Dag 453 Me Mr. Selfish 5

Ik realiseer mij dat ik in relatie tot het gedrag van een persoon die ik ondersteun van mening ben dat hij niet punctueel is in het uitvoeren van een taak. Tijdens een eerdere ontmoeting zijn wij overeen gekomen dat hij een bezwaarschrift gaat opstellen. Bij onze volgende ontmoeting blijkt dat hij het bezwaarschrift niet heeft geschreven. Bij navraag blijkt dat hij hier geen zin in heeft.Ik realiseer mij dat ik naar aanleiding van de uitspraak van de man in mijzelf irritatie ervaar.

Ondanks de praktische voordelen van dit schrijven: schuldeiser informeren, een betalingsregeling overeenkomen en voorkomen dat de deurwaarder hem naast het bedrag van de factuur een boete oplegt vanwege het niet nakomen van zijn betalingsverplichting maakt de man de keuze dat hij geen bezwaarschrift wil schrijven. Omdat ik hem tijdens onze vorige afspraak geïnformeerd heb over de gevolgen van zijn keuze ervaar ik in mijzelf weerstand. De praktische uitvoering van zijn taak (bezwaarschrift schrijven) en de schuldeiser informeren heb ik  met hem besproken tijdens de vorige ontmoeting. Nadat ik hem bevraag waarom hij het bezwaarschrift niet heeft geschreven blijkt dat hij het niet eens is met de feitelijke factuur van de verhuurder van zijn woning die hij niet betaald heeft waardoor zijn schuld oploopt.Naast schuldeiser informeren heeft zijn keuze invloed op praktische voordelen en doorstroom (fasering) afspraken die hij overeen is gekomen in het kader van zijn vervolgtraject.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geïrriteerd reageer nadat de man zegt dat hij verzuimt heeft om het bezwaarschrift te schrijven.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geïrriteerd reageer omdat de man verzuimt dat hij zijn afspraak nakomt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geïrriteerd reageer nadat de man zegt ‘ik heb geen zin om dat bezwaarschrift te schrijven’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken ‘verdomme jij komt je afspraken niet na en neemt geen verantwoordelijkheid in het kader van je vervolgtraject’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in relatie tot het gedrag van de persoon die ik ondersteun van mening ben dat hij niet punctueel is in relatie tot het uitvoeren van zijn taak die een negatieve invloed kan hebben op het vervolg van zijn traject.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken jij bent onbetrouwbaar want wij hebben duidelijke en praktische afspraken besproken dat en hoe je dit bezwaarschrift schrijft.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf irritatie ervaar waardoor ik mij realiseer zie en begrijp dat ik niet ontvankelijk ben voor de argumenten van de man.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat uit het gedrag van de man blijkt dat hij niet toegewijd is aan de uitvoering van zijn taak omdat hij praktische afspraken die zijn doorstroom positief kan beïnvloeden niet wandelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik betrokkenheid ervaar bij het proces en positieve doorstroom van de man.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf irritatie ervaar omdat ik denk dat de man mijn inzet en ondersteuning niet serieus neemt omdat hij onze afspraak niet naleeft/uitvoert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van mening ben dat de man zijn afspraak niet wandelt waardoor ik in mijzelf irritatie ervaar en teleurstelling waardoor ik de aansluiting verlies en afgescheidenheid creëer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik teleurstelling en irritatie ervaar waardoor ik de feitelijke argumenten van de man negeer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van mening ben dat de man niet punctueel en niet toegewijd is aan zijn afspraak waardoor hij zijn verantwoordelijkheid niet wandelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn verantwoordelijkheid om de man te ondersteunen niet wandel omdat ik in mijzelf de energie van teleurstelling en irritatie ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn waarneming het gedrag van de man negatief beoordeel omdat ik veronderstel dat hij mijn inzet en ondersteuning belachelijk maakt, in mijzelf irritatie ervaar, mij realiseer zie en begrijp dat de reactie irritatie en teleurstelling in mijzelf getriggerd wordt door zijn woorden ‘ik heb geen zin om dat bezwaarschrift te schrijven’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat uit het gedrag van de man blijkt dat hij niet punctueel is waardoor ik twijfel aan zijn betrouwbaarheid en vervolgens in mijzelf irritatie ervaar.

Als en wanneer ik in mijzelf irritatie en teleurstelling ervaar, stop en adem.

Ik stel mijzelf ten doel als ik zelf afspraken (de man praktische ondersteunen bij zijn hulpvraag), dus mijn verantwoordelijkheid niet wandel eerst in mijzelf kijk wat hiertoe de aanleiding is.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik in mijzelf onderzoek welke principes mij ondersteunen hoe ik zelf afspraken maken en betrouwbaarheid leven kan wandelen en aan anderen kan voorleven.

Ik stel mijzelf ten doel welke invloed niet wandelen van afspraken heeft op mij waardoor ik de aansluiting verlies met het wandelen van mijn verantwoordelijkheid.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik onderzoek welke invloed de woorden punctueel zijn en afspraken wandelen heeft op mijn reacties waardoor ik de aansluiting verlies met het daadwerkelijk wandelen van mijn praktische ondersteuning omdat ik onder invloed van de energie irritatie en teleurstelling de praktische argumenten van de man negeer.

Wordt vervolgd…

Dag 324 Besluitvaardigheid

Het fundament leggen waarmee ik bouw aan zelfgewaarzijn begint in mezelf zien met het identificeren van de aard van mijn gedachten die ik heb ten aanzien van uitstelgedrag.

Voor context zie vorige blog.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn gezichtspunt of interpretatie met betrekking tot keuzes maken en een besluit nemen, met wikken en wegen voor me uit schuif, de gedachten die ten grondslag liggen aan mijn besluiteloosheid en uitstelgedrag, aspecten van mijn geest zijn, die ik in deze blog onder ogen kom.

Als en wanneer ik met wikken en wegen niet tot een weloverwogen besluit kom, dan stop ik en adem ik. Ik realiseer me dat ik voor de keuze sta om een langlopend project uit te voeren. Voor dit project zijn meerdere vaardigheden vereist o.a. mijn mening naar voren brengen tijdens een discussie of vergadering.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijn vorige functie vast liep in mijn gedachten uit angst voor een negatieve waardering van mijn positie als ervaringswerker mijn mond hield, tijdens teamoverleg gewaar van mijn gedachten het besluit heb gemaakt dat ik niets zei om kritiek op mijn bijdrage en inzet te vermijden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijn vorige functie tijdens groepsoverleg uit angst voor de verwachting van een afwijkende waardering op mijn bijdrage, tijdens overleg mijn mond gesloten hield, verzuimd heb om mijn bijdrage en eventuele beslissingen aan mijn collega’s te communiceren en motiveren.

Als en wanneer ik overweldigd door zelf gecreëerde angst besluit dat ik mijn motivatie niet wil communiceren, dan stop ik en adem ik.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard de gedachte dat ik iets verzuimd heb waardoor ik denk dat ik gefaald heb mezelf veroordeel niet realiseer dat ik uit angst om te falen in dat moment niet anders kon handelen.

Als en wanneer ik uit angst om te falen besluit dat ik mijn bijdrage niet motiveer en aan collega’s communiceer, dan stop ik en adem ik.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door gebrek aan vertrouwen in mezelf door twijfel aan mijn eigen kunnen een voor mij specifiek standpunt uit angst voor kritiek op mijn bijdrage niet helder kon overbrengen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat ik door gebrek aan eigen kunnen mijn mond hou, me realiseer dat ik uit onmacht en overweldigd door negatief geladen energie in mezelf boos wordt denk dat er kritiek volgt op mijn bijdrage met name als er tijdens overleg formeel en afstandelijk gecommuniceerd wordt door dominante leiding gevende of dominante vrouwen die gezag uitstralen waarvoor ik angst heb.

Als en wanneer er tijdens overleg formeel en afstandelijk gecommuniceerd wordt door dominante leiding gevende of dominante vrouwen die gezag uitstralen waardoor ik in mezelf angst krijg en verzuim om mij bijdrage te leveren, dan stop ik en adem ik.

Ik ga mezelf de verbintenis aan als ik tijdens overleg in mijn nieuwe functie tijdens overleg angst ervaar, dan stop ik en adem ik.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn bijdrage door middel van gespreksthema’s hetgeen ik voorbereid duidelijk en rustig communiceer en motiveer me realiseer dat tijdens overleg andere argumenten dan die die ik zie ter sprake kunnen komen.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat afwijkende gezichtspunten bijdragen aan een uiteindelijk gezamenlijk teambesluit, hetgeen het beste is voor alle bij dit project betrokken vrijwilligers en deelnemers.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik bij twijfel niet te snel knopen door hak en impulsief keuzes maak, maar eerst voldoende informatie verzamel voordat ik een besluit neem.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan omdat dit bij mijn functie en verantwoordelijkheid hoort dat ik ervoor zorg dat wanneer een snel besluit noodzakelijk is, deze ook op tijd wordt genomen en stel het niet onnodig uit, al heb ik misschien niet voldoende informatie. Ik realiseer me dat ik deze vaardigheid die kenmerken heeft van impulsief handelen, weer wel bezit.

Ik realiseer me dat en ga met mezelf de verbintenis aan omdat dit een langlopend traject betreft voldoende tijd heb om problemen te definiëren omdat er een draaiboek is bij calamiteiten gewaar deze kan signaleren hierop kan anticiperen op basis van verzamelde informatie hierop weloverwogen in Hier mijn conclusies kan trekken waardoor ik mezelf en het groepsbelang effectief ondersteun en coördineer.