Dag 562 cynisme

‘Je bent vast een gelukkig mens.’ Woorden gebezigd tijdens een chat gesprek. Eenzijdige Communicatie van getypte woorden waaraan mimiek en intonatie ontbreken. Omdat mijn zintuiglijke impressie intonatie ontbreekt is mijn eerste gedachte ‘de woorden van C zijn cynisch bedoeld.’ Kort daarvoor had ik C geschreven ‘geniet van de momenten in het hier’ waarop de reactie van mijn gesprekspartner volgt ‘Doe jij dat ook.’

Naar aanleiding van de vraag ‘Doe jij dat ook, geniet jij ook van de momenten in hier, plopt de gedachten op aan het verjaardagsfeestje van mijn neefje van afgelopen zaterdag. Momenten waarin ik genoten heb van het samenzijn in bijzijn van het gezin. In het verleden tijdens samenzijn met het gezin was de sfeer wel eens anders. Grimmiger en negatief beladen. Hier vergelijk ik samenzijn als twee tegengestelden. Polariteit van elkaar. In de vorm als zijnde mijn positief en negatief geladen samenzijn ervaring. In mezelf toegestaan en aanvaard als mijn interpretatie. Mijn duiding van verschillende samenzijn herinneringen. Waarmee ik samenzijn momenten vergelijk.

Nadat ik tijdens de chat conversatie mijn gesprekspartner gevraagd heb of de opmerking cynisch bedoeld was antwoord C: ‘nee totaal niet’. Ik realiseer me dat we van elkaar kunnen leren. Hetgeen C instemmend bevestigd.

Ik realiseer me zie en begrijp in het verleden zou ik dit antwoord ‘nee totaal niet’ wantrouwen en met stelligheid vast houden aan mijn interpretatie dat de getypte woorden van C met cynisme vervuld waren.

De Betekenis die ik aan cynisme toegekend heb, dat ik naar aanleiding van reacties van anderen ‘zie’ er volgt afkeuring op hetgeen ik bijdraag. Mijn ‘isme’ krijgt kritiek te verduren. Wat ik doe. Als ‘ME’ (Engels) is never good enough. Mijn ‘isme’ I will be never better, or I will never preciated by others. Mijn aanwezigheid wordt niet op prijs gesteld. Ik wijs mezelf af. Ik kleineer mezelf. Afwijzing van mijn Zelfoprecht zelf zijn. Door mijn veronderstelde duiding, ben ik gefocust en alert op de manier waarop anderen reageren naar aanleiding van mijn bijdrage. Omdat ik wantrouwend ben omdat ik afwijzing verwacht en verlang naar waardering, erkenning en knuffels.

Geboeid aan mijn gedachten.

Cynisme volgens het woordenboek: gebrek aan vertrouwen in goede bedoelingen van mensen of instellingen.

Oprecht Zelfvergeving.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik intenties wantrouw.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik bij de gedachte aan cynisme gebrek heb aan vertrouwen in goede bedoelingen van mensen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik op de woorden ‘Doe jij dat ook’ cynisme veronderstel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb nadat ik innerlijk cynisme veronderstel aan C app ‘is jouw opmerking cynisch bedoeld.’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn veronderstelling ‘is jouw opmerking cynisch bedoeld’ niet Stop maar bij C check.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me afhankelijk maak van het antwoord van C omdat ik mijn eerste gedachte aan cynisme check bij C.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik verhaal haal bij C, en dus (aan de ander) verantwoording vraag voor hetgeen ik veronderstel en vraag: ‘is jouw opmerking cynisch bedoeld.’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb gedachten te denken die ik in mezelf gewaar werd naar aanleiding van de woorden van C ‘Doe jij dat ook’ waarop ik ja antwoord waarop volgt ‘dan ben jij vast een gelukkig mens.’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk cynisme veronderstel, dit naar aanleiding van de opmerking van C ‘dan ben jij vast een gelukkig mens.’

Als en wanneer ik verhaal haal, verantwoording verlang van de ander naar aanleiding dat cynisme in mezelf opplopt, dan Stop ik mijn automatische reactie en Adem.

Ik realiseer me zie en begrijp wanneer ik verhaal haal bij de ander die innerlijk mijn cynisme triggert, dat bij van de ander verantwoording verlang. Dit naar aanleiding van cynisme, dat in mezelf opplopt, reeds in mij aanwezig, voordat C reageerd op mijn getypte woorden.

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik verantwoordelijk ben voor mijn ergens op mijn pad aanvaarde cynisme, deze herinnering in mezelf aan cynisme zelf kan ‘Stoppen’ omdat ik verantwoordelijk ben voor mijn automatische reactie, en er voor kan kiezen, als nieuwe doelstelling om naar aanleiding van mijn gedachten ‘is jouw opmerking cynisch bedoeld’ in plaats verantwoording vragen aan de6ander, dat ik mijn automatische reactie doorAdem.

Ik realiseer me zie en begrijp nadat ik cynisme veronderstel in de app woorden van C, dat ik vervolgens verhaal haal bij C en als het ware aan C verantwoording opdring voor hetgeen ik innerlijk als de energie van cynisme manifesteer als zijnde mijn duiding.

Diepere duiding naar aanleiding van cynisme Gewaarwording.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb, dit omdat ik me realiseer, zie en begrijp dat ik naar aanleiding van cynisme, innerlijk verontwaardiging ervaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van verontwaardiging vervolgens minachting ervaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van mijn duiding cynisme, in plaats cynisme, geen dankbaarheid ervaar voor mijn Gewaarzijn aan cynisme wat ik in mezelf onderdrukt heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van cynisme, me onvoldoende geraliseerd heb dat ik cynisme als de energie van cynisme in mijn lichaam aanvaard heb.

Dag 523 betrouwbaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik onbetrouwbaar ben in de naleving van een afspraak. Als en wanneer ik denk dat ik onbetrouwbaar ben in de naleving van een afspraak, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer me zie en begrijp dat ik in relatie tot afspraken het voorkomt dat ik een van mijn afspraken niet naleef. Waardoor ik me realiseer zie en begrijp dat mijn aanname ‘ik ben onbetrouwbaar in het naleven van afspraken’ niet zwart-wit werkelijk waarheid blijkt te zijn. Dit omdat ik een nuancering aanbreng in mijn ‘zwart-wit’ denkpatroon.

Ik heb door mijn gedrag onder ogen te komen gezien en opgemerkt dat als zaken anders verlopen als vooraf verwacht innerlijk irritatie ervaar en vervolgens vijandig kan reageren of mensen wegduw en negeer.

Ook als ik me kwetsbaar toon en mijn innerlijke struggle bespreek dat ik denk bij mezelf ‘stel je niet zo aan kerel’, want je vraagt op negatieve wijze aandacht. Want iemand gaf me ooit te kennen dat ik me gedraag als een Drama Queen. Tsja, zo doende ben ik zoals je leest vaak met mezelf in conclaaf. Zoals je ziet slaaf van mijn gedachten en zelfstigmatisering.

Ken jezelf, zoals ik voortbeweeg in mijn geest wel te verstaan, is wel een dingetje.

Tijdens mijn actieve schrijfproces zat er vaak de klad in. Het proces verliep stroef. Het kabbelt niet dacht ik dan. Ik verzuur omdat ik me niet beweeg in overeenstemming met de energie van mijn positief en negatief geladen mindsysteem. Dat voorschrijft dat ik dagelijks moet schrijven.

‘Mijn mind-systeem hetgeen o.a. is opgebouwd uit verlangens en verwachtingen in de vorm van gedachten, emoties en gevoelens.’

Uit ervaring weet ik inmiddels dat de invloed van mijn mind-systeem invloed heeft gehad op de keuzes in mijn leven.

Een typisch voorbeeld zeg maar de rode draad ‘als ik geïrriteerd raak vervolgens impulsief wegloop uit situaties.’ Een keuze patroon hetgeen tot veel ellende heeft geleid.

Echter door de aanleiding kennen van mijn keuzes, dus naar aanleiding van de irritatie en frustratie die ik innerlijk ervaar, maakt me ook zelf verantwoordelijk.

Door dit proces te beschrijven toon ik me kwetsbaar en realiseer me dat de aanleiding van mijn innerlijke irritatie en dat ik vervolgens wegloop bij mezelf ligt.

Ik realiseer me zie en begrijp daarnaast dat ik mijn behoeftes heb laten ondersneeuwen en me heb terug getrokken uit relaties met vrienden en familie. Recent nog op mijn vrijwilligers werkplek. Door te faken dat ik zieker ben dan dat ik daadwerkelijk ervaar.

Ik verzin allerlei smoesjes om maar niet naar afspraken te gaan. Door op het laatste moment deze afspraken te cancelen. Vanmorgen ben ik extra lang in bed blijven liggen. Met tot resultaat dat ik een verplichting die ik ben aangegaan, een commitment met mezelf verzaakt heb.

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik afspraken verzaak met een doel. Ik wil ervaren of de personen die betrokken zijn bij mijn keuze mij onvoorwaardelijk blijven steunen naar aanleiding van mijn keuze.

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik op zoek ben naar betrokkenheid en begrip. Ik wil ervaren dat ik me innerlijk onvoorwaardelijk gesteund ervaar door mijn omgeving.

Ik heb altijd rond gelopen met de gedachte dat ik als kind, hetgeen een ongeschreven afspraak zou moeten ten zijn in mijn opinie, door mijn ouders onvoorwaardelijk gesteund zou moeten worden in mijn behoeften.

Ik was van mening dat dit onvoldoende gebeurde. Er werd niet gevraagd hoe ik me voelde, wat ik beleefd had, waarvoor ik angstig was en hoe ik het gedrag van mijn ouders ervaarde. Er vond geen dialoog plaats. Hetgeen ik ook ervaar momenteel op mijn vrijwilligerswerkplek. Door het gebrek aan dialoog permiteer ik me dat ik afspraken verzaak. Duh!

Wordt vervolgd.

Schrijf en wandel jezelf naar Leven, uit de greep van je mind-systeem. De energie batterij die mij bestuurt, met ervaringen en leed tot gevolg.

https://desteni.org/ schrijfproces.

http://lite.desteniiprocess.com/.

Leer jezelf en je reacties beter begrijpen en vervolgens maak keuzes die het beste zijn voor jezelf. De DIP Lite schrijfcursus kun je doen in het Nederlands.