Dag 431 revolt against adjustment

Door mijn vorige blog ben ik me ervan Gewaar dat ik angst heb om te rebelleren – lees: voor mijzelf staan en dus mijn mind richting wandelen.

Revolt is een Engels woord dat vertaald kan worden als rebelleren of opstand. Het betekent ergens tegen in opstand komen. Ook wel rebelleren tegen iets of iemand.

Rebelleren – klinkt voor mij – voor mijzelf staan is in opstand komen tegen iets mezelf. Dit wordt getriggerd door iets of de ander waaraan ik mij in het verleden aanpast heb door mijzelf en mijn wensen te onteren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik angst heb om te rebelleren, niet voor mijzelf te staan en mijn mind richting te wandelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn best heb gedaan om bij anderen in de smaak te vallen en niet voor mijzelf staan wat gebaseerd was op angst gedachten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij miskent voelde niet om ondersteuning durfde te vragen uit angst, getriggerd door gedachten gebaseerd op angst herinneringen waardoor ik in mijzelf angst voor kritiek ervaar zodra ik mijn wensen kenbaar maak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij aanpas aan de manier waarop mijn omgeving/persoon communiceert onder invloed van angst voor kritiek bepaal dat ik mijn wens vaak niet communiceer want dat is onnozel en simpel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij onvoldoende gerealiseerd heb dat ik de energie van conflict in mijzelf wil vermijden die ik in mijzelf manifesteer omdat ik mijzelf veroordeel met woorden hulp en ondersteuning vragen is onnozel of simpel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij vaak aangepast heb aan situaties of mensen omdat ik onrust en conflict (negatief) in mijzelf wil voorkomen/vermijden en door mijn angst om mijn wens uit te spreken heb ingeslikt omdat ik dacht dat ik door mijn wensen te onderdrukken in mijzelf een positief gevoel zoals me rustig en vredig voelen zou herstellen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf de energie van conflict en onrust heb ervaren in mijzelf getriggerd werd door de reacties van de wereld en mensen om mij heen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn onderdrukte angstgevoelens mijn sociale omgeving heb ervaren in termen van macht en controle want ik dacht dat andere mensen en de wereld om mij heen het altijd voor het zeggen had.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een goed mens wilde zijn door méér aan het welzijn van anderen te denken dan aan het welzijn van mezelf.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik me schuldig voel als ik mezelf op de eerste plaats zet’ omdat ik ervan overtuigd ben dat ik anderen dan geen plezier doe.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht dat ik anderen een plezier moest doen ook als zij mij iets onredelijks hebben gevraagd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik niet ben opgekomen voor mijn behoeften omdat op mijn wensen zo onbeduidend gereageerd werd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn langdurige aanpas gedrag in mijzelf energie van woede heb ontwikkelt omdat ik op onredelijke vragen van anderen niet mijn mening gecommuniceerd heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn doen en laten liet bepalen door de invloed van situaties of andere mensen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht als ik niet doe wat anderen willen bang was dat ze me dat betaald zouden zetten, kwaad werden en mij zouden afwijzen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf de energie van woede heb ontwikkelt omdat ik niet mijn grens/wensen of angst gecommuniceerd heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik woede in mijzelf bij voorkeur wil(de) ontwijken en dus onderdrukt heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de keuze heb gemaakt dat ik aardig, vriendelijk en gemakkelijk was voor anderen omdat ik dacht als ik wel goed met anderen kan opschieten, door hen gewaardeerd werd omdat zij mij zouden zien als iemand die flexibel, inlevend en begripvol is.

Ik vergeef mijzelf dat zelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij profileerde als een persoon die zich gemakkelijk aan mensen en situaties aanpast.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik als kind getuige was van fysiek en verbale woede uitbarsting van D en naar aanleiding van deze ervaring destijds met mijzelf de afspraak heb gemaakt ‘ik zal niet boos reageren’ en wel vriendelijk, begripvol en inlevend omdat ik veronderstelde dat ik door mijn gedrag en aanpas profilering woede en agressie kon voorkomen waardoor ik mijzelf door mijn positieve benadering de goede vrede in mijzelf kon herstellen en bewaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de woede uitbarsting van D geïnterpreteerd en woorden aan toegekend heb zoals onbeschoft, wreed, onveilig, onvoorspelbaar en onbegrijpelijk waardoor ik in mijzelf nare gevoelens van machteloosheid, onveiligheid, angst en dreiging die ik destijds heb ervaren en als zodanig geïnterpreteerd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf negatief geladen energie manifesteer door aandacht te schenken aan woorden machteloosheid, onveiligheid, angst en dreiging, deze emotionele energie in mijzelf onderdrukt heb omdat ik overgeleverd was (en mij dus overgeleverd heb) aan de heersende macht en controle van D (een ander) waardoor ik mij niet langer beschermd, begrepen, welkom en veilig kon voelen.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn nare onderdrukte gevoelens van onmacht en onbegrip wel die ik daadwerkelijk gevoeld heb onderwerp was van mijn onderdrukte angst voor conflict en woede in volgende blogs en de lessen verder beschrijf en zelfvergeving uitschrijf,

wordt vervolgd.

 

Advertenties

Dag 430 adjustment

Vandaag tijdens visite vraag ik mijn gast of zij iets wil drinken. Doe maar koffie is haar antwoord. Ik vraag vervolgens ‘wil je een zoetje in je koffie’. Nee, maar heb jij óók koffiemelk? Nadat zij mij verteld wat zij wel wenst reageer ik verongelijkt ‘jij denkt zeker dat ik niets heb’. lol

Verongelijkt- boos omdat je denkt dat je oneerlijk wordt behandeld. Misnoegd, pruilend, verontwaardigd, onrecht aangedaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verongelijkt reageer naar aanleiding van mijn vraag ‘wil jij een zoetje in je koffie’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verongelijkt reageer naar aanleiding van het ‘nee’ antwoord van mijn gast.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf weerstand ervaar en verongelijkt reageer op het ‘nee’ antwoord van mijn gast.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat mijn gast mijn aanbod afwijst en vervolgens wel haar behoefte communiceert dat ik veronderstel dat mijn gast denkt ‘dat ik zeker niets heb’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij tekort gedaan voel omdat mijn aanbod met nee wordt beantwoord.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verongelijkt reageer getriggerd wordt omdat ik mij tekort gedaan voel omdat ik denk dat mijn aanbod niet gewaardeerd wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik het antwoord van mijn gast ervaar als tegenspraak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf bij tegenspraak de energie van ergernis ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik ergernis ervaar omdat mijn gast ‘zelf’ communiceert en bepaald wat zij ‘niet’ en ‘wel’ in haar koffie wil.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf naar aanleiding van de communicatie van mijn gast de energie van ergernis ervaar omdat ik mij realiseer, zie en begrijp, wat ikzelf nodig heb vaak niet communiceer. Als en wanneer ik misnoegd reageer, dan Stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat mijn aanbod afgeslagen werd wel Gewaar was van mijn reactie en deze niet heb gestopt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vervolgens geen time-out inlas en mijn reactie niet dooradem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat de keuze van mijn gast mij triggert mijn reactie niet onder ogen kom want ik reageer geïrriteerd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik ‘ja en/of nee keuze van mijn gast veroordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de nee van mijn gast interpreteer alsof ik persoonlijk afgewezen wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel dat mijn gast mijn goed bedoelde voorstel afwijst. Als en wanneer ik de keuze van mijn gast (iets of iemand) veroordeel, dan Stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij niet verplaats in de behoefte en keuze van mijn gast. Als en wanneer iets of iemand zijn/haar keuze communiceert waardoor ik in mijzelf irritatie ervaar, dan Stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn voorstel ‘wil je een zoetje in je koffie’ een smaak voorkeur van mijzelf betreft kan verschillen met de smaak voorkeur van mijn gast. Als en wanneer ik mijn smaakvoorkeur ‘startpunt’ vergelijk met die van mijn gast, dan Stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn smaak voorkeur als label gebruik, als mijn smaak voorkeur op die van mijn gast plak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de smaak voorkeur van mijn gast met die van mijzelf vergelijk waardoor ik mijzelf toesta dat ik de smaak voorkeur van mijn gast niet als haar voorkeur aanvaard.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verongelijkt reageer omdat mijn gast mijn smaakvoorkeur niet kopieert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij afgewezen voel omdat mijn gast haar smaak voorkeur communiceert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn gast zelf richting bepaald en zich niet aanpast aan mijn smaak voorkeur voorstel waardoor in mijzelf de energie van het karakter extreme aanpassing getriggerd wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn gast zelf richting bepaald waardoor ik veronderstel dat mijn goed bedoelde smaak voorstel wordt afgewezen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat de zelfbewustheid van mijn gast mij afschrikt waardoor ik mij miskent voel omdat mijn goed bedoelde smaak voorstel niet gerespecteerd wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn gast haar zin doorzet en zich niet aanpast aan mijn voorstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn gast zelf een beslissing neemt omdat ik meestentijds niet goed weet wat ik wil.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik goedkeuring verlang voor mijn goed bedoelde smaak voorstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik afhankelijk ben van de goedkeuring van anderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij inspan om het voor een ander goed te doen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik me vaak opgeofferd heb voor de belangen van anderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij vaak opgeofferd heb ten bate van anderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij schuldig voel als ik uitkom voor mijn eigen behoeften/richting.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf een patroon herken en mij realiseer dat ik vaak niet opkwam – opkom voor mijn eigen rechten/belangen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij onwaarachtig voel omdat ik mij teveel heb aangepast om het anderen naar hun zin te maken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verantwoordelijkheid op mij heb genomen om het anderen naar hun zin te maken of gedrag van anderen op mijzelf te betrekken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf opgekropte woede gewaar was/ben waardoor ik conflicten uit de weg ging/ga.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik geen woede toesta en woede uit de weg ga waardoor ik mijzelf terug trek maar eigenlijk wil rebelleren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik angst heb om te rebelleren – lees: voor mijzelf staan en mijn richting wandelen en de uitspraak in relatie tot mijn gast begrijp ‘jij denkt zeker dat ik niets heb’ omdat ik mijn richting niet heb bepaald en hiervan te vaak afwijk, mij aanpas om de goede vrede te bewaren waardoor ik de woede in mijzelf ontwijk en onderdruk omdat ik mij realiseer dat ik mijzelf misken.

wordt vervolgd

 

 

Dag 429 alles komt goed

Naar aanleiding van mijn vorige blog realiseer ik me dat ik mij lange tijd bediend heb van de positief geladen slogan/gedachte – ‘alles komt goed’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik participeerde in deze positief geladen mindfuck en backchat om mijn angst voor kritiek niet te ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn alles komt goed keuze negatief geladen energie van het karakter angst voor kritiek in mijzelf onderdrukt heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik positiviteit als alles komt goed rooskleurige gedachten vervolgens geïntegreerd heb in mijn mindbewustzijnssysteem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik alcohol gebruik als geïntegreerd onderdeel van mijn leven heb aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik alcohol verantwoordelijk heb gemaakt voor mijn positief welzijn omdat ik door alcohol gebruik veronderstelde dat ik de negatieve energie van kritiek en onzekerheid niet langer voelde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht alles komt/kwam goed zodra ik alcohol gebruikte.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij door alcohol gebruik zelfverzekerd, positief, enthousiast en onbevangen voelde en profileerde in relatie tot mensen of binnen specifieke context waarin ik veronderstelde dat mijn welzijn kort daarvoor nog bedreigd werd waardoor ik mij onzeker voelde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek had op mijn functioneren omdat ik mijn onzeker niet wilde voelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik goed genoeg mijn best deed om kritiek te vermijden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek op mijn inzet wilde vermijden omdat ik de negatieve energie van kritiek niet wilde ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de energie van kritiek als afwijzing van mijn Zelfoprecht heb ervaren omdat ik aspecten van kritiek in mijzelf heb aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat een aspect van mijn gedachten waardoor ik kritiek ervaar gebaseerd is op negatieve informatie waardoor ik veronderstel ‘ik ben niet-kundig/onkundig’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel ‘dat wat ik fysiek onderneem of in gang zet loopt gegarandeerd fout af’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik bang werd voor kritiek omdat ik dacht dat mensen mijn inzet zouden bekritiseren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik taken en bezigheden niet uitvoer of uitstel omdat ik veronderstel dat wat ik doe loopt fout af of gaat mis of is niet goed genoeg.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik ongenoegen ervaar zodra ik eraan denk dat ik taken wil uitvoeren, vaak uitstel omdat ik geen genoegen beleef aan de uitvoering ervan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn verwachting dat ik kritiek ervaar mij onzeker maakt waardoor ik taken vermijd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in tegenstelling tot kritiek verlangde naar positieve complimenten en bevestiging.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar mensen zocht die begrip hadden voor mijn angst voor kritiek.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik met rooskleurig gedrag zocht naar positieve bevestiging.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf rooskleurig profileerde omdat ik veronderstelde dat mijn voorstelling positief bevestigd werd omdat ik dacht dat mensen door mijn gedrag minder kritisch waren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik begaafd werd dat ik mij rooskleurig profileerde als voorstelling om mijn angst voor kritiek te ontwijken. Als en wanneer ik van anderen positieve aandacht verlang, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik om aandacht vraag om mijn ongenoegen en angst voor kritiek te compenseren omdat positieve bevestiging van anderen mijn tekort aan zelfvertrouwen vervuld.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn kunstmatig verworven zelfvertrouwen een bijdrage levert om mijn onderdrukte angst voor kritiek wat resulteerde in méér energie van kritiek niet te ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijn geest een kunstmatig rooskleurige realiteit veronderstel door middel van mijn gedachten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik met mijn rooskleurige mind voorstelling positief gedrag creëerde en etaleerde, mijzelf profileerde als een rooskleurig plaatje waarmee ik mijn angst voor kritiek wilde maskeren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn relatie met mijn verbeeldingswereld mijn strategie en manier werd om de relatie met mijn angst voor kritiek niet te ervaren en dus niet in de ogen te zien.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik anderen verantwoordelijk heb gemaakt voor mijn ongenoegen omdat ik enkel en alleen maar positief bevestigd wilde worden. Als en wanneer ik niet positief bevestigd wordt en energie van kritiek ervaar, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij zodra ik in mijzelf energie van kritiek ervaar, positieve bevestiging, enthousiasme, spontaniteit en onbevangenheid die anderen in hun gedrag profileren wegduw, omdat ik dit gedrag  ervaar als te rooskleurig.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik te rooskleurig gedrag wantrouw.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra mensen te rooskleurig gedrag manifesteren in mijzelf de energie van jaloezie en afgunst ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik te rooskleurig gedrag ervaar als dramatisch en overdreven waardoor ik vermoeid en verveeld raak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat te rooskleurig gedrag mij droevig, onzeker en passief maakt, aanleiding is dat ik mensen wegduw omdat ik niet kritisch, onzeker, streng, twijfelend, geërgerd, wantrouwend of boos wil reageren omdat ik mijzelf positief en rooskleurig wil profileren. Als en wanneer ik mensen wegduw, dan Stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik in mijzelf angst voor kritiek en afwijzing heb aanvaard en toegestaan en afhankelijk werd van mijn positief geladen mind mantra ‘alles komt goed zodra ik alcohol nuttig’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat alcohol mijn maatje en middel werd waarmee ik mij rooskleurig, zelfverzekerd, onbevangen, enthousiast en spontaan kon profileren omdat ik niet langer de energie van kritiek en afwijzing wilde voelen. Als en wanneer ik alcohol wil nuttigen, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat alcohol niet het middel is waardoor ik in mijzelf geen angst en afwijzing ervaar want door alcohol gebruik verdwijnen deze nare gevoelens niet.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn maatje alcohol mij effectief ondersteunde omdat ik door de hulp van alcohol letterlijk een knop voelde omspringen in mijn geest wat voor mij aanleiding was dat ik zelfverzekerd werd waardoor ik mij rooskleurig, enthousiast, spontaan en ongedwongen kon profileren.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik begrip heb voor mensen die reageren vanuit emotie of nare gevoelens door naar hun verhaal te luisteren en de informatie in hun verhaal niet langer letterlijk op mijzelf wil betrekken.

Uit eigen ervaring weet ik dat binnen de verslavingszorg de negatieve sociale, psychische en fysieke gevolgen van teveel alcohol gebruik overbelicht worden.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mensen praktisch wil ondersteunen en niet uitvoerig over deze negatieve aspecten en oorzaken wil vertellen omdat ik mij realiseer, zie en begrijp dat door te veel informatie mijn mind weerstand en angst juist toenam. Want door mijn in mijzelf aanwezige onzekerheid en angst voor kritiek ging ik door deze over-load aan informatie juist meer nare negatieve gevoelens zoals spijt, schuld en schaamte ontwikkelen. En, met alcohol gebruik, zo wist ik, kon ik deze nare gevoelens ontwijken, onderdrukken en verdoven.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mensen effectief en begripvol kan ondersteunen door hen te vertellen dat zij hun alcohol gebruik gebruikt hebben als tijdelijke ondersteuning om hun misère, mind pijn, nare gevoelens en emoties die ontstaan uit gedachten en ervaringen, tijdelijk niet te ervaren, door deze met alcohol te ontwijken.

Voor praktische zelfhulp tools en effectieve ondersteuning klik hier.