Dag 435 wishfull thinking 2

In mijn vorige blog onderzoek ik waarop ik bepaalde verlangens baseer. Ze komen niet zomaar en ze verdwijnen ook niet opeens. In dit deel neem ik mijn verantwoordelijkheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard ik naar vervulling zoek, zolang tot bepaalde verlangens beantwoord zijn, zodra zij voldoen aan mijn verwachtingsbeeld.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat wat ik voor mijn geest haal, voor anderen in mijn omgeving, onzichtbare energetische manifestatie en creaties betreffen van mijn mind verlangen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar harmonie verlang in relatie tot mensen en groepen waartoe ik behoor. Als en wanneer ik van anderen harmonie in de vorm van vriendelijkheid verlang, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik in relatie tot anderen en situaties geen disharmonie in mijzelf wil ervaren en inzie dat ik de energie van disharmonie in mijzelf niet wil ervaren.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik toezeggingen doe die ik niet naleef om de reacties van mensen te peilen vanuit mijn verlangen of zij mij ondanks mijn nalatigheid onvoorwaardelijk blijven steunen waardoor ik mezelf toesta en aanvaard dat de consequentie van mijn keuze behelst dat ik onderzoek of mensen mij zullen straffen of mij naar aanleiding van mijn keuze negatief zullen evalueren omdat ik van mening ben en veronderstel dat alles wat ik doe nooit goed genoeg zal zijn. Als en wanneer ik van anderen positieve bevestiging verlang, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mensen beoordeel of hun gedrag harmonieus is waardoor ik zelfvertrouwen ervaar in mijzelf uit angst voor hun oordeel om iets van mijzelf te durven tonen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat mensen niet zorgzaam en Zelfoprecht betrokken zijn bij het welzijn van mij of anderen waardoor ik mezelf toesta en aanvaard dat ik de reacties van mensen uit mijn omgeving test in hoeverre zij onvoorwaardelijk betrokken en zorgzaam zijn en blijven. Als en wanneer ik bewust reacties van mensen test, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik in mijzelf de goede vrede wil herstellen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat alles wat ik mij voor mijn geest haal gebaseerd is op eigenbelang, zelfoordeel en prestige om te bewijzen dat alles wat ik doe bekritiseert of belachelijk wordt gemaakt door anderen die mijn gedrag tóch zullen veroordelen of van negatief commentaar zullen voorzien. Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn bijdrage kritiek verwacht, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik verlang naar saamhorigheid hetgeen verstoord raakt door mijn vermoeden dat gedrag van mensen plotsklaps kan omslaan in agressie of negativiteit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen verlang dat zij in hun bejegening naar mij toe vriendelijkheid en betrokkenheid tonen voor de keuzes die ik maak zonder het idee te moeten hebben dat aan mijn bijdrage de consequentie is verbonden dat zij mij negatief beoordelen, lacherig doen of kritiek hebben op mij als mens, een mens die als oorspronkelijke eenheid Zelfoprecht en gelijk is aan Alle Leven. Als en wanneer ik aan mijn bijdrage de consequentie verbind dat dit door anderen anders geïnterpreteerd kan worden, anders dan ik voor ogen heb, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik richting bepaal op voorwaarde van de manier waarop dit door anderen wordt ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel dat mensen die vriendelijkheid etaleren aan vriendelijk gedrag automatisch de consequentie verbind dat dit niet gemeend en onoprecht is. Als en wanneer ik twijfel aan de intenties van anderen, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik anderen beoordeel volgens mijn maatstaf waardoor Zelfoprecht contact onmogelijk is. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vriendelijk ben tegen mensen uit angst om te voorkomen dat zij mij bekritiseren of negatief evalueren en mij zullen beoordelen op door hen bepaalde voorwaarden zoals materieel eigendom, uitstraling, uiterlijk en ander zichtbaar bezit zoals fatsoen normen. Als en wanneer ik door twijfels zwabber in mijn gedrag, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik verwacht dat mensen zich gedragen en conformeren conform mijn verlangen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij  niet anders kan herinneren dan dat tijdens mijn jeugd door mijn ouders en opvoeders positief of negatief gefocust werd op de wijze waarop mensen volgens hen wel of niet netjes gekleed waren, of het tuintje van de buren netjes verzorgd was, op niet afwijkende uiterlijke kenmerken of hen beoordeelde conform de fatsoensnormen die zij voor ogen hadden, alvorens door hen gevraagd werd naar beweegredenen en keuzes die mensen maakten om te zijn wie zij waren of wilde zijn. Als en wanneer ik aan keuzes van mensen consequenties en oordeel verbind, dan Stop ik en Adem. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij vaak geschaamd heb voor hun zelfingenomen, arrogante en veroordelend gedrag. Als en wanneer ik mij schaam voor gedrag van anderen, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijn normen hanteer conform informatie van mijn mind waarmee ik gedrag van anderen waarneem, interpreteer en beoordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik het spuugzat ben om naar mensen te luisteren die alleen maar lopen te zeiken en klagen over dat wat er niet goed is aan anderen zonder verder te kijken dan hun neus lang is. Als en wanneer ik naar aanleiding van gedrag van anderen in mijzelf negativiteit ervaar, dan Stop ik en Adem.  Ik realiseer mij dat ik van anderen een bepaalde toezegging verwacht dat zij zich fatsoenlijk gedragen in mijn bijzijn, waardoor ik mij realiseer, zie en begrijp dat ik eisen verbind aan de manier waarop anderen zich dienen te gedragen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mensen ondersteun vanuit mijn verlangen dat zij zien wie ik werkelijk ben en voorbij kijken aan uiterlijk of materieel bezit. Als en wanneer anderen mij moeten bevestigen of de consequenties van mijn keuzes gerechtvaardigd en veroorloofd zijn, dan Stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de doelen die ik voor ogen heb niet langer gebaseerd zijn op positieve bevestiging van anderen en dat ik zelf de energie van verlangen en oordeel in mijzelf eerst onder ogen moet komen alvorens aan de keuze van gedrag van anderen consequenties te verbinden zoals ik heb gedaan door mensen te testen op betrouwbaarheid en veiligheid of hen te veroordelen voor hun keuzes die afwijken van mijn verwachtingsbeeld, waaraan ik de consequentie verbind dat mijn mind gedachten beter zijn.    

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn verwachtingsbeelden onderwerp aan oprechte zelfvergeving alvorens uitspraken te doen die ik achteraf bijstel afhankelijk van de manier waarop anderen op mij reageren.       

Advertenties

Dag 421 appreciation

Ik ben mijn Gewaar van het feit nadat de mondhygiëniste mij verteld dat een tandarts behandeling noodzakelijk blijkt dat ik in mijzelf teleurstelling en nijd ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van de woorden van de mondhygiëniste in mijzelf de negatieve energie van teleurstelling en nijd ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vooraf aan mijn bezoek aan de mondhygiëniste van haar een compliment wil ontvangen voor de correcte en grondige verzorging van mijn gebit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van haar waardering, positieve bevestiging, bekrachtiging en erkenning verlang voor mijn toewijding, inzet en discipline.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik participeer in de energie van het karakter bevestiging omdat ik van de mondhygiëniste positieve bekrachtiging en erkenning verlang voor en door mijn inzet, toewijding en discipline die blijkt uit de verzorging van mijn gebit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik extern van anderen erkenning en waardering verlang vanuit mijn gedachte ‘als’ ik goed mijn best doe ‘dan’ heb ik recht op erkenning en waardering.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen eis dat zij mij door hun woorden positief bekrachtigen en bevestigen dat ik oké ben waardoor ik in mijzelf erkenning ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard ‘als’ uit de woorden van de tandhygiëniste blijkt dat vervolg behandeling noodzakelijk is ‘dan’ mijn verlangen naar waardering en erkenning veranderd in nijd en teleurstelling.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door deceptie participeer in de energie van het karakter nijd en teleurstelling naar aanleiding van mijn zelfbeklag ‘nu heb ik mijn tanden grondig verzorgd en mijn stinkende best gedaan en mijn inzet, toewijding en discipline wordt alweer niet ‘als’ positief gewaardeerd’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik teleurgesteld ben omdat mijn inzet en toewijding niet eens opgemerkt wordt

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van de vriendelijke mondhygiëniste verwacht dat zij mij effectief ondersteund en voorkomt dat ik in mijzelf de onderdrukte energie van nijd en teleurstelling niet ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik nijdig en teleurgesteld ben naar aanleiding van mijn verwachting ‘ik wil van anderen positieve waardering ontvangen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door anderen erkent wil worden voor mijn toewijding, inzet en discipline.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik angst heb ‘als’ wat ik doe ‘dan’ door anderen geïnterpreteerd wordt als fout.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zie dat ik mijzelf negatief bevestig omdat ik van anderen positieve bekrachtiging verlang.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk ‘fouten maken is niet positief’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn gedachten mij vertellen dat fouten maken negatief is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vooraf aan mijn bezoek aan de mondhygiëniste veronderstel dat mijn inzet, toewijding en discipline door haar daarom opgemerkt en beloond moet worden met positieve feedback.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht en hoop dat mijn inzet opgemerkt en gewaardeerd wordt door anderen waardoor ik mij realiseer dat ik van anderen verlang dat zij mijn onderdrukte angst wegnemen, ontstaat naar aanleiding van mijn overtuiging dat ik geen fouten mag maken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk ‘niets wat ik doe mag fout gaan’ en ‘alles wat ik doe moet door anderen gewaardeerd worden’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf het karakter bezorgd-zijn heb ontwikkelt ‘als’ ik iets doe ‘dan’ niet wil ‘dat wat ik doe, fout wordt opgevat door anderen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf heb toegestaan en aanvaard datgene wat ik doe ‘perfect wil doen/moet zijn’ omdat ik de onderdrukte energie van teleurstelling, nijd en angst niet in de ogen wil kijken, negatieve energie die ontstaat naar aanleiding van mijn gedachten patroon ‘als’ ik iets doe ‘dan’ wil ik niet dat datgene wat ik doe fout uitpakt/verloopt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vooraf aan wat ik doe veronderstel ‘als’ dat wat ik doe ‘dan’ maar niet fout verloopt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vooraf aan een bezigheid gedachten heb over het verloop ervan, angst ervaar omdat ik denk ‘als’ ik ‘dan’ maar geen fout maak’ mij realiseer, zie en begrijp dat ik mijzelf negatief beoordeel omdat ik mijn inzet, vooraf aan een bezigheid, al veroordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard ‘als’ ik denk dat ik een fout maak ‘dan’ vervolgens twijfel om taken uit te voeren.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 420 conflict

Omdat ik de energie van conflict binnen mijn wereld en realiteit zelf creëer door middel van de informatie binnen mijn mind. Nadat ik mijzelf oprecht onder ogen kom realiseer, zie en begrijp dat ik in mijzelf de energie van backchat, frictie en weerstand onderdruk.

Ik ervaar de woorden van de mondhygiëniste dat een tandarts behandeling noodzakelijk blijkt als een teleurstelling.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van woorden van iemand anders in mijzelf de energie van teleurstelling ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik participeer in de energie van zelfbeklag door mijn gedachte want ‘als’ de mondhygiëniste positieve woordjes had gesproken; bijv. dat ik mijn gebit in de tussentijd goed heb verzorgd ‘dan’ veronderstel dat ik geen teleurstelling, geen angst en geen schrik zou ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel ‘als’ mensen mij positief bejegenen ‘dan’ niet schrik, niet angstig en niet teleurgesteld ben.

Ik realiseer mij dat ik veronderstel ‘als’ ik de benadering van een ander als positief ervaar ‘dan’ in mijzelf niet de negatief geladen energie van schrik, angst en teleurstelling manifesteer. lol

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn participatie in de energie van conflict zelfbeklag de keuze maak dat ik de noodzakelijke tandarts behandeling met een week uitstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn hoop vestig op mijn gedachte (illusie) ‘misschien verdwijnt de ontsteking in de tussentijd’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn gedachten mijn fysiek welzijn niet ondersteunen want mijn fysiek signaleert de negatieve effecten van de ontsteking omdat kauwen van voeding zeer doet.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn fysiek welzijn in Hier niet direct effectief ondersteun omdat ik de behandeling met een week uitstel, mij realiseer, zie en begrijp dat ik de signalen van mijn fysiek vermijd omdat ik de pijnlijke kies niet laat behandelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik voedsel niet optimaal kauw omdat ik de voeding niet rechts en alleen maar links in mijn mond kan kauwen omdat de kies in de rechterkant van mijn gebit pijnlijk aanvoelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn gedachten aan de behandeling in de energie van angst participeer waardoor ik mij realiseer dat ik door mijn participatie in de energie van angst de behandeling uitstel omdat ik mijn angst voor de behandeling niet dooradem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik concludeer dat ik de energie van angst niet dooradem verzuim dat ik de energie van angst onderdruk met een smoes (illusie) ‘want misschien verdwijnt de ontsteking wél in de tussentijd’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn vorige blog een autoriteitsconflict Gewaar ben want ik realiseer mij dat ik de enige ben die in feite mijn/de wereld en realiteit creëert precies zoals het volgens mij is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn participatie in de energie van conflict de expertise van mensen die mij adviseren ondermijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik twijfel aan de oprechtheid, expertise en advies vervolgens de zorg van een behandelaar of ondersteuner negeer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mensen die autoriteit uitstralen wantrouw omdat ik hun inzet, betrokkenheid bij mijn welzijn en oprechtheid betwijfel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn ervaring/herinnering met andere behandelaars veronderstel ik moet mij onderwerpen aan mensen die autoritair, agressief en dominant zijn in hun communicatie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn mind herinnering in mijzelf de energie van angst oproep.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van uiterlijke kenmerken van mensen uit mijn omgeving mij realiseer, zie en begrijp dat mijn interpretatie van hen in mijzelf een autoriteitsconflict en angst oproept.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een hekel heb aan zogenaamde autoritaire types waarvan ik denk dat zij voor mij beslissen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik types die autoriteit uitstralen ervaar als betweters die mij willen overheersen omdat ik veronderstel dat zij onbereikbaar zijn voor mijn argumenten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij ondergeschikt maak aan deze zogenaamde rolmodellen/autoriteitsfiguren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf laat beïnvloeden door uiterlijke kenmerken waaraan ik autoriteit toeken omdat ik denk dat zij denken ‘wij zijn van mening dat wij ‘alle’ kennis, kunde en macht in huis hebben waardoor ik veronderstel dat zij mij overheersen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat autoritaire types zoals leidinggevenden, agressieve mensen, arrogante types en onbereikbaar voor dialoog types, mij intimideren door hun verbale communicatie en fysiek uitstralen dat ik denk dat zij van mening zijn dat zij voor mij mogen beslissen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel nadat zij mij instrueren, mij beheersen omdat ik hun gedrag en woorden ervaar als belerend, koud, kil en betweterig.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vervolgens denk ik doe geen concessies omdat ik mij anders alweer aanpas aan hun mening/advies/idee.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel ‘als’ een ander mij vriendelijk en niet vijandig benaderd ‘dan’ door deze positieve bejegening in mijzelf minder/geen/niet negatief geladen energie van zelfbeklag, teleurstelling, conflict en negativiteit ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij afhankelijk maak en aanpas, inferieur maak aan mijn interpretatie van het gedrag van anderen, omdat ik reageer op dit gedrag.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel ‘als’ ik positief bejegend wordt ‘dan’ minder, geen of niet langer de negatief geladen energie van conflict in mijzelf zal ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik negatief geladen energie door zelfbeklag en teleurstelling in mijzelf manifesteer omdat ik mijn angst niet effectief dooradem.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 419 memory illusions

Realisaties vorige blog.

Naar aanleiding van de woorden van de mondhygiëniste dacht ik ‘oeps, dat wordt boren en een wortelkanaal behandeling of de kies trekken’. Na mijn laatste tandarts consult had ik na onderzoek van de tandarts de conclusie voor behandeling reeds vernomen. Omdat ik op voorschrift een antibiotica kuur ging slikken hoopte ik erop dat de zenuwontsteking onder de kies zou verdwijnen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn uitstelkeuze veroordeel. Als en wanneer ik door schrik te snel oordeel en mijn behandel uitstel keuze veroordeel, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik de aspecten ‘wat wel’ niet overweeg en daardoor mijn keuze betitel als uitstelgedrag. Ik realiseer mij dat ik mijzelf kleiner maak omdat ik mijn keuze te eenzijdig benader en daardoor ervaar als negatief.

Ik realiseer mij er zijn/waren meer redenen voor mijn keuze. Tijdens mijn laatste tandarts consult heb ik na overleg en op voorschrift van de tandarts de uitwerking van een antibiotica kuur onderzocht. Het resultaat/uitwerking ervan op de ontsteking heb ik na afstemming en door overleg met de tandarts afgewacht met als doel om de kies te sparen.

Daarom realiseer ik mij dat ik het nieuws van de mondhygiëniste, dat een andere behandeling wel nodig blijkt, heb ervaren als teleurstelling. Daarnaast heb ik het afgelopen jaar meerdere behandelingen gehad. Hieraan zijn kosten verbonden.

Ik realiseer mij, zie en begrijp dat het kostenaspect onbewust óók meespeelt en mijn keuze beïnvloed. Naast kosten en andere opties/overweging (antibiotica) heeft angst voor de behandeling invloed op mijn keuze. Ik heb zelf de keuze gemaakt dat ik de behandeling met een week uitstel. Zie voor context vorige blog.

Redenen en realisaties van deze overweging.

Ik realiseer mij dat mijn keuze beoordeel als uitstelgedrag om meer verdieping vraagt. Ik realiseer mij dat ik wat ik benoem, als uitstelgedrag/keuze, te eenzijdig (zwart/wit) benader.

Ik realiseer mij dat ik de noodzakelijke behandeling met een week uitstel, omdat ik nog steeds mijn hoop vestig op mijn gedachte (illusie) dat de ontsteking misschien in de tussentijd verdwijnt. Ik zie dat mijn gedachten niet ondersteunend zijn omdat ik fysiek de negatieve effecten van de ontsteking ervaar tijdens het kauwen van voeding. Ik vermijd de pijnlijke kies en kauw de voeding niet rechts maar links in mijn mond.

Ik realiseer mij dat ik mijn verantwoordelijkheid ontwijk omdat ik de behandeling uitstel omdat ik mijn angst niet dooradem. Door mijn angst gedachten stel ik de behandeling uit. Omdat ik mijn angst voor de behandeling niet dooradem participeer ik in de energie van angst (vrees en schrik voor de behandeling).

Door mijn angst ontwijk ik de noodzakelijke behandeling met een smoes/gedachten ‘want misschien verdwijnt de ontsteking misschien wel in de tussentijd (illusie).

Ik realiseer mij dat ik twee keer voor behandeling ben doorverwezen naar een kaakchirurg nadat ik twee wortelkanaal behandelingen heb gehad bij een andere tandarts.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij herinner dat ik naar aanleiding van de wortelkanaalbehandeling van een andere tandarts, en na een eventuele wortelkanaal behandeling van mijn huidige tandarts, máár niet alweer naar de kaakchirurg moet voor een kaakoperatie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik onbetrouwbaarheid en hygiëne onveiligheid voor mijn fysiek na wortelkanaal behandeling vorige tandarts, aan dit resultaat mijn herinnering/informatie verbind, projecteer op het eindresultaat van een eventuele wortelkanaal behandeling van mijn huidige tandarts.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de werkwijze van mijn huidige tandarts onbewust betwijfel waardoor ik de professionaliteit van mijn huidige tandarts veroordeel.

Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn herinnering/informatie de professionaliteit van mijn huidige tandarts betwijfel, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik mijzelf door mijn herinnering aan de behandeling van de vorige tandarts en het resultaat op mijn fysiek na behandeling, het negatieve resultaat van deze behandeling als ‘als/dan’ gedachten verbind en projecteer op het resultaat na wortelkanaal behandeling van mijn huidige tandarts.

Want ik veronderstel ‘als’ ik de wortelkanaalbehandeling van mijn huidige tandarts onderga ‘dan’ volgt daarop automatisch een behandeling/operatie bij de kaakchirurg. Als en wanneer ik het negatieve resultaat van behandeling van een behandelaar projecteer op een andere/mijn huidige) behandelaar, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik het negatieve resultaat/informatie na behandeling van een andere tandarts projecteer op de inzet van mijn huidige tandarts.

Ik realiseer mij nadat ik mijn uitstel en bijstel patroon onder ogen kom waardoor ik de energie van het karakter onbetrouwbaar, de energie van onveiligheid gebaseerd is op mijn ervaring/herinnering naar aanleiding van de gevolgen van de behandeling van mijn vorige tandarts, informatie betreft wat ik in mijzelf heb aanvaard en toegestaan.

Realisatie: mijn vorige tandarts is van Chinese afkomst. Zij bezit Chinese uiterlijke kenmerken. Ik realiseer mij dat ik als kind naar de schooltandarts moest. Dit was een Chinees. In de wachtkamer vooraf aan de behandeling was ik angstig omdat ik de Chinees aan het werk zag tijdens behandeling van klasgenootjes die voor mij aan de beurt waren.

Nadat zij na hun behandeling terug kwamen in de wachtkamer lieten zij blijken dat de behandeling pijnlijk was geweest. Aan hun reactie heb ik het beeld van de Chinees gekoppeld en in mijzelf de energie van onveiligheid en onbetrouwbaarheid verbonden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van de pijn reacties van mijn klasgenootjes in mijzelf hun reactie als gedachten interpretatie in mijn mind heb opgeslagen in woorden ‘die Chinees doet kinderen pijn’ getriggerd wordt door uiterlijke kenmerken van de/een Chinese tandarts waardoor ik mij onveilig voel en angstig omdat ik veronderstel ‘want omdat hij andere kinderen pijn heeft gedaan, doet hij mij ook pijn als ik straks in zijn behandelstoel plaats neem’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aan uiterlijke kenmerken negatieve informatie /aspecten heb verbonden, zoals in dit voorbeeld ‘een Chinees die tandarts is, die is onbetrouwbaar. lol

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat in naar aanleiding van behandeling door mijn vorige tandarts, die van Chinese afkomst is, in haar bijzijn niet langer veilig voelde nadat bleek dat behandeling door een kaakchirurg noodzakelijk was.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn ongerustheid, door een Chinees getriggerd, is ontstaan naar aanleiding van mijn gedachten/interpretatie tijdens mijn bezoek aan de schooltandarts.

Ik realiseer mij dat ik de expertise van mensen betwijfel die mij adviseren. Advies en zorg van een behandelaar of ondersteuner waaraan ik mij moet overgeven. Mensen of autoriteit waaraan ik mij in mijn beleving/ervaring ‘moet’ onderwerpen. Dit beeld roept in mij een autoriteitsconflict op. Want ik heb een hekel aan zogenaamde autoriteiten. Ik ervaar hen als betweters die mij willen overheersen. De zogenaamde rolmodellen die uitstralen dat zij ‘alle’ kennis en kunde in huis hebben en denken dat zij voor mij mogen beslissen.

Ik ga met mijzelf het commitment aan dat ik in volgende blogs mijn autoriteitsconflict aannames zie als van mijzelf omdat ik mij realiseer, zie en begrijp dat ik de enige ben die in feite de wereld en realiteit creëert precies zoals het volgens mij is.

Ik stel mijzelf ten doel omdat ik mijn wereld en realiteit creëer dat ik mijzelf en mijn mind veronderstellingen onder ogen kom en de onderdrukte energie, backchat, frictie, weerstand en de energie waaruit ik mijn autoriteitsconflict manifesteer gebruik als definitie van mijzelf om richting te bepalen door deze informatie te herdefiniëren.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

Dag 418 mind bijzaken

In mijn vorige blog over essentie veronderstel ik dat essentie in het algemeen beschouwd kan worden als datgene wat overblijft wanneer ‘randzaken’ worden weggedacht. Het essentiedenken veronderstelt het bestaan van een ‘zuiver’ oorspronkelijk wezen wat omgeven is door bijzaken/randvoorwaarden.

Mijn oorspronkelijk wezen, mijn Fysiek Zelfoprecht kan ik effectief Leven nadat ik mijn mind/ego bijzaken oprecht onder ogen kom. Dit veronderstelt dat mijn mind bijzaken/randvoorwaarden, mijn oorspronkelijk Fysiek Zelfoprecht Leven omgeven.

Vandaag was ik voor controle bij de mondhygiëniste. Tijdens deze check constateerde zij dat de ruimte tussen mijn tandvlees en een kies een grotere discrepantie had ten opzichte van de meting van de andere kiezen in mijn gebit. De andere kiezen hadden na meeting gemiddeld 4 en de kies die ik beschrijf 13. Haar advies was dat ik voor controle van de reden van deze te grote discrepantie een afspraak moest maken met mijn tandarts.

Ik schrok en dacht dat wordt boren en een wortelkanaal behandeling of de kies trekken. Dit had ik bij mijn vorige tandarts behandeling al vernomen van mijn tandarts. Omdat ik na dit laatste consult de voorgeschreven antibiotica ging slikken hoopte ik erop dat de zenuwontsteking onder de kies zou verdwijnen.  ‘U kunt vandaag al terecht bij de tandarts was de boodschap’ nadat de mondhygiëniste de agenda van de tandarts had ingezien.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door schrik de afspraak voor behandeling door de tandarts waarvoor ik wel tijd had een week heb uitgesteld.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf de energie van het karakter schrik en angst manifesteer naar aanleiding van mijn gedachte aan boren, een wortelkanaalbehandeling of de kies trekken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn hoop vestig opdat de ontsteking in de week tussen vandaag en de behandeling misschien toch vanzelf verdwijnt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de behandeling uitstel met een week uitstel omdat ik mijn hoop vestig op mijn gedachte dat de ontsteking vanzelf verdwijnt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn verantwoordelijkheid ontwijk om vandaag behandeld te worden aan mijn kies.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik tegen beter weten in beslis dat ik participeer in mijn angst voor de tandartsbehandeling omdat ik mijn angst niet dooradem waardoor ik de behandeling met een week uitstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik schrik van de conclusie van de mondhygiëniste omdat ik vooraf aan mijn bezoek erop gehoopt had dat zij na controle zou vertellen dat mijn gebit in orde is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gisteren door met mijn tong rond de kies te bewegen, deze beweging fysiek niet prettig en pijnlijk aanvoelde, al wist dat er iets aan mankeert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik realiseer dat ik wel vaker afspraken en verantwoordelijkheden uitstel of op het laatste moment wil bijstellen. Ik realiseer mij dit uitstel patroon.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat nadat ik mij dit patroon Gewaar ben, omdat ik dit opschrijf en mijn uitstel en bijstel patroon onder ogen kom dat ik denk ‘ik ben onbetrouwbaar’. Ik realiseer mij dat ik onbetrouwbaarheid relateer aan onveiligheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek heb gehad op gedrag van mensen in mijn leven, gedrag van hen wat ik heb ervaren als onbetrouwbaar, waardoor ik mij in hun bijzijn niet veilig voelde, omdat ik in woorden, gedachten, emoties en gevoelens, aan de betekenis van hun gedrag, in mijn mind de negatief geladen energie van onbetrouwbaarheid heb toegekend, toegestaan en aanvaard.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vooraf aan mijn bezoek aan de mondhygiëniste de hoop had dat zij mij zou geruststellen, complimenteren voor mijn tandverzorging en beschermen/behoeden voor verdere behandeling door de tandarts, omdat dit volgens haar onnodig en overbodig zou zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door de energie van hoop in mijzelf positieve energie manifesteer omdat ik mijn angst (negatief) wil onderdrukken en ontwijken, die ontstaat uit mijn vrees/schrik voor de tandartsbehandeling, waarvan ik weet dat behandeling van mijn kies/fysiek noodzakelijk is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik noodzakelijke en praktische stappen die nodig zijn dat mijn fysiek gezond is ontwijk door de behandeling met een week uit te stellen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik laconiek omspring met mijn verantwoordelijkheid waardoor ik in mijzelf het karakter onbetrouwbaarheid onderhoud.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat door afspraken bij te stellen of af zeggen de energie van het karakter onbetrouwbaarheid blijf onderhouden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de energie van het karakter onbetrouwbaarheid blijf onderhouden door afspraken af te zeggen, en door mijn afspraken bijstelling verwachtingen creëer, waardoor ik in mijzelf de energie van onbetrouwbaarheid manifesteer, omdat ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik afspraken die ik beloof op het laatste moment afzeg of bijstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek heb op mensen uit mijn omgeving waarvan ik verwacht en verlang dat zij betrouwbaar zijn als blijkt dat zij onbetrouwbaar zijn nadat zij een afspraak afzeggen of bijstellen of gedrag vertonen dat niet overeenkomt met mijn beeld/aspecten van betrouwbaarheid wat ik voor ogen heb. Als en wanneer mensen uit mijn omgeving afwijken van het beeld en de aspecten die ik voor ogen heb, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij als ik aspecten die ik voor ogen heb, die ik toeken aan betrouwbaarheid, de energie van mijn verlangens en verwachtingen vertegenwoordigen, en zodra dit beeld afwijkt dat ik in mijzelf de energie van kritiek manifesteer omdat ik denk dat men onbetrouwbaar is omdat ik erop vertrouw dat mijn beeld correct is.

Wordt vervolgd.

Dag 390 Longing for permission

Iets verlangen van een ander is vragen om een gunst overeenkomstig wat ik verlang, mij door een ander wordt gegund. Tijdens chat’s met mijn buddy kreeg ik inzicht in mijn gedrag dat ik mij afhankelijk maak van de mening van een ander en de manier waarop die ander mij beoordeeld. Als de reactie van een ander niet overeenkomt met mijn verlangen, dat ik dan afzeg omdat ik twijfels heb over mijn inzet.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik mij deze denkwijze eigen heb gemaakt door mijn verlangen naar goedkeuring afhankelijk maak van dat wat de ander mij volgens mijn verlangen toestaat.

Ik realiseer mij dat wat ik verlang van een ander verwacht, wat ik mijzelf niet toesta zonder toestemming van een ander, omdat ik mijn verlangen weggeef, ervaar als een probleem. Als dan de uitkomst is, dat wat ik verlang niet krijg, wat gebeurt er met de energie die plakt aan mijn verlangen?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf afhankelijk maak van de gunsten van anderen. Als en wanneer ik afhankelijkheid en autoriteit toeken aan mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf iets gun wat ik van een ander verlang. Als en wanneer ik iets van een ander verwacht, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik iets verlang van een ander mij onderschikt maak aan mijn verlangen, hetgeen ik verlang door een ander bevestigd wil zien. Als en wanneer ik toestemming vraag om mijn verlangen te uiten, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn richting bepaal naar gelang een ander mij bevestigd in mijn richting. Als en wanneer ik niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een ander verantwoordelijk maak voor de uitvoering en realisatie van mijn verlangen. Als en wanneer ik door een ander niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op basis van mijn verlangen mind informatie selecteer, hetgeen refereert aan mijn verlangen. Als en wanneer ik mij afhankelijk maak van innerlijke informatie, bevestigt wil zien door externe informatie, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik extern naar goedkeuring verlang voor mijn innerlijke verlangens. Als en wanneer ik naar goedkeuring verlang dan realiseer ik mij dat ik in relatie tot mijn verlangen, zodra ik van een ander toestemming verlang, voor mijn verlangen hetgeen positief geladen energie bevat, niet extern wordt bevestigd, mij aanzet om mijn positief geladen verlangen te onderdrukken, mijzelf afhankelijk maak van externe toestemming, overeenkomstig mijn positief geladen verlangen, als dit uitblijft, in mijzelf negativiteit plak, omdat ik niet bevestigd wordt, omdat ik geen goedkeuring krijg voor mijn positiviteit geladen verwachting, dat ik mij, participerend in het afhankelijkheid karakter, in zo’n situatie of context manifesteer als slachtoffer, omdat een ander mij moet toestaan welke richting ik wandel, mij moet toestaan verlang, over de manier hoe en waarom ik mij beweeg, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf toesta dat ik een ander laat bepalen hoe, waarom en wanneer ik mag bewegen overeenkomstig mijn verlangen, mijn verlangen onder ogen moet komen en moet omzetten in praktische stappen die ik ga uitvoeren. Als en wanneer ik in mijn slachtofferoutfit stap, dan stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de aspecten van mijn verlangen onder kom en vertaal naar praktische moves en oplossingen die ik daadwerkelijk uitvoer, duidelijk en consequent, mijzelf verantwoordelijk maak voor de stappen die ik uitvoer, te ervaren als stappen die ik ervaar als stappen die ik maak, niet bekritiseer of veroordeel, ervaar en aanvaard als gemaakte stappen die ik heb gemaakt, los van de goedkeuring van anderen, mij niet langer beweeg als slachtoffer van de omstandigheden, niet langer een of andere autoriteit verantwoordelijk maak, voor het nalaten van de stappen waarvoor ik mijzelf verantwoordelijk heb gemaakt door mijn doelen te definiëren overeenkomstig mijn praktische stappen.

Dag 375 aantrekkelijkheid betwijfelen

Het gaat er niet om wat je doet maar om wie bent in wat je doet. Ik had visite thuis en mijn gesprekspartner vroeg mij waarom ik de kunstwerkjes die ik maak niet tentoonstel tijdens een expositie. Ik vind jouw werken mooi vervolgde mijn gesprekspartner en dat mag jij best tonen aan anderen. Wat mij vervolgens naar aanleiding van deze woorden te binnen schoot en mijn antwoord op deze vraag was ik heb deze werkjes gemaakt om mijzelf te uiten en wil mij naar buiten toe niet als kunstenaar profileren. Ik denk zo vervolgde ik dat ik te bescheiden ben.

Bescheidenheid is een karaktertrek of gedrag. Wie bescheiden is, stelt zichzelf of zijn verwezenlijkingen voor als klein en nederig, zonder veel verdienste. Bescheidenheid kan gezien worden als een deugd.

Hoewel bescheidenheid zeker gelijkaardig is aan nederigheid, zijn ze niet synoniem. Bescheidenheid kan misschien best gezien worden als een demonstratie van nederigheid, die even goed van iemand die helemaal niet nederig is kan komen.

Het tegenovergestelde is arrogantie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat ik te bescheiden ben en denk dat ik niet verlang naar aandacht omdat ik mijn werkjes niet wil promoten, niet overeen komt met wie ik ben in de momenten als ik schilder of iets teken, is wat ik doe als ik mijn werk creëer, ook delen en aspecten van mijn mind manifesteer op een manier, hetgeen ik manifesteer aansluit bij mijn behoefte; namelijk ik vind het fijn en leuk om mijzelf op deze wijze te uiten, niets te maken heeft met hoe anderen vinden wat ik doe, veronderstelt dat wat ik doe niet fijn is om te doen omdat ik dan denk dat ik dat doe om anderen te plezieren en tevreden te stemmen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij niet wil profileren op een manier door mijn werkjes te exposeren omdat ik denk dat ik te bescheiden ben, mijn behoefte om mij fysiek te uiten veroordeel vanuit mijn veronderstelling dat ik dit doe om positieve aandacht te trekken omdat ik deze aandacht nodig heb om mij te bevestigen in wat ik doe, doe om mijzelf positief te profileren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij kleiner maak dan tot wie ik in staat ben in wat ik fysiek in mijn creatieve uiting manifesteer niet berust op naar positieve aandacht en bevestiging van anderen verlangen, door mijn gedachten in mijn mind, ook mijn fysieke doe creatie proces veroordeel omdat ik veronderstel dat mijn werk tonen veronderstelt dat ik arrogant ben omdat ik mijn fysieke zelfexpressie onderschikt maak aan mijn gedachten omdat ik denk dat ik de indruk kan wekken dat ik mij profileer omwille van de bevestiging dat ik bevestigd wil worden door anderen dat ik goed ben in wat ik doe, los staat van wie ik ben als ik doe tijdens het creëren, in wezen mijn fysiek doen wat ik leuk vind manifesteer en deze ervaring mij niet aanzet om te veronderstellen dat ik wat ik doe, doe omwille van de mening van anderen want tijdens dit proces ben ik een met mijn fysiek Gewaarzijn dat creëert als weerspiegeling van het moment van een en gelijk zijn met mijn fysiek.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat ik te bescheiden ben uit angst voor het commentaar dat ik krijg op mijn werkjes.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard wie ik was tijdens de creatie van mijn werkjes mij voldoening gaf op een manier dat ik rust heb ervaren door te creëren uit de realiteit in hier kon ontsnappen in mijn geest kon wroeten hetgeen tot uiting komt in mijn werkjes, mijn creatie waaraan mijn gesprekspartner voldoening ontleend omdat zij mijn werk bestempeld in woorden dat zij mijn werk inspirerend vind, twijfels ervaar omdat ik niet inzie waarom ik mijn werk zou mogen promoten betitel op een manier dat ik denk ik ben daar te bescheiden voor, getuigt van bescheidenheid of te weinig zelfvertrouwen om mijn werk wel te exposeren.

Als en wanneer ik door een opmerking van iemand twijfel aan mijn capaciteit hetgeen ik creëer in mijn werk de woorden van de ander betwijfel waardoor ik mij realiseer dat ik mijn zelfvertrouwen ondermijn, dan stop ik en Adem.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik de woorden van een ander die positief zijn bedoeld betwijfel.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik wat een ander goed vind aan wat ik deed, verbeeld in mijn werken mag accepteren als dat de ander mijn werk waardeert volgens haar maatstaaf niet moet betwijfel maar in mijzelf mag aanvaarden en mijzelf toestaan dat ik de opinie van een ander mag waarderen als oprecht gemeend, zonder de pretenderen dat wat ik moet doen betwijfel omdat de ander dit wat ik gemaakt heb waardeert volgens haar inzicht terecht verondersteld dat wat ik maak mooi is en inspirerend.

Dag 316 fearfull decisions

Ik zit bij Sint op schoot. Ik voel me onveilig en bedrogen. Vervolgens wordt ik in het bijzijn van de juf en in het zicht van mijn klasgenootjes door Piet op een lessenaar gezet. Daar sta ik voor de klas. Piet instrueert de kinderen van mijn klas om voor mij een liedje te zingen. De juf doet lacherig. Ik ben teleurgesteld en droevig omdat de juf mijn kwetsbarheid ontkent nadat ik tijdens de sint viering bij ons op de jongens school uren buiten heb staan wachten in de November guur en kou. Dit op aanwijzing van de juf omdat ik haar instructie om de rij te gaan staan niet had gehoord. Starend en turend in de verte zag ik in de gymzaal naast de meisjesschool nog een Sint en pieten verschijnen. Mijn geloof in de sint, pieten en de veiligheid van de juf om mij te beschermen vervaagde door die ervaring. Omdat ik gehoorzaam wilde zijn en mijn straf en de ontkennende lach van de juf niet begreep heb ik na school niets verteld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om te denken dat de juf mijn kwetsbaarheid niet erkent

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik uit gehoorzaamheid uren heb staan wachten op toestemming en erkenning van de juf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn behoeften onuitgesproken heb ingeslikt uit loyaliteit voor het gezag van de juf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me afhankelijk van gedrag van de juf me plichtsgetrouw en loyaal aan de opvoedingsinstructies van mijn ouders om volwassenen te gehoorzamen conformeer en aanpas aan gezag op instructie van gezag in beweging kom

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan mijn straf de ontkennende lach van de juf verbind onbegrip heb aanvaard en toegestaan omdat ik de reactie van de juf niet begreep uit loyaliteit voor de reactie van mijn ouders na school niets heb verteld over de verschillende indrukken van die dag angst heb ontwikkelt om me voor een groep te presenteren en mijn stem te laten horen heb ingeslikt vermijd dat ik mezelf als Leven Gewaarzijn presenteer niet mijn ware Zelfexpressie laat zien door de aspecten van mijn mind me onttrek aan de wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om niet te bespreken wat ik nodig had

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vermeden heb hetgeen wat ik nodig had

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me vervolgens tekortgedaan voel als ik niet bespreek wat ik nodig heb me realiseer dat ik niet krijg wat ik nodig had/heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om niet te laten merken en te vermijden wat ik nodig heb me vervolgens onbegrepen, teleurgesteld en onveilig voel

Als en wanneer ik verzuim te bespreken wat ik nodig heb dan stop ik en adem ik

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik mezelf toesta om kwetsbaar te zijn laat merken en bespreek wat ik nodig heb niet langer vermijd dat ik me tekortgedaan voel me realiseer zie en begrijp dat wat ik bespreek bijdraagt aan hetgeen ik nodig heb mezelf niet langer verhinder dat ik verzuim om me begrepen te voelen niet langer gevoelens van wrok koester omdat ik me niet langer tekortgedaan voel me realiseer zie en begrijp dat ik niet langer mijn boosheid- en veeleisendheidkarakters voedt me realiseer dat ik anderen niet langer verwijt dat zij niet genoeg om me geven waardoor ik me niet langer afstandelijk en onbereikbaar opstel

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door mijn behoeften niet uit te spreken aandacht schonk aan boosheid en veeleisendheid waardoor ik relaties ging ondermijnen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om te denken/verwachten/veronderstellen dat relaties mijn gedachten kunnen lezen en op magische wijze aan al mijn verlangens voldoen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om uit angst voor kritiek, mislukking en afwijzing van mijn verlangen naar begrip, koestering en veiligheid veeleisend werd omdat ik uit respect en loyaliteit geen aandacht voor mijn behoeften heb gevraagd

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om veeleisend en vijandig te reageren ter compensatie van mijn gevoel van tekortkomen is ontstaan omdat ik mijn behoeften onbesproken heb gelaten

Als en wanneer ik me tekort gedaan voel dan stop ik en adem ik

Als en wanneer ik me gekwetst voel vervolgens vijandig wil reageren dan stop ik en adem ik

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn gevoelens van tekortkomen met name ontstaat door mijn focus op dominante vrouwen en gezagdragers die mij vertellen wat ik moet doen me realiseer zie en begrijp omdat ik niet mijn behoeften en doelen communiceer mezelf verhinder dat ik me effectief ondersteun mezelf verhinder om mijn doelen en behoeften te realiseren

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik mijn principes waar ik voor sta naar doelen vertaald wil realiseren en wandelen om mijn ware potentieel te Leven als waar mijn potentieel voor bedoeld is te Leven in eenheid en gelijkheid bij benadering wil realiseren in het belang voor wat het beste is voor alle Leven Gewaarzijn en Zelfoprecht wil zijn in iedere in en uit ademhaling

Ik realiseer me dat begrip te maken heeft met het bewust en oprecht begrijpen van mijn mind belevingswereld en het erkennen van mijn gevoelens, emoties en gedachten waarop ik in mijn schrijven Zelfvergeving toepas de lagen van mijn mind zichtbaar maak naar aanleiding van een gebeurtenis of persoon ‘flagpoints manifesteer’ waarop ik bij reacties in mezelf de energie van emoties en gevoelens kan doorademen

Ik ga met mezelf de verbintenis aan de flagpoints die ik me realiseer hierop zal doorademen en mezelf toesta en aanvaard dat ik vervolgens mijn ware zelfexpressie wil wandelen

 

Dag 311 paranoia fear behave

Recent had ik het gevoel dat mijn bijdrage getest werd. Mijn mind veronderstelling was gegrond vanwege de gedachte dat anderen onderzoeken of ik betrouwbaar ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn mind gedachte onderhoud met bewijs want vooraf aan een Skype-chat zie ik op het afgesproken tijdstip dat het groene lampje achter de naam van mijn gesprekspartner brand waardoor ik denk mijn gesprekspartner is aanwezig.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me heb aangeleerd dat ik afwacht tot aan het moment dat mijn gesprekspartner hallo typt/zegt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik afwacht tot aan het moment dat mijn gesprekspartner mij welkom heet voor onze chat conversatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf mijn afwachtende houding toegestaan en aanvaard heb dat de benadering van mijn gesprekspartner uitblijft vervolgens denk er kan iets mis zijn met de verbinding niet tot initiatief besluit en niet zelf onderzoek of mijn gesprekspartner aanwezig is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf uitstelgedrag toegestaan en aanvaard heb de volgende ochtend uit mijn slaap ontwaak denk ik wordt getest of ik mijn afspraken nakom.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een week afwacht tot een volgende afspraak opgelucht ben en constateer dat mijn gesprekspartner wel aanwezig is en tijdens dit gesprek oprecht mijn vermoeden bespreek met mijn gesprekspartner bespreek dat ik denk dat ik getest wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik afwachtend in mijn houding ben uit angst voor de feedback/reactie van mijn gesprekspartner me realiseer zie en begrijp dat ik een afwijzing en kritiek verwacht tijdens deze afspraak opgelucht ben omdat blijkt dat de feedback van mijn gesprekspartner vriendelijk is en van een compliment voorzien blijkt dat mijn wantrouwen ongegrond is me realiseer dat ik in plaats van afwijzing en kritiek lof verwacht omdat ik betrouwbaar ben omdat ik gewacht heb tot aan het moment dat mijn gesprekspartner verschijnt Ik realiseer me dat ik me opgelucht voel tot aan het moment van de reactie van mijn gesprekspartner onzeker was afhankelijk heb gemaakt van de reactie van mijn gesprekspartner eigen initiatief ontwijk uit angst voor een snerende opmerking, ontkenning, een laconieke onverschillige houding verwacht van mijn gesprekspartner me realiseer dat mijn gedachten negatieve energie genereert waardoor ik mijn paranoia zijn creëer. Ik realiseer me mijn realisatie omdat ik oprecht mijn punt van angst bespreek met mijn gesprekspartner mezelf ondersteun zie en begrijp dat ikzelf mijn paranoia construeer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik bij twijfel afwacht omdat ik angst ervaar door mijn afwachtende houding eigen initiatief ontwijk de regie buiten mezelf leg me afhankelijk maak van mijn mind gedachten en veronderstelling blijf wachten tot aan het moment dat de ander in actie komt met mijn uitstelgedrag de ander laat bepalen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik verzuimd heb om initiatiefrijk te zijn mijn vermoeden of mijn gesprekspartner afwezig was om mijn betrouwbaarheid te testen eerder die week al had kunnen onderzoeken.

Als en wanneer ik afwachtend in mijn houding af wacht tot aan het moment dat de ander initiatief toont uitstelgedrag vertoon dan stop ik en adem ik

Ik stel mezelf ten doel dat ik bij geen bericht zelf hallo kan zeggen waar ik gewend ben dat ik afwacht tot aan de aanwezigheid van mijn gesprekspartner

Ik stel mezelf ten doel als en wanneer ik denk dat mijn gedachte aan snerende reactie van de ander me realiseer dat ik in plaats daarvan lof verwacht me heb aangeleerd om af te wachten tot ik benaderd wordt zelf initiatief neem en contact maak door hallo te zeggen tijdens het Skype gesprek of tussentijds een email kan sturen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik niet langer mijn verantwoordelijk ontloop en het risico dat er op mijn verzoek een sneer volgt bij een snerende opmerking de keuze maak dat dit moment ervaar als bewust flagpoin moment waarin ik kan besluiten om mijn reactie op mijn lof verwachting kan doorademen

Als en wanneer ik een snerende opmerking een reactie die ik vooraf aan mijn verzoek in plaats van lof verwacht waarop ik besluit om te zwijgen dan stop ik en adem ik

Door deze gebeurtenis realiseer ik me wantrouwen in relatie tot levenspartners. Op grond hiervan heb ik de activiteiten van mijn partners meer dan normaal in de gaten gehouden. Uit voorzorg om mijn gevoel en de realiteit van mijn wantrouwen niet te voelen ging ik me soms streng, kritisch, boos of zelfs dictatoriaal opstellen.

In mijn vorige blog beschrijf ik dat ik onder invloed van alcohol negatieve gedachten een tijd lang verdrongen heb en geneutraliseerd waarna ze na verloop van tijd weer terug kwamen in mijn bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb geobsedeerd door negatieve gedachten met alcohol geneutraliseerd mijn angst en initiatief verdrongen heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door deze keuze in mezelf juist méér onjuiste irrationele gedachten gemanifesteerd heb paranoia werd

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik overtuigd van mijn gelijk de openbaarheid ontweek en overeenkomstig mijn innerlijk beeld mijn innerlijke mijn waarheid aan mezelf communiceerde

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om mijn mind waarheid aan een psychiater gecommuniceerd volgens haar criteria zij dit vervolgens vertaalde naar een diagnose en ziektebeeld dat ik in navolging van haar woorden vervolgens dit ziektebeeld als waarheid binnen mijn realiteit en wereld heb aanvaard en toegestaan op mijn al onzekere realiteit heb geplakt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik op mijn al onzekere realiteit dit ziektebeeld heb geplakt in mezelf meer schaamte, twijfel, faalangst, minderwaardigheid, onzekerheid en daardoor meer actieve negatieve energie genereerde de daarbij behorende fysieke klachten creëerde

Als en wanneer ik mijn gedachten niet uitspreek kies voor een afwachtende houding me realiseer zie en begrijp dat ik mijn gedachten en energetische lading naar mijn mind verdring dan stop ik en adem ik

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn angst reacties verder onderzoek in de les en aandachtspunten oprecht bespreek los van het feit of ik wel of niet lof krijg.

Dag 284 prestatiedruk

Afbeeldingsresultaat voor ongehoorzaam gedrag

Voor context zie blog 282

Ik realiseer me dat ik naar aanleiding van de woorden van omstanders en supporters vooraf aan de finale van een voetbalwedstrijd in mezelf prestatiedruk heb geaccepteerd en opgebouwd.

De energie die ik aan deze woorden heb verbonden resoneert in een moment dat ik een prestatie moet leveren.

Ik heb moeite om doelen te formuleren. Doelen geven mij inzicht in welke dingen en afspraken ik moet voldoen. Als me dit niet lukt denk dat ik heb gefaald en teleurstelling in mezelf ervaar.

Ik realiseer me ik heb aan een ongeschreven gedragsregel de woorden afspraak en moet gekoppeld waaraan autoriteiten en mensen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van mezelf en anderen zich moeten houden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door de woorden van omstanders in mezelf prestatiedruk toegestaan geaccepteerd en aanvaard heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik aan een ongeschreven gedragsregel de woorden afspraak en moet heb gekoppeld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat autoriteiten en mensen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van mezelf en anderen zich moeten houden aan mijn veronderstelling dat aan afspraken houden een ongeschreven regel is waaraan ik mijn voorwaarden heb verbonden

Als en wanneer ik aan prestatiedruk onbewust de woorden ‘moet’ en ‘afspraak’ verbind in relatie tot een geschonden ongeschreven regel die niet wordt nageleefd, Ik mezelf stop en Adem.

Ik realiseer me dat ik aan moet en afspraak een geschonden ongeschreven afspraak verbind waardoor ik bij de woorden ‘moet’ en ‘een afspraak’ participeer in de negatief geladen energie van een geschonden ongeschreven afspraak rond mijn navelstreek een naar gevoel ervaar en vervolgens misselijkheid, mezelf verhinder om effectief te zijn als waartoe ik in staat ben.

Ik stel mezelf ten doel dat ik naar aanleiding van woorden van omstanders en anderen bij prestatiedruk, mezelf stop en adem.

Ik realiseer me bij prestatiedruk mijn participatie in de negatief geladen woorden moet, afspraak mezelf afhankelijk maak, tijdens commentaar/kritiek van anderen, participeer in de energie van geschonden ongeschreven afspraak door deze veronderstelling mezelf verhinder om bij commentaar kritiek ervaar van anderen onder druk sta waardoor ik denk om niet te kunnen functioneren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik van anderen verwacht dat zij nalatig zijn

Ik realiseer me als zij/anderen hun afspraak niet naleven dat ik participeer in de energie van de geschonden ongeschreven regel bij een afspraak verwacht dat mensen hun afspraak niet mogen schenden en dienen na te leven omdat ik participeer in mijn aanname dat afspraken naleven een ongeschreven regel is waaraan anderen dienen te gehoorzamen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als zij/anderen hun afspraak niet naleven, participeer in de energie van de geschonden ongeschreven regel

Ik vergeef emzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik bij een afspraak verwacht dat mensen hun afspraak niet mogen schenden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien en begrijpen dat anderen die hun afspraken niet naleven voor mij aanleiding is dat ik participeer in mijn aanname dat afspraken naleven een ongeschreven regel is waaraan anderen zich dienen te gehoorzamen, rechtvaardigt dat ik aan afspraken woorden ‘moet’ verbind waaraan anderen zich moeten houden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat door afwijkend gedrag van anderen verwacht dat zij dit veranderen waardoor dit mij niet negatief beïnvloedt

Ik stel mezelf ten doel bij afwijkend gedrag van anderen dat ik moet staan voor hetgeen ik met mezelf overeen gekomen ben verantwoordelijkheid aan mezelf en anderen toon voor hetgeen ik met mezelf overeenkom