Dag 456 Mijn innerlijke angst voor afwijzing.

Afgelopen week was ik aanwezig bij een vergadersituatie van de organisatie waarvoor ik werk. Tijdens de rondvraag had ik een idee wat ik niet gedeeld heb met de aanwezigen. ‘Het betreft een idee om trainingen voor vrijwilligers meer regionaal te organiseren waardoor de reiskosten afnemen’. Ik koos ervoor om stil te zijn omdat ik innerlijk de energie van conflict ervaarde. Dit is een groot punt voor mij omdat ik denk dat de andere personen mijn idee kunnen afwijzen. Deze gedachte en angst voor afwijzing veroorzaakt mijn innerlijk conflict omdat ik verwacht en daardoor het risico loop dat mijn idee door de aanwezigen aangevallen of bekritiseerd kan worden.

Dus binnen dit punt realiseer ik me 1 – Ik maak andere personen verantwoordelijk voor mijn angst voor afwijzing omdat ik mijn innerlijke reactie aan hun adresseer. Backchat 2 – ik loop het risico dat ik kritiek krijg en dat ik uitgelachen wordt. 3 – vervolgens denk/dacht ik ‘ik stuur mijn idee later door middel van een emailbericht’. 4 – omdat ik hun fysieke reactie niet kan zien vermijd ik de kans/risico dat mensen mijn bijdrage belachelijk kunnen maken. 5 – Ik realiseerde me ‘ik maak mijn idee niet bekend tijdens dit overleg, waardoor mijn idee onbekend blijft voor de aanwezigen. 6 – Ik doe mezelf en de organisatie tekort omdat mijn idee een praktische bijdrage levert om reiskosten te besparen.  ‘Het betreft een idee om trainingen voor vrijwilligers meer regionaal te organiseren waardoor de reiskosten afnemen’. 7 – Omdat het een kennismaking bijeenkomst betrof met het bestuur en coördinatoren van andere thema’s, laat ik de aanwezigen mijn vindingrijkheid, mijn idee en betrokkenheid bij de organisatie niet blijken met als doel om de financiële gezonde positie van de organisatie te verbeteren/waarborgen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de reactie van andere personen gebruik als excuus.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn angst voor afwijzing adresseer aan de aanwezigen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk van anderen een eventuele negatieve reactie verwacht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik anderen verantwoordelijk maak voor mijn innerlijk conflict.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik ervoor gekozen heb ‘stil te zijn tijdens de rondvraag’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik naar aanleiding van mijn bijdrage het risico loop dat ik van de aanwezigen kritiek kan krijgen en veronderstel dat ik door hen uitgelachen kan worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ‘ik stuur mijn idee later door middel van een emailbericht’ zodat ik hun fysieke reactie niet kan zien en het risico vermijd dat mensen mijn bijdrage belachelijk kunnen maken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ervoor te kiezen ‘ik maak mijn idee niet bekend tijdens dit overleg’, waardoor mijn idee onbekend blijft voor de aanwezigen omdat ik de keuze maak dat ik mijn idee niet deel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf en de organisatie waarvoor ik werk tekort doe omdat mijn bijdrage een idee betreft waarmee ik een praktische bijdrage lever om reiskosten te besparen.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de aanwezigen mijn vindingrijkheid en betrokkenheid bij de organisatie niet laat blijken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik uit angst voor afwijzing mijn idee niet deel, waardoor ik nalaat om de financiële gezonde positie van de organisatie te verbeteren, c.q. waarborgen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ‘ik heb gefaald om mezelf positief te presenteren’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn werkwijze bekritiseer om mijn idee via email te delen.

Als en wanneer ik de keuze en werkwijze bekritiseer om mijn idee via email te delen, dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik dat ik mijn voornemen om mijn idee te delen via email wel heb uitgevoerd waardoor mijn idee bekend is bij de aanwezigen. Ik heb mezelf ten doel gesteld dat ik tijdens een groepsbijeenkomst kort en bondig het gespreksthema op mijn manier toelicht. Want een dag later was ik aanwezig bij een ander groepsgesprek waaraan ik mijn bijdrage wel heb geleverd. Hierbij waren mensen aanwezig die ik al langer ken, mensen waarbij ik innerlijk veiligheid ervaar om iets van mezelf te laten zien. Deze mensen hebben zonder me uit te lachen geluisterd naar mijn bijdrage.

Dag 421 appreciation

Ik ben mijn Gewaar van het feit nadat de mondhygiëniste mij verteld dat een tandarts behandeling noodzakelijk blijkt dat ik in mijzelf teleurstelling en nijd ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van de woorden van de mondhygiëniste in mijzelf de negatieve energie van teleurstelling en nijd ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vooraf aan mijn bezoek aan de mondhygiëniste van haar een compliment wil ontvangen voor de correcte en grondige verzorging van mijn gebit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van haar waardering, positieve bevestiging, bekrachtiging en erkenning verlang voor mijn toewijding, inzet en discipline.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik participeer in de energie van het karakter bevestiging omdat ik van de mondhygiëniste positieve bekrachtiging en erkenning verlang voor en door mijn inzet, toewijding en discipline die blijkt uit de verzorging van mijn gebit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik extern van anderen erkenning en waardering verlang vanuit mijn gedachte ‘als’ ik goed mijn best doe ‘dan’ heb ik recht op erkenning en waardering.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van anderen eis dat zij mij door hun woorden positief bekrachtigen en bevestigen dat ik oké ben waardoor ik in mijzelf erkenning ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard ‘als’ uit de woorden van de tandhygiëniste blijkt dat vervolg behandeling noodzakelijk is ‘dan’ mijn verlangen naar waardering en erkenning veranderd in nijd en teleurstelling.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door deceptie participeer in de energie van het karakter nijd en teleurstelling naar aanleiding van mijn zelfbeklag ‘nu heb ik mijn tanden grondig verzorgd en mijn stinkende best gedaan en mijn inzet, toewijding en discipline wordt alweer niet ‘als’ positief gewaardeerd’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik teleurgesteld ben omdat mijn inzet en toewijding niet eens opgemerkt wordt

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van de vriendelijke mondhygiëniste verwacht dat zij mij effectief ondersteund en voorkomt dat ik in mijzelf de onderdrukte energie van nijd en teleurstelling niet ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik nijdig en teleurgesteld ben naar aanleiding van mijn verwachting ‘ik wil van anderen positieve waardering ontvangen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door anderen erkent wil worden voor mijn toewijding, inzet en discipline.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik angst heb ‘als’ wat ik doe ‘dan’ door anderen geïnterpreteerd wordt als fout.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik zie dat ik mijzelf negatief bevestig omdat ik van anderen positieve bekrachtiging verlang.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk ‘fouten maken is niet positief’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn gedachten mij vertellen dat fouten maken negatief is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vooraf aan mijn bezoek aan de mondhygiëniste veronderstel dat mijn inzet, toewijding en discipline door haar daarom opgemerkt en beloond moet worden met positieve feedback.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik verwacht en hoop dat mijn inzet opgemerkt en gewaardeerd wordt door anderen waardoor ik mij realiseer dat ik van anderen verlang dat zij mijn onderdrukte angst wegnemen, ontstaat naar aanleiding van mijn overtuiging dat ik geen fouten mag maken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk ‘niets wat ik doe mag fout gaan’ en ‘alles wat ik doe moet door anderen gewaardeerd worden’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf het karakter bezorgd-zijn heb ontwikkelt ‘als’ ik iets doe ‘dan’ niet wil ‘dat wat ik doe, fout wordt opgevat door anderen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf heb toegestaan en aanvaard datgene wat ik doe ‘perfect wil doen/moet zijn’ omdat ik de onderdrukte energie van teleurstelling, nijd en angst niet in de ogen wil kijken, negatieve energie die ontstaat naar aanleiding van mijn gedachten patroon ‘als’ ik iets doe ‘dan’ wil ik niet dat datgene wat ik doe fout uitpakt/verloopt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vooraf aan wat ik doe veronderstel ‘als’ dat wat ik doe ‘dan’ maar niet fout verloopt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vooraf aan een bezigheid gedachten heb over het verloop ervan, angst ervaar omdat ik denk ‘als’ ik ‘dan’ maar geen fout maak’ mij realiseer, zie en begrijp dat ik mijzelf negatief beoordeel omdat ik mijn inzet, vooraf aan een bezigheid, al veroordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard ‘als’ ik denk dat ik een fout maak ‘dan’ vervolgens twijfel om taken uit te voeren.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 420 conflict

Omdat ik de energie van conflict binnen mijn wereld en realiteit zelf creëer door middel van de informatie binnen mijn mind. Nadat ik mijzelf oprecht onder ogen kom realiseer, zie en begrijp dat ik in mijzelf de energie van backchat, frictie en weerstand onderdruk.

Ik ervaar de woorden van de mondhygiëniste dat een tandarts behandeling noodzakelijk blijkt als een teleurstelling.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van woorden van iemand anders in mijzelf de energie van teleurstelling ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik participeer in de energie van zelfbeklag door mijn gedachte want ‘als’ de mondhygiëniste positieve woordjes had gesproken; bijv. dat ik mijn gebit in de tussentijd goed heb verzorgd ‘dan’ veronderstel dat ik geen teleurstelling, geen angst en geen schrik zou ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel ‘als’ mensen mij positief bejegenen ‘dan’ niet schrik, niet angstig en niet teleurgesteld ben.

Ik realiseer mij dat ik veronderstel ‘als’ ik de benadering van een ander als positief ervaar ‘dan’ in mijzelf niet de negatief geladen energie van schrik, angst en teleurstelling manifesteer. lol

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn participatie in de energie van conflict zelfbeklag de keuze maak dat ik de noodzakelijke tandarts behandeling met een week uitstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn hoop vestig op mijn gedachte (illusie) ‘misschien verdwijnt de ontsteking in de tussentijd’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn gedachten mijn fysiek welzijn niet ondersteunen want mijn fysiek signaleert de negatieve effecten van de ontsteking omdat kauwen van voeding zeer doet.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn fysiek welzijn in Hier niet direct effectief ondersteun omdat ik de behandeling met een week uitstel, mij realiseer, zie en begrijp dat ik de signalen van mijn fysiek vermijd omdat ik de pijnlijke kies niet laat behandelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik voedsel niet optimaal kauw omdat ik de voeding niet rechts en alleen maar links in mijn mond kan kauwen omdat de kies in de rechterkant van mijn gebit pijnlijk aanvoelt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn gedachten aan de behandeling in de energie van angst participeer waardoor ik mij realiseer dat ik door mijn participatie in de energie van angst de behandeling uitstel omdat ik mijn angst voor de behandeling niet dooradem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik concludeer dat ik de energie van angst niet dooradem verzuim dat ik de energie van angst onderdruk met een smoes (illusie) ‘want misschien verdwijnt de ontsteking wél in de tussentijd’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn vorige blog een autoriteitsconflict Gewaar ben want ik realiseer mij dat ik de enige ben die in feite mijn/de wereld en realiteit creëert precies zoals het volgens mij is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn participatie in de energie van conflict de expertise van mensen die mij adviseren ondermijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik twijfel aan de oprechtheid, expertise en advies vervolgens de zorg van een behandelaar of ondersteuner negeer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mensen die autoriteit uitstralen wantrouw omdat ik hun inzet, betrokkenheid bij mijn welzijn en oprechtheid betwijfel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn ervaring/herinnering met andere behandelaars veronderstel ik moet mij onderwerpen aan mensen die autoritair, agressief en dominant zijn in hun communicatie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door mijn mind herinnering in mijzelf de energie van angst oproep.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van uiterlijke kenmerken van mensen uit mijn omgeving mij realiseer, zie en begrijp dat mijn interpretatie van hen in mijzelf een autoriteitsconflict en angst oproept.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een hekel heb aan zogenaamde autoritaire types waarvan ik denk dat zij voor mij beslissen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik types die autoriteit uitstralen ervaar als betweters die mij willen overheersen omdat ik veronderstel dat zij onbereikbaar zijn voor mijn argumenten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij ondergeschikt maak aan deze zogenaamde rolmodellen/autoriteitsfiguren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf laat beïnvloeden door uiterlijke kenmerken waaraan ik autoriteit toeken omdat ik denk dat zij denken ‘wij zijn van mening dat wij ‘alle’ kennis, kunde en macht in huis hebben waardoor ik veronderstel dat zij mij overheersen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik denk dat autoritaire types zoals leidinggevenden, agressieve mensen, arrogante types en onbereikbaar voor dialoog types, mij intimideren door hun verbale communicatie en fysiek uitstralen dat ik denk dat zij van mening zijn dat zij voor mij mogen beslissen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel nadat zij mij instrueren, mij beheersen omdat ik hun gedrag en woorden ervaar als belerend, koud, kil en betweterig.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vervolgens denk ik doe geen concessies omdat ik mij anders alweer aanpas aan hun mening/advies/idee.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel ‘als’ een ander mij vriendelijk en niet vijandig benaderd ‘dan’ door deze positieve bejegening in mijzelf minder/geen/niet negatief geladen energie van zelfbeklag, teleurstelling, conflict en negativiteit ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij afhankelijk maak en aanpas, inferieur maak aan mijn interpretatie van het gedrag van anderen, omdat ik reageer op dit gedrag.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik veronderstel ‘als’ ik positief bejegend wordt ‘dan’ minder, geen of niet langer de negatief geladen energie van conflict in mijzelf zal ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik negatief geladen energie door zelfbeklag en teleurstelling in mijzelf manifesteer omdat ik mijn angst niet effectief dooradem.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 419 memory illusions

Realisaties vorige blog.

Naar aanleiding van de woorden van de mondhygiëniste dacht ik ‘oeps, dat wordt boren en een wortelkanaal behandeling of de kies trekken’. Na mijn laatste tandarts consult had ik na onderzoek van de tandarts de conclusie voor behandeling reeds vernomen. Omdat ik op voorschrift een antibiotica kuur ging slikken hoopte ik erop dat de zenuwontsteking onder de kies zou verdwijnen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn uitstelkeuze veroordeel. Als en wanneer ik door schrik te snel oordeel en mijn behandel uitstel keuze veroordeel, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij dat ik de aspecten ‘wat wel’ niet overweeg en daardoor mijn keuze betitel als uitstelgedrag. Ik realiseer mij dat ik mijzelf kleiner maak omdat ik mijn keuze te eenzijdig benader en daardoor ervaar als negatief.

Ik realiseer mij er zijn/waren meer redenen voor mijn keuze. Tijdens mijn laatste tandarts consult heb ik na overleg en op voorschrift van de tandarts de uitwerking van een antibiotica kuur onderzocht. Het resultaat/uitwerking ervan op de ontsteking heb ik na afstemming en door overleg met de tandarts afgewacht met als doel om de kies te sparen.

Daarom realiseer ik mij dat ik het nieuws van de mondhygiëniste, dat een andere behandeling wel nodig blijkt, heb ervaren als teleurstelling. Daarnaast heb ik het afgelopen jaar meerdere behandelingen gehad. Hieraan zijn kosten verbonden.

Ik realiseer mij, zie en begrijp dat het kostenaspect onbewust óók meespeelt en mijn keuze beïnvloed. Naast kosten en andere opties/overweging (antibiotica) heeft angst voor de behandeling invloed op mijn keuze. Ik heb zelf de keuze gemaakt dat ik de behandeling met een week uitstel. Zie voor context vorige blog.

Redenen en realisaties van deze overweging.

Ik realiseer mij dat mijn keuze beoordeel als uitstelgedrag om meer verdieping vraagt. Ik realiseer mij dat ik wat ik benoem, als uitstelgedrag/keuze, te eenzijdig (zwart/wit) benader.

Ik realiseer mij dat ik de noodzakelijke behandeling met een week uitstel, omdat ik nog steeds mijn hoop vestig op mijn gedachte (illusie) dat de ontsteking misschien in de tussentijd verdwijnt. Ik zie dat mijn gedachten niet ondersteunend zijn omdat ik fysiek de negatieve effecten van de ontsteking ervaar tijdens het kauwen van voeding. Ik vermijd de pijnlijke kies en kauw de voeding niet rechts maar links in mijn mond.

Ik realiseer mij dat ik mijn verantwoordelijkheid ontwijk omdat ik de behandeling uitstel omdat ik mijn angst niet dooradem. Door mijn angst gedachten stel ik de behandeling uit. Omdat ik mijn angst voor de behandeling niet dooradem participeer ik in de energie van angst (vrees en schrik voor de behandeling).

Door mijn angst ontwijk ik de noodzakelijke behandeling met een smoes/gedachten ‘want misschien verdwijnt de ontsteking misschien wel in de tussentijd (illusie).

Ik realiseer mij dat ik twee keer voor behandeling ben doorverwezen naar een kaakchirurg nadat ik twee wortelkanaal behandelingen heb gehad bij een andere tandarts.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij herinner dat ik naar aanleiding van de wortelkanaalbehandeling van een andere tandarts, en na een eventuele wortelkanaal behandeling van mijn huidige tandarts, máár niet alweer naar de kaakchirurg moet voor een kaakoperatie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik onbetrouwbaarheid en hygiëne onveiligheid voor mijn fysiek na wortelkanaal behandeling vorige tandarts, aan dit resultaat mijn herinnering/informatie verbind, projecteer op het eindresultaat van een eventuele wortelkanaal behandeling van mijn huidige tandarts.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de werkwijze van mijn huidige tandarts onbewust betwijfel waardoor ik de professionaliteit van mijn huidige tandarts veroordeel.

Als en wanneer ik naar aanleiding van mijn herinnering/informatie de professionaliteit van mijn huidige tandarts betwijfel, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik mijzelf door mijn herinnering aan de behandeling van de vorige tandarts en het resultaat op mijn fysiek na behandeling, het negatieve resultaat van deze behandeling als ‘als/dan’ gedachten verbind en projecteer op het resultaat na wortelkanaal behandeling van mijn huidige tandarts.

Want ik veronderstel ‘als’ ik de wortelkanaalbehandeling van mijn huidige tandarts onderga ‘dan’ volgt daarop automatisch een behandeling/operatie bij de kaakchirurg. Als en wanneer ik het negatieve resultaat van behandeling van een behandelaar projecteer op een andere/mijn huidige) behandelaar, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik het negatieve resultaat/informatie na behandeling van een andere tandarts projecteer op de inzet van mijn huidige tandarts.

Ik realiseer mij nadat ik mijn uitstel en bijstel patroon onder ogen kom waardoor ik de energie van het karakter onbetrouwbaar, de energie van onveiligheid gebaseerd is op mijn ervaring/herinnering naar aanleiding van de gevolgen van de behandeling van mijn vorige tandarts, informatie betreft wat ik in mijzelf heb aanvaard en toegestaan.

Realisatie: mijn vorige tandarts is van Chinese afkomst. Zij bezit Chinese uiterlijke kenmerken. Ik realiseer mij dat ik als kind naar de schooltandarts moest. Dit was een Chinees. In de wachtkamer vooraf aan de behandeling was ik angstig omdat ik de Chinees aan het werk zag tijdens behandeling van klasgenootjes die voor mij aan de beurt waren.

Nadat zij na hun behandeling terug kwamen in de wachtkamer lieten zij blijken dat de behandeling pijnlijk was geweest. Aan hun reactie heb ik het beeld van de Chinees gekoppeld en in mijzelf de energie van onveiligheid en onbetrouwbaarheid verbonden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van de pijn reacties van mijn klasgenootjes in mijzelf hun reactie als gedachten interpretatie in mijn mind heb opgeslagen in woorden ‘die Chinees doet kinderen pijn’ getriggerd wordt door uiterlijke kenmerken van de/een Chinese tandarts waardoor ik mij onveilig voel en angstig omdat ik veronderstel ‘want omdat hij andere kinderen pijn heeft gedaan, doet hij mij ook pijn als ik straks in zijn behandelstoel plaats neem’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik aan uiterlijke kenmerken negatieve informatie /aspecten heb verbonden, zoals in dit voorbeeld ‘een Chinees die tandarts is, die is onbetrouwbaar. lol

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat in naar aanleiding van behandeling door mijn vorige tandarts, die van Chinese afkomst is, in haar bijzijn niet langer veilig voelde nadat bleek dat behandeling door een kaakchirurg noodzakelijk was.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn ongerustheid, door een Chinees getriggerd, is ontstaan naar aanleiding van mijn gedachten/interpretatie tijdens mijn bezoek aan de schooltandarts.

Ik realiseer mij dat ik de expertise van mensen betwijfel die mij adviseren. Advies en zorg van een behandelaar of ondersteuner waaraan ik mij moet overgeven. Mensen of autoriteit waaraan ik mij in mijn beleving/ervaring ‘moet’ onderwerpen. Dit beeld roept in mij een autoriteitsconflict op. Want ik heb een hekel aan zogenaamde autoriteiten. Ik ervaar hen als betweters die mij willen overheersen. De zogenaamde rolmodellen die uitstralen dat zij ‘alle’ kennis en kunde in huis hebben en denken dat zij voor mij mogen beslissen.

Ik ga met mijzelf het commitment aan dat ik in volgende blogs mijn autoriteitsconflict aannames zie als van mijzelf omdat ik mij realiseer, zie en begrijp dat ik de enige ben die in feite de wereld en realiteit creëert precies zoals het volgens mij is.

Ik stel mijzelf ten doel omdat ik mijn wereld en realiteit creëer dat ik mijzelf en mijn mind veronderstellingen onder ogen kom en de onderdrukte energie, backchat, frictie, weerstand en de energie waaruit ik mijn autoriteitsconflict manifesteer gebruik als definitie van mijzelf om richting te bepalen door deze informatie te herdefiniëren.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

Dag 418 mind bijzaken

In mijn vorige blog over essentie veronderstel ik dat essentie in het algemeen beschouwd kan worden als datgene wat overblijft wanneer ‘randzaken’ worden weggedacht. Het essentiedenken veronderstelt het bestaan van een ‘zuiver’ oorspronkelijk wezen wat omgeven is door bijzaken/randvoorwaarden.

Mijn oorspronkelijk wezen, mijn Fysiek Zelfoprecht kan ik effectief Leven nadat ik mijn mind/ego bijzaken oprecht onder ogen kom. Dit veronderstelt dat mijn mind bijzaken/randvoorwaarden, mijn oorspronkelijk Fysiek Zelfoprecht Leven omgeven.

Vandaag was ik voor controle bij de mondhygiëniste. Tijdens deze check constateerde zij dat de ruimte tussen mijn tandvlees en een kies een grotere discrepantie had ten opzichte van de meting van de andere kiezen in mijn gebit. De andere kiezen hadden na meeting gemiddeld 4 en de kies die ik beschrijf 13. Haar advies was dat ik voor controle van de reden van deze te grote discrepantie een afspraak moest maken met mijn tandarts.

Ik schrok en dacht dat wordt boren en een wortelkanaal behandeling of de kies trekken. Dit had ik bij mijn vorige tandarts behandeling al vernomen van mijn tandarts. Omdat ik na dit laatste consult de voorgeschreven antibiotica ging slikken hoopte ik erop dat de zenuwontsteking onder de kies zou verdwijnen.  ‘U kunt vandaag al terecht bij de tandarts was de boodschap’ nadat de mondhygiëniste de agenda van de tandarts had ingezien.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door schrik de afspraak voor behandeling door de tandarts waarvoor ik wel tijd had een week heb uitgesteld.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf de energie van het karakter schrik en angst manifesteer naar aanleiding van mijn gedachte aan boren, een wortelkanaalbehandeling of de kies trekken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn hoop vestig opdat de ontsteking in de week tussen vandaag en de behandeling misschien toch vanzelf verdwijnt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de behandeling uitstel met een week uitstel omdat ik mijn hoop vestig op mijn gedachte dat de ontsteking vanzelf verdwijnt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn verantwoordelijkheid ontwijk om vandaag behandeld te worden aan mijn kies.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik tegen beter weten in beslis dat ik participeer in mijn angst voor de tandartsbehandeling omdat ik mijn angst niet dooradem waardoor ik de behandeling met een week uitstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik schrik van de conclusie van de mondhygiëniste omdat ik vooraf aan mijn bezoek erop gehoopt had dat zij na controle zou vertellen dat mijn gebit in orde is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gisteren door met mijn tong rond de kies te bewegen, deze beweging fysiek niet prettig en pijnlijk aanvoelde, al wist dat er iets aan mankeert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik realiseer dat ik wel vaker afspraken en verantwoordelijkheden uitstel of op het laatste moment wil bijstellen. Ik realiseer mij dit uitstel patroon.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat nadat ik mij dit patroon Gewaar ben, omdat ik dit opschrijf en mijn uitstel en bijstel patroon onder ogen kom dat ik denk ‘ik ben onbetrouwbaar’. Ik realiseer mij dat ik onbetrouwbaarheid relateer aan onveiligheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek heb gehad op gedrag van mensen in mijn leven, gedrag van hen wat ik heb ervaren als onbetrouwbaar, waardoor ik mij in hun bijzijn niet veilig voelde, omdat ik in woorden, gedachten, emoties en gevoelens, aan de betekenis van hun gedrag, in mijn mind de negatief geladen energie van onbetrouwbaarheid heb toegekend, toegestaan en aanvaard.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik vooraf aan mijn bezoek aan de mondhygiëniste de hoop had dat zij mij zou geruststellen, complimenteren voor mijn tandverzorging en beschermen/behoeden voor verdere behandeling door de tandarts, omdat dit volgens haar onnodig en overbodig zou zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door de energie van hoop in mijzelf positieve energie manifesteer omdat ik mijn angst (negatief) wil onderdrukken en ontwijken, die ontstaat uit mijn vrees/schrik voor de tandartsbehandeling, waarvan ik weet dat behandeling van mijn kies/fysiek noodzakelijk is.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik noodzakelijke en praktische stappen die nodig zijn dat mijn fysiek gezond is ontwijk door de behandeling met een week uit te stellen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik laconiek omspring met mijn verantwoordelijkheid waardoor ik in mijzelf het karakter onbetrouwbaarheid onderhoud.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat door afspraken bij te stellen of af zeggen de energie van het karakter onbetrouwbaarheid blijf onderhouden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de energie van het karakter onbetrouwbaarheid blijf onderhouden door afspraken af te zeggen, en door mijn afspraken bijstelling verwachtingen creëer, waardoor ik in mijzelf de energie van onbetrouwbaarheid manifesteer, omdat ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik afspraken die ik beloof op het laatste moment afzeg of bijstel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik kritiek heb op mensen uit mijn omgeving waarvan ik verwacht en verlang dat zij betrouwbaar zijn als blijkt dat zij onbetrouwbaar zijn nadat zij een afspraak afzeggen of bijstellen of gedrag vertonen dat niet overeenkomt met mijn beeld/aspecten van betrouwbaarheid wat ik voor ogen heb. Als en wanneer mensen uit mijn omgeving afwijken van het beeld en de aspecten die ik voor ogen heb, dan Stop ik en Adem. Ik realiseer mij als ik aspecten die ik voor ogen heb, die ik toeken aan betrouwbaarheid, de energie van mijn verlangens en verwachtingen vertegenwoordigen, en zodra dit beeld afwijkt dat ik in mijzelf de energie van kritiek manifesteer omdat ik denk dat men onbetrouwbaar is omdat ik erop vertrouw dat mijn beeld correct is.

Wordt vervolgd.

Dag 390 Longing for permission

Iets verlangen van een ander is vragen om een gunst overeenkomstig wat ik verlang, mij door een ander wordt gegund. Tijdens chat’s met mijn buddy kreeg ik inzicht in mijn gedrag dat ik mij afhankelijk maak van de mening van een ander en de manier waarop die ander mij beoordeeld. Als de reactie van een ander niet overeenkomt met mijn verlangen, dat ik dan afzeg omdat ik twijfels heb over mijn inzet.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik mij deze denkwijze eigen heb gemaakt door mijn verlangen naar goedkeuring afhankelijk maak van dat wat de ander mij volgens mijn verlangen toestaat.

Ik realiseer mij dat wat ik verlang van een ander verwacht, wat ik mijzelf niet toesta zonder toestemming van een ander, omdat ik mijn verlangen weggeef, ervaar als een probleem. Als dan de uitkomst is, dat wat ik verlang niet krijg, wat gebeurt er met de energie die plakt aan mijn verlangen?

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf afhankelijk maak van de gunsten van anderen. Als en wanneer ik afhankelijkheid en autoriteit toeken aan mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf iets gun wat ik van een ander verlang. Als en wanneer ik iets van een ander verwacht, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik iets verlang van een ander mij onderschikt maak aan mijn verlangen, hetgeen ik verlang door een ander bevestigd wil zien. Als en wanneer ik toestemming vraag om mijn verlangen te uiten, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn richting bepaal naar gelang een ander mij bevestigd in mijn richting. Als en wanneer ik niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik een ander verantwoordelijk maak voor de uitvoering en realisatie van mijn verlangen. Als en wanneer ik door een ander niet bevestigd wordt in mijn verlangen, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op basis van mijn verlangen mind informatie selecteer, hetgeen refereert aan mijn verlangen. Als en wanneer ik mij afhankelijk maak van innerlijke informatie, bevestigt wil zien door externe informatie, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik extern naar goedkeuring verlang voor mijn innerlijke verlangens. Als en wanneer ik naar goedkeuring verlang dan realiseer ik mij dat ik in relatie tot mijn verlangen, zodra ik van een ander toestemming verlang, voor mijn verlangen hetgeen positief geladen energie bevat, niet extern wordt bevestigd, mij aanzet om mijn positief geladen verlangen te onderdrukken, mijzelf afhankelijk maak van externe toestemming, overeenkomstig mijn positief geladen verlangen, als dit uitblijft, in mijzelf negativiteit plak, omdat ik niet bevestigd wordt, omdat ik geen goedkeuring krijg voor mijn positiviteit geladen verwachting, dat ik mij, participerend in het afhankelijkheid karakter, in zo’n situatie of context manifesteer als slachtoffer, omdat een ander mij moet toestaan welke richting ik wandel, mij moet toestaan verlang, over de manier hoe en waarom ik mij beweeg, dan stop ik en Adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf toesta dat ik een ander laat bepalen hoe, waarom en wanneer ik mag bewegen overeenkomstig mijn verlangen, mijn verlangen onder ogen moet komen en moet omzetten in praktische stappen die ik ga uitvoeren. Als en wanneer ik in mijn slachtofferoutfit stap, dan stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de aspecten van mijn verlangen onder kom en vertaal naar praktische moves en oplossingen die ik daadwerkelijk uitvoer, duidelijk en consequent, mijzelf verantwoordelijk maak voor de stappen die ik uitvoer, te ervaren als stappen die ik ervaar als stappen die ik maak, niet bekritiseer of veroordeel, ervaar en aanvaard als gemaakte stappen die ik heb gemaakt, los van de goedkeuring van anderen, mij niet langer beweeg als slachtoffer van de omstandigheden, niet langer een of andere autoriteit verantwoordelijk maak, voor het nalaten van de stappen waarvoor ik mijzelf verantwoordelijk heb gemaakt door mijn doelen te definiëren overeenkomstig mijn praktische stappen.

Dag 381 Grateful

In de omgang met mijn ouders raakte ik in paniek als zij een conflict hadden. Ik wilde dat zij vriendelijk en respectvol waren naar elkaar. De sfeer thuis was vaak dreigend. Ik realiseer mij dat ik mij uit mijn jeugd herinner dat ik dacht dat er steeds weer een heftige ruzie KON uitbreken zodra er tussen hen een meningsverschil was. Op krampachtige wijze en met clownesk gedrag wilde ik koste wat kost dat geruzie voorkomen. Door hen met mijn gedrag op andere gedachten te brengen. Ik leerde op deze manier niet zelf conflicten op te lossen.

Door mijn angst voor conflicten in de ogen te kijken kan ik als ik angst voel opkomen mijn angst stoppen. Als ik die sterke emotie voel opkomen weet ik dat dit negatieve gevoel niet voor het moment in Hier bestemd is. Waar ik naar verlangde was dat mijn ouders het goed met elkaar konden vinden. Ik realiseer mij dat ik mijn pijnlijke gedachten wilde verdringen met clownesk gedrag. Wat ik mij niet realiseerde door mijn verwachting om hen tevreden te stemmen was dat ik mijn behoeften niet langer erkende en in mijzelf mijn angst voor conflict bleef voort bestaan.

Omdat ik kies voor Leven en Gewaarzijn, de invloed van mijn mind onderzoek, schrijf ik mijn blog tégen verdringing en ontkenning en vóór het respecteren en toelaten van alle gevoel en emotie, een keuze die je ook terug kunt vinden in de humanistische psychologie.

De DIP LITE instrumenten bieden mij de mogelijkheid om mijn veronderstelling en gedachten te onderzoeken en hierop Zelf correcties te schrijven.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van mijn ouders verlangde dat zij het goed met elkaar konden vinden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik bij weerstand in mijzelf een ander wil motiveren om zijn gedrag te veranderen en als dit niet gebeurt dat ik in mijzelf conflict en weerstand ervaar, mij niet realiseer zie en begrijp dat ik mijn paniek gedachten wil verdringen/onderdrukken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in de omgang met mijn ouders vaak in paniek raakte als zij een conflict hadden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik van hen verlangde dat zij vriendelijk en respectvol waren naar elkaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijn verlangen om de goede vrede te herstellen/bewaren, conflicten ging vermijden of ontwijken of conflict ging uitlokken om de voor mij bekende energie van conflict te ervaren als manier van onderzoek om de loyaliteit van anderen voor mijn onderliggende behoeften te ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij herinner uit mijn jeugd dat er steeds weer een heftige ruzie KON uitbreken zodra er een meningsverschil was.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op krampachtige wijze en met clownesk gedrag koste wat kost dat geruzie wilde voorkomen door hen met mijn gedrag op andere gedachten te brengen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik wilde dat mijn ouders vriendelijk waren voor elkaar door onwetendheid mij niet realiseerde dat ik hun gevoel en emotie niet respecteerde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik het gevoel en de emotie van mijn ouders niet respecteerde omdat ik eiste dat zij vriendelijk waren voor elkaar waardoor ik niet leerde en mijzelf niet toestond het conflict in mijzelf te aanvaarden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat door middel van clownesk en onnozel gedrag hun aandacht wilde afleiden, mijn verlangen naar rust en gezelligheid aan hen wilde opdringen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als de sfeer afwijkt van mijn verlangen naar rust en gezelligheid, dat ik tijdens afwijkend of conflict gedrag, hetgeen niet overeenkomt met mijn wens, een ander mijn keuze wil opdringen om mijn verlangen naar gezelligheid en rust, aan hen op te dringen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard zodra er in mij conflict ontstaat in relatie tot andere mensen, dit conflict wil ombuigen naar mijn wens.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik bij reacties in mijzelf de omgeving buiten mij wil veranderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dan ongevraagd de ander adviseer dat die persoon eerst de aanleiding van zijn reactie moet onderzoeken, mij niet realiserend dat ik het conflict wat ik wil ombuigen, door een ander te instrueren, in mijzelf onder ogen moet komen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard de gedachte is het zo vanzelfsprekend dat ik het gedrag van een ander moet beïnvloeden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik niet eerst mijn reactie in mijzelf onder ogen kom, naar aanleiding van mijn verlangen naar rust en gezelligheid, hetgeen in mij weerstand en conflict oproept.

Als en wanneer ik mijzelf naar aanleiding van gedrag van een ander weerstand ervaar, dan Stop ik en Adem.

Als en wanneer ik die sterke emotie voel opkomen en weet dat dit negatieve gevoel niet voor nu bestemd is, dan stop ik en Adem.

Als en wanneer ik conflict ervaar iemand anders tevreden wil stemmen, dan stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik eerst mijn weerstand, mijn behoeften en verlangens onder ogen moet komen alvorens mijn omgeving te willen veranderen overeenkomstig mijn verlangen naar rust en gezelligheid, eerst hetgeen weerstand oproept in mijzelf moet aanvaarden en mijzelf toestaan dat ik niet mijn reactie op anderen projecteer door hen te willen veranderen.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn zelf onderzoek vervolg en leer om te gaan met conflicten door de energie die ik in mijzelf manifester onder ogen te komen.

Dag 355 Avoidance turning away

Avoidance – turning away, dodging, shunning.

Dance to avoid some risk.

Today I realized something in me after I made my decission that I avoid go to an meeting appoitment. After I did this turn away behave, this realization came up.I realize, see and understand I am not happy with this turn into my mind and regret my behave. I know I realy knowing I am still learning from my journey into equility Life.

Thus after I made my walk and turn away descission an thought realization came up into my mind. I realized I keep away from doing this specific something because I am in fear. Thus I am investigate how loyal are people to themselves, the way in which they concerning and really ready giving me affection, support, understanding and listening ears after asking me why did you not show up today.

I realize, see and understand I am examine which meaning I have not go to this meeting appointment today because I am expecting something within me, longing for others will/should give me, or not, protection, reflected by my fear projection.

Because last week I had an appointment with someone else from this todays organization and therefore I am thinking I am not allowed/welcom and they do not let me go inside today.

I forgive myself for accepting and allowing myself avoid go to an appointment I made expecting I am not allowed/welcom.

I forgive myself for accepting and allowing myself thinking I am not welcom in this world and reality that’s why they do not let me in and when they let me in I am still afraid for the unknowing.

I forgive myself for accepting and allowing myself apply myself to my imaginary thought and image I will be denied by the doorman at my arrival after my access card which I place in front a sensor reflects green lights and today I saw this already in my mind will give me red light and after this an angry doorman.

I forgive myself for accepting and allowing myself that I have made my descission turning away from my responsibility go to this meeting appointment.

I forgive myself for accepting and allowing myself investigate what reactions people have in response to my choice.

I forgive myself for accepting and allowing myself the response I am longing for is which meaning someone else attaches after I avoid going tot his appointment and being not involved to my commitment.

I forgive myself for accepting and allowing myself investigate others loyalty thinking shall and did they really missed my todays presence.

I forgive myself for accepting and allowing myself my current behave testing other peoples reactions after I decide not go to todays appointment.

I forgive myself for accepting and allowing myself I justify my behavior because I want to test reactions of others whether they are impaired willing to look after my todays welfare.

I forgive myself for accepting and allowing myself I test their understanding

I forgive myself for accepting and allowing myself testing others whether they are concerned about my well-being

I forgive myself for accepting and allowing myself I again decided to test people’s reactions after my decision I realize, see and understandthat I gota lot of criticismofmyfather

I forgive myself for accepting and allowing myself my I used criticism as a motif to test others loyalty

I forgive myself for accepting and allowing myself I am still longing or/and expecting the possibility that I may or may not get criticism

I forgive myself for accepting and allowing myself I have think I may or I may not get criticism

I forgive myself for accepting and allowing myself that I am thinking I may or I may not get criticism from others so I think I have to investigate them and now you see their bad reality Jan because from others I always get, because I am still thinking they give me this criticism.

I forgive myself for accepting and allowing myself I give me this criticism expectation because I am also longing for their understanding and unconditional, absolute, unqualified, implicit, unconditioned support which is not subject to any negative condition/criticism.

I forgive myself for accepting and allowing myself I am still expecting the negative criticism

I forgive myself for accepting and allowing myself I am still longing the positive unconditional support and understanding which is no longer charged with criticism.

When and I see myself longing the positive unconditional support and understanding from others, I stop, I breath.

When and I see myself expecting the negative criticism, I stop, I breath.

I realize, see and understand I am still involved into my own longing and my own suppressed expectations getting loyal support and understanding from others.

And thus I commit myself support others with understanding giving them the support, the directive equality Living words which I live in my Life, world and reality, not longer turning away from this direction and walk my unconditional support and understanding and I’ve decided that it’s time to stop hiding by walking my avoidance dance and want to stand for equility and oneness.

See more

 

Dag 351 Living word: scepticisme

Eens verslaafd altijd verslaafd. Verslaafd!!! Maar waaraan?

Scepticisme: het standpunt van sommigen, die aan alles twijfelen. De gezonde vorser, die kritisch is en voorzichtig, blijft sceptisch, totdat hij door de feiten overtuigd wordt. De scepticus is nooit te overtuigen.

Feit is dat informatie specifiek moet zijn.

Wat betekent de uitdrukking informatie?

de informatie

zelfst.naamw. (v.)

Uitspraak: [ɪnfɔrˈma(t)si]

gegevens die je kennis vergroten

Voorbeelden: `Alle informatie over de cursus staat op onze website.`, `Ik zal informatie over deze speciale reis inwinnen bij het reisbureau.`
Synoniem: Info
ter informatie (om te informeren) `Ter informatie geef ik u deze folder mee.`

Informatie [1]

Informatie is al wat van buitenaf (zender) als bericht, als overdracht van kennis of gegeven tot iemand komt.Informatie kan bij een gebruiker (ontvanger) de kennis over of het inzicht in bepaalde zaken vergroten. Informatie kan ook als ‘trigger’ werken voor de gebruiker (ontvanger) en hem tot bepaalde acties (gedachten, gedrag) aanzetten of emoties, gevoelens, beelden, herinneringen of woorden bij hem opwekken.

 Informatie [2]

Geformaliseerde (op informatiedragers gezette) gegevens die voor gegevensverwerkende machines zoals computers als invoer kunnen dienen. Dit is de betekenis van de term informatie in de huidige informatietechnologie. Men bedoelt met informatie gegevens in de vorm van alfanumerieke velden die op formele wijze zijn opgeslagen in databases. Met de ontwikkeling van multimedia en virtual reality kan de computer ook niet-geformaliseerde en ongestructureerde gegevens, en daarmee allerlei immateriële producten, opslaan. Wij gebruiken in dit boek de term informatie in deze betekenis weinig. Onze voorkeur gaat uit naar termen als ‘gegevens’, ‘documenten’ of ‘objecten’ [2].

http://home.kpn.nl/daanrijsenbrij/vision/nl/begrip2.htm

Een voor de mens begrijpbaar bericht of gegeven.

http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Woordenlijst.pdf

Informatie is: berichten, nieuws, en alles wat iets toevoegt aan wat we al wisten of verwachtten. De vrijheid van informatie is in het VN-verdrag (BuPo) omschreven als de vrijheid tot het zoeken, ontvangen en uitdragen van inlichtingen en ideeën van welke aard en in welke vorm dan ook, ongeacht grenzen. De wet kan hieraan echter beperkingen opleggingen, bijv. ter bescherming van de rechten van anderen en van de openbare orde. Schendingen van het recht op informatie heten censuur zie verder…

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/informatie

Mijn interpretatie bevat informatie waarmee ik mijn wereld en realiteit vergelijk, hetgeen gedachten bevat voorzien van gegevens verkregen uit voorbeelden, ervaringen en herinneringen waarmee ik overeenkomstig de gegeven omstandigheden, context, gebeurtenissen of mensen, aanwezige feiten in mijzelf orden, hetgeen ik als zodanig in mijzelf heb aanvaard en toegestaan.

Naar aanleiding van contacten met hulpverleners uit de verslavingszorg heb ik overeenkomstig hun informatie verstrekking in mijzelf aanvaard en toegestaan ‘eens verslaafd altijd verslaafd, werd ik sceptisch met betrekking tot het gebruik van alcohol.

Sounding: sceptisch= the fear kept in me. So this thoughts kept the fear actual as existance within me. It kept me away from alcohol and alcohol drinking contexts and atmosfeers where my friends drink alcoholic drinks. Kept = bewaard. Keep=stick into the mantra thinking fear.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard ik werd de scepticus

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik scepticus werd die zijn wereld en realiteit vergeleek met informatie van zogenaamd goedbedoelende professionele hulpverleners.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik toen ik wel alcohol gebruikte dacht ik: ik heb gefaald.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard nadat ik een uitglijder had dacht ik ben mislukt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn wereld en realiteit vergeleek met informatie van anderen en dacht ‘het is mij niet gelukt om droog te blijven’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat de gezonde vorser in mij twijfelde aan mijn zelfoprecht, gedachten produceerde, mij óók ooit heeft aangezet tot gedachten die mij ondersteunde te denken dat ik mijn leven kon veranderen.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat het effectief is om sceptische overtuigingen in mijzelf te betwijfelen en onderzoek naar het gebruik van alcohol te ervaren want nadat ik drienenhalfjaar droog heb gestaan dronk ik per vergissing een teug alcoholisch bier uit een glas dat gebroederlijk naast mijn glas stond gevuld met alcoholvrij bier.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik door uitspraken van verslavingsdeskundigen in mijzelf scepsis en angst heb ontwikkelt ten aanzien van mijzelf toestaan om alcohol te drinken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard te denken ik mag geen alcoholisch bier drinken ontleend heb aan de mantra want eens verslaafd is altijd verslaafd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf toegestaan en aanvaard heb dat als ik drink mij vergist heb

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn ouders per vergissing en ongepland in verwachting waren geraakt van Janneman

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik gedacht heb naar aanleiding van de woorden van een medewerkster van ouders die mij vertelde dat ik een vergissing was en dat mijn ouders door mij moesten trouwen dacht dat zij vaak ruzie hadden door mij

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard omdat ik mij realiseer zie en begrijp dat de woorden die ik heb gedacht mijn angst en weerstand veroorzaken, gegevens zijn die ik als informatie vergelijk met de aanwezige informatie in mijzelf waaraan ik mijn gedrag ontleen waarvoor ik niemand anders dan mijzelf verantwoordelijk kan maken.

Als en wanneer ik anderen buiten mij verantwoordelijk maak voor mijn reactie dan stop ik en adem ik.

Ik realiseer mij dat ik de relatie leg tussen informatie in mijzelf en de gegevens die anderen buiten mij communiceren aanleiding vormt voor dat wat ik in mijzelf heb aanvaard en toegestaan.

Ik stel mijzelf ten doel om de informatie die kleeft aan woorden in mijzelf bron van onderzoek te maken in het kader van de zelfcorrecties die ik wil vertalen naar doelen die ik zelf bepaal naar aanleiding wat het beste is voor Alle Leven waarvan deze schrijfoefening onderdeel maakt in het ontkrachten van geladen energetische woorden.

Ben je geïnteresseerd om zelf verantwoordelijk te zijn voor de betekenis van jouw woorden die je dagelijks automatisch denkt en waardoor je niet effectief kiest om Levende Woorden keuzes te maken? Interesse om je Leven Woordenschat te wandelen, kijk dan op onderstaande link en meld je snel aan:

http://lite.desteniiprocess.com/

Dag 350 Living word: gezondheid

Sounding: gezondheid – klinkt als

Gezondheid, ik wil zonder zonde zijn. Zonder fouten. Heel zijn. In de weerstand van zonde de zon zijn. ZONDEr gebreken. Perfect zijn. Zonder beperkingen heel zijn. Bestaan als eenheid want dan kan ik kritische argumenten in mijzelf laten vervagen. Zodat mijn omgeving mij niet langer aan kan spreken op mijn beperkingen en de negativiteit in mij.

Deze negativiteit wil ik met betogen, beweringen, argumenten aanvoeren, redeneren, redetwisten, disputeren, beredeneren, tegenspreken, bewijzen zoeken, redekavelen en overtuiging tegenspreken. Wat gebeurt er vervolgens met deze negativiteit waaraan ik aandacht schenk?

Wat ermee gebeurt door aan negativiteit aandacht schenken is mijn gedachten van feedback voorzien die ik ervaar als kritiek en negativiteit. Ik ben eraan gewend geraakt. Bekend zijn met de ZONDE in mij waaraan ik aandacht schenk.

Vanuit mijn gewenning ‘focus’ en verwacht ik op kritiek’ waardoor ik mijzelf beperk tot kritiek, negativiteit, destructie naar redenen zoek om deze/mijn mind gedachten en argumenten van bewijzen te voorzien en daardoor te continueren.

Ik realiseer mij dat ik mijn gezonde kind zijn ingewisseld heb voor argumenten en bewijzen die mijn beperking en negativiteit illustreren.

Prosperiteit is een synoniem van gezondheid hetgeen verwijst naar zegen, meeval, bloei en succes. Deze geZONdheid associeer ik vanuit mijn negatief geladen zonde/gebrek hetgeen ik nog steeds verwacht.

Bijvoorbeeld als ik iets opbouw, een werkrelatie of een relatie met een vrouw. Dit contact verdwijnt weer snel omdat de negativiteit en slachtofferschap energie in mij existeert. Ik zoek naar bewijzen en argumenten die mijn negativiteit bevestigen waardoor ik redenen vind om het contact dat verbroken wordt te rechtvaardigen waardoor de negativiteit die eraan ten grondslag ligt blijft bestaan.

Naast deze negatieve invloed die ik zelf bepaal verlang ik naar positieve mind aandacht. Vanuit deze gedachten gericht ben op meeval, bloei, zegen en succes. Ik realiseer mij dat ik vanuit mijn focus op kritiek, vanuit belemmerende gedachten negativiteit creëer waardoor ik mijzelf voortdurend negatief evalueer met positiviteit compenseer deze polariteitdans met bewijzen, redenen (de rede die uit woorden en gedachten in mijn mind bestaat) en argumenten zoek om de schade die ontstaat, met beredeneren wil herstellen, verdedigen, mijn gezondheid aan het verbeteren ben.

Als ik verlang naar gezondheid zal ik eerst hetgeen ik verwacht, namelijk ik wil zonder zonde zijn en verlies van verbinding met werk en relatie met een vrouw, dan zal ik eerst mijn gedachten die focussen op zonde, fouten, gebreken en gebrek moeten ontdoen van negatief geladen energie, hetgeen ik wil maskeren met perfectie en bewijslast waarmee ik voorkomen wil dat anderen in mijn wereld mijn gebrek/minder/tekort aan gezond zijn waarnemen.

Deze energie ontstaat door mijn beperkende gedachten: ik ben minder, anderen hebben kritiek op mijn bijdrage en negeren mijn vraag naar positieve aandacht.

Door de negatief geladen kritiek in mijzelf ben ik bang voor succes omdat ik focus op gebrek hetgeen ik compenseer met mijn aanpassing aan situaties, clownesk gedrag, vriendelijk de goede vrede bewaren, door te focussen op mijn falen, mijn verslaving uit vergroten.

Hierdoor gaat de slachtoffer energie in mij naar argumenten zoeken, mind energie te continueren, het positieve vervaagd doordat het negatieve aandacht krijgt, hetgeen berust op het negatieve pamperen en nat houden door ziek zijn te gebruiken als argument om negatief gedrag: mensen wegduwen, veroordelen, bekritiseren, argumenten aanvoeren om dit te onderbouwen, beweren dat zij fouten maken, dat zij hun afspraken niet naleven, dat zij tekort schieten enz. argumenten en beweringen zijn die, informatie is die bestaat uit negatief geladen argumenten waaraan destructieve negatieve energie plakt in de vorm van gedachten en negatief geladen emoties die aanzetten tot destructief gedrag, bijv. terugtrekken uit contact, iets in gang zetten en afhaken, redenen bedenken dat anderen fout zijn en de aanleiding van deze keuzes.

Ik realiseer mij dat ik dit gebrek als tekort ervaar. Ik veroordeel mijzelf waardoor de gedachten aan negativiteit toenemen. Ik ben minder succesvol dan mijn vrienden. Zij hebben allen een baan, een auto, een koophuis en een relatie inclusief kinderen. Ik ben gefaald. Als kind heb ik al gefaald. Ik schiet tekort. Ik ben minderwaardig. Ik voldoe niet aan mijn norm. Als mensen iets tegen mij zeggen dat mijn gebrek aanraakt, dan ervaar ik hun woorden als kritiek. Als kritisch waarop ik denk zij keuren mij af. Naar aanleiding van deze gedachten voel ik irritatie en word boos.

Ik denk aan voorbeelden als mensen mijn telefoontjes negeren dat ik in de rechter bovenkant van mijn hoofd een prikkel voel die via mijn hals naar mijn hartstreek schiet. Ik ervaar deze afkeuring als melancholie. Als zeurderige pijn. Klagerig en ik denk waarom doen zij zo zeikerig. Zij focussen alleen maar op negativiteit met hun negatieve opmerkingen en aanmerkingen op gedrag van anderen. In hun woorden klinkt afwijzing van Leven, verbetering en correctie. Ik denk het lijkt wel dat wat ik doe nooit goed genoeg zal zijn.

Zonde, denk ik, dat jullie niet zien dat ik er mag zijn. Ondanks mijn gebreken verwacht ik onvoorwaardelijke aandacht van mensen. Dus door mijn aandacht te vragen verwacht ik aandacht voor iets anders dan wie ik ben. Gebrekkig en teneergeslagen verwacht en verlang ik dat jullie mij gezonde reacties toevertrouwen.

Dat ik mij niet langer onveilig voel. Ik realiseer mij dat ik angst heb om mij onvoorwaardelijk veilig te voelen. In mijzelf ervaar ik primaire focus op onvoorspelbaarheid hetgeen ik verwacht maar voorspelbaarheid en betrouwbaarheid verlang. Ik realiseer mij dat ik acteer vanuit zelfmedelijden, slachtofferschap en trauma.

Wat goed was, mijn onbevangen zijn, mijn spontaan zijn, zelfeerlijk, oprecht, vol vertrouwen zijn, mijn eenheid en gelijk gewaar zijn werd, is in mijzelf verstoord geraakt. Nu ik het woord gezondheid herdefinieer in mijn mind veronderstel en realiseer ik mij zie en begrijp dat ik in mijn gedachten denk en verwacht ik kan niet vertrouwen op succes, gezondheid en liefdevolle aandacht.

Want ik heb geen recht op succes. Omdat ik het negatieve van zonde in mijzelf wil compenseren. Om mijn veronderstelling te bevestigen onderzoek ik reacties van mensen. Ik kan achteraf zeggen, als zij afhaken, dan zijn zij onbetrouwbaar, niet loyaal en niet onvoorwaardelijk trouw aan mij. Als mensen niet reageren op mijn telefoontjes en onbereikbaar zijn zij onbetrouwbaar en niet loyaal aan mijn verwachting: ik verwacht dat je nu bereikbaar bent en reageert.

Welke functie had dit mechanisme voor mij?

Ik verwacht wanneer ik mijn kwetsbaarheid laat zien dan wordt ik gekwetst. Uit angst om gekwetst te worden onderzoek ik reacties van mensen naar aanleiding van het risico in mijzelf ik verwacht dat gekwetst ZAL worden. Deze veronderstelling in mijzelf, onderzoek/ervaar en bevestig ik waarmee ik het bekende=vasthouden, in mijn mind wil bewaren omdat ik angstig ben voor het onbekende, kunnen vertrouwen op mensen en ik krijg succes omdat ik niet zeker ben/onzeker over het feit dat ik door alle vrouwen gekwetst zal worden. Omdat ik verwacht ik wordt gekwetst zoek ik naar alle negatieve aspecten in vrouwen die mij bevestigen dat ik wordt gekwetst. Mijn angst om gekwetst te worden is ontstaan omdat ik niet de gezonde bescherming, ondersteuning en begeleiding kreeg waarna ik verlangde.

Omdat mijn moeder het onderspit delfde ten opzichte van mijn vader, zij reageerde teneergeslagen/depressed op hem wilde ik haar niet langer=angst, belasten uit angst dat zij meer en vaker teneergeslagen was wilde ik de goede vrede, onbevangen, veilige sfeer, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid in reacties van mijn vader en moeder herstellen. Ik kon mij niet verlaten op hen. Mij niet verlaten op hen maakte mij gespannen, oplettend, wantrouwend, alert, onzeker, teneergeslagen=depressed=gevolg/oorzaak=hun/mijn gezond kind zijn is onderdrukt.

Daarvoor in de plaats/strategie ontwikkelde zich door gebrek aan gezond vertrouwen en gezonde ondersteuning een eigen kind interpretatie. Dit naar aanleiding van het gebrek aan gezonde, onbeladen harmonieuze Levende woorden en gebrek aan Levende, empatisch, affectieve, harmonieuze voor-beelden. Door de thuissituatie werd mijn gezond kind beïnvloed door mijn teneergeslagen negatief geladen interpretatie van deze situatie. Dit heb ik in mijzelf aanvaard en toegestaan. Net als ik het toen heb aanvaard kan ik mijzelf nu toestaan op mijn toenmalige gedachten een correctie toe te passen die begint met zelfvergeving.

Ik realiseer mij dat mijn focus/motivatie oog kreeg voor de teneergeslagenheid van mijn moeder. Ik wilde haar beschermen. Voor de buitenwereld wilde ik de goede vrede uitstralen. Hetgeen ik van mijn ouders verlangde. Ik kon mij niet op hun veilige gezonde ondersteuning verlaten. Dit idee heb ik los gelaten naar aanleiding van een ervaring op de lagere school.

In mijn oorspronkelijke kern was/ben ik gezond en heel. Dit oorspronkelijk en natuurlijk Gewaarzijn verlaten heb. In mijzelf heb ik ter bescherming een strategie aanvaard en toegestaan dat ik niet langer gezond en onbevangen kon zijn omdat ik mijzelf verdedig tegen de negativiteit die ik in mijzelf door mijn redekavelen rechtvaardig. Zolang ik naar anderen buiten mijzelf blijf wijzen met mijn vinger, zoek ik naar bewijzen die naar anderen wijzen. Fysieke andere mensen en voorbeelden en andere gedachten die mij willen overtuigen van het feit dat mijn negatief geladen gedachten onjuist zijn. Deze negatief geladen gedachten, argumenten en bewijzen echter moet ik vergeven. De redenen van mijn gedrag liggen besloten in mijn denken. Naast mijn gedachten vergeef ik mijn positieve voelen en mijn negatief geladen emotionele reacties die ik vaak wil(de) compenseren met positief geladen bull shit.