Dag 392 Onbevooroordeeld – unprejudiced

Onbevooroordeeld

Zonder oordelen zijn, zodra men waargenomen externe informatie, niet vergelijkt met innerlijke (impliciet) aanwezige informatie, waarmee men een context, situatie of persoon, zintuiglijk waarneemt, hetgeen men ziet, ruikt, hoort, voelt of proeft, niet vergelijkt met dat wat men kent (kennen/kennis), en zonder oordeel observeert. Tussen de oren informatie deelt/afstemt met wat men waarneemt. Als men in de ontmoeting, informatie waarneemt, innerlijke deze informatie, expliciet, voor waar aanneemt.

Niet.

Als je niet vergelijkt weet je dat je óóit, wel vergeleek. Deze vergelijking erkennen. Niet toekennen, aan datgene wat ik waarneem. Om ontkenning aan te duiden. Ik ontken mijn mening niet. Ik reflecteer op mijn mening, als mijn innerlijke informatie. Ik ontken datgene wat ik waarneem, niet, van mij is, in mijn zelf existeert, als mind geladen informatie, energie produceert. In de vorm van gevoelens, gedachten en emoties.

Spreekwoorden: (1914) Niet op iets geen antwoord weten te geven, vooral met betrekking tot eene beschuldiging of eene terechtwijzing; van iets geen verstand, geen begrip hebben; er niets van moeten hebben, – er niet, wel, iets van willen weten. Want wat je wel weet, informative betreft die je al kende, vooraf aan een ontmoeting, met een persoon of object, vergelijkt met je weten. Ik weet, je beperkt of verrijkt tot datgene wat je al wist.

Tegenstelling: niet – wel

 Niet – metalen krammetje waarmee je bladzijden aan elkaar vast maakt vb: wil je hier even een nietje in doen? De informatie die ik binnen mijn mind ken, vastnieten op mijn externe waarneming.

Onbevooroordeeld bijv. naamw. Uitspraak:  [ɔmbə’vorordelt] zonder mening vooraf over een zaak, object of persoon, die je niet goed kent.

Wat ik herken tussen mijn oren in mijn mind, niets zegt over een tafel die ik buiten mij waarneem. Wat ik herken in de tafel, informatie betreft, van het feit, vergelijk met mijn beleving, als vergelijking een herinnering of ervaring weerspiegelt in mijzelf, bepalend is, voor de feiten en de manier waarop ik de tafel ooit heb ervaren, tussen mij en de tafel, die ik in het NU waarneem, instaat. Als afscheiding van mijn weten, van de waarneming in Hier.

1) Billijk 2) Fris 3) Helderdenkend 4) Neutraal 5) Onbevangen 6) Geprejudicieerd 7) Onvooringenomen 8) Onzijdig 9) Onpartijdig 10) Objectief 11) Objectiviteit.

Onbevangennergens door geremd

Bevangen door mijn Tafel associaties.

Ik veronderstel, dat mijn beeld van de instrumenten, op de tafel, naast de tandartsstoel, mij zeer bezorgen. Deze instrumenten namelijk, ken ik heel goed. Instrumenten die mijn ontstoken tandvlees betasten en mij doen kermen van pijn.

Ik veronderstel dat de biljarttafel mij ontspanning biedt, innerlijke spanning ontvlucht, als excuus om mijn spanning te ontvluchten, door al mijn tijd te investeren in biljart spelletjes, veronderstel dat biljarten mij goed doet.

Ik veronderstel dat gezellig eten aan een tafel, mij onrustig maakt, daarom de gezelligheid ontwijk omdat ik ongezelligheid verwacht, ongezelligheid veracht en mij isoleer en afzonder van gezellig samen zijn.

Ik veronderstel dat de massagetafel van de masseur mij goed doet, omdat ik dit door ervaring weet.

Ik veronderstel dat de wastafel die niet schoon is, niet hygiënisch is, de eigenaar van de wastafel onrustig is het hoofd.

Ik veronderstel dat een tafeltje met rituele beeldjes en wierook stokjes, mij bescherming bied, omdat ik verlang naar externe bescherming, mij afhankelijk maak van rituelen die mij voorspellen dat ik innerlijk veiligheid ervaar.

Ik veronderstel dat ik voorbij wandelend aan terrastafeltjes op een vol terras, uitgelachen wordt door de personen die aan de terrastafels zitten, omdat ik veronderstel dat zij mij negatief evalueren.

Ik veronderstel dat de gasten aan de cafétafels van mij eisen dat ik vriendelijk ben en als ik dan klantvriendelijk ben, de gasten óók vriendelijk zijn voor mij, en als zij onvriendelijk reageren dat ik tóch vriendelijk moet blijven omdat zij klanten zijn van mij.

Ik veronderstel als ik mijn handen netjes op tafel leg, naast het bestek dat op tafel ligt, dan gehoorzaam ben, conform opvoeding eïs, voldoe aan de wetten van de tijdgeest, die men mij voorschrijft.

Bevangen in mijn geest. De informatie die ik aan mijzelf voorlees:

Hoe ik mij moet verhouden, dien te gedragen tot de veronderstellingen die ik in mijzelf heb aanvaard en toegestaan, niets zegt over de tafel.

 

Thanks.

Dag 390 Longing for permission

Iets verlangen van een ander is vragen om een gunst overeenkomstig wat ik verlang, mij door een ander wordt gegund. Tijdens chat’s met mijn buddy kreeg ik inzicht in mijn gedrag dat ik mij afhankelijk maak van de mening van een ander en de manier waarop die ander mij beoordeeld. Als de reactie van een ander niet overeenkomt met mijn verlangen, dat ik dan afzeg omdat ik twijfels heb over mijn inzet.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik mij deze denkwijze eigen heb gemaakt door mijn verlangen naar goedkeuring afhankelijk maak van dat wat de ander mij volgens mijn verlangen toestaat.

Ik realiseer mij dat wat ik verlang van een ander verwacht, wat ik mijzelf niet toesta zonder toestemming van een ander, omdat ik mijn verlangen weggeef, ervaar als een probleem. Als dan de uitkomst is, dat wat ik verlang niet krijg, wat gebeurt er met de energie die plakt aan mijn verlangen?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf afhankelijk maak van de gunsten van anderen. Als en wanneer ik afhankelijkheid en autoriteit toeken aan mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf iets gun wat ik van een ander verlang. Als en wanneer ik iets van een ander verwacht, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik iets verlang van een ander mij onderschikt maak aan mijn verlangen, hetgeen ik verlang door een ander bevestigd wil zien. Als en wanneer ik toestemming vraag om mijn verlangen te uiten, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn richting bepaal naar gelang een ander mij bevestigd in mijn richting. Als en wanneer ik niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een ander verantwoordelijk maak voor de uitvoering en realisatie van mijn verlangen. Als en wanneer ik door een ander niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op basis van mijn verlangen mind informatie selecteer, hetgeen refereert aan mijn verlangen. Als en wanneer ik mij afhankelijk maak van innerlijke informatie, bevestigt wil zien door externe informatie, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik extern naar goedkeuring verlang voor mijn innerlijke verlangens. Als en wanneer ik naar goedkeuring verlang dan realiseer ik mij dat ik in relatie tot mijn verlangen, zodra ik van een ander toestemming verlang, voor mijn verlangen hetgeen positief geladen energie bevat, niet extern wordt bevestigd, mij aanzet om mijn positief geladen verlangen te onderdrukken, mijzelf afhankelijk maak van externe toestemming, overeenkomstig mijn positief geladen verlangen, als dit uitblijft, in mijzelf negativiteit plak, omdat ik niet bevestigd wordt, omdat ik geen goedkeuring krijg voor mijn positiviteit geladen verwachting, dat ik mij, participerend in het afhankelijkheid karakter, in zo’n situatie of context manifesteer als slachtoffer, omdat een ander mij moet toestaan welke richting ik wandel, mij moet toestaan verlang, over de manier hoe en waarom ik mij beweeg, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf toesta dat ik een ander laat bepalen hoe, waarom en wanneer ik mag bewegen overeenkomstig mijn verlangen, mijn verlangen onder ogen moet komen en moet omzetten in praktische stappen die ik ga uitvoeren. Als en wanneer ik in mijn slachtofferoutfit stap, dan stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de aspecten van mijn verlangen onder kom en vertaal naar praktische moves en oplossingen die ik daadwerkelijk uitvoer, duidelijk en consequent, mijzelf verantwoordelijk maak voor de stappen die ik uitvoer, te ervaren als stappen die ik ervaar als stappen die ik maak, niet bekritiseer of veroordeel, ervaar en aanvaard als gemaakte stappen die ik heb gemaakt, los van de goedkeuring van anderen, mij niet langer beweeg als slachtoffer van de omstandigheden, niet langer een of andere autoriteit verantwoordelijk maak, voor het nalaten van de stappen waarvoor ik mijzelf verantwoordelijk heb gemaakt door mijn doelen te definiëren overeenkomstig mijn praktische stappen.