Dag 351 Living word: scepticisme

Eens verslaafd altijd verslaafd. Verslaafd!!! Maar waaraan?

Scepticisme: het standpunt van sommigen, die aan alles twijfelen. De gezonde vorser, die kritisch is en voorzichtig, blijft sceptisch, totdat hij door de feiten overtuigd wordt. De scepticus is nooit te overtuigen.

Feit is dat informatie specifiek moet zijn.

Wat betekent de uitdrukking informatie?

de informatie

zelfst.naamw. (v.)

Uitspraak: [ɪnfɔrˈma(t)si]

gegevens die je kennis vergroten

Voorbeelden: `Alle informatie over de cursus staat op onze website.`, `Ik zal informatie over deze speciale reis inwinnen bij het reisbureau.`
Synoniem: Info
ter informatie (om te informeren) `Ter informatie geef ik u deze folder mee.`

Informatie [1]

Informatie is al wat van buitenaf (zender) als bericht, als overdracht van kennis of gegeven tot iemand komt.Informatie kan bij een gebruiker (ontvanger) de kennis over of het inzicht in bepaalde zaken vergroten. Informatie kan ook als ‘trigger’ werken voor de gebruiker (ontvanger) en hem tot bepaalde acties (gedachten, gedrag) aanzetten of emoties, gevoelens, beelden, herinneringen of woorden bij hem opwekken.

 Informatie [2]

Geformaliseerde (op informatiedragers gezette) gegevens die voor gegevensverwerkende machines zoals computers als invoer kunnen dienen. Dit is de betekenis van de term informatie in de huidige informatietechnologie. Men bedoelt met informatie gegevens in de vorm van alfanumerieke velden die op formele wijze zijn opgeslagen in databases. Met de ontwikkeling van multimedia en virtual reality kan de computer ook niet-geformaliseerde en ongestructureerde gegevens, en daarmee allerlei immateriële producten, opslaan. Wij gebruiken in dit boek de term informatie in deze betekenis weinig. Onze voorkeur gaat uit naar termen als ‘gegevens’, ‘documenten’ of ‘objecten’ [2].

http://home.kpn.nl/daanrijsenbrij/vision/nl/begrip2.htm

Een voor de mens begrijpbaar bericht of gegeven.

http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Woordenlijst.pdf

Informatie is: berichten, nieuws, en alles wat iets toevoegt aan wat we al wisten of verwachtten. De vrijheid van informatie is in het VN-verdrag (BuPo) omschreven als de vrijheid tot het zoeken, ontvangen en uitdragen van inlichtingen en ideeën van welke aard en in welke vorm dan ook, ongeacht grenzen. De wet kan hieraan echter beperkingen opleggingen, bijv. ter bescherming van de rechten van anderen en van de openbare orde. Schendingen van het recht op informatie heten censuur zie verder…

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/informatie

Mijn interpretatie bevat informatie waarmee ik mijn wereld en realiteit vergelijk, hetgeen gedachten bevat voorzien van gegevens verkregen uit voorbeelden, ervaringen en herinneringen waarmee ik overeenkomstig de gegeven omstandigheden, context, gebeurtenissen of mensen, aanwezige feiten in mijzelf orden, hetgeen ik als zodanig in mijzelf heb aanvaard en toegestaan.

Naar aanleiding van contacten met hulpverleners uit de verslavingszorg heb ik overeenkomstig hun informatie verstrekking in mijzelf aanvaard en toegestaan ‘eens verslaafd altijd verslaafd, werd ik sceptisch met betrekking tot het gebruik van alcohol.

Sounding: sceptisch= the fear kept in me. So this thoughts kept the fear actual as existance within me. It kept me away from alcohol and alcohol drinking contexts and atmosfeers where my friends drink alcoholic drinks. Kept = bewaard. Keep=stick into the mantra thinking fear.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard ik werd de scepticus

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik scepticus werd die zijn wereld en realiteit vergeleek met informatie van zogenaamd goedbedoelende professionele hulpverleners.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik toen ik wel alcohol gebruikte dacht ik: ik heb gefaald.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik een uitglijder had dacht ik ben mislukt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn wereld en realiteit vergeleek met informatie van anderen en dacht ‘het is mij niet gelukt om droog te blijven’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat de gezonde vorser in mij twijfelde aan mijn zelfoprecht, gedachten produceerde, mij óók ooit heeft aangezet tot gedachten die mij ondersteunde te denken dat ik mijn leven kon veranderen.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat het effectief is om sceptische overtuigingen in mijzelf te betwijfelen en onderzoek naar het gebruik van alcohol te ervaren want nadat ik drienenhalfjaar droog heb gestaan dronk ik per vergissing een teug alcoholisch bier uit een glas dat gebroederlijk naast mijn glas stond gevuld met alcoholvrij bier.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door uitspraken van verslavingsdeskundigen in mijzelf scepsis en angst heb ontwikkelt ten aanzien van mijzelf toestaan om alcohol te drinken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken ik mag geen alcoholisch bier drinken ontleend heb aan de mantra want eens verslaafd is altijd verslaafd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf toegestaan en aanvaard heb dat als ik drink mij vergist heb

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn ouders per vergissing en ongepland in verwachting waren geraakt van Janneman

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedacht heb naar aanleiding van de woorden van een medewerkster van ouders die mij vertelde dat ik een vergissing was en dat mijn ouders door mij moesten trouwen dacht dat zij vaak ruzie hadden door mij

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik mij realiseer zie en begrijp dat de woorden die ik heb gedacht mijn angst en weerstand veroorzaken, gegevens zijn die ik als informatie vergelijk met de aanwezige informatie in mijzelf waaraan ik mijn gedrag ontleen waarvoor ik niemand anders dan mijzelf verantwoordelijk kan maken.

Als en wanneer ik anderen buiten mij verantwoordelijk maak voor mijn reactie dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij dat ik de relatie leg tussen informatie in mijzelf en de gegevens die anderen buiten mij communiceren aanleiding vormt voor dat wat ik in mijzelf heb aanvaard en toegestaan.

Ik stel mijzelf ten doel om de informatie die kleeft aan woorden in mijzelf bron van onderzoek te maken in het kader van de zelfcorrecties die ik wil vertalen naar doelen die ik zelf bepaal naar aanleiding wat het beste is voor Alle Leven waarvan deze schrijfoefening onderdeel maakt in het ontkrachten van geladen energetische woorden.

Ben je geïnteresseerd om zelf verantwoordelijk te zijn voor de betekenis van jouw woorden die je dagelijks automatisch denkt en waardoor je niet effectief kiest om Levende Woorden keuzes te maken? Interesse om je Leven Woordenschat te wandelen, kijk dan op onderstaande link en meld je snel aan:

http://lite.desteniiprocess.com/

Advertenties

Dag 314 see that I failed

Bij aanvang van mijn zelfstandig ondernemerschap had ik een bepaalde ambitie voor ogen. Na verloop van tijd is gebleken dat de fysieke lat te hoog lag. Vanaf dat moment in 2001 begon ik keuzes in te zien die uit psychische overwegingen werden gevoed.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien dat ik vanuit mijn veronderstelling en participatie in minderwaardigheid extern zocht naar aanmoediging waarmee ik mijn zelfgecreëerde negatieve minderwaardigheid gedachten wilde overwinnen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik verzuimd heb dat ik mijn gevoelens van minderwaardigheid niet eerder oprecht onder ogen ben gekomen in mijn hang naar positieve aandacht

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet wetende dat ik eerst de aspecten die aan de basis liggen van mijn minderwaardigheid moet onderzoeken en beschrijven wat ik ook ervaar als oprecht onder ogen komen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zolang de aspecten die aan minderwaardigheid bijdragen weggestopt en onderdrukt in mezelf existeren hun overeenkomstige energie genereren zolang gedachten, gevoelens en emoties zich blijven manifesteren naar aanleiding van triggers in hier

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik met positieve aandacht mijn mind bewustzijnssysteem minderwaardigheid wilde maskeren met externe aanmoediging

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vanuit mijn veronderstelling bezien wilde voorkomen dat ik negatieve energetische lading zou manifesteren door negatieve aspecten van minderwaardig met externe aanmoediging te onderdrukken me niet realiserend dat de oorsprong van minderwaardigheid als energetische aanhechting aan mijn fysiek ondanks aanmoediging toch zou blijven bestaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ondanks aanmoediging toch de verschillende aspecten van minderwaardigheid in mezelf gewaar werd dikwijls negativiteit zoals jaloezie en angst, wrok en haat, hebzucht en geldingsdrang in mijn wereld en realiteit gemanifesteerd heb wilde verbloemen met positieve externe aandacht en aanmoediging in de vorm van erkenning, waardering en knuffels

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door mijn gevoelens van minderwaardigheid een sterk verlangen kreeg en snakte naar externe aanmoediging en bevestiging om mijn gevoelens van minderwaardigheid te elimineren dacht dat ik de aanleiding en het voortbestaan van minderwaardigheid negeren kon

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door mijn hunkering naar aandacht en aanmoediging afhankelijk werd van positieve externe bevestiging om mijn innerlijke onzekerheid en angst op te heffen onwetend van het feit dat je iets wat negatief is fysiek uitwerkt als een ontsteking de ontsteking vanaf de wortel moet verwijderen zoals de tandarts ontstoken tandvlees moet verwijderen zodat het tandvlees kan genezen en herstellen waarmee niet vaststaat en gezegd is dat de bron van het ontstaan, de oorsprong waaruit de ontsteking ontstaat is verwijderd of zoals in mijn blog over de hond zodra de hond zijn tanden niet toont dat daarmee mijn angst voor blaffende honden als sneeuw voor de zon is verdwenen me realiseer zie en begrijp dat ik de oorsprong van minderwaardigheid onder ogen moet komen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vanuit mijn standpunt van minderwaardigheid personen die zich positief wilde profileren beoordeelde als geldingsdrang en de aspecten van geldingsdrang van deze persoon als negatief heb bestempelt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vanuit mijn visie op minderwaardigheid mensen in mijn omgeving binnen een oogopslag vanuit mijn negatief geladen visie vaak negatief beoordeelt heb me realiseer dat ik het Zelfoprecht Leven Gewaar-zijn in zijn geheel als eenheid en gelijkheid vanuit mijn af-gescheidenheid genegeerd heb omdat zijn/haar geldingsdrang in mij negatieve wrok opriepen waardoor ik het Zelfoprecht van deze persoon genegeerd heb omdat ik door wrok bevangen binnen mijn wereld en realiteit naar aanleiding van mijn beeld van geldingsdrang alleen de negativiteit van geldingsdrang zag

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mensen die zich op hun specifieke manier onderscheiden, mensen die succesvol zijn en zich onderscheiden omdat zij hun ambitie waar maken en realiseren, afweken van mijn negatief geladen mind projectie dat ik door hun onderscheidingsvermogen en ambitie wrok in mezelf gewaar werd deze mensen hiervoor dankbaar ben en mijn minderwaardigheid los kan zien van de persoon die mij dit inzicht heeft gebracht omdat ik inzie en begrijp dat ik op mijn wrok gevoelens zelfvergeving kan uitschrijven en kan integreren in mezelf als bewuste flagpoints waarop ik actie kan ondernemen zodra ik wrok reacties in mezelf gewaar ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door negatieve eigenwaarde uitlopende effecten had op mijn gedrag me daardoor in groepsgesprekken vaak te bescheiden opstel en mijn woorden inslik en me afzijdig houd of door anderen en mezelf te doen geloven dat anderen beter zijn dan mij in één op een gesprekken omkeer en mezelf ten opzichte van de ander de ander doe geloven dat ik meer in staat ben dan ik aankan me realiseer dat ik beweeg tussen bescheidenheid en ambitie dat ik me juist wel wil profileren en ambitie in mezelf vanuit minderwaardigheid herken als een vorm van negatieve geldingsdrang dat ik hierin de juiste verhouding en repertoire zoek door op mijn gevoelens van minderwaardigheid zelfvergeving uit te schrijven zodat ik vanuit zelfcorrectie uit mijn positie van minderwaardigheid en afzijdig zijn stap vanuit Levende woorden mijn correctie wandel

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik uit angst voor kritiek aan mezelf ging twijfelen in mijn ogen angst kreeg om te falen duidt op minder waard te zijn dan anderen omdat zij succesvol zijn heeft geleid tot hogere ambities en veel uren per week ging werken met tot gevolg een burn-out in combinatie met overmatig alcohol gebruik om de gevoelens van down zijn te reguleren

wordt vervolgd….

 

 

 

Dag 284 prestatiedruk

Afbeeldingsresultaat voor ongehoorzaam gedrag

Voor context zie blog 282

Ik realiseer me dat ik naar aanleiding van de woorden van omstanders en supporters vooraf aan de finale van een voetbalwedstrijd in mezelf prestatiedruk heb geaccepteerd en opgebouwd.

De energie die ik aan deze woorden heb verbonden resoneert in een moment dat ik een prestatie moet leveren.

Ik heb moeite om doelen te formuleren. Doelen geven mij inzicht in welke dingen en afspraken ik moet voldoen. Als me dit niet lukt denk dat ik heb gefaald en teleurstelling in mezelf ervaar.

Ik realiseer me ik heb aan een ongeschreven gedragsregel de woorden afspraak en moet gekoppeld waaraan autoriteiten en mensen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van mezelf en anderen zich moeten houden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door de woorden van omstanders in mezelf prestatiedruk toegestaan geaccepteerd en aanvaard heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik aan een ongeschreven gedragsregel de woorden afspraak en moet heb gekoppeld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat autoriteiten en mensen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van mezelf en anderen zich moeten houden aan mijn veronderstelling dat aan afspraken houden een ongeschreven regel is waaraan ik mijn voorwaarden heb verbonden

Als en wanneer ik aan prestatiedruk onbewust de woorden ‘moet’ en ‘afspraak’ verbind in relatie tot een geschonden ongeschreven regel die niet wordt nageleefd, Ik mezelf stop en Adem.

Ik realiseer me dat ik aan moet en afspraak een geschonden ongeschreven afspraak verbind waardoor ik bij de woorden ‘moet’ en ‘een afspraak’ participeer in de negatief geladen energie van een geschonden ongeschreven afspraak rond mijn navelstreek een naar gevoel ervaar en vervolgens misselijkheid, mezelf verhinder om effectief te zijn als waartoe ik in staat ben.

Ik stel mezelf ten doel dat ik naar aanleiding van woorden van omstanders en anderen bij prestatiedruk, mezelf stop en adem.

Ik realiseer me bij prestatiedruk mijn participatie in de negatief geladen woorden moet, afspraak mezelf afhankelijk maak, tijdens commentaar/kritiek van anderen, participeer in de energie van geschonden ongeschreven afspraak door deze veronderstelling mezelf verhinder om bij commentaar kritiek ervaar van anderen onder druk sta waardoor ik denk om niet te kunnen functioneren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik van anderen verwacht dat zij nalatig zijn

Ik realiseer me als zij/anderen hun afspraak niet naleven dat ik participeer in de energie van de geschonden ongeschreven regel bij een afspraak verwacht dat mensen hun afspraak niet mogen schenden en dienen na te leven omdat ik participeer in mijn aanname dat afspraken naleven een ongeschreven regel is waaraan anderen dienen te gehoorzamen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als zij/anderen hun afspraak niet naleven, participeer in de energie van de geschonden ongeschreven regel

Ik vergeef emzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik bij een afspraak verwacht dat mensen hun afspraak niet mogen schenden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien en begrijpen dat anderen die hun afspraken niet naleven voor mij aanleiding is dat ik participeer in mijn aanname dat afspraken naleven een ongeschreven regel is waaraan anderen zich dienen te gehoorzamen, rechtvaardigt dat ik aan afspraken woorden ‘moet’ verbind waaraan anderen zich moeten houden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat door afwijkend gedrag van anderen verwacht dat zij dit veranderen waardoor dit mij niet negatief beïnvloedt

Ik stel mezelf ten doel bij afwijkend gedrag van anderen dat ik moet staan voor hetgeen ik met mezelf overeen gekomen ben verantwoordelijkheid aan mezelf en anderen toon voor hetgeen ik met mezelf overeenkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 276 moet alles op mijn manier?

Afbeeldingsresultaat voor alles moet op mijn manier

Moet alles op mijn manier? De manier waarop ik situaties wil bepalen waardoor ik de neiging heb dat ik geloof dat mijn manier dé manier is!

Ik realiseer me hoe vaker ik dacht te weten hoe het werk gedaan moest worden, dat ik mijn aannames automatisch aan mijn medewerkers liet weten de manier waarop en hoe zij volgens mijn inzicht te werk moesten gaan. Ik realiseer me door op de automatische piloot mijn manier te communiceren me realiseer dat ik eigenlijk denk dat mijn manier de beste is!?

Het gevolg van mijn gedachtengang is dat als ik het op mijn eigen manier doe het resultaat niet afwacht maar dat ik impulsief en direct ingrijp. Ik realiseer me dat ik in zekere zin mijn eigen manier van doen zo belangrijk vindt dat ik de manier waarop iemand anders werkt afkeur en wil vervangen door mijn eigen manier van werken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in zekere zin mezelf en mijn eigen manier van doen in tegenstelling tot iemand anders zo belangrijk vindt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de manier waarop iemand anders werkt afkeur en in zekere zin wil vervangen door mijn eigen manier van werken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn eigen manier van werken zo belangrijk vond dat ik iedere andere manier afkeur en in zekere zin probeer te bewijzen dat die andere manier niet goed is.

In zekere zin betekent voor mezelf dat ik de begrippen die ik aan mijn waarneming toeken/interpreteer vergelijk als de beste manier ten opzichte van hetgeen waarmee ik vergelijk.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind vaak dacht dat mijn manier niet goed was en vaak zonder uitleg van redenen dacht dat de manier van de ander beter was en die van mezelf minder.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik probeer te bewijzen dat ik mijn eigen manier van werken zo belangrijk vond dat ik in mijn reactie en feedback onbewust iedere andere manier afkeur.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vervolgens probeerde de ander te dwingen niet op zijn eigen manier te werken maar op mijn manier.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik feedback op mijn bijdrage heb ervaren als afwijzing van mijn manier van werken als kritiek heb ervaren van degene die mij vertelt hoe ik moet werken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind dacht dat mijn omgeving voortdurend zocht naar manieren die het meeste rendement opleverde dat ik dacht dat er voor mijn beleving en ervaring geen oor en oog was.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik dacht dat mijn omgeving primair gefocust was op rendement en resultaat voorbij aan mijn beleving waardoor ik het zakelijke aspect van mijn klantvriendelijke opvoeding ervaren heb als kil en oppervlakkig gedoe/gezeur.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik oppervlakkig werd in mijn benadering van medewerkers en primair oog en oor had voor resultaat en rendement.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik het menselijke aspect en oog voor de menselijke verhouding verloochend heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik dacht het menselijke aspect te corrigeren/stabiliseren met rendement en zakelijk resultaat waardoor ik dollartekens in mijn ogen kreeg en het menselijke uit het oog verloor.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik correctie en stabilisatie manieren heb vastgelegd in procedures, werkwijzen, machines, werkprocessen waarmee ik wilde dat de werknemers zich gingen aanpassen aan deze procedures, cq aan mijn mechanische mind structuren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik medewerkers op deze/mijn manier kon dwingen om volgens de door mij bepaalde procedures te werken waardoor ik hun vindingrijkheid en toewijding aan hun creativiteit heb onderschat en mijn manier heb overschat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik er een handje van had om mijn eigen manier van werken vast te willen leggen en medewerkers te vertellen dat ze moesten werken volgens de door mij vastgelegde/bepaalde manier van werken.

Ik realiseer me dat mijn behoefte om anderen te laten werken op mijn specifieke manier ingegeven werd door de behoefte om een bepaalde kwaliteit te realiseren, werken volgens (voor context zie link) strenge HACCP eisen, veiligheidsprocedures, kosten-baten analyses en hoog rendement normen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn manier heb aanvaard uit angst om kritiek te voorkomen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik gezag uitoefen uit onzekerheid, mijn werkwijze niet met overleg en dialoog wil onderbouwen, wil ontwijken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik medewerkers wilde controleren met werkprocessen en opgelegde werkinstructies om mijn onzekerheid over de uitkomst van het communicatieproces te verhullen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb omdat ik huis uit feedback als kritiek heb opgevat onzeker werd over mijn bijdrage en dacht ‘kan ik er wel op vertrouwen dat medewerkers hetzelfde product leveren, als zij niet op dezelfde manier werken zoals ik voor hen bepaal?’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik er geen vertrouwen in had dat een andere procedure hetzelfde resultaat kon leveren.

Als en wanneer ik kritiek heb op een in mijn beleving afwijkende handeling of gedrag van mensen uit mijn omgeving, mezelf stop en Adem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door afwijkend gedrag van mensen of veranderingen in mijn omgeving lichte irritatie ervaar.

Als en wanneer ik getriggert door afwijkend gedrag van mensen of veranderingen in mijn omgeving lichte irritatie ervaar, mezelf stop en Adem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik lichte irritatie onderdruk ervaar in mijn borst en longen waardoor ik al geruime tijd last heb van een vervelende hoest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om mensen te laten werken op mijn manier onzekerheid over mezelf een minderwaardigheidscomplex kan noemen en mezelf niet goed vinden zoals ik ben.

Ik realiseer me dat ik onbewuste en bewuste vragen heb/had “is mijn manier van werken wel de juiste manier” en “zullen anderen mijn manier van werken wel goed vinden.”

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door onzekerheid gekweld anderen wilde controleren met procedures bij afwijkend gedrag lichte irritatie in mezelf heb aanvaard en toegestaan omdat ik denk dat mijn manier van werken niet goed genoeg was waardoor ik ging twijfelen aan mijn manier van werken, met name in relatie tot situaties en mensen waar de focus strikt ligt op de inhoud en procedures waarbij het betrekkingsniveau van de communicatie onbelicht blijft.

Ik begin me steeds vaker te realiseren dat mijn ervaring met zelf-vergeving in het bijzonder best interessant is, want in het toepassen van zelf-vergeving, bijvoorbeeld de woorden “Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om angst te ervaren”, ervaar ik in die woorden – als/omdat ze effectief en met zekerheid gesproken zijn, een onmiddellijke vrijlating ervaren.

wordt vervolgd…