Dag 431 revolt against adjustment

Door mijn vorige blog ben ik me ervan Gewaar dat ik angst heb om te rebelleren – lees: voor mijzelf staan en dus mijn mind richting wandelen.

Revolt is een Engels woord dat vertaald kan worden als rebelleren of opstand. Het betekent ergens tegen in opstand komen. Ook wel rebelleren tegen iets of iemand.

Rebelleren – klinkt voor mij – voor mijzelf staan is in opstand komen tegen iets mezelf. Dit wordt getriggerd door iets of de ander waaraan ik mij in het verleden aanpast heb door mijzelf en mijn wensen te onteren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik angst heb om te rebelleren, niet voor mijzelf te staan en mijn mind richting te wandelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn best heb gedaan om bij anderen in de smaak te vallen en niet voor mijzelf staan wat gebaseerd was op angst gedachten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij miskent voelde niet om ondersteuning durfde te vragen uit angst, getriggerd door gedachten gebaseerd op angst herinneringen waardoor ik in mijzelf angst voor kritiek ervaar zodra ik mijn wensen kenbaar maak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij aanpas aan de manier waarop mijn omgeving/persoon communiceert onder invloed van angst voor kritiek bepaal dat ik mijn wens vaak niet communiceer want dat is onnozel en simpel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij onvoldoende gerealiseerd heb dat ik de energie van conflict in mijzelf wil vermijden die ik in mijzelf manifesteer omdat ik mijzelf veroordeel met woorden hulp en ondersteuning vragen is onnozel of simpel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij vaak aangepast heb aan situaties of mensen omdat ik onrust en conflict (negatief) in mijzelf wil voorkomen/vermijden en door mijn angst om mijn wens uit te spreken heb ingeslikt omdat ik dacht dat ik door mijn wensen te onderdrukken in mijzelf een positief gevoel zoals me rustig en vredig voelen zou herstellen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf de energie van conflict en onrust heb ervaren in mijzelf getriggerd werd door de reacties van de wereld en mensen om mij heen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn onderdrukte angstgevoelens mijn sociale omgeving heb ervaren in termen van macht en controle want ik dacht dat andere mensen en de wereld om mij heen het altijd voor het zeggen had.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een goed mens wilde zijn door méér aan het welzijn van anderen te denken dan aan het welzijn van mezelf.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik me schuldig voel als ik mezelf op de eerste plaats zet’ omdat ik ervan overtuigd ben dat ik anderen dan geen plezier doe.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht dat ik anderen een plezier moest doen ook als zij mij iets onredelijks hebben gevraagd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik niet ben opgekomen voor mijn behoeften omdat op mijn wensen zo onbeduidend gereageerd werd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn langdurige aanpas gedrag in mijzelf energie van woede heb ontwikkelt omdat ik op onredelijke vragen van anderen niet mijn mening gecommuniceerd heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn doen en laten liet bepalen door de invloed van situaties of andere mensen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht als ik niet doe wat anderen willen bang was dat ze me dat betaald zouden zetten, kwaad werden en mij zouden afwijzen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf de energie van woede heb ontwikkelt omdat ik niet mijn grens/wensen of angst gecommuniceerd heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik woede in mijzelf bij voorkeur wil(de) ontwijken en dus onderdrukt heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de keuze heb gemaakt dat ik aardig, vriendelijk en gemakkelijk was voor anderen omdat ik dacht als ik wel goed met anderen kan opschieten, door hen gewaardeerd werd omdat zij mij zouden zien als iemand die flexibel, inlevend en begripvol is.

Ik vergeef mijzelf dat zelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij profileerde als een persoon die zich gemakkelijk aan mensen en situaties aanpast.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik als kind getuige was van fysiek en verbale woede uitbarsting van D en naar aanleiding van deze ervaring destijds met mijzelf de afspraak heb gemaakt ‘ik zal niet boos reageren’ en wel vriendelijk, begripvol en inlevend omdat ik veronderstelde dat ik door mijn gedrag en aanpas profilering woede en agressie kon voorkomen waardoor ik mijzelf door mijn positieve benadering de goede vrede in mijzelf kon herstellen en bewaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de woede uitbarsting van D geïnterpreteerd en woorden aan toegekend heb zoals onbeschoft, wreed, onveilig, onvoorspelbaar en onbegrijpelijk waardoor ik in mijzelf nare gevoelens van machteloosheid, onveiligheid, angst en dreiging die ik destijds heb ervaren en als zodanig geïnterpreteerd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf negatief geladen energie manifesteer door aandacht te schenken aan woorden machteloosheid, onveiligheid, angst en dreiging, deze emotionele energie in mijzelf onderdrukt heb omdat ik overgeleverd was (en mij dus overgeleverd heb) aan de heersende macht en controle van D (een ander) waardoor ik mij niet langer beschermd, begrepen, welkom en veilig kon voelen.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn nare onderdrukte gevoelens van onmacht en onbegrip wel die ik daadwerkelijk gevoeld heb onderwerp was van mijn onderdrukte angst voor conflict en woede in volgende blogs en de lessen verder beschrijf en zelfvergeving uitschrijf,

wordt vervolgd.