Dag 453 Me Mr. Selfish 5

Ik realiseer mij dat ik in relatie tot het gedrag van een persoon die ik ondersteun van mening ben dat hij niet punctueel is in het uitvoeren van een taak. Tijdens een eerdere ontmoeting zijn wij overeen gekomen dat hij een bezwaarschrift gaat opstellen. Bij onze volgende ontmoeting blijkt dat hij het bezwaarschrift niet heeft geschreven. Bij navraag blijkt dat hij hier geen zin in heeft.Ik realiseer mij dat ik naar aanleiding van de uitspraak van de man in mijzelf irritatie ervaar.

Ondanks de praktische voordelen van dit schrijven: schuldeiser informeren, een betalingsregeling overeenkomen en voorkomen dat de deurwaarder hem naast het bedrag van de factuur een boete oplegt vanwege het niet nakomen van zijn betalingsverplichting maakt de man de keuze dat hij geen bezwaarschrift wil schrijven. Omdat ik hem tijdens onze vorige afspraak geïnformeerd heb over de gevolgen van zijn keuze ervaar ik in mijzelf weerstand. De praktische uitvoering van zijn taak (bezwaarschrift schrijven) en de schuldeiser informeren heb ik  met hem besproken tijdens de vorige ontmoeting. Nadat ik hem bevraag waarom hij het bezwaarschrift niet heeft geschreven blijkt dat hij het niet eens is met de feitelijke factuur van de verhuurder van zijn woning die hij niet betaald heeft waardoor zijn schuld oploopt.Naast schuldeiser informeren heeft zijn keuze invloed op praktische voordelen en doorstroom (fasering) afspraken die hij overeen is gekomen in het kader van zijn vervolgtraject.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geïrriteerd reageer nadat de man zegt dat hij verzuimt heeft om het bezwaarschrift te schrijven.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geïrriteerd reageer omdat de man verzuimt dat hij zijn afspraak nakomt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geïrriteerd reageer nadat de man zegt ‘ik heb geen zin om dat bezwaarschrift te schrijven’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken ‘verdomme jij komt je afspraken niet na en neemt geen verantwoordelijkheid in het kader van je vervolgtraject’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in relatie tot het gedrag van de persoon die ik ondersteun van mening ben dat hij niet punctueel is in relatie tot het uitvoeren van zijn taak die een negatieve invloed kan hebben op het vervolg van zijn traject.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken jij bent onbetrouwbaar want wij hebben duidelijke en praktische afspraken besproken dat en hoe je dit bezwaarschrift schrijft.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf irritatie ervaar waardoor ik mij realiseer zie en begrijp dat ik niet ontvankelijk ben voor de argumenten van de man.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat uit het gedrag van de man blijkt dat hij niet toegewijd is aan de uitvoering van zijn taak omdat hij praktische afspraken die zijn doorstroom positief kan beïnvloeden niet wandelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik betrokkenheid ervaar bij het proces en positieve doorstroom van de man.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf irritatie ervaar omdat ik denk dat de man mijn inzet en ondersteuning niet serieus neemt omdat hij onze afspraak niet naleeft/uitvoert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van mening ben dat de man zijn afspraak niet wandelt waardoor ik in mijzelf irritatie ervaar en teleurstelling waardoor ik de aansluiting verlies en afgescheidenheid creëer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik teleurstelling en irritatie ervaar waardoor ik de feitelijke argumenten van de man negeer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van mening ben dat de man niet punctueel en niet toegewijd is aan zijn afspraak waardoor hij zijn verantwoordelijkheid niet wandelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn verantwoordelijkheid om de man te ondersteunen niet wandel omdat ik in mijzelf de energie van teleurstelling en irritatie ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn waarneming het gedrag van de man negatief beoordeel omdat ik veronderstel dat hij mijn inzet en ondersteuning belachelijk maakt, in mijzelf irritatie ervaar, mij realiseer zie en begrijp dat de reactie irritatie en teleurstelling in mijzelf getriggerd wordt door zijn woorden ‘ik heb geen zin om dat bezwaarschrift te schrijven’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat uit het gedrag van de man blijkt dat hij niet punctueel is waardoor ik twijfel aan zijn betrouwbaarheid en vervolgens in mijzelf irritatie ervaar.

Als en wanneer ik in mijzelf irritatie en teleurstelling ervaar, stop en adem.

Ik stel mijzelf ten doel als ik zelf afspraken (de man praktische ondersteunen bij zijn hulpvraag), dus mijn verantwoordelijkheid niet wandel eerst in mijzelf kijk wat hiertoe de aanleiding is.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik in mijzelf onderzoek welke principes mij ondersteunen hoe ik zelf afspraken maken en betrouwbaarheid leven kan wandelen en aan anderen kan voorleven.

Ik stel mijzelf ten doel welke invloed niet wandelen van afspraken heeft op mij waardoor ik de aansluiting verlies met het wandelen van mijn verantwoordelijkheid.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik onderzoek welke invloed de woorden punctueel zijn en afspraken wandelen heeft op mijn reacties waardoor ik de aansluiting verlies met het daadwerkelijk wandelen van mijn praktische ondersteuning omdat ik onder invloed van de energie irritatie en teleurstelling de praktische argumenten van de man negeer.

Wordt vervolgd…

Dag 433 Positieve bevestiging

Tijdens een chat gesprek verlang ik naar een compliment voor mijn bijdrage. Nadat mijn gesprekspartner haar ervaring deelt rationaliseer ik haar informatie. Vervolgens communiceer en beschrijf ik mijn interpretatie in reactie op haar versie waarop ik vervolgens de vraag ontvang waarom ik mij niet afstem op haar bijdrage?

Ik realiseer mij dat ik mensen tijdens een gesprek vaak onderbreek, hun bijdrage verbeter en vaker niet laat uitpraten. In mijn uiting schuilt het verlangen dat ik gehoord wil worden. Door mijn bijdrage te communiceren wil ik aanzien verwerven = ‘gezien, gewaardeerd en gehoord worden’.

Ik realiseer mij mijn honger naar positieve aandacht. Mijn bijdrage bestendigd willen zien door de positieve feedback van de ander. Waardoor ik van anderen een positieve evaluatie verwacht door ongevraagd mijn bijdrage te leveren.

Mijn compliment realisaties – door mijn versie te delen vis ik naar positieve bevestiging. Resultaat/ backchat naar aanleiding van de feedback van de ander die duidelijk communiceert dat ik mij ook kan afstemmen op haar roept een gedachte op van zelfbeklag  ‘dat wat ik doe is toch nooit goed genoeg’.

Compliment woordenboek – waarderende opmerking, vleiende opmerking, lofuiting, prijzen, buiging, eerbetuiging = positieve aandacht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van mijn gesprekspartner verwacht dat mijn versie haar aanzet mij een compliment te geven.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht dat anderen mij aanvullen, waardoor mij afhankelijk maak van goedkeuring en bevestiging van anderen omdat ik mij onderschikt maak aan de gedetermineerde informatie van mijn mind die mij voorschrijft dat de positieve of negatieve reactie van anderen mijn gemoedstoestand en richting bepalen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat de ander mij moet complimenteren (positieve energie) = compleet moet maken wat mijn gemis opvult (negatief) omdat uit een positief compliment voor mijn bijdrage erkenning en waardering blijkt waardoor ik mij gezien en gehoord (compleet) voel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mensen tijdens een gesprek vaak onderbreek of verbeter of hen niet laat uitpraten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat in mijn manier van communiceren/gedrag het verlangen schuilt dat ik gehoord wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn bijdrage te communiceren verlang naar een vorm van positief aanzien = ‘gezien, gewaardeerd en gehoord worden’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn verlangen naar positieve aandacht bestendigd wordt omdat ik verlang naar positieve feedback van de ander naar aanleiding van mijn bijdrage waardoor ik mij realiseer zie en begrijp dat ik mij niet afstem op het verhaal van de ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij niet afstem op de informatie die mijn gesprekspartner deelt met mij.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ernaar verlang dat mensen zich afstemmen op mijn verhaal door naar mij te luisteren en bij voorkeur zonder kritiek te uiten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik voorkeur kritiek op mijn bijdrage wil vermijden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel dat mensen kritiek hebben naar aanleiding van mijn bijdrage.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij de reactie van anderen persoonlijk aantrek en hun reactie letterlijk op mijzelf betrek.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard de manier waarop de ander zijn/haar informatie met mij deelt vervang door mijn versie/label/informatie wat gestalte krijgt door mijn angst voor kritiek karakter, dat automatisch veronderstelt dat mensen alleen maar kritiek hebben op mij.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mij angst voor kritiek personage zich overgeeft aan zelfbeklag gedirigeerd door de mantra ‘ik doe wat ik doe toch wel nooit goed genoeg’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door middel van mijn bijdrage vis naar waardering en erkenning.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zonder enige vorm van kritiek onvoorwaardelijk geprezen wil worden voor mijn bijdrage.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gewaardeerd en gesteund wil worden voor mijn prestaties en keuzes die ik maak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht dat wat ik doe gewaardeerd wordt als bevestiging van mijn verlangen dat de ander mijn bijdrage waardeert en mijn bijdrage juist niet bekritiseerd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de bijdrage van mijn gesprekspartner niet zie als haar bijdrage want ik wil mijn versie op haar bijdrage plakken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik haar bijdrage niet zie als van haar omdat ik mijn bijdrage niet negeer maar haar evalueer door middel van mijn interpretatie die in dit geval niets bijdraagt aan de inhoud van de bijdrage van de ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de bijdrage van mijn gesprekspartner niet waardeer als haar bijdrage omdat mijn versie/oordeel erop plak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mensen veroordeel die hun punt maken wat ik ervaar als rebelleren of zelfbewust communiceren waardoor ik in mijzelf de energie van woede en conflict ervaar die ik ook verafschuw.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen verwacht dat zij begrip hebben voor mijn vraag naar positieve bejegening volgens de voorwaarden en in het tempo dat ik voor ogen heb.

Wordt vervolgd met Zelfcorrecties in volgende blog.

Dag 415 self deception

Self-deception – zelfbedrog.

Mind Self-Esteem is the action or practice of allowing oneself to believe that a false or validated/determined feeling, idea, or situation is true. In fact, this Mind Self-Esteem is a matter of Self Deception. Context See previous blog.

Nadat ik mij aangemeld heb voor een opleiding via studielink wordt ik s’morgens steevast wakker met het idee dat ik de financiering niet geregeld krijg. Met mijn bijstandsuitkering lukt het mij niet om te voldoen aan de betalingsvoorwaarden. Ik heb al eens gebruik gemaakt van een scholingsvoucher. Dit is een subsidie voor een opleiding, waarmee ik mijn kansen op een baan kan vergroten. Na onderzoek op een site van de overheid las ik de voorwaarde waarop ik mijn veronderstelling baseer ‘u heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van deze regeling’. Daarnaast moet ik om aan de inschrijfcriteria te voldoen een 21+-capaciteitentest maken. Als ik hiervoor niet slaag vervalt mijn recht dat ik daadwerkelijk mag starten met de opleiding.

Self deception

One’s action or practice of allowing oneself to believe that a false or unvalidated feeling, idea, or situation is true. Self delusion – the action of deluding oneself; failure to recognize reality.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik afhankelijk ben van financiering s’morgens wakker wordt met twijfels door mijn idee wordt gevoed ik krijg dit niet voor mekaar. Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn idee twijfels ervaar, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik met name twijfel over mijn capaciteiten om daadwerkelijk te slagen voor de test waardoor mijn twijfel omslaat in angst.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf de negatief geladen energie van angst manifesteer omdat ik twijfel aan mijn capaciteiten. Als en wanneer ik mijn capaciteiten betwijfel dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat mijn capaciteiten los staan van de financiering en dat ik mijzelf niet effectief ondersteun door aandacht te schenken aan mijn ongeloof dat ik de test niet haal.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik participeer in zelfbedrog door aandacht te schenken aan mijn ongeloof. Als en wanneer ik aandacht schenk aan mijn zelfbedrog, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijzelf negatief beoordeel omdat ik mijzelf negatief label, hetgeen ontstaat door twijfel aan mijn capaciteiten waardoor ik de realiteit in Hier verlies.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik eraan denk dat ik mij kan afmelden voor de 21+ capaciteiten test zodat ik mijn angst om te falen ontwijk.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn gedachten/idee dat ik niet slaag voor de test participeer in een negatief patroon wat verduidelijkt wordt in onderstaande animatiefilm.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik participeer in de energie van dit patroon dat ik mijzelf effectief ondersteun door mijn reactie van angst te stoppen zodra ik merk dat ik mijn mind capaciteiten veroordeel.

Ik mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf veroordeel waardoor ik zoals de dominostenen in de animatie illustreren mij Gewaar ben dat ik door mijn gedachten in mijzelf zelfbedrog manifesteer, mij realiseer, zie en begrijp dat ik participeer in negatief geladen energie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik via mijn mind idee beweeg in een negatief emotioneel energiepatroon waardoor mijn mogelijkheid om te slagen voor de test afneemt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn idee in mijzelf de energie van twijfel, angst, zelfbedrog, teleurstelling, zelfveroordeling gevoed door gedachten: ‘ik slaag niet voor de test’, ‘ik kan het niet’ ‘mijn capaciteiten op onderdelen van de test zijn ontoereikend om wel abstract te denken zodat ik overeenkomsten in figuurreeksen niet kan onderscheiden’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn gedachten in mijzelf de energie van boosheid ervaar en machteloosheid ervaar omdat ik veronderstel ‘de vorige keer heb ik de test niet gehaald, dus nu haal ik de test weer niet’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik participeer in zelfbeklag door mijn gedachten ‘de vorige keer heb ik de test niet gehaald, dus nu haal ik de test weer niet’ mij realiseer zie en begrijp dat ik participeer in de karakters angst en verlegenheid – om wel navraag te doen bij een vertegenwoordiger van de uitkeringsinstantie of ik nogmaals gebruik kan maken van financiering voor de opleiding. Als en wanneer ik om teleurstelling te voorkomen omdat ik zonder navraag te doen veronderstel ik heb geen recht op financiering, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik zonder navraag te doen bij de vertegenwoordiger van de uitkeringsinstantie mijzelf niet effectief ondersteun en mijn kansen op succes verklein om wel te slagen voor de test omdat ik participeer in emotionele energie die ik genereer naar aanleiding van mijn aannames waardoor ik mijzelf en mijn kansen veroordeel naar aanleiding van het zelfbedrog in mijzelf aanvaard en toegestaan naar aanleiding van mijn idee ‘want omdat ik al eens aanspraak heb gemaakt op subsidie vervalt mijn recht hierop.’

Ik stel mijzelf ten doel dat ik een element/aspect uit de reeks dominostenen onder ogen kom en mijzelf en mijn reactie Stop en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik met compassie naar de situatie in mijn mind kijk en mijn oordeel stop waardoor ik in mijzelf de illusie van zelfbedrog dooradem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik in gesprek ga met de vertegenwoordiger van de uitkeringsinstantie en mijn aanspraak op subsidie daar bespreek waardoor ik de realiteit in Hier onder kom en mijzelf effectief ondersteun.

I am perfect just the way I am.

 

Dag 414 self-esteem

In deze blog ga ik redenen onderzoeken hoe ik mijn reacties kan stoppen.

 • Kan het zijn dat ik ongelijk heb?
 • Wat zijn de argumenten tegen mijn opvatting?
 • Welke energie manifesteer ik in mijzelf door de ander positief of negatief te beoordelen?
 • Wat gebeurt er als ik niet doe wat ik doen wil?
 • Wanneer is wat ik geloof onwaar?
 • Waarom overweeg ik niet eerst dat ik mij verplaats in de schoenen van de ander?
 • Waarom kan ik niet met compassie door de ogen van een ander kijken?  In love with Cruelty.

Mind Self-esteem is the action or practice of allowing oneself to believe that a false or validated/determined feeling, idea, or situation is true. In fact, this self-esteem is a matter of self deception.

Self-esteem – confidence in one’s own worth or abilities; self-respect.
Synoniemen: self-respect, pride, dignity, self-regard, faith in oneself, morale, self-confidence,

Mezelf herdefiniëren kan nadat ik mijzelf en de manier waarop ik mijzelf definieer onder ogen ben gekomen. Zodat ik Gewaarzijn ontwikkel en de informatie die ik in mijn geest gebruik kan zien als de manier hoe ik mijzelf definieer als: zelfrespect; trots; waardigheid; egoïsme; het geloof in mezelf, als mijn moraal of zelfvertrouwen. Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik naar aanleiding van dit inzicht, anderen in mijn wereld waarneem en beoordeel overeenkomstig de informatie die ik toeken aan mijn labels. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf bedrieg omdat ik in mijzelf de negatieve energie van het karakter wantrouwen toesta, waardoor ik mij realiseer zie en begrijp dat ik van iets buiten mijzelf of van een ander mens positieve aandacht en bevestiging verwacht en verlang, waardoor ik door deze positieve bevestiging van iets of iemand anders in mijzelf de positieve energie en het positieve gevoel van vertrouwen kan manifesteren. Als en wanneer ik door iets of iemand buiten mijzelf positief bevestigd wil worden, dan Stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn gedachten ‘waarom reageert iemand niet snel genoeg op mijn bericht’  in mijzelf de negatieve energie van wantrouwen genereer. Als en wanneer ik in mijzelf de negatieve energie van wantrouwen manifesteer, dan Stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik tijdens het wachten op een bericht ongeduldig ben. Als en wanneer ik tijdens het wachten op een positieve bevestiging ongeduld ervaar, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik gepikeerd reageer naar aanleiding van mijn ongeduld en mensen in mijn omgeving die treuzelen veroordeel om hun kortzichtigheid en gebrek aan handelingssnelheid omdat ik mij realiseer zie en begrijp dat ikzelf in zo’n context wel manieren, oplossingen en mogelijkheden zie waardoor zij sneller hun acties kunnen uitvoeren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als iemand niet snel genoeg reageert hetgeen ik zie en verlang ‘dat ik mij realiseer dat ik mij niet voldoende verplaats in de schoenen van de ander’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra ik mijn egoïsme ervaar, omdat ik participeer in ongeduld, in mijzelf de energie van perfectie en verontwaardiging bespeur.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik participeer in de energie van ongeduld dat ik mijzelf effectief ondersteun door mijn reactie van ongeduld te stoppen zodra ik merk dat ik de handelingssnelheid van een ander veroordeel.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik mij Gewaar ben van mijn gedachte, oordeel en beschuldiging ‘schiet eens op’, dat ik de negatieve energie van weerstand in mijzelf Stop en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik mij Gewaar ben van mijn ongeduld, en de energie van ongeduld op anderen of iets projecteer ‘omdat ik van een ander verlang dat ik bijvoorbeeld sneller een app.bericht wil ontvangen’, dan Stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik mij Gewaar ben van mijn verlangen naar snelheid en perfectie, dat ik mij verplaats in de schoenen, handelingssnelheid en behoeften van een ander.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik met compassie naar de situatie van de ander wil kijken en mijn egoïsme, verontwaardiging en verlangen naar aandacht, snelheid en positieve bevestiging, zal doorademen zodra ik mij hiervan Gewaar ben.

I am perfect just the way I am.

 

Dag 413 distrust

In deze blog onderzoek ik redenen in mijzelf die aanleiding zijn van mijn wantrouwen. Dit wantrouwen ontstaat in mijzelf door mijn manier van kijken en de manier waarop ik het gedrag en de communicatie van anderen uit mijn omgeving interpreteer.

Ik realiseer mij dat ik bewust wil zoeken naar redenen in mijzelf waarom ik zelf ongelijk heb, iets is wat mensen van nature niet makkelijk doen.

Vragen die ik in mijzelf onder ogen wil komen naar aanleiding van mijn wantrouwen zijn:

 • Kan het zijn dat ik ongelijk heb?
 • Wat zijn de argumenten tegen mijn opvatting?
 • Welke energie manifesteer ik in mijzelf door de ander positief of negatief te beoordelen?
 • Wat gebeurt er als ik niet doe wat ik doen wil?
 • Wanneer is wat ik geloof onwaar?
 • Waarom overweeg ik niet eerst dat ik mij verplaats in de schoenen van de ander?
 • Waarom kan ik niet eerst met compassie door de ogen van een ander kijken?  In love with Cruelty.

Context – tijdens een eerste ontmoeting met een vrouw vertelt zij mij dat haar ex-partner tijdens hun relatie niet voldoende oog en aandacht had voor haar behoeften. Door het gedrag van haar partner had zij de indruk dat hij primair gefocust was op zijn eigenbelang.  In een toekomstige relatie wil ik dat mijn partner oog heeft voor mij en dat het eens om mij draait en dat een man rekening houdt met mijn behoeften.

Startpunt van mijn wantrouwen – later die avond stuur ik haar een app bericht en vraag naar haar situatie waarop zij volgens mijn oordeel niet snel genoeg reageert.

Zelfvergeving naar aanleiding van mijn Gewaarzijn dat ik in mijzelf participeer in de negatieve energie van het karakter wantrouwen, naar aanleiding van mijn gedachten ‘waarom reageert zij niet snel genoeg’ deze energie van deze emotie in mijzelf manifesteer, omdat ik mij realiseer, zie en begrijp dat ik de negatieve energie van wantrouwen in mijzelf genereer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik tijdens het wachten op een bericht van haar ongeduldig wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van mening ben dat zij niet snel genoeg reageert op mijn app. bericht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat zij niet snel genoeg doet wat ik verlang.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vervolgens veronderstel ‘zij heeft vast een afspraak met een andere man.’

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn oordeel ‘zij heeft vast een afspraak met een andere man’, in mijzelf achterdocht ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vervolgens van mening ben dat zij onbetrouwbaar is want zij reageert tóch ook niet snel genoeg op mijn app. bericht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verontwaardigd ben naar aanleiding van mijn aanname dat zij niet snel genoeg reageert op mijn app. bericht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vervolgens denk het draait alleen maar om haar behoeften want zij reageert niet snel genoeg op mijn app. bericht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk ‘zij heeft geen tijd en aandacht voor mij.’

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk ik kan haar maar het beste negeren zodat ik niet alweer gekwetst kan worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik haar beschuldig van het feit dat zij geen tijd heeft voor mij en dat ik vervolgens denk ‘het draait alleen maar om haar behoeften, wat een egoïste.’ lol

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn ongeduld mij realiseer, zie en begrijp dat ik van haar verlang dat zij mij sneller een app. bericht moet sturen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij realiseer, zie en begrijp dat zij niet snel genoeg mijn verlangen naar bevestiging en positieve aandacht vervuld.

Relationship Succes Support – watch the video.

Wordt vervolgd…..

Dag 392 Herdefiniëren gunnen.

Zelfvergeving op de punten die ik mij gewaar werd, zoals beschreven bij het Toebedelingspunt, waarin ik mijn interpretatie onderzoek in relatie tot het woord gunnen zie – blog voor context.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen een gunst verlang, in de vorm van een dienst of aandacht, waaraan ik mijn identiteit ontleen ter bevestiging van mijn mind beeld en realiteit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zodra ik een gunst verlang, in mijzelf een verwachting creëer, ervaar als absoluut wapenfeit, informatie betreft in mijzelf, overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, mening of hoop, mijn informatie en aspecten van mijn verlangen betreft, in wat ik verlang van een ander, en als ik mijn geschenk en toegift ontvang, mij realiseer zie en begrijp dat ik mijn mind gunfactor identiteit bestendig en mijn weerstand verstevig. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn aandacht op een ander vestig, vanuit mijn veronderstelling dat die ander bereid is om mij te zien zoals ik dit als mindbewustzijn, hetgeen als mind existeert binnen mijn zelfgewaarzijn, voor ogen heb. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn identiteit laat afhangen van de gunning, een gunst, ter bevestiging van mijn identiteit, energie betreft die de ander mij schenkt, overeenkomstig mijn gunfactor verlangen.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat wat de ander mij overeenkomstig de interpretatie van mijn gunfactor schenkt, overeenstemt met mijn gunfactor beeld en realiteit, weerspiegelt mijn mind wapenfeit, mind informatie betreft waarop ik mijn gunfactor ontvangst/interpretatie baseer.

Als en wanneer ik focus op mijn gunfactor energie waarmee ik mijn identiteit realiteit via de gunfactor die ik van een ander ontvang bestendig, dan Stop ik en Adem. 

Ik realiseer mij dat ik mij afhankelijk maak van de gunfactor energie die ik ontvang van anderen, in reactie op de bevestiging van deze energie, primair focus op de gun interpretatie van de ander die overeenstemt met mijn mind gunfactor beeld en realiteit, mij afhankelijk maak van deze externe gunfactor, mijn gunfactor verlangen als energie ik mijzelf wil bestendigen. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij afhankelijk maak, zoals de ander mijn mind verlangen bestendigd, waardoor ik mij realiseer en zie dat ik mijzelf in relatie tot mijn verlangen inferieur maak aan de externe autoriteit van een ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra ik mijn gewenste gunst wel van een ander ontvang dit ervaar als positief “Yes ik krijg mijn zin”. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard wanneer echter deze gunfactor uitblijft “yes, ik krijg niet mijn zin” dit als negatief ervaar, mij realiseer, zie en begrijp dat ik mijn gedrag vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn gun verlangens, mind verlangens betreffen, positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn systeem zijn, mij realiseer, zie en begrijp dat ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik mijn fysiek Gewaarzijn door mind energie en informatie laat besturen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn mind polariteiten pos. -neg. energie reacties afvuren, schieten als Patronen, zoals kogels uit een gun, afvuur op mijn omgeving of mensen die het goed bedoelen volgens zichzelf, zodra ik wel of niet mijn zin krijg, hanteer als meetpunt (toebedelingspunt) de manier waarop is dat ik mijn mind toesta dat ik anderen positief of negatief bejegen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aan de informatie binnen deze polarisatie autoriteit toeken, gebruik als munitie, hetgeen ik in mijn reacties afvuur op een ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn mind informatie gebruik als wapenfeit van mijn gelijk, ervaar als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afwijzing ervaar van mijn gelijk door negatieve reacties die ik als zodanig negatief interpreteer vanuit mijn mind verlangen dat niet zijn zin krijgt. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra de gunfactor bepaling in mijzelf niet haar zin krijgt, mijn gedrag bepaald en de ander vriendelijk bejegen omdat ik juist wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief.

Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik veroorzaak in mijzelf, veroorzaak omdat de positieve bevestiging van mijn gunfactor niet wordt uitgevoerd door een ander, ervaar als negatief in mijn mind deze energie als (negatief) probleem manifesteer. 

Als en wanneer ik niet mijn zin krijg, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik mijn keuze laat afhangen en bepalen door de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik focus op positieve gunning en negatieve gunning ontvang, de energie die ik manifesteer, omdat mijn backchat waarin ik participeer, naar aanleiding van gedrag van de ander, afwijkt van mijn positieve verlangen, dat ik de weerstand die ik manifesteer naar aanleiding van mijn backchat onder ogen kom en mijzelf verantwoordelijk maak voor de richting die ik daadwerkelijk dien te wandelen om mijn doelen te realiseren, en als ik weerstand ervaar in mijzelf, dan Stop ik en Adem.

Wordt vervolgd…

 

 

 

 

Dag 391Herdefiniëren van woorden -gunnen.

1. Toebedelingspunt – hoe ik tot nu toe dit specifieke woord gebruikt heb (mijn interpretatie): In deze blog is dat het woord – gunnen -.

Wat het woord gunnen tot op heden vertegenwoordigd voor mij: Gunnen – een gunst, een dienst of aandacht die men mij gunt – klinkt als – gun = wapen, een wapenfeit wat overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, en de hoop, mijzelf gun iemand anders aan mij schenkt, geeft, bereid is mij te zien, afhangt van de gunning, gunst, bevestiging die de ander mij schenkt. Wat de ander mij schenkt overeenkomt met dit wapenfeit waarop ik mijn gunning baseer.

Ik focus specifiek op de gun interpretatie van de ander. Afhankelijk van de externe gunfactor. Ik geef de ander autoriteit. Een patroon in mijzelf gewaar. Mijn gewenste gunst ontvang is dit positief. Als de gunfactor uitblijft -negatief- vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel. Deze gun verlangens betreffen positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn. Deze polariteiten schieten als Patronen – kogels – die ik hanteer als meetpunt (toebedelingspunt). De informatie binnen deze polarisatie, gebruik ik als munitie, hetgeen ik afvuur op een ander. Ik ervaar dit als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten. Of ik ervaar afwijzing bij negatieve reacties. Gun bepalingen in mijzelf bepaald waarop ik wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief. Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik door mijn gunfactor veroorzaak, te ontwijken. Wat ik ervaar als negatief vormt voor mij een probleem. Dus ik laat mijn besluit afhangen van de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert. Als ik focus op negatieve gunning, die afwijkt van mijn positieve verlangen, zodra de ander wel positief is in zijn benadering, met weerstand reageer omdat mijn negativiteit mij bestuurt. Positieve wendingen in een gesprek beoordeel ik daardoor vervolgens negatief.

2. Woordenboekverklaring/systeemdefinitie: (kopieer/plak hieronder de woordenboekdefinitie). Gunnen:(gegund), toestaan; veroorloven. gunnen (ww): geven, schenken, toestaan, toewijzen, verlenen, verschaffen, wegschenken gunnen (ww):jonnen, toestaan.

3. Het in klank uiten van het woord:

Ik wil graag een kijkje nemen naar wat geschreven was voor het in klank uiten van het woord. Met het woord laten klinken kan ik zo creatief met de geluiden zijn als ik wil binnen wat zinvol voor me is binnen het woord. We kunnen het woord opbreken in delen van klank: (schrijf hieronder al de klanken die jezelf in het woord gunnen hoort/ziet).

Gunnen: kunnen, kun/kan, fun, sun, dun, niet kunnen, fun, misgun, dun, no luck.  

4. Nieuwe definitie:

Nu dat ik al deze drie aspecten voor mijn neus heb – nu is zelf klaar om dit woord te benoemen (definitie te geven) voor wat het is. De enige sleutel binnen het herdefiniëren van een woord is ervoor te zorgen dat zelf geen polariteit toebedeelt aan het woord.

In termen van het herdefiniëren – een ander punt om te onthouden is dat we geen definities maken in het negatieve – betekenend, het definiëren van een woord door ‘wat het niet is’. Dus in het schrijven van een nieuwe definitie zijn we op zoek naar de woorden die beschrijven ‘wat het IS’.

We zijn hier niet om woorden te herdefiniëren om alleen een positieve ervaring te bevatten. Wij zijn hier om woorden te herdefiniëren als onszelf, betekent als ik duidelijk ben in en als een woord en dat ik dit woord geaccepteerd heb als mezelf heb ik de macht om het woord te leven en leven te geven eraan en niet onderworpen te worden door het woord en de macht die het over zelf houdt.

In zekere zin kan men het noemen: het terugnemen van de zelfkracht in zichzelf wanneer zelf de schepper wordt van zelf. (schrijf hieronder de nieuwe definitie van het woord).

Mijzelf richting toestaan. De ander een afwijkende richting toestaan

5. Dan is de laatste stap om mijn definitie te testen:  

a. Is de definitie negatief geladen? Dit is om ervoor te zorgen dat zelf niet een andere polariteit aan het creëren is om later af te handelen. Antwoord: de ander een afwijkende richting toestaan, zijn woorden niet verwerpen, mijzelf mijn richting toestaan.

b. Kan ik voor deze definitie blijven staan in de eeuwigheid? Antwoord: Ja.

Bij het uitschrijven van definities door jezelf is het nuttig om deze testers te hebben om jezelf te assisteren.

Esteni

…..wordt vervolgd met zelfvergeving op onderstaande Gewaarzijn van de betekenis die ik onder ogen kom en aan het woord gunnen heb toegekend.

Wat het woord gunnen tot op heden vertegenwoordigd voor mij: Gunnen – een gunst, een dienst of aandacht die men mij gunt – klinkt als – gun = wapen, een wapenfeit wat overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, en de hoop, mijzelf gun iemand anders aan mij schenkt, geeft, bereid is mij te zien, afhangt van de gunning, gunst, bevestiging die de ander mij schenkt. Wat de ander mij schenkt overeenkomt met dit wapenfeit waarop ik mijn gunning baseer.

Ik focus specifiek op de gun interpretatie van de ander. Afhankelijk van de externe gunfactor. Ik geef de ander autoriteit. Een patroon in mijzelf gewaar. Mijn gewenste gunst ontvang is dit positief. Als de gunfactor uitblijft -negatief- vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel. Deze gun verlangens betreffen positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn. Deze polariteiten schieten als Patronen – kogels – die ik hanteer als meetpunt (toebedelingspunt). De informatie binnen deze polarisatie, gebruik ik als munitie, hetgeen ik afvuur op een ander. Ik ervaar dit als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten. Of ik ervaar afwijzing bij negatieve reacties. Gun bepalingen in mijzelf bepaald waarop ik wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief. Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik door mijn gunfactor veroorzaak, te ontwijken. Wat ik ervaar als negatief vormt voor mij een probleem. Dus ik laat mijn besluit afhangen van de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert. Als ik focus op negatieve gunning, die afwijkt van mijn positieve verlangen, zodra de ander wel positief is in zijn benadering, met weerstand reageer omdat mijn negativiteit mij bestuurt. Positieve wendingen in een gesprek beoordeel ik daardoor vervolgens negatief.

 

Dag 388 Exposing Self-Directiveness

Hoe ik gedrag van anderen interpreteer; vaak via informatie in mijn mind manifesteer, en op mijn mind veronderstelling vervolgens mijn keuzes baseer, dit realiseerde ik mij kort geleden. Mijn mind verbintenis waarmee ik vooraf aan een specifiek bijeenkomst mijn beslissing heb gemaakt dat ik na afloop van de bijeenkomst niet mee zou gaan naar het huis van mijn neefje. 

Een kenmerk van mijn gedrag is dat ik mijn keuze vaak aanpas aan een verandering in mijn omgeving. Nadat ik mij na afloop van de bijeenkomst verplaatste in de schoenen van mijn neefje en zijn ouders, betwijfelde ik mijn vooraf gemaakte keuze om na afloop van de bijeenkomst direct naar huis te gaan. Mijn familie besloot om wel mee te gaan naar het huis van mijn neefje. Door deze verandering werd ik pissig en raakte geïrriteerd. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik en mijn familie buiten de kerk aan mijn neefje onze cadeautjes overhandigde, mij realiseerde de manier waarop ik afscheid wilde nemen van mijn neefje en zijn ouders als kil, onpersoonlijk, afstandelijk en star heb ervaren. 

Ik werd vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om star vast te houden aan mijn vooraf aan de bijeenkomst gemaakte keuze om na de dienst direct naar huis te gaan en mijn keuze niet aan te passen aan deze verandering die mijn familieleden van plan waren omdat ik pissig en geïrriteerd raakte door deze verandering. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de verandering in besluit van mijn familieleden om wel mee te gaan naar het huis van mijn neefje als schijnheilig heb ervaren. Als en wanneer ik een verandering in keuze als schijnheilig of als onbetrouwbaar gedrag ervaar, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij omdat familieleden niet vasthouden aan hun besluit, dat ik door hun keuze bijstelling, hun gedrag en deze gebeurtenis als onbetrouwbaar, onvoorspelbaar, onveilig ervaar waardoor ik star, kil en koud vasthoud aan mijn vooraf keuze.

Vervolgens realiseerde ik mij mijn gedachte ‘ik zou het zelf verschrikkelijk vinden als mijn familie buiten de kerk afscheid nam om vervolgens richting huis te gaan; hetgeen ik als koud, onpersoonlijk en afstandelijk heb ervaren, waardoor ik mijn keuze betwijfelde. Ik realiseer mij ik was namelijk niet in het belang van mijn familieleden naar deze bijeenkomst gegaan, maar in het belang van mijn belangstelling voor het feest van mijn neefje, en toch hield ik vast aan mijn keuze die ik vooraf had gemaakt.   

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht deze manier van afscheid nemen is niet leuk op deze voor mijn neefje belangrijke dag omdat ik het zelf fijn vind dat mensen belangstelling hebben voor een activiteit die ik belangrijk vind. Als en wanneer ik wat ik belangrijk vind verbind als fijn veronderstel de ander vind dit ook fijn, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik door te vragen wat de ander graag wil hieraan de verandering in Gewaar zijn in dat moment in Hier, waarin ik ervaar dat ik wil meegaan uit belangstelling voor mijn neefje, nadat ik mij in zijn schoenen verplaats, best mijn keuze kan bijstellen, zonder te denken dat ik hierdoor voor mijzelf onbetrouwbaar ben omdat ik mijn keuze bijstel. Als en wanneer ik mijn keuze wil bijstellen, denk ik ben onbetrouwbaar, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik het belang van mijzelf, het vast houden aan mijn keuze, toch boven de feest ervaring van en mijn belangstelling voor mijn neefje plaats en vervolgens toch besluit niet mee te gaan naar het huis van mijn neefje.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geïrriteerd raak door de keuze van mijn familie om toch mee te willen gaan naar het huis van mijn neefje.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik hun keuze bijstelling hypocriet vind omdat zij hun cadeautjes al aan hem hebben overhandigd; niet vasthouden aan hun besluit om na afloop van de dienst direct naar huis te gaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de keuze om buiten de kerk, voor de kerk, cadeautjes overhandigen koud en onpersoonlijk vind, dat ik in mijzelf ervaar, dat ik mijzelf weinig betrokken ervaar bij de feest ervaring en het belang van mijn neefje en zijn ouders.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn keuze egoïstisch is ondanks het gevoel in mijzelf dat ontstaat naar aanleiding van het overhandigen van de cadeautjes waarna ik mij realiseer, zie en begrijp dat ik zo’n afscheid verschrikkelijk zou vinden omdat wij ons/ik mij te weinig aantrek van de feest-ervaring die dag van mijn neefje en zijn ouders.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik niet mee ga naar het huis van mijn neefje; commentaar heb op de keuze van mijn familie om wel mee te gaan voor een kop koffie. Als en wanneer mijn keuze afwijkt van de anderen daar kritiek op heb, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijn besluit dat afwijkt van de anderen, vergelijk met hun keuze en mijn keuze boven de keuze plaats van de anderen waardoor ik een muur van ongelijkheid, kilheid en afstandelijkheid manifesteer tussen mij en mijn familie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn keuze om niet mee te gaan naar het huis van mijn neefje ontstaat omdat ik het niet eens ben met de keuze van mijn familieleden, die vooraf aan de dienst besloten hadden na afloop direct naar huis te gaan. Als en wanneer ik veronderstel ik wil na afloop van de activiteit direct naar huis, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik dacht ‘waar sta ik voor’, ‘waaraan committeer ik mij’- en dat ik vooraf aan het kerkbezoek de keuze had kunnen maken dat ik onafhankelijk van de keuze van mijn familie na afloop van de dienst zelfstandig op de fiets naar het huis van mijn neefje en zijn ouders had kunnen gaan om daar mijn cadeautje te overhandigen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf toesta dat ik mij in mijn keuze vaak laat beïnvloeden door het gedrag en de keuzes van anderen waardoor ik mijn keuze betwijfel. Als en wanneer ik mijn keuze aanpas onder invloed van de keuze van een ander, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik ook zucht had naar alcohol, onder invloed van de gedachte aan dit middel ook besluit om naar huis te willen, omdat ik verlangde naar alcohol. Ik realiseer mij ook dat ik de keuze van de rest hypocriet en schijnheilig noemde, gedachten zijn die mijn keuze om alcohol te gaan drinken rechtvaardigt.

Als en wanneer ik onder invloed van verandering in gedachten en verwachting, denk aan alcohol, mijn zucht en verlangen naar alcohol realiseer, zelfonoprecht in mijn gedachten ben, negatief denk over mijzelf en mijn familie, vanuit mijn verlangen naar alcohol met mijzelf communiceer, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik koud, onpersoonlijk en egoïstisch ben in mijn keuze en de feest-ervaring van mijn neefje veronachtzaam in het belang van mijzelf; verpak in een zelfonoprecht smoesje, vervolgens van mening ben dat ik het gedrag van mijn familie ervaar als schijnheilig en hypocriet. Als en wanneer ik anderen verantwoordelijk maak voor mijn zelfonoprechte keuze om naar huis te gaan omdat anderen hun keuze bijstellen, dan Stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik mij realiseer zie en begrijp dat ik de manier van afscheid nemen als koud en onpersoonlijk ervaar; niet ervoor kies om wel mee te gaan naar het huis van mijn neefje voor een kop koffie. Als en wanneer ik de communicatie ervaar als koud en onpersoonlijk, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij ondanks mijn inzicht dat ik de manier van afscheid nemen als onpersoonlijk en koud ervaar, dat ik toch vast hou aan mijn besluit dat ik naar huis wil vanwege allerlei redenen: ‘omdat ik vooraf aan de bijeenkomst een andere activiteit heb gepland en omdat ik zucht heb naar alcohol’. Ik realiseer mij dat ik al een tijd in mijn mind bivakkeer en ronddwaal in gedachten en zucht naar drank; gedachten zoals ‘heeft mijn leven zin’, ‘wat wil ik’, ‘welke stappen en oplossingen onderneem ik’. Ik realiseer mij dat ik in mijzelf een leegte ervaar, omdat ik geen richting bepaal, die ik opvul met drank en zoektocht naar seks contacten.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik heldere doelen formuleer die ik daadwerkelijk wil realiseren door de zinloosheid van mijn huidige bestaan, mijn zucht naar drank rechtvaardig, de drang naar drank en aandacht voor mijn belangen prominent in mijzelf binnen mijn mind existeert; waardoor ik mijn eetpatroon veronachtzaam en fysiek Gewaar ben dat mijn stoelgang is verstoord met een pijnlijke ontlasting tot gevolg.

Ik realiseer mij dat wat ik reflecteer op anderen, zinloze mind informatie van mijzelf betreft in mijn geest, waaraan ik betekenis en woorden toeken. Een illusie is die ik zelf manifesteer, waarmee ik de keuzes van anderen veroordeel alsof mijn belerende en anderen corrigerende werkelijkheid binnen mijn wereld en realiteit de juiste is, waardoor ik mijn drank misbruik kan rechtvaardigen omdat ik anderen verantwoordelijk maak voor een tekort aan belangstelling en oprechte aandacht voor mijn behoeften, waardoor ik mijn oprechte belangstelling en aandacht voor anderen verlies.

Wordt vervolg

Mijn eerste blog.

 

Dag 387 Zelf invulling geven aan de woorden die ik leef – hulpvaardigheid.

Ik realiseer mij nu ik aan solliciteren ben naar een baan, dat ik aan bepaalde woorden waarde toeken. In een van mijn sollicitaties verwijs ik naar het woord hulpvaardigheid.

In mijn huidige vrijwilligers functie conformeer ik mij aan de basis waarden van de organisatie waaraan ik mijn diensten aanbied. Algemene Basis waarden waarmee de organisatie zich o.a. profileert zijn – verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, natuurlijkheid, vrijheid en redelijkheid.

Er is ook verschil in opvatting binnen deze groep. Een aantal zetten zich namelijk af tegen elke vorm van godsdienst, terwijl er andere humanisten zijn met nog overige religieuze overtuigingen. De een vindt een boven ons staande almachtige dus onzin en een andere humanist is tegelijkertijd bezig met rituelen en bijeenkomsten van een andere religie.

Ik onderzoek voor mijzelf de betekenis die ik toeken aan het woord hulpvaardigheid.

Betekenis – Hulpvaardigheid.

Bereid om steun of assistentie te verlenen.

Als kind bood ik mijn hulp aan om waardering en erkenning te krijgen voor mijn inspanning. Binnen mijn huidige functie communiceer ik met mensen vanuit het principe dat zijzelf zelfredzaamheid leren in de uitvoering van praktische oplossingen. Deze insteek loopt parallel aan de opvattingen van de Nederlandse politiek die een participatie samenleving promoot. Het verschil van mijn hulp nu ten opzichte van mijn kind zijn hulpaanbod is dat ik mensen ondersteun bij hun hulpvraag.

Ik heb geen oordeel over hun achtergrond en assisteer hen bij de vragen die zij mij voorleggen. Mijn houding als kind ten opzichten van mijn hulpaanbod nu verschilt daarin dat ik niets wil oplossen om erkenning of waardering te krijgen. Ik heb mij ten doel gesteld, dat ik mij binnen deze werkomgeving profileer door duidelijkheid aan te bieden aan de mensen die ik ondersteun.

Ik realiseer mij dat ik hierdoor vaardig ben in anderen helpen omdat ik hen, door mijn vraagstelling zodanig te formuleren, ondersteun en assisteer dat zij zelf nadenken over dat wat zij nodig hebben. Vervolgens geef ik hen tips hoe zij een bepaalde activiteit zelf kunnen uitvoeren. Door deze inzet komen er meer vragen aan het licht. Ik rapporteer deze terug naar een manager, die eventueel vervolgacties naar aanleiding van praktische inzichten die zijn ontstaan, in gang kan zetten.

In mijn benadering zet ik mij in door mensen zelfredzaamheid te leren die los staat van elke vorm van godsdienst. Door met humor en tact alert te zijn op mijn valkuil dat ik wel erkenning en waardering wil krijgen voor mijn rol als helper, realiseer ik mij dat ik in mijzelf een ontwikkeling heb ervaren waardoor ik zie en begrijp dat ik duidelijkheid en hulpvaardigheid combineer. In relatie tot de mensen die ik begeleid, ervaren zij wat zij nodig hebben, hun praktische problemen zelf leren oplossen.

Coole ontwikkeling.

Dag 376 Let’s see

Ongelijk aan dat wat ik als normaal ervaar.

Ik hanteer een norm die ongelijk is aan wat ik ervaar in relatie tot hoe mijn omgeving of medemens reageert. Alsof die situatie of medemens gelijk heeft en mij laat zien, datgene waarin ik in relatie tot wat ik waarneem; in dat wat ik in mijzelf ervaar Gewaar ervaar, afwijkt of overeen komt met dat wat ik als norm hanteer. https://nl.wikipedia.org/wiki/Deviant_gedrag

Wat betekent normaal, bedenkt de norm aal zich, terwijl hij zwemt overeenkomstig de manier waarop de norm-aal zich definieert, normeert en vergelijkt met de omgeving waarin de norm aal zich bevindt. Zijn het de hem bekende erkende afspraken, specificaties of criteria waaraan hij zich verbind. Welke specifieke aspecten hanteert hij als aanleiding dat de norm aal driftig, boos, blij of depressief reageert? Verongelijkt; de aspecten waarmee de norm aal vergelijkt en zich overeenkomstig profileert, zijn wereld en realiteit beklijft of aanzet tot reflectie vanachter de tralies van zijn nor. Hoe faciliteert de norm aal zijn beweegredenen?

NOR – 1) Bajes 2) Bak 3) Cachot 4) Cel 5) Doos 6) Ellendig verblijf 7) Gevangenis 8) Hok 9) Kerker 10) Lik 11) Onguur verblijf 12) Onaangename verblijfplaats 13) Petoet 14) Spinhuis 15) Strafgevangenis 16) Strafinrichting 17) Strafplaats 18) Zitplaats 19) Zitplaats

nor zn. ‘gevangenis’ Nnl. (Bargoens) nor ‘gevangenis’ in in de “nor” zoals we gewoonlijk zeggen (gezegd van een besloten ruimte aan boord van een schip) [1881; WNT], hij zit in de nor, in de doos [1899; WNT vijftig], nou jij voor haar de nor bent ingegaan [1903; WNT sloerie]. Mogelijk hoort dit woord bij een reeks klanknabootsende en klankschilderende woorden met nasaal en -r- of omgekeerd, zoals → brommen, → knorren, neuriën, die alle een min of meer inwendig gonzen aanduiden. Verschillende van deze woorden kregen daarbij in omgangstaal, Bargoens of soldatentaal betekenissen die een afgeleid soort inwendigheid aanduidden, zoals brommen ‘gevangen zitten’, meuren ‘slapen’, neuriën ‘zich bedrinken’. Bij deze reeks hoort ook een Bargoens werkwoord norsen ‘slapen’, ook Rotwelsch Nürschel ‘bed’; het is mogelijk dat nor ‘gevangenis’ hiervan is afgeleid. Lit.: Endt 1974

Inwendig gonzen –  zoals de norm aal in relatie tot zijn omgeving, zichzelf de norm aal inwendig binnen zijn doos/vakje gonst; overeenkomstig zijn/deze veronderstelling reageert, naar aanleiding van de manier waarop en zoals hij zichzelf definieert.

Inwendig

als woordenboektrefwoord:

inwendig:

 1. bw. innerlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inwendig (bn):

innerlijk, intern

als synoniem van een ander trefwoord:

innerlijk (bn) :

immanent, innig, intrinsiek, inwendig, wezenlijk

intern (bn) :

binnen het bedrijf, innerlijk, inwendig

intrinsiek (bn) :

immanent, innerlijk, inwendig, wezenlijk

De manier waarop het inwendig wezen, zich wezenlijk manifesteert, overeenkomstige informatie bevat, dat wat de norm aal in zijn geest pretendeert en speculeert. Intern aanzet tot de manier waarop de norm aal zich beweegt.

Innerlijk — inwendig. Inwendig is datgene wat naar binnen gekeerd is, derhalve wat zich in het binnenste van een lichaam bevindt; het blijft het inwendige heeten, zelfs wanneer het bloot gelegd wordt. Het wordt minder in figuurlijken zin gebruikt. De inwendige deelen van het menschelijk lichaam. Dat is goed voor den inwendigen mensch = dat versterkt de krachten, wekt de levensgeesten op. Innerlijk staat tegenover uiterlijk, den zichtbaren vorm; het geldt van die deelen van een geheel, die door de oppervlakte, het uiterlijk, voor het oog bedekt zijn. Het wordt dikwijls in figuurlijken zin gebezigd. De innerlijke waarde van het goud is de waarde, die het goud als zoodanig, afgescheiden van zijn vorm, heeft. Het innerlijke van den mensch is ’s menschen gemoed, karakter, geaardheid, wezen.

De innerlijke waarde van het goud is de waarde, die het goud als zoodanig, afgescheiden van zijn vorm, heeft.

De innerlijke waarde van de vrouw is de waarde, die de vrouw als zoodanig, afgescheiden van haar vorm, heeft.

De innerlijke waarde die ik toeken aan de vrouw is de waarde, die ik toeken aan de vrouw, die de vrouw als haar waarde heeft afgescheiden van haar zijn, mijn betekenis heeft.

Als de baby van de bovenburen schreeuwt, de innerlijke waarde die ik toeken, die de baby als zodanig heeft, afgescheiden van haar vorm, heeft. Ik beoordeel mijn innerlijke waarde in reactie op haar geschreeuw als mijn innerlijke waarde die ik toeken aan haar geschreeuw. Hoe ervaar ik dit geschreeuw als mijn innerlijke waarde.

Ik ervaar dit geschreeuw als schreeuw om aandacht. Mijn innerlijk dat schreeuwt om aandacht. Inwendig is dat wat naar binnen gekeerd is, derhalve wat zich in het binnenste van een fysiek lichaam bevindt, het blijft het inwendige heeten, zelfs wanneer het bloot wordt. Als het bloot gelegd is, blijft het onder auspiciën staan als zodanig eigendom als inwendig bestaan, voort bestaan. De correctie die volgt is gebaseerd op deze informatie en blijft bestaan.

Wat ik vind van dat jankende kind is dat wat zich als informatie profileert, als zodanig zich in mijn innerlijk bevind heb ik als zodanig in mijzelf aanvaard en toegestaan.

Wat ik in mij innerlijk heb aanvaard krijgt vorm als bewustzijnssyteem. Een systeem dat gebaseerd is op…., dat wat overeenkomt met de ingrediënten die ik vergelijk als informatie met hetgeen ik ervaar in relatie tot dit innerlijk systeem in mij vergelijk met mijn omgeving, de reflectie is van mijn denk systeem. Wat ik ervaar als deviant wijkt af van mijn comfortzone behave, it has to be as I have expected it should be like my inner me.

11. Innerlijk — inwendig — innig.

Wat zich van binnen bevindt.

Inwendig is alles, wat zich in de binnenruimte van een lichaam bevindt; het is dus een tegenstelling met uitwendig, d.w.z. wat tot de buitenzijde of de oppervlakte behoort : De inwendige deelen van ons lichaam. (Inwendig bet. letterlijk: in of binnen den wand zich bevindende.)

Innerlijk ziet meer op den aard en het wezen van de deelen, waaruit een voorwerp bestaat, in tegenstelling van uiterlijk, dat meer let op den vorm, dien de deelen te zamen hebben en waardoor die deelen min of meer verborgen worden. De innerlijke waarde van een stalen horlogeketting is niet groot (d.w.z. de waarde der bestanddeelen), al moge hij door zijn kunstig bewerkten vorm (de uiterlijke waarde) ook kostbaar zijn. Het wordt vooral figuurlijk gebruikt in betrekking tot ’s menschen karakter of tot wat er in zijn gemoed omgaat, in tegenstelling met den lichamelijken vorm. Uiterlijk is hij voorkomend en vriendelijk, maar innerlijk is hij valsch en vol bedrog. Hij werd innerlijk bewogen (d.i. in zijn gemoed, zonder dat liet uiterlijk te zien was).

Innig geeft aan, dat iets uit het diepst van ons binnenste voortvloeit, waarvan onze ziel geheel doordrongen is: een innige liefde.