Dag 366 Releasing my Resistance

In mijn vorige blog beschrijf ik dat van mensen – uit mijn omgeving – onvoorwaardelijk verlang dat zij geduld, aandacht en betrokken zijn bij mijn belang. Thus what Memory is relevant to the Position you experience yourself within? Berhard Poolman.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kort geleden tijdens een gesprek – waarin ik te kennen gaf ‘iemand uit de groep maakt een goede ontwikkeling door, want….’, onvoorwaardelijk verlang dat mijn gesprekspartner betrokken is en positief over mijn bijdrage aan deze ontwikkeling.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij gestopt voelde in mijn bijdrage waarin ik te kennen gaf dat ik dit besluit een juiste keuze vind hieraan mijn bijdrage had geleverd door met deze persoon in gesprek te gaan, waaraan door mijn gesprekspartner geen aandacht en bevestiging werd verleend door zijn keuze om het gesprek af te kappen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij in mijn bijdrage gestopt voelde want mijn gesprekspartner wilde het gesprek met iemand die ook in buurt was – vervolgen. Als en wanneer iemand waarmee ik in gesprek ben van onderwerp verandert omdat hij iets anders wil gaan doen – in gesprek gaan met een ander, dan stop ik en Adem. Ik realiseerde mij dat ik van mijn gesprekspartner in dat moment positieve aandacht verlang van hem positieve bevestiging verlang en hunker naar een compliment voor mijn bijdrage’.

‘Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van een ander verlang en te horen wil krijgen dat ik naar behoren gehandeld heb’. Als en wanneer ik van een ander verlang dat ik naar behoren functioneer, dan stop ik Adem. Ik realiseer mij mijn angst voor afwijzing.

Ik realiseer mij dat mijn gesprekspartner tijdens ons gesprek afgeleid raakt en dat ik dit toch niet ergerlijk vind en dat zijn gedrag mij opvalt nadat ik achter blijf met verbazing en zonder oordeel, met een gevoel van momentum, een moment waarin ik even niet weet wat ik innerlijk ervaar.

Ik herinner mij een incident in mijn leven waar ik dit zelfde Gewaarzijn in mijzelf heb ervaren waaraan ik geen woorden kon toekennen. Ik wordt mij Gewaar van de plek en de periode in mijn leven waarin ik deze ervaring voor het eerst heb ervaren waarvoor ik toen geen woorden kon vinden voor mijn ervaring. Ik realiseer mij dat mijn behoefte aan aandacht werd verworpen/genegeerd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afwijzing verwacht en naar erkenning en bekendheid verlang van hetgeen ik niet onder woorden kan brengen. Als en wanneer ik verlang naar erkenning en uitleg/verantwoording, dan stop ik en Adem. Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn bijdrage afwijzing en onbekendheid verwacht, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik naar positieve aandacht verlang waardoor ik afgeleid raak van mijn taak omdat ik mijn belang ondergeschikt maak aan de ander als ik deze niet onmiddellijk te woord sta.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als iemand mijn aandacht vraagt – door middel van een vraag of vriendelijk gebaar – dat ik afgeleid raak van mijn bezigheid en onmiddellijk/onvoorwaardelijk mijn aandacht af laat leiden naar dit andere. Als en wanneer mijn aandacht afgeleid raakt van mijn taak door een externe prikkel, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik onbewust focus op externe prikkels omdat ik verwacht – permanent alert ben en waakzaam – de ander voorrang te verlenen waardoor ik afgeleid raak door externe prikkels/behoeften/vragen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik reageer op externe prikkels. Als en wanneer ik reageer op uiterlijke kenmerken/prikkels die mij afleiden, mijn aandacht trekken, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vaak bij een profiel denk die vrouw is onbereikbaar voor mij, die is te goed voor mij en die dame ziet mij toch niet staan – ‘ik reageer maar niet en slik mijn woorden/bijdrage in’. Als en wanneer ik mijn bijdrage veronachtzaam, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij nadat ik afgeleid raak door mijn interpretatie over de manier waarop anderen mij bejegenen boos wordt en dat ik naar aanleiding van dit punt energie ervaar in mijn buik en linker onderbeen, een ervaring en Gewaarzijn in mijzelf niet concreet onder woorden kan brengen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf veroordeel, afwijs, minder acht, naar aanleiding van mijn veronderstelling die ik in mijzelf creëer en manifesteer door mijn gedachten de ander is onbereikbaar voor mij om mij van positieve aandacht te voorzien. Als en wanneer ik denk die vrouw is onbereikbaar voor mij, beter af zonder mij, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik in de gunst wil vallen van onbereikbare vrouwen en vaak gereageerd heb op onbereikbare vrouwen vanuit mijn onbewuste intentie dat ik in mijn mind de energie van afgewezen worden weer wilde ervaren, de energie van de voor mij bekende verwachting, ontstaan en gerealiseerd door mijn verwachting naar afwijzing gemanifesteerd werd/wordt in mijzelf zodra ik van een vrouw aandacht verlang maar verwacht dat ik wordt afgewezen omdat zij mij volgens de informatie in mijn mind, niet ziet staan, geen positieve aandacht besteed aan mijn aanwezigheid, onbereikbaar is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat in mijn mind een positief beeld creëer van erkenning krijgen en mijzelf begripvol, inlevend, met belangstelling presenteer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik willekeurige beelden en woorden interpreteer volgens het profiel behorend bij een specifieke vrouw die ik via de site benader in mijn bejegening positief stem.
Als en wanneer ik op basis van mijn positieve mind aspecten een site vrouw positief bejegen, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mij inschreef op deze site naar aanleiding van mijn behoefte aan positieve aandacht waarmee ik mijn gevoel van afwijzing, gebrek aan begrip en belangstelling wilde compenseren omdat ik mij eenzaam voel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij inschreef op een datingsite naar aanleiding van mijn behoefte en vraag naar positieve aandacht, waardering en knuffels vanwege mijn gevoel van alleen zijn om mijn eenzaamheid te voeden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afgeleid door mijn vraag naar aandacht, waardering en knuffels in de ban was van mijn behoefte naar positieve aandacht, waardering en knuffels mijn routine klusjes in en om het huis en werk gerelateerde taken veronachtzaamde, thus I neglected my duties.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik dacht ook ik ben de aandacht waard op zoek ging naar positief geladen energie in de vorm van en volgens mijn verwachtingsbeeld positieve ‘aandacht’, ‘waardering’ en ‘knuffels’ hetgeen ik bewerkstellig/realiseer door middel van mijn positieve, vriendelijke bejegening/feedback. Als en wanneer ik verlang naar vriendelijke en positieve bejegening, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij zie en begrijp dat onder mijn vraag naar positiviteit de verwachting schuilt dat ik verwerping en afwijzing verwacht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vriendelijk en positief van complimenten voorzien iemands interesse wek, vervolgens een afspraak organiseer en inplan voor ontmoeting, mij realiseer zie en begrijp dat mijn mind tot aan dat moment positieve energie genereert vervolgens denk ‘het is mij gelukt om iemand te interesseren, iemand die interesse heeft in mijn foto en profiel tekst, ik wordt gezien en gehoord (gelezen) en wordt positief bevestigd in datgene wat ik schrijf en laat zien in mijn woorden en beelden (foto’s). Yeah, ik val in de smaak!!!

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op basis van een profielfoto en profielteksten geobsedeerd door mijn verlangen naar positieve bevestiging en aandacht door mijn mind gevoed/gemanifesteerd mijn aandacht verloor voor dagelijkse routine klusjes.
Als en wanneer mijn mind fantasie beelden, woorden, verlangens en verwachtingen produceert, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik door dit verlangen mijn angst en verwachting voor afwijzing onderdruk.
Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik onder invloed van mijn mind positieve energie produceer mijn aandacht voor praktische taken uit het oog verlies en taken veronachtzaam. Ik realiseer mij dat ik mijzelf toesta dat ik positieve energie wil genereren nadat ik een afspraak heb gepland door impulsief en abrupt contact te maken met een volgend profiel/beeld/woorden die mijn mind voorziet van meer/weer positieve gedachten die mijn mind positief stemt of negatief in het geval als blijkt die vrouw is onbereikbaar voor mij.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik onder invloed van mind energie bepaal dat ik routine klusjes uitstel mijn verantwoordelijkheid veronachtzaam. Als en wanneer ik mijn routine taken veronachtzaam, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik onder invloed van mijn mind obsessie naar aandacht, waardering en knuffels afspraken die samenhangen met routine klusjes veronachtzaam.
Als en wanneer ik extern via beelden en profielteksten mijn verlangen naar positieve aandacht, waardering en knuffels voedt, dan stop ik en Adem. Als en wanneer ik beslis dat ik mijn reeds aanwezige mind obsessie toch wil voeden met positieve energie, dan stop ik en adem.
Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik als kind verlangde naar intimiteit in de vorm van aandacht, waardering en knuffels (affectie) en dacht mijn verlangen wordt verworpen en veronachtzaamd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek had op het gedrag van mijn ouders en van hen verantwoording heb verlangt over de manier waarop zij mijn verlangen naar aandacht en positieve bejegening veronachtzaamd hebben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik toegeef aan een van mijn mind karakters, hiervan Gewaar mij realiseer zie en begrijp ik heb kritiek op mijn mind veronderstelling dat ikzelf anderen veronachtzaam door hen te veroordelen en mijn gelijk te willen claimen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf  toegestaan en aanvaard heb dat ik door mijn verlangen naar positieve aandacht binnen mijn mind naar positieve energie verlang mijn verlangen en verwachting manifesteer die naar positiviteit verlangt hetgeen gevoed wordt door positieve bevestiging van anderen in afscheiding resulteert in mijn mind binnen mijn fysiek Gewaarzijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik nog steeds verlang naar positieve externe aandacht en bevestiging.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als mijn gesprekspartner mijn veronderstelling naar positieve veronachtzaamd omdat deze afgeleid raakt en mij laat staan – hij gaf wel uitleg over zijn keuze, vandaar dit onbestemd gevoel – wat voor mij aanleiding is om te denken – ik mag er zijn – men waardeert mijn aanwezigheid – ik doe ertoe – ik wordt gezien en gehoord – zij nemen de tijd voor mij – zij luisteren naar de woorden achter de woorden die ik beschrijf-, en toch maakt mijn gesprekspartner de keuze die hij juist vind in dat moment.

wordt vervolgd….

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/03/day-316-sensitive-souls-how-to-face.html

 

Advertenties

Dag 365 Proper Care

Voor context blog 364 ‘terwijl ik bezig ben met een taak, raak ik afgeleid. Vervolgens verleg ik impulsief en abrupt mijn aandacht naar een andere activiteit’. Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik niet geduldig ergens mee bezig kan zijn omdat mijn aanwezigheid en aandacht in het huidige moment vervaagd, voor iets nieuws.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat terwijl ik bezig ben met een taak afgeleid raak, impulsief en abrupt mijn aandacht verleg naar een andere activiteit’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik ongeduldig mijn aanwezigheid en aandacht verleg het contact met mijn taak in het huidige moment vervaagd omdat ik impulsief en abrupt kies voor iets nieuws.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van G zag als ongeduldig voorbeeld gedrag waaraan ik mij kon ergeren, irriteren en zich in mij nar aanleiding van mijn interpretatie van dit gedrag stress ontwikkelde

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan dat ik mijn erger aan dit gedrag van G en realiseer omdat G niet de aandacht kon opbrengen om aandachtig en aanwezig in hier te luisteren naar mijn verhaal, dat ik het gedrag van G veroordeel. Als en wanneer ik gedrag van G veroordeel omdat ik verlang naar geduldigheid en aandacht voor mijn verhaal, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat G altijd afgeleid raakt als ik iets wil vertellen. Als en wanneer ik afgeleid raak en mijn aandacht en aanwezigheid in Hier verlies/vervaagd omdat ik denk dat G altijd afgeleid raakt zodra ik iets wil vertellen, dan stop ik en Adem. Als en wanneer mijn aandacht vervaagd, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat mijn aandacht vervaagd dat ik vervolgens impulsief/abrupt een lopende activiteit afbreek. Als en wanneer ik overweeg dat impulsief/abrupt een lopende onvoltooide taak afbreek voor een andere activiteit, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik door iets ben afgeleid kies voor iets nieuw mijn lopende taak abrupt/impulsief afbreek een patroon is wat ik in mijzelf herken. Ik stel mijzelf ten doel dat ik in deze blog punten in mijn mind die mij afleiden wil openen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een rapportage activiteit uitstel. Als en wanneer ik een rapportage activiteit uitstel, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat rapporteren een belangrijke activiteit betreft om inzage in de productiviteit, bijstelling of verbetering van de huidige taakuitvoering te realiseren. Ik realiseer zie en begrijp mij dat ik bij een volgende vraag die bij mij een nieuwe taak impliceert dichtklap afgeleid raak en over stap mijn aandacht afleid van mijn huidige taak naar een nieuwe taak waardoor ik mijn huidige taak veronachtzaam.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn aandacht verleg geïnitieerd  vanuit een externe vraag, aandacht schenk aan deze vraag waardoor ik de afstemming met mijn huidige bezigheid verwaarloos. Als en wanneer ik afgeleid raak van mijn huidige taak omdat er iets nieuws voorbij komt, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat ik impulsief en alert mijn aandacht verleg en de afstemming en bijdrage aan mijn in Hier bezigheid verlies doordat ik reageer op  een externe prikkel. Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn commitment zal moeten geven aan de taken en bezigheden waaraan ik mijn commitment toezeg.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn huidige taak verwaarloos niet tot een routine maak omdat mijn aandacht afdwaalt. Als en wanneer ik door een externe prikkel mijn aandacht verlies, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat ik vasthoudender en niet nalatig moet zijn in de uitvoering van dat waaraan ik mijn commitment verleen, in deze blog is dit een rapportage activiteit waarmee de continuïteit en afstemming van werkzaamheden inzichtelijk geoptimaliseerd wordt. Ik ga met mijzelf het commitment aan dat ik een overzichtelijke todo planning maak waaraan ik punt voor punt en structureel werk volgens deze lijst waardoor nu nog abstracte taken routine tanken worden waaraan ik mijn commitment heb verleend.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een handeling uitstel die op dat moment uitgevoerd moet worden. Als en wanneer ik ervoor kies dat ik mijn rapportage activiteit uitstel, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat deze rapportage taak, die op de werkplek net is ingevoerd waardoor ik deze taak onvoldoende fysiek eigen tot routine heb gemaakt omdat ik afgeleid raak. Ik ga met mijzelf het commitment aan dat ik naar een effectieve manier zoek die mij effectief ondersteunt niet langer mijn taak verzuim die ervoor zorgt dat ik deze specifieke rapportage taak eerst/wel uitvoer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door het abrupt en impulsief afbreken van een rapportage handeling door deze verandering het overzicht op mijn rapportage werkzaamheden verloor. Als en wanneer ik abrupt en impulsief zonder bewuste aanleiding Gewaar een activiteit wil afbreken, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik afgeleid door een externe prikkel of vraag van een klant innerlijk participeer in mijn mind en de keuze maak dat ik deze externe afleiding toesta en aanvaard als manier dat ik de verantwoordelijkheid om deze taak te volbrengen afbreek waardoor ik mijn huidige taak veronachtzaam.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik abrupt en impulsief een lopende rapportage activiteit ontwijk. Als en wanneer ik mijn verantwoordelijkheid ontwijk, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijn woorden eerst beter moet overwegen alvorens over te gaan tot mijn abrupte/impulsieve keuze en besluit dat ik mijn huidige activiteit inruil voor iets nieuws dat voorbij komt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik inadequaat en inconsequent heb gehandeld en daardoor mijn verplichting om rapportage taken te verrichten heb verwaarloost. Als en wanneer ik inadequaat, inefficiënt en inconsequent wil handelen door abrupt en impulsief van koers te veranderen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gisteren op mijn werk een rapportage handeling heb uitgesteld omdat er een activiteit tussen kwam.
Als en wanneer ik abrupt en impulsief een rapportage taak uitstel, dan stop ik en Adem.

Als en wanneer ik beslis dat ik abrupt en impulsief kies voor een andere taak die er tussen komt, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij zie en begrijp door ervaring – vorige stage – het werk gaat stapelen waardoor het voor mij steeds lastiger wordt om te beginnen want rapportage taken gaan stapelen en lijken onbegonnen werk.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vaak impulsief en abrupt, ongeïnteresseerd, onverschillig en laconiek routineklusjes zoals opruimen, schoonmaken, post bijhouden, rekeningen betalen, telefoontjes plegen uitstel. Als en wanneer ik zuchtend mijn weerstand Gewaar wordt omdat ik routineklusjes voor mij uit wil schuiven, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik besluit om mijn routineklusjes uit te stellen in mijzelf spanning en onuitgesproken irritaties manifesteer wat bij draagt aan onnodig méér stress. Als en wanneer ik onuitgesproken irritaties in mijzelf ervaar naar aanleiding van uitstelgedrag, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij zie en begrijp omdat ik routineklusjes uitstel dat mijn stressniveau oploopt. Ik stel mijzelf ten doel om de achterstand in te halen en vervolgens de discipline op te brengen om rapportage werkzaamheden consequent bij te houden. Ik realiseer mij zie en begrijp door adequaat en consequent taken verrichten op termijn mijn opgelopen stressniveau zal dalen. Ik realiseer mij zie en begrijp dat mijn keuze om taken uit te stellen ontstaat door mijn interpretatie van externe invloeden want het uitstellen van routine klusjes werd ik Gewaar na mijn aanmelding op een datingsite. afleiding wat in mij manifesteert als stress.

Wordt vervolgd in volgende blog. Daarin beschrijf ik dat ik verlang naar geduldige aandacht en hoe mijn aandacht vervaagd door mijn verlangen.

 

 

 

 

 

Dag 364 routine tasks delay

Gisteren ging ik een andere activiteit uitvoeren terwijl ik met een taak bezig was.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een lopende activiteit uitstel.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik deze lopende activiteit een rapportage activiteit op mijn werk betreft die ik uitstel

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een handeling uitstel die op dat moment uitgevoerd moet worden.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard door het uitstellen van een rapportage handeling creëer ik onnodige stress.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat de rapportage activiteiten die worden vermeden, steeds groter en moeilijker lijken te worden.

In mijn vorige stage rapporteerde ik niet adequaat door tegenstelde berichten van leiding gevende over de noodzaak om deze handeling volgens afspraak te verrichten. Omdat ik dit structureel heb vermeden, stapelden de rapportage taken zich op.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gisteren op mijn werk een rapportage handeling heb uitgesteld omdat er een activiteit tussen kwam.
Als en wanneer ik een rapportage taak uitstel omdat er een andere taak tussen komt, dan stop en adem ik.
Ui ervaring in mijn vorige stage realiseer ik mij, zie en begrijp dat het voor mij steeds lastiger wordt om te beginnen aan rapportage taken, omdat het onbegonnen werk lijkt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat het vaak gaat om routineklusjes als opruimen, schoonmaken, post bijhouden, rekeningen betalen, telefoontjes plegen enzovoorts.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat onuitgesproken irritaties kunnen bijdragen aan dit soort onnodige stress.
Als en wanneer ik onuitgesproken irritaties in mijzelf ervaar dan stop ik en adem.

Ik realiseer mij zie en begrijp als er veel van dit soort zaken uitgesteld worden, kan mijn stressniveau behoorlijk oplopen.
Ik stel mijzelf ten doel dat de enige methode is om de achterstand in te halen en vervolgens de discipline op te brengen om alles bij te houden. Ik realiseer mij zie en begrijp dat dit adequaat en consequent verrichten van taken op termijn erg veel stress schelen.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat mijn keuze om taken uit te stellen ontstaat door mijn interpretatie van externe invloeden? Het uitstellen van routine klusjes werd ik mij gewaar na aanmelding op een datingsite. Deze afleiding resulteert in veel stress.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in eerste aanzet reageer ik op site mensen naar aanleiding van ‘hoe ziet zij eruit!!!’
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat in mijn mind een positief beeld creëer en vergelijk met aspecten die voldoen aan mijn voorkeur plaatje.
Als en wanneer ik op basis van een extern profiel en beeld een vergelijking maak met mijn wens beeld, dan stop ik en adem.

Ik realiseer mij dat ik mij inschreef op deze site ging naar aanleiding van mijn behoefte aan positieve aandacht.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij inschreef op een datingsite naar aanleiding van mijn behoefte en vraag naar positieve aandacht, waardering en knuffels.Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afgeleid door mijn vraag naar aandacht, waardering en knuffels in de ban was van mijn behoefte aan aandacht, waardering en knuffels mijn routine klusjes in en om het huis en werk gerelateerd veronachtzaamde (neglected). en dacht omdat ik de aandacht waard ben ga ik op zoek naar de energie ‘aandacht’, ‘waardering’ en ‘knuffels’.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik iemands interesse had gewekt en een afspraak gepland voor een ontmoeting mijn mind tot aan dat moment positieve energie genereerde vanuit mijn gedachten: ‘het is mij gelukt om iemand te interesseren, iemand die interesse heeft in (mijn beeld en profiel tekst)!!!
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op basis van een profielfoto en profielteksten mijn aandacht verloor voor dagelijkse routine klusjes.
Als en wanneer ik door mind fantasie woorden en gedachten en door beelden positief geladen energie genereer, dan stop ik en adem.
Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik onder invloed van mijn mind energie productie de aandacht voor praktische taken uit het oog verloor en ging veronachtzamen.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik onder invloed van mind energie bepaal dat ik routine klusjes uitstel.
Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik onder invloed van mijn mind obsessie naar aandacht, waardering en knuffels routine klusjes veronachtzaam.
Als en wanneer ik extern via beelden en profielteksten mijn verlang naar aandacht, waardering en knuffels voedt om mijn reeds aanwezige mind obsessie te voeden met positieve energie, dan stop ik en adem.
Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik als kind verlangde naar intimiteit in de vorm van aandacht, waardering en knuffels (affectie) en dacht mijn verlangen wordt veronachtzaamd, mijn interpretatie, door mijn opvoeders.

Ik realiseer mij dat ik mij Gewaar wordt van het woord kritiek.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek had op mijn opvoeders naar aanleiding van het feit dat ik hen in hun gedrag ervan beschuldigde dat zij mijn vraag naar aandacht, waardering en knuffels veronachtzaamde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik erg kritisch ben op woorden die mensen uitspreken in mijn richting

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat als ik externe communicatie interpreteer als veronachtzaming van mijn behoefte en verlangen naar positieve feedback/energie genereer naar aanleiding van hun positieve bejegening waaruit blijkt dat zij mij waarderen, erkennen en van knuffels voorzien, mij moet realiseren zien en begrijpen dat ik mijn mind aan het pimpen ben met externe positieve energie en zodra deze positieve energie ontbreekt binnen mijn interpretatie en Gewaarzijn dat ik hen, de ander vervolgens veronachtzaam en negeer.

Als en wanneer ik de ander negeer, dan stop ik en adem.
Ik realiseer mij dat ik als kind zonder uitleg achterbleef met een vraag – in mijzelf aanvaard en toegestaan als woorden die gedachten werden – naar aanleiding van grove veronachtzaming hetgeen ik waarnam in het gedrag van D als zodanig voorgespiegeld kreeg, mijn interpretatie werd en dit gedrag en voorbeeld als veronachtzaming geïnterpreteerd heb waarna ik verlangde dat D excuus zou maken en uitleg zou geven over de beweegredenen van D.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn interpretatie veronderstel dat mensen verplicht zijn excuus te maken en verantwoording af te leggen omtrent hun beweegredenen als blijkt dat zij afwijken van mijn mind verwachtingsbeeld.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als mensen afwijken van mijn verwachtingsbeeld dat ik denk: ‘jij zou eigenlijk excuses moeten aanbieden’ of ‘jij zou eigenlijk jouw beweegredenen moeten verantwoorden aan mij’ en als jij dit niet doet dan veronachtzaam jij mijn mind verlangens en verwachting.

Als en wanneer ik mijn mind verlangen negeer en de ander verantwoordelijk maak voor hetgeen ik als veronachtzaming in mijn mind interpreteer waaruit mijn vraag ontstaat ‘jij zou eigenlijk’ dan stop ik en adem.

Als en wanneer ik van een ander jij zou eigenlijk verlang zich in mijn manifesteert, dan stop ik en adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik in een van mijn volgende blogs zelfcorrecties beschrijf naar aanleiding van deze blog.

Wordt vervolgd

Dag 363 reading my backchats

I see, realize and understand I am longing for easeness without my expectations.

I am expecting criticism and unwilligness from people which are not prepared listen to my contribution. I am expecting they will not have attention. I expect this already before I communicate. I am thinking they wil not pay attention to my contribution. That is why I am thinking when I say something, my contribution will be doubted by their reaction. Then I think they are not interested in me as a person. They do not take me serious. Instead it would be appreciate I had received some learning feedback skills from them.

Thats why I was thinking they failed to appreciate the pressure I was under. After some years I began and start suppress my words. My words turned into mind thoughts and backchats. This/my words change into mind thoughts was directed by myself. I am still responsible for this/my switch -my words into mind thinking. I realize and understand I made this choice because I saw no other alternatives. Not because I was not benevolent, good-natured, friendly or kind for consultation and dialogue. The cause lay in my lack of constructive learning, realize, see and understanding skills.

Thus, the cause of my failure when I was a child was the unfamiliarity with those skills. Redefine, define again into Living words apply self directiveness skills which are effective and supportive. Thus, when I think people criticize me, at that moment in this time I think back to the point in the past wherein my word changed into a thought. Thus, an event in here, in this moment when you think back(chat) goes back to the meaning/memory wherein I changed my living word into my mind thoughts, because I interpreted my experience with G & D (see more have read back my previous blog) as criticism. I can not remember G & D ever told me I had to interpret their behavior and response as critical ore unwilligness. They communicate what they knew. So what I receive is my longing for attention. Thus, in a way, my way and what I communicate are my past settings and interpretations – which I blame or expect – from and on to people or my enviroment.

I had to interpret their behavior and response as critical because the only thing I was longing fore from G & D was they has to be proud at my contribution. My existance as the mind already was longing for attention and proudness. My Living words no longer exist. I already blaming G & D for not giving me their proudness. My proudness was seperate from G & D because I never told them to be proud at my contribution. So I start with my character behave being easy going, friendly and understanding. Only for one purpose – people would be proud at me because I gave them my friendly and understanding attention. So when they did not I was feeling my resistance because my longing for attention was telling me because of my words switch into mind thouhgts which I already made. It was my own choice and inner voice telling – they have critic that’s why they are unwilligness.

So I start manipulate there unwilligness into willingness bahave as a being was friendly and understanding. Laughing, relaxed and making jokes. So when I was in alignment I was attracting the people I was attracted to in the same way my mind was telling me. Such as a magnet to be equal attracts his equal magnet. So my friendly Character start acting and attracting the friendlyness and willingness into others.

When they start argue this felt like a modification of my idea what I was labeling as bother, twaddle and grizzle. After I noticed this behavior (into me) I start ignore them. I focused my research at the point – how long will you stay loyal to me, and when do you stop support me and my longing for unconditional attention. So when they stop with giving me unconditional support this was my sign into my startingpoint and decission to push him away from me. The same experience I Always and already was expecting from G & D. The recognisation from my mind thoughts onto the other I allowed and accepted myself bonding with my behave and close my window curtain invisible to the outside world.

Thus my unfullfiled longing and desire for unconditional attention from others was my decission after I interpreted the behave of G & D. I was thinking they critize me and therefore G & D are pushing me away. I realize, see and understand my decission was telling me to do so and so,

thank you…

Dag 362 Past giving up Behaviour.

G always told me – go on do not give up; let’s go on now. For sure the behave you are walking looks like you are negligent.

Negligent.
Failing to take proper care in doing something and longing for a puppet, someone extern from me, fullfill my desire for positive attention.

I forgive mys for accepting and allowing myself I am neglectful in the performance of my duties, for sure.

G and D mostly talk to me, and eachother, about the failers I made and yelling and arguming to each other about their own failers. Thus, the primary message was directed to fail: and be unsuccessful in achieving goals.

I forgive myself for accepting and allowing myself I am negligent in the performance of my duties.

I forgive myself for accepting and allowing myself for walking away from my responsibility fullfil my duties.

I forgive myself for accepting and allowing myself for directing myself to fail.

I forgive myself for accepting and allowing myself looking for excuses after I fail because I am longing for positive attention so I can control my lack of responsibility not fullfill my duties.

I forgive myself for accepting and allowing myself that I got used with facing those failures.

I forgive myself for accepting and allowing myself that in essence, the problem is that in my development since Childhood I have seen Failure around me, fors ure I saw lot’s of those failers.

I forgive myself for accepting and allowing myself I was thinking about my lack of success, was for sure doomed to failures

I forgive myself for accepting and allowing myself to not comply doing something into success the way I behave negative and act or conducts myself, especially toward others, my work, my succesfull business and intimate relationships.

I forgive myself for accepting and allowing myself my mind control expexted that others has to fullfil my lack of positive attention.

I forgive myself for accepting and allowing myself after I got positive attention from others my walked away from my lack of reponsibility because instead I had to face the experience of emptyness into myself.

I forgive myself for accepting and allowing myself I blamed G & D for their lack of attention I was expecting and longing from them to give me.

If and when I am longing for positive attention from others, I stop, I Breath.

I commit I have to face my neglectful thoughts and the energy I am facing take responsibility care, take out this energy for oneness and equility use to translate this suppression into breath action starting point writing self forgivenes words.

See more: http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/03/day-316-sensitive-souls-how-to-face.html

Dag 360 Stress als gevolg van uitstelgedrag.

De van Dale definieert stress als ‘iets wat men ervaart als men het gevoel heeft niet effectief te kunnen reageren op een bedreigende situatie.’

De Oostenrijkse arts Hans Selye (1907-1982) gebruikte de term stress in 1936 voor het eerst in de huidige betekenis en bestudeerde dit fenomeen aandachtig voor tientallen jaren. Hij kan daarom beschouwd worden als de ‘vader van de stress’. Hij constateerde dat elke lichamelijke ingreep (operatie, infectie, vergiftiging) een zodanige belasting van het lichaam is dat het herstel negatief beïnvloedt wordt, de weerstand afneemt en nieuwe ziekten een kans krijgen.

Maar niet alleen lichamelijke ingrepen bleken zulke reacties te veroorzaken; alle mogelijke vormen van lichamelijke en geestelijke mind belasting bleken een dergelijk effect te kunnen hebben. Selye zag stress als een aanpassingsmechanisme: een reactie van een organisme op een ongepaste abnormale situatie.

Zijn conclusie: iedereen blijkt anders op dezelfde belasting/waarneming te reageren: niet iedereen is even ‘stressgevoelig’. Ieder mens afzonderlijk is dus specifiek stress gevoelig voor concrete aspecten, kenmerken en aanleidingen.

Dit niet effectief kunnen reageren kan óók resulteren in uitstelgedrag. Bijvoorbeeld in een situatie waarbinnen onvoldoende financiële middelen ontstaan, dan krijg ik het gevoel dat ik niet adequaat kan voldoen aan mijn betalingsverplichting. Omdat ik niet kan voldoen aan mijn veronderstelling: ik kan niet voldoen aan mijn verplichting ontstaat de gedachte omdat ik mijn factuur niet kan betalen open ik de envelop niet (uitstelgedrag).

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in het verleden de keuze maakte om enveloppen niet te openen omdat die waren voorzien van het logo van een schuldeiser bedachtzaam veronderstelde daarin zit weer een rekening.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de keuze maakte dat ik enveloppen openen ontweek.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik laconiek en onverschillig mijn betaling verplichting verzuimde omdat ik niet voldoende financieel in staat was rekeningen wel te betalen waardoor ik dacht ik ben onbetrouwbaar, nalatig maar mijn destructieve, onverantwoordelijke keuze interesseert mij weinig tot niets.

Als en wanneer ik denk ik onderzoek mijn grenzen want mijn onverantwoordelijke keuzes interesseren mij niets wat resulteert in stress, dan stop ik en adem.

Ik realiseer mij, zie en begrijp dat mijn onbetrouwbare, nalatige, destructieve, onverantwoordelijke keuzes mij wel interesseren omdat ik erover nadenk.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik reacties in mijzelf uitlok door mijn verantwoordelijkheid uit te stellen. Ik realiseer mij dat de reacties die ik veronderstel impliciet in mij existeert in de vorm van negatieve aandacht voor mijn negatief geladen gedachten die om negatief geladen energie vragen als bevestiging van het bekende. Het bekende zijn de reacties die ik van G verwacht. G is reactief en doet uitgesproken uitspraken waardoor ik G ervaar als uitgesproken ongenuanceerd dominant aanwezig. Ik realiseer mij dat ik zelf bedachtzaam ben en eerst mijn uitspraken en gedrag overweeg. Het gedrag van mij en G staat lijnrecht tegenover elkaar. Ik realiseer mij dat ik door deze verschillen getriggerd raak.

Hoe doorbreek ik mijn uitstelgedrag?

Ik realiseer mij dat mij door G geregeld nalatigheid werd verweten want mijn uitstelgedrag refereert aan mijn ervaring met uitspraken van G. Volgens mijn waarneming verweet zij mij geregeld nalatigheid. De belerende en uitgesproken uitspraken van G heb ik als negatief ervaren ten opzichte van mijn bedachtzaamheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik focus op negativiteit, hetgeen ik als patroon in mijzelf heb aanvaard en toegestaan naar aanleiding van mijn gedachten interpretatie, informatie triggers opgeslagen binnen mijn mind.

Telkens als ik te horen kreeg jij moet niet zo nalatig zijn in het niet naleven van hetgeen jij toezegt, vormde aanleiding dat ik participeerde in spanning of druk, hetgeen zich als interpretatie naar aanleiding van de woorden van G in mij gemanifesteerd had als woorden en gedachten voorzien met negatief geladen energie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de woorden van G ervaren heb als kritiek, een negatief oordeel en desinteresse naar aanleiding van mijn keuzes en gedrag.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn uitstelgedrag onbewust gericht is op het voeden van bekende negatieve energie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht dat G niet in gesprek ging met mij over manieren hoe ik mijn uitstelgedrag kon veranderen waardoor G verzuimde mij te leren hoe ik mijn gedrag kon veranderen door middel van concrete constructieve alternatieven.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht G geeft alleen maar negatief commentaar waardoor ik dacht dat ik door de uitspraken van G onzeker werd, angstig, geïrriteerd en vervolgens gefrustreerd of boos reageerde.

Welk concreet gedrag zou voor mij constructief zijn geweest als alternatief om te voorkomen dat ik geen reactie heb op mijn verwachting waarin ik veronderstel dat ik kritiek, desinteresse en veroordeling zal ervaren als ik mijn toezegging niet naleef.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de informatie van G als abnormaal heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de informatie van G negatief geïnterpreteerd heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de informatieverstrekking van G als negatief heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf toegestaan en aanvaard heb dat ik primair ging focussen op mijn verwachting als ik uitstelgedrag vertoon krijg ik kritiek, desinteresse en negativiteit op mijn bordje.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn eigen interpretatie veroordeel waardoor ik in mijzelf stress manifesteer mij realiseer zie en begrijp omdat ik participeer in mijn zelf gecreëerde stress negatief reageer op mensen die hun uitgesproken mening communiceren hetgeen ik ervaar als belerend en gevoelloos.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uitgesproken gedrag van mensen in de vorm van uitspraken en gedrag kritisch en angstvallig interpreteer als belerend en arrogant.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uitgesproken belerend gedrag als commando ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik participeer in het autoriteit conflict karakter waardoor ik negatief, kortaf, geïrriteerd reageer op mensen die uitgesproken en belerend zijn in hun houding en gedrag. Ik realiseer mij zie en begrijp door mijn gedrag en reacties onder ogen te komen door middel van dit schrijfproces dat ik mijzelf effectief ondersteun zodat ik een genuanceerder en completer beeld krijg van het verschijnsel ‘stress’ dat ik in mijzelf manifesteer waardoor ik mij realiseer dat ik participeer in frictie, weerstand en stress wat ik in mijzelf heb aanvaard en toegestaan naar aanleiding van mijn waarneming en interpretatie van gebeurtenissen en voorbeeld gedrag van personen in mijn leven en realiteit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik nalatig werd in het naleven van mijn betaling verplichting.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik het gedrag en uitspraken van G heb veroordeeld.

Als en wanneer ik kenmerken (logo) uit mijn omgeving misbruik als rechtvaardiging van mijn uitstelgedrag, dan stop ik en adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn uitstelgedrag wil doorbreken door middel van constructieve effectieve zelf correcties waarmee ik mijzelf adequaat richting geef.

Wordt vervolgd.

Dag 359 Betrouwbaarheid

‘Zeggen wat je doet en uiteindelijk doen wat je Zelfoprecht toezegt’.

Validiteit – zegt iets over de inhoud: wordt er gemeten wat de bedoeling is. Wanneer u mensen op straat vraagt of ze wel eens stelen, is de kans groot dat de dieven onder hen dit zullen ontkennen. Op basis van een dergelijk onderzoek schat u het aantal dieven te laag in.

Betrouwbaarheid heeft te maken met de stabiliteit van het onderzoeksresultaat. Wanneer het onderzoek zou worden herhaald, komen dan dezelfde resultaten naar voren? Bij het bovengenoemde voorbeeld kunnen de resultaten betrouwbaar zijn, omdat het percentage dieven dat liegt altijd ongeveer even groot is.

Erkennen  gaat over het eerlijk en oprecht schrijven en uitspreken van jouw gedachten, emoties en gevoelens die aansluiten bij jouw overtuigingen en veronderstellingen.

Ontkennen en stukjes informatie weglaten leverde mij spanning op. Mijn geweten = overtuigingen van hetgeen ik eerlijk wist. Uit ervaring weet ik inmiddels dat als ik Informatie anders dan ik denk communiceer, resulteert in frictie, ruis en weerstand.

Gouden kooitje.

Je moet goed begrijpen dat zelfoprechtheid niet over het uitspreken van je gedachten, emotionele en gevoelsmatige reacties gaat. Nee, zelfoprechtheid komt niet van de mind, jouw gedachten en overtuigingen – velen begrijpen zelfoprechtheid, zelfeerlijkheid verkeerd – als je denkt dat zelfoprechtheid is dat je uitspreekt wat er in je bewuste mind is… nee, dat is oprechtheid.

Oprechtheid is wanneer je spreekt vanuit jouw bewuste-mind – gedachten, herinneringen, ervaringen emoties of gevoelens. ZELFoprechtheid is wanneer je JOU uitspreekt. We zijn in het proces van het beseffen wat zelfoprechtheid is, daarom: ‘spreek’ in je schrijven ‘uit wat er is’ en daardoor zul je ontdekken wat zelfoprechtheid voor jou als jou, is.

Velen vragen: ‘maar als ik van de mind ben en de mind, dan zal wat ik schrijf alleen oprechtheid zijn’ – ja, maar het interessante is dat door de oprechtheid van de mind voor je te zien in woorden, je je zult realiseren wat ZELFoprechtheid als jij is. Kijk, je bestaat al zo lang in en als de mind, pratend met jezelf daarboven in je hoofd, maar nu door het schrijven zie je jezelf voor je voor de eerste keer – je staat als het ware naakt voor jezelf. En hierbinnen gebeurt iets interessants: jij ziet JIJ, jezelf en hierdoor komt zelfoprechtheid tevoorschijn…

En dan zul je beseffen dat zelfoprechtheid er altijd is geweest – maar je ontkende je eigen zelfoprechtheid, omdat je ‘jou’ al zo lang hebt ontkend – door te doen alsof je een mind-bewustzijn-systeem bent, omdat je bang was voor jezelf en daarom bang was om Zelfoprecht te zijn.

Als je zelfdirectief richting geeft aan jouw doelen en het commitment waar jij voor staat doe je dit vanuit Zelfoprechtheid. Degene die je bent in je oorspronkelijke kern.

Zelfverantwoordelijk zijn betekent dat jij oprecht jouw gedachten, emoties en gevoelens kunt communiceren. Dit vraagt om commitment, oefening, inzet en oprechtheid.

Experimenteren, om uit jouw gouden kooi te stappen, wie je kunt vertrouwen begint DUS bij jezelf oprecht onder ogen kunnen komen. Zelfoprechtheid realiseren kun je verwezenlijken door middel van Zelfvergeving schrijven en Gewaar worden van jouw mind die o.a. bestaat uit gedachten, emoties en gevoelens.

Zelfonoprechtheid

Als je je ervan bewust bent dat iemand onoprecht is met zichzelf op welke manier dan ook – niet naar het systeem, maar naar het leven – en je niets doet omdat je bang bent of omdat het risico te groot is, dan ben je één met en gelijk aan zelfonoprechtheid en ga je onderuit. Dit is de sleutel tot transformatie op alle manieren – het praktische punt van het zelf verantwoordelijk zijn voor allen als zijnde zelf in elk moment.

Dag 358 excitement

My meant insite me, my inner form as meaning, exist as the in-visible shape or configuration of my somethings. The form, color, and texture of the toughts which shape my participation into external reality. Encouragement, the action of giving me my need and support, confidence, or hope thank you for all your support my lovely thoughts.

I See, realize and understand you ever will be me till the moments I make my descission, get rid off my own mind confusion, my state of being bewildered or unclear.

My inner perception, deception, delusion and excitement misguidance.

No one else has cheated me. Everyone agrees it’s their participation. Allow yourself not to deceive yourselves. Because ultimately you will have to bear the consequences of your own deceit. So stop and Breath direct yourself with the help off the Desteni tools.

http://desteni.org/

Desteni Stands for Oneness & Equality

At Desteni we thoroughly research and investigate the essence of what it means to be a responsible human being. This research is done through the participation of everyone that is interested and dares to take on the journey of self-discovery. We share our findings through video, audio and text through various internet media. This website gathers all the relevant information and links you’ll want to explore if you’re interested in learning about Desteni. Enjoy! Start your journey into Life.

http://lite.desteniiprocess.com/

http://desteni.org/

See more

Destonians.com is a social network focused on bringing practical change to the world through its members becoming effective, considerate and responsible human beings. Members focus on investigating the world we live in, how it functions and operates. What it is that drives human beings each day. What are the motivations, reasons and starting points for how we exist within this world. Through this research practical solutions are created, shared and applied by anyone who is interested, how to stop the excitement?

 

Dag 357 zeurkous

Ik kan mij herinneren dat een vriend eens opmerkte dat ik niet zo moest doorzagen op een onderwerp en tevreden moest zijn met zijn antwoord naar aanleiding van mijn vraag. In een van mijn blogs heb ik iemand als zeurkous omschreven. Ik realiseer mij dat ik toen dacht ‘wie is er nu werkelijk een zeurkous’ lol. It’s moi the one.

Vandaag zag ik een tv-programma waarin mijn gedachte zeurkous werd getriggerd. Twee dames die op zoek zijn naar een woning in Italië. Samen met de presentator van het programma gaan zij 3 woningen bezichtigen. Na bezichtiging van een woning vraagt de joviale verslaggever of zij een indicatie hebben over de hoogte van de verkoopprijs. Beiden benoemen afzonderlijk een bedrag naar aanleiding van hun impressie. De presentator zegt hen dat het bedrag lager is en benoemt dit. Dit valt 15.000 euro lager uit dan hun beschikbaar budget waarna een van hen met een lach op haar gezicht zegt dan valt er nog te onderhandelen over de uiteindelijke verkoopprijs!!!

Ik realiseer mij dat ik in reactie schiet en vervolgens mijn hoofd wegdraai en met mijn mond een stsss geluid maak en denk stelletje zeikers.

zeur (zn) :
drein, klepzeiker, teemkous, zaag, zageman, zager, zanik, zeikerd, zemelknoper, zeurkous, zeurpiet, zever, zeveraar

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van een externe opmerking in mijzelf participeer in de gedachte die manifesteer en denk ‘wat een gezeik’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in reactie schiet nadat de presentator het bedrag noemt dat 15.000 euro lager uitvalt waarna een van hen met een lach op haar gezicht zegt dan valt er te onderhandelen over de uiteindelijke verkoopprijs!!!

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn hoofd wegdraai, met mijn mond een tsss geluid maak en denk stelletje zeikers.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn reactie als denigrerend ervaar.

Als en wanneer ik naar aanleiding van een externe reactie ervaar dat ik mijn hoofd wegdraai en mijn denigrerende mening kenbaar maak door middel van een tsss geluid omdat ik denk stelletje zeikerds, dat stop ik en adem.

Ik realiseer mij dat G in het verleden vergelijkbaar gedrag vertoonde naar aanleiding van mijn enthousiasme. Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik mijn reacties stop naar aanleiding van externe uitspraken waardoor ik een oordeel heb over het feit dat ik zoals in dit voorbeeld het enthousiasme, opgewektheid, blijdschap en onderhandel mogelijkheid en hun anders handelen dan ik van mening ben veroordeel.

mopperaar (zn) :brompot, zemel, zemelaar, zeurkous, zeurpiet

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij vaak geërgerd heb aan voorbeeld gedrag van personen uit mijn omgeving waarvan ik dacht wat ben jij een brompot, mopperaar of zeurkous omdat ik dacht ben eens positief en ‘loop niet voortdurend zo te zeiken’lol.

Wat is een gedachte.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn ervaring naar aanleiding van gemopper gedrag geïnterpreteerd heb als gedachte/herinnering als zodanig negatief geladen in mijzelf heb aanvaard en toegestaan waarmee ik mijn ergernis onderhoudt hetgeen zich in mij manifesteert naar aanleiding van mensen die voortdurend aandacht schenken aan negativiteit en niet daadwerkelijk in Hier participeren, waarop ik focus en naar aanleiding van enthousiasme geërgerd ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij te weinig besef dat ik diegene ben die mijn negativiteit voedt

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat in reactie schiet niet onder ogen kom.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard ik denk ‘wat een gezeik’ lol.

Als en wanneer ik reageer op anderen, dan stop ik en adem.

Ik realiseer mij dat ik mijn mind reacties onderhoud zodra ik mijn mening gewaar ben voor mij de aanleiding vormt om mijn reacties te stoppen.

Dag 356 onverschillig gedrag

Voorafgaand aan een afspraak neem ik een biertje/alcohol. Wat verwacht ik in mijzelf vooraf aan deze afspraak? Waarnaar hunker ik? Op het moment dat ik dit biertje neem en dit besluit/keuze maak ben ik inmiddels zover voorbereid dat ik wel naar mijn afspraak wil gaan. Welke gedachten en verwachtingen/beeld heb ik over het verloop van de afspraak? Omdat ik dit eerste biertje pak merk ik in mijn hoofd een omslag en verandering die mij totaal onverschillig maakt waardoor ik niet verschijn op de afspraak. Wat wil ik vermijden?

Ik merk deze verandering in Gewaarzijn op alsof er een grens wordt getrokken in mijn hoofd die mij afschermt van mijn verantwoordelijkheid en besluit om naar mijn afspraak te gaan. Nadat ik mij Gewaar wordt van deze verandering neem ik het besluit dat ik mijn afspraak niet naleef.

Onverschillig gedrag komt voort uit het verkeerd verwerken van mijn emoties. Zie mijn vorige blog. Hierin beschrijf ik in het kort dat ik alternatieven voorstel aan mijn gesprekspartner. Zij reageert anders dan verwacht. Hierdoor worden gedachten in mijn mind zichtbaar en denk ik dat mijn bijdrage geen verschil maakt, bij haar, omdat ik begrip, steun en van haar excuus verwacht. Dit naar aanleiding van mijn communicatie waarin ik vraag en verzoeken doe om een afspraak te maken waarin ik voornemens ben om de zaken die in mij spelen, te bespreken. Tijdens de afspraak wordt het verlangen in mij om goede afspraken te maken genegeerd wordt.

Ik realiseer mij dat ik mij afhankelijk maak van haar reacties/feedback. Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik mijn gemis aan emotionele voeding, waarnaar ik verlang, in mijzelf wil herstellen waardoor ik, door dit gemis van mijn gesprekspartner, van slag raak en boos ben. In haar reactie reageert zij zonder fysieke uitdrukking op haar gezicht, emotieloos en zonder glimlach.

Ik realiseer mij dat ik veiligheid en voorspelbaarheid verwacht die mijn gesprekspartners mij bieden en de mensen waarmee ik een intieme relatie aanga. Ik realiseer mij dat ik op school gepest werd en dat mijn ouders druk waren met zichzelf en hun beslommeringen. Daarnaast werd er misbruik gemaakt van mijn naïviteit en onwetendheid omdat ik onbekend was met de intenties van personen en de gevolgen ervan die ik toen niet gecommuniceerd heb uit angst voor de kritiek die ik verwachte naar aanleiding van mijn gedrag.

Ik realiseer mij een beeld van M die als ik behoefte had aan positieve bevestiging vaak onverschillig reageerde.

Ik realiseer mij dat ik positieve feedback verwacht en een glimlach die mij positief bevestigt naar aanleiding van mijn bijdrage waarin ik openlijk mijn vragen en verlangen om te communiceren bespreek.

Ik realiseer mij dat mijn verwachting en verlangen is gebaseerd op het ontvangen van positief geladen feedback in de vorm van een glimlach die mij bevestig dat ik niet onverschillig ben omdat ik onverschilligheid verwacht, want op mijn vraag naar begrip verwacht ik een onverschillige reactie, omdat deze reactie binnen mijn mind als onverschillige reactie verwacht naar aanleiding van mijn bijdrage.

Ik realiseer mij dat ik geen controle kan uitoefenen op mijn emoties. Ik verlang van anderen dat zij mijn gemis aan controle voeden door mijn gemis positief te bevestigen met een glimlach en positieve feedback in de vorm van excuus/begrip en of woorden uitspreken waarin ik een blijk van waardering en erkenning voor mijn gemis verlang/herken waarin zij laten merken dat men mij aanhoort en mijn bijdrage serieus neemt.

Ik realiseer mij dat ik als kind geprobeerd heb dat ik door anderen gewaardeerd werd. Dat anderen mij erkennen en zien als volwaardig persoon met behoeften en verlangens. Steun en begrip dat ik door hen bevestigd werd dat ik het onvolwaardig waard ben om mijn verdriet, teleurstelling, pijn en blijdschap te mogen uiten zonder kritiek op mijn uiting te krijgen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf toegestaan en aanvaard heb om voorafgaand aan een afspraak alcohol te misbruiken/gebruiken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn mind bevestig dat ik alcohol gebruik.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf wegleidt van mijn verantwoordelijkheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn keuze kies voor dit misbruik.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn verantwoordelijkheid misbruik, mijn betrouwbaarheid verspeel omdat ik denk en daadwerkelijk door mijn handeling merk dat alcohol mij onverschillig maakt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat alcohol mij laat zien en aantoont dat ik de onverschilligheid in mijn mind Gewaar wordt nadat ik de eerste alcoholische consumptie nuttig.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat onverschilligheid mij bestuurt en aanzet om alcohol verantwoordelijk te maken voor mijn besluit en alcohol gebruik als middel en dekmantel waarachter ik mij kan verstoppen om de consequenties van mijn keuze te verbloemen waarin ik mijzelf toesta en aanvaard om alcohol te drinken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geen richting geef aan mijn onverschilligheid als ervaring.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik mijzelf toesta om naar de supermarkt te gaan om meer van dit middel door de actieve onverschilligheid in mijzelf hiertoe besluit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geen verschil maak door mijzelf ter verantwoording te bewegen om door deze ervaring van onverschilligheid te ademen en mijzelf te stoppen en geen richting bepaal en niet verantwoordelijk ben voor de consequenties om ongeoorloofd afwezig te zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zonder belangstelling en betrokkenheid voor mijn verantwoordelijkheid besluit om de afspraak te ontwijken door geen richting te bepalen met de vaardigheden die ik heb geleerd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik besluit om niet naar de afspraak te gaan mij realiseer dat ik denk dat ik benieuwd ben en vol belangstelling uitzie of de personen waarmee ik een afspraak heb belangstelling hebben en betrokkenheid tonen voor de reden van mijn afwezigheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk en vervolgens onderzoek of het de mensen waarmee ik een afspraak heb wel of niet koud laat of ik wel of niet aanwezig ben tijdens de afspraak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf toegestaan en aanvaard heb dat ik laks ben en mijzelf toesta dat ik anderen verantwoordelijk maak om te onderzoeken of zij mijn afwezigheid ervaren als gewenst of ongewenst.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij realiseer dat mijn afwezigheid om het even is, anderen aanzet dat zij mij bevestigen dat zij mijn afwezigheid gemist hebben.

Als en wanneer ik onverschilligheid toelaat als de onverschilligheid die mijn wereld en realiteit weerspiegelt, dan stop ik en adem.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat wat ik in mijzelf als onverschilligheid, laksheid, koudheid en gebrek aan belangstelling ervaar mijn interpretatie is van mijn gedrag, verlangen en verwachting hetgeen ik ergens in mijn leven overeenkomstig de hoedanigheid onverschilligheid manifesteer, overeenkomstig deze manifestatie heb aanvaard en toegestaan naar aanleiding van mijn verlangen en gebrek aan onvoorwaardelijke steun, begrip, affectie, waardering en knuffels, hetgeen ik in mijzelf als negatief geladen gemis heb ervaren, in de vorm van onverschilligheid ervaar.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn ontwijk gedrag specifieker onder ogen kom en vertaal naar gecorrigeerde doelen.