Dag 471 Compliment

Kort geleden kreeg ik een compliment naar aanleiding van een prestatie die ik geleverd had. Als kind verlangde ik naar complimenten: lees positieve bevestiging. Ik was van mening dat ik met name kritiek kreeg naar aanleiding van geleverde prestaties of andere inspanningen. Daarom was ik op zoek naar positieve aandacht. Omdat ik vaak kritiek kreeg was ik in de veronderstelling dat ik niet voldeed aan de verwachtingen van anderen. Daarom twijfelde ik aan mijn eigen prestaties of inspanningen en werd zenuwachtig en angstig bij de gedachte ‘doe ik wel het juiste/goede’. En omdat ik twijfelde aan mezelf, complimenteerde door een compliment mijn onderdrukte negativiteit zich meer en meer. Ik werd me meer en meer bewust van mijn onzekerheid om het juiste te doen.

Betekenis woorden volgens het woordenboek

het compliment zelfst.naamw.

Uitspraak: [kɔmpliˈmɛnt]
Verbuigingen: compliment|en (meerv.)

Waarderende opmerking

Voorbeeld: `een compliment maken/geven over een goede prestatie`

Gevonden op: www.mijnwoordenboek.nl

Synoniem van compliment:  beleefdheidsbetuiging, loftuiting, pluim, gelukwens, franje, tierelantijn, groet, galanterie.

Antoniem van compliment/competent: onbekwaam, ondeskundig, incapabel, incompetent.

Mijn interpretatie

Naar aanleiding van mijn prestaties reageerde mijn omgeving nogal ongeïnteresseerd, laconiek, onverschillig en lauw. Niet leuk of plezierig. Hierdoor ging ik mijn prestaties innerlijk als Unheimisch – unheimlich ervaren. De betekenis (van beide) is: griezelig, angstig, onheilspellend. Volgens mijn innerlijke ervaring ging ik mensen en situaties observeren als zijnde ‘voorspelbaar onvoorspelbaar’.

Ik realiseer me dat een compliment innerlijk twijfel oproept. Vandaar dat ik het woord compliment onderzoek in deze blog. Dit omdat ik tijdens mijn verlangen naar complimenten al in de veronderstelling leefde en overtuigd was dat ik onbekwaam, ondeskundig, incapabel en incompetent was. Hierdoor kon/kan ik een compliment innerlijk niet op waarde inschatten.

http://apps.nrc.nl/stijlboek/unheimlich-unheimisch.

Het woord ‘unheimisch’ klinkt/ervaar ik innerlijk als ‘me in mijn eigen woonruimte onveilig ervaren. ‘Heim’ – wat thuis betekent. Innerlijk heb ik in mijn fysieke leefomgeving, door kritiek, onvrede en onrust ervaren. Echter, innerlijk was ik op zoek naar erkenning en waardering. In mijn gedrag profileerde ik me beleefd en vriendelijk om mensen gunstig te stemmen en hen complimenten te ontlokken. Hetgeen averechts werkte omdat ik mijn onderdrukte veronderstellingen in de vorm van onbekwaamheid, ondeskundigheid, incapabel zijn en incompetentie, hetgeen ik onderdrukte, wilde compenseren. Hierdoor blijft de energie die aan woorden plakt innerlijk voortbestaan.

Zelfvergeving

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me innerlijk unheimisch ervaar bij het ontvangen van een compliment.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik een compliment ‘wat cool je hebt een baan, gefeliciteerd’ niet op waarde kan inschatten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mijn innerlijk onderdrukte idee en aanname dat ik incompetent, onbekwaam en incapabel was wilde compenseren met het ontlokken van complimenten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat het ontlokken van complimenten averechts werkt(te) omdat de negatieve energie van incompetentie en inadequaat zijn de kop opsteekt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat de negatieve energie van incompetentie en inadequaat zijn de kop opsteekt zodra ik een compliment ontvang waardoor ik innerlijk wantrouwen ervaar en vaak onverschillig reageer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk wantrouwen ervaar als ik een compliment krijg.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik met mezelf overeen gekomen ben dat ik incompetent, onbekwaam en incapabel was waardoor ik me innerlijk wijsgemaakt heb ‘ik ben het niet waard dat ik prestaties ervaar waaraan ik voldoening ontleen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik het niet waard ben om voldoening te ervaren uit mijn dagelijkse praktische bezigheden zoals huishoudelijke taken en vrienden bezoeken omdat ik altijd het idee heb ‘het is nooit niet goed genoeg wat ik doe’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik onverschillig reageer als ik een compliment ontvang ondanks de daadkracht die ik ook manifesteer tijdens vrijwilligerswerk, waarvoor ik van collega’s complimenten heb ontvangen in de vorm van getuigschriften waar ik niet om gevraagd heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf tekort doe door te geloven dat ik het niet waard ben/was om voldoening in mijn leven te ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik het niet waard was waardoor ik nogal een destructieve levensstijl heb aangenomen waarmee ik mijn veronderstellingen (onbekwaam, incompetent en incapabel zijn) bleef voorzien van negatieve energie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als kind te denken dat ik een compliment nodig had als bevestiging om mijn veronderstelling te ontkrachten dat ik het niet waard was.

Als en wanneer ik tijdens een compliment onverschillig reageer, stop en adem.

Ik realiseer me zie en begrijp als ik onverschillig reageer tijdens complimenten ontvangen de energie van mijn onderdrukte veronderstellingen dat ik onbekwaam, incompetent en incapabel ben blijf voeden en onderdrukken.

Ik stel mezelf ten doel dat ik negatief geladen gedachten ‘dat ik onbekwaam ben, het niet waard ben om voldoening te ervaren in mijn leven met zelfvergevingen uitschrijven blijf onderzoeken.

Wil je zelf door schrijven onderzoeken en ervaren welke invloed jouw mind heeft, klik dan op onderstaande links voor meer info:

http://desteniiprocess.com/

http://www.desteni.net/

http://desteni.org/

 

Advertenties

Dag 470 Voorspelbaar onvoorspelbaar.

In mijn vorige blog beschrijf ik mijn veronderstelling ‘voorspelbaar onvoorspelbaar’. Dit in relatie tot de sfeer in huis die ik innerlijk wil veranderen. Zie voor context mijn vorige blog.

Onvoorspelbaar

Grillig (bn)

capricieus, humeurig, korzelig, kronkelend, luimig, lunatiek, maniakaal, nukkig, ongestadig, onregelmatig, onvoorspelbaar, veranderlijk, wispelturig
Onberekenbaar (bn) :
capricieus, grillig, onbetrouwbaar, onvast, onvoorspelbaar, wispelturig, wisselvallig
Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik graag duidelijkheid wil ervaren voorafgaand aan een activiteit zoals een nieuwe baan, eten in een omgeving waar ik niet teveel bekenden wil ontmoeten of in een relatie met een partner.
Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk voorspelbaarheid verlang zodat ik weet wat er gaat gebeuren.
Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vooraf wil weten wat ik kan verwachten.
Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk structuur en overzicht verlang.
Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk van mijn (ex)partners verlangde dat ze me tot in detail vertelde waar ze waren, wat en met wie ze bezigheden ondernamen tijdens mijn afwezigheid.
Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar informatie verlang waarmee ik mijn leven kan controleren waarmee ik de energie van onbetrouwbaarheid in mezelf wil onderdrukken.
Als en wanneer ik innerlijk de energie van onbetrouwbaarheid in mezelf ervaar, stop en adem.
Ik realiseer me een voorbeeld waar ik op straat loop en een grote hond zie lopen die niet aangelijnd is en vervolgens mijn koers verander en een afslag neem om te vermijden dat de hond me kan aanvallen of bijten.
Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als ik op straat loop en in de verte een grote hond zie lopen die niet aangelijnd is, dat ik vervolgens mijn koers bijstel, een afslag neem om te vermijden dat de hond me kan aanvallen of bijten.
Als en wanneer ik veronderstel dat een grote hond me kan bijten, stop en adem.
Ik realiseer me dat ik mijn omgeving wil controleren omdat ik gevaar wil uitsluiten.
Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van angst manifesteer omdat ik beren op mijn weg zie.
Als en wanneer ik innerlijk mijn leven wil regisseren, stop en adem.
Ik realiseer me dat ik mijn leven innerlijk in gedachten niet kan regisseren en dat mijn mind gedachten emoties en gevoelens manifesteren waarvoor ik zelf verantwoordelijk ben.
Ik stel mezelf ten doel dat ik bij innerlijke spanning mijn innerlijk conflict (gedachten, gevoelens en emoties) naar aanleiding van een gebeurtenis onder ogen kom en dooradem en vervolgens vasthou aan mijn koers van dat moment, ondanks de innerlijke angst die ik daarvoor ervaar, waardoor ik niet langer wispelturig en onvoorspelbare ben in mijn keuzes.
Wil jezelf je mind onderzoeken en ben je geïnteresseerd hoe jezelf richting geeft aan je Leven, klik dan op onderstaande links:

Dag 469 Bedachtzaam.

Kort geleden heb ik gesolliciteerd naar de functie van ambulant begeleider. Tijdens het eerste gesprek met de verantwoordelijk caseload houder van de groep mensen waarvoor men een medewerker wil werven, sprak  verantwoordelijke haar twijfels uit. ‘Ik heb niet de indruk of je wel aansluit bij deze groep kandidaten’. Op mijn vraag ‘waarom twijfel je’ volgde de reactie ‘dat is een gevoel en ik heb meer bedenktijd nodig om tot een weloverwogen keuze te komen’.

Bij aanvang van het vervolg gesprek, een week later in bijzijn van een collega, werd me bij aanvang medegedeeld dat de organisatie had gekozen voor een ander persoon. Hiermee had men tussentijds een gesprek gehad. Tijdens het eerste gesprek in bijzijn van de directeur had men echter óók opgemerkt dat ik in mijn houding kalm, beheerst en rustig reageer. Bij nader inzien was mijn ’gereserveerdheid’ tijdens het eerste gesprek aanleiding om voor iemand anders te kiezen.

Echter, men ziet mij wel in de rol van vaderfiguur voor een andere vacante functie waarbij kandidaten die kenmerken hebben van onveilige hechting. Mensen die innerlijk vertrouwen en veiligheid willen leren ervaren en eventueel meer durf, initiatief, ontspannen zijn en handelen kunnen ontwikkelen.

Betekenis woorden volgens het woordenboek

Kalm: zonder veel drukte, onrust of beweging. ‘Hij blijft kalm, ook als er veel hectiek en drukte is op het werk’. ‘Vrij van beweging, rustig’.

Kalm: bedaard, bedachtzaam, beheerst, filosofisch, flegmatiek, geduldig, gelaten, gelijkmoedig, goedig, ingetogen, koel, koelbloedig, koud, gereserveerd, laconiek, onverschillig.

Laconiek: kort en bondig, pittig; blijk geven dat men de zaken doodkalm opvat zonder zich druk te maken. Heel erg kalm: ‘hij nam het nare bericht laconiek op’. Doodkalm en zonder zich druk te maken.

Laconiek: achteloos, bedaard, kort en bondig, nuchter, ongeïnteresseerd, ongemotiveerd, onverschillig, lauw, leuk, leukweg, onverstoorbaar.

Gereserveerd: ‘als je je gevoel of mening niet wilt laten merken’ voorbeeld ‘een vriendelijk maar gereserveerd antwoord.

Synoniem: terughoudend. ‘Niet snel laten merken wat je denkt of voelt’.

Gereserveerd of gesloten, de wijn is nog niet voldoende gerijpt, na walsen kan de wijn zich prijsgeven, kan hij voldoende indrukken geven om te voorspellen hoe hij zal evolueren.

Gereserveerd: geheimzinnig, afstandelijk, besloten, gesloten, ingetogen, koel, niet toeschietelijk, opzijgezet, terughoudend, terughoudend.

Gevonden op: www.mijnwoordenboek.nl

Mijn interpretatie

Gereserveerdheid: afstandelijkheid, kilte, koelheid, koelte, terughoudendheid. Beducht op voorspelbaar onvoorspelbare situaties of reacties van mensen. Desinteresse.

Zelfvergeving

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de indruk wek dat ik mijn spontaniteit niet wil laten merken uit angst en risico dat ik afgewezen kan worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk angst ervaar bij het idee ‘ik wordt afgewezen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik terughoudend en gereserveerd reageer uit angst voor het bericht dat ik afgewezen ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk gereserveerdheid heb aanvaard en toegestaan om mezelf te beschermen tegen afwijzing, verwerping of kritiek.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik kalm reageer uit angst omdat ik veronderstel dat mijn omgeving/de persoon naar aanleiding van mijn bijdrage geagiteerd zal reageren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik kalm en terughoudend reageer uit angst dat mijn omgeving naar aanleiding van mijn bijdrage heetgebakerd zal reageren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik kalm en onverschillig reageer uit angst dat mijn omgeving naar aanleiding van mijn bijdrage opgewonden/boos zal reageren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk gereserveerd reageer uit angst voor verwerping van mijn vriendelijkheid, enthousiasme of spontaniteit om te voorkomen dat mijn omgeving wild, zenuwachtig of heethoofdig reageert op mijn bijdrage.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de wens heb ontwikkelt dat mijn omgeving zachtaardig, betrokken en vriendelijk reageert in relatie tot mijn verwachting dat men wreed of gemeen reageert naar aanleiding van mijn enthousiaste, spontane of vriendelijke bijdrage.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik zwijgzaam toekeek als mijn omgeving heethoofdig of zenuwachtig reageert en dat ik mijn spraakzaamheid ‘om mijn behoeften te delen heb ingeslikt’ uit innerlijke angst aanvaard en toegestaan vanuit mijn idee dat ik mezelf verantwoordelijk heb gemaakt dat ik in huis de goede vrede niet wil verstoren maar wil bewaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik met mezelf overeen gekomen ben dat ik ten alle tijden de goede vrede wil bewaren of wil herstellen in het belang van het wandelen van eenheid en gelijkheid in vredelievendheid voor Alle Leven.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van vredelievend vergelijk met de energie van agressie, emotioneel en fysiek geweld.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ‘als ik innerlijk naar vredelievendheid verlang’, me realiseer, zie en begrijp dat ik vredelievendheid innerlijk vergelijk met de energie van agressie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk vredelievendheid in relatie breng met gewelddadigheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik gewelddadigheid ervaar als verstoring van vredelievendheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als kind te denken ‘was het maar vredig in huis’ op momenten dat ik innerlijk de energie van agressie heb ervaren op momenten dat V gewelddadig en heethoofdig reageerde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat M vervolgens laconiek en gereserveerd reageerde naar aanleiding van het agressieve gedrag van V.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik het gedrag van V vervolgens naar de buitenwereld toe ‘als de goede vrede profilerend/etalerend interpreteerde’, waardoor ik innerlijk de opvatting heb aanvaard en toegestaan dat V zich niet bekommerde om mijn angst voor agressie en geweld ervaring, die ik uit angst voor weer agressie moeten ervaren heb ingeslikt met als doel om te voorkomen dat de goede vrede weer verstoord zou worden.

Als en wanneer ik innerlijk de energie van agressie ervaar, Stop en Adem.

Ik realiseer me zie en begrijp dat ik innerlijk verlang naar vredelievendheid op momenten dat ik innerlijk in relatie tot mijn omgeving de energie van agressie en geweld ervaar.

Ik realiseer me dat ik mijn omgeving wil controleren en alert was/ben om te voorkomen dat ik me innerlijk onveilig of unheimisch ervaar.

Unheimisch, naar het Duitse unheimlich. De betekenis (van beide) is: griezelig, angstig, onheilspellend. http://apps.nrc.nl/stijlboek/unheimlich-unheimisch

Lees: unheimlich volgens mijn innerlijke ervaring ‘mensen en situaties zijn voorspelbaar onvoorspelbaar’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me vooraf aan situaties innerlijk unheimisch ervaar omdat ik die situaties/mensen innerlijk wil controleren op veiligheid en vredelievendheid omdat ik die mensen of situaties vergelijk met mijn vooronderstelling/opvatting ‘je bent wel of niet welkom zoals je bent’, waardoor ik innerlijk de energie van unheimlich ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van twijfel ervaar/manifesteer, omdat ik participeer in twijfel omdat ik innerlijk twijfels ervaar naar aanleiding van ‘de intenties van mensen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van twijfel ervaar in relatie tot mensen die zich volgens mijn beleving spontaan, met enthousiasme of zich vrolijk gedragen/reageren omdat ik verwacht dat hun gedrag, hetgeen ik interpreteer als positief geladen energie/stemming/gedrag ‘ieder moment abrupt kan omslaan in negatief geladen antoniem(en)’.

Antoniem:

Spontaan – berekend

Enthousiasme – reserve

Vrolijk – somber

Spontaan: als je iets meteen, zonder lang nadenken zegt of doet, of als iets daar blijk van geeft.

Spontaan: eigen goeddunken, vrijwillig, uit eigene beweging, vrije wilskracht, vrijwilligheid, vanzelf optredend, Zelfoprecht gewild of veroorzaakt, spontaan in vreugde of verdriet. http://www.encyclo.nl/begrip/spontaan

Flegmatiek, flegmatisch personage: koel, onverschillig.

Als trefwoord met bijbehorende synoniemen: kalm, koel, koud, onaandoenlijk, onbewogen, ongevoelig, onverschillig, onverstoorbaar, stoïcijns, bot, lauw, ongevoelig.

Als synoniem van onverschillig, kalm, onbewogen, traag, lui, lauw, koelbloedig, gelijkmatig.

Gelijkmatig: evenwichtig, flegmatiek, gelijkmoedig, standvastig.

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=flegmatiek

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me innerlijk verzet tegen onrecht wat me wordt aangedaan, door te denken dat mensen me afwijzen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk teleurstelling en boosheid ervaar omdat ik veronderstel dat ik wordt afgewezen voor de andere functie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk twijfel nadat de organisatie me een andere functie heeft aangeboden ‘waarop ik zonder na te denken ‘ja zeg’ omdat ik achteraf denk dat ik niet vasthoudend ben en niet vasthou aan mijn overtuiging dat ik wel geschikt ben voor die functie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van het personage ‘ik ervaar me innerlijk unheimlich’ manifesteer waarin ik participeer.

Als en wanneer ik me innerlijk unheimisch ervaar, Stop en Adem.

Ik realiseer me dat ik op grond van ‘ik wil innerlijk de goede vrede ervaren’ een baan accepteer, een functie waarover ik onvoldoende informatie heb gekregen (wel verzocht om een derde gesprek) waardoor ik innerlijk twijfel ervaar.

Ik stel mezelf ten doel dat ik meer specifieke informatie vraag aan de organisatie, relevante informatie die ik nodig heb om mijn keuze weloverwogen te maken voordat ik mijn handtekening plaats onder de arbeidsovereenkomst.

Wil je zelf door schrijven onderzoeken welke invloed jouw mind heeft, klik dan op onderstaande links voor meer info:

http://desteniiprocess.com/

http://www.desteni.net/

http://desteni.org/

Dag 468 Trots 3 Pass It On

‘Ben je ook trots op jezelf, want ik ben wel trots op jou’. Dit naar aanleiding van de prestatie die je geleverd hebt’. Uuh, Nee! Na dit ‘compliment’ van een bekende werd ik me innerlijk gewaar van de energie van wantrouwen. Omdat ik naar aanleiding van een compliment innerlijk wantrouwen heb ervaren, besprak ik dit punt tijdens chat met mijn buddy.

‘Kan ik iets of iemand vertrouwen, als ik innerlijk wantrouwen ervaar. Zelfs in relatie tot iemands woorden of daden in de waarneembare realiteit? Nee. ‘Want je zou denken dat ik dan weet wat ik aan iemand (of aan mezelf) heb’. Echter het woord wantrouwen plopte prominent in mijn bewustzijn op en werd me innerlijk gewaar van de energie van wantrouwen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van een compliment van een ander innerlijk wantrouwen ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als ik een compliment ontvang vervolgens innerlijk geen vertrouwen ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als ik van iemand een compliment ontvang, wantrouwen manifesteer en me realiseer, zie en begrijp dat ik innerlijk participeer in onderdrukt ‘wantrouwen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk twijfels en angst ervaar omdat ik het waarheidsgehalte van iemands opmerking niet ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk participeer in de energie van wantrouwen omdat iemand me zegt ‘ik ben wel trots op jou prestatie’, en me realiseer zie en begrijp dat ik hiervoor de ander mind-rationeel dankbaar ben.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb innerlijk wantrouwen te ervaren naar aanleiding van iemands compliment, hetgeen ik in deze blog beschrijf.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een compliment associeer met positieve energie van aandacht en positieve bevestiging, hetgeen ik als kind gemist heb en als verlangen innerlijk gemanifesteerd heb vanuit mijn gedachten ‘ik krijg niet de indruk dat ik er mag zijn zoals ik ben’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik complimenten vergelijk met positieve energie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van wantrouwen ervaar hetgeen getriggerd wordt door mijn angst idee ‘zal de ander dit compliment oprecht menen’ of zit er een addertje onder het gras’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind prestaties leverde vanuit hoop, verlangen en verwachting gevoed dat mijn, in plaats van kritiek en afwijzing, gedrag positief bevestigd zou worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik teleurgesteld werd door mijn innerlijke hoop, verlangen en verwachting waarop mijn omgeving negatief reageerde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in mijn twee voorgaande blogs over ‘trots’ het aspect ‘vertrouwen’ in relatie tot mijn innerlijk wantrouwen niet onderzocht heb hetgeen ik gewaar werd in relatie tot de vraag ‘ben je ook trots op jezelf’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard  heb ‘zolang ik gedachten over iemand heb, zelf niet te vertrouwen ben’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk een ander wantrouw die me complimenteert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik naar aanleiding van een compliment innerlijk wantrouwen ervaar. Als en wanneer ik innerlijk de energie van wantrouwen manifesteer, Stop en Adem.

Ik realiseer me, zie en begrijp zodra ik innerlijk participeer in de energie van wantrouwen, twijfels en angst ervaar naar aanleiding van een (welgemeend) compliment omdat ik een compliment (positief) innerlijk vergelijk met negatieve reacties op mijn prestaties. Dit naar aanleiding van mijn hoop, verwachting en verlangen als kind.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ‘zodra ik een positief compliment ontvang, dan worden mijn prestaties gezien en gewaardeerd door mijn omgeving.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik veronderstel dat mijn positieve verwachtingen door mijn omgeving beantwoord wordt met negatieve reacties.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind de woorden van een ander wantrouwde nadat ik me innerlijk gekleineerd heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een compliment van de ander niet kan vertrouwen omdat ik in mezelf participeer in de energie van angst en twijfel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik veronderstel dat er een addertje onder het gras schuilt als mensen me een compliment geven.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de ander wantrouw omdat ik innerlijk de energie van wantrouwen ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik een compliment negatief interpreteer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in relatie tot prestaties van anderen, geregeld vraag ‘ben je trots op jezelf’!!!

Als en wanneer ik innerlijk twijfel ervaar naar aanleiding van een compliment, Stop en Adem.

Ik realiseer me, zie en begrijp dat mijn interpretatie ‘trots ervaren’ negatief geladen gedachten bevat, waaruit innerlijk onderdrukte angst en twijfel emoties zijn ontstaan naar aanleiding van kind gebeurtenissen en momenten waarin ik wilde horen ‘ik ben trots op je’.

Ik stel mezelf doelen ten doel die niet afhankelijk zijn van reacties van anderen, waaraan ik me committeer en tijdens momenten waarin ik innerlijk de energie van twijfel of angst ervaar om mijn voorgenomen doel tóch te doen.

You Just have too Breath, walk and ‘Pass It On baby’. lol

Zie voor informatie onderstaande links:

http://desteni.org/

http://nlforum.desteni.org/

http://lite.desteniiprocess.com/

 

Dag 467 Trots 2

Trots – ‘erg blij met wat je hebt of hebt bereikt’, ‘waaruit trots blijkt’ ‘met een trotse blik in de ogen’. Trots zijn op je kinderen. ‘Zo trots als een pauw’.

Ik realiseer me dat ik met fysieke prestaties wilde bereiken dat ik van anderen positieve feedback zou ontvangen. Bijvoorbeeld ‘eigenaar zijn van horecazaken’. Hiermee wou ik innerlijk aantonen ‘dat ik tot iets in staat was’ waardoor mensen uit mijn omgeving zouden inzien/zeggen ‘we zijn trots op jou’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me dat ik verlangde naar positieve bekrachtiging van anderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik positieve bevestiging nodig had om innerlijk zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk nooit blij ben geweest met wat ik heb bereikt omdat ik door anderen niet bevestigd werd in wat ik goed deed.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ‘wat ik goed moest doen door mezelf bepaald is’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik een prestatie moest leveren om positief gewaardeerd te worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te hopen dat mensen zouden zeggen ‘we zijn trots op jou dat je er bent om wie je bent, los van prestaties die je levert’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik van anderen verwacht dat men zegt ‘ik heb begrip voor je angst om te falen, je onzekerheid en twijfels en te denken of je wel goed genoeg bent’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de verwachting koesterde ‘ik wil dat iemand me zegt ik ben trots op jou’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik met uiterlijke prestaties innerlijk kon bereiken dat mensen trots waren op mij.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik met uiterlijke prestaties mezelf innerlijk wilde bewijzen ‘dat ik tot iets in staat was’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik van mensen uit mijn omgeving verlangde dat zij ‘trots’ zouden zijn op mij naar aanleiding van de manier waarop ik uiterlijk presteerde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk niet blij was met wat ik uiterlijk heb bereikt omdat ik positieve woorden en bevestiging verwachte van mensen uit mijn omgeving.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik van mensen uit mijn omgeving verlangt heb dat men zou uitspreken ‘je bent goed zoals je bent, los van prestaties die je levert’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik in relatie tot het woord ‘trots’ denk aan ‘onvoorwaardelijke liefde en ondersteuning en dat anderen ten alle tijden begrip hebben voor mijn inspanningen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik van anderen verwacht/verlang dat zij onvoorwaardelijk begrip hebben voor mij.

Ik  vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik nog steeds de dag afwacht dat iemand tegen me zegt ‘ik ben trots op jou’ en als iemand trots is naar aanleiding van mijn gedrag dat ik me realiseer als mensen uitspreken ik ben trots op je dit niet als zodanig kan ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik ‘trots’ associeer met hetgeen ik uiterlijk manifesteer en wat ik doe altijd moet resulteren in waardering, erkenning of complimenten.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik aan ‘trots’ een positieve mind verwachting heb gekoppeld ‘als ik wat ik doe goed doe, dan zijn mensen uit mijn omgeving tevreden en trots op me’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ‘als ik wat ik doe goed doe dan mag ik er onvoorwaardelijk zijn en dan krijg ik geen kritiek op de prestaties die ik lever’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken ‘als ik wat ik doe goed doe’ door een ander positief wordt beoordeeld me realiseer, zie en begrijp dat ik mezelf innerlijk een bepaling opleg hetgeen wat ik goed doe door anderen wordt bepaald door mezelf geïnterpreteerd wordt als zijnde goed of fout.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ‘hoe ik mezelf innerlijk ervaar’ afhangt van de manier waarop ik mezelf beoordeel.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik altijd alert was met het observeren van mijn omgeving vanuit mijn veronderstelling ‘ik kijk eerst hoe anderen reageren naar aanleiding wat ik zeg of doe en afhankelijk van externe reacties daaraan mijn gedrag heb aangepast.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mensen uit mijn omgeving scande en vervolgens mijn gedrag hieraan aanpaste.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me afhankelijk heb gemaakt van de reactie van de ander.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik blokkeer tijdens situaties waarin ik moet presteren, met name een spreekbeurt voor een groep onbekende mensen waaraan ik iets over mezelf moet vertellen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik specifieke omgeving ontwijk die ik vooraf niet kan controleren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk onzekerheid ervaar binnen situaties waarin ik onder drang of dwang ‘moet’ presteren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk negatief geladen energie van faalangst heb ervaren, niet kon omzetten in positieve acties omdat fysieke gespannenheid me blokkeert waardoor mijn zelfvertrouwen vermindert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zodra ik mensen ontmoet die uiterlijk spontaan, ongedwongen en/of assertief gedrag etaleren, vervolgens innerlijk weerstand en onbegrip ervaar. Zie mijn vorige blog.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zodra ik me innerlijk ‘over alert en gespannen ervaar’ overspannen ben, niet meer innerlijk de rust ervaar om ontspannen met mijn taken om te gaan, verplichtingen na te komen en sociale contacten aan te gaan en omdat ik wilde dat mensen uit mijn omgeving trots waren op me en dit niet uitspraken, te denken dat zij mij ‘altijd en alleen maar’ negatief beoordeelde.

Wordt vervolgd.

Dag 466 Trots 1

Trots – tevreden, voldaan, eigenwaarde.

Ik had het idee dat niemand trots was op mij. Op het woord ‘trots’ heb ik een negatieve energetische lading geplakt. Mensen die zeggen dat ze ‘trots’ zijn op zichzelf, of tevreden zijn met hun prestaties, roept in mij negatief geladen weerstand op. Dit omdat ik in relatie tot het woord ‘trots’ terugdenk aan momenten waar G wel ‘trots’ was op de prestaties van M en dit ook als zodanig benoemde. Ik ging daardoor denken dat G niet ‘trots’ was op mij omdat G ‘ik ben trots op jou’ in mijn richting nooit benoemde.

Ik realiseer me dat ik nog steeds probeer om M te evenaren en vergelijkbare prestaties wil leveren. Dit vanuit mijn verlangen dat G een keer tegen mij zegt ‘ik ben ook trots op jou’.

Ik associeer ‘trots’ met – voldoening – waardering – erkenning – ‘innerlijk fulfillment willen ervaren’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat niemand trots was/is op mij.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik aan het woord ‘trots’ een negatieve lading gekoppeld heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb in relatie tot mijn verwachting ‘ik wil dat G zegt ik ben trots op jou’ ‘wat G niet zegt’ vervolgens innerlijk de energie van teleurstelling c.q. negativiteit ervaar als ik iemand hoor zeggen ‘ik ben trots op mezelf’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk negativiteit ervaar omdat ikzelf innerlijk mijn energie van negativiteit op iemand projecteer die zegt ‘ik ben trots op mezelf’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mensen wantrouw die zeggen ‘ik ben trots op mezelf’.

Ik vergeef mijzelf dat  ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van het personage wantrouwen ervaar zodra mensen zeggen ‘ik ben trots op mezelf.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik iemand die uitspreekt ‘ik ben trots op mezelf’ vergelijk met mijn gedachten ‘jij wilt vast positiviteit uitstralen’ waardoor ik innerlijk de energie van het personage teleurstelling, ongeloof en wantrouwen ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zodra ik innerlijk ongeloof en wantrouwen ervaar vervolgens innerlijk de energie van ongemak of jaloezie ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zodra ik innerlijk de energie van jaloezie ervaar geneigd ben om de persoon die uitspreekt ‘ik ben trots op mezelf’ bij voorkeur de persoon wil negeren/ontwijken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ‘zodra ik iemand ontmoet’ die volgens mijn opvatting ‘positiviteit uitstraalt’ te denken ‘reageer niet zo onnatuurlijk, overdreven, uitbundig’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik iemand wantrouw die zich in gedrag volgens mijn interpretatie ‘onnatuurlijk, overdreven, uitbundig, positief’ presenteert.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van frustratie en ergernis ervaar zodra iemand zich ‘onnatuurlijk, overdreven, uitbundig en positief presenteert’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mensen wantrouw die zich ‘onnatuurlijk, overdreven, uitbundig en positief presenteren’ omdat ik veronderstel dat dit gedrag bedoelt is ‘als maniertje/typetje’ waarmee zij/hij zich conform ‘het positieve-goeroe-personage’ wil-profileren’ om de aandacht van anderen te krijgen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik positief bevestigd wil worden door anderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik aan G denk die na het nuttigen van alcohol zich in gedrag positief profileerde conform ‘het positieve personage’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik aan G denk die zich na het nuttigen van alcohol positief profileerde conform ‘het positieve personage’ en nadat de alcohol uitgewerkt was ‘klagerig en melancholisch reageerde’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van klagerigheid en melancholie manifesteer, omdat ik me realiseer, zie en begrijp dat dit mijn manier/strategie werd in relatie tot mensen die zich positief profileren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk teleurstelling ervaar nu ik terugdenk denk aan de momenten dat ik van G verlangde dat G ook tegen mij zou zeggen ‘ik ben trots op jou’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van teleurstelling heb ontwikkelt hetgeen ‘door te focussen op teleurstelling’ innerlijk de energie van klagerigheid en melancholie tot gevolg had.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik G positief wilde beïnvloeden met vriendelijk en attent gedrag om innerlijk de aandacht af te wenden van de energie van klagerigheid en melancholisch geladen gedachten en beelden die ik voor ogen had zodra ik dacht aan G op momenten dat G in gedrag zich klagerig en of melancholisch profileerde.

Ik realiseer me dat ik in deze blog het positief personage vergelijk met het klagerig/melancholisch personage, personages die ik innerlijk vergelijk in overstemming met mijn mind constructen die beiden getriggerd worden in relatie tot mensen die zich overeenkomstig de personages profileren.

Als en wanneer ik innerlijk getriggerd wordt door positief of klagerig/melancholisch geladen energie, Stop en Adem. Ik realiseer me zodra ik innerlijk getriggerd wordt door de energie van positiviteit, vervolgens enthousiast en onbezonnen kan reageren waardoor ik de realiteit in hier uit het oog verlies en keuzes maak waar ik achteraf spijt van heb.

Ik realiseer me dat ik ernaar verlang dat G een keer tegen me zegt ‘ik ben trots op jou’.

Ik stel mezelf ten doel dit punt verder te onderzoeken in volgende blogs omdat er aan innerlijk ‘trots’ willen ervaren negatief geladen energetische lading plakt die mij verhinderd om onbevooroordeeld te zijn in relatie tot mensen of situaties die innerlijk de energie van positiviteit versus klagerigheid/melancholie in mij triggeren, omdat ik me realiseer dat ik deze situaties of mensen bij voorkeur wil vermijden.

Ik realiseer me daarnaast zodra ik mensen of situaties wil vermijden, het gevolg is van mijn innerlijk conflict ‘ik wil iets doen, maar daar ervaar ik innerlijk ook weerstand tegen’. Ik wil de afwas doen, koken, sporten, iemand bezoeken enz. maar op het moment dat ik dat wil gaan doen staat het me ook tegen…

….wordt vervolgd.

Dag 465 Survival Ego

Fear of writing English because I think ‘I make mistakes and because of this start thinking others will laugh about me. During yesterday’s LF chat, after I wrote some words, I realized that I start laughing about myself. Afterwards when I looked back, I realized ‘when I make mistakes ‘it’s better for me before others do, that’s why I laugh about myself. So, ‘I have to practice my English writing skills more’. lol

After the LF-chat I listened the Eqafe interview ‘What matters in matter’ introduction ‘Knee Caps’, how the physical body reflect and externalize our inner patterns and issues and how to practically communicate with your body and identify where your internal conflicts and strains have an effect on your physical well-being.

So, after I listen the interview I realized,  ‘I’m thinking I make mistakes, that’s why others start laughing about me’ I’m also aware and could change this pattern and do something about it ‘It’s me the one thinks I does not manage my English writing skills good enough’.

I forgive myself accepting and allowing myself during LF-chats ‘when I write English I’m thinking I make mistakes’.

I forgive myself accepting and allowing myself ‘when I make mistakes others will start laughing about me’.

I forgive myself accepting and allowing myself thinking when I do something and others start laughing I’m probably doing something wrong because I participate in the energie from my ‘Survival Ego’.

I forgive myself accepting and allowing myself when I participate into dependancy  ‘Survival Ego Energie Experience Manifestation’ I realized energie which I used in the past as an excuse wherein participating ‘ I stayed away from social events, finding a payd job and from a specific birthday partie, whichfore I feel sorry today.

I forgive myself accepting and allowing myself using excuses after I made the choice ‘ I Go for the easy way’ instead doing my work proper ‘blaming LF members thinking ‘they have better English writing skills as me’.

I forgive myself accepting and allowing myself because of my thinking pattern ‘I feel lesser because I compare my writing skills with the other LF members’.

I forgive myself accepting and allowing myself thinking I’m not good enough and therefore I start laughing about myself Before others do.

I forgive myself accepting and ollowing myself I feel pain in my Knee Caps because my thoughts telling me ‘I’m lesser then the other members and that’s why I’m not good enough’.

I forgive myself accepting and allowing myself that I comparing my lesser writing skills with others because I’m thinking the English writing skills from the LF-members are better.

I forgive myself accepting and allowing myself that I reflect at an old habbit scare from the past when I was thinking the other children in my schoolclass start laughing about me after I made mistakes.

I forgive myself accepting and allowing myself while thinking ‘I make a mistake’ I experience the energy of nervousness and fear before/at/during the moment wherein I post my words during the chat’.

I forgive myself accepting and allowing myself that I compare my Englisg writing skills with my inner past experience and thoughts.

I forgive myself accepting and allowing myself blame myself when thinking I make mistakes, that’s why it’s better start laughing about myself, instead realize, see and understand ‘I practice more en walk through the energie manifestation and habbits in me’.

Thefore I realize, see and understand I has to practize my English writing more and it’s okay when I laugh about myself because I realize It’s an old scare from the past.

If and when I blame myself beacause I’m thinking I make mistakes, I stop and breath.

I realize, see and understand when I start laughing about myself I breath and after this I practice my English writing skills more instead remember and remember again and again ‘scars of rememberance of consequence created in the past’.

If and when I’m thinking ‘when I make mistakes and the other LF-members start laughing about me, I stop and breath.

I realize, see and understand ‘I don’t know if the other LF-members are laughing about me because during chats I can’t see them at all and instead ‘thinking I’m lesser and not good enough ‘I know we supporting each other during our equality and oneness walk and what’s best for all journey into Selfhonest Developing Self-perfection.

Thanks for reading.

https://eqafe.com/p/introduction-knee-caps-what-matters-in-matter

 

  

Dag 464 Verwarring

Van mijn klantmanager van de gemeente waarvan ik uitkering ontvang kreeg ik via email het aanbod om deel te nemen aan een traject naar betaald werk. Dit in combinatie met fysieke inspanning. Met als doel ‘fysieke en mentale hindernissen leren overwinnen en werknemersvaardigheden aanleren’. Vaardigheden zoals tijdig aanwezig zijn, groepsafspraken nakomen of tijdig afmelden bij afwezigheid.

Omdat ik sinds 2015 vrijwilligerswerk verricht en altijd op tijd aanwezig ben en samenwerk met collega’s wilde ik vooraf aan de ‘Kick Off’ van het project een gesprek plannen met mijn klantmanager en in samenspraak het nut van deelname bespreken.

Via emailbericht reageerde ik op zijn bericht en deed een verzoek voor dit gesprek. Omdat ik mijn klantmanager een tijd niet gesproken had, had ik het verzoek voorzien van een korte toelichting van mijn vrijwilligers werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden. Op dit verzoek kreeg ik geen respons. Een tijd later ontving ik per post een beschikking van de gemeente met daarin nieuwe afspraken.

Door een aanpassing in de beschikking ervaar ik innerlijk weerstand. Omdat dit punt voorschrijft ‘U moet zo snel mogelijk weer in uw levensonderhoud voorzien, door aangeboden werk aan te nemen’. Naar aanleiding van deze stappen heb ik telefonisch een afspraak gemaakt en een gesprek gehad met mijn klantmanager.

Want volgens een brief die ik heb ontvangen moet ik me komende week verplicht melden voor een voorlichtingsbijeenkomst van een organisatie die nieuwe medewerkers wil werven voor de functie van productiemedewerker. Een bedrijf die hier in de buurt auto’s bouwen. Er wordt van me verwacht dat ik tijdens deze bijeenkomst een korte vragenlijst invul waarna ik op een andere dag ingepland wordt voor een selectietest op de computer. Deze test meet o.a. taalkennis en werktempo. Aansluitend volgt een gesprek met het uitzendbureau en met een rayonleider. Als ik hiervoor slaag mag (moet) ik een week later starten. De eerste negen weken werken nieuwe medewerkers die geworven worden vanuit een uitkeringssituatie met behoud van uitkering.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk ergernis ervaar omdat ik door de gemeente verplicht wordt productiewerk aan te nemen wat ik niet ambieer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik zelf niet mag kiezen  waar ik wil werken omdat ik hiertoe verplicht wordt door de gemeente.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk fysieke misselijkheid en energetisch walging ervaar bij de gedachte ‘ik moet orders opvolgen van de gemeente’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van bazigheid en arrogantie ervaar naar aanleiding van de manier waarop de klantmanager zijn verplichting aan me oplegt’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door de manier waarop de klantmanager communiceert te denken ‘het lijkt alsof ik zijn slaaf ben omdat ik zijn orders moet gehoorzamen’ ‘want anders werk ik niet mee, en als ik niet meewerk loop ik de kans gekort te worden op mijn tóch al schrale uitkering’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk weerstand ervaar naar aanleiding van het emailbericht aan mijn klantmanager, waarin ik oprecht toelicht welke vrijwilligers werkzaamheden ik verricht.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat mijn oprechte communicatie tegen me gebruikt wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk verwarring ervaar omdat mijn klantmanager mij niet uitnodigt om in een gesprek de verandering die de gemeente voor ogen heeft te communiceren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat de klantmanager nalaat samen met mij mijn weg naar duurzaam betaald werk te bespreken.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik teleurgesteld ben over de manier van handelen van de gemeente omdat mij niet gevraagd wordt welk werk ik nu ambieer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk de energie van ergernis ervaar omdat ik veronderstel dat de oprechte informatie in mijn emailbericht door mijn klantmanager misbruikt wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat de oprechtheid die ik als toelichting beschrijf in het emailbericht bij het verzoek voor een gesprek, door mijn klantmanager misbruikt wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat mijn klantmanager suggereert dat hij mijn toelichting als bron van informatie bij zijn onderzoek naar mijn arbeidsmarktsituatie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat mijn oprechtheid door de klantmanager misbruikt wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door de beschikking van de gemeente van slag raak, omdat ik denk dat anderen bepalen in welke richting ik moet bewegen. Als en wanneer ik veronderstel dat door mijn oprechte informatie uitwisseling mijn positie wordt misbruikt omdat anderen voor me bepalen, Stop en Adem.

Ik realiseer me dat ik van slag raak door mijn gedachten dat anderen mijn oprechtheid misbruiken, door te denken dat de klantmanager zijn positie misbruikt omdat hij mijn informatie gebruikt als middel om me in een richting te delegeren, dwingen, commanderen die ik niet voor ogen heb.

Ik stel mezelf ten doel dat ik een bezwaarschrift schrijf waarin ik argumenten benoem en onderbouw met feiten waaruit blijkt dat ik een andere werkomgeving ambieer die ik al met mijn klantmanager heb besproken, en mijn richting in dit bezwaar beschrijf met concrete doelen, die afwijkt en anders is dan de richting die de gemeente voor ogen heeft.

https://eqafe.com/p/perspective-vs-interpretation-reptilians-part-565

 

Dag 461 Geveinsde Gezelligheid.

Gezelligheid (zie voor context vorige blog) geeft een bepaalde aangename omstandigheid of innerlijke ervaring weer. Een vorm van knusheid, vriendelijkheid, huiselijkheid, vertrouwdheid, kneuterigheid enzovoort. Meestal heeft gezelligheid te maken met anderen samen te zijn (in goed gezelschap). Het kan ergens gezellig zijn (de sfeer), iemand kan gezellig zijn, maar bijvoorbeeld ook een interieur kan gezellig zijn. bron: Wikipedia.

Gezelligheid: gezellig maken (knusse sfeer) het naar je zin maken. Vertrouwdheid? Veiligheid? me innerlijk welkom ervaren? vriendelijkheid? huiselijkheid? met anderen samen zijn in goed gezelschap?

Zoals je ziet roept de term gezelligheid innerlijk vraagtekens bij me op.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind de sfeer thuis niet als een aangename omstandigheid heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de omstandigheid thuis, innerlijk niet als vertrouwdheid heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de omstandigheid thuis, innerlijk niet als veilig heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de omstandigheid thuis, innerlijk niet als ‘ik ben welkom’ heb ervaren’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de omstandigheid thuis, innerlijk niet als gezellig heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de sfeer thuis innerlijk als voorspelbaar onvoorspelbaar heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik de sfeer thuis innerlijk heb ervaren als een plek waar ik alert was en voorbereid op dreigend gevaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind innerlijk de keuze heb gemaakt dat ik mijn angst voor onheil en onveiligheid onderdrukt en gemaskeerd heb achter een vriendelijke glimlach.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind innerlijk de keuze heb gemaakt dat ik mijn angst voor onheil en onveiligheid onderdrukt en gemaskeerd heb achter een vriendelijke glimlach met als doel om de goede vrede te bewaren.

Als en wanneer ik innerlijk onheil en onveiligheid ervaar, stop en adem. Ik realiseer me, zie en begrijp dat ik als kind de sfeer in huis innerlijk als onheilspellend heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik als kind het ideaalbeeld van vriendelijkheid heb aangemeten om heftige emoties in mezelf te verdringen en onderdrukken om mezelf te beschermen om maar niet te denken dat de situatie ieder moment kon omslaan in een onveilige, onaangename, onheilspellende sfeer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik slecht was omdat mijn ouders ruzie kregen naar aanleiding van mijn gedrag.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat de slechte sfeer in huis door mij werd veroorzaakt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik door mijn ouders onvoldoende gewaardeerd en beschermt werd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik vriendelijke zogenaamde ‘klantvriendelijke blikken en gedrag van mijn ouders’, innerlijk heb ervaren als onvoorspelbaar, schijnheilig en hypocriet.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik door zelf vriendelijkheid en vrolijkheid te veinzen probeerde dat mijn ouders mij, net zoals zij ten opzichte van hun klanten deden, óók vriendelijker en vrolijker zouden bejegenen/behandelen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk verdriet en woede heb verdrongen, terwijl daarnaast in mezelf innerlijk schuld, angst en schaamte en haat tot ontwikkeling kwamen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik uit angst voor het verlies van de liefde van mijn ouders erg onzeker en angstig werd en alert voor kritiek en negatief commentaar van anderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik geen recht heb op gezelligheid, geborgenheid en liefde van een ander.

…..wordt vervolgd.

Dag 460 Hypocritical Coziness.

De afgelopen dagen kreeg ik van verschillende mensen een uitnodiging om aanwezig te zijn bij een activiteit. Echter, hun aanbod heb ik genegeerd. Ik realiseer me zie en begrijp dat ik activiteiten en mensen vermijd waarvan ik veronderstel ‘zij verwachten van mij dat ik gezellig moet zijn’.

Ik realiseer me dit vermijdingspatroon en denk ‘wat is tóch steeds de aanleiding dat ik uitnodigingen negeer?’

Nadat ik mezelf bevraag komt er een gedachte in mijn bewustzijn bovendrijven:

‘Als kind moest ik thuis meewerken in de zaak van mijn ouders. Ik werd door hen verplicht om me klantvriendelijk en gezellig te gedragen. Dit om ‘de klanten en mijn ouders’ tevreden te stemmen’.

Geveinsde Gezelligheid – wordt vervolgd in volgende blog.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik verplicht ben dat ik anderen tevreden moet stemmen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik streng ben voor mezelf omdat ik mezelf een verplichting opleg door te denken dat ik verplicht ben dat ik anderen tevreden moet stemmen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf niet toesta om gezelligheid te ervaren omdat ik gezelligheid innerlijk ervaar als verplichting en pressiemiddel waaraan ik moet voldoen om door anderen geaccepteerd te worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik anderen me alleen maar waarderen als ik hen vermaak door te denken dat ik hen tevreden moet stemmen op momenten waarin ik innerlijk niet ervaar ‘ik ben gezellig’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik mezelf geen activiteiten toesta die ik associeer met ‘ik ben verplicht dat ik me gezellig profileer’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik me moet aanpassen aan ‘gezelligheid’, mijn norm/betekenis/abstract-denkbeeld, als zodanig in mezelf aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk frictie ervaar ten opzichte van mijn geveinsde gezelligheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik bij het woord gezelligheid innerlijk frictie ervaar omdat ik gezelligheid associeer met ‘schijnheiligheid’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk gezelligheid associeer met schijnheiligheid omdat ik schijnheiligheid veinzen verafschuw.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb door te denken aan gezelligheid vervolgens aan mijn moeder denk.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb als kind te denken ‘mijn moeder verplicht me dat ik mijn bijdrage moet leveren aan gezelligheid’ op momenten dat ik mezelf innerlijk ongelukkig ervaarde.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik veronderstel dat iets of iemand buiten mij me verplicht dat ik gezellig moet zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik mee moest doen met schijnheiligheid en geveinsde gezelligheid in het belang van de klantvriendelijkheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik ervoor verantwoordelijk was om mijn ouders en klanten tevreden te stemmen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik activiteiten afzeg die ik innerlijk associeer met gezelligheid omdat ik van mezelf niet langer wil/moet meedoen aan de verplichte aspecten van ‘gezelligheid’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik niet langer wil meedoen/meewerken aan mijn denkbeelden die ‘me verplichten om positieve en negatieve aspecten van gezelligheid te veinzen’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk eenzaamheid, leegte, schaamte en triestheid ervaar als ik terug denk aan de momenten dat ik verplicht werd dat ik klanten en mijn ouders tevreden moest/wilde stemmen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik door mijn denkbeelden veronderstel en mijn ouders verwijt dat zij geen oog hadden voor mijn behoeften op de momenten dat zij kritiek hadden op mijn gedrag als ik volgens hen niet voldeed aan hun geveinsde gezelligheid spelregels.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat me aanpas aan de grillen en grollen van anderen omdat ik als ik tegenwerk ongehoorzaam ben omdat ik de gezelligheidsregels negeer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik me aangepast heb aan de eisen van mijn ouders op momenten dat ik innerlijk weerstand heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik kort geleden uitnodigingen negeer omdat ik een mechanisme opgebouwd heb dat ‘tegenwerkt’ of ‘niet mee wil doen’ aan ‘geveinsde gezelligheid’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk een wraakmechanisme heb ontwikkelt en me verzet tegen verplichte gezelligheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik bewust situaties en mensen negeer die ik innerlijk associeer met mijn denkbeelden ‘ik wordt verplicht mee te doen aan geveinsde gezelligheid’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik tijdens contact met anderen verplicht ben dat ik gezellig moet zijn.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik situaties en mensen vermijd.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik  mezelf ‘wreek, straf en tegenwerk’ omdat ik niet samen wil zijn met anderen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik sociale interactie vermijd vanuit mijn negatief geladen denkbeelden ‘ik wordt verplicht dat ik mee moet doen aan geveinsde gezelligheid’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik beweeg vanuit wrok/wraak als ik bewust situaties en mensen vermijd door te denken ‘ik wordt door anderen verplicht dat ik gezelligheid promoot’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik uitnodigingen negeer of afzeg uit angst dat anderen mijn aanwezigheid niet ervaren als ‘daar is de gezellige Jan’.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik innerlijk angst ervaar als ik niet in staat ben om gezelligheid te veinzen tijdens een activiteit of in relatie tot iemand omdat ik bang ben voor een negatieve reactie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard het dat ik innerlijk angst en schaamte ervaar bij de gedachte ‘ik kan niet langer voldoen aan mijn zelf opgelegde eis dat ik moet voldoen aan geveinsde gezelligheid’.

Als en wanneer ik innerlijk angst en schaamte ervaar bij de gedachte ‘anderen waarderen me alleen maar als ik me gezellig gedraag’, dan stop ik en adem. Ik realiseer me dat ik me heb aangepast aan mijn denkbeelden ‘ik wordt door mijn omgeving verplicht dat ik me gezellig gedraag’ en als dit niet het geval blijkt ‘dan hebben zij kritiek op mijn afwijkend gedrag en vervolgens negeren zij mij en mijn drang dat ik onvoorwaardelijke steun en begrip van mijn ouders verwacht’.

Als en wanneer ik uit angst voor afwijzing van mijn behoeften mijn behoeften inslik, dan stop ik en adem. Ik realiseer me zie en begrijp ‘door gehoorzaam te zijn aan mijn denkbeelden dat ik me wil aanpassen aan mijn omgeving en daardoor mijn Zelfoprecht verloochen’. Ik realiseer me zie en begrijp ‘door studie te maken van mijn relatie (denkbeelden) met mensen en dingen in en buiten me, begin ik mijn mind denkbeelden te begrijpen.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijzelf en mijn denkbeelden ‘feitelijk onder de loep moet nemen’ – zoals ik mezelf heb toegestaan en aanvaard en ben als mind denkbeelden in dat moment en me niet langer verstop achter abstracte denkbeelden zoals ik zou willen zijn’ -, hierop zelfvergeving uitschrijf of door de weerstand adem/beweeg en Zelfoprecht de ervaring in Hier met mensen en situaties ervaar.

Volgende blog: ‘Geveinsde Gezelligheid’.