Dag 222 Waar ik oprecht wil zijn ervaar ik walging.

Afbeeldingsresultaat voor walging synoniem

Tijdens een gesprek verdenkt mijn gesprekspartner mij ervan dat ik reageer vanuit ziektebeeld en diagnose kenmerken. Ik ervaar zijn uitspraak als een valse beschuldiging.  
Mensen labelen of voorzien van ziektebeeld of diagnose kenmerken, dit mag in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd worden. De woorden van de ander raken mij. Ik voel me beledigd. Ik walg van zijn woorden. Wat me het meest raakt is zijn uitspraak dat ik lieg en me anders voordoe dan ik ben. Zijn woorden triggeren mij waarop ik walging en onmacht ervaar. In plaats van oprechte zelftrots ervaren, ervaar ik gevoelens van walging in mezelf. Ik stel mezelf ten doel dat wanneer ik oprecht wil zijn en walging ervaar hierop zelfvergeving zal uitschrijven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik het niet langer tolereer dat ik mezelf vals beschuldig. 
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik het mezelf niet langer toesta en tolereer dat ik mezelf vals beschuldig. 

Ik realiseer me op dit punt waar ik mezelf vals beschuldig op dit punt eigenlijk ‘trots wil zijn’. Ik realiseer me dat ik in plaats van trots zijn walging ervaar. Door deze woorden en haar lading te herhalen krijg ik migraine waarop ik misselijk wordt en braak neigingen krijg. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wanneer ik aan trots zijn denk hieraan automatisch walging verbind.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in plaats van trots, walg als in mezelf aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf vals beschuldig in reactie op de agressief geladen woorden van een ander.

Ik realiseer me dat agressie in mimiek, lichaamshouding en intonatie mij triggeren waardoor ik angst ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in contact met de ander agressie in mimiek, lichaamshouding en intonatie ervaar, uitingen in gedrag van de ander die mij triggeren waarop ik angst ervaar. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie op angst wegloop uit de situatie omdat ik niet anders weet dan zo te handelen. Ik realiseer me dat ik geen andere opties ken dan weggaan waarop ik later het initiatief neem om in gesprek te gaan. In dit gesprek werd ik vervolgens vals beschuldigd. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat in reactie op de valse beschuldiging in mezelf waardoor ik walging ervaar, migraine krijg.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door de gedachten rondjes die ik in mijn mind loop, waarop ik angst ontwikkel en vervolgens fysiek wegloop, waarop ik beter zelfvergeving kan uitschrijven.

Ik stel mezelf ten doel waar ik gedachten loopings loop in mijn mind deze beter kan uitschrijven waardoor ik vermijd dat ik wegloop waardoor ik blijf staan waar ik voor sta, aanwezig zijn in Hier, als in eenheid gelijk.  

Ik stel mezelf ten doel dat ik dagelijks mijn mind gedachten uitschrijf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mezelf de uitspraak van een ander als in mezelf aanvaard en toegestaan ervaar als een valse beschuldiging. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mensen label en voorzie van woorden waaraan ik een negatieve lading verbind ‘zoals woorden met ziektebeeld of diagnose kenmerken’ die in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd kunnen worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een negatieve lading verbind aan ziektebeeld of diagnose kenmerken. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de lading die ik eraan verbind door mijn woorden veroordeel wat in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd kunnen worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn woorden veroordeel, iets wat in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd mag worden. 
Ik realiseer me dat ik oprecht en eerlijk wil zijn in mijn woord keuze waarin ik never nooit in mijn woorden iemand wil veroordelen omdat ik dit onrechtvaardig en intolerant vind.

Ik stel mezelf ten doel dat ik zonder negatieve lading rechtvaardig en tolerant zonder mind mijn woorden kies.

Dag 221 Aanwezig in mind

Gedurende mijn nachtrust wordt ik altijd wakker met gedachten. Dat de dingen waarmee ik momenteel bezig ben belastend zijn en dat het geen zin heeft dat ik bezig ben met deze dingen omdat hetgeen waarmee ik bezig wil zijn deze dingen overbodig maken. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gedachten nachts over dingen die me in de weg staan die verhinderen om door te slapen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik niet de zin zie van deze dingen als middel waarop ik zelfvergeving kan toepassen waarmee ik mezelf in staat stel om door te slapen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf verhinder om in het moment dat ik ontwaak zelfvergeving toe te passen op de dingen die me uit mijn slaap trekken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat deze issues geactiveerd worden door mensen die dingen in mezelf zichtbaar maken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat deze onderstroom in de vorm van gedachten die in mezelf tussen ontwaken en inslapen meandert verhindert tijdens mijn nachtrust.

Ik realiseer me de dingen die extern buiten mezelf een eigen leven leiden waarop ik alleen invloed kan hebben door deze dingen die ik in mezelf ervaar als invloed te vergeven. Ik realiseer me dat ik mezelf hiermee effectief ondersteun.

Als en wanneer ik nachts ontwaak door de gedachten stroom, Ik stop en adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik zelfvergeving toepas in het moment van ontwaken. 

…slaap lekker