Dag 342 Discharge my cover.

Als ik vroeger bang was en mijn angst wilde bespreken, kreeg ik van K te verstaan: ‘gedraag je niet zo kleinzerig’.

So I accept and allowed myself I want to Discharge my mind cover, Open-up and Uncover the meaning I have decided the negative expectation influenced me by the word kleinzerigheid, which provides my mind with energy which effects my physical awareness, because I longed for other conduct from K and later by others.

Such as a conducter with his/here behave conduct the musicians play his music. In this blog I play my own music discharge my cover word. Now I realize others make me aware of my music. In my past reality bin thinking K is responsible.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf weerstand ervaar als ik terug denk aan mijn associatie met de opvatting kleinzerig.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra ik mijn angst bespreekbaar maak dat ik angstig wordt voor de gevolgen van mijn uitspreken

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaar dat ik de oorzaak van mijn bang niet zijn bespreekbaar maak omdat ik veronderstel dat ik in relatie tot mijn openhartigheid wil voorkomen omdat ik van K een veroordelende, snerende, denigrerende reactie verwacht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn angst veroordeel omdat ik denk zodra ik mijn angst bespreek een reactie verwacht die ik in mijzelf onderdruk als opvatting ‘gedraag je niet zo kleinzerig’

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik in mijzelf deze reactie verwacht mijn negatief geladen angst woorden inslik naar aanleiding van de opvatting van K ‘ik vind dat jij je kleinzerig gedraagt’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van deze woorden de uitspraak van K opgevat heb om mijn bang zijn niet uit te spreken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik met mijzelf overeen kwam mijzelf fysiek te beperken omdat ik mijn woorden beter inslik als ik mijn angst bespreekbaar wil maken omdat ik negatieve reacties wil voorkomen van mensen uit mijn omgeving.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn herinnering met de ervaring als ik bang ben zegt K doe niet zo kleinzerig in mijzelf heb aanvaard dat ik de opvatting van K relateer aan  mijn openhartigheid hetgeen veroordeelt werd met veroordelende, snerende, denigrerende woorden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uit angst voor reacties towards anderen mij realiseer dat ik de lading die plakt aan de woorden/eis van K heb ervaren/geïnterpreteerd als negatief in reactie op/in relatie tot mijn openhartigheid negativiteit verwacht en naar begrip verlang.

Als en wanneer ik in relatie tot mijn openhartigheid verwacht dat mensen van mij eisen doe niet zo negatief want je gedraagt je kleinzerig, dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij dat ik verwacht dat anderen mijn openhartigheid als vanzelfsprekend veroordelen omdat het vanzelf sprekend is dat ik kleinzerig werd/ben als ik mij openhartig gedraag.

Ik realiseer mij dat ik mijzelf vooraf aan kleinzerigheid mijzelf als ik ben openhartig, spontaan, als Zelfeerlijk heb ervaren. Ik realiseer mij dat ik kon genieten van vliegeren in het gras liggend op mijn rug in de wei achter ons huis en toen wij ging verhuizen dacht dat in onze nieuwe woonplaats achter ons huis ook zo’n zelfde wei zou liggen waarin ik zou gaan vliegeren.

Ik realiseer mij dat ik de teneergeslagenheid van K kon ontvluchten, mijzelf kon coveren, door mijzelf terug te trekken, af te zonderen in mijn fantasie als/dan mind fantasie gedachten die mij beschermde (cover) tegen de negativiteit die ik verwachte. Mijn fantasie werd binnen mijn wereld mijn realiteit waarin ik mij kon terugtrekken ‘as a ghost in my mind existence’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik met mijzelf een gedrag of duurzaam patroon overeen kwam dat impliceert dat ik mijzelf realistisch beperk in mijn fysieke mogelijkheden.

Als en wanneer ik met mijzelf overeenkomstig een methode die een valkuil beschrijft nog meer beperk, dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij hetgeen binnen de psychiatrie wordt gezien als de pathologie (structuur met specifieke kenmerken) van een persoonlijkheidsstoornis, waarbij persoonlijkheid bestaat als fysiek, awareness en mindbewustzijn, hetgeen binnen de psychiatrie niet impliciet wordt benoemt als bestaan dat bestaat uit drie onafhankelijk van elkaar existerende existentie. Wat essentieel is voor verandering is om de mind te ontdoen van haar energetische lading.

Want zou men als  individuele mens min/zonder mind bewustzijn existentie zijn dan verliest de werking van de mind haar energetische invloed. Deze individuele ego batterij heeft haar werking op het oorspronkelijk Fysieke Awareness, genaamd oorspronkelijk Zelfeerlijk, Zelfoprecht Leven Gewaarzijn.

Dit individueel mindbewustzijn weerhoudt het Fysiek Gewaarzijn in Hier te existeren zijnde Leven Gewaarzijn dat als existentie bestaat – ‘exist as onenes and equil’ – in haar eenheid gelijk Leven Gewaarzijn.

Dit oorspronkelijk Fysiek Gewaarzijn is onder invloed van opvoeding, cultuur en genen beïnvloed, hetgeen men individueel (persoonlijk) overneemt van anderen als individuele informatie, gekopieerd van voorbeelden als individuele interpretatie. Dit individuele, afgescheiden van eenheid en gelijkheid, resulteert in individuele gedachten, woorden, gevoelens, emoties, verwachtingen, verlangens, veronderstellingen en aannames.

Hierdoor mensen individueel hun werkelijkheid zintuiglijk waarnemen en verklaren via deze/hun individuele structuur opvattingen binnen hun/het individueel mindbewustzijnssysteem. Onder invloed van deze structuur bepaald men individueel en onafhankelijk van anderen de zintuiglijke werkelijkheid. Dit waarnemen bepaald vervolgens naar aanleiding van een persoon of gebeurtenis waarmee men kenmerken van zijn/haar individuele mind vergelijkt, gedachten, gevoelens, emoties en gedrag. Dit denken is individueel gedrag. Uit dit denk gedrag ontstaan emoties, gevoelens waarmee men individueel en afgescheiden toekomstige situaties, gebeurtenissen of personen vergelijkt.

Zodra mensen hun gedrag in dit huidige moment onder ogen nemen, dus hun individuele energie productie observeren, waarnemen en zien, gaan begrijpen dat deze energie als aanhechting aan woorden, beelden en gedachten plakt, zodra mensen dit mindsysteem als structuur in zichzelf gaan ervaren als hun bewustzijns bestaan, vanaf dit inzicht zichzelf individueel en los van anderen afgescheiden gaan ervaren als hun werkelijkheid. Vanaf dit punt/moment spreekt men van individueel Gewaarzijn. Waardoor men individueel zijn/haar persoonlijk mindbewustzijnssysteem punten, start punten als flagpoints/actingpoints onder ogen komt. 

Dit systeem bestaat onzichtbaar en afgescheiden van Fysiek Aware Leven Gewaarzijn. Dit bestaat als eenheid gelijk aan haar eenheid. Dus enkel en alleen als eenheid gelijk Leven Gewaarzijn bestaan. Binnen dit Leven Aware Gewaarzijn is als bestaan het beste voor Alle Leven.

Omdat binnen dit bestaan, niet, geen beperking, perken, omheining, grenzen, afscheiding, afgescheiden als positief of negatief geladen opvattingen, hetgeen gescheidenheid van Leven Aware Gewaarzijn verstoord, waardoor de eenheid gelijkheid verbinding en verwondering verdwijnt. Naar de achtergrond. Waardoor Leven Gewaarzijn onbewust en onderbewust wordt aan consciousness beingness. 

Klik om toegang te krijgen tot valkuilen-in-je-leven.pdf

Dag 341 wallow in self-pity

Nadat een afspraak wordt afgezegd ervaar ik dit nieuws als tegenslag.

Als en wanneer ik tegenslag ervaar door een verandering in mijn verwachting, dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij dat ik veronderstel ik heb een afspraak dat een ander zich overeenkomstig mijn beeld en gedachte gedraagt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in de veronderstelling ben ‘ik heb een afspraak’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijn gedachten er vanuit ging dat een mondeling toegezegd overeen gekomen afspraak qua datum en dagdeel daadwerkelijk zou doorgaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard toen de afspraak gecanceld werd verontwaardigd was over de opmerking van mijn gesprekspartner want ‘als ik de afspraak in mijn agenda had geschreven was het een officiële afspraak, en dan was ik er wel geweest.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik deze wijziging ervaar als tegenslag.

Ik realiseer mij dat ik deze redenering ervaar als unfair, onverschillig en laconiek. Omdat ik er vanuit ging dat de afspraak zou doorgaan, dat ik kon vertrouwen op de woorden van de ander, die mijn argument wegwimpelde met argumenten, daardoor voelde ik dat mijn bijdrage niet gehoord werd waardoor ik mij gezien voel.

Ik realiseer mij dat ik verlang naar de ongeschreven regel waarin ik verlang naar onvoorwaardelijke steun, betrouwbaarheid en bereidheid om elkaars argumenten aan te horen alvorens over te gaan tot een onverschillige reactie/conclusie.

Ik realiseer mij dat ik verlang naar onvoorwaardelijke steun, nabijheid, begrip, dialoog en aanwezigheid volgens het beeld, woorden en gedachten, hetgeen ik toeken en verwacht bij deze aspecten.

Ik realiseer mij dat onvervulde verlangens een gevoel van frustratie kunnen veroorzaken. Over het algemeen komt men deze emotie snel te boven in de verwachting dat het beoogde doel alsnog bereikt zal worden, of door de realisering dat het toch niet zo belangrijk was.

Vanaf het moment dat ik mij realiseerde dat de afspraak niet door ging wilde ik mijn gesprekspartner niet meer spreken of zien (ik ben niet zo belangrijk want mijn mind verlangen, energie toevoer, blijft onvervuld). Om deze emotie snel te boven te komen kijk ik verder zoeken/kijken naar ander/vervanging/contact. Vervanging van frustratie kan ook door een ander middel worden vervuld: alcohol, chocolade, masturberen, roken enz.

In het voortbestaan van negatief geladen verlangens blijft ook de verslaving van de behoefte aan het tekort van vervulling bestaan. Behoefte aan tekort aan vervulling blijft namelijk bestaan zolang de energie van emotie in mijzelf bestaat. Deze emotie is ontstaan omdat ik mijn ontevredenheid wil bevredigen.

Als en wanneer ik ontevreden ben door een wijziging in afspraak die ik in mijzelf als waarheid ervaar, dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij dat mijn tevreden zijn mijn verwachting is waardoor ik verlang naar elementen die mij tevreden stemmen. Omdat ik de laatste weken primair ontevreden en teneergeslagen ben focus ik op de negatieve aspecten van deze wijziging waardoor ik mij gewaar wordt dat ik niet voldoende aandacht krijg die mijn behoefte en tekort/leegte opvult/vervuld waarmee ikzelf de vervulling van ontevredenheid voedt waaruit destructieve gedachten opploppen waaruit fysieke klachten en gedachten aan alcohol toenemen om dit teveel aan onvervulde energetische ontevredenheid te stabiliseren waardoor mijn onvervuldheid door tegenslag als reactie blijft voortbestaan.

Ik heb dit met mijn buddy besproken tijdens onze wekelijkse chat. Naar aanleiding van dit Skype-gesprek kom ik tot de conclusie: hetgeen ik verwacht waarnaar ik verlang als dit wijzigt dat ik mij wentel in zelfmedelijden hetgeen ontstaat door mijn verwachting en veeleisendheid.

Mijn mind-zelf-bewustzijn dat verlangt en eist dat de ander zijn onvoorwaardelijke aanwezigheid zelfeerlijk wandelt/leeft. Ik realiseer mij dat mijn gedachte nogal dwingend en veeleisend zijn. Nadat de afspraak werd gecanceld was ik geïrriteerd, teleurgesteld en boos door het afzeggen van de afspraak. Omdat het anders gaat dan hetgeen ik verwacht en verlang anders gaat.

Mijn gesprekspartner wilde mij ontmoeten op een ander tijdstip hetgeen ik genegeerd heb. Dus de afspraak wijzigt, wijkt af van mijn verwachting waardoor ik het contact laat verwateren. Ik realiseer mij naar aanleiding van het Skype gesprek met mijn buddy dat ik niet geleerd heb hoe ik kan omgaan met tegenslag en teleurstelling.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van een wijziging in afspraak teleurgesteld ben in hetgeen ik als verwachting en verlangen in mijzelf veronderstel bepaal waaraan door de ander niet wordt voldaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn verwachtingspatroon en verlangen niet adequaat kon doorademen waardoor ik naar aanleiding van de afzegging frustratie, frictie, weerstand en teleurstelling heb ervaren hetgeen ik mij gewaar ben en ervaar als pijn in mijn kaken, mond en tanden die pijnlijk aanvoelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij realiseer dat ik ‘leur’ naar aandacht en contact mijn korte termijn verlangen voedt om ‘craving’ te ervaren, hetgeen ik verlang en verwacht omdat ik aandacht wil krijgen van mijn gesprekspartner.

Als en wanneer ik naar craving verlang dan stop ik en adem ik.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat de term ‘leur’ verwijst naar verlies, het verlies van controle over de realisatie van mijn verlangen waaruit ik tevredenheid en bevrediging genereer, omdat de afspraak gecanceld wordt confronterend voor mij associeer met verlies van aandacht hetgeen ik genereer uit het contact met mijn gesprekspartner waaruit ik energie genereer hetgeen mij een gevoel van tevredenheid en bevrediging bezorgd.

Als en wanneer een afspraak waar ik naar verlang gewijzigd wordt, dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij dat mijn frictie ontstaat door mijn mind die vecht tegen de teloorgang van haar mind existentie/ bestaan als energie die verlangt naar contact met mijn gesprekspartner, die fungeert als middel om mijn mind tekort van ‘tevredenheid’ ‘bevrediging’ te herstellen. Door de wijziging in afspraak verlies ik het contact met mijn fysiek want mijn mind ervaart dit verlies als een angst/tekort aan aandacht waardoor het gevoel van ontevredenheid en lust blijft voortbestaan hetgeen in mijn mind resulteert in frictie en frustratie hetgeen mij blokkeert niet langer verlang om contact te onderhouden met mijn gesprekspartner en haar wegduw om mijn positieve mind gevoel veiligheid te stabiliseren.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in relatie tot een verandering in afspraak die ik veronderstel ervaar als tegenslag

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verlang naar onvoorwaardelijke betrouwbaarheid, bereidheid, aanwezigheid en aandacht voor de vervulling van mijn verlangen.

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aan een afspraak waarde toeken in de vorm dat ik verwacht dat de afspraak door gaat

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik daarom geen rekening houdt met het feit dat de persoon waarmee ik de afspraak maak een andere interpretatie toekent aan een afspraak maken

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht dat een afspraak maken betekent dat ik kan vertrouwen dat de afspraak doorgaat

ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat deze afspraak een mondelinge toezegging was die ik ervaar als definitieve afspraak en bindend/onvoorwaardelijk

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik irritatie en teleurstelling ervaar naar aanleiding van een wijziging in afspraak

Ik vergeef mezelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik bij tegenslag de kont tegen de krib gooi en contact vermijd met de persoon die de afspraak niet nakomt en mij vervolgens wentel in zelfmedelijden

Als en wanneer ik bij tegenslag mensen wegduw en uit contact ga, dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij dat ik contact verbreek als ik mijn zin niet krijg een patroon is dat als een rode leven door mijn leven loopt.

wordt vervolgd…..