Dag 252 Selfforgiveness

 

Afbeeldingsresultaat voor toewijding

Context Zelfvergeving zie blog 236  

Deel 1 Bewuste realisaties opgedaan tijdens een treinrit.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vanuit mind reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik onbewust vanuit mind reageer op mijn omgeving.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik hierdoor spanning ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn spanning vervolgens projecteer op mijn omgeving.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in tegenstelling tot Zelf-richting-bepalen vanuit fysiek Gewaarzijn, waar toewijding en zelf-eerlijkheid gevraagd niet vanuit mind te reageren tóch vanuit mijn mind reageer. lol

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn fysiek Gewaarzijn in reactie niet Zelfoprecht onder ogen kom.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tijdens mijn mind reactie mijn vermogen om fysiek in Hier aanwezig te zijn belemmer en zelf in de weg sta.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik automatisch reageer op een vrouw omdat zij de stilteregel niet respecteert.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat mijn mind reactie mijn fysiek Gewaarzijn bestuurd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik overweeg om haar en haar reisgenoot aan te spreken op storend gedrag, gedrag wat ik in mezelf in tegenstelling tot de stilteregel als storend gedrag ervaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vervolgens met irritatie, onbegrip en boosheid reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn reactie gebruik als rechtvaardiging voor het gebrek aan stilte omdat ik reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik ondanks kennis van de Desteni tools nog steeds reageer vanuit het principe van ongelijkheid, de disbalans die ontstaat uit mijn mind, hetgeen niet het beste is voor Alle Leven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in reactie op gedrag van anderen in reactie schiet. Ik realiseer me dat ik zelf richting, tempo en mijn keuzes bepaal net zoals anderen hun richting, tempo en keuzes bepalen. Ik realiseer me dat anderen verantwoordelijk zijn voor zichzelf en ik voor mezelf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mijn beoordeling van anderen bepaal dat ik in reactie schiet.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mijn beoordeling het principe van ongelijkheid al aanwakker en in de wereld zet.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in de beoordeling van anderen een positie van ongelijkheid creëer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik denk dat anderen de stilte in acht dienen te nemen en de verstoring van deze stilte gebruik als aanleiding van mijn reactie.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mensen die overmatig geluid produceren koppel aan mijn weerstand die ontstaat uit het gemis aan stilte.

Ik realiseer me dat ik als kind gewezen werd om de stilte in acht te nemen voordat we op bezoek gingen en tijdens ons bezoek voortdurend gecorrigeerd werd om stil te zijn óók als ik in mijn beleving stil was. Ik realiseer me dat ik op mijn hoede was voor correcties en in mijn beleving afwijzing en kritiek op mijn functioneren.

Ik realiseer me dat ik me dat ik mezelf zag als onderwerp van kritiek, afwijzing en correctie waardoor ik me vervolgens volgens deze principes van anderen ben gaan gedragen. In mijn gedrag en denken houd ik voortdurend rekening met het feit dat ik kritiek krijg en dat mijn bijdrage wordt afgewezen, weggelachen, gecorrigeerd of bijgesteld omdat ik me dan nog steeds afstem op de belerende opvoedingseisen/normen/waarden van mijn omgeving.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik me gedraag volgens de norm van anderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik rekening houd met anderen in mijn verzoek omdat ik hierop vervolgens afwijzing, kritiek en correctie verwacht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik voor het gemak, om afwijzing, kritiek en correctie op mijn functioneren voor te zijn hiermee volgens mijn mind conditionering toestem omdat ik situaties ontvlucht, ontwijk waardoor spanning in mezelf toeneemt.

Ik realiseer me deze wisseldans tussen mijn mind en mijn Zelfoprecht.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vergeten in een moment van mind reactie dat ik mezelf toestem dat ik hiertoe besluit.

Ik vergeef mezelf mijn belerende houding en dat ik mezelf toesta dat ik vanuit deze houding/interpretatie andere mensen in de stiltecoupé beschuldig omdat zij de dame die geluid produceert niet aanspreken/toespreken/corrigeren en leren dat zij moet zwijgen volgens mijn mind instructies die ik als in mezelf heb aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in anderen aanspreken op hun verantwoordelijkheid een patroon herken waarop ik fel reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat andere beoordelen en zogenaamd aanspreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van gedragsnormen/voorwaarden/eisen aanleiding is voor mijn reacties.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen beschouw als bron van mijn verandering die ik in mezelf waarneem in en nadat ik reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat de beoordeling van anderen een kenmerk was van de houding van mensen uit mijn gezin/familie/omgeving waaraan voorwaarden werden verbonden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik aanwezigen in de stiltecoupé veroordeel om het feit dat ik geen rekening houd met hun omdat ik veronderstel dat de stilte niet gerespecteerd wordt en mijn reactie rechtvaardig omdat ik vervolgens daarop reageer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik vind dat mijn mening richting bepaalt tijdens mijn reactie op reizigers. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat anderen zich moeten conformeren aan mijn de geldende stilteregels.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik ondertussen moet doorademen waardoor de pijn afneemt in mijn fysiek.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mezelf op deze wijze kan ondersteunen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben omdat ik de beweegredenen van de anderen niet ken aangrijp om te reageren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik de beweegredenen van anderen gebruik om mijn gedrag te rechtvaardigen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben nadat de vrouw en haar reisgenoot zijn uitgestapt mijn reactie verder afneemt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik door anderen de rust in mezelf laat bepalen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben achteraf realiseer dat ik de vrouw veroordeel vanwege haar harde praten en verantwoordelijk maak voor mijn reactie.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik mijn gedachten ik vind haar gedrag ongehoorzaam en ongepast richting laat bepalen in dit moment waardoor ik in reactie schiet en fysiek pijn ervaar in mijn lichaam.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aan het feit dat ik me erger aan haar ongehoorzaamheid, omdat ik dit als zodanig interpreteer.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben waardoor ik vervolgens vind en van mening ben dat haar gedrag respectloos is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gezien de stilteregel mezelf toesta dat ik anderen veroordeel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik van mening ben omdat de vrouw geen rekening houdt, ik in mijn mening dus geen rekening houd met anderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben omdat ik in mijn beleving bewust kies voor de stiltecoupé veronderstel dat anderen dit net als ik bewust doen, waarop ik onbewust veronderstel dat zij bewust herrie produceren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben omdat ik met herrie een thema/patroon heb opgebouwd reageer vanuit de veronderstelling dat anderen geen rekening houden met anderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik anderen aanspreek op hun verantwoordelijkheid vanuit gedragsnormen, voorwaarden en eisen vanuit mijn opvoeding gekopieerd als in mezelf aanvaard en toegestaan wat de bron is en de aanleiding vormt van mijn reactie op geluid en de manier waarop anderen ten opzichte van mijn interpretaties, aannamen en veronderstellingen dienen te verhouden. Zodra dit afwijkt, wijken anderen af van mijn verwachting zoals ik deze voorwaarden als normen en waarden in mezelf heb aanvaard en toegestaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat de ware aanleiding van mijn reageren, als aanleiding van mijn reactie op anderen in mezelf besloten ligt als besluit waaruit mijn mind, gedachten, woorden, gevoelens en emoties is opgebouwd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik in mijn reactie vergeet dat ik degene ben die mijn reacties produceert.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat ik iemand uit mijn omgeving van mening is dat ik met twee maten meet en me altijd belerend gedraag niet geheel juist is omdat ik zelf eens zat te praten in de stiltecoupé tijdens een treinrit toen ik hierop werd aangesproken en verzocht om mijn geluid te minderen vervolgens wel mijn mond stil hield omdat ik de stilteregel respecteer.

Ik realiseer me dat ik het dapper vond van de persoon die me aansprak omdat hij tijdens zijn communicatie en verzoek om de stilteregel in acht te nemen rustig bleef.

Ik realiseer me dat ik ondanks mijn verbazing bewondering had voor de manier waarop de man in dialoog ging.

Ik realiseer me dat hij, net als ik, de stilteregel respecteerde en in zijn verzoek sprak op rustige toon.

Ik realiseer me dat hij in zijn houding ruimte liet voor dialoog en overleg.

Ik stel mezelf ten doel dat ik de man die niet veroordelend was kan inzetten als voorbeeld gedrag in mijn verzoek aan anderen.

Ik stel mezelf ten doel dat ik zelfbewuster zal doorademen in een moment als ik reacties in mezelf ervaar.

wordt vervolgd…

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s