Dag 320 Mind fear made choices

Kort geleden had ik tijdens een chat in goed overleg een toezegging gedaan dat ik zou deelnemen aan een activiteit. Nadat ik had nagedacht over mijn keuze realiseerde ik me dat mijn keuze weerstand opriep.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik achteraf aan mijn toezegging tot deelname aan een activiteit angstig werd en daardoor mijn eerdere keuze en toezegging betwijfelde om via een hangout mijn stem te laten horen. Ik realiseer me dat ik uit privacy overweging begon te twijfelen en dat deze privacy overweging mij bekend was op het moment van overleg.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik me te laat realiseerde dat mijn bijstelling gevolgen had voor de andere deelnemers maar ook voor mijn betrouwbaarheid/onbetrouwbaarheid. Ik realiseer me, zie en begrijp door deze ervaring met onbetrouwbaarheid beter dat ik mezelf in staat heb gesteld door oprecht te beschrijven wat er is gebeurd, een gedachte gewaar ben namelijk dat ik aan ongehoorzaam zijn denk dat ik afwijk van mijn toezegging en als ik afwijk van mijn toezegging dan ben ik onbetrouwbaar. Een bekend, terugkerend patroon gewaar gemaakt waardoor ik me realiseer dat ik uit dit patroon een schuldcomplex heb ontwikkelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn toezegging bekritiseer en veroordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik afwijk van mijn toezegging vervolgens denk dat ik onbetrouwbaar ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard om mijn mind keuzes te veroordelen waardoor ik meer negatieve energie in mijzelf genereer en daardoor meer afgescheiden raak van mijn fysiek Gewaarzijn.

Voor context zie previous blog.

Als en wanneer ik ongehoorzaam ben als ik mijn keuze achteraf bijstel en denk ik ben onbetrouwbaar, dan stop ik en adem ik. Ik realiseer me door mijn hangout deelname bijstelling dat ik mezelf effectief ondersteunt heb door dit punt bespreekbaar te maken met mijn buddy en een van de andere deelnemers die mij gewezen heeft om de gevolgen van mijn keuze in overweging te nemen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht, gefocust op mijn aanname/patroon zodra ik afwijk van de instructies van anderen ‘ben ik ongehoorzaam’ niet langer plichtsgetrouw aan mijn opvatting dat ik de goede vrede wil bewaren waardoor ik het risico loop dat ik kritiek kan krijgen naar aanleiding van mijn eigen keuze en zelf gecreëerde angst afwijk van het bekende stramien kies voor het onbekende, als gevolg van mijn verandering, mijn mind welzijn in gevaar breng vervolgens kans maak op straf

Ik realiseer me dat ik door mijn keuze voor het bekende, gehoorzaam zijn aan de instructie van de juf, mijn eigen keuze ben ontweken uit angst voor straf gehoorzaam was aan de eis en het gezag van de juf naar aanleiding van opvoed instructies mezelf heb aangeleerd zodra ik afwijk van mijn eigen keuze krijg ik straf of kritie naar aanleiding van mijn eigen initiatief en bijdrage

Als en wanneer ik naar aanleiding/reactie op een externe gebeurtenis of persoon in mezelf focus op mijn gedachte ‘ik wijk af van mijn keuze’ me realiseer, zie en begrijp dat ik degene ben die verondersteld ‘ik ben ongehoorzaam’ en als ik ongehoorzaam ben krijg ik straf, dan stop ik en adem ik

Ik zie en begrijp zodra ik op anderen reageer dat mijn mind veronderstelling ‘ik ben ongehoorzaam’ mijn aandacht trekt, afleidt van het huidige moment in Hier, waardoor ik mezelf verhinder om fysiek in Hier aanwezig te zijn hetgeen impliceert dat ik mezelf en anderen verhinder om zo effectief te zijn als waartoe we gezamenlijk in staat zijn

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn interpretatie ík ben ongehoorzaam’ hetgeen ik als informatie vertaal naar mijn keuzes, opvattingen, veronderstellingen, meningen en ideeën specifiek volgens de stappen van het schrijfproces gewaar maak, dooradem en ontdoe van negatief en positief geladen mind energie waarop ik zelfcorrectie kan toepassen

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik mijn verantwoordelijkheid aanvaard dat ik zelf de regie had in mijn reacties die afhankelijk van en geregisseerd door mijn gedachten, gevoelens en emoties gebundeld de specifieke mind opvatting ík ben ongehoorzaam’ mijzelf heeft weerhouden om het moment in Hier fysiek met, in plaats zonder mind reactie te ervaren

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gehoor gaf aan de instructie van de juf in mezelf weerstand en frictie opriep omdat ik thuis had geleerd dat ik gehoor moest geven aan hetgeen mij door de volwassenen werd opgedragen niet langer als excuus fungeert

Ik realiseer me dat de gedachte ‘ik ben ongehoorzaam’ mij ervan weerhoudt dat ik mezelf in mijn afwachtende houding verzuim, mezelf verhinder dat ik initiatief neem, vertaald naar zelfcorrecties vervolgens mijn ware zelfexpressie daadwerkelijk wandelend op een manier die het beste is voor Alle Leven, mezelf verhinder effectief te zijn als waartoe ik in staat ben

Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn mind weerstand en frictie gehoor geef aan hetgeen ik in mezelf heb aanvaard en toegestaan naar aanleiding van een persoon of gebeurtenis vervolgens verzuim dat ik mijn zelfcorrecties niet wandel, dan stop ik en adem ik.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan zodra ik weerstand ervaar me realiseer, inzie en begrijp dat ik degene ben die mijn mind reactie stopt, me realiseer zie en begrijp, ik ben me gewaar van mijn mind bewustzijn, hierdoor kan ik mezelf effectief ondersteunen als waartoe ik in staat ben waardoor ik door dit bewuste inzicht mezelf niet langer verhinder om effectief te zijn.

Ik ga met mezelf de verbintenis aan, mijn reacties gewaar vervolgens dooradem, uit mijn geest reactie adem contact maak met de fysieke realiteit in Hier vervolgens reactievrij naar aanleiding van zelfcorrecties in overleg en dialoog met mezelf en anderen keuzes kan maken die het beste zijn voor Alle Leven.

Advertenties

Dag 319 disobedience

Disobedience: when you want to act aberrant of which my mind tells you to do, you can’t, because then you ignore and excluded my mind wanna be. This was the mantra I believed for a long periode of time. So, later when people did otherwise, which my mind thinking told me to do, I thought they acting different, and when then, they are against me.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik besef, realiseer en zie dat ik gefocust op mijn mind opvattingen dacht zodra ik afweek van de instructies van anderen verward heb met hetgeen, door interpretatie in mezelf aangeleerd, aanvaard en toegestaan, mijn keuze, opvatting, veronderstelling, mening, idee verantwoordelijkheid was en is

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat geen, niet gehoor geven aan de instructie van de juf, in mezelf weerstand en frictie opriep vanuit mijn veronderstelling, ik had van huis uit geleerd dat ik gehoor moest geven aan hetgeen mij door de volwassenen werd opgedragen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in reactie op de instructies en het gezag van gezagdragers uit gehoorzaamheid passief en afwachtend heb aangepast aan hun oordeel hetgeen ik later in reactie op gezagdragers en dominante mensen vanuit frictie en weerstand heb veroordeelt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb aangepast aan mijn opvatting dat volwassenen het bij het rechte eind hadden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit aanpassing en naïviteit dacht dat zij de wijsheid in pacht hadden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat alle volwassenen op de hoogte zijn van vaardigheden en inzichten hoe je een kind effectief ondersteunt in haar/zijn opvoeding en groei naar eigenheid en zelfredzaamheid

Uit recent onderzoek blijkt juist dat een effectieve manier van ondersteuning ontstaat als ouders hun kind leren dat zij onderhandelen en debatteren met onderbouwing van argumenten, standpunten en feiten. Hieruit ontstaat als van zelf wederkerigheid en overleg. Ik denk dat we als zelf bewuste mensen zelf een oordeel moeten hebben over veel zaken, zoals het wel of niet gerechtvaardigd zijn van oorlog. Want niet oordelen lijkt dan meer op wegkijken aanvaarden en toestaan dat anderen bepalen wat goed is. In plaats van invloedrijke mensen zomaar hun gang te laten gaan realiseer ik me dat het juist wel goed is om te oordelen en niet uit gemakzucht of volgzaamheid invloedrijke mensen maar hun gang te laten gaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn eigen oordeel veroordeelt heb en dat niet oordelen lijkt op wegkijken zodat ik gewoon door kan gaan met mijn eigen zaken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik heb weg gekeken op het moment dat ik zelf mijn gang wilde gaan en dacht dat ik volgens het oordeel van mijn ouders moest handelen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb aangepast aan mijn interpretatie waarin ik veronderstel dat ongehoorzaam zijn niet mag bestraft wordt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik naar aanleiding van de reactie van de juf de keuze heb gemaakt dat ik haar invloed vergeleek met de instructies en het gezag van mijn ouders die mij hadden geïnstrueerd dat ik ‘gehoorzaam moest zijn aan de instructies van de juf’, uit angst voor kritiek en ongehoorzaamheid bleef afwachten op toestemming van de juf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben om naar aanleiding van de instructie van de juf naast de schooldeur stond af te wachten op toestemming dat ik het klaslokaal mocht betreden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik heb gewacht op aanwijzing en toestemming van de juf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn aanwijzing en fysieke reactie om in beweging te komen genegeerd heb en vervolgens bleef afwachten op het oordeel van de juf dat ik wel naar binnen mocht in plaats van staan afwachten naast de grote schooldeur

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me heb aangepast aan het gezag van mijn mind

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de instructies van de juf letterlijk heb opgevolgd en mijn voornemen en eigen initiatief genegeerd heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een afwachtende houding had uit angst voor de reactie van de juf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat geen gehoor geven aan de instructie van de juf in mezelf weerstand opriep

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de roep in mezelf om op eigen initiatief in actie te komen genegeerd heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik angst voor ongehoorzaam zijn heb aangepast aan de instructies van mijn ouders en omdat ik van huis uit geleerd had dat ik gehoor moest geven aan hetgeen mij door de volwassenen werd opgedragen, mijn roep om op eigen initiatief het klaslokaal te betreden hen ontweken vanuit mijn opvatting gehoorzaam zijn bleef afwachten op toestemming van de juf dat ik van haar het klaslokaal mocht betreden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me aan haar instructies heb aangepast aan mijn zelf gecreëerde angst voor de gevolgen en aspecten van ongehoorzaamheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan ongehoorzaamheid mijn individuele aspecten heb verbonden die ik na school niet besproken heb met mijn ouders uit angst die ik in mezelf veroorzaakt heb omdat ik niet wist hoe ik met de juf moest onderhandelen en overleggen als ik wel op eigen initiatief het klaslokaal zou betreden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onwetend en onbekend met de praktische aspecten van overleg en onderhandelen aan de instructie van de juf in mijn geest negatieve gevolgen heb verbonden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uit angst voor kritiek, boze blikken, onverschillig en laconiek gedrag aan de straf van de juf heb gekoppeld waardoor in mezelf mijn zelf gecreëerde angst is ontstaan nadat ik van de juf te horen kreeg dat ik ongehoorzaam was omdat ik haar instructie niet had opgevolgd

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik tegenwoordig nog steeds zonder overleg gemaakte afspraken bijstel en van koers verander zonder de gevolgen van mijn gedrag voor anderen die bij deze afspraak betrokken zijn te overwegen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat zonder onderhandelen en overleg van koers veranderen een patroon is in mezelf dat als een rode draad door mijn leven loopt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat het gevolg van mijn gebrek aan adequaat onderhandelen en overleg vaardigheden erin resulteert dat ik mezelf verhinder hetgeen ik heb opgebouwd continueer, als sneeuw voor de zon verdampt door het gebrek aan inzicht in praktische toepassing van onderhandel en overleg vaardigheden tijdens de continuering en praktische toepassing/uitvoering van afspraken en taken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik zonder overleg met mijn agenda ongecontroleerd afspraken maak die ik vervolgens bijstel waardoor ik van koers verander omdat ik een afspraak dubbel plan me niet realiseer dat dit gevolgen heeft voor mijn relatie met degene waarmee ik mijn dubbele afspraak bijstel of afzeg

wordt vervolgd met praktische zelfcorrecties….

Dag 318 Afscheid van het bekende.

Kort geleden zag ik op tv beelden van de Sinterklaas intocht. Bij het zien van de beelden werd ik herinnert aan mijn ervaring die ik in die stad heb opgedaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de onderliggende aspecten van mijn toenmalig bewustzijn aanleiding was voor de keuzes die ik toen heb gemaakt, door de DIP PRO lessen gewaar heb gemaakt, mij doen beseffen dat ik met de informatie vanuit mijn toenmalig mindbewustzijnssysteem die keuzes heb gemaakt

Als en wanneer ik vanuit mijn mindbewustzijnssysteem reactie een keuze wil maken dan stop ik en adem ik

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik mijn reacties blijf onderzoeken tot aan het punt dat ik mijn keuzes maak zonder deze reacties omdat ik toegewijd aan mijn schrijfproces me realiseer dat leren stukje bij beetje niet vanzelf komt en naast moed, oprechtheid, doorzettingsvermogen vereist

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn proces van Gewaarzijn blijf uitbreiden zodat ik mijn zelf correcties formuleer om mijn ware zelfexpressie in te zetten voor hetgeen het beste is voor Alle Leven

Ik stel mezelf ten doel dat hetgeen het beste is voor Alle Leven zonder geweld gerealiseerd kan worden door mijn mind te ontdoen van positief en negatief geladen energetische ladingen

Voor constructieve ondersteuning en begeleiding verwijs ik naar de verschillende Desteni lessen die te lezen zijn op http://desteni.org/

 

 

 

Dag 317 Defence Character

Kort geleden vooraf aan een gesprek met een medewerker van een instantie waar ik op gesprek moest verschijnen was ik mezelf in mijn mind al aan het verdedigen tegen de woorden van de man die ik voor het eerst zou ontmoeten tijdens deze afspraak. Door mijn negatieve veronderstelde zelfreflectie en verdedigende houding ‘defence character’ kwam ik de spreekkamer binnen lol

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vooraf aan mijn bezoek aan een instantie voor overleg over de voortgang van mijn traject misselijkheid voel

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik walg van verantwoordelijkheid afleggen aan gezagdragers

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me wil verdedigen, mezelf wil beschermen tegen de inhoud van mijn mind gevoelens en emoties die ontstaan door de onzekerheid over het gespreksverloop

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vooraf aan het onbekende gespreksverloop onzeker ben over de voortgang van dit onderhoud

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik denk dat ik op het matje wordt geroepen en verantwoording moet afleggen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me wil verdedigen vergeet dat ik zelf argumenten voor de voortgang kan aandragen, niet als tegen argument om mezelf te verdedigen, aandraag als mijn doelen waaraan ik mijn commitment toeken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onwetend nog van de uitkomst van het gesprek me afhankelijk heb gemaakt van de veronderstelling die ik vooraf aan dit gesprek in mezelf heb aanvaard en toegestaan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vooraf aan een gesprek bij een instantie veronderstel ik moet me verantwoorden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf verdedig tijdens het gesprek omdat ik denk dat afhankelijk ben van hetgeen de vertegenwoordiger van de instantie beslist over de voortgang van mijn traject door mijn zelf gecreëerde denkbeeld over het verloop van het gesprek en de controle die de vertegenwoordiger heeft over mijn welzijn veronderstel dat ik afhankelijk ben van deze persoon me wil verdedigen tegen mijn eigen mind concept hetgeen ik als veronderstelling over dit onderhoud heb gelegd

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vooraf aan dit gesprek over het verloop van het gesprek en de controle die de vertegenwoordiger heeft over mijn welzijn veronderstel dat ik afhankelijk ben van deze persoon weerstand en frictie in mezelf ervaar me realiseer dat ik me tijdens het gesprek wil verdedigen zie en begrijp dat ik me tegen mijn eigen mind concept aan het verdedigen ben hetgeen ik als veronderstelling vooraf aan dit onderhoud in mezelf onderhoud hetgeen los staat van de daadwerkelijke boodschap van de vertegenwoordiger van de instantie me realiseer dat ik de medewerker van de instantie die ik voor het eerst ontmoet tijdens dit gesprek vooraf al veroordeelt heb en hem verantwoordelijk maak voor mijn zelf gecreëerde angst omdat ik me verdedig tegen hetgeen hij aandraagt me realiseer dat ik de man niet de kans geef om me te bezinnen op de inhoud van zijn woorden

Als en wanneer ik me verdedig tegen de boodschap van een gezagdrager waaraan ik verantwoordelijkheid moet afleggen dan stop ik en adem ik

Ik stel mezelf ten doel dat ik vooraf aan een ontmoeting met de vertegenwoordiger van een instantie mijn reacties op mijn veronderstelling van het gespreksverloop eerst dooradem

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de medewerker negatief inschat en denk dat mijn welzijn door hem in gevaar wordt gebracht

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn gevoelens van onveiligheid mijn interpretatie was van ervaringen mijn gezag waaraan ik negatieve gedachten heb verbonden en dat ik vooraf aan deze ontmoeting het onkenbare, de onkenbare ervaring beschouw vanuit mijn mind als het negatieve nog-niet-gekende

Als en wanneer ik vooraf aan de ontmoeting de onkenbare ervaring beschouw vanuit mijn mind als negatieve nog-niet-gekende herinnering dan stop ik en adem ik

Ik stel mezelf ten doel dat ik dit ‘flagpoint’ toepas op onbekende situaties waaraan ik vooraf angstgevoelens ervaar zoals mijn herinnering met angstgevoelens aan spreken in het openbaar, tijdens een kennismaking in een groep, tijdens een spreekbeurt en momenten waarin ik me realiseer ‘hee, ik hoor mijn stem die spreekt’

 

 

 

Dag 316 fearfull decisions

Ik zit bij Sint op schoot. Ik voel me onveilig en bedrogen. Vervolgens wordt ik in het bijzijn van de juf en in het zicht van mijn klasgenootjes door Piet op een lessenaar gezet. Daar sta ik voor de klas. Piet instrueert de kinderen van mijn klas om voor mij een liedje te zingen. De juf doet lacherig. Ik ben teleurgesteld en droevig omdat de juf mijn kwetsbarheid ontkent nadat ik tijdens de sint viering bij ons op de jongens school uren buiten heb staan wachten in de November guur en kou. Dit op aanwijzing van de juf omdat ik haar instructie om de rij te gaan staan niet had gehoord. Starend en turend in de verte zag ik in de gymzaal naast de meisjesschool nog een Sint en pieten verschijnen. Mijn geloof in de sint, pieten en de veiligheid van de juf om mij te beschermen vervaagde door die ervaring. Omdat ik gehoorzaam wilde zijn en mijn straf en de ontkennende lach van de juf niet begreep heb ik na school niets verteld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om te denken dat de juf mijn kwetsbaarheid niet erkent

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik uit gehoorzaamheid uren heb staan wachten op toestemming en erkenning van de juf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn behoeften onuitgesproken heb ingeslikt uit loyaliteit voor het gezag van de juf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me afhankelijk van gedrag van de juf me plichtsgetrouw en loyaal aan de opvoedingsinstructies van mijn ouders om volwassenen te gehoorzamen conformeer en aanpas aan gezag op instructie van gezag in beweging kom

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan mijn straf de ontkennende lach van de juf verbind onbegrip heb aanvaard en toegestaan omdat ik de reactie van de juf niet begreep uit loyaliteit voor de reactie van mijn ouders na school niets heb verteld over de verschillende indrukken van die dag angst heb ontwikkelt om me voor een groep te presenteren en mijn stem te laten horen heb ingeslikt vermijd dat ik mezelf als Leven Gewaarzijn presenteer niet mijn ware Zelfexpressie laat zien door de aspecten van mijn mind me onttrek aan de wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om niet te bespreken wat ik nodig had

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vermeden heb hetgeen wat ik nodig had

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me vervolgens tekortgedaan voel als ik niet bespreek wat ik nodig heb me realiseer dat ik niet krijg wat ik nodig had/heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om niet te laten merken en te vermijden wat ik nodig heb me vervolgens onbegrepen, teleurgesteld en onveilig voel

Als en wanneer ik verzuim te bespreken wat ik nodig heb dan stop ik en adem ik

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik mezelf toesta om kwetsbaar te zijn laat merken en bespreek wat ik nodig heb niet langer vermijd dat ik me tekortgedaan voel me realiseer zie en begrijp dat wat ik bespreek bijdraagt aan hetgeen ik nodig heb mezelf niet langer verhinder dat ik verzuim om me begrepen te voelen niet langer gevoelens van wrok koester omdat ik me niet langer tekortgedaan voel me realiseer zie en begrijp dat ik niet langer mijn boosheid- en veeleisendheidkarakters voedt me realiseer dat ik anderen niet langer verwijt dat zij niet genoeg om me geven waardoor ik me niet langer afstandelijk en onbereikbaar opstel

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door mijn behoeften niet uit te spreken aandacht schonk aan boosheid en veeleisendheid waardoor ik relaties ging ondermijnen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om te denken/verwachten/veronderstellen dat relaties mijn gedachten kunnen lezen en op magische wijze aan al mijn verlangens voldoen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om uit angst voor kritiek, mislukking en afwijzing van mijn verlangen naar begrip, koestering en veiligheid veeleisend werd omdat ik uit respect en loyaliteit geen aandacht voor mijn behoeften heb gevraagd

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om veeleisend en vijandig te reageren ter compensatie van mijn gevoel van tekortkomen is ontstaan omdat ik mijn behoeften onbesproken heb gelaten

Als en wanneer ik me tekort gedaan voel dan stop ik en adem ik

Als en wanneer ik me gekwetst voel vervolgens vijandig wil reageren dan stop ik en adem ik

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn gevoelens van tekortkomen met name ontstaat door mijn focus op dominante vrouwen en gezagdragers die mij vertellen wat ik moet doen me realiseer zie en begrijp omdat ik niet mijn behoeften en doelen communiceer mezelf verhinder dat ik me effectief ondersteun mezelf verhinder om mijn doelen en behoeften te realiseren

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik mijn principes waar ik voor sta naar doelen vertaald wil realiseren en wandelen om mijn ware potentieel te Leven als waar mijn potentieel voor bedoeld is te Leven in eenheid en gelijkheid bij benadering wil realiseren in het belang voor wat het beste is voor alle Leven Gewaarzijn en Zelfoprecht wil zijn in iedere in en uit ademhaling

Ik realiseer me dat begrip te maken heeft met het bewust en oprecht begrijpen van mijn mind belevingswereld en het erkennen van mijn gevoelens, emoties en gedachten waarop ik in mijn schrijven Zelfvergeving toepas de lagen van mijn mind zichtbaar maak naar aanleiding van een gebeurtenis of persoon ‘flagpoints manifesteer’ waarop ik bij reacties in mezelf de energie van emoties en gevoelens kan doorademen

Ik ga met mezelf de verbintenis aan de flagpoints die ik me realiseer hierop zal doorademen en mezelf toesta en aanvaard dat ik vervolgens mijn ware zelfexpressie wil wandelen

 

Dag 315 Zelf gecreëerd versus existentiële angst

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn zelf gecreerde angst heb opgebouwd uit de aanname dat ik in mijn ambitie van zelfstandig ondernemer zijn ben mislukt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik denk dat ik als mens mislukt ben in mijn ambitie van zelfstandig ondernemerschap

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb omdat ik denk dat ik als mens mislukt ben in mijn ambitie denk ik heb gefaald daardoor schaamte ontstaat omdat ik mislukt ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb omdat ik denk ik ben mislukt mijn angst om te falen zichtbaar maakt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vanuit onwetendheid reageer schaamte ontwikkel door de gedachte aan mislukken gefaald heb omdat ik niet de aspecten en gedachten die mijn falen in mijn geest veroorzaken in kaart heb gebracht

Ik realiseer me dat ik de aspecten van falen bewust moet maken niet langer de onwetendheid kan vermijden dat mijn geest mijn fysiek misbruikt omdat mijn mind de aspecten van falen gebruikt als middel om mijn ervaring met de aspecten van falen opnieuw te ervaren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik niet eerder de aspecten van falen specifiek in kaart heb gebracht uit onwetendheid met het bestaan van deze aspecten angst heb gebruikt om de aspecten van falen te maskeren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik uit angst voor de gevolgen van verandering de ambitie om te slagen als zelfstandig ondernemer op de aspecten van falen heb geplakt de aspecten van falen blijven bestaan vanuit de gedachte dat ik mijn welzijn kan verbeteren me realiseer dat ik mijn welzijn wil behouden door de negatieve aspecten van falen te vervangen door de positieve aspecten van slagen omdat ik denk dat geslaagd zijn als zelfstandig ondernemer mijn negatieve gedachten aan falen en mislukt zijn en de energie die hieruit ontstaat kan negeren en dat geslaagd zijn mijn faalangst meerwaarde geeft me eerst moet richten op de aspecten van minderwaardigheid die mijn ervaring van welzijn bedreigd me realiseer, zie en begrijp dat hieronder fundamenteel existentiële angst ligt: angst voor het onbekende; angst voor verlies van welzijn; angst voor de dood, angst voor verandering en angst voor verlies van het bekende.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vast houdt aan het bekende (zelfvertrouwen) alcohol heb gebruikt, uit ervaring weet dat alcohol gebruik slecht is voor mijn welzijn, alcohol wel gebruik uit angst voor verandering door mijn angst voor het onbekende wordt veroorzaakt omdat ik uit ervaring weet dat ik zonder alcohol gebruik zelfvertrouwen mis, zelfvertrouwen wat ik uit alcohol haal, angst heb voor verlies van het bekende (alcohol geeft zelfvertrouwen), angst voor het onbekende activeer, ik weet niet wat er gebeurt als ik naar een feestje ga of wie ik tegen kom als ik over straat loop.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vast houd aan mijn vooraf gedachten aan de gevolgen van een toekomstige gebeurtenis, mijn vooraf gedachten creëert angst, angst voor de nog onbekende ervaring met over straat gaan denk dat anderen mijn negatief beoordelen, schaamte ervaar of bij de gedachten aan naar dat feestje gaan waar ik mooie meisjes ontmoet waarmee ik zonder alcohol op geen oogcontact durf te maken waardoor ik vooraf aan mijn bezoek aan een feestje zelfvertrouwen mis, feestjes en over straat gaan ontwijk en ontvlucht niet eerder wist en, niet zag en me niet realiseerde dat aan de basis van mijn zelf gecreëerde angst ook existentiële angst kan liggen

Ik realiseer me zie en begrijp door aan zelf creëerde angst negatieve backchat gedachten te verbinden zoals ‘ik heb gefaald’ ‘anderen zijn succesvoller dan ik’ ‘ik kreeg geen aanmoediging om zonder zelfvertrouwen moeilijke situaties aan te gaan’ ontstaat negatieve energie door negatieve gedachten en daardoor meer zelf gecreëerde angst, meer negatieve energie, meer weerstand, meer frictie war ik meer welzijn zou willen en om te ontladen en deze negativiteit reguleren meer behoefte aan drank kreeg.

Dus de zelf creatie minderwaardigheid die ontstaat omdat een ambitie anders verloopt, daaronder ligt de existentiële angst die oproept en tot welzijn aanzet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door onwetendheid niet eerder zag, niet begreep en me niet realiseerde dat ik mijn angsten los van elkaar moet specificeren en daarop vervolgens zelfvergeving moet uit te schrijven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in mezelf onoprechtheid liet bestaan meer negativiteit genereer wilde maskeren met positiviteit wilde verbloemen door alcohol gebruik.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de aspecten van minderwaardigheid niet eerder specifiek in kaart heb gebracht en voor het gemak daar een deken van angst over heb gelegd

Als en wanneer ik vast houd aan de aspecten die mijn gedachten creëren me vervolgens minderwaardig voel, dan stop ik en adem ik

Ik stel mezelf ten doel dat ik de gedachten die aspecten van minderwaardigheid veroorzaken niet langer gebruik als excuus het risico van gebeurtenissen niet langer ontloop waarin ik denk dat ik negatief geëvalueerd word door anderen

Ik ga met mezelf de verbintenis aan dat ik mijn angst oprecht onderzoek en de redenen ervan niet gebruik als excuus om een afspraak af te zeggen waarin ik risico loop dat ik kan mislukken of falen omdat ik me realiseer dat ik me schaam voor mijn stem en dialect omdat ik hierop in het verleden kritiek kreeg ook weet dat kritiek krijgen mijn reactie op kritiek is ook kan opvatten als uitbreiding van mijn repertoire als toevoeging aan hetgeen ik al wist, me bewust ben van het feit wat ik vooraf aan een situatie weet, los staat van de werkelijke ervaring in Hier.

Dag 314 see that I failed

Bij aanvang van mijn zelfstandig ondernemerschap had ik een bepaalde ambitie voor ogen. Na verloop van tijd is gebleken dat de fysieke lat te hoog lag. Vanaf dat moment in 2001 begon ik keuzes in te zien die uit psychische overwegingen werden gevoed.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien dat ik vanuit mijn veronderstelling en participatie in minderwaardigheid extern zocht naar aanmoediging waarmee ik mijn zelfgecreëerde negatieve minderwaardigheid gedachten wilde overwinnen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik verzuimd heb dat ik mijn gevoelens van minderwaardigheid niet eerder oprecht onder ogen ben gekomen in mijn hang naar positieve aandacht

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet wetende dat ik eerst de aspecten die aan de basis liggen van mijn minderwaardigheid moet onderzoeken en beschrijven wat ik ook ervaar als oprecht onder ogen komen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zolang de aspecten die aan minderwaardigheid bijdragen weggestopt en onderdrukt in mezelf existeren hun overeenkomstige energie genereren zolang gedachten, gevoelens en emoties zich blijven manifesteren naar aanleiding van triggers in hier

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik met positieve aandacht mijn mind bewustzijnssysteem minderwaardigheid wilde maskeren met externe aanmoediging

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vanuit mijn veronderstelling bezien wilde voorkomen dat ik negatieve energetische lading zou manifesteren door negatieve aspecten van minderwaardig met externe aanmoediging te onderdrukken me niet realiserend dat de oorsprong van minderwaardigheid als energetische aanhechting aan mijn fysiek ondanks aanmoediging toch zou blijven bestaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ondanks aanmoediging toch de verschillende aspecten van minderwaardigheid in mezelf gewaar werd dikwijls negativiteit zoals jaloezie en angst, wrok en haat, hebzucht en geldingsdrang in mijn wereld en realiteit gemanifesteerd heb wilde verbloemen met positieve externe aandacht en aanmoediging in de vorm van erkenning, waardering en knuffels

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door mijn gevoelens van minderwaardigheid een sterk verlangen kreeg en snakte naar externe aanmoediging en bevestiging om mijn gevoelens van minderwaardigheid te elimineren dacht dat ik de aanleiding en het voortbestaan van minderwaardigheid negeren kon

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door mijn hunkering naar aandacht en aanmoediging afhankelijk werd van positieve externe bevestiging om mijn innerlijke onzekerheid en angst op te heffen onwetend van het feit dat je iets wat negatief is fysiek uitwerkt als een ontsteking de ontsteking vanaf de wortel moet verwijderen zoals de tandarts ontstoken tandvlees moet verwijderen zodat het tandvlees kan genezen en herstellen waarmee niet vaststaat en gezegd is dat de bron van het ontstaan, de oorsprong waaruit de ontsteking ontstaat is verwijderd of zoals in mijn blog over de hond zodra de hond zijn tanden niet toont dat daarmee mijn angst voor blaffende honden als sneeuw voor de zon is verdwenen me realiseer zie en begrijp dat ik de oorsprong van minderwaardigheid onder ogen moet komen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vanuit mijn standpunt van minderwaardigheid personen die zich positief wilde profileren beoordeelde als geldingsdrang en de aspecten van geldingsdrang van deze persoon als negatief heb bestempelt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vanuit mijn visie op minderwaardigheid mensen in mijn omgeving binnen een oogopslag vanuit mijn negatief geladen visie vaak negatief beoordeelt heb me realiseer dat ik het Zelfoprecht Leven Gewaar-zijn in zijn geheel als eenheid en gelijkheid vanuit mijn af-gescheidenheid genegeerd heb omdat zijn/haar geldingsdrang in mij negatieve wrok opriepen waardoor ik het Zelfoprecht van deze persoon genegeerd heb omdat ik door wrok bevangen binnen mijn wereld en realiteit naar aanleiding van mijn beeld van geldingsdrang alleen de negativiteit van geldingsdrang zag

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mensen die zich op hun specifieke manier onderscheiden, mensen die succesvol zijn en zich onderscheiden omdat zij hun ambitie waar maken en realiseren, afweken van mijn negatief geladen mind projectie dat ik door hun onderscheidingsvermogen en ambitie wrok in mezelf gewaar werd deze mensen hiervoor dankbaar ben en mijn minderwaardigheid los kan zien van de persoon die mij dit inzicht heeft gebracht omdat ik inzie en begrijp dat ik op mijn wrok gevoelens zelfvergeving kan uitschrijven en kan integreren in mezelf als bewuste flagpoints waarop ik actie kan ondernemen zodra ik wrok reacties in mezelf gewaar ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door negatieve eigenwaarde uitlopende effecten had op mijn gedrag me daardoor in groepsgesprekken vaak te bescheiden opstel en mijn woorden inslik en me afzijdig houd of door anderen en mezelf te doen geloven dat anderen beter zijn dan mij in één op een gesprekken omkeer en mezelf ten opzichte van de ander de ander doe geloven dat ik meer in staat ben dan ik aankan me realiseer dat ik beweeg tussen bescheidenheid en ambitie dat ik me juist wel wil profileren en ambitie in mezelf vanuit minderwaardigheid herken als een vorm van negatieve geldingsdrang dat ik hierin de juiste verhouding en repertoire zoek door op mijn gevoelens van minderwaardigheid zelfvergeving uit te schrijven zodat ik vanuit zelfcorrectie uit mijn positie van minderwaardigheid en afzijdig zijn stap vanuit Levende woorden mijn correctie wandel

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik uit angst voor kritiek aan mezelf ging twijfelen in mijn ogen angst kreeg om te falen duidt op minder waard te zijn dan anderen omdat zij succesvol zijn heeft geleid tot hogere ambities en veel uren per week ging werken met tot gevolg een burn-out in combinatie met overmatig alcohol gebruik om de gevoelens van down zijn te reguleren

wordt vervolgd….

 

 

 

Dag 313 eenheid en gelijkheid

Kijk, ik realiseer me dat de eerste stap om mezelf te verwerkelijken als één en gelijk met deze wereld, dit bestaan, is om ‘klein’ te beginnen en van daaruit uit te breiden.

Dus de eerste stap, laat ik de relatie van mijn zelfbeeld als voorbeeld nemen: schrijf ik op hoe ik mezelf ervaar met betrekking tot mijn zelfbeeld, omdat dat wat ik ervaar met betrekking tot mijn zelfbeeld, aspecten van mezelf zal onthullen die ik projecteer op anderen, maar die in mezelf bestaan als afgescheiden van mijn Zelfoprecht.

Dan pas ik zelfvergeving toe – bijvoorbeeld als ik stel ‘zij kwetsen mij ‘ – dan kijk ik waar en hoe ik mezelf nog steeds kwets door het met mezelf op een akkoordje te gooien. Dan pas ik zelfvergeving toe. Totdat ik in staat ben om naar mijn zelfbeeld te kijken zonder dat er iets ‘beweegt’ in mezelf – dan bestaat er geen afscheiding in mij.

Dus wat ik ervaar ten opzichte van mijn ouders laat aspecten van mezelf zien die ik nog niet afgehandeld heb. Want als ik ook maar enige reactie heb naar iets of iemand realiseer ik me begrijp en zie ik afscheiding die in mezelf bestaat. Zulke reacties laten punten in mezelf zien die ik nog niet aandachtig bekeken heb.

En zo ga ik verder met alles waar ik op reageer. Zoals bijvoorbeeld mijn reactie op mijn ouders ga inzien wat zulke reacties en ervaringen met betrekking tot mijn ouders in werkelijkheid mij over mezelf laten zien. Namelijk hetgeen ik nog niet effectief afgehandeld heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me ondergeschikt en inferieur maak aan de gedachten in mijn hoofd

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om als ik stel ‘zij kwetsen mij ‘ niet inzie dat ik mezelf kwets

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dan ik een ander veroordeel niet kijk geen verantwoordelijkheid neem waar en hoe ik mezelf nog steeds kwets door het met mezelf op een akkoordje te gooien door te denken ‘zij kwetsen mij’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om te geloven in gedachten in mijn hoofd die veronderstellen dat ‘een ander beter is dan ik’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik dacht ik ben minder in relatie tot mijn aanname de ander is beter dus meer waard dan ik

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om in mezelf de idee te voeden dat hoge zelfwaardering de voorkeur verdient boven mijn laagzelfbeeld, de polariteit minderwaard – meerwaard voedt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in mijn mind positieve en negatieve energie genereer als polariteit in mezelf manifesteer

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn mind veronderstelling duelleert tussen ik ben minderwaardig en inferieur ten opzichte van mijn vergelijking dat ik de prestaties van iemand anders beter acht waaraan ik meerwaarde toeken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn omgeving inschat volgens de norm ‘hoger en meer’ vergelijk met mijn minderwaardig zelfbeeld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in mijn hoofd verschil maak tussen meer en minder hierdoor af-scheiding manifesteer, af-hankelijk van mijn gedachte mezelf vergelijk ik ben minder want de ander is meer

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat mijn gedachte en veronderstelling met betrekking tot minder zijn mijn beeld en de realiteit van mijn welzijn bepaalt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de relatie ‘beter – niet beter’, ‘meer-minder’ in mezelf manifesteer me realiseer dat ik zelf angst creëer ten opzichte van taken, bijvoorbeeld een presentatie voor een groep mensen, dat ik vooraf al denk dat anderen mij negatief zullen beoordelen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door mijn zelf gecreëerde angst het recht op succes ontneem omdat ik het risico ontloop dat anderen mij negatief zullen beoordelen mijn recht op welzijn vermijd méér existentiële angst in mezelf manifesteer omdat ik mijn welzijn slecht – minder goed dan wenselijk is – ineffectief onderhoud

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om deze basis van ongelijkheid als manifestatie in mezelf binnen mijn wereldbeeld en realiteit existeert bestaat als maatstaf binnen mezelf de vergelijking hanteer ‘beter/hoger-aanzien’ – ‘niet beter/slechter/minder- aanzien’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb om in navolging van een uitspraak in relatie tot en naar aanleiding van deze uitspraak dacht dat Z beter kon studeren veronderstelde en dacht Z is beter/meer en ik ben slechter/minder want Z bezit meer kennis, heeft meer leervermogen, kan beter presteren en krijgt daarom wel en meer positieve aanmoediging in plaats van mij want ik krijg alleen maar kritiek

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door mijn zelfgecreëerde angst in de veronderstelling heb geleefd dat uiterlijk zichtbaar succes in de vorm van een hoge positie, een groot huis, veel geld geassocieerd heb met meer aanzien waaraan ik me ondergeschikt heb gemaakt en gestreefd heb naar meer aanzien door mijn gedachten over en aan uiterlijke schijn als vanzelf meer aanmoedigen genereer uit mijn omgeving en daardoor meer erkenning, waardering en knuffels ontvang me realiseer dat ik een allergie heb ontwikkelt ten aanzien van mensen die ik associeer met succes en geldingsdrang

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in relatie tot mijn veronderstelling en laag zelfbeeld in reactie schoot en vervolgens in zijn richting gefrustreerd reageerde in de verdediging mijn laag zelfbeeld verdedigde naar aanleiding van de uitspraak van een vriend die opmerkte dat mijn CV weinig tot niets voorstelt waardoor ik een achterstand heb tot de arbeidsmarkt minder kans op een passende baan heb me realiseer dat mijn reactie voortkwam uit mijn gedachte omdat ik mijn lage zelfbeeld vergeleek met zijn hoge positie/functie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik recent tegen een klasgenoot de uitspraak heb gedaan dat een opleiding waaraan ik deelnam te min was voor mij dat ik me realiseer dat ik participeer in geldingsdrang en zelfoverschatting omdat ik mezelf onbewust in een hogere betere positie heb geplaatst ten opzichte van de ander ongelijkheid manifesteer door mijn arrogante afstandelijk uitspraak het deed lijken alsof ik de ander minder acht

Als en wanneer ik op zoek naar aanmoediging mezelf hoger acht dan een ander dan stop ik en adem ik….

wordt vervolgd…