Dag 411 Mind impressie twijfelen

U kunt met uw vingers wijzen en anderen beschuldigen zoveel als u wilt – maar kijk eens wat er gebeurt – de ervaring van beschuldiging, die ontstaat uit uw gedachten, existeert in U als uzelf en blijft hetzelfde.

Gedachten volgen instructies. Instructies bestaan als een innerlijke structuur wat we herinnering noemen. Herinnering is een opgehoopte verzameling informatie wat we kennis, geleerdheid, bekendheid of kunde noemen. Kennis en kunde die goed voelt noemen we wijsheid. Kennis en kunde die niet goed voelt noemen we een belemmering. We zijn mensen en rechtvaardigen waarom er diersoorten zijn die uitsterven. Wij leven in onze realiteit en werkelijkheid die wij beleven via een illusie die wij creëren in onze geest. We kunnen niet leven zonder te ademen. We schenken echter meer aandacht aan ons denken. We begrijpen niet waardoor onze gedachten ontstaan. Maar wie maakt dit iets uit? We denken dat onze gedachten ons unique en speciaal maken. We hopen bijvoorbeeld dat er iets beters is na de dood. Maar hiervan zijn we ons niet zeker. Maar dat maakt niets uit want door onze gedachten overtuigen we onszelf hiervan.

We zijn blijkbaar de meest geavanceerde levensvorm op aarde, maar alleen maar om elkaar te beheersen en om te profiteren van elkaar en de natuur. En dan zijn er gevoelens en emoties, de dingen die ons motiveren. Weten wij werkelijk waardoor zij gecreëerd worden? Geen idee!!! Maar zij zijn volgens onszelf werkelijk waar want in onszelf ervaren wij toch emoties en gevoelens. Wij bestaan als mind/geest virus voorzien van intelligentie.

We hebben een zelfstandig werkende geheime dienst gemanifesteerd in onze geest waar we plannen smeden gericht tegen onze medemens en ander leven. Wat we moeten is overwinnen, ongeacht wat de kosten zijn. Zullen we ooit leren en zelfoprecht zijn tegen onszelf? Onwaarschijnlijk. Laten we de werkelijkheid vergeten en vasthouden aan de illusie van het denken. In ieder geval aan de illusionaire gedachten in onze eigen geest die ons vertellen dat we altijd gelijk hebben, die gedachten die onze emoties en gevoelens manifesteren. De energie invloed ervan, waarin wij participeren, bepaald dat wij de keuze maken en dat wij deze unieke en speciale mens zijn.

Wat we ons niet realiseren is dat wij onder invloed van onze geest bepalen dat wij de baas zijn over onszelf. Ons mindbewustzijn is datgene wat ons daadwerkelijk bestuurt en bepaald hoe wij onszelf profileren. Zelfs als we niet weten waardoor onze overtuigingen, gedachten, gevoelens en emoties ontstaan, veronderstellen wij te weten, en zijn zelfs overtuigd van onze waarheid hoe wij voor andere levens vormen buiten ons, door onze geest bepalen wat het beste is. Bernhard Poolman.

Ik kan met mijn vinger wijzen en twijfelen zoveel als ik wil – maar als ik kijk en mijzelf en mijn twijfel onder ogen kom en zie wat er gebeurt – de ervaring van twijfel in mij als in mijzelf aanvaard en toegestaan, blijft hetzelfde zolang ik mijzelf niet onder ogen kom.

Mijn gevoelens van twijfel belemmeren mij om een test te maken. Een zelfde test heb ik eens gemaakt. Bij deze vorige poging heb ik onvoldoende gescoord. Nu sta ik voor de keuze om een vergelijkbare test weer te maken als toelating voor een opleiding.

Mijn gedachten/overtuiging/oordeel/twijfels: de vorige keer was mijn test score ontoereikend om te starten met een opleiding. Een vergelijkbare opleiding waarvoor ik nu weer gekozen heb. Naar aanleiding van de vorige negatieve testuitslag twijfel ik – ‘als ik maar geen onvoldoende scoor. 

Realisatie: door mijn herinnering aan de vorige testuitslag hoor ik mijzelf zeggen ‘als ik maar geen onvoldoende scoor voor de test’. Hierin schuilt perfectionisme, angst en zelfoordeel. Mijn angst om te falen en wel te slagen voor de test neemt toe door de veronderstelling in mijn geest. Want als ik de test niet haal ben ik niet perfect. Deze angst weerhoudt mij om mij in te schrijven voor de test. Echter, ik realiseer mij ‘als’ ik succesvol wil zijn, ‘dan’ moet ik richting bepalen. Allereerst zal ik mijn twijfel ‘als ik niet perfect ben dan ben ik mislukt’ in mijzelf effectief onderzoeken. Deze perfectie wordt gevoed door het halen van de gewenste testscore. Als ik het niet haal, zo bekritiseer ik mijzelf dan ben ik niet goed genoeg. Ik herinner mij dat mijn moeder tegen mij zei ‘jouw zus kan veel beter studeren’. Ik was dus in mijn veronderstelling minder dan haar als ik lagere punten haalde.

Vervolgens betekent dit dat ik mij minimaal moet aanmelden voor de test, testen maken op internet en mensen raadplegen die mij praktische tips kunnen geven waarmee ik mij optimaal kan voorbereiden om de test met een voldoende score af te sluiten (succes).

Ik realiseer mij zie en begrijp dat mijn gedachte aan de vorige testuitslag bepaald dat ik tegen mijzelf zeg ‘ik zal deze keer ook wel weer onvoldoende scoren’.

Realisatie: ik herinner mij daarnaast een ervaring waar G tegen mij zegt ‘M kan beter studeren dan jij’. Naar aanleiding van deze woorden dacht ik dat ik minder waard was dan M omdat M volgens G beter kon studeren. Ik realiseer mij dat ik veronderstelde dat M wel-geslaagd was en ik niet-geslaagd. Als ik niet slaag voor de test dan ervaar ik mijzelf als minderwaardig aan mijn interpretatie die ik heb toegekend aan wel geslaagd zijn.

Binnen mijn mindbewustzijn heb ik mijzelf toegestaan en aanvaard (oordeel) niet slagen voor de test = ik ben minderwaardig (negatief). Wel geslaagd voor de test = ik ben succesvol (positief).

Volgens mijzelf betekent niet succesvol zijn dat ik strange ben. Strange zijn = mislukkeling, loser, ik ben betekenisloos. Door te participeren in mijn veronderstelling ervaar ik in mijzelf faalangst. Deze heb ik zelf ontwikkelt in relatie tot de betekenis die ik toeken aan succesvol zijn. Want als ik de test alweer niet succesvol afsluit dan heb ik gefaald. Als ik wel slaag voor de test dan laat ik zien dat ik net als M geslaagd en succesvol ben.

Zelfoprecht zijn ontwikkelen/manifesteren begint met de twijfel in mijn geest onder ogen komen en hierop zelfvergeving te schrijven.

Ik ga met mijzelf het commitment aan dat ik mijzelf onder ogen kom door middel van Zelfvergeving uitschrijven naar aanleiding van de realisatie in bovenstaande tekst, informatie waarmee ik vervolgens Zelf-richting kan bepalen. Wordt vervolgd in volgende blog. 

Wilt u uzelf en eventuele twijfels óók en wel onder ogen komen? Kijk dan verder en klik op onderstaande links voor praktische informatie om uzelf effectief te ondersteunen en uw ware potentieel te realiseren.

https://eqafe.com/p/looking-for-a-better-future-quantum-systemization-part-123

http://lite.desteniiprocess.com/

http://desteni.org/

http://wiki.destonians.com/Main_Page

destabiliseer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 410 energy abuse

Naar aanleiding van mijn vorige blog realiseer ik mij dat ik een oordeel heb op de keuze van iemand uit mijn omgeving omdat die zijn gevoelens van onmacht communiceert. In dat moment realiseer ik mij onvoldoende de gevolgen van mijn oordeel. Wat ik feitelijk door middel van mijn reactie manifesteer is omdat de ander zijn kwetsbaarheid toont, deze energie gebruik om een mind reactie in mijzelf te voeden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij onvoldoende de gevolgen van mijn oordeel realiseer in het moment dat ik reageer op de gevoelens van onmacht van de ander. Als en wanneer ik gevoelens van een ander interpreteer als gevoelens van onmacht, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik aan gedrag van een ander de betekenis ‘onmacht’ toeken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de energie van zijn kwetsbaarheid omschrijf als ‘onmacht’ waardoor ik in mijzelf participeer in de energie van ‘onmacht’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn uitspraak Gewaar ben in tegenstelling tot zijn reactie van ‘onmacht’ mij niet realiseer en zie dat ik mijzelf de energie van emotioneel geladen ‘onmacht’ reflecteer, in mijzelf ‘onmacht’ manifesteer en voedt en participeer in mijzelf in de energie van onmacht die ik in mijzelf als woord ‘onmacht’ heb aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik in mijzelf gevoelens van ‘onmacht’ manifesteer, dat ik mij realiseer dat ik de ander voorschrijf hoe degene zich volgens mijn mening anders moet gedragen en volgens mij zijn gevoelens van onmacht niet mag erkennen.

You Don’t Know What’s Normal—If you are regularly being told that things are normal when, deep down, you know for sure they are not, you’re likely the victim of gaslighting. For example, say your mind toxic boss asks you to blatantly lie to a client about the safety of an item. When you refuse, you might be told that ALL employees lie on behalf of their employers and that if you don’t want to be a team player, maybe you should find another position.

And if you don’t speak the thruth (judgement, indoctrination, manipulation, emotional blackmail) = you are not loyal (disobedience expectation) and this lack of loyalty means you are not a team player, a good son or daugther and not friendly according to the requirements which are demanded by others such as the employer, society, religion, partner or parents.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf door mijn oordeel uit te spreken superieur acht aan de ander en zijn gevoelens inferieur maak aan mijn mening, mijzelf rechtvaardig dat mijn mening normaal is en zijn gevoelens abnormaal.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat de ander zich onvoldoende inzet om zijn praktische zaken in Hier te regelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zijn gedrag veroordeel omdat ik denk dat hij primair focust op zijn emotionele gevoelens en excuses, omdat hij volgens mij zijn onmacht rechtvaardigt om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk te weten wat hij denkt en dat ik van mening ben dat hij zijn woorden en gedrag gebruikt, dat hij volgens mij zichzelf toestaat en aanvaard dat hij zijn aandacht focust op negatief vraag naar aandacht gedrag zodat hij zijn verantwoordelijkheid om praktische zaken uit te voeren niet onder ogen hoeft te komen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat hij volgens mij door zich volgens de energie van onmacht te profileren, onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven. Als en wanneer ik het gedrag van een ander veroordeel, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijn motivatie, betekenis die ik aan gedrag van een ander toeken, mijn bemoeienis betreft.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik mijzelf verantwoordelijk acht in relatie tot mijn betekenis die ik in mijzelf toeken aan gedrag van anderen, en uitspreek, hetgeen resulteert in de energie van hooghartigheid, hetgeen ik toeken aan gedrag van anderen, als betekenis binnen mijn mind existeert, deze Gewaarwording in mijzelf onder ogen kom, nadat ik mij realiseer, zie en begrijp dat mijn interpretatie van gedrag van anderen, mijn mind beoordeling betreft, die ik als mening opdring aan de ander, informatie betreft wat ik in mijzelf heb aanvaard en toegestaan.

Ik stel mijzelf ten doel dat wat een ander mij reflecteert, aanvaard en mijzelf toesta dit te zien als informatie waarmee ik mijzelf effectief kan ondersteunen om de ongelijkheid die ik door mijn oordeel manifesteer richting anderen manifesteer te omarmen als bron van informatie om mijzelf te vergeven.

Blog Anouk Hendriks

 

 

 

 

 

 

 

 

destabiliseer.