Dag 359 Betrouwbaarheid

‘Zeggen wat je doet en uiteindelijk doen wat je Zelfoprecht toezegt’.

Validiteit – zegt iets over de inhoud: wordt er gemeten wat de bedoeling is. Wanneer u mensen op straat vraagt of ze wel eens stelen, is de kans groot dat de dieven onder hen dit zullen ontkennen. Op basis van een dergelijk onderzoek schat u het aantal dieven te laag in.

Betrouwbaarheid heeft te maken met de stabiliteit van het onderzoeksresultaat. Wanneer het onderzoek zou worden herhaald, komen dan dezelfde resultaten naar voren? Bij het bovengenoemde voorbeeld kunnen de resultaten betrouwbaar zijn, omdat het percentage dieven dat liegt altijd ongeveer even groot is.

Erkennen  gaat over het eerlijk en oprecht schrijven en uitspreken van jouw gedachten, emoties en gevoelens die aansluiten bij jouw overtuigingen en veronderstellingen.

Ontkennen en stukjes informatie weglaten leverde mij spanning op. Mijn geweten = overtuigingen van hetgeen ik eerlijk wist. Uit ervaring weet ik inmiddels dat als ik Informatie anders dan ik denk communiceer, resulteert in frictie, ruis en weerstand.

Gouden kooitje.

Je moet goed begrijpen dat zelfoprechtheid niet over het uitspreken van je gedachten, emotionele en gevoelsmatige reacties gaat. Nee, zelfoprechtheid komt niet van de mind, jouw gedachten en overtuigingen – velen begrijpen zelfoprechtheid, zelfeerlijkheid verkeerd – als je denkt dat zelfoprechtheid is dat je uitspreekt wat er in je bewuste mind is… nee, dat is oprechtheid.

Oprechtheid is wanneer je spreekt vanuit jouw bewuste-mind – gedachten, herinneringen, ervaringen emoties of gevoelens. ZELFoprechtheid is wanneer je JOU uitspreekt. We zijn in het proces van het beseffen wat zelfoprechtheid is, daarom: ‘spreek’ in je schrijven ‘uit wat er is’ en daardoor zul je ontdekken wat zelfoprechtheid voor jou als jou, is.

Velen vragen: ‘maar als ik van de mind ben en de mind, dan zal wat ik schrijf alleen oprechtheid zijn’ – ja, maar het interessante is dat door de oprechtheid van de mind voor je te zien in woorden, je je zult realiseren wat ZELFoprechtheid als jij is. Kijk, je bestaat al zo lang in en als de mind, pratend met jezelf daarboven in je hoofd, maar nu door het schrijven zie je jezelf voor je voor de eerste keer – je staat als het ware naakt voor jezelf. En hierbinnen gebeurt iets interessants: jij ziet JIJ, jezelf en hierdoor komt zelfoprechtheid tevoorschijn…

En dan zul je beseffen dat zelfoprechtheid er altijd is geweest – maar je ontkende je eigen zelfoprechtheid, omdat je ‘jou’ al zo lang hebt ontkend – door te doen alsof je een mind-bewustzijn-systeem bent, omdat je bang was voor jezelf en daarom bang was om Zelfoprecht te zijn.

Als je zelfdirectief richting geeft aan jouw doelen en het commitment waar jij voor staat doe je dit vanuit Zelfoprechtheid. Degene die je bent in je oorspronkelijke kern.

Zelfverantwoordelijk zijn betekent dat jij oprecht jouw gedachten, emoties en gevoelens kunt communiceren. Dit vraagt om commitment, oefening, inzet en oprechtheid.

Experimenteren, om uit jouw gouden kooi te stappen, wie je kunt vertrouwen begint DUS bij jezelf oprecht onder ogen kunnen komen. Zelfoprechtheid realiseren kun je verwezenlijken door middel van Zelfvergeving schrijven en Gewaar worden van jouw mind die o.a. bestaat uit gedachten, emoties en gevoelens.

Zelfonoprechtheid

Als je je ervan bewust bent dat iemand onoprecht is met zichzelf op welke manier dan ook – niet naar het systeem, maar naar het leven – en je niets doet omdat je bang bent of omdat het risico te groot is, dan ben je één met en gelijk aan zelfonoprechtheid en ga je onderuit. Dit is de sleutel tot transformatie op alle manieren – het praktische punt van het zelf verantwoordelijk zijn voor allen als zijnde zelf in elk moment.

Dag 353 The contradiction point within me

The image which create my mind glamour!!! Een plaatje creëert de glamour hetgeen ik verwacht!!! Omlijst met woorden, beelden en veronderstellingen van de informatie die mijn mind manifesteert. Mijn beeld van glamour is dat ik een verwachting heb.

Een door mij gecreëerd glamourbeeld. Een beeld dat informatie bevat over door mij bedachte eigenschappen overeenkomstig het beeld van mijn verlangen. Informatie en eigenschappen dat mijn voorstelling en opvatting vertegenwoordigd. Mijn illusie, mijn perspectief mijn interpretatie hetgeen ik op iemand anders projecteer zonder dat die ander wetenschap heeft aan de informatie die aan mijn beelden kleeft.

In mijn vorige blog heb ik mijn verwachting beschreven nadat ik via app verschillende verzoeken doe dat ik graag een bijeenkomst tot informatie uitwisseling wil plannen. Ik realiseer mij dat binnen een dag een antwoord op mijn verzoek verwacht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik via meerdere app verzoeken voorstellen doe en informatie uitwisseling wil plannen verwacht ik binnen een dag een antwoord terug. Als en wanneer ik naar aanleiding van meerdere app verzoeken, voorstellen doe tot informatie uitwisseling en contact momenten wil plannen geen reactie terug krijg geïrriteerd raak, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat ik door mijn verwachting in mijzelf frustratie ervaar. Ik stel mijzelf ten doel dat ik de volgende keer zelf weer contact opneem sta voor mijn verzoek omdat ik dit belangrijk vind. Ik realiseer mij dat ik niet akkoord ga met de tegenargumenten van mijn gesprekspartner die van mening is dat ik naast eerdere berichten meer verzoeken aan haar kan richten want ik heb volgens haar tijd genoeg omdat ik geen baan heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat als ik berichten ontvang via de app waarin gevraagd wordt of ik sneller kan reageren denk tsssss ‘wie denk je dat jij bent’ dat je verwacht dat ik sneller terug reageer.

Als en wanneer ik denk wie denk jij dat jij bent, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat ik zelf altijd snel contact/reactie terug verwacht. Ik stel mijzelf ten doel dat ik dit punt ga bespreken met mijn buddy.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de snelheid van een ander die een reactie terug verwacht bekritiseren en veroordeel. Als en wanneer ik kritiek heb op het gedrag van een ander, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij mijn reactie een relatie legt met een punt in mijzelf dat gemanifesteerd wordt naar aanleiding van de ongeduldige reactie/waaraan ik ongeduld verbind en gedachten in mijzelf gewaar zoals opdringerig, jouw ongeduld is over de top, waar bemoei jij je mee, ik wordt moe van jouw snelheid, kun jij je niet inhouden en je ongeduld onderzoeken. Ik realiseer mij ook dat ik vaak gedrag en reacties van anderen signaleer en denk doe er iets aan mij niet altijd relaiseer dat mijn mind bewustzijn systeem onderdrukte energie genereert nar aanleiding van mijn interpretatie van het gedrag van een ander dat zich in mij zelf afspeelt en opplopt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk ik vind jouw gedrag opdringerig.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard de gedachte dat ik denk ik vind jouw manier van communiceren ongeduldig en over de top, overdreven en dramatisch. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk waar bemoei jij je mee

IK vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard een gevoel te ervaren en denk ik wordt moe van jouw snelheid, kun jij je niet inhouden en je ongeduld onderzoeken. lol

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vaak gedrag en reacties van anderen signaleer/waarneem en zelf interpreteer en vervolgens denk doe iets met jouw reacties mij niet altijd onmiddellijk realiseer dit is mijn mind bewustzijn systeem dat spreekt vanuit onderdrukte energie,

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik energie en informatie in mijzelf genereer naar aanleiding van het gedrag van een ander interpreteer overeenkomst dat wat zich in mij zelf afspeelt en in mijn bewustzijn opplopt.

Als en wanneer ik verwacht dat iemand snel reageert en de snelheid die een ander verwacht tijdens app. verkeer veroordeel of bekritiseer, dan stop ik en adem ik. Ik realiseer mij dat ik dit punt gewaar wordt naar aanleiding van deze blog.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik dit punt hetgeen een contradictie bevat verder zal uitdiepen.

Wordt vervolgd.  

Dag 272 Met mijn interne gedachten een externe situatie willen beïnvloeden.

Afbeeldingsresultaat voor interne gedachten de externe werkelijkheid veranderen

Naar aanleiding van feedback van mijn buddy herzie/schrijf ik een zelfvergeving.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik geen controle heb over de externe situatie waardoor ik in mezelf onmacht ervaar en me vervolgens realiseer ‘ik vind mijn reactie niet prettig’ waarop ik vervolgens de tafel vast pak, want ik erger me en heb besloten dat ik niet wil weglopen en wil blijven.

Feedback

Ik zou deze bovenstaande zelf-vergeving herbekijken, want je hebt nooit controle over je externe situatie, kan ook niet – dus ik zou hier geen zelf-vergeving over toepassen. Kijk misschien eerder naar het geloof dat je in dat moment geen controle had over jezelf?

Welk geloof hanteer ik op het moment dat ik reageer op extern geluid waardoor ik mijn focus verlies?

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door mijn geloof om de externe situatie te beïnvloeden verwar met het feit dat ik de controle over/in mezelf verlies.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in mezelf onmacht ervaar omdat ik denk dat ik geen controle heb op de reacties van geluid uit mijn omgeving, mijn reactie op geluid is dat ik in mezelf produceer naar aanleiding van geluid uit mijn omgeving.

Ik realiseer me dat ik licht geïrriteerd raak door een geluid uit mijn omgeving waardoor ik mijn focus op een bezigheid verlies.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn reactie op extern geluid buiten mezelf wil corrigeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de gedachte als degene die het geluid produceert dit geluid niet maakt dat mijn reactie op geluid verdwijnt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik van mening ben dat mijn reactie op geluid veroorzaakt wordt door een externe factor.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de persoon die ik verantwoordelijk maak voor mijn reactie op geluid, geluid is dat ik naar aanleiding van extern geluid bewust maak in mezelf mijn verantwoordelijkheid is als mijn reactie op geluid dat ik in mezelf aanvaard heb en toegestaan zichtbaar wordt door de bijdrage van de persoon waarop ik reageer door mijn reactie op het geluid dat in mezelf getriggert wordt naar aanleiding van een extern geluid.

Ik realiseer me dat mijn reactie op geluid zich in mezelf manifesteert naar aanleiding van een eerdere interpretatie van een situatie in reactie op geluid van een persoon of situatie in me meedraag als mijn ervaring met geluidsoverlast waaraan ik herinneringen, verwachtingen, behoeften, gevoelens, emoties en woorden heb verbonden in reactie op dat op geluidsoverlast waarin ik me minder geluid had gewenst of uitleg over de beweegredenen van en aanleiding van de geluidsoverlast productie.

Ik realiseer me dat ik mezelf verantwoordelijk heb gemaakt voor de oorzaak/aanleiding van geluidsoverlast nadat ik abrupt gewekt werd in mijn slaap waarop geluidsoverlast ontstond waarop vervolgens nooit meer gesproken is over de aanleiding van onverwacht en overmatig geluid. Ik heb hieraan mijn eigen invulling verbonden waardoor ik in reactie op overmatig geluid mijn focus verlies en afgeleid raak van mijn taak.

Ik realiseer me dat ik de persoon die mijn reactie naar aanleiding van haar geluid dankbaar moet zijn omdat ik me door haar bewust wordt van mijn interne reactie die geactiveerd wordt.

Als en wanneer ik naar aanleiding van extern geluid intern naar aanleiding van mijn interpretatie op extern geluid intern in reactie schiet omdat mijn herinnering en ervaring met geluid wordt geactiveerd de ander die aanleiding is voor mijn bewustzijn/reactie mijn mind geluid zichtbaar maakt niet in reactie schiet omdat ik denk dat die andere verantwoordelijk is voor mijn reactie, mezelf stop en adem.

Ik realiseer me dat mijn participatie in geluidsoverlast mezelf verhindert om me te focus op de taken die ik in dat moment onderneem waarin ik toestem dat ik mijn concentratie op één taak verlies waarin ik toegestemd heb dat ik concentratieverlies onderhoud en te doen in mijn wereld en realiteit, en dus mezelf verhinder om zo effectief te zijn als waartoe ik in staat ben.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan om er zeker van te zijn dat ik mijn interne reactie op geluidsoverlast me realiseer dat ik mijn participatie in geluidsoverlast door-adem zodat ik in staat ben om me te houden aan mijn afspraak dat ik in reactie op extern geluid mezelf verantwoordelijk maak voor mijn reactie en niet wil weg lopen uit de situatie en daarvoor de tafel vast pak omdat ik in reactie schiet op extern geluid mezelf effectief ondersteun om mijn taken geconcentreerd zonder afleiding te volbrengen.

Dag 269 unpredictable behavior

Afbeeldingsresultaat voor unpredictable behavior

Naar aanleiding van een chat met mijn buddy realiseer ik me ‘het polariteitenspel conflict binnen mijn mind krijgt vorm omdat ik een situatie beoordeel via de mind polariteiten ‘goed’ ‘fout’ – ‘positief’ ‘negatief’. Ik realiseer me dat ik moeilijk kan omgaan met feedback. Vaak ervaar ik feedback als raad of advies. Ik realiseer me als ik ongevraagd raad of advies krijg denk ‘waar bemoei jij je mee’.

Ik realiseer me bijvoorbeeld in relatie tot het doen van een verzoek aan een vrouwpersoon ‘mag het geluid iets minder’ verwacht ik voorafgaand aan mijn verzoek doen dat hierop volgt raad of advies, die ik ervaar als correctie die in mezelf resoneert. Delen van mezelf die existeren binnen mijn mind naar aanleiding van ervaringen met dominante vrouwen.

Ik realiseer me dat ik het moeilijk vind om mijn mening te communiceren. Mijn mening/gedachten opgebouwd uit tegenstrijdigheden waarin ik participeer vooraf aan mijn verzoek aan iemand van het vrouwelijk geslacht.

In realiseer me inmiddels dat ik in relatie tot geluid geregeld mijn focus verlies en daardoor afgeleid raak van mijn bezigheid. Mijn nog onuitgesproken verzoek/gedachte in reactie op extern ‘mag het geluid iets minder’ stuit in mezelf vervolgens op weerstand die ik in relatie tot vrouwen waarvan ik denk ‘zij is dominant’ in mezelf geconstrueerd heb.

Dominant omdat ik denk dat ik naar aanleiding van/op mijn verzoek automatisch tegengas/afwijzing volgt en mijn verzoek niet gezien/gehoord wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik van mezelf heb aanvaard en toegestaan mezelf als gedachte mijn verzoek wordt afgewezen door dominante vrouwen als zodanig in mezelf te definiëren.

Ik vergeef mezelf dat ik van mezelf heb aanvaard en toegestaan mezelf te definiëren als/in reactie op dominante vrouwen in plaats van mezelf vanbinnen uit te drukken als eenheid en gelijkheid van het leven – de expressie van zuiverheid van mij als leven – ongedefinieerd door aanduidingen als ‘wat een dominante vrouw is’.

Ik vergeef mezelf dat ik van mezelf heb aanvaard en toegestaan dat ik in mijn relatie tot dominante vrouwen altijd gelijk wil, moet en zal hebben.

Ik vergeef mezelf dat ik van mezelf heb aanvaard en toegestaan in een verlammende angst te leven om misschien ‘fout’ te zitten of een vergissing te maken, naar aanleiding van uitspraken van vrouwen die mij advies of raad geven – ik moet en zal dus altijd ‘gelijk’ hebben om de kracht en lading, de invloed van de weerstand die ik ervaar tegen/van advies of raad krijgen juist wil negeren.

Ik vergeef mezelf dat ik van mezelf heb aanvaard en toegestaan te existeren in een zelf-gedefinieerde categorie van de mind als polariteitenconflict en conflict tussen ‘goed’ en ‘verkeerd’

Ik vergeef mezelf dat ik van mezelf heb aanvaard en toegestaan te existeren in de raad van mijn moeder gehoorzaam zijn aan en netjes zijn, je fatsoenlijk gedragen ten opzichte van volwassen mensen.

Ik vergeef mezelf dat ik van mezelf heb aanvaard en toegestaan te existeren in het advies van mijn moeder dat ik als zodanig in mezelf aanvaard heb en toegestaan zoals ook zij dit in zichzelf aanvaard heeft en toegestaan, mijn moeder vergeef, in relatie tot haar opvoedregels waarin zij existeert.

Ik vergeef mezelf dat ik van mezelf heb aanvaard en toegestaan te existeren in twijfel tussen de raad/advies van mijn moeder en mijn keus om hieraan niet gehoorzaam/inschikkelijk te zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik van mezelf heb aanvaard en toegestaan een gevoel van ‘kracht’ en ‘macht’ te ontlenen aan het kenbaar maken van mijn ‘standpunt’ als ‘mijn opinie’, wat mijn ego oplaadt.

Als en wanneer ik van mezelf heb aanvaard en toegestaan een gevoel van ‘kracht’ en ‘macht’ te ontlenen aan het kenbaar maken van mijn ‘standpunt’ als ‘mijn opinie’, wat mijn ego oplaadt, dan stop ik en adem.

Ik vergeef mezelf dat ik van mezelf heb aanvaard en toegestaan te existeren in ‘ikke ikke ikke’ en binnen mijn/de expressie van zuiverheid van mij als leven manipuleer door mijn gedachte ‘ik wil gelijk hebben’.

Ik stel mezelf ten doel dat ik in gesprek en overleg met mijn buddy overeen gekomen verdere punten die de expressie van zuiverheid van mij als leven beïnvloeden vanuit de polariteiten waarin ik participeer blijf benoemen, bij weerstand zal doorademen en zelfvergeven.