Dag 366 Releasing my Resistance

In mijn vorige blog beschrijf ik dat van mensen – uit mijn omgeving – onvoorwaardelijk verlang dat zij geduld, aandacht en betrokken zijn bij mijn belang. Thus what Memory is relevant to the Position you experience yourself within? Berhard Poolman.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kort geleden tijdens een gesprek – waarin ik te kennen gaf ‘iemand uit de groep maakt een goede ontwikkeling door, want….’, onvoorwaardelijk verlang dat mijn gesprekspartner betrokken is en positief over mijn bijdrage aan deze ontwikkeling.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij gestopt voelde in mijn bijdrage waarin ik te kennen gaf dat ik dit besluit een juiste keuze vind hieraan mijn bijdrage had geleverd door met deze persoon in gesprek te gaan, waaraan door mijn gesprekspartner geen aandacht en bevestiging werd verleend door zijn keuze om het gesprek af te kappen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij in mijn bijdrage gestopt voelde want mijn gesprekspartner wilde het gesprek met iemand die ook in buurt was – vervolgen. Als en wanneer iemand waarmee ik in gesprek ben van onderwerp verandert omdat hij iets anders wil gaan doen – in gesprek gaan met een ander, dan stop ik en Adem. Ik realiseerde mij dat ik van mijn gesprekspartner in dat moment positieve aandacht verlang van hem positieve bevestiging verlang en hunker naar een compliment voor mijn bijdrage’.

‘Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van een ander verlang en te horen wil krijgen dat ik naar behoren gehandeld heb’. Als en wanneer ik van een ander verlang dat ik naar behoren functioneer, dan stop ik Adem. Ik realiseer mij mijn angst voor afwijzing.

Ik realiseer mij dat mijn gesprekspartner tijdens ons gesprek afgeleid raakt en dat ik dit toch niet ergerlijk vind en dat zijn gedrag mij opvalt nadat ik achter blijf met verbazing en zonder oordeel, met een gevoel van momentum, een moment waarin ik even niet weet wat ik innerlijk ervaar.

Ik herinner mij een incident in mijn leven waar ik dit zelfde Gewaarzijn in mijzelf heb ervaren waaraan ik geen woorden kon toekennen. Ik wordt mij Gewaar van de plek en de periode in mijn leven waarin ik deze ervaring voor het eerst heb ervaren waarvoor ik toen geen woorden kon vinden voor mijn ervaring. Ik realiseer mij dat mijn behoefte aan aandacht werd verworpen/genegeerd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afwijzing verwacht en naar erkenning en bekendheid verlang van hetgeen ik niet onder woorden kan brengen. Als en wanneer ik verlang naar erkenning en uitleg/verantwoording, dan stop ik en Adem. Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn bijdrage afwijzing en onbekendheid verwacht, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik naar positieve aandacht verlang waardoor ik afgeleid raak van mijn taak omdat ik mijn belang ondergeschikt maak aan de ander als ik deze niet onmiddellijk te woord sta.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als iemand mijn aandacht vraagt – door middel van een vraag of vriendelijk gebaar – dat ik afgeleid raak van mijn bezigheid en onmiddellijk/onvoorwaardelijk mijn aandacht af laat leiden naar dit andere. Als en wanneer mijn aandacht afgeleid raakt van mijn taak door een externe prikkel, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik onbewust focus op externe prikkels omdat ik verwacht – permanent alert ben en waakzaam – de ander voorrang te verlenen waardoor ik afgeleid raak door externe prikkels/behoeften/vragen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik reageer op externe prikkels. Als en wanneer ik reageer op uiterlijke kenmerken/prikkels die mij afleiden, mijn aandacht trekken, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vaak bij een profiel denk die vrouw is onbereikbaar voor mij, die is te goed voor mij en die dame ziet mij toch niet staan – ‘ik reageer maar niet en slik mijn woorden/bijdrage in’. Als en wanneer ik mijn bijdrage veronachtzaam, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij nadat ik afgeleid raak door mijn interpretatie over de manier waarop anderen mij bejegenen boos wordt en dat ik naar aanleiding van dit punt energie ervaar in mijn buik en linker onderbeen, een ervaring en Gewaarzijn in mijzelf niet concreet onder woorden kan brengen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf veroordeel, afwijs, minder acht, naar aanleiding van mijn veronderstelling die ik in mijzelf creëer en manifesteer door mijn gedachten de ander is onbereikbaar voor mij om mij van positieve aandacht te voorzien. Als en wanneer ik denk die vrouw is onbereikbaar voor mij, beter af zonder mij, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik in de gunst wil vallen van onbereikbare vrouwen en vaak gereageerd heb op onbereikbare vrouwen vanuit mijn onbewuste intentie dat ik in mijn mind de energie van afgewezen worden weer wilde ervaren, de energie van de voor mij bekende verwachting, ontstaan en gerealiseerd door mijn verwachting naar afwijzing gemanifesteerd werd/wordt in mijzelf zodra ik van een vrouw aandacht verlang maar verwacht dat ik wordt afgewezen omdat zij mij volgens de informatie in mijn mind, niet ziet staan, geen positieve aandacht besteed aan mijn aanwezigheid, onbereikbaar is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat in mijn mind een positief beeld creëer van erkenning krijgen en mijzelf begripvol, inlevend, met belangstelling presenteer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik willekeurige beelden en woorden interpreteer volgens het profiel behorend bij een specifieke vrouw die ik via de site benader in mijn bejegening positief stem.
Als en wanneer ik op basis van mijn positieve mind aspecten een site vrouw positief bejegen, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mij inschreef op deze site naar aanleiding van mijn behoefte aan positieve aandacht waarmee ik mijn gevoel van afwijzing, gebrek aan begrip en belangstelling wilde compenseren omdat ik mij eenzaam voel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij inschreef op een datingsite naar aanleiding van mijn behoefte en vraag naar positieve aandacht, waardering en knuffels vanwege mijn gevoel van alleen zijn om mijn eenzaamheid te voeden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afgeleid door mijn vraag naar aandacht, waardering en knuffels in de ban was van mijn behoefte naar positieve aandacht, waardering en knuffels mijn routine klusjes in en om het huis en werk gerelateerde taken veronachtzaamde, thus I neglected my duties.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik dacht ook ik ben de aandacht waard op zoek ging naar positief geladen energie in de vorm van en volgens mijn verwachtingsbeeld positieve ‘aandacht’, ‘waardering’ en ‘knuffels’ hetgeen ik bewerkstellig/realiseer door middel van mijn positieve, vriendelijke bejegening/feedback. Als en wanneer ik verlang naar vriendelijke en positieve bejegening, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij zie en begrijp dat onder mijn vraag naar positiviteit de verwachting schuilt dat ik verwerping en afwijzing verwacht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vriendelijk en positief van complimenten voorzien iemands interesse wek, vervolgens een afspraak organiseer en inplan voor ontmoeting, mij realiseer zie en begrijp dat mijn mind tot aan dat moment positieve energie genereert vervolgens denk ‘het is mij gelukt om iemand te interesseren, iemand die interesse heeft in mijn foto en profiel tekst, ik wordt gezien en gehoord (gelezen) en wordt positief bevestigd in datgene wat ik schrijf en laat zien in mijn woorden en beelden (foto’s). Yeah, ik val in de smaak!!!

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op basis van een profielfoto en profielteksten geobsedeerd door mijn verlangen naar positieve bevestiging en aandacht door mijn mind gevoed/gemanifesteerd mijn aandacht verloor voor dagelijkse routine klusjes.
Als en wanneer mijn mind fantasie beelden, woorden, verlangens en verwachtingen produceert, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik door dit verlangen mijn angst en verwachting voor afwijzing onderdruk.
Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik onder invloed van mijn mind positieve energie produceer mijn aandacht voor praktische taken uit het oog verlies en taken veronachtzaam. Ik realiseer mij dat ik mijzelf toesta dat ik positieve energie wil genereren nadat ik een afspraak heb gepland door impulsief en abrupt contact te maken met een volgend profiel/beeld/woorden die mijn mind voorziet van meer/weer positieve gedachten die mijn mind positief stemt of negatief in het geval als blijkt die vrouw is onbereikbaar voor mij.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik onder invloed van mind energie bepaal dat ik routine klusjes uitstel mijn verantwoordelijkheid veronachtzaam. Als en wanneer ik mijn routine taken veronachtzaam, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik onder invloed van mijn mind obsessie naar aandacht, waardering en knuffels afspraken die samenhangen met routine klusjes veronachtzaam.
Als en wanneer ik extern via beelden en profielteksten mijn verlangen naar positieve aandacht, waardering en knuffels voedt, dan stop ik en Adem. Als en wanneer ik beslis dat ik mijn reeds aanwezige mind obsessie toch wil voeden met positieve energie, dan stop ik en adem.
Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik als kind verlangde naar intimiteit in de vorm van aandacht, waardering en knuffels (affectie) en dacht mijn verlangen wordt verworpen en veronachtzaamd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek had op het gedrag van mijn ouders en van hen verantwoording heb verlangt over de manier waarop zij mijn verlangen naar aandacht en positieve bejegening veronachtzaamd hebben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik toegeef aan een van mijn mind karakters, hiervan Gewaar mij realiseer zie en begrijp ik heb kritiek op mijn mind veronderstelling dat ikzelf anderen veronachtzaam door hen te veroordelen en mijn gelijk te willen claimen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf  toegestaan en aanvaard heb dat ik door mijn verlangen naar positieve aandacht binnen mijn mind naar positieve energie verlang mijn verlangen en verwachting manifesteer die naar positiviteit verlangt hetgeen gevoed wordt door positieve bevestiging van anderen in afscheiding resulteert in mijn mind binnen mijn fysiek Gewaarzijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik nog steeds verlang naar positieve externe aandacht en bevestiging.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als mijn gesprekspartner mijn veronderstelling naar positieve veronachtzaamd omdat deze afgeleid raakt en mij laat staan – hij gaf wel uitleg over zijn keuze, vandaar dit onbestemd gevoel – wat voor mij aanleiding is om te denken – ik mag er zijn – men waardeert mijn aanwezigheid – ik doe ertoe – ik wordt gezien en gehoord – zij nemen de tijd voor mij – zij luisteren naar de woorden achter de woorden die ik beschrijf-, en toch maakt mijn gesprekspartner de keuze die hij juist vind in dat moment.

wordt vervolgd….

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/03/day-316-sensitive-souls-how-to-face.html

 

Dag 365 Proper Care

Voor context blog 364 ‘terwijl ik bezig ben met een taak, raak ik afgeleid. Vervolgens verleg ik impulsief en abrupt mijn aandacht naar een andere activiteit’. Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik niet geduldig ergens mee bezig kan zijn omdat mijn aanwezigheid en aandacht in het huidige moment vervaagd, voor iets nieuws.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat terwijl ik bezig ben met een taak afgeleid raak, impulsief en abrupt mijn aandacht verleg naar een andere activiteit’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik ongeduldig mijn aanwezigheid en aandacht verleg het contact met mijn taak in het huidige moment vervaagd omdat ik impulsief en abrupt kies voor iets nieuws.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van G zag als ongeduldig voorbeeld gedrag waaraan ik mij kon ergeren, irriteren en zich in mij nar aanleiding van mijn interpretatie van dit gedrag stress ontwikkelde

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan dat ik mijn erger aan dit gedrag van G en realiseer omdat G niet de aandacht kon opbrengen om aandachtig en aanwezig in hier te luisteren naar mijn verhaal, dat ik het gedrag van G veroordeel. Als en wanneer ik gedrag van G veroordeel omdat ik verlang naar geduldigheid en aandacht voor mijn verhaal, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat G altijd afgeleid raakt als ik iets wil vertellen. Als en wanneer ik afgeleid raak en mijn aandacht en aanwezigheid in Hier verlies/vervaagd omdat ik denk dat G altijd afgeleid raakt zodra ik iets wil vertellen, dan stop ik en Adem. Als en wanneer mijn aandacht vervaagd, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat mijn aandacht vervaagd dat ik vervolgens impulsief/abrupt een lopende activiteit afbreek. Als en wanneer ik overweeg dat impulsief/abrupt een lopende onvoltooide taak afbreek voor een andere activiteit, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik door iets ben afgeleid kies voor iets nieuw mijn lopende taak abrupt/impulsief afbreek een patroon is wat ik in mijzelf herken. Ik stel mijzelf ten doel dat ik in deze blog punten in mijn mind die mij afleiden wil openen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een rapportage activiteit uitstel. Als en wanneer ik een rapportage activiteit uitstel, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat rapporteren een belangrijke activiteit betreft om inzage in de productiviteit, bijstelling of verbetering van de huidige taakuitvoering te realiseren. Ik realiseer zie en begrijp mij dat ik bij een volgende vraag die bij mij een nieuwe taak impliceert dichtklap afgeleid raak en over stap mijn aandacht afleid van mijn huidige taak naar een nieuwe taak waardoor ik mijn huidige taak veronachtzaam.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn aandacht verleg geïnitieerd  vanuit een externe vraag, aandacht schenk aan deze vraag waardoor ik de afstemming met mijn huidige bezigheid verwaarloos. Als en wanneer ik afgeleid raak van mijn huidige taak omdat er iets nieuws voorbij komt, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat ik impulsief en alert mijn aandacht verleg en de afstemming en bijdrage aan mijn in Hier bezigheid verlies doordat ik reageer op  een externe prikkel. Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn commitment zal moeten geven aan de taken en bezigheden waaraan ik mijn commitment toezeg.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn huidige taak verwaarloos niet tot een routine maak omdat mijn aandacht afdwaalt. Als en wanneer ik door een externe prikkel mijn aandacht verlies, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat ik vasthoudender en niet nalatig moet zijn in de uitvoering van dat waaraan ik mijn commitment verleen, in deze blog is dit een rapportage activiteit waarmee de continuïteit en afstemming van werkzaamheden inzichtelijk geoptimaliseerd wordt. Ik ga met mijzelf het commitment aan dat ik een overzichtelijke todo planning maak waaraan ik punt voor punt en structureel werk volgens deze lijst waardoor nu nog abstracte taken routine tanken worden waaraan ik mijn commitment heb verleend.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een handeling uitstel die op dat moment uitgevoerd moet worden. Als en wanneer ik ervoor kies dat ik mijn rapportage activiteit uitstel, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat deze rapportage taak, die op de werkplek net is ingevoerd waardoor ik deze taak onvoldoende fysiek eigen tot routine heb gemaakt omdat ik afgeleid raak. Ik ga met mijzelf het commitment aan dat ik naar een effectieve manier zoek die mij effectief ondersteunt niet langer mijn taak verzuim die ervoor zorgt dat ik deze specifieke rapportage taak eerst/wel uitvoer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door het abrupt en impulsief afbreken van een rapportage handeling door deze verandering het overzicht op mijn rapportage werkzaamheden verloor. Als en wanneer ik abrupt en impulsief zonder bewuste aanleiding Gewaar een activiteit wil afbreken, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik afgeleid door een externe prikkel of vraag van een klant innerlijk participeer in mijn mind en de keuze maak dat ik deze externe afleiding toesta en aanvaard als manier dat ik de verantwoordelijkheid om deze taak te volbrengen afbreek waardoor ik mijn huidige taak veronachtzaam.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik abrupt en impulsief een lopende rapportage activiteit ontwijk. Als en wanneer ik mijn verantwoordelijkheid ontwijk, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijn woorden eerst beter moet overwegen alvorens over te gaan tot mijn abrupte/impulsieve keuze en besluit dat ik mijn huidige activiteit inruil voor iets nieuws dat voorbij komt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik inadequaat en inconsequent heb gehandeld en daardoor mijn verplichting om rapportage taken te verrichten heb verwaarloost. Als en wanneer ik inadequaat, inefficiënt en inconsequent wil handelen door abrupt en impulsief van koers te veranderen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gisteren op mijn werk een rapportage handeling heb uitgesteld omdat er een activiteit tussen kwam.
Als en wanneer ik abrupt en impulsief een rapportage taak uitstel, dan stop ik en Adem.

Als en wanneer ik beslis dat ik abrupt en impulsief kies voor een andere taak die er tussen komt, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij zie en begrijp door ervaring – vorige stage – het werk gaat stapelen waardoor het voor mij steeds lastiger wordt om te beginnen want rapportage taken gaan stapelen en lijken onbegonnen werk.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vaak impulsief en abrupt, ongeïnteresseerd, onverschillig en laconiek routineklusjes zoals opruimen, schoonmaken, post bijhouden, rekeningen betalen, telefoontjes plegen uitstel. Als en wanneer ik zuchtend mijn weerstand Gewaar wordt omdat ik routineklusjes voor mij uit wil schuiven, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik besluit om mijn routineklusjes uit te stellen in mijzelf spanning en onuitgesproken irritaties manifesteer wat bij draagt aan onnodig méér stress. Als en wanneer ik onuitgesproken irritaties in mijzelf ervaar naar aanleiding van uitstelgedrag, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij zie en begrijp omdat ik routineklusjes uitstel dat mijn stressniveau oploopt. Ik stel mijzelf ten doel om de achterstand in te halen en vervolgens de discipline op te brengen om rapportage werkzaamheden consequent bij te houden. Ik realiseer mij zie en begrijp door adequaat en consequent taken verrichten op termijn mijn opgelopen stressniveau zal dalen. Ik realiseer mij zie en begrijp dat mijn keuze om taken uit te stellen ontstaat door mijn interpretatie van externe invloeden want het uitstellen van routine klusjes werd ik Gewaar na mijn aanmelding op een datingsite. afleiding wat in mij manifesteert als stress.

Wordt vervolgd in volgende blog. Daarin beschrijf ik dat ik verlang naar geduldige aandacht en hoe mijn aandacht vervaagd door mijn verlangen.