Dag 389 Polariteit-dans in mijzelf Gewaar.

Zelfregie – Ik neem regie. Naar aanleiding van Scepsis, hetgeen ik manifesteer naar aanleiding van een gebeurtenisje.

Gebeurtenis – een belangrijk voorval.

Belangrijk – important; van belang; van betekenis; bekend; invloedrijk; van formaat; voornaam; cruciaal; doorslaggevend; achtbaar; werkelijk; essentieel; reëel, wat ik belangrijk vind, van belang acht, waaraan ik betekenis geef, het bekende is wat ik onderhoud binnen mijn wereld en realiteit, invloed heeft, vorm toeken, voornaam vind, cruciaal, doorslaggevend, achtbaarheid binnen mij manifesteer,waarin ik participeer als conclusie, veronderstelling of aanname, werkelijk waarde heeft voor mij binnen een context en hoe ik die gebeurtenis of persoon interpreteer. lol

In wezen plak ik op wat ik waarneem mijn waarheid. Mijn emotie, gevoel ontstaat naar aanleiding van wat ik denk, aandacht aan schenk. 

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard als ik sceptisch ben de keuze maak dat ik reageer naar aanleiding van hetgeen ik binnen mijzelf manifesteer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn reactie vanuit mijn betekenis baseer op de aspecten van mijn scepticisme.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn reactie baseer op informatie die ik in mijzelf heb toegestaan en aanvaard naar aanleiding van de elementen die ten grondslag liggen aan de voor mij bekende betekenis.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik op grond van dat wat ik ervaar als scepsis projecteer en relateer aan een ervaring in Hier, een persoon of gebeurtenis, vanuit scepsis interpreteer en/of betwijfel omdat ik sceptisch reageer.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in relatie tot een ervaring in hier, in relatie sta met een ontmoeting, een aspect is in mijzelf, een ontmoeting is in relatie tot en met een persoon of gebeurtenis in Hier als in mijzelf aanvaard en toegestaan, zichtbaar wordt zodanig important is dat ik mijzelf toesta dat ik mijn scepsis rechtvaardig want anders zou ik mijzelf stoppen en mijn scepsis onderwerp maken voor verder onderzoek waardoor ik de afscheiding die ik in mijzelf manifesteer, zou omarmen als aspect in mij, van mijzelf, als in mijzelf aanvaard, naar aanleiding van mijn Gewaarzijn, mijzelf niet langer toesta, dat ik geïrriteerd ben en mijzelf niet langer toesta dat wat een ander manifesteert, dit interpreteer en minder acht – veracht- naar aanleiding van dat wat ik in mijzelf rechtvaardig.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat een ontmoeting met een persoon of gebeurtenis in hier mijn gewaarwording is van hetgeen ik als mijn waarde toeken aan een persoon of gebeurtenisje in Hier, in mijzelf ervaren.

Scepticisme ten aanzien van uitstelgedrag.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitstelgedrag

Hoe kan ik zoveel mogelijk regie houden over mijn eigen leven? Hoe realiseer ik regie en op welke manier geef ik richting aan mijn leven? Ik realiseer mij dat ik al dagen aan een stuk de afwasklus in huis uitstel.

Betekenis van het woord regie. Onder leiding staan van gedachten die aanwijzingen bevatten.

Aanwijzingen: wij zingen – ik zing – ik produceer geluid op aanwijzing – onder leiding staan van specifieke informatie – aanwijzingen hetgeen als informatie existeert in mijzelf – naar aanleiding van gemanifesteerde gedachten – in navolging van – en naar aanleiding van specifieke ervaringen, aangeleerd gedrag als in mijzelf geïnterpreteerd – een herinnering waaraan ik waarde toeken, omzet in, en gedachten bevat – overeenkomstig specifieke informatie in mijzelf, als gedachte, vorm krijgt- naar aanleiding van mijn denken – als zodanig dan uit mijn mind/pen stroomt – overeenkomsten bevat waardoor mijn mind energie produceert.

Op aanwijzing – in navolging van, wijzigingen van anderen opvolgen – navolgen – mijn eigen wil ontwijken in navolging van externe aanwijzing, wijzig ik mijn route/routine/ ik realiseer mij dat ik in-route-wil-zijn met de aanwijzingen van anderen, hen wil navolgen, de goede vrede bewaren, geen chaos willen veroorzaken door de informatie die mijn innerlijke route bevat, communiceer omdat ik in reactie op de informatie die anderen verstrekken, door mijn scepsis, in hun informatie een wijziging wil aanbrengen – als ik dit niet doe, ben ik ongehoorzaam – want mijn mind informatie wordt niet gehoord – wat ik laat horen wordt door anderen ontweken – ik ontwijk de afwas en hou de chaos op het aanrecht in stand. 

Wil ik een routine klus uitvoeren dan zal ik de weerstand in mijzelf dat ik de afwas klus al dagenlang uitstel onder ogen moeten komen. Of ik accepteer de chaos op het aanrecht als niet hinderlijk. Dan maakt de situatie op het aanrecht geen verschil. De situatie is onverschillig waardoor ik mijzelf toesta en aanvaard dat ik chaos in mijzelf ervaar. Mijn mind voert de leiding, overeenkomstig en tijdens de uitvoering van dat wat ik denk , in mijn gedachte manifesteer, nog voordat ik ook maar een stap richting de afwasborstel en afdroog handdoek heb gemaakt. Ik realiseer mij dat ik mijzelf toesta dat ik chaos niet accepteer en dat ik zodra ik bezoek ontvang ervoor zorg dat ik de afwas wel heb gedaan waardoor ik een wijziging aanbreng in de chaos door in navolging van gedachten die ik manifesteer voordat bezoek mijn woning betreedt, zal ik het aanrecht opgeruimd hebben, want anders maak ik een chaotische indruk, warrig waar Ik een goede indruk wil maken.

Alsof een goede indruk, hoe mijn woonomgeving uitziet, van deze indruk, mijn zijn afhangt? Afhangt van uiterlijkheid, kenmerken waarvan ik denk dat ik voornamelijk beoordeeld wordt op uiterlijke kenmerken. Waardoor ik mijn chaotische inhoud van ondergeschikt belang maak aan hetgeen anderen mij zien, als opgeruimd type. 

Om door mijn weerstand heen te gaan moet ik de afwas doen/wandelen wat ik met mijzelf als zelfcorrectie en commitment overeenkom. In mijn uitstelgedrag zal ik een wijziging moeten aanbrengen. 

In reactie op wat ik waarneem in personen of gebeurtenissen, in deze blog de afwasklus, daarop reageren in mijzelf specifieke aspecten, informatie/gedachten in mijn mind waardoor aspecten in mijzelf die ik met de afwasklus vergelijk, vergelijk met informatie die mijn gedachten bevatten, informatie is, wat ik vergelijk met dat wat ik extern/buiten mij expliciet observeer, in mijzelf, impliciet vergelijk, bestaande informatie in mijzelf is, informatie bevat die ik via mijn mind informatie/patroon waarneem. Wat weerhoudt mij dat ik niet de afwas opruim? Welke weerstand ervaar ik in mijzelf bij mijn ervaring met de afwas niet of juist wel opruimen?  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijzelf dagenlang ervan weerhou dat ik niet mijn afwas opruim.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard wat ik als scepsis waarneem in anderen in mijzelf ervaar als scepticisme omdat ik in mijzelf redenen betwijfel om wel de afwas te doen, omdat ik niet op wie ik uiterlijk ben beoordeeld wil worden, mij realiseer dat mijn mind van mij verlangt dat ik de zaak opruim omdat ik veronderstel dat uiterlijk en een opgeruimde omgeving bepaald wie ik ben als mens, door mijn mind weerstand onderhoud door weerstand te hebben tegen de beoordeling van mijzelf die mij voorschrijft dat ik als de zaak wel is opgeruimd een beter mens ben die voldoet aan uiterlijke maatstaf, waarop ik mijzelf categoriseer, als de zaak niet is opgeruimd, voldoe ik niet aan mijn eis.  

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat het scepticisme waarvoor ik de ander verantwoordelijk maak, niet het scepticisme is waarvoor ik zelf verantwoordelijk ben, zolang ik een ander verantwoordelijk maak voor het scepticisme dat ik ervaar omdat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn scepsis en redenen betwijfel, als je opgeruimd hebt waarderen anderen je beter, waartegen ik weerstand ervaar en bewust de afwasklus uitstel.

Als en wanneer ik in mijzelf scepticisme ervaar en de zin van de afwasklus uitvoeren betwijfel, dan stop ik en Adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik de aspecten van mijn scepsis zal zien als informatie en ondersteuning om mijn mind scepsis te ontdoen van negatieve en positieve aspecten. Ik stel mijzelf ten doel dat ik de redenen van mijn scepsis hetgeen resulteert in uitstelgedrag onder ogen kom.

Vergelijkbaar scepticisme realiseer ik mij in relatie tot bepaalde vrouwen.

Zolang ik denk ik kan de onbereikbare vrouw niet bereiken, mij zal realiseren en zien dat ik in mijzelf aandacht schenk aan hetgeen ik denk, wat ik in mijzelf bedenk aspecten zijn van mijn gedachten die ik vergelijk met wat ik in de vrouw waarneem, eigenschappen zijn waardoor ik wordt getriggerd, zie als de aspecten waaraan ik de waarde toeken- ik ben onbereikbaar, omdat ik denk dat ik de vrouw niet kan bereiken. 

Dat ik de vrouw bereiken kan is onmogelijk door mijn gedachten,door de energie die plakt aan mijn denken, weerstand en frictie manifesteer waardoor ik mij in een ondergeschikte positie plaats en onderwerp aan mijn denken waardoor zij onbereikbaar blijft voor mij.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik mijzelf onderschikt schik aan mijn gedachten die ik denk, ontstaat door de aspecten van mijn gedachten die bijdragen aan mijn denken waarin ik veronderstel dat deze vrouw die ik wil bereiken, voor mij onbereikbaar is.

Gedachten zoals – zij ziet mij niet staan. Ik ben niet belangrijk en onbelangrijk voor haar. Ik ben minder dan haar omdat ik haar niet bereik is zij meer dan mij. Zij zal mij domineren. Ik onderwerp mij aan haar. Ik stem zonder weerwoord in met haar voorwaarden omdat uit haar reactie/gedrag blijkt dat zij mij niet ziet staan, niet luistert naar mijn verhaal, mijn bijdrage is niet belangrijk, mijn suggesties slik ik daarom in, en blijven ongehoord, mijn vragen, mijn grens, mijn identiteit wordt ondermijnd, door mijn keuze die ik baseer op de aspecten van mijn gedachten waarin ik veronderstel dat wat ik denk belangrijk is.

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s