor ik denk vanuit mijn mind verwachting. Iedere uitspraak die volgt is vanuit mijn eigen ik bezien een onderdeel van mijn denkgeest wat ik op anderen plak als mijn veronderstelling of aanname.


Ik realiseer me dat ik uit situaties weg blijf door mijn eigen vooraf mind te onderzoeken.


Als en wanneer ik mijn vooraf veronderstelling uitspreek en op een ander plak, Ik stop en Adem.


Ik realiseer me dat ik me aan mijn eigen afspraken wil conformeren zodra ik mijn juiste richting helder heb. Voor die tijd kan ik geen toezeggingen meer doen. Ik realiseer me dat door toezeggingen bij te stellen nog steeds handel vanuit angst of vrees. 

Ik stel mezelf ten doel alvorens toezeggingen te doen mijn uitspraak eerst onderwerp aan een onderzoek waarop ik zelfvergeving toepas alvorens uitspraken te doen.