Dag 281 Zodra de buit binnen is

Zodra de buit binnen is, is een verwijzing naar het feit dat ik binnen mijn mind energie genereer. Naar aanleiding van mijn vorige blog ‘zodra de buit binnen is’, herdefinieer ik deze woorden en gedachte verder in deze blog. Voor context zie mind, en wat is zelfoprecht,  essentiële sleutelbegrippen ter verduidelijking. Door middel van de Desteni tools geef ik richting aan mijn reacties door middel van zelfvergeving en andere instrumenten die je kunt leren in de gratis Dip I Process Lite Free cursus.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zodra de buit binnen is dat mijn belangstelling in de ander vrij snel stopt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn oprechte belangstelling voor anderen wegebt zodra hun aandacht afneemt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat beide aannames berusten op mijn overtuiging dat er zijn voor elkaar berust op voorwaarden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ik onvoorwaardelijke toewijding verwacht van anderen die berust/ontstaat vanuit mijn relatie met op-voorwaarde als/dan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn hang naar aandacht verpakt heb in mijn verleidings- en veroveringsspel

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de emotionele verwaarlozing in mezelf als zodanig aanvaard en toegestaan heb tolereer om mijn hang naar aandacht te rechtvaardigen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn rechtvaardiging egoïstisch is zonder besef over de gevolgen voor degenen die ongevraagd verwikkeld zijn geraakt in mijn participatie in het veroveringsspel

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik aandacht van anderen forceren door middel van mijn veroveringsspel rechtvaardig wordt gevoed door mijn gedachten dat ik moest scoren om mijn emotionele tekort te voeden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik niet weet hoe het is om Zelfoprecht anderen te bejegenen verondersteld heb dat ik anderen door mijn spel en hang naar aandacht in den beginne niet bewust gekwetst heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn emotionele mind wil voeden door mijn hang naar aandacht te voeden in mezelf ongelijkheid voedt en in mezelf Leven Gewaarzijn buitensluit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door mijn mind drang om aandacht mijn mind drang naar aandacht voedt mezelf juist méér distantieer van eenheid en gelijkheid, aldoende mezelf méér buitensluit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf toesta en aanvaard dat ik mezelf buitensluit van Leven, niemand anders die dat voor me doet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat iedere reactie die ik genereer in mezelf creëer

Als en wanneer ik in mezelf reactie genereer, mezelf ondersteun en dooradem

Ik realiseer me dat mijn participatie in het veroveringsspel om mind aandacht te genereren meer mind energetische reactie creëert waarin ik toegestemd heb om deze te onderhouden en te doen in mijn wereld en realiteit, en dus mezelf verhinder om zo effectief te zijn als waartoe ik in staat ben.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik mijn reacties oprecht onderzoek door middel van Zelfvergeving realisaties in mezelf onzichtbaar zichtbaar maak om voorbij aan reactie eenheid en gelijkheid in mezelf te realiseren om zorg te dragen om me te houden aan de Desteni tools om mezelf te ontdoen van energetische reacties.

Dag 280 How to Reduce the mind 2

Daardoor, door dat waar ik naar wijs, verwijs naar mijn interne ervaring die naar aanleiding van een gebeurtenis of persoon in mezelf reactief is.Lang genoeg heb ik me om die reden minderwaardig gevoelt. Daardoor bleef ik weg op feestjes en ging confrontaties (met mezelf) uit de weg.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een externe gebeurtenis of persoon, hetgeen afwijkt van mijn wereld, onderschikt maak aan de positie die ik ten aanzien van mijn beoordeling inneem, impliceert dat ik mijn gevoel van minderwaardigheid in mezelf creëer door de gedachten, gevoelens en emoties die mij aanzetten om te denken dat de ander meer waard is.

Ik realiseer me dat ik me vaak minderwaardig ervaar in relatie tot mensen waarvan ik denk dat zij een hogere status hebben, succesvol zijn, een baan hebben daarmee sociaal aanzien genieten. Mensen die tijdens feestjes iets te melden hebben, in mijn beleving meer zijn dan ik. Omdat zij iets bezitten dat ik mis, wel eens jaloezie en afgunst in mezelf heb ervaren.

Ik realiseer me dat ik in relatie tot mijn gedachte ‘dat ik iets mis’, schaamte voel, angst voor kritiek ervaar en situaties ontwijk om deze gevoelens te negeren. Wat de mind doet is dat deze verborgen gevoelens gewoon weer ergens ‘opploepen’.

Op deze realisaties pas ik zelf-vergeving-toe, waarop in een later stadium zelfcorrectie volgt waarmee ik zelf richting bepaal ‘wat wil ik daadwerkelijk realiseren’ hetgeen overeenkomt met wat t’ beste is voor Alle Leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik onder directie van mijn mind vermijd dat ik vanuit ware zelfexpressie Leef mezelf aanpas aan mijn mind-waardigheid zie link voor context van een Destonian.

Ik realiseer me dat mijn beoordeling volgens mijn mind-waardigheid-interpretatie-sowieso Leven Gewaarzijn overschaduwd door mijn mind-waardige eisen overvleugeld wordt waardoor ik me inferieur acht aan mijn mind eigenschappen die ik toeken aan externe beelden die ik in mezelf waarneem in relatie tot mensen of gebeurtenissen binnen mijn wereld en realiteit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me minderwaardig acht in relatie tot mensen waarvan ik veronderstel dat zij een hogere status hebben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik succesvol zijn verbind aan een hogere status

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een baan hebben relateer aan sociaal aanzien

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb genieten verbind aan zodra ik in het bezit ben van status/aanzien of een baan/sociaal succes

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik iets zinvols te melden moet hebben om naar een feestje te gaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik tijdens feestjes iets te melden moet hebben verbind aan mijn beleving dat mijn minder zijn in mezelf daarom meer kan zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik primair focus op mijn intern minder zijn voeden met externe aandacht en zodra dit wegebt dat ik dan gefaald heb en me minder maak als waartoe ik in staat ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me afhankelijk onderschikt gedraag volgens het principe dat ik in mezelf aanvaard en toegestaan heb:’exterieur reflecteert mijn interieur’..

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf dat ik anderen buitensluit zodra mijn interieur afwijkt van het exterieur.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik niet begrijp en zie ‘als ik iemand als afwijkend beoordeel’ de minderwaardigheid compenseer binnen mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard de aanname ‘het is voor mij van vitaal belang om bij vrijwel iedereen geliefd te zijn om vrijwel alles wat ik doe’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn veeleisendheid me overgevoelig maakt voor afwijzing waardoor ik Leven negeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat deze veronderstelling aanleiding is voor mijn overgevoeligheid, in reactie naar aanleiding van gedrag van anderen reageer, keihard hun Leven negeer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik Leven van anderen bekritiseer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik Leven van anderen keihard van me wegduw.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de gedachte het is voor mij van vitaal belang om bij vrijwel iedereen geliefd te zijn en vrijwel alles wat ik doe impliceert dat hierin de basis ligt van opwinding van het spel om anderen voor me te winnen, een soort verleidings- en veroveringsspel is om aandacht.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zodra de buit binnen is dat mijn belangstelling in de ander vrij snel stopt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn oprechte belangstelling voor anderen wegebt zodra hun aandacht afneemt.

Zelfvergeving realisaties blog 278

Ik realiseer me dat ik bij anderen gedrag uitlok waarmee ik onderzoek of zij loyaal zijn aan hun afspraken en beloftes die zij toezeggen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik bij anderen gedrag uitlok waarmee ik onderzoek of zij loyaal zijn aan hun afspraken en beloftes die zij toezeggen.

Ik realiseer me dat ik verwacht dat ik ongevraagd onvoorwaardelijk steun ontvang, ook als afwijk, men onvoorwaardelijk rekening houdt met mijn gedrag.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard dat ik verwacht dat ik onvoorwaardelijk en ongevraagd steun ontvang.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zodra ik afwijk van mijn beloftes dat anderen rekening houden en begrip tonen voor mij.

Ik realiseer me dat ik deze manier van ervaren verbind aan grensoverschrijdend gedrag dat als vanzelfsprekend getolereerd werd en door zonder uitleg van redenen erop leek dat grenzeloos gedrag gewoon was.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik verwacht dat anderen bij grenzeloos van mij rekening houden met mijn grensoverschrijdend gedrag en mijn afwijkend gedrag, vanzelfsprekend onvoorwaardelijk tolereren.

Wordt vervolgd met zelfvergeving van realisaties uit vorige blogs.

Wil jezelf jezelf richting geven aan je leven? Kijk dan naar de gratis schrijfcursus. Aanrader voor mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun welzijn en dat van anderen: http://lite.desteniiprocess.com/

Duits: https://gleicheslebenstiftung.wordpress.com/

Nederlands: http://www.desteni.net/

Algemene-overzicht-site: http://desteni.org/.