Dag 211 Welke relatie Ongeduld heeft op mijn planning.

Ik wil graag Invloed uitoefenen op mijn Geest waarbinnen een onzekerheid aanwezig is over het feit dat ik mijn schoolopdrachten en examens wil leren. Dat ik een adequaat systeem voor mezelf wil bedenken waarmee ik overzicht kan aanbrengen in mijn weekplanning, naast mijn stage en studiedagen, zodat ik weet dat ik de stof beheers om een voldoende te behalen voor ’t Ontwikkelingspsychologie examen. Ik heb wel vaker een examen gemaakt. En altijd een voldoende gehaald. Het is Alweer een hele tijd geleden dat ik gestudeerd heb voor een examen. Ik realiseer me dat ik mezelf studie-ritme wil aanleren en dat ik daarnaast in mezelf geduld wil ontwikkelen. 

Ik realiseer me wat ik momenteel oefen is mezelf geduld aanleren. Dit is de invloed die ik heb. Invloed die ik praktisch kan toepassen zodat ik het mezelf mogelijk maak dat ik me de lesstof eigen maak volgens de norm-afspraak van het studie programma waaraan ik me gecommitteerd heb. 

Ik realiseer me dat ik het tijdpad waarbinnen externe examens gepland staan intern in mezelf niet kan beheersen. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door ongeduld s’nachts wakker wordt met gedachten aan mijn studieprogramma dat ik denk dat ik onvoldoende tijd spendeer aan mijn studie. 

Ik realiseer me dat ik geen invloed kan uitoefenen op het tijdpad waarbinnen examens in de toekomst gepland staan. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik overzicht aanbreng in mijn planning en dat ik per ontwikkelfase de thema’s per ontwikkelingsfasen zal rubriceren en bestuderen zodat ik mezelf effectief ondersteun en assisteer waarmee ik de me lesstof voldoende eigen maak zodat adequaat en goed voorbereid tijdens het examen aan de slag zal gaan om dit te maken. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik controle wil uitoefenen met mijn ongeduld op de duur van het tijdpad waarbinnen de examens door de onderwijs instelling gepland staan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik ongeduld genereer tijdens het verloop van de studie waarbinnen examens gepland staan omdat ik te vaak nog focus op mind bijzaken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door mijn focus op bijzaken dat ik me hierdoor realiseer dat ik onzeker wordt of dat ik de examens wel zal halen omdat deze nog ver in de toekomst me nu al bezig houden qua adequaat plannen omdat het een tijd geleden is dat ik gestudeerd heb waardoor ik mijn huidig studie ritme nog niet kan meten aan de realiteit van de examenstof. 

Ik realiseer me dat ik naast hoofdzaken van de Ontwikkelingsfasen dus geen andere bijzaken erbij moet halen die niet door de lesstof voorgeschreven wordt zodat ik meer specifiek en adequaat ga wijden en toeleggen op hetgeen er gevraagd wordt door de lesstof te beheersen. 

Ik realiseer me dat ik door mijn focus op bijzaken zelf mijn studiebelasting verhoog waardoor ik me onvoldoende adequaat focus op hetgeen er gevraagd wordt. 

Ik realiseer me dat wat er gevraagd wordt door anderen en externe bronnen en factoren in mezelf weerstand oproept.

Als en Wanneer ik door ongeduld afgeleid ben en op bijzaken focus, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik me primair zal richten op de voorschreven lesstof.

Ik stel mezelf ten doel dat ik door focus mezelf ondersteun en assisteer omdat ik meer orde aanbreng binnen mijn weekplanning.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn stageactiviteiten combineer met studieactiviteiten die ik overzichtelijk zal inplannen in een tijdpad en weekschema en zal uitvoeren.

Ik stel mezelf ten doel dat ik overzicht en meer geduld aanbreng omdat ik plan en dat ik mezelf ervan verzeker dat ik toegewijd en gedisciplineerd dagelijks tijd spendeer aan het eerste jaar van mijn huidige studie.

Dag 210 In relatie tot mijn verwachting.

In reactie op het ‘Nee’ van mijn partner – zie blog dag 209 – wil ik op haar nee overleggen over het waarom van haar keuze. Resoluut en duidelijk blijft zij echter vasthouden aan haar ‘Nee’ keuze. Hierop wordt ik woest en wil het liefst wegvluchten. 

Ik realiseer me dat ik mijn eis wil doorzetten op het nee van mijn partner die Duidelijk haar grens aangeeft. 


Ik realiseer me dat ik ondanks het ‘Nee’ van haar mijn zin – dat zij de radio zachter zet – in deze richting ondanks haar ‘NEE’ – ‘toch’ wil ombuigen.


Ik realiseer me dat ik haar ‘Nee’ niet respecteer en dat ik vervolgens ondanks haar ‘Nee’ blijf doordrammen waardoor ik in mezelf woede ervaar waarop ik wil wegvluchten omdat ik niet wil dat de situatie verder zal escaleren. Dus, – Als en wanneer ik mijn verwachting weer wil forceren, Ik stop en Adem. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn verwachting koppel en verbind aan ‘feiten uit het verleden’ die ik destijds, omdat wij niets bespraken – waardoor er door onduidelijkheid die ik als uit observatie destijds heb aanvaard en toegestaan – aan mijn verwachting tot overleg vanuit Onduidelijkheid in woorden en als de mind in mezelf heb aanvaard en toegestaan. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn verwachting om overleg in mezelf die als verwachting in mezelf is blijven woekeren in mezelf aanvaard en toesta als van mezelf en deze verwachting als reflectie in anderen zichtbaar vergeef. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik uit verwachtingen in mezelf mijn reacties genereer als reactie op ‘Nee’ waarin de gedachte die ontstaan op hetgeen ik waarneem. 


Ik stel mezelf ten doel dat hetgeen ik als verwachting in mezelf creëer in mezelf aanvaard, accepteer en zal toestaan als verwachting in reactie op MIJN mind verwachting.  


Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn Agreement als reden gebruik voor mijn verwachting tot overleg en uitleg als gevolg van mijn reflectie op het Agreement dat ik vanuit Leven Gewaarzijn en ware Zelfreflectie met mezelf en anderen wil communiceren, vanuit Zelfoprecht als wat het beste is voor mezelf en voor mijn wereld. 


Mijn Agreement:


Ik realiseer me hetgeen ik aantrekkelijk vind aan Miranda is dat zij toegewijd is aan haar afspraken die zij daadwerkelijk wandelt – ‘Nee is nee en ja is ja’.


Ik realiseer me dat haar Duidelijkheid reflecteert met mijn Onduidelijkheid waaruit in mezelf frictie ontstaat waarop ik woest wordt en wil wegvluchten.


Wanneer ik Angstig ben om mijn Behoeften te communiceren, dan stop Ik mezelf, neem een diepe in- en uit Ademhaling, waarop ik vervolgens Besluit dat ik mijn Behoeften Oprecht, Zelfverzekerd en Duidelijk zal uitspreken. 

Dat ik mezelf vanuit deze stabiliteit niet langer toesta en aanvaard dat mijn Angst mij controleert, als reactie bestuurt. 

Ik stabiliseer mezelf als mijn fysieke lichaam waardoor ik oprecht, stabiel en Zelfverzekerd vanuit deze stabiliteit als Zelfverzekerdheid mezelf assisteer en ondersteun en mijn Angst zal stoppen en Zelfverzekerd zal staan in Hier.


Ik verzeker mezelf dat ik Zelfverzekerd ben. Dat ik vervolgens als fysiek stabiel wezen mijn behoeften Oprecht en Duidelijk aan mijn Omgeving Communiceer.