Dag 598 Compassie en begrip.

Een tekst In een blogpost trok mijn interesse, te weten: ‘voor mezelf wil ik eerst weten of de potentiële partner me serieus neemt. Dat mijn potentiële partner mij en mijn zijn werkelijk in zijn leven wil, voordat ik met mijn partner seks heb. Want ik heb de neiging erg sterk te hechten als ik dat wel doe, en ik wil ook niet dat lust mij weer gaat dicteren wat te doen.’ Bij mezelf kwam de aanname bovendrijven ‘geen seks op basis van lust, dit vervangen voor seks op basis van commitment, hetgeen impliceert me eerst gehoord en gezien ervaren.’

“Niet Langer zal ik halfslachtig leven, ik zal Leven met mijn Hele Hart en Mezelf Openen voor het Potentieel om Gehoord te worden want tenzij ik bereid ben om Gehoord te worden en bereid ben om pijn te Voelen,
zal ik nooit echt kunnen onderzoeken wat werkelijk mogelijk is als liefde en plezier.”
Bernard Poolman over Controle en constipatie / diarree creëren (januari 2019)

Een Ik-boodschap.

Een ik-boodschap of ik-verklaring in interpersoonlijke communicatie is een bekendmaking van de gevoelens, overtuigingen, waarden, enz. van de sprekende persoon, doorgaans uitgedrukt als een zin die begint met het woord ‘ik’ en in contrast staat met een ‘jij-boodschap’ of ‘jij-verklaring’, die vaak begint met het woord ‘jij’ en zich richt op de persoon waarmee gesproken wordt.

De hoogste vorm van menselijke intelligentie

De Indiase filosoof J. Krishnamurti heeft eens gezegd dat waarnemen zonder te oordelen de hoogste vorm van menselijke intelligentie is. ‘Wat een onzin dacht ik toen ik dit las om me vervolgens te realiseren dat ik zojuist een oordeel had geveld.’ Voor de meesten van ons, voor mij ook een uitdaging zo heb ik geleerd tijdens training gespreksvoering, is het moeilijk om mensen en hun gedrag waar te nemen zonder oordeel, kritiek of een andere vorm van analyse.

Wat doet de ander wat met mijn behoeften botst?

Mezelf bevrijden en anderen ondersteunen.

Mezelf vrij maken van conditioneringen. Ik kan me herinneren dat bij me thuis gebruikelijk was om mijn maaltijd, het voedsel hetgeen ik opschepte moest opeten, en me pas tijdens mijn tijd bij de marine realiseerde dat ik ook van tafel kon gaan zonder last te hebben van brandend maagzuur. Mijn moeder sprak me hierop ligt geïrriteerd aan met de boodschap dat ‘sinds je bij de marine bent eet jij je bordje niet meer leeg.’ Op eenzelfde manier maakt de pijn, veroorzaakt door schadelijke culturele conditioneringen, zo’n integraal deel van ons leven uit dat we de pijn niet langer opmerken.

Het vergt enorm veel energie, de energie die het vergt, brengt bewustzijn om deze destructieve conditioneringen te herkennen en te transformeren in gedachten en gedragingen die sturend zijn en richting geven, dienstbaar zijn aan mijn/ons leven.

Mijn kind boodschap: ‘doe anderen een genoegen.’ Later in mijn leven werd mijn boodschap: ‘Doe mijn genoegen /ik verlang genoegdoening.’ Je kent het wel de boodschap in de ballon naast het stripfiguur.

Mededogen voor mijn behoeften.

Voor de meesten van ons, voor mij ook een uitdaging, is het moeilijk om mensen en hun gedrag waar te nemen, door ons oordeel, kritiek of een andere vorm van analyse [tussen haakjes te zetten].

Analyse – ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf schuldig maakte door negatief te oordelen niet kreeg van een ander hetgeen ik wenselijk achtte.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf dat ik een taal heb geërfd die ten dienste stond van hetgeen ik wenselijk achtte vervuld diende.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf een taal heb aangeleerd gericht op vervulling van mijn behoeften.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf woorden heb aangeleerd naar aanleiding van onvervulde behoeften om mijn behoeften wel te vervullen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik anderen bekritiseer omdat ik veronderstel dat mijn zijn wordt veroordeeld, nu wetende dat dit kritiek ervaren als negativiteit mij de richting aanwijst van hetgeen waaraan ik wel behoefte heb namelijk dat ik eerst voor mezelf wil weten of de potentiële partner me serieus neemt.

Als en wanneer ik mijn kritiek op de ander wil plaatsen dan Stop ik en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mezelf toesta dat mijn potentiële partner mij en mijn zijn werkelijk in zijn leven wil en dat ik me committeer naar mijn partner te luisteren, mijn partners interpersoonlijke communicatie als een bekendmaking van diens gevoelens, overtuigingen en waarden zal aanvaarden.

Ik realiseer me zie en begrijp hetgeen de ander communiceert om een bijdrage vraagt om diens alternatieven en behoeften te erkennen.

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik mezelf ten doel stel een stapje zal terugzetten, zal Ademen en mijn oordeel, kritiek of een andere vorm van analyse [tussen haakjes zal zetten].

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn cognitief onderdrukte alternatieven als zijnde mijn behoeftes zal erkennen en mezelf in staat stel deze met compassie te vervullen.

Dag 481 Clarity

‘Bij het nalezen van mijn blogs kom ik tot de conclusie dat het thema ‘duidelijkheid’ prominent in mijn mind terugkeert en dat ik me realiseer, zie en begrijp dat ik van anderen duidelijkheid verlang’.

Concreet ‘welke betekenis heeft het woord duidelijkheid voor mij’?

Dat mensen uit mijn omgeving begrip hebben voor mij. Mijn omgeving heb ik als voorspelbaar onvoorspelbaar ervaren. Het was onduidelijk hoe men zou reageren op mijn bijdrage.

Duidelijkheid volgens het woordenboek:

Het duidelijk zijn vb: er is duidelijkheid: Frédéric is geslaagd.
Voor alle duidelijkheid [verontschuldiging voor informatie die misschien overbodig is]
Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over [het is heel erg duidelijk]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=duidelijkheid

Momenteel ervaar ik innerlijk onduidelijkheid nadat een vertegenwoordiger van een organisatie de intentie heeft uitgesproken en schriftelijk bevestigd dat men mij in de toekomst een betaalde baan wil aanbieden. Met dit aanbod hangen andere factoren en aspecten samen zoals afscheid nemen van de organisatie waarvoor ik vrijwilligerswerk verricht en een uitkering aanvragen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door innerlijk ‘duidelijkheid’ te verlangen angst voor afwijzing en daardoor onzekerheid ervaar. Als en wanneer ik door onduidelijkheid, angst voor afwijzing en vervolgens onzekerheid ervaar, dan stop ik en adem. Ik realiseer me zie en begrijp dat ik innerlijk onzekerheid ervaar als zaken niet duidelijk zijn voor mij. Ik wil zekerheid ervaren om te voorkomen dat men mijn vraag afwijst of bekritiseert. Daarom claim ik duidelijkheid die men mij niet altijd kan bieden. Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn innerlijke onzekerheid moet benoemen en bespreken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ‘omdat ik van anderen duidelijkheid verlang niet altijd wil vragen en uitspreken omdat ik innerlijk het risico loop dat mijn vraag/verzoek wordt afgewezen. Als en wanneer ik veronderstel dat ik kans loop dat mijn verzoek wordt afgewezen, dan stop ik en adem. Ik realiseer me zie en begrijp dat ik focus op afwijzing van hetgeen ik wil vragen. Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn vragen bespreekbaar maak omdat ik ook kans maak dat men naar me luistert en praktisch iets doet met hetgeen ik communiceer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ik loop risico dat mijn vraag/voorstel wordt afgewezen waardoor ik innerlijk onzekerheid ervaar. Als en wanneer ik innerlijk angst ervaar om mijn vraag uit te spreken, dan stop ik en adem. Ik realiseer me zie en begrijp dat ik zelf angst manifesteer omdat ik naar aanleiding van ervaringen weerstand ervaar om mijn vraag te communiceren. Ik stel mezelf ten doel dat ik wat ik wil communiceren uitspreek.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door innerlijk onduidelijkheid te ervaren ‘niet weten welk antwoord ik ontvang naar aanleiding van mijn verzoek/vraag’ ongeduldigheid ervaar omdat ik nu een duidelijk antwoord verlang. Als en wanneer ik duidelijkheid verlang, dan stop ik en adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik bovenstaande vragen onderzoek omdat ik bang ben dat mijn vragen genegeerd worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk irritatie ervaar nadat ik aan de organisatie waarvoor ik als vrijwilliger werkzaam ben gecommuniceerd heb en vervolgens geen actie onderneemt om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk tegenstrijdigheid/frictie ervaar zodra ik eraan denk dat ik mijn vragen moet communiceren omdat er vervolgens geen actie op volgt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik zekerheid wil ervaren omdat ik door onduidelijkheid innerlijk onzekerheid ervaar in mijn buik. Als en wanneer ik weerstand ervaar naar aanleiding van onduidelijkheid, dan stop ik en adem.

Ben je geïnteresseerd om jezelf en je keuzes oprecht te bevragen en onder ogen te komen, bekijk dan meer Desteni informatie via onderstaande links:

http://desteni.org/

Gratis online schrijfcursus: http://desteniiprocess.com/

https://eqafe.com/