Dag 360 Stress als gevolg van uitstelgedrag.

De van Dale definieert stress als ‘iets wat men ervaart als men het gevoel heeft niet effectief te kunnen reageren op een bedreigende situatie.’

De Oostenrijkse arts Hans Selye (1907-1982) gebruikte de term stress in 1936 voor het eerst in de huidige betekenis en bestudeerde dit fenomeen aandachtig voor tientallen jaren. Hij kan daarom beschouwd worden als de ‘vader van de stress’. Hij constateerde dat elke lichamelijke ingreep (operatie, infectie, vergiftiging) een zodanige belasting van het lichaam is dat het herstel negatief beïnvloedt wordt, de weerstand afneemt en nieuwe ziekten een kans krijgen.

Maar niet alleen lichamelijke ingrepen bleken zulke reacties te veroorzaken; alle mogelijke vormen van lichamelijke en geestelijke mind belasting bleken een dergelijk effect te kunnen hebben. Selye zag stress als een aanpassingsmechanisme: een reactie van een organisme op een ongepaste abnormale situatie.

Zijn conclusie: iedereen blijkt anders op dezelfde belasting/waarneming te reageren: niet iedereen is even ‘stressgevoelig’. Ieder mens afzonderlijk is dus specifiek stress gevoelig voor concrete aspecten, kenmerken en aanleidingen.

Dit niet effectief kunnen reageren kan óók resulteren in uitstelgedrag. Bijvoorbeeld in een situatie waarbinnen onvoldoende financiële middelen ontstaan, dan krijg ik het gevoel dat ik niet adequaat kan voldoen aan mijn betalingsverplichting. Omdat ik niet kan voldoen aan mijn veronderstelling: ik kan niet voldoen aan mijn verplichting ontstaat de gedachte omdat ik mijn factuur niet kan betalen open ik de envelop niet (uitstelgedrag).

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik in het verleden de keuze maakte om enveloppen niet te openen omdat die waren voorzien van het logo van een schuldeiser bedachtzaam veronderstelde daarin zit weer een rekening.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de keuze maakte dat ik enveloppen openen ontweek.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik laconiek en onverschillig mijn betaling verplichting verzuimde omdat ik niet voldoende financieel in staat was rekeningen wel te betalen waardoor ik dacht ik ben onbetrouwbaar, nalatig maar mijn destructieve, onverantwoordelijke keuze interesseert mij weinig tot niets.

Als en wanneer ik denk ik onderzoek mijn grenzen want mijn onverantwoordelijke keuzes interesseren mij niets wat resulteert in stress, dan stop ik en adem.

Ik realiseer mij, zie en begrijp dat mijn onbetrouwbare, nalatige, destructieve, onverantwoordelijke keuzes mij wel interesseren omdat ik erover nadenk.

Ik realiseer mij zie en begrijp dat ik reacties in mijzelf uitlok door mijn verantwoordelijkheid uit te stellen. Ik realiseer mij dat de reacties die ik veronderstel impliciet in mij existeert in de vorm van negatieve aandacht voor mijn negatief geladen gedachten die om negatief geladen energie vragen als bevestiging van het bekende. Het bekende zijn de reacties die ik van G verwacht. G is reactief en doet uitgesproken uitspraken waardoor ik G ervaar als uitgesproken ongenuanceerd dominant aanwezig. Ik realiseer mij dat ik zelf bedachtzaam ben en eerst mijn uitspraken en gedrag overweeg. Het gedrag van mij en G staat lijnrecht tegenover elkaar. Ik realiseer mij dat ik door deze verschillen getriggerd raak.

Hoe doorbreek ik mijn uitstelgedrag?

Ik realiseer mij dat mij door G geregeld nalatigheid werd verweten want mijn uitstelgedrag refereert aan mijn ervaring met uitspraken van G. Volgens mijn waarneming verweet zij mij geregeld nalatigheid. De belerende en uitgesproken uitspraken van G heb ik als negatief ervaren ten opzichte van mijn bedachtzaamheid.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik focus op negativiteit, hetgeen ik als patroon in mijzelf heb aanvaard en toegestaan naar aanleiding van mijn gedachten interpretatie, informatie triggers opgeslagen binnen mijn mind.

Telkens als ik te horen kreeg jij moet niet zo nalatig zijn in het niet naleven van hetgeen jij toezegt, vormde aanleiding dat ik participeerde in spanning of druk, hetgeen zich als interpretatie naar aanleiding van de woorden van G in mij gemanifesteerd had als woorden en gedachten voorzien met negatief geladen energie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de woorden van G ervaren heb als kritiek, een negatief oordeel en desinteresse naar aanleiding van mijn keuzes en gedrag.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat mijn uitstelgedrag onbewust gericht is op het voeden van bekende negatieve energie.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht dat G niet in gesprek ging met mij over manieren hoe ik mijn uitstelgedrag kon veranderen waardoor G verzuimde mij te leren hoe ik mijn gedrag kon veranderen door middel van concrete constructieve alternatieven.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik dacht G geeft alleen maar negatief commentaar waardoor ik dacht dat ik door de uitspraken van G onzeker werd, angstig, geïrriteerd en vervolgens gefrustreerd of boos reageerde.

Welk concreet gedrag zou voor mij constructief zijn geweest als alternatief om te voorkomen dat ik geen reactie heb op mijn verwachting waarin ik veronderstel dat ik kritiek, desinteresse en veroordeling zal ervaren als ik mijn toezegging niet naleef.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de informatie van G als abnormaal heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de informatie van G negatief geïnterpreteerd heb.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik de informatieverstrekking van G als negatief heb ervaren.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf toegestaan en aanvaard heb dat ik primair ging focussen op mijn verwachting als ik uitstelgedrag vertoon krijg ik kritiek, desinteresse en negativiteit op mijn bordje.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik mijn eigen interpretatie veroordeel waardoor ik in mijzelf stress manifesteer mij realiseer zie en begrijp omdat ik participeer in mijn zelf gecreëerde stress negatief reageer op mensen die hun uitgesproken mening communiceren hetgeen ik ervaar als belerend en gevoelloos.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uitgesproken gedrag van mensen in de vorm van uitspraken en gedrag kritisch en angstvallig interpreteer als belerend en arrogant.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik uitgesproken belerend gedrag als commando ervaar.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik participeer in het autoriteit conflict karakter waardoor ik negatief, kortaf, geïrriteerd reageer op mensen die uitgesproken en belerend zijn in hun houding en gedrag. Ik realiseer mij zie en begrijp door mijn gedrag en reacties onder ogen te komen door middel van dit schrijfproces dat ik mijzelf effectief ondersteun zodat ik een genuanceerder en completer beeld krijg van het verschijnsel ‘stress’ dat ik in mijzelf manifesteer waardoor ik mij realiseer dat ik participeer in frictie, weerstand en stress wat ik in mijzelf heb aanvaard en toegestaan naar aanleiding van mijn waarneming en interpretatie van gebeurtenissen en voorbeeld gedrag van personen in mijn leven en realiteit.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik nalatig werd in het naleven van mijn betaling verplichting.

Ik vergeef mijzelf dat ik mijzelf heb toegestaan en aanvaard dat ik het gedrag en uitspraken van G heb veroordeeld.

Als en wanneer ik kenmerken (logo) uit mijn omgeving misbruik als rechtvaardiging van mijn uitstelgedrag, dan stop ik en adem.

Ik stel mijzelf ten doel dat ik mijn uitstelgedrag wil doorbreken door middel van constructieve effectieve zelf correcties waarmee ik mijzelf adequaat richting geef.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s