Day 532 intonation of my voice

I changed the Intonation of my voice to deal with my inner experience. I realize see and understand that I twist the Intonation of my voice when I experience Anger or insecureness. Perhaps I am experience myself insecure, get angry and then twist my voice as a twist of my mind to do not have to experience the anger in my body and mind. Twist by voice choice to Stop my mind noise.


The funny guy personality


Selfhonestly Selfforgiveness.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I made the decision that I do not have to experience anger.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I as a child made the decision I do not want to experience anger after physical abuse what appeared by anger which I witnessed.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I was witness of physical abuse.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I made the decision I have to suppress anger when I experience Anger because I do not have to abuse someone when I experiencing anger.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I was afraid to show or treat someone from the startingpoint of anger.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I relate anger with physical abuse.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I respond passively aggressively when I experience inner anger.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I twist my voice, And then point my eyes to the floor ‘look away’ when I experience anger as my reaction in relation to the other persons behavior after I experience anger because of his behavior.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself that I Twist my voice as my choice to Stop my mind noise.


Stop and Breath and realization.

If and when I twist my voice as choice to Stop my mind noise, then I Stop and Breath. I realize see and understand that I Act like a funny personality to twist the anger and uncertainty in my body. I realize see and understand that I’m twisting my voice to fake a friendly and accessible character because I have imagined as a child that I doesn’t want to experience anger in my body because anger makes me insecure. I realize see and understand that I was told to behave friendly.


I commit myself that I have to accept the twist of my voice as a way to deal with anger and insecureness, behaved as the funny personality, I have not to blame it, just realize Stop and Breath.

Thanks for reading.


http://desteniiprocess.com/

Dag 531 Uit je zelf op papier!

Uit je zelf op papier heeft een dubbele betekenis. Wat in je zelf leeft! Hoe je betekenis toegekend hebt aan je ervaringen. De manier waarop jouw dagelijkse herinnering je ondersteuning biedt, belemmerd. Maar in iedergeval beïnvloedt. Hetgeen jij zelf bepaalt.

Uit je zelf. Jouw dagelijkse beleving, uiten op papier! De manier waarop je denkt, handeld en beweegt. Houding en gedrag, de manier waarop jij je uit, specifiek volgens jouw opvattingen.

Volgens de taal, de woorden van interpretatie, hetgeen kleurt jouw vaak nog onbewuste automatische observatie.

Echter, zodra je helder en eerlijk begint met Zelfreflectie, dan ondersteun jij jezelf op weg naar zelfredzaamheid. Je neemt de touwtjes in handen en bent eigenaar van je keuzes.

Stand as the slave that you are and have allowed yourself to become.

observatie een observatie vind plaats met een bepaald doel voor ogen.

Een objectieve waarneming van gedragingen of gebeurtenissen met een bepaald doel voor ogen. Dit doel kan onbewust gekozen zijn. Echter hetgeen de keuze voor een handeling of gedraging in de eerste plaats heeft bepaald, bevat bepaalde informatie.

Bepaalde enkele betekenissen van bepaald ‘ik bepaalde met een door mij bepaald doel voor ogen’


Bepaald: Fixe, echt, vast, omlijnd, beslist, stellig, begrensd, positief, nauwkeurig, aangewezen, vastgesteld, gedetermineerd, onvoorwaardelijk.


Uit je zelf betekenis: aan het licht brengen hetgeen je voor ogen hebt. Sta als jezelf, als de slaaf die je bent en jezelf hebt toegestaan te worden.

Te worden als hetgeen je jezelf hebt toegestaan en aanvaard te zijn als de betekenis die je aan taal en woorden toekend.

Word iemand waar je tevreden over bent. Desteni helpt en ondersteunt jouw om jezelf te ondersteunen.