Dag 468 Trots 3 Pass It On

‘Ben je ook trots op jezelf, want ik ben wel trots op jou’. Dit naar aanleiding van de prestatie die je geleverd hebt’. Uuh, Nee! Na dit ‘compliment’ van een bekende werd ik me innerlijk gewaar van de energie van wantrouwen. Omdat ik naar aanleiding van een compliment innerlijk wantrouwen heb ervaren, besprak ik dit punt tijdens chat met mijn buddy.

‘Kan ik iets of iemand vertrouwen, als ik innerlijk wantrouwen ervaar. Zelfs in relatie tot iemands woorden of daden in de waarneembare realiteit? Nee. ‘Want je zou denken dat ik dan weet wat ik aan iemand (of aan mezelf) heb’. Echter het woord wantrouwen plopte prominent in mijn bewustzijn op en werd me innerlijk gewaar van de energie van wantrouwen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van een compliment van een ander innerlijk wantrouwen ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als ik een compliment ontvang vervolgens innerlijk geen vertrouwen ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als ik van iemand een compliment ontvang, wantrouwen manifesteer en me realiseer, zie en begrijp dat ik innerlijk participeer in onderdrukt ‘wantrouwen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk twijfels en angst ervaar omdat ik het waarheidsgehalte van iemands opmerking niet ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk participeer in de energie van wantrouwen omdat iemand me zegt ‘ik ben wel trots op jou prestatie’, en me realiseer zie en begrijp dat ik hiervoor de ander mind-rationeel dankbaar ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb innerlijk wantrouwen te ervaren naar aanleiding van iemands compliment, hetgeen ik in deze blog beschrijf.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een compliment associeer met positieve energie van aandacht en positieve bevestiging, hetgeen ik als kind gemist heb en als verlangen innerlijk gemanifesteerd heb vanuit mijn gedachten ‘ik krijg niet de indruk dat ik er mag zijn zoals ik ben’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik complimenten vergelijk met positieve energie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van wantrouwen ervaar hetgeen getriggerd wordt door mijn angst idee ‘zal de ander dit compliment oprecht menen’ of zit er een addertje onder het gras’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind prestaties leverde vanuit hoop, verlangen en verwachting gevoed dat mijn, in plaats van kritiek en afwijzing, gedrag positief bevestigd zou worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik teleurgesteld werd door mijn innerlijke hoop, verlangen en verwachting waarop mijn omgeving negatief reageerde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in mijn twee voorgaande blogs over ‘trots’ het aspect ‘vertrouwen’ in relatie tot mijn innerlijk wantrouwen niet onderzocht heb hetgeen ik gewaar werd in relatie tot de vraag ‘ben je ook trots op jezelf’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard  heb ‘zolang ik gedachten over iemand heb, zelf niet te vertrouwen ben’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk een ander wantrouw die me complimenteert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van een compliment innerlijk wantrouwen ervaar. Als en wanneer ik innerlijk de energie van wantrouwen manifesteer, Stop en Adem.

Ik realiseer me, zie en begrijp zodra ik innerlijk participeer in de energie van wantrouwen, twijfels en angst ervaar naar aanleiding van een (welgemeend) compliment omdat ik een compliment (positief) innerlijk vergelijk met negatieve reacties op mijn prestaties. Dit naar aanleiding van mijn hoop, verwachting en verlangen als kind.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ‘zodra ik een positief compliment ontvang, dan worden mijn prestaties gezien en gewaardeerd door mijn omgeving.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik veronderstel dat mijn positieve verwachtingen door mijn omgeving beantwoord wordt met negatieve reacties.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind de woorden van een ander wantrouwde nadat ik me innerlijk gekleineerd heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een compliment van de ander niet kan vertrouwen omdat ik in mezelf participeer in de energie van angst en twijfel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik veronderstel dat er een addertje onder het gras schuilt als mensen me een compliment geven.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de ander wantrouw omdat ik innerlijk de energie van wantrouwen ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een compliment negatief interpreteer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in relatie tot prestaties van anderen, geregeld vraag ‘ben je trots op jezelf’!!!

Als en wanneer ik innerlijk twijfel ervaar naar aanleiding van een compliment, Stop en Adem.

Ik realiseer me, zie en begrijp dat mijn interpretatie ‘trots ervaren’ negatief geladen gedachten bevat, waaruit innerlijk onderdrukte angst en twijfel emoties zijn ontstaan naar aanleiding van kind gebeurtenissen en momenten waarin ik wilde horen ‘ik ben trots op je’.

Ik stel mezelf doelen ten doel die niet afhankelijk zijn van reacties van anderen, waaraan ik me committeer en tijdens momenten waarin ik innerlijk de energie van twijfel of angst ervaar om mijn voorgenomen doel tóch te doen.

You Just have too Breath, walk and ‘Pass It On baby’. lol

Zie voor informatie onderstaande links:

http://desteni.org/

http://nlforum.desteni.org/

http://lite.desteniiprocess.com/

 

Advertenties

Dag 287 ongeschreven regels 2

Kijk, de eerste stap om mezelf te verwerkelijken als één en gelijk met deze wereld, dit bestaan, is om ‘klein’ te beginnen en van daaruit uit te breiden.

Mijn gemis aan het bekende kopje thee na school resoneert als interpretatie binnen mijn mind, die als aanleiding van mijn reacties, mijn verantwoordelijk is. Voor context klik hier.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om mijn gedachte dat ik frustratie is zich verder gaan manifesteren rechtvaardig door elementen diagnoses, de energie uit veronderstellingen van omstanders en het stigma dat hangt rond ziektebeelden, gebruik als middel om mijn mind te blijven voeden en voorzien van energetische lading.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de gedachte door aan deze elementen mind voeding toe te voegen denk dat hierdoor zelf-stigma ontstaat.

Ik realiseer hetgeen ik toesta als zodanig omdat dit in mezelf bestaat, existeert in mij, reflecteert in jij of een externe gebeurtenis, mijn interne beeld en realiteit als mind bewustzijn weerspiegeld en overeenkomstig hiermee mijn reactie genereert

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb hetgeen zich in mijn buitenwereld reflecteert in mezelf als exit fungeert waarop ik zelfvergeving toepas ontdoe van haar als in mezelf aanvaarde en toegestaan mind-energetisch-manifest.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben hetgeen in mij manifesteert het toerental van mijn mind motor in ras tempo verhoogd.

Ik vergeef mezelf, dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien en begrijpen dat diagnoses en ziektebeelden richting kan geven aan mijn herstel, als aanleiding, door zelfvergeving, ontdaan van lading, mij niet langer als zodanig kan belemmeren/besturen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als iemand zijn/haar afspraak niet naleeft dat ik participeer in de energie van de geschonden ongeschreven regel mezelf verhinder om effectief te zijn als waartoe ik in staat ben mijn wereld en realiteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik bij een afspraak verwacht dat mensen hun afspraak niet mogen schenden omdat ik denk dat ik hierdoor in reactie schiet voorbij ga aan het feit dat deze reactie reeds in mezelf existeert

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mensen ongeschreven regels moeten naleven omdat ik participeer in mijn aanname dat afspraken naleven een ongeschreven regel is waaraan anderen dienen te gehoorzamen waaraan ik mijn misvatting verbind dat ik niet langer mind reactie genereer verhinder om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn reacties omdat ik nog steeds iets buiten mezelf verantwoordelijk maak voor mijn onwetendheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik aan de betekenis moet en afspraak een geschonden ongeschreven regel verbind waardoor ik bij de woorden ‘moet’ en ‘een afspraak’ participeer in de negatief geladen energie van een geschonden ongeschreven afspraak, denk dat deze woorden mij dwang opleggen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik rond mijn navelstreek een naar gevoel ervaar en vervolgens misselijkheid omdat ik participeer in mijn mind reacties die ik voedt door mijn onwetendheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf verhinder om effectief te zijn als waartoe ik in staat ben door mijn participatie in de ongeschreven regel en de assumpties die ik hieraan verbind leef vanuit een energetische mind geladen verwachting waardoor ik bestuurd wordt door mind gedachten, gevoelens en emoties die opspelen zodra wordt afgeweken van mijn verwachting

Als en wanneer ik door een externe aanleiding intern getriggert wordt, mezelf stop en Adem.

Ik stem mezelf ten doel dat ik mezelf oprecht verantwoordelijk acht en oprecht zelfvergeving zal blijven uitschrijven op mijn mind reacties die naar aanleiding van een externe factor in mezelf zichtbaar is gemaakt

Ik stel mezelf ten doel als ik in mezelf een externe trigger-ervaar, begrijp, opvat en zie als bron van mijn innerlijk mind bewustzijn systeem, niet langer veroordeel en mezelf stop en Adem

Dag 277 wie eist wat van wie?

Afbeeldingsresultaat voor alles moet op mijn manier

Context previous blog.

Om vervolgens te voorkomen dat ik moest ontdekken dat in zekere zin denk mijn manier is niet goed genoeg, wilde verbloemen dat ik minder ben dan anderen, de eenvoudigste oplossing was dat ik er automatisch en gemakshalve van uit ging dat de manier waarop anderen te werk gaan beter was/is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om gemakshalve ondergeschikt maak aan anderen verwar met me schikken naar mijn gedachte ‘ik denk dat anderen beter zijn’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om vanuit mijn participatie in onderschikt gedrag denk dat ik anderen moet evenaren. Ik realiseer me dat ik resoneer met minder wil compenseren door van anderen te eisen dat zij mijn gevoel van minder wegnemen door hen te controleren.

Mijn manier is minder. De manier van de ander is beter. Gemakshalve maskeer ik mijn minder door anderen te controleren door van hen te eisen en hen controleer waardoor ik positief geladen energie genereer waarmee ik mijn negatief geladen minder compenseer vervolgens mezelf manipuleer.

Wie van wie eist is dus mijn mind reactie die reageert op een ogenschijnlijke externe verandering die ik zintuiglijk waarneem in mijn omgeving waar ik van schrik of me ongemakkelijk bij voel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik denk dat mijn onbewuste gedachte ontdekt zal worden dat ik ongeschikt ben en minder me ondergeschikt maak vergelijk met anderen waar ik van denk dat ik minder ben waardoor ik hen onbewust beter acht.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de controlefreak ging uithangen en medewerkers ging dwingen om te werken volgens door mij bepaalde procedures die bepaalde hoe iedere stap van het werk uitgevoerd moest worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mensen volgens mijn uitgewerkte procedure liet/laat werken, mijn controle is om mijn ongeschiktheid te verbergen, waardoor ik negatief geladen energie in mezelf genereer uit en compenseer met controle eisen.

Als en wanneer ik te werk ga volgens een vooraf bedachte procedure, mezelf stop en adem.

Ik realiseer me dat mijn participatie in angst gebaseerd is op mijn gedachte dat ik denk dat anderen beter zijn in hetgeen zij leveren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik resoneer met angst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn angst baseer op ervaringen in het verleden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn gedachten en reacties baseer op een herinnering dat ik denk dat anderen beter zijn in hetgeen zij leveren.

Ik realiseer me dat mijn participatie in veeleisendheid mezelf verhindert om mijn minderwaardigheid te onthullen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn participatie in veeleisendheid rechtvaardigt om mijn minderwaardigheid niet te onthullen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om de vindingrijkheid en creativiteit van medewerkers te onderwerpen aan mijn eisen, toegestemd heb om mijn minderwaardigheid te onderhouden en te doen in mijn wereld en realiteit, en dus mezelf verhinder om zo effectief te zijn als waartoe ik in staat ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik uit angst voor mijn eigen positie, door middel van procedures de creativiteit en vindingrijk van medewerkers en mezelf ondermijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door mijn participatie in ongeschiktheid ging eisen zodra anderen afwijken van mijn realiteit lichte irritatie ontwikkel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in relatie tot de manier van werken van identificatie-figuren en situaties in mezelf lichte irritatie, angst, schaamte, onzekerheid, gevoelens van minderwaardigheid in mezelf twijfel toegestaan en aanvaard heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ‘als mijn medewerkers beter werk afleveren’ dan straalt dat af op mijn onzekerheid en dat gaat ten koste van mijn status.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn kwetsbaarheid ondergeschikt heb gemaakt aan eisen waardoor ik mijn gevoel van kwetsbaarheid onderdruk.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn gevoel van kwetsbaarheid onderdruk vervolgens lichte irritatie ervaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door lichte irritatie in mezelf fysieke klachten ontwikkel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als gevolg van slechte ervaringen in het verleden die ik als zodanig negatief geïnterpreteerd heb in woorden ik kan anderen niet vertrouwen, dat ze goed werk zullen leveren.

Want het is me al eens overkomen dat mijn werkwijze, mijn manier van werken verkeerd ging, waardoor ik in relatie tot mijn ervaring met samenwerken feedback als kritiek ervaar waardoor ik vervolgens lichte irritatie en fysieke klachten in mezelf ervaar en vervolgens vanuit deze mind reactie het werk van anderen automatisch bekritiseer.

Dit alles gebeurt in minder dan een fractie van een seconden. Ik realiseer me dat ik mijn irritatie compenseer met wegvluchten uit een situatie, anderen bekritiseren, beschuldigen en mijn aandeel ervaren als kritiek. Ik realiseer me dat ik me in relatie tot opvoedingseisen heb aangepast aan kritiek door de gevolgen ervan in te slikken waardoor deze negativiteit in mijn fysiek opgeslagen ligt waardoor ik pijnklachten ontwikkel.

Ik realiseer me dat ik door mijn manier van interpreteren ging denken, dus moet ik ze/degenen waarvan ik denk dat ze mij afzeiken en negatief evalueren, me uitlachen en daarom alleen maar kritiek leveren op mijn bijdrage, goed controleren.”

Ik realiseer me dat controle een goede manier kan zijn om levensgevaarlijke of ongewenste situaties te voorkomen. Ik realiseer me dat ongewenst een vooronderstelling is waardoor ik extra alert ben op de bedoelingen en oprechtheid van anderen, hetgeen ik als zodanig in mezelf aanvaard heb en toegestaan.

Ik realiseer me dat wantrouwen een hardnekkig patroon in mezelf is waardoor ik onzeker en angstig ben in relatie tot mensen waarmee ik een vertrouwensband wil aangaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te participeren in wantrouwen een hardnekkig patroon in mezelf cultiveer waardoor ik onzeker en angstig ben mezelf verhinder in relatie tot mensen waarmee ik een vertrouwensband wil aangaan, niet aanga/betwijfel.

Ik realiseer me zolang ik mijn Zelfoprecht afwijs, door wantrouwen anderen wegduw om mijn gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid en angst binnen mijn Zelfoprecht te maskeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn Zelfoprecht afwijs wantrouw, anderen wegduw om mijn gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid en angst binnen mijn Zelfoprecht te maskeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb vast te houden aan mijn bepaalde manier van werken uit angst voor verandering.

Ik stel mezelf ten doel anderen dat ik mezelf niet langer zal dwingen om volgens mijn mind te werken.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn afspraken naleef waardoor ik blijk geef dat ik mijn Zelfoprecht wil herstellen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door mijn manier van werken mijn Zelfoprecht kort.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door mijn houding, gedrag en strikte procedures mezelf verhindert heb de vindingrijkheid van mezelf en anderen in Hier te zien en ervaren.

Ik realiseer me dat het aan de ene kant niet erg is als ik niets meer wil van het leven, dat ik vervolgens veiligheid en zekerheid moet aanvaarden en binnen mijn wereld en realiteit zal moeten toestaan dat alles hetzelfde zal blijven.

Door dingen bij het zelfde te laten sluit ik mezelf buiten van verandering. In mijn volgende blog beschrijf ik mijn ervaring met mezelf buiten sluiten.

wordt vervolgd…

Dag 263 blanco mind

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de werkelijkheid in Hier in mijn voordeel verdraai en die illusie vervolgens aan anderen en mezelf als DE werkelijkheid voorhoudt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mijn verleden, heden en toekomst zorgvuldig gereconstrueerd en er een verhaal van gemaakt waar geen spelt tussen te krijgen valt en me lang genoeg in de uitvoering ervan niet verantwoordelijk heb gemaakt voor mijn gedrag, daden, denken, voelen en emotioneel reageren op gebeurtenissen en mensen in mijn leven en realiteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb tijdens de uitvoering me niet laat aanspreken op mijn gedraai en gekonkel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik denk dat ik gelijk heb, al ziet de hele wereld dat anders.

En het ernstige van de zaak is, hij komt er nog mee weg ook! De mind is doortrapt en geraffineerd. Zijn gedrag en gemanipuleer worden gekenmerkt door een mateloos en massief egocentrisme. Als we hem zien opereren, door de kieren van de werkelijkheid wegglippend als een aal, stemt het ons soms tot braken. Zijn gedrag maakt ons ziedend. Maar voelen we ons machteloos?

Nee, want we kunnen onze vinger er achter krijgen. Zodat hij ons niet voortdurend ontglipt. En als hij ons ontglipt dan ontkent hij dat hij slachtoffer is van de situatie, dan blijven we achter in verbijstering en ontreddering.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf achter een laag alcohol weggemoffeld mijn mind verdooft heb. Ik realiseer me dat ik me zo  gevoeld heb nadat mijn juf me buiten sloot. Nadat mijn vader wekenlang wegbleef. Zonder bericht konden zij mijn hoop en verlangen naar mijn thuiskomst in Hier manipuleren. Wat ik dacht dat zij deden heb ik als zodanig in mezelf aanvaard en toegestaan. Mijn taal, mijn moraal.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mijn interpretatie van de moraal die hier beschrijf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat deze onwetendheid me razend maakte waardoor ik geïrriteerd en van slag raakte.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb in mijn denken zo een korset te creëren van een werkelijkheid die me past.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de gedachte ‘hoe kan ik zo blind zijn geweest voor de waarheid’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zo goed in mijn eigen illusie kon geloven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik zo ongehinderd mijn egocentrisme kon uit leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik ondanks de last van mijn geweten de waarheid omtrent mezelf en anderen nog niet kon zien.

Maar doe ik in de kern niet hetzelfde? Misschien minder uitbundig en minder publiekelijk. Handelend vanuit mijn mind verdraai ook ik voortdurend de realiteit. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb telkens iets van mijn leven en van mijzelf heb getoond dat het niet is en dat ik niet ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mijn onophoudelijk wispelturige laconieke gesjoemel met mezelf en mijn gedragingen.

Als ik Oprecht ben en mezelf waarachtig uitdruk’ dan zal me pijnlijk duidelijk worden dat ik voortdurend binnen de waarheid in Hier een leugen heb gecreëerd en mezelf voor de gek houd.

Ik realiseer me dat het mijn betrouwbaarheid is in volle waarheid te staan, te handelen en vervolgens te wandelen.

Kan ik tenslotte medeleven tonen aan mezelf of elke andere leugenaar en manipulator? ‘Ja want dat ben ik ook!’ en kan ik vervolgens vanuit dit mezelf onder ogen komen een brug slaan naar al die andere menselijke mensen?

In ieder geval maakt het me minder moreel superieur en meer solidair. Mijn eigen mind liegen en manipuleren erkennen en toe-eigenen maakt me in ieder geval oprechter voor en minder reactief naar mijn medemens toe.

Trek op een Blanco mind?

Investigate Desteni, investigate the forum where one is invited to write oneself out in self-honesty and where any questions regarding the Desteni Material will be answered by Destonians who are walking their own process. Visit the Destonian Network where videos and blogs are streamed daily. Suggest to also check out the Desteni I Process and Relationship courses as well as the FREE DIP Lite course