Leidinggevend.

Uit je zelf op papier heeft een dubbele betekenis! Namelijk hetgeen in je zelf leeft! De manier waarop je betekenis toegekend hebt aan je ervaringen. Weerspiegelt dat de manier waarop jij dagelijks herinnering je ondersteuning biedt, belemmerd. Maar in iedergeval beïnvloedt. Hetgeen jij zelf bepaalt.

Uit je zelf. Jouw dagelijkse beleving, uiten op papier! De manier waarop je denkt, handeld en beweegt. Houding en gedrag, de manier waarop jij je uit, specifiek volgens jouw opvattingen.

1. Niet medisch taalgebruik.

1.1 Ed benoemt emoties en gevoelens zoals mensen die ervaren: angst, wanhoop, boosheid, vreugde etcetera.1.2 Ed laat diagnostisch taalgebruik en taalgebruik gericht op beperkingen achterwege.

In deze Dalk blog ‘Leidinggevend’. Hoe Ed vrijheidsbeperking ervaart?

De definitie van vrijheidsbeperking is: alle maatregelen die de vrijheid van cliënten beperken. Deze brede definitie van vrijheidsbeperking vraagt een grote bewustwording van medewerkers.

Interpretatie van Ed, die zelf vrijheidsbeperking heeft ervaren, waardoor Ed vanuit bij hem aanwezig begrip, ervaren door vrijheidsbeperking, betrokken en verbondenheid kan manifesteren in zichzelf.

Hetgeen impliceert Ed’s betrekkingsniveau datgene betreft ‘wat de ervaring van de gedetineerde met vrijheidsbeperking bij Ed oproept.’

De ervaring van Ed, die moest naar aanleiding van een vrijwillige behandeling bewegingsvrijheid vrijheden verwerven. De eerste vrijheid die Ed verdient had was dat hij onder begeleiding van een andere bewoner van de behandelkliniek een drie uur durend fietstochtje mocht maken.

Tijdens een stop onderweg heeft Ed in overleg met zijn fietskameraad toen twee kroketten met brood en mosterd gegeten.

Zijn ervaring hetgeen hij in de loop van de week, naar aanleiding van zijn reflectieverslag van de ervaring van die dag heeft besproken met zijn autobiografie therapeut.

Wat de aanleiding was. Ed’s vrijwillige opname in een antroposofische verslavingszorg kliniek kwam voort uit het besef van Ed dat hij angstig was en paranoia. Ed dacht dat hij door mensen negatief geëvalueerd en beoordeeld werd. Als kind kreeg Ed vaak kritiek op zijn handelen. Ed kreeg een klantvriendelijke opvoeding want zijn ouders waren zelfstandig ondernemers. Steevast predicten zij hun credo ‘De klant is Koning’.

Ed merkte dat zijn behoeften ondergeschikt waren aan die van de klant. De klant had voorrang en zijn behoeften werden boven die van Ed gesteld. Daarnaast was Ed afhankelijk van voorspelbaar onvoorspelbare gemoedstoestanden van zijn ouders.

Dwang in de zorg

De rationaliteit van de klantgerichte overheid.

Meer autonomie