Dag 480 Claimgedrag

Claimgedrag kan ontzettend benauwend en verstikkend zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn claimgedrag voor M verstikkend en benauwend kan werken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik niet onder ogen zie dat ieder mens in zijn hart wel ergens een warm plekje heeft voor iemand anders, en dat ik op moment dat M aangeeft dat zij een afspraak heeft met een vriend van vroeger van school, innerlijk allerlei doemscenario’s bedenk, zonder oog te hebben voor de openheid die M communiceert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ons contact naar aanleiding van dit bericht van M mijn stemming deed omslaan en veranderde van vriendelijk naar star en claimend gedrag.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat de manier waarop M naar me kijkt voor een plotselinge verandering kon zorgen, in ieder geval werd ik me bewust dat ik verlangde dat M niet zou afspreken met die man maar mij zou bezoeken die avond.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik respect heb voor het feit dat M aangeeft dat er op dit moment geen klik is richting mij.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik moeilijk vind om haar los te laten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me in relatie tot het bericht van M, innerlijk claimgedrag gewaar werd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door mijn gedrag bij M de indruk kan wekken dat zij zich geclaimd voelt, en me realiseer dat zij door mijn gedrag ‘innerlijk behoorlijk benauwd van kan krijgen en of zich opgejaagd gaat voelen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik het “nee” van M om mij die bewuste avond te bezoeken, niet kon accepteren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me op dat moment niet realiseerde dat vriendschap of een relatie nu eenmaal respect en ontzag verdienen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien op dat moment dat respect en ontzag inhoudt dat ik geen claimgedrag moest vertonen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik om M geef en als ik om M geef, en van haar houd en haar wil claimen niet zie dat ik niet het beste voor haar wil als zij een keuze maakt die afwijkt van mijn verlangen omdat ik haar wil zien in plaats van dat zij haar vriend die avond ontmoet.

Als en wanneer ik naar de aanwezigheid van M verlang en haar wil claimen als zij ‘nee’ zegt tegen hetgeen ik verlang, dan stop ik en adem

Ik realiseer me zie en begrijp dat he niet uit maakt of het ‘wat zij onderneemt met een andere man’ met of zonder mij is, het gaat erom dat ik de wens van M kan accepteren.

Ik stel mezelf ten doel ‘als ik claimgedrag vertoon’ dat ik me realiseer zie en begrijp dat ik niet meer toe sta, dat M zichzelf kan zijn, omdat ik met mijn claimgedrag alleen maar wil dat ik M mijn verlangen om haar te zien wil opleggen, en dat ik me in dat moment niet realiseer ‘mijn claimgedrag kan nooit goed gaan’.

Als en wanneer mijn claimgedrag averechts uitwerkt op M, dan stop ik en adem.

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik evenwicht wil realiseren in mijn gevoelens en emoties, en me zal realiseren als gevoelens niet wederzijds zijn dat ik geen claimgedrag moet vertonen.

Als en wanneer ik innerlijk claimgedrag manifesteer, dan stop ik en adem.

Ik realiseer me, zie en begrijp dat ik van mijn gedrag ‘om te willen claimen heb geleerd’, dat ik vanaf dat moment even verdwaald was in mijn innerlijke verlangens om M te zien en nadat we met elkaar in gesprek zijn gegaan, open sta voor hetgeen M innerlijk beweegt en dat ik bereid ben om van alles wat ik meemaak ‘het positieve te leren’, zoals M dit zo mooi en duidelijk beschrijft en waarmee zij mij liet inzien dat ik in het verleden ook presentaties heb verzorgd voor een groep mensen die goed gingen omdat ik vaak focus op hetgeen er fout gaat of negatief is aan een ervaring. 😊

Ik realiseer me dat M aan mij haar besluit communiceert om een einde te maken aan de relatievorm die ik voor ogen had.

Ik realiseer me dat M niet voor niets dit besluit maakt omdat ze heeft aangeven dat zij zich innerlijk benauwd ervaart, omdat zij innerlijk voelt dat zij zichzelf niet meer kan zijn en verdwaald is en omdat zij voor zichzelf een commitment heeft afgesloten ten aanzien van de relatievorm die zij voor ogen heeft.

Ik realiseer me als ik haar claim, dat ik dan aan het kortste eind trek en het contact met haar zal verliezen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik me in mezelf afvraag waarom ik claimgedrag vertoon, omdat ik me besef dat ik hiermee het vertrouwen bij M weghaal. M geeft duidelijk aan in ons eerste gesprek bij haar thuis en ook gisteren dat zij het benauwd krijgt van mensen die haar haar willen claimen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door mijn claimgedrag aan M laat merken dat ik haar gevoelens bagatelliseer.

Als en wanneer ik de gevoelens van M bagatelliseer, dan stop ik en adem.

Ik realiseer me zie en begrijp dat de innerlijke voorkeur van M even belangrijk als die van mij moeten zijn, en als zij aangeeft dat zij de relatie wil verbreken, dat ik haar innerlijk en fysiek die vrijheid geef.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn claimgedrag achterwege laat want ik doe er meer kwaad dan goed mee.

Advertenties

Dag 464 Verwarring

Van mijn klantmanager van de gemeente waarvan ik uitkering ontvang kreeg ik via email het aanbod om deel te nemen aan een traject naar betaald werk. Dit in combinatie met fysieke inspanning. Met als doel ‘fysieke en mentale hindernissen leren overwinnen en werknemersvaardigheden aanleren’. Vaardigheden zoals tijdig aanwezig zijn, groepsafspraken nakomen of tijdig afmelden bij afwezigheid.

Omdat ik sinds 2015 vrijwilligerswerk verricht en altijd op tijd aanwezig ben en samenwerk met collega’s wilde ik vooraf aan de ‘Kick Off’ van het project een gesprek plannen met mijn klantmanager en in samenspraak het nut van deelname bespreken.

Via emailbericht reageerde ik op zijn bericht en deed een verzoek voor dit gesprek. Omdat ik mijn klantmanager een tijd niet gesproken had, had ik het verzoek voorzien van een korte toelichting van mijn vrijwilligers werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden. Op dit verzoek kreeg ik geen respons. Een tijd later ontving ik per post een beschikking van de gemeente met daarin nieuwe afspraken.

Door een aanpassing in de beschikking ervaar ik innerlijk weerstand. Omdat dit punt voorschrijft ‘U moet zo snel mogelijk weer in uw levensonderhoud voorzien, door aangeboden werk aan te nemen’. Naar aanleiding van deze stappen heb ik telefonisch een afspraak gemaakt en een gesprek gehad met mijn klantmanager.

Want volgens een brief die ik heb ontvangen moet ik me komende week verplicht melden voor een voorlichtingsbijeenkomst van een organisatie die nieuwe medewerkers wil werven voor de functie van productiemedewerker. Een bedrijf die hier in de buurt auto’s bouwen. Er wordt van me verwacht dat ik tijdens deze bijeenkomst een korte vragenlijst invul waarna ik op een andere dag ingepland wordt voor een selectietest op de computer. Deze test meet o.a. taalkennis en werktempo. Aansluitend volgt een gesprek met het uitzendbureau en met een rayonleider. Als ik hiervoor slaag mag (moet) ik een week later starten. De eerste negen weken werken nieuwe medewerkers die geworven worden vanuit een uitkeringssituatie met behoud van uitkering.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk ergernis ervaar omdat ik door de gemeente verplicht wordt productiewerk aan te nemen wat ik niet ambieer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik zelf niet mag kiezen  waar ik wil werken omdat ik hiertoe verplicht wordt door de gemeente.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk fysieke misselijkheid en energetisch walging ervaar bij de gedachte ‘ik moet orders opvolgen van de gemeente’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van bazigheid en arrogantie ervaar naar aanleiding van de manier waarop de klantmanager zijn verplichting aan me oplegt’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door de manier waarop de klantmanager communiceert te denken ‘het lijkt alsof ik zijn slaaf ben omdat ik zijn orders moet gehoorzamen’ ‘want anders werk ik niet mee, en als ik niet meewerk loop ik de kans gekort te worden op mijn tóch al schrale uitkering’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk weerstand ervaar naar aanleiding van het emailbericht aan mijn klantmanager, waarin ik oprecht toelicht welke vrijwilligers werkzaamheden ik verricht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat mijn oprechte communicatie tegen me gebruikt wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk verwarring ervaar omdat mijn klantmanager mij niet uitnodigt om in een gesprek de verandering die de gemeente voor ogen heeft te communiceren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat de klantmanager nalaat samen met mij mijn weg naar duurzaam betaald werk te bespreken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik teleurgesteld ben over de manier van handelen van de gemeente omdat mij niet gevraagd wordt welk werk ik nu ambieer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van ergernis ervaar omdat ik veronderstel dat de oprechte informatie in mijn emailbericht door mijn klantmanager misbruikt wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat de oprechtheid die ik als toelichting beschrijf in het emailbericht bij het verzoek voor een gesprek, door mijn klantmanager misbruikt wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat mijn klantmanager suggereert dat hij mijn toelichting als bron van informatie bij zijn onderzoek naar mijn arbeidsmarktsituatie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat mijn oprechtheid door de klantmanager misbruikt wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door de beschikking van de gemeente van slag raak, omdat ik denk dat anderen bepalen in welke richting ik moet bewegen. Als en wanneer ik veronderstel dat door mijn oprechte informatie uitwisseling mijn positie wordt misbruikt omdat anderen voor me bepalen, Stop en Adem.

Ik realiseer me dat ik van slag raak door mijn gedachten dat anderen mijn oprechtheid misbruiken, door te denken dat de klantmanager zijn positie misbruikt omdat hij mijn informatie gebruikt als middel om me in een richting te delegeren, dwingen, commanderen die ik niet voor ogen heb.

Ik stel mezelf ten doel dat ik een bezwaarschrift schrijf waarin ik argumenten benoem en onderbouw met feiten waaruit blijkt dat ik een andere werkomgeving ambieer die ik al met mijn klantmanager heb besproken, en mijn richting in dit bezwaar beschrijf met concrete doelen, die afwijkt en anders is dan de richting die de gemeente voor ogen heeft.

https://eqafe.com/p/perspective-vs-interpretation-reptilians-part-565