Dag 376 Let’s see

Ongelijk aan dat wat ik als normaal ervaar.

Ik hanteer een norm die ongelijk is aan wat ik ervaar in relatie tot hoe mijn omgeving of medemens reageert. Alsof die situatie of medemens gelijk heeft en mij laat zien, datgene waarin ik in relatie tot wat ik waarneem; in dat wat ik in mijzelf ervaar Gewaar ervaar, afwijkt of overeen komt met dat wat ik als norm hanteer. https://nl.wikipedia.org/wiki/Deviant_gedrag

Wat betekent normaal, bedenkt de norm aal zich, terwijl hij zwemt overeenkomstig de manier waarop de norm-aal zich definieert, normeert en vergelijkt met de omgeving waarin de norm aal zich bevindt. Zijn het de hem bekende erkende afspraken, specificaties of criteria waaraan hij zich verbind. Welke specifieke aspecten hanteert hij als aanleiding dat de norm aal driftig, boos, blij of depressief reageert? Verongelijkt; de aspecten waarmee de norm aal vergelijkt en zich overeenkomstig profileert, zijn wereld en realiteit beklijft of aanzet tot reflectie vanachter de tralies van zijn nor. Hoe faciliteert de norm aal zijn beweegredenen?

NOR – 1) Bajes 2) Bak 3) Cachot 4) Cel 5) Doos 6) Ellendig verblijf 7) Gevangenis 8) Hok 9) Kerker 10) Lik 11) Onguur verblijf 12) Onaangename verblijfplaats 13) Petoet 14) Spinhuis 15) Strafgevangenis 16) Strafinrichting 17) Strafplaats 18) Zitplaats 19) Zitplaats

nor zn. ‘gevangenis’ Nnl. (Bargoens) nor ‘gevangenis’ in in de “nor” zoals we gewoonlijk zeggen (gezegd van een besloten ruimte aan boord van een schip) [1881; WNT], hij zit in de nor, in de doos [1899; WNT vijftig], nou jij voor haar de nor bent ingegaan [1903; WNT sloerie]. Mogelijk hoort dit woord bij een reeks klanknabootsende en klankschilderende woorden met nasaal en -r- of omgekeerd, zoals → brommen, → knorren, neuriën, die alle een min of meer inwendig gonzen aanduiden. Verschillende van deze woorden kregen daarbij in omgangstaal, Bargoens of soldatentaal betekenissen die een afgeleid soort inwendigheid aanduidden, zoals brommen ‘gevangen zitten’, meuren ‘slapen’, neuriën ‘zich bedrinken’. Bij deze reeks hoort ook een Bargoens werkwoord norsen ‘slapen’, ook Rotwelsch Nürschel ‘bed’; het is mogelijk dat nor ‘gevangenis’ hiervan is afgeleid. Lit.: Endt 1974

Inwendig gonzen –  zoals de norm aal in relatie tot zijn omgeving, zichzelf de norm aal inwendig binnen zijn doos/vakje gonst; overeenkomstig zijn/deze veronderstelling reageert, naar aanleiding van de manier waarop en zoals hij zichzelf definieert.

Inwendig

als woordenboektrefwoord:

inwendig:

  1. bw. innerlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inwendig (bn):

innerlijk, intern

als synoniem van een ander trefwoord:

innerlijk (bn) :

immanent, innig, intrinsiek, inwendig, wezenlijk

intern (bn) :

binnen het bedrijf, innerlijk, inwendig

intrinsiek (bn) :

immanent, innerlijk, inwendig, wezenlijk

De manier waarop het inwendig wezen, zich wezenlijk manifesteert, overeenkomstige informatie bevat, dat wat de norm aal in zijn geest pretendeert en speculeert. Intern aanzet tot de manier waarop de norm aal zich beweegt.

Innerlijk — inwendig. Inwendig is datgene wat naar binnen gekeerd is, derhalve wat zich in het binnenste van een lichaam bevindt; het blijft het inwendige heeten, zelfs wanneer het bloot gelegd wordt. Het wordt minder in figuurlijken zin gebruikt. De inwendige deelen van het menschelijk lichaam. Dat is goed voor den inwendigen mensch = dat versterkt de krachten, wekt de levensgeesten op. Innerlijk staat tegenover uiterlijk, den zichtbaren vorm; het geldt van die deelen van een geheel, die door de oppervlakte, het uiterlijk, voor het oog bedekt zijn. Het wordt dikwijls in figuurlijken zin gebezigd. De innerlijke waarde van het goud is de waarde, die het goud als zoodanig, afgescheiden van zijn vorm, heeft. Het innerlijke van den mensch is ’s menschen gemoed, karakter, geaardheid, wezen.

De innerlijke waarde van het goud is de waarde, die het goud als zoodanig, afgescheiden van zijn vorm, heeft.

De innerlijke waarde van de vrouw is de waarde, die de vrouw als zoodanig, afgescheiden van haar vorm, heeft.

De innerlijke waarde die ik toeken aan de vrouw is de waarde, die ik toeken aan de vrouw, die de vrouw als haar waarde heeft afgescheiden van haar zijn, mijn betekenis heeft.

Als de baby van de bovenburen schreeuwt, de innerlijke waarde die ik toeken, die de baby als zodanig heeft, afgescheiden van haar vorm, heeft. Ik beoordeel mijn innerlijke waarde in reactie op haar geschreeuw als mijn innerlijke waarde die ik toeken aan haar geschreeuw. Hoe ervaar ik dit geschreeuw als mijn innerlijke waarde.

Ik ervaar dit geschreeuw als schreeuw om aandacht. Mijn innerlijk dat schreeuwt om aandacht. Inwendig is dat wat naar binnen gekeerd is, derhalve wat zich in het binnenste van een fysiek lichaam bevindt, het blijft het inwendige heeten, zelfs wanneer het bloot wordt. Als het bloot gelegd is, blijft het onder auspiciën staan als zodanig eigendom als inwendig bestaan, voort bestaan. De correctie die volgt is gebaseerd op deze informatie en blijft bestaan.

Wat ik vind van dat jankende kind is dat wat zich als informatie profileert, als zodanig zich in mijn innerlijk bevind heb ik als zodanig in mijzelf aanvaard en toegestaan.

Wat ik in mij innerlijk heb aanvaard krijgt vorm als bewustzijnssyteem. Een systeem dat gebaseerd is op…., dat wat overeenkomt met de ingrediënten die ik vergelijk als informatie met hetgeen ik ervaar in relatie tot dit innerlijk systeem in mij vergelijk met mijn omgeving, de reflectie is van mijn denk systeem. Wat ik ervaar als deviant wijkt af van mijn comfortzone behave, it has to be as I have expected it should be like my inner me.

11. Innerlijk — inwendig — innig.

Wat zich van binnen bevindt.

Inwendig is alles, wat zich in de binnenruimte van een lichaam bevindt; het is dus een tegenstelling met uitwendig, d.w.z. wat tot de buitenzijde of de oppervlakte behoort : De inwendige deelen van ons lichaam. (Inwendig bet. letterlijk: in of binnen den wand zich bevindende.)

Innerlijk ziet meer op den aard en het wezen van de deelen, waaruit een voorwerp bestaat, in tegenstelling van uiterlijk, dat meer let op den vorm, dien de deelen te zamen hebben en waardoor die deelen min of meer verborgen worden. De innerlijke waarde van een stalen horlogeketting is niet groot (d.w.z. de waarde der bestanddeelen), al moge hij door zijn kunstig bewerkten vorm (de uiterlijke waarde) ook kostbaar zijn. Het wordt vooral figuurlijk gebruikt in betrekking tot ’s menschen karakter of tot wat er in zijn gemoed omgaat, in tegenstelling met den lichamelijken vorm. Uiterlijk is hij voorkomend en vriendelijk, maar innerlijk is hij valsch en vol bedrog. Hij werd innerlijk bewogen (d.i. in zijn gemoed, zonder dat liet uiterlijk te zien was).

Innig geeft aan, dat iets uit het diepst van ons binnenste voortvloeit, waarvan onze ziel geheel doordrongen is: een innige liefde.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s