Dag 320 Mind fear made choices

Kort geleden had ik tijdens een chat in goed overleg een toezegging gedaan dat ik zou deelnemen aan een activiteit. Nadat ik had nagedacht over mijn keuze realiseerde ik me dat mijn keuze weerstand opriep.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik achteraf aan mijn toezegging tot deelname aan een activiteit angstig werd en daardoor mijn eerdere keuze en toezegging betwijfelde om via een hangout mijn stem te laten horen. Ik realiseer me dat ik uit privacy overweging begon te twijfelen en dat deze privacy overweging mij bekend was op het moment van overleg.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik me te laat realiseerde dat mijn bijstelling gevolgen had voor de andere deelnemers maar ook voor mijn betrouwbaarheid/onbetrouwbaarheid. Ik realiseer me, zie en begrijp door deze ervaring met onbetrouwbaarheid beter dat ik mezelf in staat heb gesteld door oprecht te beschrijven wat er is gebeurd, een gedachte gewaar ben namelijk dat ik aan ongehoorzaam zijn denk dat ik afwijk van mijn toezegging en als ik afwijk van mijn toezegging dan ben ik onbetrouwbaar. Een bekend, terugkerend patroon gewaar gemaakt waardoor ik me realiseer dat ik uit dit patroon een schuldcomplex heb ontwikkelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn toezegging bekritiseer en veroordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik afwijk van mijn toezegging vervolgens denk dat ik onbetrouwbaar ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om mijn mind keuzes te veroordelen waardoor ik meer negatieve energie in mijzelf genereer en daardoor meer afgescheiden raak van mijn fysiek Gewaarzijn.

Voor context zie previous blog.

Als en wanneer ik ongehoorzaam ben als ik mijn keuze achteraf bijstel en denk ik ben onbetrouwbaar, dan stop ik en adem ik. Ik realiseer me door mijn hangout deelname bijstelling dat ik mezelf effectief ondersteunt heb door dit punt bespreekbaar te maken met mijn buddy en een van de andere deelnemers die mij gewezen heeft om de gevolgen van mijn keuze in overweging te nemen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht, gefocust op mijn aanname/patroon zodra ik afwijk van de instructies van anderen ‘ben ik ongehoorzaam’ niet langer plichtsgetrouw aan mijn opvatting dat ik de goede vrede wil bewaren waardoor ik het risico loop dat ik kritiek kan krijgen naar aanleiding van mijn eigen keuze en zelf gecreëerde angst afwijk van het bekende stramien kies voor het onbekende, als gevolg van mijn verandering, mijn mind welzijn in gevaar breng vervolgens kans maak op straf

Ik realiseer me dat ik door mijn keuze voor het bekende, gehoorzaam zijn aan de instructie van de juf, mijn eigen keuze ben ontweken uit angst voor straf gehoorzaam was aan de eis en het gezag van de juf naar aanleiding van opvoed instructies mezelf heb aangeleerd zodra ik afwijk van mijn eigen keuze krijg ik straf of kritie naar aanleiding van mijn eigen initiatief en bijdrage

Als en wanneer ik naar aanleiding/reactie op een externe gebeurtenis of persoon in mezelf focus op mijn gedachte ‘ik wijk af van mijn keuze’ me realiseer, zie en begrijp dat ik degene ben die verondersteld ‘ik ben ongehoorzaam’ en als ik ongehoorzaam ben krijg ik straf, dan stop ik en adem ik

Ik zie en begrijp zodra ik op anderen reageer dat mijn mind veronderstelling ‘ik ben ongehoorzaam’ mijn aandacht trekt, afleidt van het huidige moment in Hier, waardoor ik mezelf verhinder om fysiek in Hier aanwezig te zijn hetgeen impliceert dat ik mezelf en anderen verhinder om zo effectief te zijn als waartoe we gezamenlijk in staat zijn

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn interpretatie ík ben ongehoorzaam’ hetgeen ik als informatie vertaal naar mijn keuzes, opvattingen, veronderstellingen, meningen en ideeën specifiek volgens de stappen van het schrijfproces gewaar maak, dooradem en ontdoe van negatief en positief geladen mind energie waarop ik zelfcorrectie kan toepassen

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik mijn verantwoordelijkheid aanvaard dat ik zelf de regie had in mijn reacties die afhankelijk van en geregisseerd door mijn gedachten, gevoelens en emoties gebundeld de specifieke mind opvatting ík ben ongehoorzaam’ mijzelf heeft weerhouden om het moment in Hier fysiek met, in plaats zonder mind reactie te ervaren

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gehoor gaf aan de instructie van de juf in mezelf weerstand en frictie opriep omdat ik thuis had geleerd dat ik gehoor moest geven aan hetgeen mij door de volwassenen werd opgedragen niet langer als excuus fungeert

Ik realiseer me dat de gedachte ‘ik ben ongehoorzaam’ mij ervan weerhoudt dat ik mezelf in mijn afwachtende houding verzuim, mezelf verhinder dat ik initiatief neem, vertaald naar zelfcorrecties vervolgens mijn ware zelfexpressie daadwerkelijk wandelend op een manier die het beste is voor Alle Leven, mezelf verhinder effectief te zijn als waartoe ik in staat ben

Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn mind weerstand en frictie gehoor geef aan hetgeen ik in mezelf heb aanvaard en toegestaan naar aanleiding van een persoon of gebeurtenis vervolgens verzuim dat ik mijn zelfcorrecties niet wandel, dan stop ik en adem ik.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan zodra ik weerstand ervaar me realiseer, inzie en begrijp dat ik degene ben die mijn mind reactie stopt, me realiseer zie en begrijp, ik ben me gewaar van mijn mind bewustzijn, hierdoor kan ik mezelf effectief ondersteunen als waartoe ik in staat ben waardoor ik door dit bewuste inzicht mezelf niet langer verhinder om effectief te zijn.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan, mijn reacties gewaar vervolgens dooradem, uit mijn geest reactie adem contact maak met de fysieke realiteit in Hier vervolgens reactievrij naar aanleiding van zelfcorrecties in overleg en dialoog met mezelf en anderen keuzes kan maken die het beste zijn voor Alle Leven.

Dag 319 disobedience

Disobedience: when you want to act aberrant of which my mind tells you to do, you can’t, because then you ignore and excluded my mind wanna be. This was the mantra I believed for a long periode of time. So, later when people did otherwise, which my mind thinking told me to do, I thought they acting different, and when then, they are against me.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik besef, realiseer en zie dat ik gefocust op mijn mind opvattingen dacht zodra ik afweek van de instructies van anderen verward heb met hetgeen, door interpretatie in mezelf aangeleerd, aanvaard en toegestaan, mijn keuze, opvatting, veronderstelling, mening, idee verantwoordelijkheid was en is

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat geen, niet gehoor geven aan de instructie van de juf, in mezelf weerstand en frictie opriep vanuit mijn veronderstelling, ik had van huis uit geleerd dat ik gehoor moest geven aan hetgeen mij door de volwassenen werd opgedragen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in reactie op de instructies en het gezag van gezagdragers uit gehoorzaamheid passief en afwachtend heb aangepast aan hun oordeel hetgeen ik later in reactie op gezagdragers en dominante mensen vanuit frictie en weerstand heb veroordeelt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb aangepast aan mijn opvatting dat volwassenen het bij het rechte eind hadden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit aanpassing en naïviteit dacht dat zij de wijsheid in pacht hadden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat alle volwassenen op de hoogte zijn van vaardigheden en inzichten hoe je een kind effectief ondersteunt in haar/zijn opvoeding en groei naar eigenheid en zelfredzaamheid

Uit recent onderzoek blijkt juist dat een effectieve manier van ondersteuning ontstaat als ouders hun kind leren dat zij onderhandelen en debatteren met onderbouwing van argumenten, standpunten en feiten. Hieruit ontstaat als van zelf wederkerigheid en overleg. Ik denk dat we als zelf bewuste mensen zelf een oordeel moeten hebben over veel zaken, zoals het wel of niet gerechtvaardigd zijn van oorlog. Want niet oordelen lijkt dan meer op wegkijken aanvaarden en toestaan dat anderen bepalen wat goed is. In plaats van invloedrijke mensen zomaar hun gang te laten gaan realiseer ik me dat het juist wel goed is om te oordelen en niet uit gemakzucht of volgzaamheid invloedrijke mensen maar hun gang te laten gaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn eigen oordeel veroordeelt heb en dat niet oordelen lijkt op wegkijken zodat ik gewoon door kan gaan met mijn eigen zaken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik heb weg gekeken op het moment dat ik zelf mijn gang wilde gaan en dacht dat ik volgens het oordeel van mijn ouders moest handelen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb aangepast aan mijn interpretatie waarin ik veronderstel dat ongehoorzaam zijn niet mag bestraft wordt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik naar aanleiding van de reactie van de juf de keuze heb gemaakt dat ik haar invloed vergeleek met de instructies en het gezag van mijn ouders die mij hadden geïnstrueerd dat ik ‘gehoorzaam moest zijn aan de instructies van de juf’, uit angst voor kritiek en ongehoorzaamheid bleef afwachten op toestemming van de juf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben om naar aanleiding van de instructie van de juf naast de schooldeur stond af te wachten op toestemming dat ik het klaslokaal mocht betreden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik heb gewacht op aanwijzing en toestemming van de juf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn aanwijzing en fysieke reactie om in beweging te komen genegeerd heb en vervolgens bleef afwachten op het oordeel van de juf dat ik wel naar binnen mocht in plaats van staan afwachten naast de grote schooldeur

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb aangepast aan het gezag van mijn mind

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de instructies van de juf letterlijk heb opgevolgd en mijn voornemen en eigen initiatief genegeerd heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een afwachtende houding had uit angst voor de reactie van de juf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat geen gehoor geven aan de instructie van de juf in mezelf weerstand opriep

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de roep in mezelf om op eigen initiatief in actie te komen genegeerd heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik angst voor ongehoorzaam zijn heb aangepast aan de instructies van mijn ouders en omdat ik van huis uit geleerd had dat ik gehoor moest geven aan hetgeen mij door de volwassenen werd opgedragen, mijn roep om op eigen initiatief het klaslokaal te betreden hen ontweken vanuit mijn opvatting gehoorzaam zijn bleef afwachten op toestemming van de juf dat ik van haar het klaslokaal mocht betreden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me aan haar instructies heb aangepast aan mijn zelf gecreëerde angst voor de gevolgen en aspecten van ongehoorzaamheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan ongehoorzaamheid mijn individuele aspecten heb verbonden die ik na school niet besproken heb met mijn ouders uit angst die ik in mezelf veroorzaakt heb omdat ik niet wist hoe ik met de juf moest onderhandelen en overleggen als ik wel op eigen initiatief het klaslokaal zou betreden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onwetend en onbekend met de praktische aspecten van overleg en onderhandelen aan de instructie van de juf in mijn geest negatieve gevolgen heb verbonden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uit angst voor kritiek, boze blikken, onverschillig en laconiek gedrag aan de straf van de juf heb gekoppeld waardoor in mezelf mijn zelf gecreëerde angst is ontstaan nadat ik van de juf te horen kreeg dat ik ongehoorzaam was omdat ik haar instructie niet had opgevolgd

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik tegenwoordig nog steeds zonder overleg gemaakte afspraken bijstel en van koers verander zonder de gevolgen van mijn gedrag voor anderen die bij deze afspraak betrokken zijn te overwegen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat zonder onderhandelen en overleg van koers veranderen een patroon is in mezelf dat als een rode draad door mijn leven loopt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat het gevolg van mijn gebrek aan adequaat onderhandelen en overleg vaardigheden erin resulteert dat ik mezelf verhinder hetgeen ik heb opgebouwd continueer, als sneeuw voor de zon verdampt door het gebrek aan inzicht in praktische toepassing van onderhandel en overleg vaardigheden tijdens de continuering en praktische toepassing/uitvoering van afspraken en taken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik zonder overleg met mijn agenda ongecontroleerd afspraken maak die ik vervolgens bijstel waardoor ik van koers verander omdat ik een afspraak dubbel plan me niet realiseer dat dit gevolgen heeft voor mijn relatie met degene waarmee ik mijn dubbele afspraak bijstel of afzeg

wordt vervolgd met praktische zelfcorrecties….