Dag 454 Me Mr. Selfish 6 scrupulous

“One cannot continue with an illusion like this in relationships, how are we ever going to learn how to be ourselves, to stand on our own two feet, to be individuals, to be independent, if throughout existence all we do is expecting everything and everyone else to be something for us when we’re not even willing to be it for ourselves, I mean how can we even expect it or demand it, or depend on it from someone else if we don’t really in fact know what it really I fact means to be all of those things, that we’re wanting others to be it for us.

Welke invloed heeft punctueel zijn op mij.

Punctueel volgens mijn interpretatie: een moment/punt in de toekomst waar ik een overeen gekomen afspraak met mijzelf of een ander moet wandelen: lees – daadwerkelijk uitvoeren (gedrag). Actueel meetpunt. Een voorgenomen actie, hetgeen ik relateer aan een afspraak, ongeschreven regels, verwachting. Als ik mij zo gedraag ben ik betrouwbaar. Betrouwbaar breng ik in relatie met veilig. Mijn Innerlijke Motivatie, informatie van mijn mind, die mijn richting en gedrag bepaald, hetgeen mij ergens in de toekomst in beweging zet voorafgaand aan de praktische uitvoering/actie, hetgeen voor anderen meetbaar en zichtbaar is in mijn gedrag.

Punctueel volgens het woordenboek: een taak afronden binnen de deadline. Altijd op tijd en nauwgezet (scrupulous). Accuraat, juist, nauwkeurig, stipt, punctueel, netjes, met veel aandacht en heel precies.

Zie voor context vorige blog.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik altijd verwacht dat de taken die ik voor ogen heb stipt en juist worden uitgevoerd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik altijd verwacht dat mensen waarmee ik samenwerk de taken die ik voor ogen heb stipt en juist uitvoeren volgens de informatie van mijn mind (consciousness).

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen verwacht dat zij zich gedragen volgens mijn perceptie en aspecten van een taak die ik voor ogen heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van anderen vergelijk met de informatie die ik toeken aan punctueel zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van anderen die zich gedragen in overeenstemming met punctueel zijn interpreteer als zijnde gehoorzaam zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van mensen die afwijken van mijn beeld interpreteer als zijnde eigenzinnig en ongehoorzaam.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van mensen verlang dat zij zich gedragen in overeenstemming met de informatie van mijn mind en het beeld wat ik voor ogen heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen verlang dat zij zich aanpassen aan mijn verwachting.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van mensen die autonoom en zelfstandig hun keuzes maken en dus afwijken van mijn beeld ervaar als arrogant of dictatoriaal.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedrag van mensen die zelf initiatief nemen interpreteer en label als zijnde arrogant en dictatoriaal.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht dat mensen zich gedragen volgens de beelden die ik voor ogen heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra mensen afwijken van hetgeen ik voor ogen heb in mijzelf de neiging ervaar om gedrag van de ander te veroordelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat ik kan bepalen dat anderen zich moeten profileren volgens het beeld wat ik voor ogen heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht dat anderen verplicht zijn, gedwongen worden dat zij zich conformeren aan dat wat ik voor ogen heb. Als en wanneer ik anderen mijn wil, wil opleggen, stop en adem. Ik realiseer mij zie en begrijp dat andere mensen zelf in staat zijn en verantwoordelijk om initiatief te nemen dat in overeenstemming is met datgene wat zij zelf voor ogen hebben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf negativiteit ervaar relateer aan de emotie jaloezie in contact met mensen omdat ik mij realiseer zie en begrijp dat zij initiatiefrijk, eigenzinnig en gedisciplineerd hun keuzes en richting wandelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken dat ik mij altijd punctueel, netjes en stipt gedraag.

Ik realiseer mij door dit geschreven Gewaarzijn de gedachte en behoefte aan drank naar aanleiding van een fysieke reactie in mijn keel. Omdat ik geen drank in huis heb overweeg ik om drank te gaan kopen. Ik realiseer mij daarnaast dat ik ben opgegroeid in een omgeving waarin punctueel zijn aan mij werd opgedrongen als maatstaaf waarmee mijn gedrag gemeten werd. Daarnaast krijg ik een beeld voor ogen waarin ik terugzie op een herinnering. Een ervaring tijdens een familie bezoek waar er van mij verwacht werd dat ik mij fysiek keurig, nauwgezet, correct moest gedragen en bij voorkeur rustig moest bewegen in bijzijn van deze familieleden. Omdat dit volgens hen ook op mij van toepassing was, sociaal wenselijk en gepast in relatie tot deze omgeving. Ik kan mij herinneren dat ik vooraf aan familiebezoekjes (voorvertoning in mijn geest) bezig was met gedachten en emoties hoe ik mij in overeenstemming, in relatie tot de waarden van mijn familieleden moest gedragen en mijzelf kon beschermen en voorkomen hoe ik in hun bijzijn de energie van onveiligheid in mijzelf niet zou ervaren.(Zelfvergevingen op deze alinea volgt in volgende blog).

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik met mijzelf overeen gekomen ben dat ik mij in relatie tot familie bezoekjes angstvallig ging gedragen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uit voorzorg en angst om kritiek te krijgen op mijn gedrag mij rustig, gepast, nauwgezet en keurig zou gedragen.

Ik realiseer mij dat ik uit angst voor kritiek op mijn bijdrage verwacht dat ik negatief geëvalueerd wordt door familieleden als ik eerlijk mijn behoeften communiceer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn eerlijkheid en enthousiasme bang ben voor kritiek omdat ik verwacht dat mijn gedrag negatief beoordeeld wordt door familieleden. Als en wanneer ik niet eerlijk mijn behoeften communiceer, stop en adem.

‘When we’re not even willing to be it for ourselves’. Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij angstvallig en nerveus ging gedragen naar aanleiding van instructies over de manier waarop ik mij moest gedragen in bijzijn van familieleden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn enthousiasme, onbevangenheid, eerlijkheid en natuurlijk Gewaarzijn angstvallig verloochend en onderdrukt heb uit angst voor kritiek op mijn gedrag.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn wil aan anderen wil opleggen/opdringen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf energetische reacties/energie irritatie, boosheid ervaar naar aanleiding van mijn keuze dat ik mij aangepast heb aan nauwgezette eisen en voorschriften van familieleden..

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aansluiting wil met andere mensen en door mijn punctueel zijn doordram gedrag juist mensen afstoot en van mij wegduw.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uit angst voor kritiek op mijn bijdrage verwacht dat ik negatief geëvalueerd wordt door familieleden als ik eerlijk mijn behoeften communiceer. Als en wanneer ik besluit dat ik niet Oprecht wil communiceren, stop en adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik Oprecht mijn behoeften en wensen beschrijf en communiceer. Ook op momenten als ik dit lastig vind.

Advertenties

Dag 392 Herdefiniëren gunnen.

Zelfvergeving op de punten die ik mij gewaar werd, zoals beschreven bij het Toebedelingspunt, waarin ik mijn interpretatie onderzoek in relatie tot het woord gunnen zie – blog voor context.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen een gunst verlang, in de vorm van een dienst of aandacht, waaraan ik mijn identiteit ontleen ter bevestiging van mijn mind beeld en realiteit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zodra ik een gunst verlang, in mijzelf een verwachting creëer, ervaar als absoluut wapenfeit, informatie betreft in mijzelf, overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, mening of hoop, mijn informatie en aspecten van mijn verlangen betreft, in wat ik verlang van een ander, en als ik mijn geschenk en toegift ontvang, mij realiseer zie en begrijp dat ik mijn mind gunfactor identiteit bestendig en mijn weerstand verstevig. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn aandacht op een ander vestig, vanuit mijn veronderstelling dat die ander bereid is om mij te zien zoals ik dit als mindbewustzijn, hetgeen als mind existeert binnen mijn zelfgewaarzijn, voor ogen heb. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn identiteit laat afhangen van de gunning, een gunst, ter bevestiging van mijn identiteit, energie betreft die de ander mij schenkt, overeenkomstig mijn gunfactor verlangen.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat wat de ander mij overeenkomstig de interpretatie van mijn gunfactor schenkt, overeenstemt met mijn gunfactor beeld en realiteit, weerspiegelt mijn mind wapenfeit, mind informatie betreft waarop ik mijn gunfactor ontvangst/interpretatie baseer.

Als en wanneer ik focus op mijn gunfactor energie waarmee ik mijn identiteit realiteit via de gunfactor die ik van een ander ontvang bestendig, dan Stop ik en Adem. 

Ik realiseer mij dat ik mij afhankelijk maak van de gunfactor energie die ik ontvang van anderen, in reactie op de bevestiging van deze energie, primair focus op de gun interpretatie van de ander die overeenstemt met mijn mind gunfactor beeld en realiteit, mij afhankelijk maak van deze externe gunfactor, mijn gunfactor verlangen als energie ik mijzelf wil bestendigen. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij afhankelijk maak, zoals de ander mijn mind verlangen bestendigd, waardoor ik mij realiseer en zie dat ik mijzelf in relatie tot mijn verlangen inferieur maak aan de externe autoriteit van een ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra ik mijn gewenste gunst wel van een ander ontvang dit ervaar als positief “Yes ik krijg mijn zin”. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard wanneer echter deze gunfactor uitblijft “yes, ik krijg niet mijn zin” dit als negatief ervaar, mij realiseer, zie en begrijp dat ik mijn gedrag vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn gun verlangens, mind verlangens betreffen, positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn systeem zijn, mij realiseer, zie en begrijp dat ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik mijn fysiek Gewaarzijn door mind energie en informatie laat besturen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn mind polariteiten pos. -neg. energie reacties afvuren, schieten als Patronen, zoals kogels uit een gun, afvuur op mijn omgeving of mensen die het goed bedoelen volgens zichzelf, zodra ik wel of niet mijn zin krijg, hanteer als meetpunt (toebedelingspunt) de manier waarop is dat ik mijn mind toesta dat ik anderen positief of negatief bejegen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aan de informatie binnen deze polarisatie autoriteit toeken, gebruik als munitie, hetgeen ik in mijn reacties afvuur op een ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn mind informatie gebruik als wapenfeit van mijn gelijk, ervaar als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afwijzing ervaar van mijn gelijk door negatieve reacties die ik als zodanig negatief interpreteer vanuit mijn mind verlangen dat niet zijn zin krijgt. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra de gunfactor bepaling in mijzelf niet haar zin krijgt, mijn gedrag bepaald en de ander vriendelijk bejegen omdat ik juist wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief.

Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik veroorzaak in mijzelf, veroorzaak omdat de positieve bevestiging van mijn gunfactor niet wordt uitgevoerd door een ander, ervaar als negatief in mijn mind deze energie als (negatief) probleem manifesteer. 

Als en wanneer ik niet mijn zin krijg, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik mijn keuze laat afhangen en bepalen door de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert.

Ik stel mijzelf ten doel zodra ik focus op positieve gunning en negatieve gunning ontvang, de energie die ik manifesteer, omdat mijn backchat waarin ik participeer, naar aanleiding van gedrag van de ander, afwijkt van mijn positieve verlangen, dat ik de weerstand die ik manifesteer naar aanleiding van mijn backchat onder ogen kom en mijzelf verantwoordelijk maak voor de richting die ik daadwerkelijk dien te wandelen om mijn doelen te realiseren, en als ik weerstand ervaar in mijzelf, dan Stop ik en Adem.

Wordt vervolgd…

 

 

 

 

Dag 391Herdefiniëren van woorden -gunnen.

1. Toebedelingspunt – hoe ik tot nu toe dit specifieke woord gebruikt heb (mijn interpretatie): In deze blog is dat het woord – gunnen -.

Wat het woord gunnen tot op heden vertegenwoordigd voor mij: Gunnen – een gunst, een dienst of aandacht die men mij gunt – klinkt als – gun = wapen, een wapenfeit wat overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, en de hoop, mijzelf gun iemand anders aan mij schenkt, geeft, bereid is mij te zien, afhangt van de gunning, gunst, bevestiging die de ander mij schenkt. Wat de ander mij schenkt overeenkomt met dit wapenfeit waarop ik mijn gunning baseer.

Ik focus specifiek op de gun interpretatie van de ander. Afhankelijk van de externe gunfactor. Ik geef de ander autoriteit. Een patroon in mijzelf gewaar. Mijn gewenste gunst ontvang is dit positief. Als de gunfactor uitblijft -negatief- vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel. Deze gun verlangens betreffen positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn. Deze polariteiten schieten als Patronen – kogels – die ik hanteer als meetpunt (toebedelingspunt). De informatie binnen deze polarisatie, gebruik ik als munitie, hetgeen ik afvuur op een ander. Ik ervaar dit als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten. Of ik ervaar afwijzing bij negatieve reacties. Gun bepalingen in mijzelf bepaald waarop ik wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief. Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik door mijn gunfactor veroorzaak, te ontwijken. Wat ik ervaar als negatief vormt voor mij een probleem. Dus ik laat mijn besluit afhangen van de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert. Als ik focus op negatieve gunning, die afwijkt van mijn positieve verlangen, zodra de ander wel positief is in zijn benadering, met weerstand reageer omdat mijn negativiteit mij bestuurt. Positieve wendingen in een gesprek beoordeel ik daardoor vervolgens negatief.

2. Woordenboekverklaring/systeemdefinitie: (kopieer/plak hieronder de woordenboekdefinitie). Gunnen:(gegund), toestaan; veroorloven. gunnen (ww): geven, schenken, toestaan, toewijzen, verlenen, verschaffen, wegschenken gunnen (ww):jonnen, toestaan.

3. Het in klank uiten van het woord:

Ik wil graag een kijkje nemen naar wat geschreven was voor het in klank uiten van het woord. Met het woord laten klinken kan ik zo creatief met de geluiden zijn als ik wil binnen wat zinvol voor me is binnen het woord. We kunnen het woord opbreken in delen van klank: (schrijf hieronder al de klanken die jezelf in het woord gunnen hoort/ziet).

Gunnen: kunnen, kun/kan, fun, sun, dun, niet kunnen, fun, misgun, dun, no luck.  

4. Nieuwe definitie:

Nu dat ik al deze drie aspecten voor mijn neus heb – nu is zelf klaar om dit woord te benoemen (definitie te geven) voor wat het is. De enige sleutel binnen het herdefiniëren van een woord is ervoor te zorgen dat zelf geen polariteit toebedeelt aan het woord.

In termen van het herdefiniëren – een ander punt om te onthouden is dat we geen definities maken in het negatieve – betekenend, het definiëren van een woord door ‘wat het niet is’. Dus in het schrijven van een nieuwe definitie zijn we op zoek naar de woorden die beschrijven ‘wat het IS’.

We zijn hier niet om woorden te herdefiniëren om alleen een positieve ervaring te bevatten. Wij zijn hier om woorden te herdefiniëren als onszelf, betekent als ik duidelijk ben in en als een woord en dat ik dit woord geaccepteerd heb als mezelf heb ik de macht om het woord te leven en leven te geven eraan en niet onderworpen te worden door het woord en de macht die het over zelf houdt.

In zekere zin kan men het noemen: het terugnemen van de zelfkracht in zichzelf wanneer zelf de schepper wordt van zelf. (schrijf hieronder de nieuwe definitie van het woord).

Mijzelf richting toestaan. De ander een afwijkende richting toestaan

5. Dan is de laatste stap om mijn definitie te testen:  

a. Is de definitie negatief geladen? Dit is om ervoor te zorgen dat zelf niet een andere polariteit aan het creëren is om later af te handelen. Antwoord: de ander een afwijkende richting toestaan, zijn woorden niet verwerpen, mijzelf mijn richting toestaan.

b. Kan ik voor deze definitie blijven staan in de eeuwigheid? Antwoord: Ja.

Bij het uitschrijven van definities door jezelf is het nuttig om deze testers te hebben om jezelf te assisteren.

Esteni

…..wordt vervolgd met zelfvergeving op onderstaande Gewaarzijn van de betekenis die ik onder ogen kom en aan het woord gunnen heb toegekend.

Wat het woord gunnen tot op heden vertegenwoordigd voor mij: Gunnen – een gunst, een dienst of aandacht die men mij gunt – klinkt als – gun = wapen, een wapenfeit wat overeenstemt met wat ik mijzelf gun en toesta, een wens of verwachting, en de hoop, mijzelf gun iemand anders aan mij schenkt, geeft, bereid is mij te zien, afhangt van de gunning, gunst, bevestiging die de ander mij schenkt. Wat de ander mij schenkt overeenkomt met dit wapenfeit waarop ik mijn gunning baseer.

Ik focus specifiek op de gun interpretatie van de ander. Afhankelijk van de externe gunfactor. Ik geef de ander autoriteit. Een patroon in mijzelf gewaar. Mijn gewenste gunst ontvang is dit positief. Als de gunfactor uitblijft -negatief- vaak aanpas of mijn gun verlangen bijstel. Deze gun verlangens betreffen positieve en negatieve aspecten van mijn mind bewustzijn. Deze polariteiten schieten als Patronen – kogels – die ik hanteer als meetpunt (toebedelingspunt). De informatie binnen deze polarisatie, gebruik ik als munitie, hetgeen ik afvuur op een ander. Ik ervaar dit als bevestiging, waarop ik mijn aandacht vestig, overeenkomstig de informatie die mijn positieve verlangens bevatten. Of ik ervaar afwijzing bij negatieve reacties. Gun bepalingen in mijzelf bepaald waarop ik wel positief beoordeeld wil worden en niet negatief. Als deze voor mij positieve beoordeling achterwegen blijft ervaar als negatief, dat ik mij vervolgens aanpas, om de problemen die ik door mijn gunfactor veroorzaak, te ontwijken. Wat ik ervaar als negatief vormt voor mij een probleem. Dus ik laat mijn besluit afhangen van de woorden en het fysieke gedrag en de manier waarop de ander zich door middel van zijn gunning profileert. Als ik focus op negatieve gunning, die afwijkt van mijn positieve verlangen, zodra de ander wel positief is in zijn benadering, met weerstand reageer omdat mijn negativiteit mij bestuurt. Positieve wendingen in een gesprek beoordeel ik daardoor vervolgens negatief.

 

Dag 366 Releasing my Resistance

In mijn vorige blog beschrijf ik dat van mensen – uit mijn omgeving – onvoorwaardelijk verlang dat zij geduld, aandacht en betrokken zijn bij mijn belang. Thus what Memory is relevant to the Position you experience yourself within? Berhard Poolman.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kort geleden tijdens een gesprek – waarin ik te kennen gaf ‘iemand uit de groep maakt een goede ontwikkeling door, want….’, onvoorwaardelijk verlang dat mijn gesprekspartner betrokken is en positief over mijn bijdrage aan deze ontwikkeling.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij gestopt voelde in mijn bijdrage waarin ik te kennen gaf dat ik dit besluit een juiste keuze vind hieraan mijn bijdrage had geleverd door met deze persoon in gesprek te gaan, waaraan door mijn gesprekspartner geen aandacht en bevestiging werd verleend door zijn keuze om het gesprek af te kappen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij in mijn bijdrage gestopt voelde want mijn gesprekspartner wilde het gesprek met iemand die ook in buurt was – vervolgen. Als en wanneer iemand waarmee ik in gesprek ben van onderwerp verandert omdat hij iets anders wil gaan doen – in gesprek gaan met een ander, dan stop ik en Adem. Ik realiseerde mij dat ik van mijn gesprekspartner in dat moment positieve aandacht verlang van hem positieve bevestiging verlang en hunker naar een compliment voor mijn bijdrage’.

‘Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van een ander verlang en te horen wil krijgen dat ik naar behoren gehandeld heb’. Als en wanneer ik van een ander verlang dat ik naar behoren functioneer, dan stop ik Adem. Ik realiseer mij mijn angst voor afwijzing.

Ik realiseer mij dat mijn gesprekspartner tijdens ons gesprek afgeleid raakt en dat ik dit toch niet ergerlijk vind en dat zijn gedrag mij opvalt nadat ik achter blijf met verbazing en zonder oordeel, met een gevoel van momentum, een moment waarin ik even niet weet wat ik innerlijk ervaar.

Ik herinner mij een incident in mijn leven waar ik dit zelfde Gewaarzijn in mijzelf heb ervaren waaraan ik geen woorden kon toekennen. Ik wordt mij Gewaar van de plek en de periode in mijn leven waarin ik deze ervaring voor het eerst heb ervaren waarvoor ik toen geen woorden kon vinden voor mijn ervaring. Ik realiseer mij dat mijn behoefte aan aandacht werd verworpen/genegeerd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afwijzing verwacht en naar erkenning en bekendheid verlang van hetgeen ik niet onder woorden kan brengen. Als en wanneer ik verlang naar erkenning en uitleg/verantwoording, dan stop ik en Adem. Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn bijdrage afwijzing en onbekendheid verwacht, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik naar positieve aandacht verlang waardoor ik afgeleid raak van mijn taak omdat ik mijn belang ondergeschikt maak aan de ander als ik deze niet onmiddellijk te woord sta.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als iemand mijn aandacht vraagt – door middel van een vraag of vriendelijk gebaar – dat ik afgeleid raak van mijn bezigheid en onmiddellijk/onvoorwaardelijk mijn aandacht af laat leiden naar dit andere. Als en wanneer mijn aandacht afgeleid raakt van mijn taak door een externe prikkel, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik onbewust focus op externe prikkels omdat ik verwacht – permanent alert ben en waakzaam – de ander voorrang te verlenen waardoor ik afgeleid raak door externe prikkels/behoeften/vragen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik reageer op externe prikkels. Als en wanneer ik reageer op uiterlijke kenmerken/prikkels die mij afleiden, mijn aandacht trekken, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vaak bij een profiel denk die vrouw is onbereikbaar voor mij, die is te goed voor mij en die dame ziet mij toch niet staan – ‘ik reageer maar niet en slik mijn woorden/bijdrage in’. Als en wanneer ik mijn bijdrage veronachtzaam, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij nadat ik afgeleid raak door mijn interpretatie over de manier waarop anderen mij bejegenen boos wordt en dat ik naar aanleiding van dit punt energie ervaar in mijn buik en linker onderbeen, een ervaring en Gewaarzijn in mijzelf niet concreet onder woorden kan brengen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf veroordeel, afwijs, minder acht, naar aanleiding van mijn veronderstelling die ik in mijzelf creëer en manifesteer door mijn gedachten de ander is onbereikbaar voor mij om mij van positieve aandacht te voorzien. Als en wanneer ik denk die vrouw is onbereikbaar voor mij, beter af zonder mij, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik in de gunst wil vallen van onbereikbare vrouwen en vaak gereageerd heb op onbereikbare vrouwen vanuit mijn onbewuste intentie dat ik in mijn mind de energie van afgewezen worden weer wilde ervaren, de energie van de voor mij bekende verwachting, ontstaan en gerealiseerd door mijn verwachting naar afwijzing gemanifesteerd werd/wordt in mijzelf zodra ik van een vrouw aandacht verlang maar verwacht dat ik wordt afgewezen omdat zij mij volgens de informatie in mijn mind, niet ziet staan, geen positieve aandacht besteed aan mijn aanwezigheid, onbereikbaar is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat in mijn mind een positief beeld creëer van erkenning krijgen en mijzelf begripvol, inlevend, met belangstelling presenteer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik willekeurige beelden en woorden interpreteer volgens het profiel behorend bij een specifieke vrouw die ik via de site benader in mijn bejegening positief stem.
Als en wanneer ik op basis van mijn positieve mind aspecten een site vrouw positief bejegen, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mij inschreef op deze site naar aanleiding van mijn behoefte aan positieve aandacht waarmee ik mijn gevoel van afwijzing, gebrek aan begrip en belangstelling wilde compenseren omdat ik mij eenzaam voel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij inschreef op een datingsite naar aanleiding van mijn behoefte en vraag naar positieve aandacht, waardering en knuffels vanwege mijn gevoel van alleen zijn om mijn eenzaamheid te voeden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afgeleid door mijn vraag naar aandacht, waardering en knuffels in de ban was van mijn behoefte naar positieve aandacht, waardering en knuffels mijn routine klusjes in en om het huis en werk gerelateerde taken veronachtzaamde, thus I neglected my duties.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik dacht ook ik ben de aandacht waard op zoek ging naar positief geladen energie in de vorm van en volgens mijn verwachtingsbeeld positieve ‘aandacht’, ‘waardering’ en ‘knuffels’ hetgeen ik bewerkstellig/realiseer door middel van mijn positieve, vriendelijke bejegening/feedback. Als en wanneer ik verlang naar vriendelijke en positieve bejegening, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij zie en begrijp dat onder mijn vraag naar positiviteit de verwachting schuilt dat ik verwerping en afwijzing verwacht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vriendelijk en positief van complimenten voorzien iemands interesse wek, vervolgens een afspraak organiseer en inplan voor ontmoeting, mij realiseer zie en begrijp dat mijn mind tot aan dat moment positieve energie genereert vervolgens denk ‘het is mij gelukt om iemand te interesseren, iemand die interesse heeft in mijn foto en profiel tekst, ik wordt gezien en gehoord (gelezen) en wordt positief bevestigd in datgene wat ik schrijf en laat zien in mijn woorden en beelden (foto’s). Yeah, ik val in de smaak!!!

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op basis van een profielfoto en profielteksten geobsedeerd door mijn verlangen naar positieve bevestiging en aandacht door mijn mind gevoed/gemanifesteerd mijn aandacht verloor voor dagelijkse routine klusjes.
Als en wanneer mijn mind fantasie beelden, woorden, verlangens en verwachtingen produceert, dan stop ik en adem. Ik realiseer mij dat ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik door dit verlangen mijn angst en verwachting voor afwijzing onderdruk.
Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik onder invloed van mijn mind positieve energie produceer mijn aandacht voor praktische taken uit het oog verlies en taken veronachtzaam. Ik realiseer mij dat ik mijzelf toesta dat ik positieve energie wil genereren nadat ik een afspraak heb gepland door impulsief en abrupt contact te maken met een volgend profiel/beeld/woorden die mijn mind voorziet van meer/weer positieve gedachten die mijn mind positief stemt of negatief in het geval als blijkt die vrouw is onbereikbaar voor mij.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik onder invloed van mind energie bepaal dat ik routine klusjes uitstel mijn verantwoordelijkheid veronachtzaam. Als en wanneer ik mijn routine taken veronachtzaam, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik onder invloed van mijn mind obsessie naar aandacht, waardering en knuffels afspraken die samenhangen met routine klusjes veronachtzaam.
Als en wanneer ik extern via beelden en profielteksten mijn verlangen naar positieve aandacht, waardering en knuffels voedt, dan stop ik en Adem. Als en wanneer ik beslis dat ik mijn reeds aanwezige mind obsessie toch wil voeden met positieve energie, dan stop ik en adem.
Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik als kind verlangde naar intimiteit in de vorm van aandacht, waardering en knuffels (affectie) en dacht mijn verlangen wordt verworpen en veronachtzaamd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek had op het gedrag van mijn ouders en van hen verantwoording heb verlangt over de manier waarop zij mijn verlangen naar aandacht en positieve bejegening veronachtzaamd hebben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik toegeef aan een van mijn mind karakters, hiervan Gewaar mij realiseer zie en begrijp ik heb kritiek op mijn mind veronderstelling dat ikzelf anderen veronachtzaam door hen te veroordelen en mijn gelijk te willen claimen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf  toegestaan en aanvaard heb dat ik door mijn verlangen naar positieve aandacht binnen mijn mind naar positieve energie verlang mijn verlangen en verwachting manifesteer die naar positiviteit verlangt hetgeen gevoed wordt door positieve bevestiging van anderen in afscheiding resulteert in mijn mind binnen mijn fysiek Gewaarzijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik nog steeds verlang naar positieve externe aandacht en bevestiging.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als mijn gesprekspartner mijn veronderstelling naar positieve veronachtzaamd omdat deze afgeleid raakt en mij laat staan – hij gaf wel uitleg over zijn keuze, vandaar dit onbestemd gevoel – wat voor mij aanleiding is om te denken – ik mag er zijn – men waardeert mijn aanwezigheid – ik doe ertoe – ik wordt gezien en gehoord – zij nemen de tijd voor mij – zij luisteren naar de woorden achter de woorden die ik beschrijf-, en toch maakt mijn gesprekspartner de keuze die hij juist vind in dat moment.

wordt vervolgd….

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/03/day-316-sensitive-souls-how-to-face.html

 

Dag 352 Opinion

Opinion sounds like onion. In this blogs I am peeling my opinion about miscommunication.

Omdat ik van mening ben dat nadat ik een bericht stuur de ontvanger van mijn berichten binnen een redelijke termijn van een dag terug reageert.

Wij, de ontvanger en ik, zijn beiden verantwoordelijk voor een gezamenlijk project. Via app. berichten heb ik aan haar meerdere/verscheidene verzoeken tot overleg gericht/gedaan. Verzoeken tot een bel moment afspraak, app. verzoeken voor data plannen om elkaar te ontmoeten en voor overleg met het team en een voorstel om een gepland tijdstip voor een ontmoeting te verplaatsen waarop ik vervolgens niets terug hoor/lees. Geen respons. Haar tegenargumenten: ik ben druk met mijn baan, dus een tegenreactie kan erbij inschieten.

Sounding: mening – ik meen/veronderstel dat terug reageren op mijn verzoek met een reactie binnen een dag realistisch is. Mijn collega moet/ik verwacht en verlang van haar dat zij meer aandacht moet besteden aan feedback overeenkomstig mijn communicatie behoefte naar aanleiding/in relatie tot mijn berichten. Ik meen dat zij mij van aandacht moet voorzien waardoor ik mij serieus genomen voel. Want ik vind haar argumenten koud, onpersoonlijk, niet empathisch, niet oprecht, niet gemeend. Ik meen dat zij in haar feedback laconiek en onverschillig reageert.

Mening = gemeen – niet gemeen – in onze communicatie zitten wij niet op een lijn.

Ik verwacht duidelijkheid en ervaar irritatie. Zij vraagt mij/ is van mening dat ik haar herinner en mijn voorgaande bericht herhaal en haar nogmaals een bericht stuur. Dat ik aandacht schenk aan haar behoefte in tegenstelling tot dat ik aandacht verlang voor mijn bijdrage.

Vertalingen van mening

zelfstandig naamwoord
opinion mening, advies, opinie, standpunt, overtuiging, visie
impression indruk, impressie, afdruk, druk, oplage, mening
mind geest, gedachten, mening, verstand, gemoed, ziel
judgment oordeel, vonnis, uitspraak, mening, overleg, zienswijze
judgement oordeel, vonnis, uitspraak, mening, overleg, zienswijze
outgivingng verklaring, mening, uiting
estimation schatting, raming, waardering, oordeel, achting, mening
faith geloof, vertrouwen, trouw, fiducie, mening
conception opvatting, begrip, voorstelling, ontwerp, gedachte, mening
supposition veronderstelling, onderstelling, hypothese, mening
counsel raad, advies, advocaat, raadgeving, overleg, mening
say zeggenschap, mening

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in relatie tot overleg en feedback een terugkoppeling verwacht en waardering opeis voor mijn bijdrage omdat ik van mening ben nadat ik meerder berichten heb verstuurd om afspraken in te plannen dat ik deze bijdrage in de vorm van een tegenreactie mag verlangen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken wat een dom kind dat jij niet terug reageert op mijn berichten

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van miscommunicatie het geloof en mijn vertrouwen in de bijdrage van de ander verlies

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij door dit laconiek en onverschillig gedrag niet serieus en onheus bejegend voel

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij miskend voel door de onverschillige reactie van mijn co-coördinator waar ik van mening ben dat ik als eerste benaderd werd voor deze rol door de leidinggevende ben gepasseerd

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik deze leidinggevende nog een email heb gestuurd met het verzoek tot een gesprek om verheldering over zijn keuze tot deze passeer beslissing

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik woede ervaar naar aanleiding van mijn keuze om in te stemmen met deze manier van werken en dat ik ontevreden ben over de voortgang van de samenwerken omdat ik deze manier van werken ervaar alsof ik een stuk vuil ben en als een stuk onbenul in de hoek wordt gezet

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel dat ik mij onheus laat behandelen

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat over mij heen laat lopen en mijn argumenten niet communiceer aan degene die het betreft, in deze versie is dit de leidinggevende die mij de functie van coördinator aangeboden heeft naar aanleiding van oriënterende kennismakingsgesprekken en mij vervolgens via een koud emailbericht te verstaan geeft dat er nog een coördinator is aangesteld.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij naar aanleiding van dit bericht gepasseerd voel en gekrenkt werd/ben in mijn waardigheid omdat er door de leidinggevende lacherig gereageerd werd naar aanleiding van de oprechtheid in mijn CV met betrekking tot de openheid over mijn verleden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik niet meer actie heb ondernomen om wel een gesprek te organiseren met de vorige leidinggevende.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat de vorige leidinggevende uit beeld is verdwenen en dat ik naar aanleiding van mijn verzoek tot een gesprek over de werkwijze te laat en niet mijn frustratie gecommuniceerd heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn miscommunicatie boos ben op de co-coördinator en haar verwijten maak dat zij een …kind is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van deze gang van zaken weer aan het bier ben gegaan en bij de gedachte aan de onverschillige communicatie van de co-coördinator denk wat ben jij een verschrikkelijk …kind in mijzelf boosheid ervaar en denk aan alcohol kopen bij de supermarkt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn manier en communicatie-rol naar aanleiding van dit proces eens grondig moet onderzoeken en specifiek en effectief actie moet ondernemen omdat ik mij realiseer dat als mensen hun afspraken volgens mijn beeld en mening niet nakomen dat ik mij oprecht kut/gepasseerd voel alsof ik totaal onbelangrijk ben en onzichtbaar gepasseerd wordt alsof ik niets voorstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen verwacht dat zij overeenkomstig mijn communicatie beeld en gedachten met mij corresponderen mij realiseer zie en begrijp dat ik ga resoneren met mijn behoefte aan aandacht en gezien worden.\ dat ik een serieuze partner ben die wel zijn afspreken wil naleven en door de manier van communiceren van de co-coördinator totaal ontregeld raak en van slag ben omdat ik mijn positie niet inneem en met stellige argumenten kom die anderen laat zien en begrijpen dat zij rekening moeten houden met mijn vragen naar aanleiding van de mondelinge afspraken die ik heb gemaakt met de eerste leidinggevende.

Wordt vervolgd

Dag 323 Building Self Awareness

Art work: Andrew Gable

Het fundament leggen waarmee ik bouw aan zelfgewaarzijn begint in mezelf ten aanzien van het identificeren van de aard van de gedachten die ik dagelijks heb. Een gedachte is mijn gezichtspunt of interpretatie van iets dat in mijn geest gebeurt waar niemand iets van af weet tenzij ik het aan hen zou vertellen. Een gedachte kan bijvoorbeeld afkeer oproepen.

Recent kreeg ik van iemand via een bericht op mijn FB tijdlijn de opmerking hetgeen ik in mijn blogs beschrijf volgens hem gezwets is. Met daarbij de opmerking ga iets doen. In deze blog refereerde ik aan geluidsoverlast in de flatwoning boven mij waarvan ik last had. Mijn afkeer is gericht op en tegen de veroorzakers van geluidsoverlast. Hierin zit de denkfout namelijk denken dat iemand, de bewoners in de bovenwoning of iets anders, de geluidsoverlast, mijn afkeer veroorzaakt gericht tegen geluidoverlast door de bewoners.

Ik realiseer me dat dit punt verwijst naar punt 3 van blog 321 ‘afwachtend versus impulsief handelen’ en mijn vorige blog waarin ik door mijn buddy gewezen wordt op mijn gedrag dat ik mijzelf bij twijfel fysiek terugtrek uit contact.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mensen die opmerken dat ik doe aan gezwets twijfel en overweeg wel of maar beter niet mijn blogs publiceren.

Waarom denk ik waarom maar beter niet publiceren? Waartegen richt mijn afkeer zich en waardoor ontstaat twijfel om blogs te publiceren nadat ik de opmerking gezwets lees op mijn tijdlijn?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afkeer ervaar naar aanleiding van de opmerking gezwets vervolgens twijfel om mijn blogs te publiceren. Waarom twijfel ik?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik me naar aanleiding van een opmerking op mijn tijdlijn impulsief terugtrek omdat ik twijfel aan mijn bijdrage die ik lever in mijn blogs. Maar welke bijdrage lever ik met mijn blogs?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door deze opmerking twijfel aan de waarde van mijn bijdrage vervolgens door twijfel terug deins en wankel op mijn voetstuk. Welke waarde, Gewaarzijn wil ik bewerkstelligen in mijn blog over geluidsoverlast?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aarzelend aan mijn toewijding en twijfel over de waarde van mijn inzet verdrietig ben dat deze persoon niet informeert en overlegt met mij. Wat doet deze persoon niet?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van deze persoon in plaats commentaar leveren verwacht om mij te bevragen over mijn beweegreden. Wat levert mij dit op?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht in plaats van commentaar leveren op mijn bijdrage eerst eens informeren naar de achterliggende boodschap van mijn blog naar aanleiding van geluidsoverlast. Wat doet dit met mij?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door het verzuim van de ander om te informeren naar de waarde van mijn bijdrage, teleurgesteld ben over het uitblijven van zijn interesse, complimenten en aandacht voor mijn toewijding en inzet Wat wil ik hiermee bereiken?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door het schrijven verwacht dat mijn reactie op geluidsoverlast verdwijnt en dat mensen mijn inspanningen honoreren. Nog iets anders?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik wil dat mijn bovenburen rekening houden met mij. Weten de boven buren dat ik last heb van hun geluidsoverlast met name dat ik last heb van de moeder die niet met haar kinderen overlegt, maar schreeuwt en weten zij dat ik het lastig vind om dit aan hen te communiceren?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel dat de boven buren stoppen met geluidsoverlast en met name dat ik last heb van de moeder die niet met haar kinderen overlegt, maar schreeuwt

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik reageer op mijn bovenburen in de wetenschap dat zij niet weten dat ik last heb van hun geluidsproductie en dat ik het lastig vind om dit aan hen te communiceren

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik via een privé bericht impulsief reageer op de persoon die op mijn tijdlijn schrijft via een privébericht. Waarom via een privébericht?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik reageer via een privé bericht voor mij anoniem en veilig betekent, zoals terug getrokken achter gesloten deuren leven waardoor ik meer kans maak dat andere mensen mijn inzet en bijdrage niet opmerken. Waarom laat ik mijn stem niet horen en ga niet naar de bovenburen voor overleg of zij hun geluidsoverlast willen minderen?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verzuim mijn last van geluidsoverlast te communiceren ik in mezelf de kans voor gezichtsverlies minimaliseer door vanuit ‘in mijn schulpje terugtrek’, afgezonderd van ‘de kans ontloop van publiek kritiek en gelach’ als ik mijn stem laat horen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door de opmerking van anderen twijfel aan mijn bijdrage terug deins en wankel

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van commentaar aarzel over mijn bijdrage en de zin van mijn toewijding en inzet betwijfel

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik wankel naar aanleiding van commentaar hetgeen ik niet als kritiek op mijn gedrag maar op mij als persoon ervaar

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van kritiek verdrietig ben dat deze persoon niet informeert naar en met mij overlegt over mijn beweegredenen

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verzuimt heb mijzelf te bevragen over mijn beweegreden over het waarom dat ik teleurgesteld ben over het uitblijven van zijn interesse me realiseer zie en begrijp dat ik óók complimenten en aandacht voor mijn toewijding en inzet verwacht

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zonder zelf onderzoek van mijn beweegredenen vanuit mijn reactie op dit bericht impulsief via een privé bericht reageer op zijn bericht

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uit angst voor meer commentaar, wat ik als kritiek op mijn bijdrage ervaar, anoniem en veilig achter gesloten deuren reageer waar ik veronderstel dat andere mensen mijn inzet en bijdrage, vanuit mijn reactie op het uitblijven van interesse voor mijn beweegredenen mijn reactie rechtvaardig en veronderstel dat anderen mijn gedrag niet opmerken (schijnheilig en klantvriendelijk handelen impliceert waaraan ik me nog steeds conformeer) waardoor ik in mezelf de kans voor gezichtsverlies minimaliseer

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard uit angst voor kritiek op mijn bijdrage me terugtrek in mijn schulpje afzonder van de kans op publiek kritiek en gelach ontvangen op mijn bijdrage vermijd

Als en wanneer ik me gewaar ben van mijn reactie op kritiek, dan stop ik en adem ik.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik ondanks mijn reactie op opmerkingen van anderen toegewijd mijn bijdrage lever aan het Gewaarzijn van de mind invloed

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn blogs oprecht en openlijk blijf beschrijven, hiermee mijn bijdrage lever aan Gewaarzijn, waarmee we het fundament bouwen van een wereldwijd zelfgewaarzijn ten aanzien van het identificeren van de aard van de gedachten die we dagelijks hebben

 

Dag 310 Self created fears

Afbeeldingsresultaat voor irrational fear

Na het verlies van mijn onderneming begon ik me te realiseren dat ik door alcohol gebruik mezelf beschermde om gedachte patronen te maskeren die ik niet eerder onder ogen wilde komen. Mijn herstel en bewustwordingsproces begon. Door dit verlies had ik gefaald waarvoor ik me schaamde en situaties en mensen uit mijn omgeving ging mijden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik zonder gebruik van alcohol mensen en situaties ging vermijden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om te denken zonder alcohol gebruik ontbreekt mij de moed dat ik hen ontmoet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik dacht dat ik als eigenaar van een bedrijf mijn kunstmatig geprepareerde illusie koppelde en nadat mijn verwachting verdween waarvoor in de plaats mijn zelf gecreëerde angst verscheen die ik onder ogen moest komen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn zelf gecreëerde angst verscheen nadat de betekenis die ik aan mijn zaak verbonden had verdween

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn focus en aandacht door dit eigenaarschap op externe erkenning, aanzien en waardering was gericht

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik via mijn denken dacht een verschil te maken door een ogenschijnlijk conflict om te buigen van negatief conflict naar positief voordeel

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een ogenschijnlijk conflict in mezelf door de blaffende hond in mezelf getriggert wil vermijden wil ombuigen van negatief conflict naar positief voordeel angst wil wegduwen verzuim dat ik dit conflict onderzoek

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de bereidheid om de aanleiding en het ontstaan van mijn conflict als ervaring ontstaan als herinnering daaraan binnen mijn mind ontwijk het conflict onderhoudt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik uit angst voor kritiek niet naar een feestjes ging waar ik vrienden kon ontmoeten uit angst en schaamte omdat ik dacht zij kritiek op mij hadden omdat ik dacht dat zij van mening waren dat ik was beland in een situatie zonder werk, bedrijf, relatie angst had voor het feit dat ik zonder dit alles zonder aanzien mijn aanzien verbond aan uiterlijk vertoon

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik niet zag dat verlies van aanzien gedachten waren van de illusies dat ik mezelf zag als de dader van mijn slachtofferschap

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me schaamde naar aanleiding van mijn slachtofferschap openbare ruimtes en pleinen ging vermijden uit angst dat ik daar mensen en klanten uit mijn kring kon ontmoeten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de confrontatie met mijn gedachten en het risico die ik aan de ontmoeting met anderen heb toegekend ben ontvlucht

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik het risico ben ontvlucht dat zij mij negatief zouden evalueren en nogmaals mijn verlieservaring bevestigen me realiseer, zie en begrijp dat ik de confrontatie met mijn pijn voorkwam niet realiserend dat ik mijn mind met negatieve gedachten scenario’s bleef voeden me niet realiserend dat ik in mezelf meer negatieve energie genereerde met een burn-out tot gevolg

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb geobsedeerd door negatieve gedachten juist méér onjuiste irrationele gedachten manifesteerde paranoia werd overtuigd van mijn gelijk de openbaarheid ontweek en overeenkomstig mijn innerlijk beeld mijn innerlijke waarheid communiceerde aan een psychiater die dit vertaalde naar een diagnose en ziektebeeld vervolgens zijn beeld op mijn al onzekere realiteit geplakt in mezelf meer schaamte, twijfel, faalangst, minderwaardigheid, onzekerheid en daardoor meer actieve negatieve energie creëerde met de daarbij behorende fysieke klachten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door mijn toedoen is mijn onderneming op de fles gegaan dat de mensen uit mijn omgeving mij hierom negatief zouden beoordelen dat mijn gedachten aan deze fictieve groepsdynamiek mijn klein negatief zelfbeeld nog meer heb beschadigd waardoor ik groepen mensen ontweek

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf toegestaan heb mezelf in mijn denken misbruikt heb mezelf kleiner heb gemaakt dan waartoe ik in staat ben mezelf verhindert heb dat ik mijn oorspronkelijk Zelfoprecht zichtbaar presenteer

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb overweldigd door angst mezelf verhindert heb voor een groep mijn zegje te doen in de vorm van een presentatie of spreekbeurt vooraf aan deze taak dacht dat ik uitgelachen zou worden in relatie tot mijn bijdrage aan het groepsproces

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vooraf aan een presentatie denk ‘ik ben overtuigd van het feit dat ik door groepsleden uitgelachen wordt zodra ik voor de groep sta risico loop dat ik ga huilen en als ik mijn gevoelens laat zien en dat men vervolgens zal zeggen doe niet zo kleinzerig dit in mijn beleving klinkt als doe niet zo belachelijk want als ik huil wordt ik uitgelachen, be-lachen door de anderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard dat ik verzuimd heb om niet eerder mijn gevoelens bespreekbaar te maken

Ik stel mezelf ten doel dat ik het risico loop dat anderen mij uitlachen als ik denk dat mijn bijdrage belachelijk is dat ik dit risico wil aangaan

Als en wanneer ik mijn gevoelens kenbaar maak het risico loop dat anderen mij belachelijk maken dan stop ik en adem ik

Als en wanneer ik denk dat ik op mijn bijdrage verzekerd ben van het feit dat zij beginnen te lachen dan stop ik en adem ik

Als en wanneer ik vooraf aan mijn presentatie of spreekbeurt uit verzorg nare gevoelens niet opnieuw wil voelen dan stop ik en adem ik

Ik stel mezelf ten doel dat ik niet langer wegblijf of wegvlucht uit een spannende situatie me realiseer dat ik mezelf niet langer wegduw.

Ik stel mezelf ten doel dat ik succes wil ervaren door samen met groepsleden te leren dat ik mijn angst kan overwinnen

Als en wanneer ik overweeg dat ik een spannende situatie vermijdt dan stop ik en adem ik

Ik stel mezelf ten doel dat ik een presentatie en spreekbeurt voor een groep mensen wil verzorgen.

Ik ga met mezelf de verbindetnis aan dat ik bereid ben dat ik spannende situaties en succes wil ervaren omdat ik wil leren dat ik zonder angst in het openbaar vanuit eenheid gelijk levende woorden kan spreken hetgeen aansluit bij wat het beste is voor Alle Leven

Dag 270 focus op vermeend onheil

Afbeeldingsresultaat voor Destonians De manier waarop ik de wereld zie

De manier waarop ik de wereld zie, waarop ik mezelf zie, waarop ik tegen de wereld aankijk, hoe ik tegen mezelf aankijk, hoe ik de wereld interpreteer, hoe ik/je jezelf interpreteert, hoe ik/je de wereld waarneemt, hoe ik/je jezelf waarneemt – dit alles ligt opgesloten in de punten van mijn/je fysieke OGEN en wordt ervaren als ‘wie je bent’ binnen het systeem. Ik begrijp en zie dat mijn zicht, mijn plaatje blijft in een plaatjeswereld en ik ben blind voor hetgeen ik zie met mijn fysieke OGEN.

In werkelijkheid is ‘wie je bent’ een systeem in het systeem als bewustzijn, dat kijkt, ziet, interpreteert en jezelf en de wereld waarneemt door je fysieke menselijke OGEN gevormd door het bewustzijn van systemen en dat is niet wie je echt bent voorbij het bestaan van bewustzijnsystemen.

Tijdens een bezoek aan de fietsenstalling realiseer ik me bij aankomst al dat ik twijfels en angst ervaar en overweeg om mijn fiets op een andere plek te parkeren. Toch besluit ik voor deze stalling, want deze ligt dicht in buurt van mijn bestemming.

Tweede realisatie; bij de ingang gearriveerd begroet ik de twee bewakers vriendelijk met ‘goedemorgen’. Hierop werd ik door een van beiden gecorrigeerd met de opmerking ‘Goedemiddag’. Het was een paar minuten na twaalf. Duh.

Derde realisatie; vervolgens werd het bonnetje rond een remkabel van mijn fiets bevestigd waarop de volgende (in mijn mind systeem beleving) instructie volgde. ‘Fiets bovenin plaatsen’.

Vierde realisatie; licht geïrriteerd loop ik met mijn fiets de stalling in waarop de ene bewaker tegen de andere zegt ‘dat doet hij nooit’ refererend aan het feit dat ik volgens hem ‘mijn fiets niet bovenin het rek wil/zal plaatsen’. Omdat ik mijn fiets altijd bovenin het rek plaats ervaar ik zijn opmerking als bot, onterecht, cynisch en klantonvriendelijk.

De opmerking ‘doet hij nooit’ vormt voor mij aanleiding voor een tegenvraag in de richting de bewaker: lees ‘waarop baseer je, ikzelf dus want ik ga mee in zijn woorden, eigenlijk het feit dat ik mijn fiets nooit bovenin plaats’?

Zijn feedback – ‘Ja, er zijn genoeg mensen die dat nooit doen’. Mijn vraag/reactie ‘je zegt tegen je collega ‘dat doet hij nooit’. Zijn feedback – ‘Ja, inderdaad dat heb ik gezegd’.

Toch schoot ikzelf in reactie en was inmiddels boos en geïrriteerd geraakt. Maar waarom? Ik weet dat ik mijn fiets bovenin plaats en toch reageer ik op die gast. Opmerkelijk hé!?

Nadat ik de fietsenstalling uitliep richting mijn bestemming realiseerde ik me dat ik bij aankomst bij de stalling al twijfels had wel/niet op deze plek mijn fiets parkeren.

Ik realiseer me dat mijn vermoeden/twijfel bevestigd werd omdat mijn vriendelijke goedemorgen door de onvriendelijke bewaker/gezag-drager genegeerd werd met zijn kille, emotieloze instructie, correctie ‘goedemiddag’.

Mijn bedoeling was vriendelijk zijn. Hij reageerde vervolgens onvriendelijk. Ik verwacht van de bewaker een klant-vriendelijke reactie naar aanleiding van mijn ‘vriendelijk’ goedemorgen.

Ik realiseer me dat ik klantvriendelijkheid verwacht. Ik ben klantvriendelijk opgevoed, mijn ouders waren zelfstandig ondernemers aan huis. Bij thuiskomst was ik me bewust van het feit dat ik beoordeeld door klanten op instructie van mijn ouders beoordeeld/geobserveerd werd op vriendelijkheid.

Bij het betreden van de fietsenstalling werd mijn reeds aanwezige twijfel wel/niet parkeren bevestigd door de opmerking van de bewaker (van orde, betrouwbaarheid en veiligheid) ‘goedemiddag’.

Ik realiseer me dat mijn vooraf twijfel gevoed/versterkt wordt door een eerdere ervaring met de bewaker die de opmerking maakt ‘dat doet hij nooit’.

Ik realiseer me mijn gedachten dat ik beter op mijn woorden moet letten, kan voorkomen/vermijden dat de bewaker mij verkeerd interpreteert, waardoor hij vervolgens niet negatief reageert. Ik realiseer me dat ik mezelf verantwoordelijk en afhankelijk maak van de reactie van een ander. Zijn reactie resoneert met mijn beeld van klantvriendelijkheid de manier waarop ik geïnstrueerd werd/ben en dit als zodanig heb toegestaan en geaccepteerd binnen mijn mind-systeem.

Ik realiseer me dat ik wezenlijk uitzie naar vriendelijkheid waar ikzelf reageer op mijn verwachting dat ik van anderen vriendelijkheid verwacht en mijn onvriendelijkheid zichtbaar maken. Door mijn reactie creëer ik binnen mezelf ongelijkheid, omdat ik iets van anderen verwacht wat ikzelf negeer omdat ik in mijn reacties op de opmerking van de andere bewaker reageer ‘dat doet hij toch niet’ vriendelijkheid vermijd/ontwijk omdat ik volgens hem boos reageer.

De instructie ‘fiets boven in plaatsen’ ervaar ik als correctie. Dit beeld wordt geïllustreerd, bevestigd en verstevigd met de opmerking ‘dat doet hij nooit’.

Ik realiseer me dat ik denk ‘hij is nalatig’ ‘hij leeft zijn verantwoordelijkheid niet’ want ‘hij volgt onze instructies niet op’.

Nu kan ik beamen dat ik geen hoge pet op heb van een van de bewakers. Bij een vorig bezoek aan de stalling sprak hij in het Limburgs dialect een Duits sprekende jongen aan. Hieraan heb ik me enorm geërgerd. Met name omdat hij een racistische opmerking maakte naar de jongen. Ik heb de jongen geholpen om zijn fiets bovenin het rek te plaatsen. Dit terwijl de volwassen bewakers dit tafereel gadesloegen met de opmerking gericht aan de jongen ‘dat moet jezelf leren mannetje’. De bewaker die verantwoordelijk was voor de racistische opmerking was degene die beweerde dat ik nooit mijn fiets bovenin plaats.

Ik heb het ventje ongevraagd mijn hulp aangeboden. Vervolgens verwacht ik van de bewakers dat zij klantvriendelijk zijn en de jongen te hulp schieten. Zij laten dit na waarop ik te hulp schiet en me erger aan hun nalatigheid.

Ik erger me omdat hun beeld van behulpzaamheid afwijkt (hij moet dat zelf leren) van mijn klantvriendelijkheid (help en ondersteun het ventje). De bewakers bepalen zelf het beleid binnen hun toko.

Ik had het ventje ook kunnen helpen zonder in reactie te schieten in reactie op de racistische opmerking van de bewaker die mij beschuldigd dat ik mijn fiets nooit bovenin het rek plaats.

Ik realiseer me dat ik lichte irritatie en twijfel ervaar vooraf aan mijn bezoek zodra ik de bewuste bewaker zie.

In mijn volgende blog schrijf ik zelfvergeving uit op mijn boosheid.

Zie voor context/info over zelfcorrigerende uitspraken in reactie op realisaties.

Dag 256 inschikkelijk gedrag

Afbeeldingsresultaat voor negative mind compliant behavior

Mijn opvoeding was gericht op beleefd zijn. Van mij werd verwacht dat ik in mijn gedrag richting anderen, met name volwassenen beleefd in plaats onbeleefd was. Om negatieve reacties te ontlopen ben ik me inschikkelijk gaan gedragen.

De reden: ik wilde conflicten vermijden/ontwijken. Op mijn aangepaste mind inschikkelijkheid en plooibaarheid pas ik in deze blog zelfvergeving toe.

Zie voor context vorige blog

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik feedback of commentaar van anderen mezelf ervaar als onderwerp van kritiek.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie op kritiek afwijzing ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben omdat ik feedback en commentaar van anderen opvat als kritiek vervolgens denk dat ik voortdurend gecorrigeerd wordt waardoor ik in mezelf conflict ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik het gedrag van opa en oma voornamelijk geïnterpreteerd heb als kritisch en gefocust op fatsoen waaraan ik moest voldoen, waaraan ik me geconformeerd/onderworpen heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vervolgens normen en instructies: recht op zitten; niet te snel/gulzig drinken; mond leeg eten; niet smakken, volwassenen laten uitpraten en als volwassen/dominante mensen praten hen vooral niet onderbreken ervaar als bewuste ‘triggerpoints waarop ik reageer’.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik op het gedrag van mijn opvoeders volgens mijn inschatting/interpretatie labels heb geplakt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik op feedback en commentaar van in mijn beleving dominante gezagdragers labels/woorden denigrerend, laatdunkend, minachtend heb geplakt wat in combinatie met vergelijkbare mimiek, woorden en gedrag van mensen in mijn omgeving aanleidng/triggerpoints zijn waardoor ik in reactie schiet en de realiteit in hier verlies waardoor ik verzuim om richting te geven vanuit eenheid en gelijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik in mezelf heb toegestaan en aanvaard de gedachte dat ik in reactie op deze triggers om mijn bijdrage wordt toch alleen maar gelachen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn gedachte voorzie van cynische tegenreactie/opmerking en tegen mezelf zeg ‘anderen hebben altijd kritiek op mijn bijdrage’.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan reacties van anderen onvoorspelbaar vind omdat ik kritiek verwacht op mijn bijdrage.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onzeker werd door mijn gedachten waardoor ik me in hun/het bijzijn van gezagdragers en dominante kritische mensen vaak onveilig heb gevoeld en daarom mijn mond maar houd en verzuim om mijn bijdrage te leveren aan het geheel van dat moment.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik op positieve feedback opgelucht reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie op mijn afhankelijk zijn van opluchting in mezelf meer mind afhankelijk van opluchting genereer. Als en wanneer ik in reactie op de bijdrage van anderen mezelf onderwerp/afhankelijk maak van mijn verslaving/patroon ‘opgelucht zijn’, waarna ik verlang om mijn gemoedsrust te bewaren als noodzaak/reden/aanleiding/regel dat mijn bijdrage door anderen beoordeeld oké is, ik mezelf stop en adem.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat in reactie op een gebeurtenis of persoon waar ik opluchting verwacht zolang dit ontbreekt in plaats van opluchting kritiek ervaar. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben waar ik naar een positieve mind reactie verlang als deze uitblijft/ontbreekt negatief geladen mind reactie kritiek activeer. Als en wanneer ik verlang naar een positief geladen mind reactie, ik mezelf stop en adem. Ik realiseer me als een positief geladen mind reactie uitblijft dat ik vervolgens automatisch overstap in/naar een negatief geladen mind reactie waarin ik mezelf toesta dat ik mijn mind blijf voorzien van positief/negatief geladen energie gevoel/emotie aanhechting waardoor ik mezelf verhinder om zo effectief/zonder mind reacties te zijn als waartoe ik in staat ben. Ik stel mezelf ten doel om mijn bewuste mind reactie verder te onderzoeken en door middel van zelfvergeving te ontdoen van lading omdat ik me realiseer dat ik door mijn mind reacties gevoelens en emoties activeer waardoor ik mezelf weerhoud om vanuit fysiek Leven Gewaarzijn effectief, vanuit eenheid en gelijkheid zoals Leven bedoeld is, effectief richting/Leven te ontplooien/bepalen, in iedere in/uit-ademhaling.

Ik realiseer me dat ik in reactie op negativiteit in mezelf schaamte ervaar omdat ik denk dat mijn bijdrage ontoereikend en minderwaardig is.

Als en wanneer ik in reactie op negativiteit in mezelf schaamte ervaar omdat ik denk dat mijn bijdrage ontoereikend en minderwaardig is, ik mezelf stop en adem.

Ik realiseer me dat mijn reactie op schaamte aanvoelt als leegte. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie op schaamte in mezelf leegte ervaar. Ik realiseer me vervolgens de gedachte ‘zie je wel’ ‘ik ben totaal onbelangrijk’. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik van mezelf denk zie je wel, en mezelf bevestig dat ik totaal onbelangrijk ben. Ik realiseer me dat mijn mind totaal onbelangrijk is binnen mijn fysiek.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mijn mind gedachten als in mezelf aanvaard en toegestaan dat anderen bepalen of mijn bijdrage er toe doet.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik zelf mijn bijdrage veroordeel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bij ontbreken van opluchting kritiek ervaar waaraan ik me volgzaam aanpas.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte mijn bijdrage doet er niet toe waarop ik mijn woorden inslik.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bij gebrek aan opluchting dat ik een denigrerende lacherige opmerking verwacht die ik wil voorkomen.

Als en wanneer ik in reactie op een willekeurige reactie, een reactie die ik niet verwacht in reactie schiet, ik mezelf stop en adem.

Ik realiseer me omdat ik mijn bijdrage onbelangrijk vind van mening was/ben dat mijn bijdrage er niet toe doet en dat ik vervolgens weg blijf omdat ik in mezelf conflict ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik van mening ben dat mijn bijdrage onbelangrijk is en dat ik vervolgens weg blijf omdat ik in mezelf conflict ervaar.

Ik realiseer me dat ik wegblijf omdat mijn bijdrage aan een gesprek vroeger gecorrigeerd werd uit angst voor kritiek en afwijzing. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uit angst voor kritiek of correctie van mijn bijdrage tijdens een gesprek of overleg mijn bijdrage inslik. Ik realiseer me dat ik door mijn besluit onzichtbaar blijf. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf dwarsboom omdat ik besluit door het inslikken van mijn woorden anderen mijn ervaring ontzeg waarmee ik hen nuttige en zinvolle informatie onthou waarmee ik mezelf verhinder dat ik zichtbaar en gerespecteerd wordt om mijn moed/keuze dat ik ervoor kies om mijn comfortzone te verlaten.

Ik realiseer om conflict te voorkomen en de goede vrede in mezelf bewaren mezelf wegcijfer of uit beeld verdwijn. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik succesvol zijn wegcijfer omdat ik uit beeld verdwijn.

Ik realiseer me dat door dit gedrag in mezelf meer conflict is ontstaan. Als en wanneer ik uit angst voor kritiek wil wegblijven tijdens overleg om kritiek wat ik verwacht te ontlopen, ik mezelf stop en adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik aanwezig ben tijdens overleg dat anderen zelf wel bepalen of dat mijn bijdrage van belang is.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn mondje roer tijdens mijn aanwezigheid ook als ik conflict ervaar. Als en wanneer ik conflict ervaar, ik mezelf stop en adem

Ik stel mezelf ten doel dat ik op deel twee van de vorige blog in mijn volgende blog zelfvergeving toepas.