Dag 395 Obey or see

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf doffe onverschilligheid manifesteer naar aanleiding van woorden die iemand uit mijn omgeving uitspreekt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in mijzelf in relatie tot en naar aanleiding van iemands uitspraak in mijzelf de energie van conflict ervaar.

Als en wanneer in mijzelf door de energie van conflict inactief en verlamd raak, dan Stop ik en Adem.

Voor context zie blog.

Tijdens een gesprek vertelt een vrouw haar ervaring met haar ex-man. Volgens haar heeft hij gefaald. ‘Hij is namelijk niet in staat om succesvol te zijn’. Zij vervolgd: ‘zijn zaak is bijna failliet en niet te verkopen door economische redenen’. Haar ex-man zal volgens haar helemaal opnieuw moeten beginnen. Net zoals een jongen van zestien zijn leven op moet bouwen. Want die begint volgens haar ‘óók met niets’.

Naar aanleiding van haar uitspraak realiseer ik mij, zie en begrijp dat ik mij identificeer met haar woorden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij identificeer en dat mijn mind informatie past bij haar uitspraak waarin zij volgens mijn veronderstelling communiceert dat haar man niet succesvol is in zijn zakelijke aanpak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mij volgens de energie die plakt aan mijn mind informatie identificeer met haar uitspraak.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf vergelijk overeenkomstig haar informatie, in overeenstemming is met mijn mind informatie naar aanleiding van de ervaring met mijn zakelijke ervaring, als herinnering aan mijn werk verleden als zelfstandig ondernemer ontstaan, veronderstel dat ik heb gefaald.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik haar uitspraak vergelijk met mijn backchat en mind woorden die overeenstemmen met haar woorden.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn reactie manifesteer, naar aanleiding van haar uitspraak, mij realiseer dat ik terug denk aan mijn mislukte carrière als zelfstandig ondernemer omdat ik volgens mijzelf gefaald heb, schrik naar aanleiding van haar woorden omdat ik denk dat ik ook weer terug geworpen wordt naar de periode toen ik zestien was, deze aanname creëert weerstand in mijzelf waardoor de moed om op te staan, uit de negativiteit, mij in de schoenen zakt.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik naar aanleiding van mijn gedachte die refereren aan het feit dat ik teruggeworpen wordt naar de periode waar ik zestien was, de energie van verdriet en ontreddering ervaar, omdat ik toen weinig tot geen geld had. Als en wanneer ik door geld gebrek in mijzelf verdriet en ontreddering ervaar, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik aan geld bezit mijn positieve identiteit verbind, want met voldoende geld kan ik auto rijden, uiteten gaan, nieuwe kleren kopen, uitstapjes maken en vakanties boeken. Ik de suppressie die ik ontwijk wil ik compenseren door mijn impressing identiteit expressie. Deze positief geladen impressie van mezelf wordt in gang gezet door de negatief geladen onderdrukte energie genaamd onverschilligheid, apathie en lethargie, hetgeen onderdrukt existeert in mijzelf.

Als en wanneer ik primair focus op de manifestatie van gebrek en tekort in mijzelf, door het gebrek van materiële aspecten, dat ik denk dat ik geen indruk kan maken op een vrouw, haar niet kan imponeren omdat ik in de veronderstelling ben als mijn haar goed zit, door uiterlijke schijn positieve aandacht ontvang, mij realiseer, zie en begrijp dat ik denk omdat ik door méér geld bezit mijn leven wel op orde heb, dan Stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de eerste kleine stap zal zetten, wil ik meer geld bezitten, een baan moet vinden, moet solliciteren, een baan accepteer die mij voorziet in meer geld en tot die tijd mijn reden om een vrouw te willen imponeren eens grondig onder ogen moet komen.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard door dit teruggeworpen worden in de tijd Gewaarzijn de energie van tegenzin in mijzelf ervaar die in mijzelf opborrelt omdat ik denk wat ik na mijn zestiende door mijn inzet en motivatie om iets te bereiken, daadwerkelijk bereikt heb, dat ik financieel succesvol en onafhankelijk was van anderen, dit daadwerkelijk bereiken heb verspeeld, dit doel om meer geld te genereren ervaar als een onbereikbaar ver-van-mijn-bed-show-doel.

Als en wanneer mij de moed in de schoenen zakt vanwege mijn veronderstelling, weer financieel succesvol zijn is een ver-van-mijn-bed-show-doel, dan Stop ik en Adem.

Ik realiseer mij dat ik als kind al mee moest werken in het bedrijf van mijn ouders, uiterlijke schijn gemanifesteerd werd als positief werd gepredikt, vergeleek met negatief geladen huiselijke ongezelligheid, deze negativiteit heb onderdrukt, wilde compenseren met uiterlijke schijn, financierde met geld.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik als kind al mee moest werken in het bedrijf van mijn ouders, van mij werd verwacht dat ik klantvriendelijk was in bijzijn van gasten, mijn gedrag heb ervaren als hypocriet en uiterlijke schijn, hetgeen als positief vriendelijk gedrag door mijn ouders werd verlangd in relatie tot de gasten, een verwachting van mijn ouders aan mij opgedragen werd in tegenstelling tot mijn negatief geladen energie die ik manifesteerde door mijn gedachten aan onvriendelijk, dreiging en huiselijke ongezelligheid, hetgeen ik voor de buitenwereld verborgen en onbesproken liet door vriendelijk en klantvriendelijk gedrag te promoten.

Ik zie een onderliggend onderdrukt patroon in mijzelf namelijk, namelijk dat ik bij meningsverschil en conflict in mijzelf ben weggevlucht voor ogenschijnlijke extern conflict, zie dat ik de energie van conflict, hetgeen ik in specifieke situaties manifesteer in mijzelf, door vlucht gedrag ontwijk.

Als en wanneer ik in relatie tot de energie van conflict ervoor kies dat ik wegvlucht, dan Stop ik en Adem.

Omdat ik dacht dat ik verplicht was dat ik vriendelijk en klantvriendelijk gedrag moest manifesteren, de energie van conflict in mijzelf onderdrukt heb, en naar aanleiding van wegloop gedrag, in mijzelf vervolgens meer negatieve energie heb ontwikkelt, emotionele spijt, schuld, teleurstelling en schaamte energie ervaar.

Ik realiseer mij dat ik daarom naar drank greep of zocht naar de steun of gunsten van een vrouw, haar wilde versieren om mijn onderdrukte emotionele mislukking en falen, uit conflict gedachten ontstaan, onderdrukt als de energie van gefaald zijn, weg te drukken, verlangde naar positiviteit waarmee ik de negativiteit in mijzelf wilde ontvluchten.

Van vrouwen verwachte, dat zij mij zouden ervaren als aardig en vriendelijk. Vrouwen waarbij ik mijn slachtofferschap kon uiten en die vervolgens begripvol en vriendelijk waren in hun gedrag richting mij.

Door de uitsprak van de vrouw die uitspraken deed over haar ex-man, hierdoor was ik in de veronderstelling dat zij haar man veroordeelde. Zij deed mij denken aan G die mij altijd bekritiseerde om het feit dat ik niet in staat ben om succesvol te zijn. O deed vergelijkbare uitspraken dat mijn vader er altijd een zooitje van maakte. Ik wilde hen tevreden stemmen en onderdrukte mijn negatieve gevoelens om de goede vrede in mijzelf te herstellen. Zie hier een artikel waarin mijn gehoorzaamheid wordt vertolkt.

First I has Support my physical body aswell. De relatie mind en body, de mind ervaring als backchat heeft invloed op mijn fysieke lichaam. De gemanifesteerde consequencies van deze negatieve mind backchat heeft invloed op het fysieke lichaam in de vorm van moeheid, loomheid, inactivity, inaction and physical Lifelessness.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik in eerste instantie de Support van mijn physical body wil herstellen met healthy nutrion’s, vitamines and minerals, homeophatie, voldoende slaap, geen alcohol, geen sigaretten en voldoende beweging.

Lethargy: Introduction – Atlanteans – Part 212

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s