Dag 392 Onbevooroordeeld – unprejudiced

Onbevooroordeeld

Zonder oordelen zijn, zodra men waargenomen externe informatie, niet vergelijkt met innerlijke (impliciet) aanwezige informatie, waarmee men een context, situatie of persoon, zintuiglijk waarneemt, hetgeen men ziet, ruikt, hoort, voelt of proeft, niet vergelijkt met dat wat men kent (kennen/kennis), en zonder oordeel observeert. Tussen de oren informatie deelt/afstemt met wat men waarneemt. Als men in de ontmoeting, informatie waarneemt, innerlijke deze informatie, expliciet, voor waar aanneemt.

Niet.

Als je niet vergelijkt weet je dat je óóit, wel vergeleek. Deze vergelijking erkennen. Niet toekennen, aan datgene wat ik waarneem. Om ontkenning aan te duiden. Ik ontken mijn mening niet. Ik reflecteer op mijn mening, als mijn innerlijke informatie. Ik ontken datgene wat ik waarneem, niet, van mij is, in mijn zelf existeert, als mind geladen informatie, energie produceert. In de vorm van gevoelens, gedachten en emoties.

Spreekwoorden: (1914) Niet op iets geen antwoord weten te geven, vooral met betrekking tot eene beschuldiging of eene terechtwijzing; van iets geen verstand, geen begrip hebben; er niets van moeten hebben, – er niet, wel, iets van willen weten. Want wat je wel weet, informative betreft die je al kende, vooraf aan een ontmoeting, met een persoon of object, vergelijkt met je weten. Ik weet, je beperkt of verrijkt tot datgene wat je al wist.

Tegenstelling: niet – wel

 Niet – metalen krammetje waarmee je bladzijden aan elkaar vast maakt vb: wil je hier even een nietje in doen? De informatie die ik binnen mijn mind ken, vastnieten op mijn externe waarneming.

Onbevooroordeeld bijv. naamw. Uitspraak:  [ɔmbə’vorordelt] zonder mening vooraf over een zaak, object of persoon, die je niet goed kent.

Wat ik herken tussen mijn oren in mijn mind, niets zegt over een tafel die ik buiten mij waarneem. Wat ik herken in de tafel, informatie betreft, van het feit, vergelijk met mijn beleving, als vergelijking een herinnering of ervaring weerspiegelt in mijzelf, bepalend is, voor de feiten en de manier waarop ik de tafel ooit heb ervaren, tussen mij en de tafel, die ik in het NU waarneem, instaat. Als afscheiding van mijn weten, van de waarneming in Hier.

1) Billijk 2) Fris 3) Helderdenkend 4) Neutraal 5) Onbevangen 6) Geprejudicieerd 7) Onvooringenomen 8) Onzijdig 9) Onpartijdig 10) Objectief 11) Objectiviteit.

Onbevangennergens door geremd

Bevangen door mijn Tafel associaties.

Ik veronderstel, dat mijn beeld van de instrumenten, op de tafel, naast de tandartsstoel, mij zeer bezorgen. Deze instrumenten namelijk, ken ik heel goed. Instrumenten die mijn ontstoken tandvlees betasten en mij doen kermen van pijn.

Ik veronderstel dat de biljarttafel mij ontspanning biedt, innerlijke spanning ontvlucht, als excuus om mijn spanning te ontvluchten, door al mijn tijd te investeren in biljart spelletjes, veronderstel dat biljarten mij goed doet.

Ik veronderstel dat gezellig eten aan een tafel, mij onrustig maakt, daarom de gezelligheid ontwijk omdat ik ongezelligheid verwacht, ongezelligheid veracht en mij isoleer en afzonder van gezellig samen zijn.

Ik veronderstel dat de massagetafel van de masseur mij goed doet, omdat ik dit door ervaring weet.

Ik veronderstel dat de wastafel die niet schoon is, niet hygiënisch is, de eigenaar van de wastafel onrustig is het hoofd.

Ik veronderstel dat een tafeltje met rituele beeldjes en wierook stokjes, mij bescherming bied, omdat ik verlang naar externe bescherming, mij afhankelijk maak van rituelen die mij voorspellen dat ik innerlijk veiligheid ervaar.

Ik veronderstel dat ik voorbij wandelend aan terrastafeltjes op een vol terras, uitgelachen wordt door de personen die aan de terrastafels zitten, omdat ik veronderstel dat zij mij negatief evalueren.

Ik veronderstel dat de gasten aan de cafétafels van mij eisen dat ik vriendelijk ben en als ik dan klantvriendelijk ben, de gasten óók vriendelijk zijn voor mij, en als zij onvriendelijk reageren dat ik tóch vriendelijk moet blijven omdat zij klanten zijn van mij.

Ik veronderstel als ik mijn handen netjes op tafel leg, naast het bestek dat op tafel ligt, dan gehoorzaam ben, conform opvoeding eïs, voldoe aan de wetten van de tijdgeest, die men mij voorschrijft.

Bevangen in mijn geest. De informatie die ik aan mijzelf voorlees:

Hoe ik mij moet verhouden, dien te gedragen tot de veronderstellingen die ik in mijzelf heb aanvaard en toegestaan, niets zegt over de tafel.

 

Thanks.

Advertenties

Dag 390 Longing for permission

Iets verlangen van een ander is vragen om een gunst overeenkomstig wat ik verlang, mij door een ander wordt gegund. Tijdens chat’s met mijn buddy kreeg ik inzicht in mijn gedrag dat ik mij afhankelijk maak van de mening van een ander en de manier waarop die ander mij beoordeeld. Als de reactie van een ander niet overeenkomt met mijn verlangen, dat ik dan afzeg omdat ik twijfels heb over mijn inzet.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik mij deze denkwijze eigen heb gemaakt door mijn verlangen naar goedkeuring afhankelijk maak van dat wat de ander mij volgens mijn verlangen toestaat.

Ik realiseer mij dat wat ik verlang van een ander verwacht, wat ik mijzelf niet toesta zonder toestemming van een ander, omdat ik mijn verlangen weggeef, ervaar als een probleem. Als dan de uitkomst is, dat wat ik verlang niet krijg, wat gebeurt er met de energie die plakt aan mijn verlangen?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf afhankelijk maak van de gunsten van anderen. Als en wanneer ik afhankelijkheid en autoriteit toeken aan mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf iets gun wat ik van een ander verlang. Als en wanneer ik iets van een ander verwacht, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik iets verlang van een ander mij onderschikt maak aan mijn verlangen, hetgeen ik verlang door een ander bevestigd wil zien. Als en wanneer ik toestemming vraag om mijn verlangen te uiten, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn richting bepaal naar gelang een ander mij bevestigd in mijn richting. Als en wanneer ik niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een ander verantwoordelijk maak voor de uitvoering en realisatie van mijn verlangen. Als en wanneer ik door een ander niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op basis van mijn verlangen mind informatie selecteer, hetgeen refereert aan mijn verlangen. Als en wanneer ik mij afhankelijk maak van innerlijke informatie, bevestigt wil zien door externe informatie, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik extern naar goedkeuring verlang voor mijn innerlijke verlangens. Als en wanneer ik naar goedkeuring verlang dan realiseer ik mij dat ik in relatie tot mijn verlangen, zodra ik van een ander toestemming verlang, voor mijn verlangen hetgeen positief geladen energie bevat, niet extern wordt bevestigd, mij aanzet om mijn positief geladen verlangen te onderdrukken, mijzelf afhankelijk maak van externe toestemming, overeenkomstig mijn positief geladen verlangen, als dit uitblijft, in mijzelf negativiteit plak, omdat ik niet bevestigd wordt, omdat ik geen goedkeuring krijg voor mijn positiviteit geladen verwachting, dat ik mij, participerend in het afhankelijkheid karakter, in zo’n situatie of context manifesteer als slachtoffer, omdat een ander mij moet toestaan welke richting ik wandel, mij moet toestaan verlang, over de manier hoe en waarom ik mij beweeg, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf toesta dat ik een ander laat bepalen hoe, waarom en wanneer ik mag bewegen overeenkomstig mijn verlangen, mijn verlangen onder ogen moet komen en moet omzetten in praktische stappen die ik ga uitvoeren. Als en wanneer ik in mijn slachtofferoutfit stap, dan stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de aspecten van mijn verlangen onder kom en vertaal naar praktische moves en oplossingen die ik daadwerkelijk uitvoer, duidelijk en consequent, mijzelf verantwoordelijk maak voor de stappen die ik uitvoer, te ervaren als stappen die ik ervaar als stappen die ik maak, niet bekritiseer of veroordeel, ervaar en aanvaard als gemaakte stappen die ik heb gemaakt, los van de goedkeuring van anderen, mij niet langer beweeg als slachtoffer van de omstandigheden, niet langer een of andere autoriteit verantwoordelijk maak, voor het nalaten van de stappen waarvoor ik mijzelf verantwoordelijk heb gemaakt door mijn doelen te definiëren overeenkomstig mijn praktische stappen.

Dag 389 Polariteit-dans in mijzelf Gewaar.

Zelfregie – Ik neem regie. Naar aanleiding van Scepsis, hetgeen ik manifesteer naar aanleiding van een gebeurtenisje.

Gebeurtenis – een belangrijk voorval.

Belangrijk – important; van belang; van betekenis; bekend; invloedrijk; van formaat; voornaam; cruciaal; doorslaggevend; achtbaar; werkelijk; essentieel; reëel, wat ik belangrijk vind, van belang acht, waaraan ik betekenis geef, het bekende is wat ik onderhoud binnen mijn wereld en realiteit, invloed heeft, vorm toeken, voornaam vind, cruciaal, doorslaggevend, achtbaarheid binnen mij manifesteer,waarin ik participeer als conclusie, veronderstelling of aanname, werkelijk waarde heeft voor mij binnen een context en hoe ik die gebeurtenis of persoon interpreteer. lol

In wezen plak ik op wat ik waarneem mijn waarheid. Mijn emotie, gevoel ontstaat naar aanleiding van wat ik denk, aandacht aan schenk. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik sceptisch ben de keuze maak dat ik reageer naar aanleiding van hetgeen ik binnen mijzelf manifesteer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn reactie vanuit mijn betekenis baseer op de aspecten van mijn scepticisme.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn reactie baseer op informatie die ik in mijzelf heb toegestaan en aanvaard naar aanleiding van de elementen die ten grondslag liggen aan de voor mij bekende betekenis.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op grond van dat wat ik ervaar als scepsis projecteer en relateer aan een ervaring in Hier, een persoon of gebeurtenis, vanuit scepsis interpreteer en/of betwijfel omdat ik sceptisch reageer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in relatie tot een ervaring in hier, in relatie sta met een ontmoeting, een aspect is in mijzelf, een ontmoeting is in relatie tot en met een persoon of gebeurtenis in Hier als in mijzelf aanvaard en toegestaan, zichtbaar wordt zodanig important is dat ik mijzelf toesta dat ik mijn scepsis rechtvaardig want anders zou ik mijzelf stoppen en mijn scepsis onderwerp maken voor verder onderzoek waardoor ik de afscheiding die ik in mijzelf manifesteer, zou omarmen als aspect in mij, van mijzelf, als in mijzelf aanvaard, naar aanleiding van mijn Gewaarzijn, mijzelf niet langer toesta, dat ik geïrriteerd ben en mijzelf niet langer toesta dat wat een ander manifesteert, dit interpreteer en minder acht – veracht- naar aanleiding van dat wat ik in mijzelf rechtvaardig.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat een ontmoeting met een persoon of gebeurtenis in hier mijn gewaarwording is van hetgeen ik als mijn waarde toeken aan een persoon of gebeurtenisje in Hier, in mijzelf ervaren.

Scepticisme ten aanzien van uitstelgedrag.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitstelgedrag

Hoe kan ik zoveel mogelijk regie houden over mijn eigen leven? Hoe realiseer ik regie en op welke manier geef ik richting aan mijn leven? Ik realiseer mij dat ik al dagen aan een stuk de afwasklus in huis uitstel.

Betekenis van het woord regie. Onder leiding staan van gedachten die aanwijzingen bevatten.

Aanwijzingen: wij zingen – ik zing – ik produceer geluid op aanwijzing – onder leiding staan van specifieke informatie – aanwijzingen hetgeen als informatie existeert in mijzelf – naar aanleiding van gemanifesteerde gedachten – in navolging van – en naar aanleiding van specifieke ervaringen, aangeleerd gedrag als in mijzelf geïnterpreteerd – een herinnering waaraan ik waarde toeken, omzet in, en gedachten bevat – overeenkomstig specifieke informatie in mijzelf, als gedachte, vorm krijgt- naar aanleiding van mijn denken – als zodanig dan uit mijn mind/pen stroomt – overeenkomsten bevat waardoor mijn mind energie produceert.

Op aanwijzing – in navolging van, wijzigingen van anderen opvolgen – navolgen – mijn eigen wil ontwijken in navolging van externe aanwijzing, wijzig ik mijn route/routine/ ik realiseer mij dat ik in-route-wil-zijn met de aanwijzingen van anderen, hen wil navolgen, de goede vrede bewaren, geen chaos willen veroorzaken door de informatie die mijn innerlijke route bevat, communiceer omdat ik in reactie op de informatie die anderen verstrekken, door mijn scepsis, in hun informatie een wijziging wil aanbrengen – als ik dit niet doe, ben ik ongehoorzaam – want mijn mind informatie wordt niet gehoord – wat ik laat horen wordt door anderen ontweken – ik ontwijk de afwas en hou de chaos op het aanrecht in stand. 

Wil ik een routine klus uitvoeren dan zal ik de weerstand in mijzelf dat ik de afwas klus al dagenlang uitstel onder ogen moeten komen. Of ik accepteer de chaos op het aanrecht als niet hinderlijk. Dan maakt de situatie op het aanrecht geen verschil. De situatie is onverschillig waardoor ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik chaos in mijzelf ervaar. Mijn mind voert de leiding, overeenkomstig en tijdens de uitvoering van dat wat ik denk , in mijn gedachte manifesteer, nog voordat ik ook maar een stap richting de afwasborstel en afdroog handdoek heb gemaakt. Ik realiseer mij dat ik mijzelf toesta dat ik chaos niet accepteer en dat ik zodra ik bezoek ontvang ervoor zorg dat ik de afwas wel heb gedaan waardoor ik een wijziging aanbreng in de chaos door in navolging van gedachten die ik manifesteer voordat bezoek mijn woning betreedt, zal ik het aanrecht opgeruimd hebben, want anders maak ik een chaotische indruk, warrig waar Ik een goede indruk wil maken.

Alsof een goede indruk, hoe mijn woonomgeving uitziet, van deze indruk, mijn zijn afhangt? Afhangt van uiterlijkheid, kenmerken waarvan ik denk dat ik voornamelijk beoordeeld wordt op uiterlijke kenmerken. Waardoor ik mijn chaotische inhoud van ondergeschikt belang maak aan hetgeen anderen mij zien, als opgeruimd type. 

Om door mijn weerstand heen te gaan moet ik de afwas doen/wandelen wat ik met mijzelf als zelfcorrectie en commitment overeenkom. In mijn uitstelgedrag zal ik een wijziging moeten aanbrengen. 

In reactie op wat ik waarneem in personen of gebeurtenissen, in deze blog de afwasklus, daarop reageren in mijzelf specifieke aspecten, informatie/gedachten in mijn mind waardoor aspecten in mijzelf die ik met de afwasklus vergelijk, vergelijk met informatie die mijn gedachten bevatten, informatie is, wat ik vergelijk met dat wat ik extern/buiten mij expliciet observeer, in mijzelf, impliciet vergelijk, bestaande informatie in mijzelf is, informatie bevat die ik via mijn mind informatie/patroon waarneem. Wat weerhoudt mij dat ik niet de afwas opruim? Welke weerstand ervaar ik in mijzelf bij mijn ervaring met de afwas niet of juist wel opruimen?  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf dagenlang ervan weerhou dat ik niet mijn afwas opruim.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard wat ik als scepsis waarneem in anderen in mijzelf ervaar als scepticisme omdat ik in mijzelf redenen betwijfel om wel de afwas te doen, omdat ik niet op wie ik uiterlijk ben beoordeeld wil worden, mij realiseer dat mijn mind van mij verlangt dat ik de zaak opruim omdat ik veronderstel dat uiterlijk en een opgeruimde omgeving bepaald wie ik ben als mens, door mijn mind weerstand onderhoud door weerstand te hebben tegen de beoordeling van mijzelf die mij voorschrijft dat ik als de zaak wel is opgeruimd een beter mens ben die voldoet aan uiterlijke maatstaf, waarop ik mijzelf categoriseer, als de zaak niet is opgeruimd, voldoe ik niet aan mijn eis.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat het scepticisme waarvoor ik de ander verantwoordelijk maak, niet het scepticisme is waarvoor ik zelf verantwoordelijk ben, zolang ik een ander verantwoordelijk maak voor het scepticisme dat ik ervaar omdat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn scepsis en redenen betwijfel, als je opgeruimd hebt waarderen anderen je beter, waartegen ik weerstand ervaar en bewust de afwasklus uitstel.

Als en wanneer ik in mijzelf scepticisme ervaar en de zin van de afwasklus uitvoeren betwijfel, dan stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de aspecten van mijn scepsis zal zien als informatie en ondersteuning om mijn mind scepsis te ontdoen van negatieve en positieve aspecten. Ik stel mijzelf ten doel dat ik de redenen van mijn scepsis hetgeen resulteert in uitstelgedrag onder ogen kom.

Vergelijkbaar scepticisme realiseer ik mij in relatie tot bepaalde vrouwen.

Zolang ik denk ik kan de onbereikbare vrouw niet bereiken, mij zal realiseren en zien dat ik in mijzelf aandacht schenk aan hetgeen ik denk, wat ik in mijzelf bedenk aspecten zijn van mijn gedachten die ik vergelijk met wat ik in de vrouw waarneem, eigenschappen zijn waardoor ik wordt getriggerd, zie als de aspecten waaraan ik de waarde toeken- ik ben onbereikbaar, omdat ik denk dat ik de vrouw niet kan bereiken. 

Dat ik de vrouw bereiken kan is onmogelijk door mijn gedachten,door de energie die plakt aan mijn denken, weerstand en frictie manifesteer waardoor ik mij in een ondergeschikte positie plaats en onderwerp aan mijn denken waardoor zij onbereikbaar blijft voor mij.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik mijzelf onderschikt schik aan mijn gedachten die ik denk, ontstaat door de aspecten van mijn gedachten die bijdragen aan mijn denken waarin ik veronderstel dat deze vrouw die ik wil bereiken, voor mij onbereikbaar is.

Gedachten zoals – zij ziet mij niet staan. Ik ben niet belangrijk en onbelangrijk voor haar. Ik ben minder dan haar omdat ik haar niet bereik is zij meer dan mij. Zij zal mij domineren. Ik onderwerp mij aan haar. Ik stem zonder weerwoord in met haar voorwaarden omdat uit haar reactie/gedrag blijkt dat zij mij niet ziet staan, niet luistert naar mijn verhaal, mijn bijdrage is niet belangrijk, mijn suggesties slik ik daarom in, en blijven ongehoord, mijn vragen, mijn grens, mijn identiteit wordt ondermijnd, door mijn keuze die ik baseer op de aspecten van mijn gedachten waarin ik veronderstel dat wat ik denk belangrijk is.

 

 

 

Dag 388 Exposing Self-Directiveness

Hoe ik gedrag van anderen interpreteer; vaak via informatie in mijn mind manifesteer, en op mijn mind veronderstelling vervolgens mijn keuzes baseer, dit realiseerde ik mij kort geleden. Mijn mind verbintenis waarmee ik vooraf aan een specifiek bijeenkomst mijn beslissing heb gemaakt dat ik na afloop van de bijeenkomst niet mee zou gaan naar het huis van mijn neefje. 

Een kenmerk van mijn gedrag is dat ik mijn keuze vaak aanpas aan een verandering in mijn omgeving. Nadat ik mij na afloop van de bijeenkomst verplaatste in de schoenen van mijn neefje en zijn ouders, betwijfelde ik mijn vooraf gemaakte keuze om na afloop van de bijeenkomst direct naar huis te gaan. Mijn familie besloot om wel mee te gaan naar het huis van mijn neefje. Door deze verandering werd ik pissig en raakte geïrriteerd. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik en mijn familie buiten de kerk aan mijn neefje onze cadeautjes overhandigde, mij realiseerde de manier waarop ik afscheid wilde nemen van mijn neefje en zijn ouders als kil, onpersoonlijk, afstandelijk en star heb ervaren. 

Ik werd vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om star vast te houden aan mijn vooraf aan de bijeenkomst gemaakte keuze om na de dienst direct naar huis te gaan en mijn keuze niet aan te passen aan deze verandering die mijn familieleden van plan waren omdat ik pissig en geïrriteerd raakte door deze verandering. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de verandering in besluit van mijn familieleden om wel mee te gaan naar het huis van mijn neefje als schijnheilig heb ervaren. Als en wanneer ik een verandering in keuze als schijnheilig of als onbetrouwbaar gedrag ervaar, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij omdat familieleden niet vasthouden aan hun besluit, dat ik door hun keuze bijstelling, hun gedrag en deze gebeurtenis als onbetrouwbaar, onvoorspelbaar, onveilig ervaar waardoor ik star, kil en koud vasthoud aan mijn vooraf keuze.

Vervolgens realiseerde ik mij mijn gedachte ‘ik zou het zelf verschrikkelijk vinden als mijn familie buiten de kerk afscheid nam om vervolgens richting huis te gaan; hetgeen ik als koud, onpersoonlijk en afstandelijk heb ervaren, waardoor ik mijn keuze betwijfelde. Ik realiseer mij ik was namelijk niet in het belang van mijn familieleden naar deze bijeenkomst gegaan, maar in het belang van mijn belangstelling voor het feest van mijn neefje, en toch hield ik vast aan mijn keuze die ik vooraf had gemaakt.   

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht deze manier van afscheid nemen is niet leuk op deze voor mijn neefje belangrijke dag omdat ik het zelf fijn vind dat mensen belangstelling hebben voor een activiteit die ik belangrijk vind. Als en wanneer ik wat ik belangrijk vind verbind als fijn veronderstel de ander vind dit ook fijn, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik door te vragen wat de ander graag wil hieraan de verandering in Gewaar zijn in dat moment in Hier, waarin ik ervaar dat ik wil meegaan uit belangstelling voor mijn neefje, nadat ik mij in zijn schoenen verplaats, best mijn keuze kan bijstellen, zonder te denken dat ik hierdoor voor mijzelf onbetrouwbaar ben omdat ik mijn keuze bijstel. Als en wanneer ik mijn keuze wil bijstellen, denk ik ben onbetrouwbaar, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik het belang van mijzelf, het vast houden aan mijn keuze, toch boven de feest ervaring van en mijn belangstelling voor mijn neefje plaats en vervolgens toch besluit niet mee te gaan naar het huis van mijn neefje.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geïrriteerd raak door de keuze van mijn familie om toch mee te willen gaan naar het huis van mijn neefje.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik hun keuze bijstelling hypocriet vind omdat zij hun cadeautjes al aan hem hebben overhandigd; niet vasthouden aan hun besluit om na afloop van de dienst direct naar huis te gaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de keuze om buiten de kerk, voor de kerk, cadeautjes overhandigen koud en onpersoonlijk vind, dat ik in mijzelf ervaar, dat ik mijzelf weinig betrokken ervaar bij de feest ervaring en het belang van mijn neefje en zijn ouders.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn keuze egoïstisch is ondanks het gevoel in mijzelf dat ontstaat naar aanleiding van het overhandigen van de cadeautjes waarna ik mij realiseer, zie en begrijp dat ik zo’n afscheid verschrikkelijk zou vinden omdat wij ons/ik mij te weinig aantrek van de feest-ervaring die dag van mijn neefje en zijn ouders.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik niet mee ga naar het huis van mijn neefje; commentaar heb op de keuze van mijn familie om wel mee te gaan voor een kop koffie. Als en wanneer mijn keuze afwijkt van de anderen daar kritiek op heb, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mijn besluit dat afwijkt van de anderen, vergelijk met hun keuze en mijn keuze boven de keuze plaats van de anderen waardoor ik een muur van ongelijkheid, kilheid en afstandelijkheid manifesteer tussen mij en mijn familie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn keuze om niet mee te gaan naar het huis van mijn neefje ontstaat omdat ik het niet eens ben met de keuze van mijn familieleden, die vooraf aan de dienst besloten hadden na afloop direct naar huis te gaan. Als en wanneer ik veronderstel ik wil na afloop van de activiteit direct naar huis, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik dacht ‘waar sta ik voor’, ‘waaraan committeer ik mij’- en dat ik vooraf aan het kerkbezoek de keuze had kunnen maken dat ik onafhankelijk van de keuze van mijn familie na afloop van de dienst zelfstandig op de fiets naar het huis van mijn neefje en zijn ouders had kunnen gaan om daar mijn cadeautje te overhandigen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf toesta dat ik mij in mijn keuze vaak laat beïnvloeden door het gedrag en de keuzes van anderen waardoor ik mijn keuze betwijfel. Als en wanneer ik mijn keuze aanpas onder invloed van de keuze van een ander, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik ook zucht had naar alcohol, onder invloed van de gedachte aan dit middel ook besluit om naar huis te willen, omdat ik verlangde naar alcohol. Ik realiseer mij ook dat ik de keuze van de rest hypocriet en schijnheilig noemde, gedachten zijn die mijn keuze om alcohol te gaan drinken rechtvaardigt.

Als en wanneer ik onder invloed van verandering in gedachten en verwachting, denk aan alcohol, mijn zucht en verlangen naar alcohol realiseer, zelfonoprecht in mijn gedachten ben, negatief denk over mijzelf en mijn familie, vanuit mijn verlangen naar alcohol met mijzelf communiceer, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik koud, onpersoonlijk en egoïstisch ben in mijn keuze en de feest-ervaring van mijn neefje veronachtzaam in het belang van mijzelf; verpak in een zelfonoprecht smoesje, vervolgens van mening ben dat ik het gedrag van mijn familie ervaar als schijnheilig en hypocriet. Als en wanneer ik anderen verantwoordelijk maak voor mijn zelfonoprechte keuze om naar huis te gaan omdat anderen hun keuze bijstellen, dan Stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik mij realiseer zie en begrijp dat ik de manier van afscheid nemen als koud en onpersoonlijk ervaar; niet ervoor kies om wel mee te gaan naar het huis van mijn neefje voor een kop koffie. Als en wanneer ik de communicatie ervaar als koud en onpersoonlijk, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij ondanks mijn inzicht dat ik de manier van afscheid nemen als onpersoonlijk en koud ervaar, dat ik toch vast hou aan mijn besluit dat ik naar huis wil vanwege allerlei redenen: ‘omdat ik vooraf aan de bijeenkomst een andere activiteit heb gepland en omdat ik zucht heb naar alcohol’. Ik realiseer mij dat ik al een tijd in mijn mind bivakkeer en ronddwaal in gedachten en zucht naar drank; gedachten zoals ‘heeft mijn leven zin’, ‘wat wil ik’, ‘welke stappen en oplossingen onderneem ik’. Ik realiseer mij dat ik in mijzelf een leegte ervaar, omdat ik geen richting bepaal, die ik opvul met drank en zoektocht naar seks contacten.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik heldere doelen formuleer die ik daadwerkelijk wil realiseren door de zinloosheid van mijn huidige bestaan, mijn zucht naar drank rechtvaardig, de drang naar drank en aandacht voor mijn belangen prominent in mijzelf binnen mijn mind existeert; waardoor ik mijn eetpatroon veronachtzaam en fysiek Gewaar ben dat mijn stoelgang is verstoord met een pijnlijke ontlasting tot gevolg.

Ik realiseer mij dat wat ik reflecteer op anderen, zinloze mind informatie van mijzelf betreft in mijn geest, waaraan ik betekenis en woorden toeken. Een illusie is die ik zelf manifesteer, waarmee ik de keuzes van anderen veroordeel alsof mijn belerende en anderen corrigerende werkelijkheid binnen mijn wereld en realiteit de juiste is, waardoor ik mijn drank misbruik kan rechtvaardigen omdat ik anderen verantwoordelijk maak voor een tekort aan belangstelling en oprechte aandacht voor mijn behoeften, waardoor ik mijn oprechte belangstelling en aandacht voor anderen verlies.

Wordt vervolg

Mijn eerste blog.

 

Dag 387 Zelf invulling geven aan de woorden die ik leef – hulpvaardigheid.

Ik realiseer mij nu ik aan solliciteren ben naar een baan, dat ik aan bepaalde woorden waarde toeken. In een van mijn sollicitaties verwijs ik naar het woord hulpvaardigheid.

In mijn huidige vrijwilligers functie conformeer ik mij aan de basis waarden van de organisatie waaraan ik mijn diensten aanbied. Algemene Basis waarden waarmee de organisatie zich o.a. profileert zijn – verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, natuurlijkheid, vrijheid en redelijkheid.

Er is ook verschil in opvatting binnen deze groep. Een aantal zetten zich namelijk af tegen elke vorm van godsdienst, terwijl er andere humanisten zijn met nog overige religieuze overtuigingen. De een vindt een boven ons staande almachtige dus onzin en een andere humanist is tegelijkertijd bezig met rituelen en bijeenkomsten van een andere religie.

Ik onderzoek voor mijzelf de betekenis die ik toeken aan het woord hulpvaardigheid.

Betekenis – Hulpvaardigheid.

Bereid om steun of assistentie te verlenen.

Als kind bood ik mijn hulp aan om waardering en erkenning te krijgen voor mijn inspanning. Binnen mijn huidige functie communiceer ik met mensen vanuit het principe dat zijzelf zelfredzaamheid leren in de uitvoering van praktische oplossingen. Deze insteek loopt parallel aan de opvattingen van de Nederlandse politiek die een participatie samenleving promoot. Het verschil van mijn hulp nu ten opzichte van mijn kind zijn hulpaanbod is dat ik mensen ondersteun bij hun hulpvraag.

Ik heb geen oordeel over hun achtergrond en assisteer hen bij de vragen die zij mij voorleggen. Mijn houding als kind ten opzichten van mijn hulpaanbod nu verschilt daarin dat ik niets wil oplossen om erkenning of waardering te krijgen. Ik heb mij ten doel gesteld, dat ik mij binnen deze werkomgeving profileer door duidelijkheid aan te bieden aan de mensen die ik ondersteun.

Ik realiseer mij dat ik hierdoor vaardig ben in anderen helpen omdat ik hen, door mijn vraagstelling zodanig te formuleren, ondersteun en assisteer dat zij zelf nadenken over dat wat zij nodig hebben. Vervolgens geef ik hen tips hoe zij een bepaalde activiteit zelf kunnen uitvoeren. Door deze inzet komen er meer vragen aan het licht. Ik rapporteer deze terug naar een manager, die eventueel vervolgacties naar aanleiding van praktische inzichten die zijn ontstaan, in gang kan zetten.

In mijn benadering zet ik mij in door mensen zelfredzaamheid te leren die los staat van elke vorm van godsdienst. Door met humor en tact alert te zijn op mijn valkuil dat ik wel erkenning en waardering wil krijgen voor mijn rol als helper, realiseer ik mij dat ik in mijzelf een ontwikkeling heb ervaren waardoor ik zie en begrijp dat ik duidelijkheid en hulpvaardigheid combineer. In relatie tot de mensen die ik begeleid, ervaren zij wat zij nodig hebben, hun praktische problemen zelf leren oplossen.

Coole ontwikkeling.

Dag 386 negotiate with troublemakers

Tijdens een gesprek ervaar ik weerstand in mijzelf naar aanleiding van de manier waarop de ander informatie verstrekt. Ik realiseer mij dat ik denk ik vind de manier waarop jij jouw informatie communiceert autoritair, belerend, pedant en irritant. Ik realiseer mij dat ik deze weerstand wil Doorademen. Dit lukt niet onmiddellijk waardoor ik het chat gesprek verlaat.

De kunst van een geslaagde onderhandeling is dat beide partijen proberen de sfeer van confrontatie om te buigen in een sfeer van samenwerking. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als iemand tegen je ingaat, ben je geneigd om de confrontatie aan te gaan. Of om juist te snel toe te geven omwille van de goede verstandhouding.

Troublemakers zijn mensen die onrust veroorzaken. Negotiate – onderhandelen – met onrustokers betekent voor mij dat ik de onrust die ik ervaar in mijzelf onder ogen moet komen zodra ik problemen ervaar en weerstand omdat de manier van communiceren van de ander mij overweldigd.

Belerend – pedant – als iemand op een kleinerende manier informatie geeft.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik informatie van mijn gesprekspartner als kleinerend ervaar. Als en wanneer ik de communicatie van een ander in mijzelf ervaar als kleinerend, dan stop en Adem. Ik realiseer mij dat ik in zo’n moment in mijn fysieke lichaam spanning ervaar, in mijn buik en keel, waardoor mijn ademhaling onregelmatig wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de informatie van mijn gesprekspartner ervaar als een terechtwijzing. Als en wanneer ik de informatie communicatie van een ander als terechtwijzing ervaar, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik denk ‘door jouw manier van communiceren ervaar ik irritatie’ en denk jij profileert je met woorden waarmee jij mij wil overtuigen alsof jouw argumenten beter zijn dan de mijne.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de informatie van mijn gesprekspartner ervaar alsof mijn argumenten minder zijn. Als en wanneer ik naar aanleiding van argumenten van een ander irritatie ervaar, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik mij in mijn argumentatie niet gehoord voel en daardoor minderwaardig voel. Als en wanneer ik mij minderwaardig voel, dan Stop ik en Adem. In een van mijn vorige blogs heb ik mij ten doel gesteld dat ik mijn reactie wil stoppen en doorademen. Deze vaardigheid heb ik net toegepast. Ik heb mijn blog geschreven en ik realiseer mij dat de spanning uit mijn mind binnen mijn fysiek, wegebt.

Als en wanneer ik spanning ervaar, dan stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik ben weg gegaan uit de chat situatie, ging doorademen en mij realiseer zie en begrijp, dat ik mijn gesprekspartner niet ging overtuigen met mijn argumenten omdat ik mij verongelijkt voelde. Als en wanneer ik mij verongelijkt voel, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij, zie en begrijp dat ik in het verleden met tegen argumenten mijn innerlijke irritatie wilde ombuigen door de ander te provoceren om zijn argumenten bij te stellen waardoor mijn innerlijk irritatie wegebde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in het verleden met tegenargumenten mijn innerlijke irritatie wilde reguleren waardoor ik mij nu realiseer dat hierdoor juist mijn innerlijke irritatie gevoed werd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn innerlijke irritatie wilde ombuigen door de ander te provoceren. Als en wanneer ik in reactie schiet een ander wil provoceren en overtuigen, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij als ik iemand anders wil provoceren en overtuigen van mijn gelijk, om mijn verongelijktheid om te buigen, in mijn gedrag participeer in het belerend en pedant karakter, door de energie van dit karakter, ongelijkheid manifesteer.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat mijn participatie in belerend pedant gedrag vandaag heb vermeden door de irritatie Door te ademen en weg te gaan uit de chat met mijn gesprekspartner.

Dag 385 Negotiate

I read some articles on the Internet about the subject ‘someone demands apology from another’.

I also read an negotiate opportunity ‘to do’. Consider a troublesome adversary. Such as a good hitter in baseball see the pitcher: as someone with whom he collaborates to make the homerun.

I realize see and understand when one is longing for apology, this desire is not based on work together and find a homerun solution, which is best for All, when playing baseball.

Adversary – one’s opponent in a contest, conflict, or dispute.

Negotiate – find a way over or through (an obstacle or difficult path).

I forgive myself for accepting and allowing myself when I demands apology from someone else, negotiate is impossible and find a solution which is best for All.

When I am longing for and demands one my apology, I Stop I breath.

I realize, see and understand when I demand apology I shut down the possibility into me find a solution which is Best for All – means – It’s me the one not see and understand the negotiate possibility and behave like Toddlers behave. They are known to be cross their ability and can persist enormously stubborn in by driving their own way.

I forgive myself for accepting and allowing myself when I demands apology from another person, not realize and see I feed my desire, and driving my own expected way, fulfill my longing after I receive apology. When I choose the easy way blame others ‘do not offer me apology’, I Stop I Breath. I realize, see and understand I never learned the Negotiate skills and suppressed my needs, saying yes in moments wherein It was better saying NO.

I forgive myself for accepting and allowing myself say NO before I investigate my NO.

I forgive myself for accepting and allowing myself I have the feeling that the world revolves around me.

I forgive myself for accepting and allowing myself I think only of myself and find it difficult to move in another and therefore, I can keep also not take into, account yet with another.

When I cannot account into yet with another person or situation, I Stop I Breath.

I commit myself first I investigate what do I really want and need.

I commit myself after this investment I transfer this information into my goals which I agree I want to walk and develop an physical inner sense about ‘good and evil’ –

Evil behavior means – still very determined impulses and not always ‘know’, see and realize the consequences about the decision I make, and the impact for myself and others.

De ontwikkeling van een peuter

Een peuter ervaart steeds meer dat het een eigen persoonlijkheid heeft met eigen wensen en ideeën en een eigen wil. Als ouder merkt u dit doordat uw kind ’ik’ gaat zeggen, ’nee!’ of ’van mij’ roept, of alles zélf wil doen.

Het kind botst nu vaker met zichzelf of met de mensen om zich heen, omdat het dingen nog niet kan, mag of juist moet. Ook ’even wachten’ is nog erg moeilijk voor een peuter. In het begin kunnen peuters hun gevoelens en wensen niet zo goed in woorden duidelijk maken. Ze hebben regelmatig een driftbui, vooral als iets niet mag of lukt.

Op deze leeftijd hebben kinderen een beperkt geweten. Dingen die ze niet mogen, doen ze telkens weer. Toch zijn ze dan niet altijd ongehoorzaam. Een innerlijk besef jvan regels en van ’goed en kwaad’ moet zich nog verder ontwikkelen. Bovendien wordt het gedrag van deze kinderen nog erg door impulsen bepaald en niet door ’weten’.

Ze zitten dan overal aan met hun handjes. ’Mag niet!’ is iets dat ze geregeld te horen krijgen, maar helpen doet het dikwijls niet. Evenmin als boos worden, schreeuwen of een tik uitdelen.

Peuters hebben het gevoel dat de wereld om hen draait. Ze denken alleen vanuit zichzelf en kunnen zich moeilijk verplaatsen in een ander. Daarom kunnen ze ook nog geen rekening houden met een ander. Samen spelen en samen delen, is in het begin erg moeilijk. Het gaat met de nodige botsingen gepaard. Daar leren kinderen echter óók van, en meestal gaat het vanzelf weer over. Het ene kind heeft meer last van driftbuien dan het andere en ook de heftigheid van een driftbui kan verschillen. Dit heeft te maken met het verschil in karakter tussen kinderen.

Dag 377 Confidence

Ik realiseer mij dat ik keuzes en gedrag van mensen uit mijn omgeving vaak interpreteer en waarneem als probleem. Dat ik door onbegrip vervolgens ga zoeken naar redenen en verklaringen voor hun keuze.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn zoektocht naar verklaringen voor andermans gedrag mijn aandacht niet richt op een oplossing door mijn eigen veronderstelling te benutten als praktische informatie om zelf mijn richting te definiëren. Als en wanneer ik de aanleiding van andermans gedrag buiten mijzelf leg en gebruik als informatie voor mijn keuze, dan stop ik en Adem.

Ik realiseer mij, zie en begrijp dat ik de informatie van mijn probleem stelling óók effectief kan herdefiniëren naar praktische mogelijkheden en mijzelf eerst kan ondersteunen door mijzelf door mijn weerstand te Ademen en vervolgens een correctie beschrijf en wandel die mij in Hier praktisch ondersteunt. Ik stel mijzelf ten doel dat ik relatie tot gedrag van anderen niet in de weerstand schiet en in contact wil blijven met mijn omgeving en nadat ik mij Gewaar ben mijn weerstand mijn weerstand door Adem en vervolgens praktische oplossingen om in contact te blijven met mijn omgeving daadwerkelijk wandel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht dat de keuze’s van V door G getolereerd werden, aan gedrag van V door G geen consequenties werden verbonden. Als en wanneer ik aan gedrag van anderen consequenties verbind, dan Stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat het gedrag van V zonder consequentie getolereerd werd. Als en wanneer ik andermans gedrag veroordeel, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer andermans gedrag niet overeenkomt met mijn realiteit omdat ik consequenties en verklaringen verlang, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra mensen afwijken van mijn begrip, onbegrip ervaar, dat zij vervolgens verantwoording moeten afleggen over de redenen van hun gedrag. Als en wanneer gedrag van een ander afwijkt van mijn verlangen dat zij mijn begrip niet respecteren, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat een ander hoe ik begrip interpreteer veronderstel hoe zij zich dienen te gedragen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als de uitleg die ik verwacht uitblijft, geïrriteerd raak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn kritiek, irritatie en ongenoegen adresseer aan een ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een verklaring opeis. Als en wanneer ik verlang naar duidelijkheid over de aanleiding van andermans gedrag, dan Stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van andermans gedrag irritatie, kritiek en ongenoegen ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik geïrriteerd of boos ben dat ik mensen wegduw.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik andermans gedrag niet begrijp, geen begrip heb voor andermans gedrag. Als en wanneer ik andermans gedrag vanuit onbegrip interpreteer, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij zodra ik onbegrip ervaar, onbegrip grip heeft op mij.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de betekenis van mijn gedachten niet herdefinieer naar praktische oplossingen. Als en wanneer ik de betekenis van mijn gedachten als onbegrip ervaar, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij, zie en begrijp zodra ik de aanleiding van mijn onbegrip stop, dat ik mijn gedachten ombuig van anderen niet langer verlang dat ik van anderen begrip verwacht. Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik in mijzelf onbegrip ervaar, dat ik participeer in mijn verlangen, mijn eis dat ik van anderen begrip verwacht, mijzelf niet effectief ondersteun.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra ik gedrag van anderen interpreteer alsof zij nooit begrip tonen voor mijn onbegrip, mijn mind toestem dat ik mijzelf participeer in de energie van onbegrip.

Als en wanneer ik van anderen voor mijn onbegrip begrip verwacht, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij, zie en begrijp dat ik de keuze heb gemaakt dat ik van anderen begrip voor mijn onbegrip verwacht en zodra dit begrip achterwege blijft, dat ik hen wegduw.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verlang naar duidelijkheid of excuus van mensen die mijn onbegrip negeren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van een ander opheldering en uitleg verwacht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht ik ben aanleiding voor andermans gedrag. Als en wanneer ik geïrriteerd raak en van een ander opheldering en duidelijkheid verlang, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij, zie en begrijp dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van andermans gedrag dacht dat mijn gedrag aanleiding was voor dit gedrag.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan dat ik bij weerstand, weerstand Dooradem en de praktische doelen die ik beschrijf zal uitvoeren.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik gedrag van een ander ervaar als gedrag van de ander.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik uit de situatie wegloop als ik weerstand ervaar.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn weerstand niet veroordeel, dooradem en onder ogen kom, mijzelf effectief ondersteun omdat ik in contact wil blijven met mijn omgeving nadat ik mijn weerstand onder ogen kwam.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik praktische mogelijkheden wandel om de samenwerking en relatie met anderen te ondersteunen. Ik realiseer mij, zie en begrijp zodra ik afwijkende argumenten ervaar, geen afkeuring betekent van mijn argumenten, argumenten gebruik en zie als informatie om elkaar te versterken,

wordt vervolgd….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Dag 384 Wishful thinking

One does not trust the cheereful character. This type a person always smile’s and always from the outside seems as an optimistic type a person.

When I see, outside me, this smilie type, creates and manifest my resistence and doubt against this smiler one’s. I realize and understand there behave is representing my relationship. The specific one I have build out, exist as popup in my mind, as the relationship with the information into me is remembering my experience whit and when I was seeing the smile one’s around me.

Such as the smiling therapist, the drunk one’s, the female teacher and other positive talkers which support there words with smile’s. The doubt resistance I accept and allowed myself and became, because they also show’s there bad and dark site’s when nobody else is/was around. I noticed those switch changes.

Because when I saw the bad’s, I was seeking for peace and harmonie. When I felt the positive peace and harmonie into me, I realize and see, I also was expecting the change into negative dark behave. The unkind barking and yelling. Agressiveness charged energy which I suppressed, became a pattern which I was trying to avoid. I did not liked the conflict things. Because It was the energy I was expecting, the existence as energy still exist.

Therefore when people manifest friendlyness and looks cheerful, feel fair and I am alert. Because my expectation is telling me to be. This polarity swing tells me ‘Jan act careful. I realise and see my mind is filt withh anger and expectation because what is within my mind, soon show up. So, I start thinking a new pattern – ‘by exchanging the negative thinking onto positive thinking, the negative disappears’?

I was thinking If the dentist does not replace the existing old filling in my tooth, with an (negative) ignition thereunder, what will happen afterwards when the dentist posted a new (positive) filling on top?

I realize and see by replacing the old (negative thinking) with something new (positive thinking) both still manifest there specific longings and expectations. Both still generate there energy.

So Jan avoid the dentist drill, and do not allowing the dentist he has to replace the old filling, meaning, a short time later, the thereunder ignition pounds on the door. Lol.

So when the cheerful type a person always smile’s, from the outside seems peaceful and optimistic suppressing his negative side, what will happen?

See more, see yourself and investigate your practical skills welcom back journey into physical reality.

Thanks

Dag 383 nude solution

In this blog I am accepting problems as breath moment, redefine and focus on solutions; without (nude) the energy of my aware resistance. If and When I see, understand and accept resistance, I stop I breath. I realize see and understand when I realize the energy of resistance I stop and Breath and after this awareness use and redefine my relationship with the resistance energy into proper and decant solutions.

During the chat with my Buddy I spoke the word darling to Here. I Realized, sa wand understood my presence is not a proper way to act within the relationship I have with Here. So after I realized my behvave I told here my aware spoken word darling was not proper because I realized this is not part of here buddy support, not part of our buddy relationship. That’s why I excused myself. But why did I used the word darling? Is this realy a big issue? Because I respect here as my Buddy and the support she is giving I was thinking after I wrote down the word darling during our chat, before I wrote this specific word I felt resistance. I realize, see and understand I am longing to avoid my resistance and participate into this resistance.

I forgive myself for accepting and allowing myself that I try to avoid my resistance because I write the word darling.

I forgive myself for accepting and allowing myself that I step into resistance and accept resistance because I wrote the word darling.

I forgive myself for accepting and allowing myself that I try to avoid my resistance. If and When I try to avoid my resistance, because my buddy gave me feedback, I felt resistance, I stop and Breath. I realize, see and understand I use the word darling because within this resistance I also Participate in cheerfulness to give a positive turn to the conversation and avoid the negative resistance. So I realize, see and understand I avoid negative resistance, also participate into my relation with being cheerful. When I manifest this Character I seek and longing for positive energy.

Meaning: cheerful – noticeably happy and optimistic and one step into the energy of a cheerful positive mood.

If I avoid negative resistance and using the energy of the cheerful character, I stop and Breath. I realize see and understand I am seeking and longing for positive energy because I do not effective focus at my Breath, and do not Breath, do not support myself.

I commit myself that I Breath myself through my mind resistance, after I get feedback.

I commit myself I support myself effective when I am aware of my resistance do not play the cheerful character over and over again, no longer pleasing and satisfying the energy within my cheerful character, which is longing for positive attention, Stop and Breath my polarity resistance existence within Jan. Because when I feel the negative resistance, I try to turn around the negative into positive, playing and acting the cheerful Jan, because I realize, see and understand, when I use the word darling as positive loaded expectation, this word pops up after I feel the negative resistance into me.

So the first commitment is Breath true this resistance and walk some adult nude solutions without resistance.

Solutions I commit myself within the agreement with my buddy are: using mature respectful words and behave myself decent and respect here support, look at my resistance, when I realize resistance, Stop and Breath, I also Stop my teasing and pleasing, positive charged cheerful clownish silly behave, no longer feed my cheerful mood expectation.

Some word’s for my Buddy: she is supporting me decant and proper.

Thank you.