Dag 211 Welke relatie Ongeduld heeft op mijn planning.

Ik wil graag Invloed uitoefenen op mijn Geest waarbinnen een onzekerheid aanwezig is over het feit dat ik mijn schoolopdrachten en examens wil leren. Dat ik een adequaat systeem voor mezelf wil bedenken waarmee ik overzicht kan aanbrengen in mijn weekplanning, naast mijn stage en studiedagen, zodat ik weet dat ik de stof beheers om een voldoende te behalen voor ’t Ontwikkelingspsychologie examen. Ik heb wel vaker een examen gemaakt. En altijd een voldoende gehaald. Het is Alweer een hele tijd geleden dat ik gestudeerd heb voor een examen. Ik realiseer me dat ik mezelf studie-ritme wil aanleren en dat ik daarnaast in mezelf geduld wil ontwikkelen. 

Ik realiseer me wat ik momenteel oefen is mezelf geduld aanleren. Dit is de invloed die ik heb. Invloed die ik praktisch kan toepassen zodat ik het mezelf mogelijk maak dat ik me de lesstof eigen maak volgens de norm-afspraak van het studie programma waaraan ik me gecommitteerd heb. 

Ik realiseer me dat ik het tijdpad waarbinnen externe examens gepland staan intern in mezelf niet kan beheersen. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door ongeduld s’nachts wakker wordt met gedachten aan mijn studieprogramma dat ik denk dat ik onvoldoende tijd spendeer aan mijn studie. 

Ik realiseer me dat ik geen invloed kan uitoefenen op het tijdpad waarbinnen examens in de toekomst gepland staan. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik overzicht aanbreng in mijn planning en dat ik per ontwikkelfase de thema’s per ontwikkelingsfasen zal rubriceren en bestuderen zodat ik mezelf effectief ondersteun en assisteer waarmee ik de me lesstof voldoende eigen maak zodat adequaat en goed voorbereid tijdens het examen aan de slag zal gaan om dit te maken. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik controle wil uitoefenen met mijn ongeduld op de duur van het tijdpad waarbinnen de examens door de onderwijs instelling gepland staan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik ongeduld genereer tijdens het verloop van de studie waarbinnen examens gepland staan omdat ik te vaak nog focus op mind bijzaken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door mijn focus op bijzaken dat ik me hierdoor realiseer dat ik onzeker wordt of dat ik de examens wel zal halen omdat deze nog ver in de toekomst me nu al bezig houden qua adequaat plannen omdat het een tijd geleden is dat ik gestudeerd heb waardoor ik mijn huidig studie ritme nog niet kan meten aan de realiteit van de examenstof. 

Ik realiseer me dat ik naast hoofdzaken van de Ontwikkelingsfasen dus geen andere bijzaken erbij moet halen die niet door de lesstof voorgeschreven wordt zodat ik meer specifiek en adequaat ga wijden en toeleggen op hetgeen er gevraagd wordt door de lesstof te beheersen. 

Ik realiseer me dat ik door mijn focus op bijzaken zelf mijn studiebelasting verhoog waardoor ik me onvoldoende adequaat focus op hetgeen er gevraagd wordt. 

Ik realiseer me dat wat er gevraagd wordt door anderen en externe bronnen en factoren in mezelf weerstand oproept.

Als en Wanneer ik door ongeduld afgeleid ben en op bijzaken focus, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik me primair zal richten op de voorschreven lesstof.

Ik stel mezelf ten doel dat ik door focus mezelf ondersteun en assisteer omdat ik meer orde aanbreng binnen mijn weekplanning.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn stageactiviteiten combineer met studieactiviteiten die ik overzichtelijk zal inplannen in een tijdpad en weekschema en zal uitvoeren.

Ik stel mezelf ten doel dat ik overzicht en meer geduld aanbreng omdat ik plan en dat ik mezelf ervan verzeker dat ik toegewijd en gedisciplineerd dagelijks tijd spendeer aan het eerste jaar van mijn huidige studie.
Advertenties

Dag 210 In relatie tot mijn verwachting.

In reactie op het ‘Nee’ van mijn partner – zie blog dag 209 – wil ik op haar nee overleggen over het waarom van haar keuze. Resoluut en duidelijk blijft zij echter vasthouden aan haar ‘Nee’ keuze. Hierop wordt ik woest en wil het liefst wegvluchten. 

Ik realiseer me dat ik mijn eis wil doorzetten op het nee van mijn partner die Duidelijk haar grens aangeeft. 


Ik realiseer me dat ik ondanks het ‘Nee’ van haar mijn zin – dat zij de radio zachter zet – in deze richting ondanks haar ‘NEE’ – ‘toch’ wil ombuigen.


Ik realiseer me dat ik haar ‘Nee’ niet respecteer en dat ik vervolgens ondanks haar ‘Nee’ blijf doordrammen waardoor ik in mezelf woede ervaar waarop ik wil wegvluchten omdat ik niet wil dat de situatie verder zal escaleren. Dus, – Als en wanneer ik mijn verwachting weer wil forceren, Ik stop en Adem. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn verwachting koppel en verbind aan ‘feiten uit het verleden’ die ik destijds, omdat wij niets bespraken – waardoor er door onduidelijkheid die ik als uit observatie destijds heb aanvaard en toegestaan – aan mijn verwachting tot overleg vanuit Onduidelijkheid in woorden en als de mind in mezelf heb aanvaard en toegestaan. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn verwachting om overleg in mezelf die als verwachting in mezelf is blijven woekeren in mezelf aanvaard en toesta als van mezelf en deze verwachting als reflectie in anderen zichtbaar vergeef. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik uit verwachtingen in mezelf mijn reacties genereer als reactie op ‘Nee’ waarin de gedachte die ontstaan op hetgeen ik waarneem. 


Ik stel mezelf ten doel dat hetgeen ik als verwachting in mezelf creëer in mezelf aanvaard, accepteer en zal toestaan als verwachting in reactie op MIJN mind verwachting.  


Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn Agreement als reden gebruik voor mijn verwachting tot overleg en uitleg als gevolg van mijn reflectie op het Agreement dat ik vanuit Leven Gewaarzijn en ware Zelfreflectie met mezelf en anderen wil communiceren, vanuit Zelfoprecht als wat het beste is voor mezelf en voor mijn wereld. 


Mijn Agreement:


Ik realiseer me hetgeen ik aantrekkelijk vind aan Miranda is dat zij toegewijd is aan haar afspraken die zij daadwerkelijk wandelt – ‘Nee is nee en ja is ja’.


Ik realiseer me dat haar Duidelijkheid reflecteert met mijn Onduidelijkheid waaruit in mezelf frictie ontstaat waarop ik woest wordt en wil wegvluchten.


Wanneer ik Angstig ben om mijn Behoeften te communiceren, dan stop Ik mezelf, neem een diepe in- en uit Ademhaling, waarop ik vervolgens Besluit dat ik mijn Behoeften Oprecht, Zelfverzekerd en Duidelijk zal uitspreken. 

Dat ik mezelf vanuit deze stabiliteit niet langer toesta en aanvaard dat mijn Angst mij controleert, als reactie bestuurt. 

Ik stabiliseer mezelf als mijn fysieke lichaam waardoor ik oprecht, stabiel en Zelfverzekerd vanuit deze stabiliteit als Zelfverzekerdheid mezelf assisteer en ondersteun en mijn Angst zal stoppen en Zelfverzekerd zal staan in Hier.


Ik verzeker mezelf dat ik Zelfverzekerd ben. Dat ik vervolgens als fysiek stabiel wezen mijn behoeften Oprecht en Duidelijk aan mijn Omgeving Communiceer.

Dag 209 Hoe Corrigeer ik de Relatie met mijn MIND.

‘Wij’ zijn er ook nog hoor’. In mezelf reageer op het woord ‘Wij’. Waarop ik vervolgens het liefst zo snel mogelijk wil weglopen. Zie voor context blog 108.

Ik realiseer me vervolgens een scala aan gedachten: ‘Alsof ik er niet toe doe’. Ik irriteer me. Ik wil naar huis. Ik wil weg uit deze stress-bron. Ik ben boos. Dit in tegenstelling tot mijn bedoeling: ‘dat ik overleg wil’. Ik realiseer me hetgeen en wat ik wil overleggen het ontstaan van mijn mind reactie betreft, die op het feit dat mijn partner Nee zegt, waar ik in tegenstelling tot haar reactie ‘Nee’ iets anders veronderstel – verwacht, namelijk uitleg/overleg omdat haar ‘Nee’ reactie, in mezelf woede genereert. 

Conclusie: ‘Mijn woede reactie wordt door mijn mind als in mezelf toegestaan en in mezelf gerealiseerd in reactie op ‘NEE’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf als statement heb toegestaan de gedachte: ‘Ik wil naar huis’; ‘Ik wil wegvluchten uit deze stress-bron’; ‘Ik ben boos’.  Ik realiseer me dat ik deze gedachten gewaar ben. Dit in tegenstelling tot mijn bedoeling ‘Ik wens overleg’ en doe hiertoe op rustige en beheerste toon haar mijn voorstel. Hierop volgt zonder verdere onderbouwing/ uitleg ‘NEE’.  Ik realiseer me dat ik in reactie op ‘Nee’ onderbouwing/uitleg over het waarom van haar keuze wenselijk acht/verwacht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik wil wegvluchten uit deze situatie. Ik realiseer me dat ik wil wegvluchten als reactie op het feit dat ik wil overleggen en dat hiertoe ‘Alweer’ aan mij niet de mogelijkheid wordt geboden. Ik realiseer me dat ik wel Zelfverzekerd en Oprecht Duidelijkheid vraag in mijn verzoek tot overleg.

Ik realiseer me dat ik eerst aan mezelf mijn voorstel en wat hier onder zit met mezelf en in mezelf wil/ga verduidelijken in deze blog. 

Ik realiseer me dat ik overleg wil vanuit een mind gedachte. Ik wil overleggen als reactie op het feit dat mijn partner ‘NEE’ zegt tegen/op mijn verzoek om uitleg en dat ik hieraan in mijn verwachting/ mijn zin doordrijven wel vast houdt en verwacht dat ze zal bijdraaien.

Ik realiseer me dat ik in tegenstelling tot een vroeger Nee waarin mijn reactie is ontstaan vervolgens mijn zin doordreef en met mijn kleren aan op bed ben gaan liggen. Door mijn toedoen, is op het NEE van mijn moeder: ‘Je hoeft niet te helpen’ later die avond onenigheid ontstaan waarna de situatie escaleerde. 

Later realiseerde ik me dit feit/voorval omdat ik in tegenstelling tot mijn moeder toch mijn zin deed, waarop ik mezelf verantwoordelijk heb gemaakt voor de reactie van een ander waaruit in mijn beleving de escalatie op het ‘Nee’ ontstond waaraan ik een schuld complex heb gekoppeld omdat ik van mening was en dus dacht dat ik hiervoor verantwoordelijk was. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan ‘Alweer’ ik wil het nu en ik doe gewoon wat ik wil waarop NEE volgt wat me niet zint, geen rekenschap houdt met NEE en de grens van anderen waaraan ik ‘Alweer’ verbind.  

Ik realiseer me dat op mijn voorstel tot overleg ‘nee’ in reactie op mijn bereidheid, verzoek en vraag tot overleg volgt me realiseer dat ik de grens overschrijdt van anderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik er niet toe doe en dat ik dit mindconstruct opgebouwd heb rond mijn verwachting dat ik er toe doe omdat ik wel overleg wil en vervolgens verwacht dat dit zal plaats vinden. 

Ik realiseer me dat het overleg volgens mijn wens nooit heeft plaats gevonden. Ik verwacht op mijn verzoek tot overleg, waarop Dus NEE volgt nog steeds genoegdoening voor het feit dat ik mezelf onheus bejegen voel door te veronderstellen dat ik afwijzing ervaar waar ik aanstuur op overleg voeren, waarop dus ‘Alweer’ een NEE volgt, waarop escalatie is ontstaan, waarop vluchtgedrag volgt, waarop we elkaar destijds nooit geëvalueerd hebben. 

Ik realiseer me nadat escalatie plaats vond we nooit met elkaar besproken hebben hoe we dit moment als individu en los van elkaar hebben ervaren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat wat ik als verwachting graag van een ander wil, mijn verwachting is als vraag waarop ik NEE ontvang wat me woedend maakt omdat ik zaken wil verduidelijken die ik als mind in mezelf nog steeds meedraag.

Ik realiseer me dat ik vervolgens fysieke reacties in mezelf genereer waarop ik wil vluchten uit angst in reactie op mijn gedachten die ik in mezelf waarneem in reflectie op het NEE in combinatie met de dwingende houding die volgens mijn waarneming in mezelf reflecteert als agressieve escalatie houding omdat ‘Alweer’ de herinnering aan escalatie en de toeters en bellen die er bij aansluiten in mezelf zichtbaar wordt.

Ik realiseer me dat ik in tegenstelling tot eerdere blogs ‘Alweer’ in reactie schiet. 

 Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie schiet op het woord ‘Wij’ in combinatie met ‘Nee’.

Ik realiseer me dat in reactie schiet op Wij. Een verwachting aan overleg die ik als in mezelf heb aanvaard en toegestaan niet krijg waarop ik mezelf isoleer omdat ik woedend ben en me fysiek bescherm door de gedachte ik wil weg lopen omdat ik tijdens de escalatie eerder in mijn Leven als mind-set met mezelf overeen ben gekomen dat ik mezelf nooit zal toestaan dat de situatie escaleert. 

Onbewust wil ik deze gebeurtenis zoals ik deze in mijn mind heb aanvaard en toegestaan nog steeds vanuit deze escalatie ervaring waaraan ik deze Negatieve Energetische Emotie aanhechting heb verbonden nog steeds als in dat moment aanvaard en toegestaan, in Hier overleggen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik me buitengesloten voel omdat de reactie die ik ontvang in mezelf vervolgens als mind reflecteert en dat deze reactie mij nog steeds niet zint. Dat ik het NEE van de ander destijds genegeerd heb. 

Ik realiseer me dat hierop in de gebeurtenis als in mezelf escalatie in mezelf is ontstaan waarvoor ik mezelf beschuldig en verantwoordelijk heb gemaakt, nu wil recht zetten door mijn verzoek tot overleg in navolging op het NEE van mijn Partner die duidelijk en zelfverzekerd haar keuze: ‘Ik wil nu muziek luisteren’, in haar keuze NEE aan mijn communiceert. Dit Nee zint mij niet waarop ik MIJN zin wil doordrijven door het voorstel tot overleg te doen, waarop op haar ‘Nee’ de als in mezelf aanvaarde en geaccepteerde escalatie in mezelf ‘Alweer’ ontstaat. 

Vervolgens als Negatieve Energetische Emotie Aanhechting woede volgt waarop ik mezelf bescherm en zo snel mogelijk wil weglopen in mijn verzet tegen ‘Wij’, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik bij vergelijkbare problemen in plaats van mijn verwachting die ik wil nabespreken en de gebeurtenis wil evalueren, Ik stop en Adem. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik geen verwachting zal forceren omdat wij destijds niets bespraken, waardoor zaken die ik uit observatie heb aanvaard en toegestaan als schuldcomplex in mezelf heb vertaald, is blijven woekeren waaruit mijn reacties reflecteren op hetgeen ik waarneem, niet langer als reden gebruik voor mijn verwachting tot overleg en uitleg als gevolg, mijn reflectie op het ‘Nee’ van de ander. 

Ik stel mezelf ten doel vanuit Agreement met mezelf dat ik dit later met anderen in mijn wereld zal bespreken en/of overleggen.

Dag 208 Statemind

Al Angstig omdat ik mijn behoefte aan rust communiceer doe ik het verzoek: ‘Mag de muziek zachter’. Omdat ik slecht heb geslapen vannacht ben ik vermoeid. ‘Ja hallo’ – als tegen-reactie – ‘Wij’ zijn er ook nog hoor’. Waarop ik vervolgens in mezelf reageer op het woord ‘Wij’ . Waarop ik vervolgens het liefst zo snel mogelijk wil weglopen. Als gedachte aan: ‘Wij tegen Jij’. Ik realiseer me mijn gedachte: ‘Alsof ik er niet toe doe’. Ik irriteer me. Ik wil naar huis. Ik wil weg uit deze stress-bron. Ik ben boos. Dit in tegenstelling tot mijn bedoeling: ‘Ik wil overleg’. Mijn mind status die ervan uitgaat dat mijn verwachting door een ander zonder overleg bij voorbaat als mijn verwachting wordt nagevolgd. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf als statement heb toegestaan de gedachte: ‘Ik wil naar huis’. ‘Ik wil wegvluchten uit deze stress-bron’. ‘Ik ben boos’. Dit in tegenstelling tot mijn bedoeling: ‘Ik wil overleggen’.  

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik wil wegvluchten uit deze situatie. Ik realiseer me dat ik wil wegvluchten als reactie op het feit dat ik wil overleggen en dat hiertoe ‘Alweer’ geen mogelijkheid wordt geboden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan ‘Alweer’ ik wil het nu verbind, waarop nee volgt wat me niet zint. Ik realiseer me dat op mijn voorstel tot overleg ‘nee’ in reactie op mijn bereidheid, verzoek en vraag tot overleg volgt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik er niet toe doe, dit mindconstruct opgebouwd heb rond mijn verwachting dat als ik er toe doe er dan wel overleg zal plaats vinden?

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat wat ik als verwachting graag van een ander wil.  

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie schiet op het woord ‘Wij’.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik me buitengesloten voel omdat haar reactie mij niet zint.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik hierop rond mijn navelstreek spanning en irritatie ervaar. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vervolgens irritatie ervaar omdat ik in reactie schiet.

Ik realiseer me wanneer ik merk dat ik me buitengesloten voel op het woord WIJ, en omdat ik niet stop en Adem, mijn gedachte: ‘ik wil weglopen’, vervolgens daadwerkelijk wil wandelen.

Ik realiseer me en constateer vervolgens onmiddelijk fysiek bloedend tandvlees omdat ik wel in reactie schiet.

Ik realiseer me dat ik niet aanspreekbaar – afgezonderd en onbereikbaar wordt en ben voor contact.

Ik realiseer me dat ik mijn reactie extreem en fysiek hinderlijk vind voor mezelf.

Ik realiseer me dat ik mijn woede vermijd en erger voorkom.

Ik realiseer me dat ik met de gedachte aan weglopen erger voorkom.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik erger vermijd met mijn wegloop gedachte en als mindconstruct erger voorkom.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik wegloop erger voorkom zoals ik dit met mezelf overeen ben gekomen. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een Agreement met mezelf wandel om erger te vermijden. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik een deel van het Agreement wel en een ander deel nog niet wandel. 

Dag 207 Sabotage

So what they Have – I havent – is my interpretation. I’m thinking – they have I havent – this way shows up things what people doing, but in real live, it’s me, that what I see In them, showing up my inner scene, my inner-mind, my world connecting with, by seeing and reflecting myself in the outside world. 

The other one, or the situation is just my performer who makes my accepted and allowed assumtions and thinking visible – The things I accepted and allowed as true or as certain to happen, without proof in my physical reality. 

Thus Instead Blame myself, I say thanks that this realisation – person/situation donates me insights, opinions, assumptions, patterns, expectation or flight/fighting/freeze-responses as myself accepted and allowed. 

So I realize that The only thing I really see as in my outsides are donations of myself. Thus mine inside. So I Dont blame myself any longer as memory inside observation as inequality choices which I don’t accept and allow myself any longer.

So thank you…outside world showing up my inner mind sabotage.

Dag 206 Zo binnen zo buiten.

Ik sprak een vriend die mij vertelde dat hij compleet over de rooie was. Hij kon op zijn werk geen oplossing bedenken/aandragen voor problemen die ontstaan door andere mensen waarop hij ‘zijn’ invloed NIET kon uitoefenen. ‘Ik kan de situatie niet controleren was zijn tweede opmerking die kort daarop volgde’. Zijn invloed op anderen werd door hen volgens zijn verwachting NIET opgevolgd. Vervolgens ben ik mijn mind gaan onderzoeken. Ik realiseer me dat mijn gedachten mij een tijd lang controleerden.  Door deze realisatie vervolgens in mezelf toe te staan krijg ik de gedachte ‘ik heb gefaald’. In de Agreement Course behandel ik momenteel het deel verwachtingen. Ik realiseer me dat ik in het verleden de verwachting had ‘als ik een ander help zal ik hiervoor waardering krijgen’. Ik ben mijn aanname gaan onderzoeken met de vraag: ‘waarom wil ik van anderen waardering en erkenning krijgen’, zodat ik in tegenstelling tot ik heb gefaald geslaagd ben. 

Al snel realiseer ik me dat ik ontevreden was over mezelf. Omdat ik niet altijd waardering en erkenning kreeg werd ik ontevredener, angstig, onzeker. Ik ging meer Alcohol drinken, en vluchten uit de realiteit. Ik begrijp mijn vriend die iets wil realiseren/bewerkstelligen buiten zichzelf, bij anderen wat hem niet lukt waardoor hij de controle verliest’. 

Conclusie: ‘mijn vriend wil in zichzelf het gedrag van anderen controleren. Hij heeft het gevoel dat hij mislukt is in zijn poging, ‘iets realiseren, bij een ander, volgens zijn inzicht, buiten zichzelf’. Hiermee maak je je afhankelijk van de reactie/gedrag van anderen en loop je risico dat je afgewezen zal worden. Ikzelf ging anderen helpen om vriendjes te zijn, hen tevreden stemmen zodat zij vriendelijk waren mij steunden en begripvol waren waardoor ik erkenning en waardering kreeg.

Ik vergeef mezelf de gedachte dat ik vroeger net als mijn vriend anderen adviseer vanuit mijn realisatie dat hij in zichzelf heeft aanvaard en toegestaan te denken dat hij iets kan oplossen in een ander.

Ik realiseer me dat ik zonder verwachting met mijn vriend communiceer.

Als en wanneer ik me realiseer dat ik een ander van advies voorzie vanuit mind, Ik stop en Adem. 

Ik realiseer me dat hetgeen ik adviseer vanuit mijn mind perspectief inclusief energetische Aanhechting hieruit meer mind ongelijkheid ontstaat.

Ik stel mezelf ten doel in gesprek met anderen dat ik hen zelf mogelijkheden en passende ondersteuning laat bepalen/zoeken/ondervinden en dat de woorden die zij spreken voor dat moment effectief zijn ongeacht of dit voor mij oké is of toereikend als ik volgens mijn verwachting en programmering reageer.

Ik stel mezelf ten doel dat ik een ander effectief kan ondersteunen in het moment door mijn reactie te stoppen, door niet te spreken. 

Ik stel mezelf ten doel instead I will ‘accepting and supporting a person regardless of what they have said or done’. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik deze houding en gedrag wil toepassen in het moment, in reactie ben en gevraagd of ongevraagd adviseren/reageren, nalaat.

Ik stel mezelf ten doel dat ik me ten alle tijden realiseer dat wat ik interpreteer in mezelf als Energetische reactie Aanhechting vervolgens hierop Zelfvergeving en Zelfcorrecties toepas. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik mezelf oprecht verantwoordelijk maak om eenheid en gelijkheid voor Alle Leven te bewerkstelligen nadat ik mezelf effectief ondersteun.

Dag 205 In relation @ the influence – I’m Act upon.

In reactie op een gebeurtenis kwam ik recent tot inzicht welke invloed een Herinnering kan hebben op mijn gedrag. Een ervaring die ik onder invloed – als voorbeeld van het gedrag van een ander – ‘ooit’ – in mezelf – Als van MIJ – heb aanvaard en toegestaan.

Kort geleden zag IK de vreugde van een kind – dat kind was blij – mede omdat het onverwacht – als verrassing – een cadeautje kreeg. Deze reactie – onder invloed van de ander werd daarmee in mezelf zichtbaar. 

Dus de invloed van een ander of een gebeurtenis die reflecteert in hen, is de reflectie van mezelf die als in mezelf zichtbaar is. 

Zo werd ik kort geleden s’nachts wakker. In mijn reactie, zo realiseerde ik me later toen ik uit reactie was, werd een Herinnering in mezelf actief. Een ervaring waaraan ik heel veel woorden en andere gedachten gedurende het verloop van mijn leven aan heb gekoppeld/verbonden. Een observatie toen die een leven lang invloed op mij heeft gehad. Een voorbeeld waaraan ik angst, onzekerheid en schuld heb verbonden. Gedachten, emoties en gevoelens die ik met destructief vluchtgedrag wou verbloemen/verbergen.

De laatste dagen signaleer ik geregeld wrevel om me heen. In de woorden en reacties in kranten en mensen signaleer ik angst en onmacht, agressie, dreiging en respectloos gedrag. Ik noem dit zo omdat ik onder invloed van anderen en voorbeelden in de krant en tv beelden voor geschoteld krijg waaraan ik deze woorden dus Zelf verbind. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onder invloed, aan voorbeelden, aan mijn observatie woorden en gedachten heb verbonden die me als Herinnering in een gebeurtenis nu, positief of negatief beïnvloeden. 

Ik realiseer me dat zolang ik reageer op de invloed buiten mezelf de beïnvloeding in mezelf als mind actief is, binnen mijn Zelfoprecht.

Ik realiseer me dat ik de invloed van het kind kan zien als een moment waaraan het een verwachting kan koppelen dat een verassing positief geladen energie bevat waarmee het zijn/haar wereld gaat beoordelen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben datgene wat ik invloed van buiten noem me niet weerhoudt als smoesje waarachter ik me in het verleden heb verborgen onder invloed van alcohol.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat onder invloed van Alcohol zogenaamde ‘social forces’ kon maskeren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de social forces buiten mezelf verantwoordelijk heb gemaakt voor mijn smoesjes: ‘nog een drankje en dan stop ik ermee’. Ik realiseer me dat ik mezelf onder invloed hield van hetgeen mij heeft beïnvloed als excuus te gebruiken om geen verantwoordelijkheid te nemen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn excuus aan ‘social-forces’ , mijn judgement en jury statement heb gekoppeld als excuus-vrijbrief zodat ik mezelf onder invloed, achter het slachtoffer character/karakter mocht verstoppen. Tenslotte heb ik zelf toegestemd wat ik in mezelf heb aanvaard als vrijbrief/excuus om dit gedrag te leven/zijn, binnen mijn Zelfoprecht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik dreiging als in mezelf heb aanvaard en als zodanig heb toegestaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik gedrag van anderen waaraan ik negatieve gedachten heb verbonden niet langer zal veroordelen of beoordelen omdat ik me dan onder invloed plaats van mijn eigen oordeel waardoor ik ongelijkheid in de wereld zet. Ik realiseer me dat deze ongelijkheid die in de wereld wordt gezet, mensen als zodanig in zichzelf zal beïnvloeden. Ik realiseer me dat de enige manier, ‘dealen met ‘the act to react behaviour’ – Zelfvergeving toepassen zal zijn, is.

Als en wanneer ik merk dat ik onder invloed van mijn mind construct ongelijkheid zal creëren, Ik stop en Adem.Dag 204 Pleasen

Ik doe mezelf een enorm plezier door mijn reacties als reactie op mijn omgeving te onderzoeken. Mijn reactie is een verwachting waaronder mind energie opgebouwd uit gedachten, emotie of gevoel. Een energetische reactie die ik heb verbonden als herinnering aan nachtelijk gestommel en abrupte plotselinge geluiden. Herrie die mij niet ondersteund om verder te slapen maar juist een ervaring in mezelf bloot legt waaruit ik een schrik reactie heb opgebouwd door geluid dat onverwacht de stilte van de nacht doorbreekt. 

Kort geleden werd ik s’nachts opgeschrikt door plotseling geluid wat ik heb ervaren als nachtelijk gestommel waarop ik mezelf niet effectief heb ondersteund waardoor in een schrikreactie ben geschoten. Ik wezen heb ik mezelf verhinderd om mezelf te ondersteunen met doorademen waardoor ik in reactie ben geschoten. Deze reactie heb ik vervolgens in mezelf als reflectie/herinnering actief gemaakt waardoor ik in reactie op de veroorzaker onredelijke uitspraken heb gedaan die verbonden zijn aan mijn eerdere mind ervaring/reactie als herinnering aan mijn eerste ervaring met nachtelijk gestommel.

Omdat ik in de veronderstelling was dat ik schuldig was aan dit rumoer heb ik in reactie op rumoer een houding ontwikkeld om te proberen de goede vrede te bewaren met clownesk gedrag waardoor ik me heb aangepast aan agressieve types om deze goede vrede te bewerkstelligen. Ik heb me lang aangepast en mijn woorden ingeslikt en ben gaan pleasen. daardoor liep ik weg uit situaties waarin het rumoerig was. Met een slok alcohol op deed ik dit niet. Omdat ik me niet langer verantwoordelijk maak voor nachtelijk rumoer pas ik hierop Zelf-vergeving toe. Ik realiseer me dat ik met weglopen en anderen beschuldigen mijn onvrde en reacties niet effectief kan corrigeren en afgescheidenheid in mezelf in stand houd. Daardoor verhinder ik mezelf om vanuit ware zelfexpressie te reageren op mijn omgeving. 

Ik heb te lang verwacht van de veroorzakers van nachtelijk tumult en herrie dat zij zich bij mij zouden verontschuldigen voor hun nachtelijk gestommel. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aan abrupt en plotseling gestommel in de nacht schrik en angst heb gekoppeld.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me realiseer dat ik aan mijn schrikreactie angst koppel waarop ik irritatie ervaar die ik in mezelf reflecteer als reactie op gestommel in de nacht. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik boos ben als reactie op gestommel omdat ik deze reactie aan een ervaring heb verbonden in het verleden waarin ik abrupt gewekt werd door nachtelijke harde abrupte geluiden waaraan ik woorden heb verbonden dat het mijn schuld was – die mij onzeker, angstig en bang hebben gemaakt waaraan ik gedachten heb gekoppeld vanuit mijn veronderstelling dat ik de veroorzaker was en aanleiding waaruit het gestommel is ontstaan. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat ik ondanks mijn schuldgedachten me verantwoordelijk heb gemaakt als zijnde dat ik veroorzaker was en aanleiding van het nachtelijk gestommel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me vervolgens schuldig heb verklaard als veroorzaker van het gestommel waarop ik mezelf heb veroordeeld met woorden dat ik het schuld was dat het tumult ontstond waarop ik me met woorden een schuldcomplex heb aangepraat waaruit emoties, gevoelens en gedachten zijn ontstaan die waaraan een energie is verbonden waardoor ik schrik door harde geluiden en nachtelijk gestommel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de verantwoordelijke van het gestommel vervolgens heb gehaat en verafschuwt omdat er vervolgens nooit excuus of uitleg is gekomen door de veroorzaker op zijn reactie waaruit het gestommel is ontstaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me daardoor geen raad wist naar aanleiding van deze nachtelijke ervaring waarover ik met niemand kon praten en vanuit mijn onschuld me schuldig heb verklaard en mezelf als overbodig heb aangemerkt omdat er nooit verantwoording werd en is genomen door de veroorzaker van het gestommel met een korte uitleg over de beweegredenen.

Als en wanneer ik abrupt wordt gewekt door onverwacht nachtelijk gestommel waarop ik schrik, Ik stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat mezelf niet langer verantwoordelijk maak als schuldige aanmerk in reactie op nachtelijk gestommel. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik niet verwacht dat mijn schrik reactie op nachtelijk gestommel met een keer doorademen verholpen is.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mezelf zal assisteren in het vergeven van mijn reacties op nachtelijk gestommel en dat ik de veroorzaker van dit abrupte geluid niet langer zal lastig vallen met mijn reactie op nachtelijk gestommel.

Ik stel mezelf ten doel dat ik s’nachts geen overlast zal veroorzaken met nachtelijk gestommel en anderen niet zal wekken uit hun slaap omdat ik me realiseer welke gevolgen dit kan hebben.
Dag 203 Twijfel

De laatste tijd realiseer ik me in het contact met mensen dat ik twijfels heb die ontstaan als reactie op hen hetgeen er zich in mij manifesteert. Ik merk ook dat ik in contact met mensen of gebeurtenissen geen reacties heb. De moraal van mijn verhaal: ‘ik onderzoek wat erin mezelf gebeurt en maak hiervoor anderen niet langer verantwoordelijk’. Ik kan me overbodig voelen binnen een situatie. Of angstig, onveilig, onheus bejegend door mimiek en/of lichaamstaal. Ik realiseer me dat de woorden en het begrip dat ik hieraan toeken iets is wat ikzelf in me gewaar maak. Ik ben en ken mijn reacties uiteindelijk waarop ik Zelfcorrectie en Zelf-vergeving kan toepassen.


Ik twijfel ook wel eens over het absolute – zwart-wit – van iets, dat wat geen geel bevat. Alsof er daarnaast niets anders is. De instrumenten van Desteni brengen me inzicht hoe ik beweeg als mind en hoe ik op mijn mind Zelf-correcties en Zelf-vergeving kan toepassen. 

Er ontstaat op deze woorden in mezelf een vervolg vraag – ‘wordt mijn Zelf-correctie daarmee ook een verwachting’? 

Ik realiseer me vervolgens dat ik eigenlijk niets wil verwachten en dat ik binnen ieder moment beweeg als Zelfoprecht wezen, binnen iedere in- en uit ademhaling, als in eenheid gelijk.

Een voorbeeld van ware Zelfexpressie zag ik kort geleden in een documentaire over pinguïns. Die in een groep met elkaar mee bewegen. Als een van de pinguïns 2 cm beweegt, beweegt de hele groep 2 cm mee. De groep steunt elkaar. 

De pinguïns beschermen elkaars individuele ruimte door elkaar fysiek niet aan te raken met hun veren zodat de lichaams-warmte van de pinguïn bewaard blijft waarmee de pinguïn zijn Zelf-oprecht in-tact houdt en zichzelf ondersteunt binnen de groepsdynamiek.

Ik realiseer me dat ik niet twijfel aan de steun van groepen en dat door de steun van een groep mijn twijfels juist zichtbaar worden gemaakt als in mezelf aanvaard en toegestaan. Uit ervaringen waaraan ik waarde en later verwachtingen heb toegekend. Ik verwacht geen tegenspraak. Ik verwacht geen twijfels van anderen ten opzichte van mijn integriteit. Ik verwacht dat anderen vriendelijk zijn. Alles wat ik verwacht, daar wacht ik op, als in ver ergens ontstaan. Als gemis in een situatie waar ik begrip nodig had. Waar ik steun nodig had. Waar ik knuffels nodig had. Waar ik veiligheid zocht. Wensen bleven uit, werden gemis en daarmee mijn verwachting. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik twijfels in mezelf veroordeel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik met veroordelen meer mind genereren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik naast mijn veroordeling ook mijn Leven Gewaarzijn ben. Ik realiseer me dat twijfels mijn wegwijzer is om mijn mind realisaties te onderzoeken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik al mijn observaties als voorbeeld ervaring in mezelf heb veroordeeld waarmee ik een positie aanneem ten opzichte van mezelf waarmee ik mijn Zelf-oprecht kleiner maak.

Ik realiseer me dat ieder oordeel oordeel groter maakt.

Ik realiseer me dat oordeel twijfel bevat.

Ik realiseer me dat twijfel angst is.

Ik realiseer me dat angst mijn ware Zelfexpressie ondermijnt.

Ik realiseer me dat een oordeel Af-gescheidenheid ten top genereert.

Als en wanneer mijn oordeel mijn twijfels en mijn angst als reactie in mezelf zichtbaar maakt, Ik Stop en Adem.

Als en wanneer ik in reactie schiet door twijfels of angst, Ik Stop en Adem.

Ik stel mezelf ten doel dat ik in reactie eerst tot tien tel. 

Ik stel mezelf ten doel dat ik een ander die ik om steun verzoek in een moment van reactie zal volgen volgens een afspraak die we gezamenlijk formuleren.

Ik stel mezelf ten doel dat ik zonder effectief mezelf wil ondersteunen en daarmee ook mijn omgeving dien.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn reflecties concreet beschrijf zonder veel poespas.

Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn reacties bespreek maak nadat de energetische lading er vanaf is.

Ik realiseer me dat ik wil meebewegen vanuit ware Zelfexpressie en dat ik daarom juist mijn angsten en twijfels onderzoek.

Ik stel mezelf ten doel dat ik zonder verwachtingen in ieder moment als In Hier mijn ware zelfexpressie vanuit eenheid en gelijkheid wil ervaren en als Levende woorden wil Leven.

Dag 202 Zelf verantwoordelijkheid manifesteren.

De Zelfrealisaties binnen mijn mind beschrijf ik oprecht vanuit het inzicht dat ik achter mijn huidige realisaties meer Leven Gewaarzijn zal manifesteren. Ik realiseer dat wat ik denk vaak een verwachting is. 

Ik realiseer me dat ik verwacht dat een ander weet wat ik wil vertellen en dat hetgeen ik communiceer als zodanig vanuit mijn verwachting door een ander begrepen zal worden. Zodat de ander mij begrijpt en begrip toont voor mijn argumenten.

Ik realiseer me dat een verwachting – reactie – resulteert in mijn valse hoop en illusies die ik koester in de veronderstelling dat een ander inzicht heeft in mijn bedoeling en dat ik in een gesprek overleg wil ervaren en dat de ander rekening houdt met mij. 

Dat we Dus vanuit wederzijds respect en overleg uiteindelijk zonder reactie elkaar zullen bejegenen. Reactie: energetische aanhechting die als mind binnen mijn Zelf-oprecht aanwezig bepalend is als reactie/herinnering/patroon/veronderstelling/mening/ op een gebeurtenis of persoon. 

Vandaag pas ik Zelf-vergeving toe op mijn blog van dag 201

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik Me bedacht dat een systeem berust op regels, patronen, veronderstellingen, verbeelding en structuren waaraan ikzelf een verwachting koppel. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in tegenstelling tot dat wat ik beschrijf in mijn blogs ‘ mijn mind reacties wil stoppen’ – in tegenstelling tot wat ik beschrijf ‘toch geregeld in reactie zit’. 

Ik realiseer me daarbij ook dat ik omdat ik reacties wel uitspreek minder fysieke klachten ondervind. 

Ik realiseer me dat deze reacties mij weerhouden dat ik mijn bijdrage kan leveren aan Leven als in eenheid gelijk en mijn bijdrage niet lever vanuit Onvoorwaardelijke Zelf-expressie. 

Ik realiseer me dat ik mijn bijdrage wel wil Leven vanuit Zelf-oprecht, zoals eenheid en gelijkheid voor Alle Leven bedoeld is. 

Ik realiseer me dat ik fel reageer op afwijzing, als reactie op mijn verwachting die ik in mezelf ervaar dat ik vanuit mind mijn hoor en wederhoor in reactie probeer te delen. Ik realiseer me dat ik hierdoor afgescheiden beweeg van mijn Zelf-oprecht. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit reactie reageer op personen en specifiek op grote en fors uitziende types. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat zij in mijn beleving ik hen als groot ervaar in hun expressie. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat hun ‘expressie’ mij angst inboezemt omdat ik in hen agressie / boosheid / afwijzing in mezelf aanvaard en toegestaan ervaar. 

Ik realiseer me dat ik in mijn reflectie op mijn eigen gewaarwording woede, irritatie, onmacht en onbegrip in mezelf ervaar.

Ik realiseer me dat ik het in zo’n situatie moeilijk vind om mijn ervaring zonder mind reactie te delen. 

Ik realiseer me dat ik mijn Zelf-oprecht overzicht verlies zodat in dit moment mijn mind het overneemt waardoor ik bestuurt vanuit energetische aanhechting ‘stuurloos’ in ongelijkheid aan leven mijn bijdrage lever aan het groepsproces. 

Ik realiseer me een realisatie die mij herinnert aan angst die ik heb opgebouwd vanuit mijn observatie in reactie op groepsdynamiek in situaties waarin agressie en fysieke woede aanwezig was.

Ik realiseer me dat ik weerstand ervaar – energie – omdat ik reageer op zulke types die in mijn beleving vervolgens onzinnige vragen stelt, voorbij gaat aan mijn dialoog beginpunt als bijdrage aan mijn uitleg van het mechanisme achter het feit dat ik alcohol ben gaan drinken.

Dit mechanisme is opgebouwd uit energetische reacties die in mezelf aanvaard en toegestaan is ontstaan uit mijn verwachting en het ontbreken van; hoor en wederhoor, begrip, overleg en betrokkenheid voor mijn bijdrage aan het groepsproces en waarbinnen als herinnering / ervaring fysiek geweld en agressie overheersten. 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik op mijn inzet aan het groepsproces in mezelf ervaar dat door de groepsleden begrip ontbreekt en er niet verder wordt doorgevraagd met relevante vragen betreffende dit specifieke groepsproces.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mezelf deze laconieke en onverschillige houding associeer met het feit dat er geen interesse bestaat van een ander in mij waardoor er geen medeleven en begrip in mij wordt getoond. 

Ik realiseer me dat ik geen begrip, empathie en belangstelling, en desinteresse op mijn bijdrage ervaar omdat er niet wordt gevraagd hoe ik de situatie waarin dit mechanisme is ontstaan heb ervaren. 

Ik realiseer me nu ik dit uitschrijf dat ik eis dat anderen mij te woord staan volgens mijn voorschrift/wens/verwachtingen/verlangen. Ik realiseer me dat ik verlang naar Zelfoprechte aandacht voor mezelf.

Ik realiseer me dat ik vervolgens niet in staat ben om mijn bijdrage aan het proces ondersteunend vorm kan geven met onderbouwing van argumenten en specifieke details ter ondersteuning van het groepsproces van anderen omdat ik het mechanisme achter mijn verslaving niet accuraat – en dus afscheiden – niet voldoende oprecht aan de aanwezigen kan beschrijven/presenteren.  

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte dat wat er vervolgens gebeurt dat ik mijn inbreng vergelijk met dat van de ander en interpreteer /waardeer alsof zijn bijdrage belangrijker is en voorop staat op mijn bijdrage waardoor ik in reactie schiet en wil vluchten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf minder belangrijker maak en de bijdrage van de ander benoem als het egocentrische waarmee de ander zichzelf uitvergroot omdat ik me aanpas, wil pleasen en kleiner maak aan de ander waarvan ik meen dat de ander zichzelf vervolgens wel specifiek kan bevragen, in detail promoten en accuraat zichzelf kan presenteren. 

Ik realiseer me vervolgens dat een van de andere aanwezigen wel verwijst naar het feit dat ik aanstuur op om het mechanisme achter mijn alcohol gebruik te presenteren als bijdrage aan het groepsproces en dat ik wel specifiek kenbaar maak en datgene wat ik wil en kan benoemen. Ik realiseer me dat door kritische vragen van de ander, dat ik dichtklap. Ik verwacht dat de ander naar me luistert en doorvraagt op hetgeen ik wil delen. 

Ik realiseer me dat dat degene wel ziet dat ik op deze wijze een constructieve bijdrage wil leveren aan het groepsproces, waarmee ik veronderstel om een dialoog aan te gaan in plaats van discussie, verwijt, schuttingtaal en reactief reageren op elkaar en deze vorm van destructief communiceren wil vermijden/tegen-gaan. 

Ik realiseer me dat als ik hoor en wederhoor verwacht en hierop kritische vragen volgen die afwijken van mijn uitleg dat mijn bijdrage niet gehoord en gezien wordt waardoor ik er in wezen niet toe doe welke bijdrage ik lever. Ik realiseer me dat ik daarop denk doe vooral geen moeite om mij te begrijpen. Ik realiseer me dat ik niet meer wil opvallen. Dat ik me vervolgens afzonder. En vervolgens met de stille trom me in mezelf terugtrek. Ik realiseer me dat ik me niet langer wil bemoeien met anderen. Ik realiseer me dat ik op hulp aanbieden afwijzing heb ervaren waaruit ik een schuld complex heb opgebouwd. Ik realiseer me dat ik in reactie op harde geluiden midden in de nacht, geschreeuw en elkaar afwijzen ervaar. Ik realiseer me dat ik dit in mezelf wil vermijden door er tegen te vechten en er daardoor energie aan besteedt waardoor ik in reactie schiet.

Daarnaast roept de persoon die mij triggert geregeld nieuwe ideeën. Vol passie schreeuwt hij om aandacht en spreekt hij uit wat hij gaat veranderen in de wereld. 

Ik realiseer me dat ik in deze groteske plannen, ideeën en uitspraken mijn eigen impulsiviteit ervaar waarin ik mijn mind beluister opgebouwd uit plannen uit het verleden. 

Ik realiseer me dat ik in de uitvoering stuk ben gelopen. Dit in tegenstelling tot de aanloopfase die degelijk en grondig georganiseerd – strak geplant en verantwoord gebudgetteerd – volgens prognose aanleiding kon zijn voor succes. 

Ik realiseer me dat ik de ingeslagen weg verder wil wandelen en dat waaraan ik begin wil voltooien als manier om te leren hoe ik Zelf-oprecht kan wandelen.

Ik realiseer me dat ik het achterliggende mechanisme van mijn verslaving bespreek vanuit meerdere invalshoeken waarop ik kinderachtige en ongeïnteresseerde reacties ontvang.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik kinderachtige reacties – weglopen, terug trekken en afzonderen en niet in dialoog willen gaan aanzie als reacties in mezelf die ik in anderen als in mezelf gewaar ben.

Ik realiseer me dat ik vervolgens denk- ‘dat ik denk dat mijn vragen onzinnig zijn’ en dat ik mijn bijdrage aan het groepsproces ervaar als bemoeienis’ waarop ik vervolgens in mezelf afwijzing ervaar op en door de ‘onzinnige, respectloze – vragen-bijdrage’ zoals ik de vragen van de ander label.

Ik realiseer me dat ik een diagnose heb gekregen die afweek van eerdere berichten die me heeft verward waardoor ik in mezelf dit als Zelf-stigma ben gaan bevestigen. Uit dit stigma heb ik schaamte ontwikkeld waardoor ik angst voor mijn angst ben gaan wandelen en me heb teruggetrokken uit het maatschappelijke leven.

Uit deze gedachten genereer ik vervolgens angst en ik creëer hieruit vervolgens 
doemgedachten, waarin ik als gedachte mezelf respectloos afwijs waarop ik vervolgens andere mogelijkheden en korte termijn successen ga onderzoeken, die neigen naar egocentrisme om in Hier resultaat te boeken waar geduld en in Hier zijn en doorademen instrumenten om dit daadwerkelijk te realiseren wenselijk en noodzakelijke instrumenten zijn om dit te realiseren.

Ineen van mijn volgende blogs zal ik Zelf-correcties uitschrijven en naar deze blog verwijzen als opmaat.