Dag 222 Waar ik oprecht wil zijn ervaar ik walging.

Afbeeldingsresultaat voor walging synoniem

Tijdens een gesprek verdenkt mijn gesprekspartner mij ervan dat ik reageer vanuit ziektebeeld en diagnose kenmerken. Ik ervaar zijn uitspraak als een valse beschuldiging.  
Mensen labelen of voorzien van ziektebeeld of diagnose kenmerken, dit mag in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd worden. De woorden van de ander raken mij. Ik voel me beledigd. Ik walg van zijn woorden. Wat me het meest raakt is zijn uitspraak dat ik lieg en me anders voordoe dan ik ben. Zijn woorden triggeren mij waarop ik walging en onmacht ervaar. In plaats van oprechte zelftrots ervaren, ervaar ik gevoelens van walging in mezelf. Ik stel mezelf ten doel dat wanneer ik oprecht wil zijn en walging ervaar hierop zelfvergeving zal uitschrijven.

Ik stel mezelf ten doel dat ik het niet langer tolereer dat ik mezelf vals beschuldig. 
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik het mezelf niet langer toesta en tolereer dat ik mezelf vals beschuldig. 

Ik realiseer me op dit punt waar ik mezelf vals beschuldig op dit punt eigenlijk ‘trots wil zijn’. Ik realiseer me dat ik in plaats van trots zijn walging ervaar. Door deze woorden en haar lading te herhalen krijg ik migraine waarop ik misselijk wordt en braak neigingen krijg. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wanneer ik aan trots zijn denk hieraan automatisch walging verbind.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in plaats van trots, walg als in mezelf aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf vals beschuldig in reactie op de agressief geladen woorden van een ander.

Ik realiseer me dat agressie in mimiek, lichaamshouding en intonatie mij triggeren waardoor ik angst ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in contact met de ander agressie in mimiek, lichaamshouding en intonatie ervaar, uitingen in gedrag van de ander die mij triggeren waarop ik angst ervaar. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie op angst wegloop uit de situatie omdat ik niet anders weet dan zo te handelen. Ik realiseer me dat ik geen andere opties ken dan weggaan waarop ik later het initiatief neem om in gesprek te gaan. In dit gesprek werd ik vervolgens vals beschuldigd. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat in reactie op de valse beschuldiging in mezelf waardoor ik walging ervaar, migraine krijg.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door de gedachten rondjes die ik in mijn mind loop, waarop ik angst ontwikkel en vervolgens fysiek wegloop, waarop ik beter zelfvergeving kan uitschrijven.

Ik stel mezelf ten doel waar ik gedachten loopings loop in mijn mind deze beter kan uitschrijven waardoor ik vermijd dat ik wegloop waardoor ik blijf staan waar ik voor sta, aanwezig zijn in Hier, als in eenheid gelijk.  

Ik stel mezelf ten doel dat ik dagelijks mijn mind gedachten uitschrijf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mezelf de uitspraak van een ander als in mezelf aanvaard en toegestaan ervaar als een valse beschuldiging. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mensen label en voorzie van woorden waaraan ik een negatieve lading verbind ‘zoals woorden met ziektebeeld of diagnose kenmerken’ die in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd kunnen worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een negatieve lading verbind aan ziektebeeld of diagnose kenmerken. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de lading die ik eraan verbind door mijn woorden veroordeel wat in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd kunnen worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn woorden veroordeel, iets wat in mijn beleving überhaupt nooit gerechtvaardigd of getolereerd mag worden. 
Ik realiseer me dat ik oprecht en eerlijk wil zijn in mijn woord keuze waarin ik never nooit in mijn woorden iemand wil veroordelen omdat ik dit onrechtvaardig en intolerant vind.

Ik stel mezelf ten doel dat ik zonder negatieve lading rechtvaardig en tolerant zonder mind mijn woorden kies.

Advertenties

Dag 221 Aanwezig in mind

Gedurende mijn nachtrust wordt ik altijd wakker met gedachten. Dat de dingen waarmee ik momenteel bezig ben belastend zijn en dat het geen zin heeft dat ik bezig ben met deze dingen omdat hetgeen waarmee ik bezig wil zijn deze dingen overbodig maken. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gedachten nachts over dingen die me in de weg staan die verhinderen om door te slapen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik niet de zin zie van deze dingen als middel waarop ik zelfvergeving kan toepassen waarmee ik mezelf in staat stel om door te slapen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf verhinder om in het moment dat ik ontwaak zelfvergeving toe te passen op de dingen die me uit mijn slaap trekken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat deze issues geactiveerd worden door mensen die dingen in mezelf zichtbaar maken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat deze onderstroom in de vorm van gedachten die in mezelf tussen ontwaken en inslapen meandert verhindert tijdens mijn nachtrust.

Ik realiseer me de dingen die extern buiten mezelf een eigen leven leiden waarop ik alleen invloed kan hebben door deze dingen die ik in mezelf ervaar als invloed te vergeven. Ik realiseer me dat ik mezelf hiermee effectief ondersteun.

Als en wanneer ik nachts ontwaak door de gedachten stroom, Ik stop en adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik zelfvergeving toepas in het moment van ontwaken. 

…slaap lekker 

Dag 220 Mijn relatie met commentaar op gedrag van anderen.

Ik ben me bewust van mijn innerlijke woorden die ik koppel aan een thema tijdens een gesprek waarop ik reageer. Dit roept vervolgens bij de ander een reactie op. 

Ik realiseer me dat ik mijn reactie op de reactie van de ander rechtvaardig en vervolgens loop ik weg uit de situatie. Mijn gedrag zet me aan het denken. Ik hecht er geen oordeel aan  


Wanneer en als ik de reactie van een ander ervaar alsof dat de ander zijn gal uitspuugt over mij, Ik stop en Adem.

Ik realiseer me dat ik vooraf aan mijn eerste reactie onder invloed van mijn eigen gedachten in mezelf reageer op iets van de ander. 

Ik realiseer me dat ik me in mijn reactie verstop achter de uitspraak van de ander. 

Mijn irritatie in mezelf verhuld zichtbaar gemaakt door mijn reactie op het gedrag van een ander die ik (heel even maar) verantwoordelijk maak voor mijn gedrag en dit rechtvaardig door weg te lopen uit de situatie. Achteraf realiseer ik me dat ik voorheen was blijven staan. Nu doe ik iets anders. In het moment van weglopen zit daarom geen oordeel. Wel een vraag. Ik realiseer me dat ik aan mijn Leven Gewaarzijn een beschuldiging heb verbonden waaruit ik reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me lang heb verstopt achter een externe uitspraak van anderen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn reactie rechtvaardig omdat die weerstand oproept in mezelf. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan mijn waarneming op de reactie van een ander mijn interpretatie verbind waaraan ik een rechtvaardiging koppel die vervolgens intern fungeert als trigger waaraan ik gedachten en taal verbind. 

Ik realiseer me dat ik deze rechtvaardiging als woorden tijdens mijn opvoeding heb over genomen van mijn omgeving. Toen vond ik deze opvattingen en meningen klinken als beschuldigingen. Ik realiseer me dat ik deze geïnternaliseerd heb en automatisch reageer op de actie van een ander.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de ander verantwoordelijk maak omdat ik tijdens mijn reactie denk dat de ander mijn integriteit ondermijnd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf toestem dat ik de woorden van iemand anders die ik ergens in mijn leven als in mezelf heb aanvaard en toegestaan, als reactie op iemand anders als in mezelf geaccepteerd in deze huidige situatie in wezen ter discussie stel alsof iemand anders verantwoordelijk is voor mijn gedachten. 

Ik realiseer me door mijn reactie dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn taalpatronen en gedachten die intern zichtbaar worden in reactie op iemand buiten mezelf.

Ik stel mezelf ten doel dat ik woorden en taal van mijn ‘inner-voice’ onderwerp aan Zelfvergeving waarna ik later Zelfcorrigerend Leven goals formuleer.  


Ik realiseer me dat ik leer van mijn commentaal op anderen omdat ik me realiseer dat ik in mezelf aanvaard en toegestaan communiceer en reageer op anderen als in mezelf aanvaard en toegestaan dit mijn verantwoordelijkheid is waarop ik na Zelfvergeving vervolgens mezelf in staat stel dat ik effectief met oog voor wat het beste is voor alle Leven doelen verbind die deze eenheid en gelijkheid voor alle Leven ondersteunen.