Dag 153 Negatieve Emotie Aanhechting.

Felle ogen 

Vandaag kreeg ik van X door zijn felle oogopslag op mijn bijdrage een naar gevoel. Als reactie hierop trok ik me terug in mijn schulpje. Hierop heb ik bemerkt dat ik later op een compliment van X dissocieerde. Dit omdat ik bleef hangen in zijn oogopslag die dissociatie in gang had gezet, dit in combinatie met het compliment in mezelf verwarring opriep. Opvallend detail is dat het thema tegengestelde boodschappen in relatie en communicatie met anderen net daarvoor was besproken. Ik denk dat mede hierdoor onbewust als gedachte verwarring in combinatie met de felle oogopslag en een moment later een compliment krijgen ik hierdoor dissocieerde.

Wanneer ik in mezelf verwarring ervaar zoals de tegengestelde boodschappen al deden zoals vroeger door de juf die lachte toen ik straf kreeg en hiermee in nu deze huidige situatie vergelijk als in een Herinnering, Ik stop en adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik zal doorademen en later hierop zelfvergeving zal toepassen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te participeren in tegen gestelde boodschappen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegengestelde boodschappen aanleiding te laten zijn voor dissociëren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te twijfelen aan een compliment van de trainer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te reageren op felle ogen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mijn schulpje te kruipen op felle ogen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een ervaring nu te linken aan een ervaring toen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een naar gevoel te creëren door de oogopslag van X op mijn bijdrage en hierin vergeef ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de oogopslag van iemand te definiëren als fel in plaats mezelf te realiseren dat het mijn reactie feitelijk is die fel is omdat dat is wat reacties zijn, fel.

Ik stel mezelf ten doel dat ik blijf doorademen bij lichte dissociatie en gelijk vergeving zal toepassen en in Hier terug keer zodat ik contact blijf maken als in eenheid en gelijk de trainer zal bejegenen vanuit Leven Gewaarzijn zonder afscheiding zoals in de Geest. Ik realiseer me dat ik door dissociatie mezelf verhinder effectief in Hier te zijn en mijn bijdrage verhinder te leveren aan het groepsproces waarin ik een zinvolle bijdrage lever door middel van het aanleveren van mijn inzichten aan herstel waaraan anderen iets hebben. Ik realiseer me ook dat ik op complimenten van een ander twijfel ontwikkel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik op een compliment van een ander twijfel waardoor ik door tegenstrijdige boodschappen mezelf verhinder effectief te zijn. Ik stel mezelf ten doel dat ik zal doorademen om dissociatie te voorkomen. Ik stel mezelf ten doel wat nodig is om te functioneren en om mijn zelfcorrecties agreement en afspraken waarvoor ikzelf verantwoordelijk ben.

Dag 152 mezelf realistisch evalueren.

Wanneer en als Herinneringen een Negatieve Emotionele aanhechting / reactie hebben, Ik stop en adem. Vaak betekent dit dat ik eigenlijk ‘vasthoud aan een herinnering uit het verleden. In het verleden leven’ en het verleden heeft zo macht over mij in mijn hedendaagse bestaan en de ervaring van mezelf. In mindverleden leven en vooraf speculerenDeze Herinneringen en mijn negatieve reacties erop KUNNEN effect en invloed hebben op beslissingen die ik maak binnen hedendaagse ervaringen. Ik realiseer me dat ik onder invloed van deze mindset niet helder een ‘Uitgesproken Beslissing’ kan maken omdat ik geroerd ben door Momenten uit het Verleden die dus in Hier gebaseerd is op mijn reactie hierop in de Geest. In de Geest als Herinnering nu / toen.  Het kan / kon voorkomen dat ik vanuit dit enthousiast Mindsoferen uitspraken doe die ik nog niet geheel heb onderzocht op haalbaarheid. Ik stel mezelf ten doel dat ik deze dus eerst zal onderzoeken op haalbaarheid alvorens concrete afspraken te kunnen maken. Ik realiseer me dat Mindsoferen een manier is om mijn mind te resetten. In het contact met anderen is deze manier van mijn mind evalueren een uitgelezen kans om samen afspraken te maken. Ik kan en we kunnen samen hierdoor ideeën en mogelijkheden spuien en deze eventueel later vertalen naar concrete afspraken / visie / agreement. Omdat ik Aware ben van mijn Mind gebeuren en de manier waarop in reacties op gebeurtenissen deze actief worden kan ik deze reactie herdefiniëren. Dit doe ik vanuit mijn verantwoordelijkheid voor mijn proces waarop ik oprecht Zelfvergeving toepas.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachten dat ik denk dat anderen mij om mijn keuze negatief zullen evalueren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat als ik me aanpas aan mijn evaluatie het oke is waardoor ik passief afwacht op wat er komen gaat.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te participeren in deze gedachte nog meer angst voor afwijzing in mezelf genereer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben negativiteit te koppelen aan het gevolg van mijn keuzes.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uitspraken en beloftes te doen die voortkomen uit negativiteit.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik deze keuzes achteraf dan moet bijstellen en aanpassen waardoor er meer negativiteit ontstaat in de vorm van verwarring.

Wanneer ik merk dat ik mezelf in mijn gedachte negatief evalueer met woorden: als ik me niet aanpas aan de wensen / eisen van anderen, Ik stop en adem. Ik realiseer me dat ik mezelf verhinderd heb om effectief te zijn door me aan te passen. Ik realiseer me dat door mijn uit de goede vrede willen bewaren juist meer verwarring ontstaat tussen mij en anderen. Ik realiseer me dat ik in de fase alleen deze gedachte identificeer en in een later stadium zal uitwerken. Ik stel mezelf ten doel om effectief te zijn eerst weloverwogen zal bedenken welke gevolgen er kleven aan mijn uitspraken. Ik stel mezelf ten doel alvorens over te gaan tot afspraken en beloftes doen duidelijk zeg dat ik mogelijkheden onderzoek waaraan nog geen afspraken gekoppeld kunnen worden. Deze afspraken maak ik nadat ik mijn overweging weloverwogen heb bekeken. Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn keuzes Zelfbeheerst maak vanuit Zelfbesef alvorens ik uitspraken doe en daardoor verwarring voorkom.