Dag 508 what caregivers avoided.

Caregivers dealt with me on an unpleasant way. So what they avoided was treating me pleasantly. They dealt with me in a negative unpleasant way’. So I started longing for the pleasant way. The better positive way. The way caregivers should care there kid.

The unpleasant ‘they dealt with me on an unpleasant way’, as Beingness I created thoughts, such as I’m longing for the pleasant way. My mind thoughts became backchats. People did not treat me pleasantly so they will always treat me unpleasant.

My caregivers treat me unpleasant so the message was I am not good enough because what I am doing is never good enough, they treat me unpleasant because I am not worthy.

This message, my interpretation, became the ‘I am the not worthy character.’ This character provided me with thoughts which became assumptions: because I was treated unpleasantly, I fail as a person and that hurts. In general: I’m a failure.

And what we want is to avoid pain. The way we can avoid pain is to avoid contact and step into an safezone, an isolated environment. Far away from the people which show me my accepted pain. So I allowed myself step in to the alcohol addiction or safezone avoidance charaters.

So this mind decision became that I accepted and allowed myself to avoid a healthy physical body. What we still want in the mean time memory time, is that our caregivers treat us in a pleasant way.

Please caregiver treat me pleasantly.

Every time I go out of contact in a difficult situation Is that because of the negative thoughts I started thinking about myself. Thoughts originated when I observed and absorbed from my environment in my childhood.

Getting out of contact, which became accepted and allowed habit. Which automatically pops up from my mind, patterns which I created as thoughts and therefore nothing else then a way of thinking going the easy way and allow myself the habit thought it’s been my parents they failed. And so I started act like an failure.

I now know that my negative thoughts about myself causes unpleasant feelings. And then my inner mind experience makes that I react defensive and then decide that I withdraw from contact.

The passively-agressive character pops up. Negative thoughts that cause, I feel powerlessness, I feel incomprehension, I feel lonely, I feel fear, I feel sadness, I feel anger or I just think…Forget it, never mind!

Never mind and “don’t think about it.” It usually means that a statement or request ‘my caregivers not treating me pleasantly’ has been withdrawn or somehow made unimportant for further consideration.

Pleasantly withdrawn made pleasantly unimportant for further consideration, and to feel pleasant, instead of a failure, I started pleasing or save people instead feeling unpleasant and unsafe.

Dag 481 Clarity

‘Bij het nalezen van mijn blogs kom ik tot de conclusie dat het thema ‘duidelijkheid’ prominent in mijn mind terugkeert en dat ik me realiseer, zie en begrijp dat ik van anderen duidelijkheid verlang’.

Concreet ‘welke betekenis heeft het woord duidelijkheid voor mij’?

Dat mensen uit mijn omgeving begrip hebben voor mij. Mijn omgeving heb ik als voorspelbaar onvoorspelbaar ervaren. Het was onduidelijk hoe men zou reageren op mijn bijdrage.

Duidelijkheid volgens het woordenboek:

Het duidelijk zijn vb: er is duidelijkheid: Frédéric is geslaagd.
Voor alle duidelijkheid [verontschuldiging voor informatie die misschien overbodig is]
Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over [het is heel erg duidelijk]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=duidelijkheid

Momenteel ervaar ik innerlijk onduidelijkheid nadat een vertegenwoordiger van een organisatie de intentie heeft uitgesproken en schriftelijk bevestigd dat men mij in de toekomst een betaalde baan wil aanbieden. Met dit aanbod hangen andere factoren en aspecten samen zoals afscheid nemen van de organisatie waarvoor ik vrijwilligerswerk verricht en een uitkering aanvragen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door innerlijk ‘duidelijkheid’ te verlangen angst voor afwijzing en daardoor onzekerheid ervaar. Als en wanneer ik door onduidelijkheid, angst voor afwijzing en vervolgens onzekerheid ervaar, dan stop ik en adem. Ik realiseer me zie en begrijp dat ik innerlijk onzekerheid ervaar als zaken niet duidelijk zijn voor mij. Ik wil zekerheid ervaren om te voorkomen dat men mijn vraag afwijst of bekritiseert. Daarom claim ik duidelijkheid die men mij niet altijd kan bieden. Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn innerlijke onzekerheid moet benoemen en bespreken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ‘omdat ik van anderen duidelijkheid verlang niet altijd wil vragen en uitspreken omdat ik innerlijk het risico loop dat mijn vraag/verzoek wordt afgewezen. Als en wanneer ik veronderstel dat ik kans loop dat mijn verzoek wordt afgewezen, dan stop ik en adem. Ik realiseer me zie en begrijp dat ik focus op afwijzing van hetgeen ik wil vragen. Ik stel mezelf ten doel dat ik mijn vragen bespreekbaar maak omdat ik ook kans maak dat men naar me luistert en praktisch iets doet met hetgeen ik communiceer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ik loop risico dat mijn vraag/voorstel wordt afgewezen waardoor ik innerlijk onzekerheid ervaar. Als en wanneer ik innerlijk angst ervaar om mijn vraag uit te spreken, dan stop ik en adem. Ik realiseer me zie en begrijp dat ik zelf angst manifesteer omdat ik naar aanleiding van ervaringen weerstand ervaar om mijn vraag te communiceren. Ik stel mezelf ten doel dat ik wat ik wil communiceren uitspreek.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door innerlijk onduidelijkheid te ervaren ‘niet weten welk antwoord ik ontvang naar aanleiding van mijn verzoek/vraag’ ongeduldigheid ervaar omdat ik nu een duidelijk antwoord verlang. Als en wanneer ik duidelijkheid verlang, dan stop ik en adem.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik bovenstaande vragen onderzoek omdat ik bang ben dat mijn vragen genegeerd worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk irritatie ervaar nadat ik aan de organisatie waarvoor ik als vrijwilliger werkzaam ben gecommuniceerd heb en vervolgens geen actie onderneemt om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk tegenstrijdigheid/frictie ervaar zodra ik eraan denk dat ik mijn vragen moet communiceren omdat er vervolgens geen actie op volgt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik zekerheid wil ervaren omdat ik door onduidelijkheid innerlijk onzekerheid ervaar in mijn buik. Als en wanneer ik weerstand ervaar naar aanleiding van onduidelijkheid, dan stop ik en adem.

Ben je geïnteresseerd om jezelf en je keuzes oprecht te bevragen en onder ogen te komen, bekijk dan meer Desteni informatie via onderstaande links:

http://desteni.org/

Gratis online schrijfcursus: http://desteniiprocess.com/

https://eqafe.com/