Dag 390 Longing for permission

Iets verlangen van een ander is vragen om een gunst overeenkomstig wat ik verlang, mij door een ander wordt gegund. Tijdens chat’s met mijn buddy kreeg ik inzicht in mijn gedrag dat ik mij afhankelijk maak van de mening van een ander en de manier waarop die ander mij beoordeeld. Als de reactie van een ander niet overeenkomt met mijn verlangen, dat ik dan afzeg omdat ik twijfels heb over mijn inzet.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik mij deze denkwijze eigen heb gemaakt door mijn verlangen naar goedkeuring afhankelijk maak van dat wat de ander mij volgens mijn verlangen toestaat.

Ik realiseer mij dat wat ik verlang van een ander verwacht, wat ik mijzelf niet toesta zonder toestemming van een ander, omdat ik mijn verlangen weggeef, ervaar als een probleem. Als dan de uitkomst is, dat wat ik verlang niet krijg, wat gebeurt er met de energie die plakt aan mijn verlangen?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf afhankelijk maak van de gunsten van anderen. Als en wanneer ik afhankelijkheid en autoriteit toeken aan mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf iets gun wat ik van een ander verlang. Als en wanneer ik iets van een ander verwacht, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik iets verlang van een ander mij onderschikt maak aan mijn verlangen, hetgeen ik verlang door een ander bevestigd wil zien. Als en wanneer ik toestemming vraag om mijn verlangen te uiten, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn richting bepaal naar gelang een ander mij bevestigd in mijn richting. Als en wanneer ik niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een ander verantwoordelijk maak voor de uitvoering en realisatie van mijn verlangen. Als en wanneer ik door een ander niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op basis van mijn verlangen mind informatie selecteer, hetgeen refereert aan mijn verlangen. Als en wanneer ik mij afhankelijk maak van innerlijke informatie, bevestigt wil zien door externe informatie, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik extern naar goedkeuring verlang voor mijn innerlijke verlangens. Als en wanneer ik naar goedkeuring verlang dan realiseer ik mij dat ik in relatie tot mijn verlangen, zodra ik van een ander toestemming verlang, voor mijn verlangen hetgeen positief geladen energie bevat, niet extern wordt bevestigd, mij aanzet om mijn positief geladen verlangen te onderdrukken, mijzelf afhankelijk maak van externe toestemming, overeenkomstig mijn positief geladen verlangen, als dit uitblijft, in mijzelf negativiteit plak, omdat ik niet bevestigd wordt, omdat ik geen goedkeuring krijg voor mijn positiviteit geladen verwachting, dat ik mij, participerend in het afhankelijkheid karakter, in zo’n situatie of context manifesteer als slachtoffer, omdat een ander mij moet toestaan welke richting ik wandel, mij moet toestaan verlang, over de manier hoe en waarom ik mij beweeg, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf toesta dat ik een ander laat bepalen hoe, waarom en wanneer ik mag bewegen overeenkomstig mijn verlangen, mijn verlangen onder ogen moet komen en moet omzetten in praktische stappen die ik ga uitvoeren. Als en wanneer ik in mijn slachtofferoutfit stap, dan stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de aspecten van mijn verlangen onder kom en vertaal naar praktische moves en oplossingen die ik daadwerkelijk uitvoer, duidelijk en consequent, mijzelf verantwoordelijk maak voor de stappen die ik uitvoer, te ervaren als stappen die ik ervaar als stappen die ik maak, niet bekritiseer of veroordeel, ervaar en aanvaard als gemaakte stappen die ik heb gemaakt, los van de goedkeuring van anderen, mij niet langer beweeg als slachtoffer van de omstandigheden, niet langer een of andere autoriteit verantwoordelijk maak, voor het nalaten van de stappen waarvoor ik mijzelf verantwoordelijk heb gemaakt door mijn doelen te definiëren overeenkomstig mijn praktische stappen.

Dag 284 prestatiedruk

Afbeeldingsresultaat voor ongehoorzaam gedrag

Voor context zie blog 282

Ik realiseer me dat ik naar aanleiding van de woorden van omstanders en supporters vooraf aan de finale van een voetbalwedstrijd in mezelf prestatiedruk heb geaccepteerd en opgebouwd.

De energie die ik aan deze woorden heb verbonden resoneert in een moment dat ik een prestatie moet leveren.

Ik heb moeite om doelen te formuleren. Doelen geven mij inzicht in welke dingen en afspraken ik moet voldoen. Als me dit niet lukt denk dat ik heb gefaald en teleurstelling in mezelf ervaar.

Ik realiseer me ik heb aan een ongeschreven gedragsregel de woorden afspraak en moet gekoppeld waaraan autoriteiten en mensen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van mezelf en anderen zich moeten houden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door de woorden van omstanders in mezelf prestatiedruk toegestaan geaccepteerd en aanvaard heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik aan een ongeschreven gedragsregel de woorden afspraak en moet heb gekoppeld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat autoriteiten en mensen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van mezelf en anderen zich moeten houden aan mijn veronderstelling dat aan afspraken houden een ongeschreven regel is waaraan ik mijn voorwaarden heb verbonden

Als en wanneer ik aan prestatiedruk onbewust de woorden ‘moet’ en ‘afspraak’ verbind in relatie tot een geschonden ongeschreven regel die niet wordt nageleefd, Ik mezelf stop en Adem.

Ik realiseer me dat ik aan moet en afspraak een geschonden ongeschreven afspraak verbind waardoor ik bij de woorden ‘moet’ en ‘een afspraak’ participeer in de negatief geladen energie van een geschonden ongeschreven afspraak rond mijn navelstreek een naar gevoel ervaar en vervolgens misselijkheid, mezelf verhinder om effectief te zijn als waartoe ik in staat ben.

Ik stel mezelf ten doel dat ik naar aanleiding van woorden van omstanders en anderen bij prestatiedruk, mezelf stop en adem.

Ik realiseer me bij prestatiedruk mijn participatie in de negatief geladen woorden moet, afspraak mezelf afhankelijk maak, tijdens commentaar/kritiek van anderen, participeer in de energie van geschonden ongeschreven afspraak door deze veronderstelling mezelf verhinder om bij commentaar kritiek ervaar van anderen onder druk sta waardoor ik denk om niet te kunnen functioneren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik van anderen verwacht dat zij nalatig zijn

Ik realiseer me als zij/anderen hun afspraak niet naleven dat ik participeer in de energie van de geschonden ongeschreven regel bij een afspraak verwacht dat mensen hun afspraak niet mogen schenden en dienen na te leven omdat ik participeer in mijn aanname dat afspraken naleven een ongeschreven regel is waaraan anderen dienen te gehoorzamen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als zij/anderen hun afspraak niet naleven, participeer in de energie van de geschonden ongeschreven regel

Ik vergeef emzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik bij een afspraak verwacht dat mensen hun afspraak niet mogen schenden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien en begrijpen dat anderen die hun afspraken niet naleven voor mij aanleiding is dat ik participeer in mijn aanname dat afspraken naleven een ongeschreven regel is waaraan anderen zich dienen te gehoorzamen, rechtvaardigt dat ik aan afspraken woorden ‘moet’ verbind waaraan anderen zich moeten houden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat door afwijkend gedrag van anderen verwacht dat zij dit veranderen waardoor dit mij niet negatief beïnvloedt

Ik stel mezelf ten doel bij afwijkend gedrag van anderen dat ik moet staan voor hetgeen ik met mezelf overeen gekomen ben verantwoordelijkheid aan mezelf en anderen toon voor hetgeen ik met mezelf overeenkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 279 step out the mind 1

Self-forgiveness, voor context previous blog.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de gedachte dat het aan de ene kant niet erg is als ik niets meer wil van het leven accepteer en mezelf toesta en aanvaard dat ik participeer in berusting.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niets willen van het leven neigt naar berusting en slachtofferschap mezelf toestem dat ik Leven vermijd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om in mezelf slachtofferschap te accepteren, aanvaard en toegestaan heb slachtofferschap is niet te vermijden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om te participeren in slachtofferschap mijn verantwoordelijkheid heb geslachtofferd en me onderwerp aan de neurotische neigingen van mijn mind.

Ik realiseer me dat aanvaarding van wat onvermijdelijk is, neigt naar neurotische berusting die zich uit door passiviteit en gebrek aan initiatief bij het omgaan met alledaagse conflicten en beslissingen.

Ik vergeef mezelf dat ik in mezelf de opvatting toegestaan en aanvaard heb aanvaarding van wat onvermijdelijk is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb aanvaarding van wat onvermijdelijk is aanzet tot slachtofferschap.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb passiviteit en gebrek aan initiatief bij het omgaan met alledaagse conflicten en beslissingen in mezelf aanvaard en toesta dat ik het klaaggezang van anderen in mijn omgeving verantwoordelijk maak voor mijn reacties.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de gedachte anderen moeten mij helpen mijn verantwoordelijkheid op hun schouders leg.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb vanuit mijn participatie in berusting en slachtofferschap acteer’tja zo ben ik nu eenmaal, wat valt er dan op te lossen?’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb vanuit mijn participatie in berusting in relatie tot klagers, op de klager in mezelf reageer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de schijn-stabiliteit die ik mezelf manifesteer etaleer in reactie op mijn berusting in slachtofferschap door middel van mijn klaagdrang.

Ik realiseer dat leven vanuit de mind klaaggezang voor mij niet langer effectief is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn klaaggezang projecteer naar aanleiding van klagers die existeren binnen mijn wereld en realiteit mezelf verhindert om te Leven omdat ik mijn aandacht vestig op en participeer ik mijn eigen klaaggezang drama.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb met klaaggezang mijn mind voedt en stabiliseer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik externe klagers als zeurkous omschrijf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik gevoelens, gedachten en emoties van anderen in mezelf veroordeel door er het etiket zeurkous op te plakken, verzuim om effectief te zijn als waartoe ik in staat ben en mijn hoofd in het zand steek voor verandering en de zeurkous in mezelf toestem om aandacht op te eisen, waardoor ik me laat leiden door mijn klaaggezang.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik veiligheid en zekerheid verbind aan klaaggezang accepteer dat alles binnen mijn wereld en realiteit hetzelfde zal blijven in mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik berust in klaaggezang.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik berust in mind veiligheid en zekerheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik berust in zo ben ik nu eenmaal ik laat het erbij.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de gedachte ik laat het erbij me realiseer dat dit neigt naar onverschilligheid en desinteresse.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik berust in klaaggezang automatisch accepteer dat alles binnen mijn wereld en realiteit onveranderd hetzelfde blijft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door te berusten in klaaggezang mezelf verhinder om effectief te zijn als waartoe ik in staat ben omdat ik mijn mind stimuleer.

Als en wanneer ik in reactie op naar aanleiding van klagen van anderen mezelf toestem, mezelf stimuleer en vervolgens reageer op en vanuit mijn klaaggezang, mezelf stop en Adem.

wordt vervolgd…