Dag 168 In reactie de relatie wantrouwen.

Afhankelijk zijn van anderen betekent voor mij dat ik in relatie tot anderen hen moet vertrouwen op hun woord. Van een organisatie kreeg ik een email waarin mij werd medegedeeld wanneer ik bepaalde documenten niet op tijd inlever daardoor mijn inschrijving gecanceld zal worden. Documenten waarop gegevens vermeld dienen te worden, ingevuld door iemand anders. Nadat de inlever datum is verstreken krijg ik dit bericht. Vorige week heb ik mondeling aan een medewerker van deze organisatie kenbaar gemaakt dat de documenten onderweg zijn. Ik voel me niet serieus genomen. Ik doe mijn best om alle documenten op tijd ingeleverd te krijgen. Straks word ik verwijderd uit de opleiding. Heb ik alle moeite voor niets gedaan. Ik heb veel ingang gezet in mijn leven. Zodra ik zaken gerealiseerd had viel alles weer weg en dacht ik waarvoor doe ik dit eigenlijk.

Vervolgens krijg ik een Herinnering aan hardlopen. Volgens een schema zat ik op bijna 30 minuten hardlopen. Tijdens de running dacht ik dus ook / weer: ‘waarom doe ik dit eigenlijk’. Daarop ben ik naar huis gegaan en heb alcohol gehaald en shag gekocht. Mijn inspanningen van bijna een half jaar vervielen daarmee in een keuze moment. In reactie op de organisatie heb ik keurig meegewerkt. En ook een keer gevloekt.Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte afhankelijk zijn van anderen betekent dat ik anderen moet vertrouwen op hun woord.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de email waarin mij werd medegedeeld dat wanneer ik bepaalde documenten niet tijdig – voor een deadline – inlever mijn inschrijving gecanceld zal worden, op te vatten als een dreigement.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gegevens die worden ingevuld door iemand anders koppel aan wantrouwen en de gedachte dat men mij wil dumpen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat nadat de inlever datum is verstreken ik dit bericht denk dat ik niet serieus wordt genomen om mijn inspanningen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik vorige week mondeling aan een medewerker van deze organisatie kenbaar gemaakt dat de documenten onderweg zijn, daarmee niet kan inschatten dat ik alle inspanningen die ik gedaan heb oké zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn participatie in mijn gedachte ik voel me niet serieus genomen, mijn onzeker maakt en boos.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat Ik doe mijn best om alle documenten op tijd ingeleverd te krijgen, niet accepteer als feit waarmee ik kan aantonen dat ik niet gefaald heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken straks word ik verwijderd uit de opleiding mij boos maakt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik alle moeite weer voor niets heb gedaan.

Ik realiseer me dat zodra ik zaken gerealiseerd heb al mijn inspanningen vaak weer wegvielen. Dat ik daarop dacht: waarvoor doe ik dit eigenlijk, waarop ik een Herinnering krijg aan hardlopen.

Ik realiseer me dat ik toen volgens een schema ging hardlopen en bijna 30 minuten hardlopen kon volhouden. Wanneer ik net als tijdens de running toen dacht en nu denk waarom doe ik dit, Ik stop en Adem. Want ik realiseer me dat mijn mind als ik dit niet toepas met mij aan de haal gaat en dat ik meer Negatieve Emotie Aanhechting creëer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn gedrag dat ik op mijn gedachte toen naar huis ben gegaan, alcohol heb gehaald en shag heb gekocht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door aan: waarom doe ik dit eigenlijk destructief en onverschillig gedrag heb gekoppeld waardoor ik alles wat ik in gang heb gezet weer overboord gooi.

Ik realiseer me dat hierdoor mijn inspanningen van bijna een half jaar running opbouw weg vielen binnen een impulsief keuze moment.

Ik realiseer me dat ik in reactie op de organisatie nu keurig heb meegewerkt en op mijn initiatief door contact op te nemen met de invullers de documenten zijn verstuurd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik ook een keer heb gevloekt. Mijn partner die me hoort vraagt me of mijn vloeken voor haar bestemd was. Niet dus. Lol.

Dag 167 In words after you meet real Face’s……

Real Real Real…

Fred vraagt in mijn optiek om positieve aandacht want in zijn woorden ‘mooi’,’gaaf’,’trots’, ‘prachtig’ spreekt Fred zijn mening uit en vervolgens als een ander hiervan afwijkt van de gesproken woorden van Fred hij zijn mening ook botweg en resoluut aanpast aan die van de ander waardoor hij afwijkt van zijn eigen toezegging. 

Wat ik ervaar is dat hij zijn woorden aanpast, waarmee hij in eerste instantie een Positief Gevoel wil leven, wat hij vervolgens totaal omdraait. In zijn woorden is hij naar buiten toe Positief en als iets of iemand hiervan afwijkt een ‘draaikont’.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte als ik anderen naar de mond spreek zal ik vervolgens vast en zeker onvoorwaardelijke steun krijgen.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me aan te passen in mijn woorden draaien aan anderen om onvoorwaardelijke steun te krijgen.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onvoorwaardelijke steun te verwarren met goedkeuring krijgen van anderen.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben botweg aanpassen aan anderen de gedachte koppel dat ik dit aanpassen hypocriet vind.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onbewust hypocriet koppel en tegengestelde boodschappen delen over een het zelf onderwerp.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben om botweg te vertrouwen op de woorden van een ander die vanuit het verlangen voor goedkeuring woorden kiest: ‘mooi’,

‘gaaf’,’trots’, ‘prachtig’ die in Hier totaal geen betekenis blijken te hebben omdat Fred zich in zijn tegengestelde boodschappen aanpast aan anderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte als ik vertrouw op de woorden van een ander dat ik botweg teleurgesteld zal worden omdat de woorden van een ander naar buiten toe anders zijn dan binnenskamer, zo blijkt later. 


Ik realiseer me dat mijn reactie op de woorden van een ander als in woorden:’mooi’,
‘gaaf’,’trots’, ‘prachtig’ als voorbeeld en Herinnering aan een eerdere ervaring in Hier totaal geen betekenis blijken te hebben omdat Fred zich aanpast aan anderen. 

Ik realiseer me dat mijn reactie op Fred gericht is op mijn eigen aanpassing. Dit deed ik om de goede vrede als aanpassing aan anderen als hetgeen ik als aanpassing in mezelf aanvaard en toegestaan heb om afwijzing als in mind te genereren waardoor ik mezelf als niet gezien ervaar. 

Ik realiseer me dat ik zelf de goede vrede als in gesproken woorden bepaal en dat ik deze woorden nog niet helemaal wandel. Ik realiseer me dat ik omdat ik oefen ik ook fouten kan en mag maken die later pas zelfcorrectie nodig hebben. 

Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben dat anderen die rekening met me willen houden ik hen wantrouw. In hun woorden spreken zij van trouw aan hun woorden die ik als kind niet als zodanig als ervaring, dus niet Zelf fysiek ervaren heb in mezelf opgeslagen als Leven Gewaarzijn woorden en mijn woorden verwar met het feit dat onvoorwaardelijk op voorwaarden is gebaseerd. 

Ik realiseer me dat ik zelf aan mijn woorden voorwaarden verbind waarvan ik denk als ik mijn woorden verander anderen mij negatief evalueren en beoordelen alsof mijn woorden gericht zijn tegen hen. Want mijn woorden hebben geen betekenis voor anderen. Want als je wegloopt mag je toch weer terug komen en we spreken met de kinderen verder nergens meer over. 

Nadat we hen voorleven hoe het niet moet – naar buiten toe positief – doen we het vervolgens binnenskamers zelf anders – waaruit ik heb aanvaard en toegestaan in mezelf er zijn ontstaan tegenstrijdige boodschappen uit woorden: door elkaars huid vol te schelden, elkaar kleiner te maken waardoor we ons het recht toe eigenen dat we tegen elkaar schuttingtaal gaan uiten. 

Ik realiseer me dat ik hierop als in mezelf aanvaard en toegestaan nog geen zelfcorrectie als rekening houden met elkaar compleet kon uitschrijven omdat ik hiervan nu pas gewaar wordt van feiten door het contact en in de omgang met anderen. 


Ik realiseer me dat dit een volgende stap is in mijn herstel. Ik realiseer me ook dat zodra ik beloftes doe in de vorm van zelfcorrectie op mijn handelen en deze niet Leef ik mezelf en anderen verhinder om effectief te zijn, omdat ik rekening houden met elkaar niet wandel zoals in niet rekening houden met elkaar omdat ik nog voorbeelden als in binnenskamer voorbeelden in mezelf heb aanvaard en toegestaan hierop eerst Zelfvergeving zal moeten toepassen. 

Dus wanneer ik een toezegging wil doen alvorens deze daadwerkelijk uit te spreken of schrijven, Ik eerst Adem alvorens ik tot actie over ga om te verhinderen dat ik ineffectief ben en dit wil vermijden om daadwerkelijk effectief te zijn als in Levende woorden die ik in Hier daadwerkelijk zal/wil wandelen als in de Zelfcorrecties die nog zullen volgen tijdens het wandelen van de Agreementcourse.


Daarnaast zal ik voor nu een POP ‘goed plannen’gaan schrijven. Ook als opdracht binnen mijn huidige opleiding. Om taken en afspraken te volbrengen binnen de termijn die ervoor staat. 


Ik realiseer me dat ik beter en consequent ga plannen en deze planning daadwerkelijk effectief zal Leven. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik toezeggingen als gedrag niet daadwerkelijk gewandeld heb in het verleden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn toezeggingen concreet, specifiek en meetbaar zal formuleren om zodoende mijn tijd goed te plannen en mijn toezeggingen in de vorm van taken en opdrachten van school kan volbrengen.

Ik realiseer me dat ik in het verleden – binnen de periode schuldsanering  daadwerkelijk mijn commitment aan ‘goed plannen’ fysiek wel heb gewandeld in combinatie met Dagboek kaarten waarop ik dagelijkse taken dus als ‘TO-DO’ concreet, specifiek en meetbaar weer zal vermelden om mijn planning en toezeggingen effectief te realiseren. Ik realiseer me door mijn taken uit te voeren en tijd te besparen ik andere toezeggingen daadwerkelijk kan toezeggen en fysiek zal wandelen. Ik realiseer me dat ik hierdoor effectief zal zijn naar anderen toe en dat mijn toezeggingen concreet en specifiek meetbaar zijn voor hen. Net als voor mezelf.